Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hayatımızda Kimya Soruları

10. Günlük hayatta karşılaşılan aşağıdaki olaylardan han-
gisinde maddenin kimyasal yapısı değişir?
A) Undan kepeğin ayrılması
B) Mumun erimesi
C) Naftalinin süblimleşmesi
Araçlardaki hava yastığının açılması
E)) Gün batımında havanın kızıl renge bürünmesi
B
Kimya
Hayatımızda Kimya
10. Günlük hayatta karşılaşılan aşağıdaki olaylardan han- gisinde maddenin kimyasal yapısı değişir? A) Undan kepeğin ayrılması B) Mumun erimesi C) Naftalinin süblimleşmesi Araçlardaki hava yastığının açılması E)) Gün batımında havanın kızıl renge bürünmesi B
7.
mn
a
DENEME 9
Yukarıda bir temizlik maddesinin sembolik gösterimi ve-
rilmiştir.
Buna göre,
Nacos
1. Gösterim çamaşır sodasına aittir.
D) I, II ve IV
II. a kısmı kir ile etkileşen kuyruk kısmıdır.
III. b kısmı polardır. ✓
IV. Yüzey aktiftir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, ve IV
b
₁,
I, II, III ve IV
NaHCO3
Glo
Xausio
C) II ve IV
brioli and hums (3
Kimya
Hayatımızda Kimya
7. mn a DENEME 9 Yukarıda bir temizlik maddesinin sembolik gösterimi ve- rilmiştir. Buna göre, Nacos 1. Gösterim çamaşır sodasına aittir. D) I, II ve IV II. a kısmı kir ile etkileşen kuyruk kısmıdır. III. b kısmı polardır. ✓ IV. Yüzey aktiftir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I, ve IV b ₁, I, II, III ve IV NaHCO3 Glo Xausio C) II ve IV brioli and hums (3
3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sert sabunlar, yumuşak sabunlara göre suda daha iyi
çözünür.
B)
Diş macunu, ağızdaki yiyecek kalıntılarının asidik
özelliğini nötralize ettiği için diş çürümelerini engeller.
C) Katı sabunlar, kullanıcılar arasında mikropların
yayılmasına neden olabilir.
D)
E)
Sivi sabunların pH değeri cilt yapısına uygundur.
Kimyasal maddeler yardımı ile maddenin özelliklerini
değiştirmeden mikroorganizmaların arındırılması
işlemine dezenfeksiyon denir.
6
Kimya
Hayatımızda Kimya
3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sert sabunlar, yumuşak sabunlara göre suda daha iyi çözünür. B) Diş macunu, ağızdaki yiyecek kalıntılarının asidik özelliğini nötralize ettiği için diş çürümelerini engeller. C) Katı sabunlar, kullanıcılar arasında mikropların yayılmasına neden olabilir. D) E) Sivi sabunların pH değeri cilt yapısına uygundur. Kimyasal maddeler yardımı ile maddenin özelliklerini değiştirmeden mikroorganizmaların arındırılması işlemine dezenfeksiyon denir. 6
lekler
nya,
sip-
ilme
ıdır.
ve
i de
pki-
rnek
SORU - 1
Pamukkale travertenlerinin olu-
şumunun aşağıdaki kimya alt
dallarından hangisine örnek
olarak verilmesi daha uygun
olur?
A) Organik kimya
B) Fizikokimya
C) Çevre kimyası
DBiyokimya
EX Analitik kimya
Kimya
Hayatımızda Kimya
lekler nya, sip- ilme ıdır. ve i de pki- rnek SORU - 1 Pamukkale travertenlerinin olu- şumunun aşağıdaki kimya alt dallarından hangisine örnek olarak verilmesi daha uygun olur? A) Organik kimya B) Fizikokimya C) Çevre kimyası DBiyokimya EX Analitik kimya
12.
Yaygın adi
nişadıdır.
Soğutma torbalarında
soğutucu olarak
kullanılır.
A) I ve III
III
D) I, II ve III
NHẠCI
Sulu çözeltisi
bazik özellik gösterir.
11
Metallerin lehimlen-
mesinde ve kuru pil
üretiminde kullanılır.
Yukarıdaki kavram haritasında NH CI tuzu ile ilgili bilgiler
verilmiştir.
Buna göre, bu bilgilerden hangileri doğrudur?
B) II ve IV
IV
E) II, III ve IV
C) I ve IV
Kimya
Hayatımızda Kimya
12. Yaygın adi nişadıdır. Soğutma torbalarında soğutucu olarak kullanılır. A) I ve III III D) I, II ve III NHẠCI Sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. 11 Metallerin lehimlen- mesinde ve kuru pil üretiminde kullanılır. Yukarıdaki kavram haritasında NH CI tuzu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre, bu bilgilerden hangileri doğrudur? B) II ve IV IV E) II, III ve IV C) I ve IV
- 1. Doping kullandığı tesbit edilen milli atletimiz S.A.K
müsabakalardan süresiz men cezası alarak madalya-
ları elinden alındı.
II. Balıkesir, Susurluk ilçesinin su kaynaklarında sağlık
sınırlarının üstünde Arsenik elementine rastlandı.
III. Dünya rezevlerinin yaklaşık %60 1 ülkemizde olan Bor
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin çeşitliliği sebebiyle
çok değişik alanlarda işlenmiş madde olarak kullanıl-
maya başlandı.
IV. Teknoloji geliştikçe bilgisayarların boyutu ve fiyatı kü-
çülür.
Yukarıdaki cümlelerle bağlantılı kimyanın alt disiplin-
leri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi boşta
kalır?
A) Analitik Kimya
G) Organik Kimya
ninsyrol hel
B) Endüstriyel Kimya
21 183
D) Adli Kimya
E) Anorganik Kimya
Kimya
Hayatımızda Kimya
- 1. Doping kullandığı tesbit edilen milli atletimiz S.A.K müsabakalardan süresiz men cezası alarak madalya- ları elinden alındı. II. Balıkesir, Susurluk ilçesinin su kaynaklarında sağlık sınırlarının üstünde Arsenik elementine rastlandı. III. Dünya rezevlerinin yaklaşık %60 1 ülkemizde olan Bor fiziksel ve kimyasal özelliklerinin çeşitliliği sebebiyle çok değişik alanlarda işlenmiş madde olarak kullanıl- maya başlandı. IV. Teknoloji geliştikçe bilgisayarların boyutu ve fiyatı kü- çülür. Yukarıdaki cümlelerle bağlantılı kimyanın alt disiplin- leri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi boşta kalır? A) Analitik Kimya G) Organik Kimya ninsyrol hel B) Endüstriyel Kimya 21 183 D) Adli Kimya E) Anorganik Kimya
5.
+
+
+
Haddelenmek?
1
+ 1
+
1
+
+ 1
I
+
I
+ 1
+
I
+
1 +
1+1
1
+1
+
X(K)
Y(K)
Yukarıdaki şekillerdé X ve Y katılarının kristal yapılarını
oluşturan +ve - yüklü taneciklerin dağılımı şematize
edilmiştir.
Buna göre X ve Y ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) X metalik kristaldir.
B) Y iyonik kristaldir.
C) X'in katısı ve SIVISI elektrik akımını iletir.
D Y haddelenebilir.
E) X'in parlaklığı elektron bulutu modeli ile açıklanır.
Kimya
Hayatımızda Kimya
5. + + + Haddelenmek? 1 + 1 + 1 + + 1 I + I + 1 + I + 1 + 1+1 1 +1 + X(K) Y(K) Yukarıdaki şekillerdé X ve Y katılarının kristal yapılarını oluşturan +ve - yüklü taneciklerin dağılımı şematize edilmiştir. Buna göre X ve Y ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) X metalik kristaldir. B) Y iyonik kristaldir. C) X'in katısı ve SIVISI elektrik akımını iletir. D Y haddelenebilir. E) X'in parlaklığı elektron bulutu modeli ile açıklanır.
Süzme
SOR
IV. Elektroliz
V. Kromatografi
Yukandaki ayırma yöntemlerinden hangileri simya
döneminde kullanılmıştır?
A) I yel
D1, II ve II
I. Teflon
Ozütleme
KAZANIM DAKLI SORULAR
Simya
A
I, III ve IV
B II, III ve V
Il ve III
II, IV ve V
I ve V
IV. Deterjan
B) Il ve IV
( Sabun
Madde
Damitma
E) I, ve V
V. Kezzap
Yukarıdaki maddelerden hangileri simya, hangileri
kimya döneminde keşfedilmiştir?
Kimya
Il ve V
I ve IV
I, IV ve V
I ve III
II, III ve IV
III. Barut
C) ve V
10. Simyadan kimyaya aktarılan aşağıdaki maddelerde
hangisinin formülü yanlış verilmiştir?
Formül
H.PO
Kimya
Hayatımızda Kimya
Süzme SOR IV. Elektroliz V. Kromatografi Yukandaki ayırma yöntemlerinden hangileri simya döneminde kullanılmıştır? A) I yel D1, II ve II I. Teflon Ozütleme KAZANIM DAKLI SORULAR Simya A I, III ve IV B II, III ve V Il ve III II, IV ve V I ve V IV. Deterjan B) Il ve IV ( Sabun Madde Damitma E) I, ve V V. Kezzap Yukarıdaki maddelerden hangileri simya, hangileri kimya döneminde keşfedilmiştir? Kimya Il ve V I ve IV I, IV ve V I ve III II, III ve IV III. Barut C) ve V 10. Simyadan kimyaya aktarılan aşağıdaki maddelerde hangisinin formülü yanlış verilmiştir? Formül H.PO
MIRAY YAYINLARI
G
OM
• Bir gaz karışımı olan hava hacimce %78
azot, %21 oksijen, %0,9 argon ve %0,1
oranında diğer gazları (CO₂, Ne vb.) içerir.
• Kaynama noktaları sırasıyla -196, -183
vel-186°C olan N, O, ve Argazları ku-
ru havanin sivilaştıhlip ayrımsal damit-
ma yöntemi ile ayrılmasından elde edilir.
Buna göre, havanın bileşimindeki gazla-
rin ayrımsal damıtma ile havadan ayrılma
sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A) N, O, Ar B) O, N, Ar C) Ar, O₂, N₂
D) N₂, Ar, O,
E) O₂, Ar, N,
Kaynamaya b
Örnek
Saf sıvıların
I. Kaynar
ceye k
kinetik
II.
Kayna
vi hål
dönüs
III. Sivin
sini e
yargılar
Kimya
Hayatımızda Kimya
MIRAY YAYINLARI G OM • Bir gaz karışımı olan hava hacimce %78 azot, %21 oksijen, %0,9 argon ve %0,1 oranında diğer gazları (CO₂, Ne vb.) içerir. • Kaynama noktaları sırasıyla -196, -183 vel-186°C olan N, O, ve Argazları ku- ru havanin sivilaştıhlip ayrımsal damit- ma yöntemi ile ayrılmasından elde edilir. Buna göre, havanın bileşimindeki gazla- rin ayrımsal damıtma ile havadan ayrılma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) N, O, Ar B) O, N, Ar C) Ar, O₂, N₂ D) N₂, Ar, O, E) O₂, Ar, N, Kaynamaya b Örnek Saf sıvıların I. Kaynar ceye k kinetik II. Kayna vi hål dönüs III. Sivin sini e yargılar
0
12. Sert sularla ilgili;
Bardak ve tabaklarda çizik olu
II. Elektrikli aletlerde enerji tüketimini artırır.
III. Kıyafetlerde leke bırakır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) I ve III
D) Yalnız III
C) II ve III
E) Yalnız II
18. Aşağıdakilerden hangisi su tasarrufuna yöne-
lik başlıca çözüm önerileri arasında yer almaz?
A Su akitan muslukların tamir edilmeli veya de-
ğiştirilmelidir.
B) Tatlı su kaynaklarının atıklarla kirlenmesi ön-
lenmelidir.
C) Suyu az tüketen çamaşır ve bulaşık makinele-
ri tercih edilmelidir.
D) Yağmur suyu olukları kanalizasyon şebekesi-
ne bağlanmalıdır.
Atık sular arıtılarak yeniden kullanımı sağlan-
malıdır.
Kimya
Hayatımızda Kimya
0 12. Sert sularla ilgili; Bardak ve tabaklarda çizik olu II. Elektrikli aletlerde enerji tüketimini artırır. III. Kıyafetlerde leke bırakır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve III D) Yalnız III C) II ve III E) Yalnız II 18. Aşağıdakilerden hangisi su tasarrufuna yöne- lik başlıca çözüm önerileri arasında yer almaz? A Su akitan muslukların tamir edilmeli veya de- ğiştirilmelidir. B) Tatlı su kaynaklarının atıklarla kirlenmesi ön- lenmelidir. C) Suyu az tüketen çamaşır ve bulaşık makinele- ri tercih edilmelidir. D) Yağmur suyu olukları kanalizasyon şebekesi- ne bağlanmalıdır. Atık sular arıtılarak yeniden kullanımı sağlan- malıdır.
10.
3.OLUM
SO3 + H₂O
H₂SO4
tepkimesi sonucu oluşan madde sit
neden olur.
r
Canlılarda proteinleri sertleştirip çürümeyi önlediği
için kadavra saklamada
kullanılır.
.…...
A) Asit
C) Ultraviyole
yağmurlarına
Ozon tabakası, güneşten gelen ve canlılar için
zararlı olan
ışınlarını süzer.
Bitki örtüsü ve ormanlar azaldıkça fotosentezde
harcanan
miktarı azalır.
Yukarıdaki cümlelerdeki boşluklar aşağıdaki ifadeler
ile doldurulduğunda hangisi açıkta kalır?
E) Formaldehit
BLOOR
D) Ötrofikasyon?
16b1-df.
Bilgi
Salone
Formaldehit => kcdoman
Kimya
Hayatımızda Kimya
10. 3.OLUM SO3 + H₂O H₂SO4 tepkimesi sonucu oluşan madde sit neden olur. r Canlılarda proteinleri sertleştirip çürümeyi önlediği için kadavra saklamada kullanılır. .…... A) Asit C) Ultraviyole yağmurlarına Ozon tabakası, güneşten gelen ve canlılar için zararlı olan ışınlarını süzer. Bitki örtüsü ve ormanlar azaldıkça fotosentezde harcanan miktarı azalır. Yukarıdaki cümlelerdeki boşluklar aşağıdaki ifadeler ile doldurulduğunda hangisi açıkta kalır? E) Formaldehit BLOOR D) Ötrofikasyon? 16b1-df. Bilgi Salone Formaldehit => kcdoman
6. Simyacılar;
Tuz ruhu (HCI)
Kezzap (HNO₂)
• Zaç yağı (H₂SO₂)
gibi bazı önemli asitleri elde etmişlerdir.
Bu asitleri elde etmek için;
I. Diyaliz II. Damitma III. Polimerleşme
verilen yöntemlerden hangilerini kullanmışlardır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) Ive II
D) I ve III
E) II ve III
ưa nổi cẩn
G
Kimya
Hayatımızda Kimya
6. Simyacılar; Tuz ruhu (HCI) Kezzap (HNO₂) • Zaç yağı (H₂SO₂) gibi bazı önemli asitleri elde etmişlerdir. Bu asitleri elde etmek için; I. Diyaliz II. Damitma III. Polimerleşme verilen yöntemlerden hangilerini kullanmışlardır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) Ive II D) I ve III E) II ve III ưa nổi cẩn G
k
le fazla
u
2.
cDö
es
REÇETE
TC Standart Form No. 1.5.101
Emine rahatsızlanıp doktora gidiyor ve muayene oluyor.
Muayene sonrası doktor aşağıdaki reçeteyi yazıp
Emine'ye veriyor.
Hastanın Adı, Soyadı
ve TC Kimlik No
Hastanin Kurumu:
Tabibin Kurumu:
.
●
İLAÇLAR
M
Öksürük şurubu
Yanık merhemi
Antibiyotik tablet
UcDort
Bes
Tarih
Dr. Dip No. Adi Soyadı
(Kagesi)
Tutan
Doç. Dr. Kadir Çiçek
Dip
207
Istanbul 12 Nollu Hastane
Emine reçeteye bakıp kimya dersinden bu ilaçlarla ilgili
hatırladıklarını doktora söylüyor:
Öksürük şurubu: İçerdiği şekerden dolayı içinde
bakteri ve mantarlar üreyemez.
Yanık merhemi: Etkin maddelerin vazelin veya lanolin
gibi sıvı yağlar ile karıştırılması sonucu elde edilir.
Antibiyotik tablet: Tadı ve kokusy hoş olmayan
ilaçların pirinç unu ya da nişastadan yapılan
koruyucular içinde sunulduğu ilaçtır.
Buna göre, Emine'yi dinleyen doktor hangi ilaçlarla
ilgili söylediklerine itiraz eder?
A) Öksürük şurubu
B) Yanık merhemi
C) Antibiyotik tablet
D) Öksürük şurubu ve yanık merhemi
E) Yanık merhemi ve antibiyotik tablet
Kimya
Hayatımızda Kimya
k le fazla u 2. cDö es REÇETE TC Standart Form No. 1.5.101 Emine rahatsızlanıp doktora gidiyor ve muayene oluyor. Muayene sonrası doktor aşağıdaki reçeteyi yazıp Emine'ye veriyor. Hastanın Adı, Soyadı ve TC Kimlik No Hastanin Kurumu: Tabibin Kurumu: . ● İLAÇLAR M Öksürük şurubu Yanık merhemi Antibiyotik tablet UcDort Bes Tarih Dr. Dip No. Adi Soyadı (Kagesi) Tutan Doç. Dr. Kadir Çiçek Dip 207 Istanbul 12 Nollu Hastane Emine reçeteye bakıp kimya dersinden bu ilaçlarla ilgili hatırladıklarını doktora söylüyor: Öksürük şurubu: İçerdiği şekerden dolayı içinde bakteri ve mantarlar üreyemez. Yanık merhemi: Etkin maddelerin vazelin veya lanolin gibi sıvı yağlar ile karıştırılması sonucu elde edilir. Antibiyotik tablet: Tadı ve kokusy hoş olmayan ilaçların pirinç unu ya da nişastadan yapılan koruyucular içinde sunulduğu ilaçtır. Buna göre, Emine'yi dinleyen doktor hangi ilaçlarla ilgili söylediklerine itiraz eder? A) Öksürük şurubu B) Yanık merhemi C) Antibiyotik tablet D) Öksürük şurubu ve yanık merhemi E) Yanık merhemi ve antibiyotik tablet
Eski Çağ insanları aşağıdakilerden hangisini boya olarak
kullanmamıştır?
halqaylünü nnsliofy
lean
A) Kıbrıs taşı
B) Malahit.
C) Şap
D) Kurşun (II) sülfür
E) Güherçile
Trichellglish nebrnaligay
ill sinley (9
Hi ev II (Q
MUSOO 20
Kimya
Hayatımızda Kimya
Eski Çağ insanları aşağıdakilerden hangisini boya olarak kullanmamıştır? halqaylünü nnsliofy lean A) Kıbrıs taşı B) Malahit. C) Şap D) Kurşun (II) sülfür E) Güherçile Trichellglish nebrnaligay ill sinley (9 Hi ev II (Q MUSOO 20
10. Deterjan ve sabun için aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Deterjan, petrol ürünlerinden sentetik olarak elde
edilir.
B) Deterjan sert sularda bile temizlik yapabilir.
C) Sabun, genel formülünde sülfat kökü içerir.
D) Sabun, jel ve katı olmak üzere iki çeşittir.
E) Sabun molekülü hidrofil ve hidrofob uç içerir.
Kimya
Hayatımızda Kimya
10. Deterjan ve sabun için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Deterjan, petrol ürünlerinden sentetik olarak elde edilir. B) Deterjan sert sularda bile temizlik yapabilir. C) Sabun, genel formülünde sülfat kökü içerir. D) Sabun, jel ve katı olmak üzere iki çeşittir. E) Sabun molekülü hidrofil ve hidrofob uç içerir.
Co ve CO maddeleri ile ilgili,
Saf olma
II. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamama
III. İki tür atom içerme
özelliklerinden
A) Yalnız I
hangileri ortaktır?
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Hayatımızda Kimya
Co ve CO maddeleri ile ilgili, Saf olma II. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamama III. İki tür atom içerme özelliklerinden A) Yalnız I hangileri ortaktır? B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III