Hayatımızda Kimya Soruları

12. Kullanılabilir su kaynakları,
DAtik
Atık suların temiz su kaynaklarına karışması
11. Tarımsal sulamada yapılan yanlış uygulamalar
III. Suyun endüstride soğutma sıvısı olarak kullanılması
durumlarından hangilerinin sonucunda azalır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
D) ve III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Hayatımızda Kimya
12. Kullanılabilir su kaynakları, DAtik Atık suların temiz su kaynaklarına karışması 11. Tarımsal sulamada yapılan yanlış uygulamalar III. Suyun endüstride soğutma sıvısı olarak kullanılması durumlarından hangilerinin sonucunda azalır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) ve III E) II ve III C) I ve II
D) Yalnız
9. I. Boyaya tiner katılması
II. Şekerin suya atılması Gözünmez.
III. Buzun suya atılması
E)-Yalnız III
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde çözünme olayı göz-
lenmez?
A) I, II ve III
Diver
B) Ivett
Yalnız H
ve III
Kimya
Hayatımızda Kimya
D) Yalnız 9. I. Boyaya tiner katılması II. Şekerin suya atılması Gözünmez. III. Buzun suya atılması E)-Yalnız III Yukarıdaki olaylardan hangilerinde çözünme olayı göz- lenmez? A) I, II ve III Diver B) Ivett Yalnız H ve III
10. Günlük hayatta karşılaşılan aşağıdaki olaylardan han-
gisinde maddenin kimyasal yapısı değişir?
A) Undan kepeğin ayrılması
B) Mumun erimesi
C) Naftalinin süblimleşmesi
Araçlardaki hava yastığının açılması
E)) Gün batımında havanın kızıl renge bürünmesi
B
Kimya
Hayatımızda Kimya
10. Günlük hayatta karşılaşılan aşağıdaki olaylardan han- gisinde maddenin kimyasal yapısı değişir? A) Undan kepeğin ayrılması B) Mumun erimesi C) Naftalinin süblimleşmesi Araçlardaki hava yastığının açılması E)) Gün batımında havanın kızıl renge bürünmesi B
7.
mn
a
DENEME 9
Yukarıda bir temizlik maddesinin sembolik gösterimi ve-
rilmiştir.
Buna göre,
Nacos
1. Gösterim çamaşır sodasına aittir.
D) I, II ve IV
II. a kısmı kir ile etkileşen kuyruk kısmıdır.
III. b kısmı polardır. ✓
IV. Yüzey aktiftir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, ve IV
b
₁,
I, II, III ve IV
NaHCO3
Glo
Xausio
C) II ve IV
brioli and hums (3
Kimya
Hayatımızda Kimya
7. mn a DENEME 9 Yukarıda bir temizlik maddesinin sembolik gösterimi ve- rilmiştir. Buna göre, Nacos 1. Gösterim çamaşır sodasına aittir. D) I, II ve IV II. a kısmı kir ile etkileşen kuyruk kısmıdır. III. b kısmı polardır. ✓ IV. Yüzey aktiftir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) I, ve IV b ₁, I, II, III ve IV NaHCO3 Glo Xausio C) II ve IV brioli and hums (3
3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sert sabunlar, yumuşak sabunlara göre suda daha iyi
çözünür.
B)
Diş macunu, ağızdaki yiyecek kalıntılarının asidik
özelliğini nötralize ettiği için diş çürümelerini engeller.
C) Katı sabunlar, kullanıcılar arasında mikropların
yayılmasına neden olabilir.
D)
E)
Sivi sabunların pH değeri cilt yapısına uygundur.
Kimyasal maddeler yardımı ile maddenin özelliklerini
değiştirmeden mikroorganizmaların arındırılması
işlemine dezenfeksiyon denir.
6
Kimya
Hayatımızda Kimya
3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sert sabunlar, yumuşak sabunlara göre suda daha iyi çözünür. B) Diş macunu, ağızdaki yiyecek kalıntılarının asidik özelliğini nötralize ettiği için diş çürümelerini engeller. C) Katı sabunlar, kullanıcılar arasında mikropların yayılmasına neden olabilir. D) E) Sivi sabunların pH değeri cilt yapısına uygundur. Kimyasal maddeler yardımı ile maddenin özelliklerini değiştirmeden mikroorganizmaların arındırılması işlemine dezenfeksiyon denir. 6
10.
X: C₁2H25-OSO,Na
Y: C₁7H35 - COOK
Yukarıda formülleri verilen X ve Y maddeleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) X sert sabundur.
B) Y yumuşak sabundur.
C) X'in çevreye verdiği zarar Y'den fazladır.
D)
X elde edilirken petrol türevleri kullanılır.
E) Y, sert sularda Ca²+ ve Mg2+ iyonları ile çökelek
oluşturduğu için temizleme özelliği azalır.
Kimya
Hayatımızda Kimya
10. X: C₁2H25-OSO,Na Y: C₁7H35 - COOK Yukarıda formülleri verilen X ve Y maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X sert sabundur. B) Y yumuşak sabundur. C) X'in çevreye verdiği zarar Y'den fazladır. D) X elde edilirken petrol türevleri kullanılır. E) Y, sert sularda Ca²+ ve Mg2+ iyonları ile çökelek oluşturduğu için temizleme özelliği azalır.
lekler
nya,
sip-
ilme
ıdır.
ve
i de
pki-
rnek
SORU - 1
Pamukkale travertenlerinin olu-
şumunun aşağıdaki kimya alt
dallarından hangisine örnek
olarak verilmesi daha uygun
olur?
A) Organik kimya
B) Fizikokimya
C) Çevre kimyası
DBiyokimya
EX Analitik kimya
Kimya
Hayatımızda Kimya
lekler nya, sip- ilme ıdır. ve i de pki- rnek SORU - 1 Pamukkale travertenlerinin olu- şumunun aşağıdaki kimya alt dallarından hangisine örnek olarak verilmesi daha uygun olur? A) Organik kimya B) Fizikokimya C) Çevre kimyası DBiyokimya EX Analitik kimya
06
15. Normal koşullarda 13,44 litre CH, ve C₂H, karışımın
da 2,8 mol H atomu vardır.
Buna göre, karışımın kütlesi aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir? (H= 1, C = 12)
A) 12,4 B) 24,8 C) 30 D) 36,4 E) 40
Kimya
Hayatımızda Kimya
06 15. Normal koşullarda 13,44 litre CH, ve C₂H, karışımın da 2,8 mol H atomu vardır. Buna göre, karışımın kütlesi aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? (H= 1, C = 12) A) 12,4 B) 24,8 C) 30 D) 36,4 E) 40
10. Sert sular bir süre sonra çaydanlıkların tabanında taşlaş-
mış kireç taşı (CaCO,) tabakası oluşturur.
Buna göre, çaydanlıktaki kireç tabakasını gidermek
için;
1. çekiç ve tornavida kullanarak mekanik temizlik yap-
ma,
II. çaydanlığa sirke ya da limon suyu koyup bekleme,
III. çaydanlığa suyu koyup uzunca bir süre kaynatma
işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Hayatımızda Kimya
10. Sert sular bir süre sonra çaydanlıkların tabanında taşlaş- mış kireç taşı (CaCO,) tabakası oluşturur. Buna göre, çaydanlıktaki kireç tabakasını gidermek için; 1. çekiç ve tornavida kullanarak mekanik temizlik yap- ma, II. çaydanlığa sirke ya da limon suyu koyup bekleme, III. çaydanlığa suyu koyup uzunca bir süre kaynatma işlemlerinden hangileri tek başına uygulanabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III
12.
Yaygın adi
nişadıdır.
Soğutma torbalarında
soğutucu olarak
kullanılır.
A) I ve III
III
D) I, II ve III
NHẠCI
Sulu çözeltisi
bazik özellik gösterir.
11
Metallerin lehimlen-
mesinde ve kuru pil
üretiminde kullanılır.
Yukarıdaki kavram haritasında NH CI tuzu ile ilgili bilgiler
verilmiştir.
Buna göre, bu bilgilerden hangileri doğrudur?
B) II ve IV
IV
E) II, III ve IV
C) I ve IV
Kimya
Hayatımızda Kimya
12. Yaygın adi nişadıdır. Soğutma torbalarında soğutucu olarak kullanılır. A) I ve III III D) I, II ve III NHẠCI Sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. 11 Metallerin lehimlen- mesinde ve kuru pil üretiminde kullanılır. Yukarıdaki kavram haritasında NH CI tuzu ile ilgili bilgiler verilmiştir. Buna göre, bu bilgilerden hangileri doğrudur? B) II ve IV IV E) II, III ve IV C) I ve IV
- 1. Doping kullandığı tesbit edilen milli atletimiz S.A.K
müsabakalardan süresiz men cezası alarak madalya-
ları elinden alındı.
II. Balıkesir, Susurluk ilçesinin su kaynaklarında sağlık
sınırlarının üstünde Arsenik elementine rastlandı.
III. Dünya rezevlerinin yaklaşık %60 1 ülkemizde olan Bor
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin çeşitliliği sebebiyle
çok değişik alanlarda işlenmiş madde olarak kullanıl-
maya başlandı.
IV. Teknoloji geliştikçe bilgisayarların boyutu ve fiyatı kü-
çülür.
Yukarıdaki cümlelerle bağlantılı kimyanın alt disiplin-
leri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi boşta
kalır?
A) Analitik Kimya
G) Organik Kimya
ninsyrol hel
B) Endüstriyel Kimya
21 183
D) Adli Kimya
E) Anorganik Kimya
Kimya
Hayatımızda Kimya
- 1. Doping kullandığı tesbit edilen milli atletimiz S.A.K müsabakalardan süresiz men cezası alarak madalya- ları elinden alındı. II. Balıkesir, Susurluk ilçesinin su kaynaklarında sağlık sınırlarının üstünde Arsenik elementine rastlandı. III. Dünya rezevlerinin yaklaşık %60 1 ülkemizde olan Bor fiziksel ve kimyasal özelliklerinin çeşitliliği sebebiyle çok değişik alanlarda işlenmiş madde olarak kullanıl- maya başlandı. IV. Teknoloji geliştikçe bilgisayarların boyutu ve fiyatı kü- çülür. Yukarıdaki cümlelerle bağlantılı kimyanın alt disiplin- leri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi boşta kalır? A) Analitik Kimya G) Organik Kimya ninsyrol hel B) Endüstriyel Kimya 21 183 D) Adli Kimya E) Anorganik Kimya
5.
+
+
+
Haddelenmek?
1
+ 1
+
1
+
+ 1
I
+
I
+ 1
+
I
+
1 +
1+1
1
+1
+
X(K)
Y(K)
Yukarıdaki şekillerdé X ve Y katılarının kristal yapılarını
oluşturan +ve - yüklü taneciklerin dağılımı şematize
edilmiştir.
Buna göre X ve Y ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) X metalik kristaldir.
B) Y iyonik kristaldir.
C) X'in katısı ve SIVISI elektrik akımını iletir.
D Y haddelenebilir.
E) X'in parlaklığı elektron bulutu modeli ile açıklanır.
Kimya
Hayatımızda Kimya
5. + + + Haddelenmek? 1 + 1 + 1 + + 1 I + I + 1 + I + 1 + 1+1 1 +1 + X(K) Y(K) Yukarıdaki şekillerdé X ve Y katılarının kristal yapılarını oluşturan +ve - yüklü taneciklerin dağılımı şematize edilmiştir. Buna göre X ve Y ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) X metalik kristaldir. B) Y iyonik kristaldir. C) X'in katısı ve SIVISI elektrik akımını iletir. D Y haddelenebilir. E) X'in parlaklığı elektron bulutu modeli ile açıklanır.
RASYONEL YAYINLARI
7.
DENEME 7
Sabun molekülü ile ilgili aşağıda verilen yargıların doğru
(D) ya da yanlış (Y) olma durumu (✔) ile işaretlenmiştir.
Buna göre, işaretlemelerden hangisinde yanlışlık ya-
pılmıştır?
Bilgi
A Bitkisel ya da hayvansal yağların kuv-
yetli asitlerle sıtılması sonucunda olu-
şurlar.
B Molekül yapısında polar ve apolar uç-
Tar bulunur.
CKOH kullanılarak elde edilen sabun
Arap sabunu olarak bilinir.
D Sabun molekülünün suda çözünen
kısmına hidrofil denir.
D
EÜretiminde kullanılan bazlara göre katı
ya da sivi hâlde bulunabilirler.
✓
✓
Y
Kimya
Hayatımızda Kimya
RASYONEL YAYINLARI 7. DENEME 7 Sabun molekülü ile ilgili aşağıda verilen yargıların doğru (D) ya da yanlış (Y) olma durumu (✔) ile işaretlenmiştir. Buna göre, işaretlemelerden hangisinde yanlışlık ya- pılmıştır? Bilgi A Bitkisel ya da hayvansal yağların kuv- yetli asitlerle sıtılması sonucunda olu- şurlar. B Molekül yapısında polar ve apolar uç- Tar bulunur. CKOH kullanılarak elde edilen sabun Arap sabunu olarak bilinir. D Sabun molekülünün suda çözünen kısmına hidrofil denir. D EÜretiminde kullanılan bazlara göre katı ya da sivi hâlde bulunabilirler. ✓ ✓ Y
6. C₁7H35 -COO Na
X
y
Yukarıda formülü verilen bileşik için,
x ucu kir ile etkileşen kısımdır.
y ucu hidrofob taraftır.
H. Deterjandir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız IB) Yalnız t
D) I ve II
C) Yalnız III
E), II ve III
OKYANUS
-4
Kimya
Hayatımızda Kimya
6. C₁7H35 -COO Na X y Yukarıda formülü verilen bileşik için, x ucu kir ile etkileşen kısımdır. y ucu hidrofob taraftır. H. Deterjandir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız IB) Yalnız t D) I ve II C) Yalnız III E), II ve III OKYANUS -4
25. Çanak çömlekler
1
Çelik
III. Elyaf
IV. Alçı
Mo 9000
Yukarıdaki maddelerden hangileri şimyacılar tarafından
keşfedilip günümüze aktarılmıştır?
A) I vett
D) I, II ve IV
B) ve III
E) I, II, II ve IV
Demir ang
CHIve Iv
37
Kimya
Hayatımızda Kimya
25. Çanak çömlekler 1 Çelik III. Elyaf IV. Alçı Mo 9000 Yukarıdaki maddelerden hangileri şimyacılar tarafından keşfedilip günümüze aktarılmıştır? A) I vett D) I, II ve IV B) ve III E) I, II, II ve IV Demir ang CHIve Iv 37
Süzme
SOR
IV. Elektroliz
V. Kromatografi
Yukandaki ayırma yöntemlerinden hangileri simya
döneminde kullanılmıştır?
A) I yel
D1, II ve II
I. Teflon
Ozütleme
KAZANIM DAKLI SORULAR
Simya
A
I, III ve IV
B II, III ve V
Il ve III
II, IV ve V
I ve V
IV. Deterjan
B) Il ve IV
( Sabun
Madde
Damitma
E) I, ve V
V. Kezzap
Yukarıdaki maddelerden hangileri simya, hangileri
kimya döneminde keşfedilmiştir?
Kimya
Il ve V
I ve IV
I, IV ve V
I ve III
II, III ve IV
III. Barut
C) ve V
10. Simyadan kimyaya aktarılan aşağıdaki maddelerde
hangisinin formülü yanlış verilmiştir?
Formül
H.PO
Kimya
Hayatımızda Kimya
Süzme SOR IV. Elektroliz V. Kromatografi Yukandaki ayırma yöntemlerinden hangileri simya döneminde kullanılmıştır? A) I yel D1, II ve II I. Teflon Ozütleme KAZANIM DAKLI SORULAR Simya A I, III ve IV B II, III ve V Il ve III II, IV ve V I ve V IV. Deterjan B) Il ve IV ( Sabun Madde Damitma E) I, ve V V. Kezzap Yukarıdaki maddelerden hangileri simya, hangileri kimya döneminde keşfedilmiştir? Kimya Il ve V I ve IV I, IV ve V I ve III II, III ve IV III. Barut C) ve V 10. Simyadan kimyaya aktarılan aşağıdaki maddelerde hangisinin formülü yanlış verilmiştir? Formül H.PO