Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Aldehitler ve Ketonlar Soruları

in Fiziksel Halleri III
D*X
3. Farklı sıcaklıktaki X ve Y maddeleri Isıca yalıtılmış
bir kapta karıştırıldığı zaman X in sıcaklığının de-
ğişmediği, Y nin ise sıcaklığının azaldığı saptanı-
yor.
Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi
yanlıştır?
A) Y ısı vermiştir.
B) X maddesi hâl değiştirmiştir.
✓
C) X taneciklerinin potansiyel enerjisi artmıştır.
D) X taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi azal-
mıştır.
E) Y taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi azal-
mıştır.
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
in Fiziksel Halleri III D*X 3. Farklı sıcaklıktaki X ve Y maddeleri Isıca yalıtılmış bir kapta karıştırıldığı zaman X in sıcaklığının de- ğişmediği, Y nin ise sıcaklığının azaldığı saptanı- yor. Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Y ısı vermiştir. B) X maddesi hâl değiştirmiştir. ✓ C) X taneciklerinin potansiyel enerjisi artmıştır. D) X taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi azal- mıştır. E) Y taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi azal- mıştır.
Prf Yayınl.
5.
Oda koşullarında asit ve baz çözeltileri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) POH > 7 olan çözeltiler baziktir. Asidik
B) pH = 3 olan çözeltilerin tadı acıdır.
C) Turnusol kağıdı bir çözeltiye batırıldığında kağıdın
rengi değişmiyorsa bu çözelti için pH = 7 dir.
D) pH = pOH ise çözelti nötrdür.
E) Asit çözeltileri sadece H+ iyonları, baz çözeltileri
ise sadece OH iyonları içerir.
+ NaOH
CH₂CC
suyun katsayısı 1'di
(I ve II doğru, II
Örnek
Genel formülleri H
asit ve bazların e
zeltilerinden, es
alınarak aşağıc
oluşturuluyor.
Karışım
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
Prf Yayınl. 5. Oda koşullarında asit ve baz çözeltileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) POH > 7 olan çözeltiler baziktir. Asidik B) pH = 3 olan çözeltilerin tadı acıdır. C) Turnusol kağıdı bir çözeltiye batırıldığında kağıdın rengi değişmiyorsa bu çözelti için pH = 7 dir. D) pH = pOH ise çözelti nötrdür. E) Asit çözeltileri sadece H+ iyonları, baz çözeltileri ise sadece OH iyonları içerir. + NaOH CH₂CC suyun katsayısı 1'di (I ve II doğru, II Örnek Genel formülleri H asit ve bazların e zeltilerinden, es alınarak aşağıc oluşturuluyor. Karışım
15.
C₂H5
4126
Etil alkol
H (=^
0=1
<= 3³
H=6
||
0-1 CH₂-C-CH3
Aseton
Yukarıda etil alkol ve asetonun Lewis yapıları
verilmiştir.
Buna göre;
I. Etil alkolün kaynama noktası asetonunkinden
büyüktür.
eluy
II. Etil alkolün molekülleri arasında hidrojen
bağları vardır.
olustury
III. Aseton, su ile hidrojen bağı oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve
E) I, II ve III
Digte Herfor
C) Yalnız III
Yalnız
YINLARI
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
15. C₂H5 4126 Etil alkol H (=^ 0=1 <= 3³ H=6 || 0-1 CH₂-C-CH3 Aseton Yukarıda etil alkol ve asetonun Lewis yapıları verilmiştir. Buna göre; I. Etil alkolün kaynama noktası asetonunkinden büyüktür. eluy II. Etil alkolün molekülleri arasında hidrojen bağları vardır. olustury III. Aseton, su ile hidrojen bağı oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve E) I, II ve III Digte Herfor C) Yalnız III Yalnız YINLARI
Laho
27. Sadece CH3CHO ile CH3COCH3 karbonil bileşiklerini
içeren 40 g'lık karışımın yeterince Tollens ayıracı
(AgNO3 sulu çözeltisi ve NH3 sulu çözeltisinin karışımı)
ile tepkimeye girmesi sağlanıyor. Tepkimede
1 mol karbonil bileşiğinden 2 mol Ag katısı oluştuğu
biliniyor. %100 verimle gerçekleşen tepkime sonucu
108 g Ag katısı elde ediliyor.
Buna göre,
1. Karışımdaki bileşikler birbirinin yapı izomeridir
II. Tepkime sonucu oluşan organik bileşik
CH3COOH'dir.
III. Karışımdaki CH3COCH3 bileşiğinin
18 g'dır.
ifadelerinden hangileri
(CH3CHO = 44 g/mol,
Ag = 108 g/mol)
A) Yalnız I
D) Il ve H
bir kişi, kurum
semulart telif harf ÖSYMYS
+2
As the
C) I ve II
E) I, II ve III
-
"Ağlık)
43
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
Laho 27. Sadece CH3CHO ile CH3COCH3 karbonil bileşiklerini içeren 40 g'lık karışımın yeterince Tollens ayıracı (AgNO3 sulu çözeltisi ve NH3 sulu çözeltisinin karışımı) ile tepkimeye girmesi sağlanıyor. Tepkimede 1 mol karbonil bileşiğinden 2 mol Ag katısı oluştuğu biliniyor. %100 verimle gerçekleşen tepkime sonucu 108 g Ag katısı elde ediliyor. Buna göre, 1. Karışımdaki bileşikler birbirinin yapı izomeridir II. Tepkime sonucu oluşan organik bileşik CH3COOH'dir. III. Karışımdaki CH3COCH3 bileşiğinin 18 g'dır. ifadelerinden hangileri (CH3CHO = 44 g/mol, Ag = 108 g/mol) A) Yalnız I D) Il ve H bir kişi, kurum semulart telif harf ÖSYMYS +2 As the C) I ve II E) I, II ve III - "Ağlık) 43
29. 1. 2-metilsiklopentanon
II. Siklohekzanon
III. 4-hekzen-2-on
vir,
------/Benim Hocam
Bu bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Üçünün de kapalı formülleri CH₁0O dur.
Üçü de birbirinin yapı izomeridir.
Üçü de uygun koşullarda alkole indirgenir.
DÜçü de uygun koşullarda karboksilik aside yükselt-
genir. (Kelanlar daha fazla yoksellaimer)
EX III. bileşik uygun koşullarda Br₂ ile katılma tepkimesi
verir. (P¹ bağ var)
CH3
My Brayrıldı
13
eth
EM
alt₂
fati
CH10
O
Keton
Selonder
Alko
CH₂-C-CH₂-C=CV-2²
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
29. 1. 2-metilsiklopentanon II. Siklohekzanon III. 4-hekzen-2-on vir, ------/Benim Hocam Bu bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Üçünün de kapalı formülleri CH₁0O dur. Üçü de birbirinin yapı izomeridir. Üçü de uygun koşullarda alkole indirgenir. DÜçü de uygun koşullarda karboksilik aside yükselt- genir. (Kelanlar daha fazla yoksellaimer) EX III. bileşik uygun koşullarda Br₂ ile katılma tepkimesi verir. (P¹ bağ var) CH3 My Brayrıldı 13 eth EM alt₂ fati CH10 O Keton Selonder Alko CH₂-C-CH₂-C=CV-2²
31. Molekül formülü verilen,
1. C₂H₂O
II. C₂H₂O
III. C₂H₂O₂
bileşiklerinden hangilerinde karbonil grubu
olabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III-
-C) I ve II
(2013-LYS)
32.
D) I ve III
H₂C
E) II ve III
CI
LCH₂
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
31. Molekül formülü verilen, 1. C₂H₂O II. C₂H₂O III. C₂H₂O₂ bileşiklerinden hangilerinde karbonil grubu olabilir? A) Yalnız II B) Yalnız III- -C) I ve II (2013-LYS) 32. D) I ve III H₂C E) II ve III CI LCH₂
kefor
6. CH3 C-CH3
Dimetil Keton
||
O
bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A Propanondur.
NCH, CHO
BÖzel adı aşsetondur.
3
C) Asetaldehit ile fonksiyonel grup izomeridir
indirgenirse 2 - propanol oluşur.
E) Karbonil grubu içerir.
29
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
kefor 6. CH3 C-CH3 Dimetil Keton || O bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A Propanondur. NCH, CHO BÖzel adı aşsetondur. 3 C) Asetaldehit ile fonksiyonel grup izomeridir indirgenirse 2 - propanol oluşur. E) Karbonil grubu içerir. 29
Bileşik
Adı
O
||
1. C₂H5-C
Etil fenil keton
O CH3
||
for
CH3-CH2-C-CH-CH3
4-Metil-3-pentanon
~ 1
||
III. CH3 CH2-C-CH3
CH3
2-Bütanon
Yukarıdaki organik bileşiklerden hangileri yanlış adlandı-
rılmıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız IL
C) Yalnız III
E) II ve III
DXive
2 ve II
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
Bileşik Adı O || 1. C₂H5-C Etil fenil keton O CH3 || for CH3-CH2-C-CH-CH3 4-Metil-3-pentanon ~ 1 || III. CH3 CH2-C-CH3 CH3 2-Bütanon Yukarıdaki organik bileşiklerden hangileri yanlış adlandı- rılmıştır? A) Yalnız B) Yalnız IL C) Yalnız III E) II ve III DXive 2 ve II
öğ-
lirler.
ayısı
den
Palme
3. E
Bileşik
Adlandırma
O
3-kloro
I. CH₂-CH-CH₂-C-H
bütanal
CI
O
RA
II. CH₂-CH-CH-CH₂-U-H 3-bromo
-4-metil
hekzanal
SC₂HB
6
O
3
Propenal
III. CH₂=CH-C-H
||
3
IV. CH₂-CH-CI
CH₂
C-H
1,2-dihidrok-
T
OH OH
si-4-bütanal
Yukarıda formülü verilen aldehit bileşikle-
rinden hangilerinin karşısında yazılan ad-
landırması doğrudur?
A) I ve II
B) Hvet
C) I, II e III
D) I, II ve IV
4. G
E) I, II, III ve IV
8.
E)
1.
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
öğ- lirler. ayısı den Palme 3. E Bileşik Adlandırma O 3-kloro I. CH₂-CH-CH₂-C-H bütanal CI O RA II. CH₂-CH-CH-CH₂-U-H 3-bromo -4-metil hekzanal SC₂HB 6 O 3 Propenal III. CH₂=CH-C-H || 3 IV. CH₂-CH-CI CH₂ C-H 1,2-dihidrok- T OH OH si-4-bütanal Yukarıda formülü verilen aldehit bileşikle- rinden hangilerinin karşısında yazılan ad- landırması doğrudur? A) I ve II B) Hvet C) I, II e III D) I, II ve IV 4. G E) I, II, III ve IV 8. E) 1.
Ketonların Adlandırılması (IUPAC)
Aldehitlerin adlandırılmasından farklı olarak karbonil grubunun
yeri belirtilir ve ana zincirdeki karbon sayısına denk gelen
hidrokarbonun adının sonuna -on eki getirilir.
O
||
||
CH3-CH2- C - CH3
CH3 – CH2−CH2- C - CH3
Bütanon
2- pentanon
hocam burada bir
yerde numara
vermişken
bir yerde
vermedik
sebebi nedir
acaba?
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
Ketonların Adlandırılması (IUPAC) Aldehitlerin adlandırılmasından farklı olarak karbonil grubunun yeri belirtilir ve ana zincirdeki karbon sayısına denk gelen hidrokarbonun adının sonuna -on eki getirilir. O || || CH3-CH2- C - CH3 CH3 – CH2−CH2- C - CH3 Bütanon 2- pentanon hocam burada bir yerde numara vermişken bir yerde vermedik sebebi nedir acaba?
3.
Bileşik adı
1. Metil bütanoat X
II. Etoksi propan
III. 3-Pentanon X
X A-C-H
Yukarıda adlanı verilen bileşiklerin icerdiği fonksiyonel
gruplardan hangileri yanlış yazılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E), II ve III
Fonksiyonel grubu
O
H-C
OR
+--0-H
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
3. Bileşik adı 1. Metil bütanoat X II. Etoksi propan III. 3-Pentanon X X A-C-H Yukarıda adlanı verilen bileşiklerin icerdiği fonksiyonel gruplardan hangileri yanlış yazılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E), II ve III Fonksiyonel grubu O H-C OR +--0-H
SL TH
1 mol dietil keton ve propanal karışımı
yükseltgendiğinde 44,4 gram asit elde
edildiğine göre, karışımdaki dietil keto-
nun molce % si kaçtır?
(H: 1, C: 12, 0:16)
A) 20 B) 40
C) 50
D) 60
E) 80
Palme Yayınevi
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
SL TH 1 mol dietil keton ve propanal karışımı yükseltgendiğinde 44,4 gram asit elde edildiğine göre, karışımdaki dietil keto- nun molce % si kaçtır? (H: 1, C: 12, 0:16) A) 20 B) 40 C) 50 D) 60 E) 80 Palme Yayınevi
27. Aşağıda isimleri verilen bileşiklerden hangisinin bir
derece indirgenmesiyle oluşan bileşik doğru veril-
miştir?
Bileşik
Oluşan bileşik
A)
Metanol
Formaldehit
B)
Etil alkol
Asetaldehit
C Propanoik asit
Izopropil alkol
D)
Izopropil alkol
Dimetil keton
E) Aseton
Izopropil alkol
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
27. Aşağıda isimleri verilen bileşiklerden hangisinin bir derece indirgenmesiyle oluşan bileşik doğru veril- miştir? Bileşik Oluşan bileşik A) Metanol Formaldehit B) Etil alkol Asetaldehit C Propanoik asit Izopropil alkol D) Izopropil alkol Dimetil keton E) Aseton Izopropil alkol
Asetaldehit bileşiği ile ilgili
izomeri olan bir keton yoktur.
1.
II. Uygun koşullarda asetilene su katılması sonucu oluşur.
III. Uygun koşullarda yükseltgenirse asetik asite dönüşür.
IV. Uygun koşullarda indirgenirse etil alkole dönüşür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
Ab-C-H
ab-
11
6.
E) I, II, III ve IV
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
Asetaldehit bileşiği ile ilgili izomeri olan bir keton yoktur. 1. II. Uygun koşullarda asetilene su katılması sonucu oluşur. III. Uygun koşullarda yükseltgenirse asetik asite dönüşür. IV. Uygun koşullarda indirgenirse etil alkole dönüşür. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV Ab-C-H ab- 11 6. E) I, II, III ve IV
5. Bir alkil grubuna (R-) aşağıdaki fonksiyonel gruplardan
hangisi bağlanırsa karşısında belirtilen organik bileşik si-
nifi oluşmaz?
Fonksiyonel grup
Sınıfı
A)
- OH
Alkol
B)
-0-R
Eter
C)
Keton
D)
Karboksilik asit
Ester
E)
O=C
||
-C-H
||
-C-OH
-C-O-R
C=0
36
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
5. Bir alkil grubuna (R-) aşağıdaki fonksiyonel gruplardan hangisi bağlanırsa karşısında belirtilen organik bileşik si- nifi oluşmaz? Fonksiyonel grup Sınıfı A) - OH Alkol B) -0-R Eter C) Keton D) Karboksilik asit Ester E) O=C || -C-H || -C-OH -C-O-R C=0 36
3.
C₂H5
n
CH3+CH−C— CH – CH3
"IT
OC2Hs
6
2
Bileşiğinin IUPAC sistemine göre adlandırılması aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A 2,4-Dietil-3-pentanon
(₁
B),5-Dimetil-4-heptandn
2,4-Dietilpentanal
D) 3,5-Dimetilheptanal
E) Diizopropil keton
M
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
3. C₂H5 n CH3+CH−C— CH – CH3 "IT OC2Hs 6 2 Bileşiğinin IUPAC sistemine göre adlandırılması aşa- ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A 2,4-Dietil-3-pentanon (₁ B),5-Dimetil-4-heptandn 2,4-Dietilpentanal D) 3,5-Dimetilheptanal E) Diizopropil keton M