Karbonil Bileşikleri Soruları

SORU BANIZA
A
30. Oksijenli solunumda;
I. CO, çıkışı,
11.
B)
C)
D)
AYT/FEN BİLİMLERİ
E)
NAD in indirgenmesi,
oksidatif fosforilasyon,
IV. H₂O'nun oluşması
olaylarının gerçekleştiği evreler aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?
Krebs Döngüsü
I ve II
I ve III
I ve IV
II ve II
III ve IV
ETS
III ve IV
Il ve IV
Il ve III
tve tv
I ve II
32. Aşar
Kimya
Karbonil Bileşikleri
SORU BANIZA A 30. Oksijenli solunumda; I. CO, çıkışı, 11. B) C) D) AYT/FEN BİLİMLERİ E) NAD in indirgenmesi, oksidatif fosforilasyon, IV. H₂O'nun oluşması olaylarının gerçekleştiği evreler aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir? Krebs Döngüsü I ve II I ve III I ve IV II ve II III ve IV ETS III ve IV Il ve IV Il ve III tve tv I ve II 32. Aşar
Zirve
20. Etil izopropil ketonem izomert,
L Propil et keton
M. Pertanal
hangileri olabilir?
A) Yaln
iz 1
B) I vent
cyf ve ill
Ey, if veitt
COH) bileşiği için,
si asidik özellik gösterir.
icina etki eder.
çığa çıkarır.
an hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
22. Asetaldehit ve aseton karışımının 10 grami Tol-
metali açığa çıkar-
lens çözeltisinden 10,8 g Ag (k)
maktadır.
Karışımdaki asetonun kütlece % si kaçtır?
(H: 1, C: 12, O: 16, Ag: 108)
A) 12
B) 22
C) 44
D) 78
E) 82
< 261 K
Kimya
Karbonil Bileşikleri
Zirve 20. Etil izopropil ketonem izomert, L Propil et keton M. Pertanal hangileri olabilir? A) Yaln iz 1 B) I vent cyf ve ill Ey, if veitt COH) bileşiği için, si asidik özellik gösterir. icina etki eder. çığa çıkarır. an hangileri doğrudur? B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II 22. Asetaldehit ve aseton karışımının 10 grami Tol- metali açığa çıkar- lens çözeltisinden 10,8 g Ag (k) maktadır. Karışımdaki asetonun kütlece % si kaçtır? (H: 1, C: 12, O: 16, Ag: 108) A) 12 B) 22 C) 44 D) 78 E) 82 < 261 K
25. Aşağıda bir organik bileşiğin formülü verilmiştir.
H
1
HH
H-C-C=C-C-C=C=C-H
11 2 3
H
14 5 6 7
H
H
Buna göre bileşik ile ilgili,
1. Moleküldeki 2. 3. ve 6. C atomları sp hibritleşme-
si yapmıştır.
II. 4. C atomu primer karbondur.
III. Molekülde toplam 14 tane sigma, 7 tane pi bağı
vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Karbonil Bileşikleri
25. Aşağıda bir organik bileşiğin formülü verilmiştir. H 1 HH H-C-C=C-C-C=C=C-H 11 2 3 H 14 5 6 7 H H Buna göre bileşik ile ilgili, 1. Moleküldeki 2. 3. ve 6. C atomları sp hibritleşme- si yapmıştır. II. 4. C atomu primer karbondur. III. Molekülde toplam 14 tane sigma, 7 tane pi bağı vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
XY
(k)
X+
+ Y
(aq)
Gözünürlü
(aq)
XY tuzunun suda çözünme denklemi yukarıda verilmiştir.
Katısı ile dengede olan çözelti için; X
I. Sıcaklık artırılırsa çözelti kütlesi azalır.
II. Sıcaklık azalırsa çözünürlük artar.V
HII. Çözücü ilave edilirse çözünürlük artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
+ ISI
b) II ve III
tavsi
Dipteki
Ratida çözünme
der ang
✓
B) Yalnız II
XY() or for
dipte Gome
ortor.
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Karbonil Bileşikleri
XY (k) X+ + Y (aq) Gözünürlü (aq) XY tuzunun suda çözünme denklemi yukarıda verilmiştir. Katısı ile dengede olan çözelti için; X I. Sıcaklık artırılırsa çözelti kütlesi azalır. II. Sıcaklık azalırsa çözünürlük artar.V HII. Çözücü ilave edilirse çözünürlük artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I + ISI b) II ve III tavsi Dipteki Ratida çözünme der ang ✓ B) Yalnız II XY() or for dipte Gome ortor. E) I, II ve III C) I ve II
FO
8. CH3-C-H molekülü yükseltgenerek CH3-C-OH
molekülüne dönüşür.
Bu dönüşüm sonucunda;
1. Bağ açıları genişler.
II. Molekül geometrisi değişir.
III. Merkez atomun hibrit türü değişir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Dve l
O=
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Karbonil Bileşikleri
FO 8. CH3-C-H molekülü yükseltgenerek CH3-C-OH molekülüne dönüşür. Bu dönüşüm sonucunda; 1. Bağ açıları genişler. II. Molekül geometrisi değişir. III. Merkez atomun hibrit türü değişir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II Dve l O= E) I, II ve III C) Yalnız III
29. Genetik şifreyle ilgili,
1. Üçlü nükleotit dizilerinden oluşan şifrelerdir.
II. Bazı genetik şifrelerin birden fazla amino asit
karşılığı vardır.
III. mRNA'daki 64 çeşit kodondan 61 çeşidi, 20
farklı amino asidi şifrelemek için kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
Kimya
Karbonil Bileşikleri
29. Genetik şifreyle ilgili, 1. Üçlü nükleotit dizilerinden oluşan şifrelerdir. II. Bazı genetik şifrelerin birden fazla amino asit karşılığı vardır. III. mRNA'daki 64 çeşit kodondan 61 çeşidi, 20 farklı amino asidi şifrelemek için kullanılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I ve III
31. Bir kloroplastın stromasında aşağıda verilen olaylardan
hangisi gerçekleşmez?
✓
(amino asit), → Polipeptit + (n – 1)H,O
J
Gelue
B) (nükleotit)→ RNA + (n-1)H₂O
NA + (n -
C) PGAL + Azotlu bileşik → Amino asit
D) ATP + H₂O → ADP + P
0₂ +2e
E) H₂O
H₂O → 2H+ +
2
Kimya
Karbonil Bileşikleri
31. Bir kloroplastın stromasında aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez? ✓ (amino asit), → Polipeptit + (n – 1)H,O J Gelue B) (nükleotit)→ RNA + (n-1)H₂O NA + (n - C) PGAL + Azotlu bileşik → Amino asit D) ATP + H₂O → ADP + P 0₂ +2e E) H₂O H₂O → 2H+ + 2
18.
Bir tane C atomuna 3 tane metil ve 1 tane aldehit grubu
bağlanmıştır.
Bu bileşik için,
1. 2,2-dimetilpropanal
II. İzopentanal
III. n-pentanal
adlandırmalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
E) I, Il ve Ill
C) Yalnız III
Kimya
Karbonil Bileşikleri
18. Bir tane C atomuna 3 tane metil ve 1 tane aldehit grubu bağlanmıştır. Bu bileşik için, 1. 2,2-dimetilpropanal II. İzopentanal III. n-pentanal adlandırmalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) I ve III E) I, Il ve Ill C) Yalnız III
16.
2-metil-3-pentanon bileşiği aşağıdakilerden hangi-
sinin bir kademe yükseltgenmesinden elde edilir?
A)
B) 2-hidroksiheksan
C) 2-metil-2-hidroksipentan
2-metil-3-pentanol
ve !!!
D) 3-metil-2-pentanol
E) n-heksanol
Kimya
Karbonil Bileşikleri
16. 2-metil-3-pentanon bileşiği aşağıdakilerden hangi- sinin bir kademe yükseltgenmesinden elde edilir? A) B) 2-hidroksiheksan C) 2-metil-2-hidroksipentan 2-metil-3-pentanol ve !!! D) 3-metil-2-pentanol E) n-heksanol
A)
B)
C)
D)
E)
Sd
SD
5
Fenotip oranı
1:1:1:1
2:1:1
3:1
1:2:1
1:2:1
SD
Yukarıdaki tablo iki bireyin iki karakter bakımından
çaprazlanmasını gösterdiğine göre, bu çaprazla-
manın fenotip ve genotip oranı aşağıdakilerden
hangisidir?
sd
Genotip oranı
1:2:1
1:1:1:1
1:2:1
3:1
1:2:1
Kimya
Karbonil Bileşikleri
A) B) C) D) E) Sd SD 5 Fenotip oranı 1:1:1:1 2:1:1 3:1 1:2:1 1:2:1 SD Yukarıdaki tablo iki bireyin iki karakter bakımından çaprazlanmasını gösterdiğine göre, bu çaprazla- manın fenotip ve genotip oranı aşağıdakilerden hangisidir? sd Genotip oranı 1:2:1 1:1:1:1 1:2:1 3:1 1:2:1
17.
RCHO + 2Ag* + H₂O →
RCOOH + 2Ag + 2H*
Denklemine göre 5,8 gram 21,6 gram gümüş açığa
çıkaran aldehit aşağıdakilerden
hangisidir?
A)H-C=O
T
H
(C₂H₁-C=O
--
B) CH₂-C=O
1
H
D) C₂H₂-C=O
H
E) C₂H₂-C=O
I
Kimya
Karbonil Bileşikleri
17. RCHO + 2Ag* + H₂O → RCOOH + 2Ag + 2H* Denklemine göre 5,8 gram 21,6 gram gümüş açığa çıkaran aldehit aşağıdakilerden hangisidir? A)H-C=O T H (C₂H₁-C=O -- B) CH₂-C=O 1 H D) C₂H₂-C=O H E) C₂H₂-C=O I
18.
Bir tane C atomuna 3 tane metil ve 1 tane aldehit grubu
bağlanmıştır.
Bu bileşik için,
I. 2,2-dimetilpropanal
II. İzopentanal
III. n-pentanal
adlandırmalarından hangileri doğrudur?
B) I ve Il
A) Yalnız I
D) I ve Ill
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Karbonil Bileşikleri
18. Bir tane C atomuna 3 tane metil ve 1 tane aldehit grubu bağlanmıştır. Bu bileşik için, I. 2,2-dimetilpropanal II. İzopentanal III. n-pentanal adlandırmalarından hangileri doğrudur? B) I ve Il A) Yalnız I D) I ve Ill E) I, II ve III C) Yalnız III
11
11. Oda sıcaklığında bulunan saf su, tuzlu su ve etil alkole ait
örnekler şekilde verilmiştir.
A)
200 gr Saf su
İstanbul
D)
(E)
||
************************
100 gr Tuzlu su
İstanbul
Deneme - 20
Kaynama noktası
| > || > |||
|| > | > |||
|| > | > |||
||| > | > ||
||| > || > |
|||
Buna göre kaplardaki maddelerin belirtilen şartlardaki
kaynama noktalarının ve buhar basınçlarının karşılaştı-
rılması aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
300 gr
Etil alkol
Ankara
Buhar basıncı
| > || > |||
||| > | > ||
|| > | > |||
||| > | > ||
J]> || > |||
B
Kimya
Karbonil Bileşikleri
11 11. Oda sıcaklığında bulunan saf su, tuzlu su ve etil alkole ait örnekler şekilde verilmiştir. A) 200 gr Saf su İstanbul D) (E) || ************************ 100 gr Tuzlu su İstanbul Deneme - 20 Kaynama noktası | > || > ||| || > | > ||| || > | > ||| ||| > | > || ||| > || > | ||| Buna göre kaplardaki maddelerin belirtilen şartlardaki kaynama noktalarının ve buhar basınçlarının karşılaştı- rılması aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir? 300 gr Etil alkol Ankara Buhar basıncı | > || > ||| ||| > | > || || > | > ||| ||| > | > || J]> || > ||| B
4.
Hacimce % 40 lık asit çözeltisine 80 mililitre saf asit ekle-
niyor.
Çözeltinin hacimce yüzde derişiminin değişmemesi
için çözeltiye kaç mililitre arı su eklenmelidir?
A) 400
B) 120
C) 200
D) 100
E) 60
Kimya
Karbonil Bileşikleri
4. Hacimce % 40 lık asit çözeltisine 80 mililitre saf asit ekle- niyor. Çözeltinin hacimce yüzde derişiminin değişmemesi için çözeltiye kaç mililitre arı su eklenmelidir? A) 400 B) 120 C) 200 D) 100 E) 60
hamının
ve H₂O
ir.
ida-
Bileşik Formülü
A) 1
HNO,
C₂H₂
K₂CO3
H₂CO3
CO(NH2)2
Organik
Yukarıdaki tabloda verilen bileşik formülleri ve sınıflan-
dirilmasi" işareti ile işaretlenmiştir.
Buna göre tablodaki işaretlemelerden kaç tanesi
anlıştır?
B) 2
Organik, Anorganik Mode
C) 3
Anorganik
D) 4
E) 5
Kimya
Karbonil Bileşikleri
hamının ve H₂O ir. ida- Bileşik Formülü A) 1 HNO, C₂H₂ K₂CO3 H₂CO3 CO(NH2)2 Organik Yukarıdaki tabloda verilen bileşik formülleri ve sınıflan- dirilmasi" işareti ile işaretlenmiştir. Buna göre tablodaki işaretlemelerden kaç tanesi anlıştır? B) 2 Organik, Anorganik Mode C) 3 Anorganik D) 4 E) 5
TYT
K
aynası
DED
3. Yatay düzlemde bulunan M kabının içine sabitlenmiş,
birbirine paralel K ve L düzlem aynaları ile bir sistem
oluşturulmuştur. Bu sisteme lazer ışığı kaynağından
gönderilen I ışını, sistemde toplam 4 kez yansıyarak kap
tabanına düşüyor.
Işık
kaynağı
D) I ve III
L
aynası
Buna göre, I ışınının sistemdeki toplam yansıma
sayısının artırılması için;
M kabinin suyla doldurulması,
Laynasının I ışınını engellemeyecek kadar K
aynasına yaklaştırılması,
M
kabi
B) Yalnız III
III. I ışınının Kaynasına gelme açısının artırılması
değişikliklerinden hangileri tek başına yapılabilir?
(Kabin su ile doldurulduğu durumda lazer ışığı kaynağı
suyun içinde kalıyor.)
A) Yalnız II
3-B
E) II ve III
C) I ve II
4. Kağan'ın, du
K noktasınd
araba, pistin
Buna g
noktala
nicel
önem
A) Y
Kimya
Karbonil Bileşikleri
TYT K aynası DED 3. Yatay düzlemde bulunan M kabının içine sabitlenmiş, birbirine paralel K ve L düzlem aynaları ile bir sistem oluşturulmuştur. Bu sisteme lazer ışığı kaynağından gönderilen I ışını, sistemde toplam 4 kez yansıyarak kap tabanına düşüyor. Işık kaynağı D) I ve III L aynası Buna göre, I ışınının sistemdeki toplam yansıma sayısının artırılması için; M kabinin suyla doldurulması, Laynasının I ışınını engellemeyecek kadar K aynasına yaklaştırılması, M kabi B) Yalnız III III. I ışınının Kaynasına gelme açısının artırılması değişikliklerinden hangileri tek başına yapılabilir? (Kabin su ile doldurulduğu durumda lazer ışığı kaynağı suyun içinde kalıyor.) A) Yalnız II 3-B E) II ve III C) I ve II 4. Kağan'ın, du K noktasınd araba, pistin Buna g noktala nicel önem A) Y