Tepkime Isılarının Toplanabilirliği Soruları

A) Yaniz
8-32
D) [vell
A) H₂(Q)
S-33
B) Yalrez
Aşağıdakilerden hangisinin standart partier
da oluşum isisi sıfırdan farklidir?
B) Br₂(s)
+²
C) Yairez
D) C(grafit)
E) Ive
E) O₂ (s)
C) Hg(s)
C, P,S,I
1. H₂(g) + O2(g) → H₂O(g)
II. C(x) + O2(g) → CO2(g)
III. 3C(k) + 4H2(g) → C₂H3(g)
tepkimeleri bilinmektedir.
Buna göre, propanın (C₂H₂) molar yanma entalpisi kaç
kkal dir?
A)-176
AH, = -58 kkal/mol
AH₂ = -94 kkal/mol
AH₂ = -25 kkal/mol
H₂O(g) n
H₂O (9)
B)-231 C)-282 D)-489 E)-531
(3H+0₂-4₂0
6348
25-58-94
9-35
2000
Teple
-tem
2-te
4-
L
+ CO₂ L
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
A) Yaniz 8-32 D) [vell A) H₂(Q) S-33 B) Yalrez Aşağıdakilerden hangisinin standart partier da oluşum isisi sıfırdan farklidir? B) Br₂(s) +² C) Yairez D) C(grafit) E) Ive E) O₂ (s) C) Hg(s) C, P,S,I 1. H₂(g) + O2(g) → H₂O(g) II. C(x) + O2(g) → CO2(g) III. 3C(k) + 4H2(g) → C₂H3(g) tepkimeleri bilinmektedir. Buna göre, propanın (C₂H₂) molar yanma entalpisi kaç kkal dir? A)-176 AH, = -58 kkal/mol AH₂ = -94 kkal/mol AH₂ = -25 kkal/mol H₂O(g) n H₂O (9) B)-231 C)-282 D)-489 E)-531 (3H+0₂-4₂0 6348 25-58-94 9-35 2000 Teple -tem 2-te 4- L + CO₂ L
O2(g)
AH = -510 kj
+ O2(g) → MnO2(k) 510 = (1530
MnO₂
11. 2Fe (k) + 2
Mn(k) + O2(g)
Fe₂O3(k)
AH = -830 kj
Yukarıda bazı tepkimeler verilmiştir.
Buna göre, 22,4 gram Fenin,
4 Fe +3 MnO₂ 2Fe₂O3(k) + 3Mn(k)
2(k)
A) 130 kj isi açığa çıkar.
B) 3190 kj isi harcanır.
C) 130 kj isi harcanır.
D) 3190 kj isi açığa çıkar.
E) 320 kj isi açığa çıkar.
-1660-1530
1500
tepkimesine göre artansız reaksiyonundan meydana gelen
ısı değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Fe: 56)
Aper fe → 1224
O.Anel Fe
1B 2A 3E 4A 5D 6D 7C 8A
130
9C 10B 11A 12C
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
O2(g) AH = -510 kj + O2(g) → MnO2(k) 510 = (1530 MnO₂ 11. 2Fe (k) + 2 Mn(k) + O2(g) Fe₂O3(k) AH = -830 kj Yukarıda bazı tepkimeler verilmiştir. Buna göre, 22,4 gram Fenin, 4 Fe +3 MnO₂ 2Fe₂O3(k) + 3Mn(k) 2(k) A) 130 kj isi açığa çıkar. B) 3190 kj isi harcanır. C) 130 kj isi harcanır. D) 3190 kj isi açığa çıkar. E) 320 kj isi açığa çıkar. -1660-1530 1500 tepkimesine göre artansız reaksiyonundan meydana gelen ısı değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Fe: 56) Aper fe → 1224 O.Anel Fe 1B 2A 3E 4A 5D 6D 7C 8A 130 9C 10B 11A 12C
FASIKUL 2
7.
1. N₂(g) + 20₂ (g) →→ N₂O(g) AH = +X kj/mol
2. N₂O4 (g) → 2NO₂(g) (+) AH = +Y kj/mol
tepkime denklemlerinde entalpi değerlerinden
yararlanılarak,
1
NO₂(g)
N₂(g) + O₂(g)
2
tepkimesinin entalpi değeri hesaplanıyor.
Buna göre,
M. Tepkimeler ters çevrilip-
ile çarpılmıştır.
II. Tepkime entalpisi ekzotermiktir.
X+Y
W. Tepkime entalpi değeri
2
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve II
D) ve III
NO NO
No
2
kj'dir.
E) I, ve III
=
1N₁ → N₂ + 1 ₂
NO ⇒ 1 N ₁ + 0₂
P/a X/~
C) I ve
#
2
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
FASIKUL 2 7. 1. N₂(g) + 20₂ (g) →→ N₂O(g) AH = +X kj/mol 2. N₂O4 (g) → 2NO₂(g) (+) AH = +Y kj/mol tepkime denklemlerinde entalpi değerlerinden yararlanılarak, 1 NO₂(g) N₂(g) + O₂(g) 2 tepkimesinin entalpi değeri hesaplanıyor. Buna göre, M. Tepkimeler ters çevrilip- ile çarpılmıştır. II. Tepkime entalpisi ekzotermiktir. X+Y W. Tepkime entalpi değeri 2 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II D) ve III NO NO No 2 kj'dir. E) I, ve III = 1N₁ → N₂ + 1 ₂ NO ⇒ 1 N ₁ + 0₂ P/a X/~ C) I ve # 2
I
1
11. 1. N2(g)
+ 3H2(g)
II. H₂(g) + Cl₂(g)
III. N₂(g)
+
-
O2(g) + ISI
2NH3(g) + ISI
2HCI +ISI
(g)
2NO(g)
IV. CaCO3(k) + ISI
V. SO2(g) + 2O2(g)
Yalnız II
CaO(k) +
CO2(g)
SO 3(g)
+ ISI
Sabit basınçlı kaplarda gerçekleştirilen yukarıdaki tep-
kimelerden hangilerinde kap hacmi kesinlikle artar?
A) I, II ve V
C) III ve IV
B) II ve III
E) Yalnız IV
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
I 1 11. 1. N2(g) + 3H2(g) II. H₂(g) + Cl₂(g) III. N₂(g) + - O2(g) + ISI 2NH3(g) + ISI 2HCI +ISI (g) 2NO(g) IV. CaCO3(k) + ISI V. SO2(g) + 2O2(g) Yalnız II CaO(k) + CO2(g) SO 3(g) + ISI Sabit basınçlı kaplarda gerçekleştirilen yukarıdaki tep- kimelerden hangilerinde kap hacmi kesinlikle artar? A) I, II ve V C) III ve IV B) II ve III E) Yalnız IV
B
AVNIS
B
13. N₂H (hidrazin) ve H₂O₂ (hidrojen peroksit)
tepkimesi sonucu N₂ (azot gazı) ve H₂O elde
edilen tepkimenin denklemi;
N₂H4(s) + 2H₂O₂(s) N₂(g) + 4H₂O(s)
şeklindedir.
—
Bu tepkimenin entalpi değişimini hesaplayabilmek
için aynı şartlarda gerçekleşen,
brisation
N₂H4(s) + O₂(g) → N₂(g) + 2H₂O(s)
1
H₂(g) + O₂(g) → H₂O(s)
2
H₂(g) + O₂(g) → H₂O₂ (s)
-
tepkimeleri veriliyor.
D) 622
B
B)-1142
155
Buna göre;
N₂H4(s) + 2H₂O₂(s) N₂(g) + 4H₂O(s)
tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ'dur?
A)-1386
C) -816
NICT
AH =-622 kJ
AH = -285 kJ
AH = -188 kJ
E) 914
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
B AVNIS B 13. N₂H (hidrazin) ve H₂O₂ (hidrojen peroksit) tepkimesi sonucu N₂ (azot gazı) ve H₂O elde edilen tepkimenin denklemi; N₂H4(s) + 2H₂O₂(s) N₂(g) + 4H₂O(s) şeklindedir. — Bu tepkimenin entalpi değişimini hesaplayabilmek için aynı şartlarda gerçekleşen, brisation N₂H4(s) + O₂(g) → N₂(g) + 2H₂O(s) 1 H₂(g) + O₂(g) → H₂O(s) 2 H₂(g) + O₂(g) → H₂O₂ (s) - tepkimeleri veriliyor. D) 622 B B)-1142 155 Buna göre; N₂H4(s) + 2H₂O₂(s) N₂(g) + 4H₂O(s) tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ'dur? A)-1386 C) -816 NICT AH =-622 kJ AH = -285 kJ AH = -188 kJ E) 914
3
10. Fe₂O3(k) - 2FeO (k) +
OOH
Fe₂O3(k)
BLA
→2Fe
2Fe +
tepkimelerine göre;
FeO (k) →
lhsv sb
levienstogtis eve
+-0
Fe(K)
O2(g)
2
22(9)
D) 64
sH
(G
AH = 68 kkal
AH = 196 kkal
012/02(9) de
tepkimesinin AH değeri kaç kkal'dir?
A) -64
B) 128
C) -128
E) 32
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
3 10. Fe₂O3(k) - 2FeO (k) + OOH Fe₂O3(k) BLA →2Fe 2Fe + tepkimelerine göre; FeO (k) → lhsv sb levienstogtis eve +-0 Fe(K) O2(g) 2 22(9) D) 64 sH (G AH = 68 kkal AH = 196 kkal 012/02(9) de tepkimesinin AH değeri kaç kkal'dir? A) -64 B) 128 C) -128 E) 32
Madalyon Soru
Ca(g) + 637 kj
Ca+1051 kj
Ca) + 1e
(g)
Cat2 + 1e
CI
C(g) + 1e_
Yukarıda verilen denklemlere göre,
Cl) + 349 kj
Cl(g)
Ca
Cag) + 2C1
2Cl(g)
(g)
tepkimesindeki enerji değişimi kaç kj olur?
A) +2037 B) +1339
+2C1
C) +990 D) +763 E) +65
LOS X
349
400
1. Yaklaşık 38 tane elementin kütle humarasını hesapla-
mistir
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
Madalyon Soru Ca(g) + 637 kj Ca+1051 kj Ca) + 1e (g) Cat2 + 1e CI C(g) + 1e_ Yukarıda verilen denklemlere göre, Cl) + 349 kj Cl(g) Ca Cag) + 2C1 2Cl(g) (g) tepkimesindeki enerji değişimi kaç kj olur? A) +2037 B) +1339 +2C1 C) +990 D) +763 E) +65 LOS X 349 400 1. Yaklaşık 38 tane elementin kütle humarasını hesapla- mistir
ÖDEV TESTI 2
Kimyasal Tepkime
1. Aşağıda aynı koşullarda gerçekleşen üç tepkime ve en-
talpi değişimleri verilmiştir.
1. N₂(g) + O₂(g)
→→ 2NO₂(g)
AH, = +67 kJ.
11. N₂(g) + 3H₂(g)
→→→ 2NH3(g)
AH₂ = -92 kJ
III. H₂(g) + O₂(g) →→→→ H₂O(g)
AH3 = -242 kJ
Buna göre, 13,6 g NH3'ün NO₂ ve H₂O oluşturmak
üzere aynı koşullarda yakılması sonucu açığa çı-
kan ısı kaç kj'dir?
(H=1 g/mol, N=14 g/mol)
A) 56,7 B) 113,4
17
C) 170,1 D) 226,8 E) 453,6
0,8 mol
2mol
0,8
92
?
928
Kömürün oksijen (O₂) gazı ile yanma toplu
eis
Yayınlan
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
ÖDEV TESTI 2 Kimyasal Tepkime 1. Aşağıda aynı koşullarda gerçekleşen üç tepkime ve en- talpi değişimleri verilmiştir. 1. N₂(g) + O₂(g) →→ 2NO₂(g) AH, = +67 kJ. 11. N₂(g) + 3H₂(g) →→→ 2NH3(g) AH₂ = -92 kJ III. H₂(g) + O₂(g) →→→→ H₂O(g) AH3 = -242 kJ Buna göre, 13,6 g NH3'ün NO₂ ve H₂O oluşturmak üzere aynı koşullarda yakılması sonucu açığa çı- kan ısı kaç kj'dir? (H=1 g/mol, N=14 g/mol) A) 56,7 B) 113,4 17 C) 170,1 D) 226,8 E) 453,6 0,8 mol 2mol 0,8 92 ? 928 Kömürün oksijen (O₂) gazı ile yanma toplu eis Yayınlan
giştik-
ISISI
Cığa
e-
***
eis
Mayenan
1 mol
3,5
2803
1401,5
4. LPG'yi oluşturan gazların yanma tepkimeleri ve yanma
ısıları aşağıda verilmiştir.
C3H8(g) +50₂(g) →→→ 3CO₂(g) + 4H₂O(g)
13
C4H10(g) + -O₂(g) →→→ 4CO₂(g) + 5H₂O(g)
2
A) 10,2
AH°=-2220 kJ
AH°=-2880 kJ
Ayşe Hanım evde yemek yapmak için LPG içeren bir
tüp kullandığında 2040 kJ ısı açığa çıkıyor.
G
Buna göre, bir günde Ayşe Hanım'ın kullandığı LPG
gaz kütlesi kaç gramdır?
B) 20,4
(C3H8 ve C4H10 gazlarından eşit mol sayıda yandığı ka-
bul edilecektir. C3H8-44 g/mol, C4H10=58 g/mol)
C) 30,6 D) 40,8
eis AYT Kimya DAF
11
E) 51
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
giştik- ISISI Cığa e- *** eis Mayenan 1 mol 3,5 2803 1401,5 4. LPG'yi oluşturan gazların yanma tepkimeleri ve yanma ısıları aşağıda verilmiştir. C3H8(g) +50₂(g) →→→ 3CO₂(g) + 4H₂O(g) 13 C4H10(g) + -O₂(g) →→→ 4CO₂(g) + 5H₂O(g) 2 A) 10,2 AH°=-2220 kJ AH°=-2880 kJ Ayşe Hanım evde yemek yapmak için LPG içeren bir tüp kullandığında 2040 kJ ısı açığa çıkıyor. G Buna göre, bir günde Ayşe Hanım'ın kullandığı LPG gaz kütlesi kaç gramdır? B) 20,4 (C3H8 ve C4H10 gazlarından eşit mol sayıda yandığı ka- bul edilecektir. C3H8-44 g/mol, C4H10=58 g/mol) C) 30,6 D) 40,8 eis AYT Kimya DAF 11 E) 51
ÖDEV TESTİ
1. Su (H₂O) bileşiğinin 1 atm'de farklı fiziksel hållerinin
oluşması esnasındaki potansiyel enerji - tepkime koor-
dinatı grafiği aşağıdaki gibidir.
0
-242-
-286-
-291 +
Potansiyel enerji (kJ)
H₂(g) + 1/2O₂(g)
Kimyasal Tepkimele
H₂O(g)
H₂O(s)
H₂O(K)
→ Tepkime
koordinati
Buna göre, grafik bilgileri incelendiğinde aşağıda
verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Suyu oluşturan H₂ ve O₂ elementlerinin oluşum isi-
ları sıfırdır.
BY Suyun oluşumu sırasında ısı açığa çıkar.
C) Oluşan H₂O moleküllerinin fiziksel hâlleri değiştik-
çe tepkimesi ISISı değişir.
D) H₂O(g) oluşum ISISI -242 kJiken H₂O(s) oluşum ISISI
-286 kj'dir.
E) 1 mol suyun donması sırasında 291 kJ enerji açığa
çıkar.
Endüstride çinko, sülfür cevherinden kavurma yönte-
mida oldo dili
3.
eis
Yayınla
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
ÖDEV TESTİ 1. Su (H₂O) bileşiğinin 1 atm'de farklı fiziksel hållerinin oluşması esnasındaki potansiyel enerji - tepkime koor- dinatı grafiği aşağıdaki gibidir. 0 -242- -286- -291 + Potansiyel enerji (kJ) H₂(g) + 1/2O₂(g) Kimyasal Tepkimele H₂O(g) H₂O(s) H₂O(K) → Tepkime koordinati Buna göre, grafik bilgileri incelendiğinde aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Suyu oluşturan H₂ ve O₂ elementlerinin oluşum isi- ları sıfırdır. BY Suyun oluşumu sırasında ısı açığa çıkar. C) Oluşan H₂O moleküllerinin fiziksel hâlleri değiştik- çe tepkimesi ISISı değişir. D) H₂O(g) oluşum ISISI -242 kJiken H₂O(s) oluşum ISISI -286 kj'dir. E) 1 mol suyun donması sırasında 291 kJ enerji açığa çıkar. Endüstride çinko, sülfür cevherinden kavurma yönte- mida oldo dili 3. eis Yayınla
6.
0
A Entalpi (kkal)
-26
-94
Tepkime koordinati
D) I ve III
CO(g)+1/2O2(g)
CO2(g)
Yukarıda verilen entalpi diyagramına göre,
1. CO2(g)
nin molar oluşum ISISI
II. CO(g)
nin molar yanma isisi V
III. Karbonun molar yanma isisI
niceliklerinden hangileri hesaplanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
6. 0 A Entalpi (kkal) -26 -94 Tepkime koordinati D) I ve III CO(g)+1/2O2(g) CO2(g) Yukarıda verilen entalpi diyagramına göre, 1. CO2(g) nin molar oluşum ISISI II. CO(g) nin molar yanma isisi V III. Karbonun molar yanma isisI niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
5.
Kimyasal bir tepkimedeki toplam entalpi değişimi
ara basamakların entalpi değişimlerinin toplamına
eşittir ve bu eşitlik Hess Yasası olarak bilinir.
Buna göre;
0
X
Potansiyel Enerji (kj/mol)
C(k) +
1/14
2
+0₂
LO2(9)
AH° -110 kj/mol
1
02(9)
11
CO(g)
D) +393
+
CO₂
2(g)
(2(g)
iki basamakta standart koşullarda gerçekleşen
CO₂ gazının
2
Tepkime
Koordinati
AH = -283 kj/mol
CO
G(K)
şeklindeki oluşum tepkimesinin entalpi değişimi
kaç kj/mol'dür? (C(k): Grafittir.)
B) +173
A) -173
2(g)
E) -128
C) -393
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
5. Kimyasal bir tepkimedeki toplam entalpi değişimi ara basamakların entalpi değişimlerinin toplamına eşittir ve bu eşitlik Hess Yasası olarak bilinir. Buna göre; 0 X Potansiyel Enerji (kj/mol) C(k) + 1/14 2 +0₂ LO2(9) AH° -110 kj/mol 1 02(9) 11 CO(g) D) +393 + CO₂ 2(g) (2(g) iki basamakta standart koşullarda gerçekleşen CO₂ gazının 2 Tepkime Koordinati AH = -283 kj/mol CO G(K) şeklindeki oluşum tepkimesinin entalpi değişimi kaç kj/mol'dür? (C(k): Grafittir.) B) +173 A) -173 2(g) E) -128 C) -393
earugeg
9. • N₂(g) +202(g)
N2(g) + 3H2(g)
H₂(g)
A)
+
7/2
a
2 2(g)
tepkimelerinin entalpi değerleri bilindiğine göre;
+ 2H₂O (9)
NO20)
2(0)
tepkimesine ait standart tepkime entalpisinin değe-
ri aşağıdaki bağıntılardan hangisi ile bulunur?
b
2
2NO 2(g)
→ 2NH3(g)
H₂O)
+C
→
a
C) = -b+2c
2
'3(g)
BIN
B) 2
E) 2a + b - 2c
AH = +a kj
AH₂ = -b kj
AH = -c kj
a b
old
IN
ON
a
D)=+=+3c
2 2
20
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
earugeg 9. • N₂(g) +202(g) N2(g) + 3H2(g) H₂(g) A) + 7/2 a 2 2(g) tepkimelerinin entalpi değerleri bilindiğine göre; + 2H₂O (9) NO20) 2(0) tepkimesine ait standart tepkime entalpisinin değe- ri aşağıdaki bağıntılardan hangisi ile bulunur? b 2 2NO 2(g) → 2NH3(g) H₂O) +C → a C) = -b+2c 2 '3(g) BIN B) 2 E) 2a + b - 2c AH = +a kj AH₂ = -b kj AH = -c kj a b old IN ON a D)=+=+3c 2 2 20
5.
●
H₂(g)
H₂(9)
+ Cl2(g)
+ F
2(g)
tepkime denklemleri
miştir.
Buna göre,
2HCl (g)
-
+ F₂
SECA
2(g)
tepkimesi ile ilgili;
A) Yalnız I
2HCl
(g)
2HF + 271 kj
(g)
Cres
ve standart entalpi değerleri veril-
+93 kj
D) II ve III
2HF +
1. Standart tepkime entalpisi -178 kj'dir.
II.
Tepkime sonucu 35,6 kj'lik ısı açığa çıktığında
0,2 mol F₂ gazı harcanmıştır.
Cl₂(g)
III. 20 gram HF gazının uygun koşullarda oluşması
sonucu 89 kj'lik ısı açığa çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur? (H: 1, F: 19)
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
5. ● H₂(g) H₂(9) + Cl2(g) + F 2(g) tepkime denklemleri miştir. Buna göre, 2HCl (g) - + F₂ SECA 2(g) tepkimesi ile ilgili; A) Yalnız I 2HCl (g) 2HF + 271 kj (g) Cres ve standart entalpi değerleri veril- +93 kj D) II ve III 2HF + 1. Standart tepkime entalpisi -178 kj'dir. II. Tepkime sonucu 35,6 kj'lik ısı açığa çıktığında 0,2 mol F₂ gazı harcanmıştır. Cl₂(g) III. 20 gram HF gazının uygun koşullarda oluşması sonucu 89 kj'lik ısı açığa çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? (H: 1, F: 19) B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
4.
• Kimyasal tepkimedeki toplam entalpi değişimi,
ara basamakların entalpi değişimlerinin toplamına
eşittir. Bu eşitlik "Hess Yasası" olarak bilinir. Bu
yasa, ürün oluşana kadar tepkimede izlenen
yolun her adımında meydana gelen değişiklikleri
özetleyerek entalpi içindeki genel değişikliği
hesaplamayı sağlar.
Mekânizması;
C(k) + O2(g) → CO2(g)
CO, +
2 2(g)
şeklinde olan,
1 Que gaukien!
CO
C(k)+22(g)
CO2(9)
D) 55
(g)
AH--393 kj/mol
AH = -283 kj/mol
tepkime denkleminin standart tepkime entalpisi
(AH°)'nin değeri kaç kj/mol'dür? (C): Grafittir.)
A)-110
B) 110
C) -55
E) -676
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
4. • Kimyasal tepkimedeki toplam entalpi değişimi, ara basamakların entalpi değişimlerinin toplamına eşittir. Bu eşitlik "Hess Yasası" olarak bilinir. Bu yasa, ürün oluşana kadar tepkimede izlenen yolun her adımında meydana gelen değişiklikleri özetleyerek entalpi içindeki genel değişikliği hesaplamayı sağlar. Mekânizması; C(k) + O2(g) → CO2(g) CO, + 2 2(g) şeklinde olan, 1 Que gaukien! CO C(k)+22(g) CO2(9) D) 55 (g) AH--393 kj/mol AH = -283 kj/mol tepkime denkleminin standart tepkime entalpisi (AH°)'nin değeri kaç kj/mol'dür? (C): Grafittir.) A)-110 B) 110 C) -55 E) -676
8. 2N2(g) + 4H₂O(g) + O₂(g) → 2NH4NO3(k) AH = -80
AH = +15
NH4NO3(k) N₂O(g) + 2H₂O(g)
AH=X
2NH₂(g) → N₂(g) + 3H₂(g)
AH = +6
1
2N₂O(g) + 6H₂(g) →→ 4NH3(g) + O₂(g)
Yukarıda bazı tepkime denklemleri ve kkal cinsinden
entalpi değerleri verilmiştir.
Buna göre x kaçtır?
A)-22
D) +22
B)-44
E) +44
C) +11
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
8. 2N2(g) + 4H₂O(g) + O₂(g) → 2NH4NO3(k) AH = -80 AH = +15 NH4NO3(k) N₂O(g) + 2H₂O(g) AH=X 2NH₂(g) → N₂(g) + 3H₂(g) AH = +6 1 2N₂O(g) + 6H₂(g) →→ 4NH3(g) + O₂(g) Yukarıda bazı tepkime denklemleri ve kkal cinsinden entalpi değerleri verilmiştir. Buna göre x kaçtır? A)-22 D) +22 B)-44 E) +44 C) +11