Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği Soruları

6.
Iniği
2NO₂ + 0₂-N₂O5 + a kj
3
2NO+₂N₂O + b kj
tepkimeleri standart koşullarda ve gaz fa-
zında gerçekleşmektedir.
Buna göre aynı koşullarda entalpi değeri
(a - b) kj olan tepkimenin denklemi aşağı-
dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 2NO₂ + 0₂-N₂05
2
B) 2NO₂-2NO+ 0₂
3
C) 2NO+-0₂-N₂05
NO +
-02
D) NO₂-
E) 2NO+O₂-2NO₂
2
200₂ + 1/0₂ -> N₂05
NO
HONGIS H
on In
N₂05->200 +202
nimeamnobeige (ar
7. Standart koşullarda gerçekleşen,
: 9.
LARI
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
6. Iniği 2NO₂ + 0₂-N₂O5 + a kj 3 2NO+₂N₂O + b kj tepkimeleri standart koşullarda ve gaz fa- zında gerçekleşmektedir. Buna göre aynı koşullarda entalpi değeri (a - b) kj olan tepkimenin denklemi aşağı- dakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 2NO₂ + 0₂-N₂05 2 B) 2NO₂-2NO+ 0₂ 3 C) 2NO+-0₂-N₂05 NO + -02 D) NO₂- E) 2NO+O₂-2NO₂ 2 200₂ + 1/0₂ -> N₂05 NO HONGIS H on In N₂05->200 +202 nimeamnobeige (ar 7. Standart koşullarda gerçekleşen, : 9. LARI
19. Standart koşullarda;
C(k) + O₂(g) → CO₂(g)
AH=-393 kJ/mol
1
CO(g) →C(x) + O₂(g)
AH = +110 kJ/mol
2
tepkimeleri verildiğine göre;
1
CO(g) + O₂(g) → CO₂(g)
2
tepkimesinin entalpisi kaç kJ/mol'dür?
A)-283 B) 283
C) 503
C-503
-393-11025 03
D-503 E)-676
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
19. Standart koşullarda; C(k) + O₂(g) → CO₂(g) AH=-393 kJ/mol 1 CO(g) →C(x) + O₂(g) AH = +110 kJ/mol 2 tepkimeleri verildiğine göre; 1 CO(g) + O₂(g) → CO₂(g) 2 tepkimesinin entalpisi kaç kJ/mol'dür? A)-283 B) 283 C) 503 C-503 -393-11025 03 D-503 E)-676
SORU 6
• CH4(g) +202(g)
+202(g) → CO2(g) + 2H₂O) AH = -192 kj/mol
-02(9)
2
AH = +58 kj/mol
•
H₂O(g) → H₂(g) +
CO₂(g)
AH = -92 kj/mol
•
C(k) + O2(g)
Yukarıda bazı kimyasal tepkimeler ve entalpi değerleri veril-
miştir.
C(k) + 2H2(g) → CH4(g)
tepkimesinin entalpisi kaç kj'dür?
A) -46
E) 32
B) -32
C) -16
D) 16
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
SORU 6 • CH4(g) +202(g) +202(g) → CO2(g) + 2H₂O) AH = -192 kj/mol -02(9) 2 AH = +58 kj/mol • H₂O(g) → H₂(g) + CO₂(g) AH = -92 kj/mol • C(k) + O2(g) Yukarıda bazı kimyasal tepkimeler ve entalpi değerleri veril- miştir. C(k) + 2H2(g) → CH4(g) tepkimesinin entalpisi kaç kj'dür? A) -46 E) 32 B) -32 C) -16 D) 16
18. Aşağıda sabit basınçta gerçekleşen bazı tepkimelerin
entalpi değişimleri hakkında bilgi verilmiştir.
●
2
7 gram N₂ gazının NO gazı oluşturmak üzeri
yakılması için 45 kJ Isı gerekiyor.
14 gram №₂ gazının N₂O gazı oluşturmak
üzere yakılması için 40 kJ ısı gerekiyor.
Buna göre, aynı şartlarda gerçekleşen,
N₂O(g) + O₂(g) → 2NO(g)
tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ dir?
(N: 14 g/mol)
A) -100
B) -70
C) -40
E) +100
D) +40
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
18. Aşağıda sabit basınçta gerçekleşen bazı tepkimelerin entalpi değişimleri hakkında bilgi verilmiştir. ● 2 7 gram N₂ gazının NO gazı oluşturmak üzeri yakılması için 45 kJ Isı gerekiyor. 14 gram №₂ gazının N₂O gazı oluşturmak üzere yakılması için 40 kJ ısı gerekiyor. Buna göre, aynı şartlarda gerçekleşen, N₂O(g) + O₂(g) → 2NO(g) tepkimesinin entalpi değişimi kaç kJ dir? (N: 14 g/mol) A) -100 B) -70 C) -40 E) +100 D) +40
9)
CH4 + O2 → CH₂O + H₂O
AH₁ : 276 kJ
CH4 + 202 CO2 + 2H₂O
AH₂ :-
802 kJ
Yukarıda verilenlere göre, aynı koşul-
larda gerçekleşen,
CO2 + H₂0
CH₂O + O2
tepkimesinin entalpisi kaç kJ dir?
A) -428
B)-526
C) +526
D) +628
E) - 628
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
9) CH4 + O2 → CH₂O + H₂O AH₁ : 276 kJ CH4 + 202 CO2 + 2H₂O AH₂ :- 802 kJ Yukarıda verilenlere göre, aynı koşul- larda gerçekleşen, CO2 + H₂0 CH₂O + O2 tepkimesinin entalpisi kaç kJ dir? A) -428 B)-526 C) +526 D) +628 E) - 628
eis
Yayınları
20.
Zn
Cu
Cu²+ (1 M)
Ag+(1 M)
11
Cu²+ ve Ag+ sulu çözeltilerini içeren şekildeki cam kap-
ların I. sine Zn(k), II. sine Cu(k) metalleri daldırılmıştır.
Kaplarda standart koşullarda gerçekleşen,
41
I. Zn(k) + Cu²+ (suda) ->> Zn²+ (suda) + Cu(k)
II. Cu(k) + 2Ag+(suda) →→→→Cu²+(suda) + 2Ag (k)
tepkimelerin I. sinde 32 g Cu(k) oluşurken 108 kJ, II. sin-
de 108 g Ag oluşurken 73,5 kJ enerji açığa çıkmaktadır.
Buna göre,
Zn(k) + 2Ag+(suda) Zn²+ (suda) + 2Ag (k)
→
tepkimesinin aynı koşullardaki entalpi değişimi kaç
kilojouledür?
(Cu=64 gmol-1, Ag=108 gmol-¹)
A) -69,0
B)-181,5
C) -363,0
D) A-181,5
E) +363,0
C
S
22
(SL
↑
***
fel
Yayın
****
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
eis Yayınları 20. Zn Cu Cu²+ (1 M) Ag+(1 M) 11 Cu²+ ve Ag+ sulu çözeltilerini içeren şekildeki cam kap- ların I. sine Zn(k), II. sine Cu(k) metalleri daldırılmıştır. Kaplarda standart koşullarda gerçekleşen, 41 I. Zn(k) + Cu²+ (suda) ->> Zn²+ (suda) + Cu(k) II. Cu(k) + 2Ag+(suda) →→→→Cu²+(suda) + 2Ag (k) tepkimelerin I. sinde 32 g Cu(k) oluşurken 108 kJ, II. sin- de 108 g Ag oluşurken 73,5 kJ enerji açığa çıkmaktadır. Buna göre, Zn(k) + 2Ag+(suda) Zn²+ (suda) + 2Ag (k) → tepkimesinin aynı koşullardaki entalpi değişimi kaç kilojouledür? (Cu=64 gmol-1, Ag=108 gmol-¹) A) -69,0 B)-181,5 C) -363,0 D) A-181,5 E) +363,0 C S 22 (SL ↑ *** fel Yayın ****
5.
1/2N2(0)
ww
N2(g) + O2(g)
N₂(9)
AH=y
2NO
2H₂O
AH=-Z
2H2(g) + O2(g)
Buna göre,
4NH3(g) +502(g) → 4NO + 6H₂O)
tepkimesinin entalpi değeri aşağıdakilerden hang
sinde doğru verilmiştir?
B) 2y-4x-3z
A) 4x-2y-3z
D) 2x + y - 3z
C) 4x+2y-3z
E) 4x + y - 3z
+X
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
5. 1/2N2(0) ww N2(g) + O2(g) N₂(9) AH=y 2NO 2H₂O AH=-Z 2H2(g) + O2(g) Buna göre, 4NH3(g) +502(g) → 4NO + 6H₂O) tepkimesinin entalpi değeri aşağıdakilerden hang sinde doğru verilmiştir? B) 2y-4x-3z A) 4x-2y-3z D) 2x + y - 3z C) 4x+2y-3z E) 4x + y - 3z +X
6.
H₂(g) + O₂(g) → H₂O(s)
denkleminin tepkime entalpisini hesaplayabilmek
için,
I. H₂O katısının molar oluşma ısısı
II. Buzun molar erime ISISI
III. Suyun molar buharlaşma ISISI
niceliklerinden en az hangilerinin bilinmesi gereklidir?
A Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
DY I ve II
E) II ve III
15₂2+ = 3₂ → 1₂2
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
6. H₂(g) + O₂(g) → H₂O(s) denkleminin tepkime entalpisini hesaplayabilmek için, I. H₂O katısının molar oluşma ısısı II. Buzun molar erime ISISI III. Suyun molar buharlaşma ISISI niceliklerinden en az hangilerinin bilinmesi gereklidir? A Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III DY I ve II E) II ve III 15₂2+ = 3₂ → 1₂2
7. Kimyasal bir tepkimeye ait potansiyel enerji - tepkime
koordinati grafiği verilmiştir.
Potansiyel enerji (kj/mol)
S
dak
80
70
kanizmalal
30
F
20
10
Tepkime
koordinati
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(Ea; : İleri aktifleşme enerjisi, Eag: Geri aktifleşme enerjisi)
A) Tepkime 2 kademede gerçekleşmiştir.
B) Tepkime hızını I. kademe belirler.
e) 1. kademede Ea> Ea ilişkisi vardır.
D) Hl. kademede Ea; > Ea ilişkisi vardır.
E) Aktifleşmiş kompleksin enerjisi 1. kademede daha yük-
sektir.
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
7. Kimyasal bir tepkimeye ait potansiyel enerji - tepkime koordinati grafiği verilmiştir. Potansiyel enerji (kj/mol) S dak 80 70 kanizmalal 30 F 20 10 Tepkime koordinati Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (Ea; : İleri aktifleşme enerjisi, Eag: Geri aktifleşme enerjisi) A) Tepkime 2 kademede gerçekleşmiştir. B) Tepkime hızını I. kademe belirler. e) 1. kademede Ea> Ea ilişkisi vardır. D) Hl. kademede Ea; > Ea ilişkisi vardır. E) Aktifleşmiş kompleksin enerjisi 1. kademede daha yük- sektir.
05. Aşağıda bir tepkimenin potansiyel enerji grafiği-
tepkime koordinat grafiği verilmiştir.
Potansiyel enerji (kJ)
X₂Y₂
64
3X+Y₂
28
Tepkime koordinati
Buna göre,
2X3Y₂
- 6X + 2Y₂
tepkimesinin entalpi değişimi (AH) kaç kJ'dir?
A) +72 B) +36 C) -36 D)-72 E) -144
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
05. Aşağıda bir tepkimenin potansiyel enerji grafiği- tepkime koordinat grafiği verilmiştir. Potansiyel enerji (kJ) X₂Y₂ 64 3X+Y₂ 28 Tepkime koordinati Buna göre, 2X3Y₂ - 6X + 2Y₂ tepkimesinin entalpi değişimi (AH) kaç kJ'dir? A) +72 B) +36 C) -36 D)-72 E) -144
Piller için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış-
9.
tır?
A Elektrot büyüklüğü arttıkça pilin çalışma süresi de
artar.
Pilin sabit voltajda çalışması pil açısından bir avantaj-
dir.
Elektrot yüzeyi artarsa pil gerilimi de artar.
PIT gerilimi çözelti miktarından etkilenmez.
E) Pil ömrü çözeltinin miktarına bağlıdır.
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
Piller için aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlış- 9. tır? A Elektrot büyüklüğü arttıkça pilin çalışma süresi de artar. Pilin sabit voltajda çalışması pil açısından bir avantaj- dir. Elektrot yüzeyi artarsa pil gerilimi de artar. PIT gerilimi çözelti miktarından etkilenmez. E) Pil ömrü çözeltinin miktarına bağlıdır.
17. 3 N2(9) 20,69
) NO.10
61,05(9) — 2NO, +0,(9) AH = 214 kj
2
) + - (9) AH = 66 kj
9)
Yukarıda bazı tepkimelerin entalpi değerleri veril-
miştir.
2N (9) + 50 (9) - 2N,O (9)
esit heim
tepkimesi aynı koşullarda eşit mollerde N, ve O2
gazları alınarak tam verimli olacak şekilde gerçek-
leştirildiğinde 29,6 kj isi açığa çıkmaktadır.
Buna göre başlangıçta alınan gaz karışımı top-
lam kaç moldür?
2
C) 0,7 D) 1
E) 1,2
A) 0,2 B) 0,5
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
17. 3 N2(9) 20,69 ) NO.10 61,05(9) — 2NO, +0,(9) AH = 214 kj 2 ) + - (9) AH = 66 kj 9) Yukarıda bazı tepkimelerin entalpi değerleri veril- miştir. 2N (9) + 50 (9) - 2N,O (9) esit heim tepkimesi aynı koşullarda eşit mollerde N, ve O2 gazları alınarak tam verimli olacak şekilde gerçek- leştirildiğinde 29,6 kj isi açığa çıkmaktadır. Buna göre başlangıçta alınan gaz karışımı top- lam kaç moldür? 2 C) 0,7 D) 1 E) 1,2 A) 0,2 B) 0,5
BİZİM HOCALAR-DERS NOTLARI - KİMYA
ÖRN: H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g) = DH=57XK
est
H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(s) DH=-68kk
-68
Verilen tepkimeye göre 90 gram su buharının yoğunlaşma isisi
13
nedir? (H:1 0:16) Amol
Hocg)
11202 +HE 18g
)
go
nej
18X = 30
H + H2O → H20co)
hocg) Hocs) + 11 ky
1
(x=5ski
ÖRN:
nu-gokk
-77
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
BİZİM HOCALAR-DERS NOTLARI - KİMYA ÖRN: H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g) = DH=57XK est H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(s) DH=-68kk -68 Verilen tepkimeye göre 90 gram su buharının yoğunlaşma isisi 13 nedir? (H:1 0:16) Amol Hocg) 11202 +HE 18g ) go nej 18X = 30 H + H2O → H20co) hocg) Hocs) + 11 ky 1 (x=5ski ÖRN: nu-gokk -77
PALES
www.parakse
BİZİM HOCALAR - DERS NOTLARI - KİMYA
ÖRN:
BİZİM HOCALAR-
ÖRN: Hz(g) + 112029) → H
H21g) + 1120219)
CO2(g) → Cik) + O2(g) DH=+350kj -395
+ 22 O2(g) → CO2(g) DH=-280j +569
9
Verilen tepkimelere göre;
11-2/COM
Verilen tepkimeye göre 90
nedir? (H:10:16)
H₂O col
=
Cík) + CO2(g) → 2CO(g) tepkimesinin isısı = ? 56
352
ct
ado
H+Hh
C
C +
Horg)
acon
C + CO2
>$
→ 200 h
20 DH = -210
ÖRN:
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
PALES www.parakse BİZİM HOCALAR - DERS NOTLARI - KİMYA ÖRN: BİZİM HOCALAR- ÖRN: Hz(g) + 112029) → H H21g) + 1120219) CO2(g) → Cik) + O2(g) DH=+350kj -395 + 22 O2(g) → CO2(g) DH=-280j +569 9 Verilen tepkimelere göre; 11-2/COM Verilen tepkimeye göre 90 nedir? (H:10:16) H₂O col = Cík) + CO2(g) → 2CO(g) tepkimesinin isısı = ? 56 352 ct ado H+Hh C C + Horg) acon C + CO2 >$ → 200 h 20 DH = -210 ÖRN:
= -393 kJ/mol
H₂(g)
-286 kJ/mol
+ 3/20219)
219) +H,9%) + SO
(s)
,
AH'= -561 kJ
8. H 50)
2(9)
AH' = -1078 kJ
+302(0)+ CO2(0)
9
Standart koşullarda gerçekleşen tepkimelere ait tepkime isıları
(AH) yukarıda verilmiştir.
tepkimes
aksiyon
CS260)
+250210)
+285 kJ/mol
lere ait tepkime ısıları
CO
SO
Buna göre;
+ 2H,S) → CS2(g) + 2H,
is)
(g
,
g
tepkimesinde 18 gram H,oluştuğunda açığa çıkan enerji
kaç kJ olur? (H,0 = 18 g/mol)
219)
me isisi (AH) kaç
ee
C) +168
A) +980
B) -876
C) +876
52
D) -22
E) +22
Aktifleşme
Riy kimy
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
= -393 kJ/mol H₂(g) -286 kJ/mol + 3/20219) 219) +H,9%) + SO (s) , AH'= -561 kJ 8. H 50) 2(9) AH' = -1078 kJ +302(0)+ CO2(0) 9 Standart koşullarda gerçekleşen tepkimelere ait tepkime isıları (AH) yukarıda verilmiştir. tepkimes aksiyon CS260) +250210) +285 kJ/mol lere ait tepkime ısıları CO SO Buna göre; + 2H,S) → CS2(g) + 2H, is) (g , g tepkimesinde 18 gram H,oluştuğunda açığa çıkan enerji kaç kJ olur? (H,0 = 18 g/mol) 219) me isisi (AH) kaç ee C) +168 A) +980 B) -876 C) +876 52 D) -22 E) +22 Aktifleşme Riy kimy
10. Bir tepkimenin entalpisi ürünlerin toplam entalpisin-
den girenlerin toplam entalpisi çıkartılarak bulunur.
AH = Hü - Hg bağıntısıyla entalpi değişimi hesapla-
nabilir.
-
CH,(9) + 120,(0) – 400,(9) + 5H, O(s)
Buna göre, yukarıda verilen tepkimenin standart
molar tepkime entalpisi (AHº) kaç kJ dir?
[
-126 kJ/mol
AH
f[CO2(0)
=-394 kJ/mol
AH
Ho(s) =-286 kJ/mol
AH CAM10(0)
,
A) -2880
B) -2707 C) -2222
E) +2880
D) +2707
em
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
10. Bir tepkimenin entalpisi ürünlerin toplam entalpisin- den girenlerin toplam entalpisi çıkartılarak bulunur. AH = Hü - Hg bağıntısıyla entalpi değişimi hesapla- nabilir. - CH,(9) + 120,(0) – 400,(9) + 5H, O(s) Buna göre, yukarıda verilen tepkimenin standart molar tepkime entalpisi (AHº) kaç kJ dir? [ -126 kJ/mol AH f[CO2(0) =-394 kJ/mol AH Ho(s) =-286 kJ/mol AH CAM10(0) , A) -2880 B) -2707 C) -2222 E) +2880 D) +2707 em