Aldehitler ve Ketonlar Soruları

in Fiziksel Halleri III
D*X
3. Farklı sıcaklıktaki X ve Y maddeleri Isıca yalıtılmış
bir kapta karıştırıldığı zaman X in sıcaklığının de-
ğişmediği, Y nin ise sıcaklığının azaldığı saptanı-
yor.
Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi
yanlıştır?
A) Y ısı vermiştir.
B) X maddesi hâl değiştirmiştir.
✓
C) X taneciklerinin potansiyel enerjisi artmıştır.
D) X taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi azal-
mıştır.
E) Y taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi azal-
mıştır.
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
in Fiziksel Halleri III D*X 3. Farklı sıcaklıktaki X ve Y maddeleri Isıca yalıtılmış bir kapta karıştırıldığı zaman X in sıcaklığının de- ğişmediği, Y nin ise sıcaklığının azaldığı saptanı- yor. Buna göre, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Y ısı vermiştir. B) X maddesi hâl değiştirmiştir. ✓ C) X taneciklerinin potansiyel enerjisi artmıştır. D) X taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi azal- mıştır. E) Y taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi azal- mıştır.
ninkinden (12
vermez.
AYDIN YAYINLARI
||
C2H5-C - C3H7
Yukarıdaki bileşiğin indirgenmesi sonucunda,
aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi elde edi-
lir?
A) 3 - hekzanol
C) İzohekzanol
E) 3-pentanol
B) Neohekzanol
D) Tersiyer hekzanol
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
ninkinden (12 vermez. AYDIN YAYINLARI || C2H5-C - C3H7 Yukarıdaki bileşiğin indirgenmesi sonucunda, aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi elde edi- lir? A) 3 - hekzanol C) İzohekzanol E) 3-pentanol B) Neohekzanol D) Tersiyer hekzanol
2. X, Y ve Z metallerinin elektron verme eğilimleri X > Y > Z
şeklindedir.
Buna göre;
I. X+YSO4 →
II. Y + ZNO3 →
III. Z + XBr₂ →→→→
tepkimelerinden hangileri kendiliğinden gerçekleşir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
log
DA
9130
C) Yalnız III
E) I, II ve III
rekök
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
2. X, Y ve Z metallerinin elektron verme eğilimleri X > Y > Z şeklindedir. Buna göre; I. X+YSO4 → II. Y + ZNO3 → III. Z + XBr₂ →→→→ tepkimelerinden hangileri kendiliğinden gerçekleşir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II log DA 9130 C) Yalnız III E) I, II ve III rekök
Prf Yayınl.
5.
Oda koşullarında asit ve baz çözeltileri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) POH > 7 olan çözeltiler baziktir. Asidik
B) pH = 3 olan çözeltilerin tadı acıdır.
C) Turnusol kağıdı bir çözeltiye batırıldığında kağıdın
rengi değişmiyorsa bu çözelti için pH = 7 dir.
D) pH = pOH ise çözelti nötrdür.
E) Asit çözeltileri sadece H+ iyonları, baz çözeltileri
ise sadece OH iyonları içerir.
+ NaOH
CH₂CC
suyun katsayısı 1'di
(I ve II doğru, II
Örnek
Genel formülleri H
asit ve bazların e
zeltilerinden, es
alınarak aşağıc
oluşturuluyor.
Karışım
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
Prf Yayınl. 5. Oda koşullarında asit ve baz çözeltileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) POH > 7 olan çözeltiler baziktir. Asidik B) pH = 3 olan çözeltilerin tadı acıdır. C) Turnusol kağıdı bir çözeltiye batırıldığında kağıdın rengi değişmiyorsa bu çözelti için pH = 7 dir. D) pH = pOH ise çözelti nötrdür. E) Asit çözeltileri sadece H+ iyonları, baz çözeltileri ise sadece OH iyonları içerir. + NaOH CH₂CC suyun katsayısı 1'di (I ve II doğru, II Örnek Genel formülleri H asit ve bazların e zeltilerinden, es alınarak aşağıc oluşturuluyor. Karışım
Bir organik bileşik ile ilgili;
148)
0,1 molü 0,4 mol CO₂ oluşturuyor.
Tollens belirteci ile gümüş aynası oluşturuyor.
Zn metali ile tepkime veriyor.
D.H₂O (@
0,5 molü yeteri kadar Na metali ile tepkimeye gi-
2011
rerse 0,5 mol H₂ gazı açığa çıkarıyor.
Buna göre, bu bileşik aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) HCC-CH-COOH
OH
2
yea
O
||
boboibla
aldehie
041
OH
O
||
B) HO-C–CH,-CH CHO aldehit
grub
Aldehityr-bu
Sok.
C) CH₂-C-CH-CH₂-COOHaldehit
I heims
OH
EMBELION
O
Il sign
grubusok
LA
OH
D) CH₂=CH-CH-COOH → Aldebitsub
152
nabigay
E) HOOC-CH-CH-CHAI chit
OH OH30 11 (8
1 (A
ACC
05.
C
10
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
Bir organik bileşik ile ilgili; 148) 0,1 molü 0,4 mol CO₂ oluşturuyor. Tollens belirteci ile gümüş aynası oluşturuyor. Zn metali ile tepkime veriyor. D.H₂O (@ 0,5 molü yeteri kadar Na metali ile tepkimeye gi- 2011 rerse 0,5 mol H₂ gazı açığa çıkarıyor. Buna göre, bu bileşik aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) HCC-CH-COOH OH 2 yea O || boboibla aldehie 041 OH O || B) HO-C–CH,-CH CHO aldehit grub Aldehityr-bu Sok. C) CH₂-C-CH-CH₂-COOHaldehit I heims OH EMBELION O Il sign grubusok LA OH D) CH₂=CH-CH-COOH → Aldebitsub 152 nabigay E) HOOC-CH-CH-CHAI chit OH OH30 11 (8 1 (A ACC 05. C 10
6.
X: HCOH
formaldehit
Y: CH3COH
Aset aldehit
Yukarıda verilen X ve Y bileşikleri ile ilgili,
asit
LXX bileşiği iki defa, Y bileşiği bir defa yükseltgenebilir.
II. Y bileşiği indirgenebilirken X bileşiği indirgenme tepki-
mesi vermez.
A) Yalnız I
asetik asit
III. X bileşiği yalnızca Fehling çözeltisi ile Y bileşiği ise hem
Tollens hem de Fehling çözeltisi ile tepkime verebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
6. X: HCOH formaldehit Y: CH3COH Aset aldehit Yukarıda verilen X ve Y bileşikleri ile ilgili, asit LXX bileşiği iki defa, Y bileşiği bir defa yükseltgenebilir. II. Y bileşiği indirgenebilirken X bileşiği indirgenme tepki- mesi vermez. A) Yalnız I asetik asit III. X bileşiği yalnızca Fehling çözeltisi ile Y bileşiği ise hem Tollens hem de Fehling çözeltisi ile tepkime verebilir. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
39 Bir organik bileşik için aşağıdaki bilgiler veriliyor:
Yükseltgenmesiyle keton oluşuyor.
.
• 0,1 molü yandığında N.K'da 8,96 litre CO₂ gazı oluşu-
yor.
●
0,1 molü Na metaliyle tepkimeye girerek 0,1 mol H₂
gazı oluşturuyor.
Bu organik bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) COOH
I
CH - OH
CH3
B) COOH
CH₂
COOH
-Turmuy #stelisih repr
D) COOH
|
CH₂2
CH - OH
|
CH3
C) CH₂-OH
CH₂
1
CH - OH
T
COOH
67
E) CHO
CH₂2
Toky
CH - OH
1
CH3
AKLIMDA K
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
39 Bir organik bileşik için aşağıdaki bilgiler veriliyor: Yükseltgenmesiyle keton oluşuyor. . • 0,1 molü yandığında N.K'da 8,96 litre CO₂ gazı oluşu- yor. ● 0,1 molü Na metaliyle tepkimeye girerek 0,1 mol H₂ gazı oluşturuyor. Bu organik bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangi- sidir? A) COOH I CH - OH CH3 B) COOH CH₂ COOH -Turmuy #stelisih repr D) COOH | CH₂2 CH - OH | CH3 C) CH₂-OH CH₂ 1 CH - OH T COOH 67 E) CHO CH₂2 Toky CH - OH 1 CH3 AKLIMDA K
H₂/Pt
11
1. CH₂ - CH₂-C-HX
OH
[0]
2. CH₂-CH-CH₂-Y
Yukarıdaki tepkimelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) 1.tepkimede aldehit indirgenmiştir.
B) 2.tepkimede sekonder alkol yükseltgenmiştir.
C) X ile Y izomerdir.
D) X in adı 1-propanoldür.
E) Y nin yaygın adı asetondur.
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
H₂/Pt 11 1. CH₂ - CH₂-C-HX OH [0] 2. CH₂-CH-CH₂-Y Yukarıdaki tepkimelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1.tepkimede aldehit indirgenmiştir. B) 2.tepkimede sekonder alkol yükseltgenmiştir. C) X ile Y izomerdir. D) X in adı 1-propanoldür. E) Y nin yaygın adı asetondur.
Elektron sayısı
18
10
X
11
N
D) I ve III
14
S
Proton sayısI
Yukarıdaki grafikte elektron ve proton sayıları veri-
len tanecikler için,
I. X ile Y katyon, Z anyondur.
II. Y ile Z izotoptur.
III. X ile Y izoelektroniktir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Il
E) II ve III
11.
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
Elektron sayısı 18 10 X 11 N D) I ve III 14 S Proton sayısI Yukarıdaki grafikte elektron ve proton sayıları veri- len tanecikler için, I. X ile Y katyon, Z anyondur. II. Y ile Z izotoptur. III. X ile Y izoelektroniktir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Il E) II ve III 11.
1. Çarpışma teorisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Taneciklerin tepkimeye girebilmesi için uygun doğrultu ve
geometriye sahip olması gerekir.
B) Çarpışma sırasında kinetik enerji azalır, potansiyel enerji
artar.
C) Çarpışmaların ancak bir kısmı kimyasal tepkime ile
sonuçlanır.
D) Oda sıcaklığındaki taneciklerin tümünün enerjisi eşik
enerjisine eşit veya daha büyüktür.
E) Birim zamandaki etkin çarpışma sayısı tepkime hızını
belirler.
'2(g)
2. CH4(g)
tepkimesi ile ilgili,
= 21H₂0
+20.
1. CH4
11. Tenkime hızı
CO2(g)
✓
+ 2H₂O(g)
1 4[0₂]
A
4.
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
1. Çarpışma teorisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Taneciklerin tepkimeye girebilmesi için uygun doğrultu ve geometriye sahip olması gerekir. B) Çarpışma sırasında kinetik enerji azalır, potansiyel enerji artar. C) Çarpışmaların ancak bir kısmı kimyasal tepkime ile sonuçlanır. D) Oda sıcaklığındaki taneciklerin tümünün enerjisi eşik enerjisine eşit veya daha büyüktür. E) Birim zamandaki etkin çarpışma sayısı tepkime hızını belirler. '2(g) 2. CH4(g) tepkimesi ile ilgili, = 21H₂0 +20. 1. CH4 11. Tenkime hızı CO2(g) ✓ + 2H₂O(g) 1 4[0₂] A 4.
Aldehitlerin Adlandırılması
6.
X
Hemib
010
CH3-CH2-CH,-C-H-CH-CH-C=O
O
1-2-linel-S
CH₂
yargılardan hangileri doğrudur?
A) I, II ve IIIB) II ve III
I ve II
E) Yalnız II
Yukarıda verilen X ve Y bileşikleri ile ilgili;
X ve Y bileşikleri birbirinin izomeridir.
II. X bileşiği bütanal, Y bileşiği 2-metil propa-
H-O
naldır.
(8
III X bileşiğinin kaynama noktası Y bileşiğinden
yüksektir.
Y
H-O-HO-HO-
H
C) I ve III
OHO-H
HO-
l
9.
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
Aldehitlerin Adlandırılması 6. X Hemib 010 CH3-CH2-CH,-C-H-CH-CH-C=O O 1-2-linel-S CH₂ yargılardan hangileri doğrudur? A) I, II ve IIIB) II ve III I ve II E) Yalnız II Yukarıda verilen X ve Y bileşikleri ile ilgili; X ve Y bileşikleri birbirinin izomeridir. II. X bileşiği bütanal, Y bileşiği 2-metil propa- H-O naldır. (8 III X bileşiğinin kaynama noktası Y bileşiğinden yüksektir. Y H-O-HO-HO- H C) I ve III OHO-H HO- l 9.
ağında
I ve II
1 X2, 0₂
p, ka-
n den-
C) 0,6
la 1
18.
1. C₂H4(g) + 40₂(g) = 3CO₂(g) + 2H₂O(s) K₁ = x
2. C(k) + O₂(g) = CO₂(g)
Kc₂ = y
3. H₂(g) + 1/2O₂(g) = H₂O(g)
Yukarıdaki tepkimelere göre;
3C (k) + 2H₂(g) C₂H₂(g)
tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti (K)
nin x, y ve z cinsinden değeri aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
A) KCA
=
y³.z²
X
z²
C) KCA X.Y³
E) KCA
=
y²z³
X
B) KA
tas
=
= Z
KCA
y³.z
X
D) KCA=
y.z
X
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
ağında I ve II 1 X2, 0₂ p, ka- n den- C) 0,6 la 1 18. 1. C₂H4(g) + 40₂(g) = 3CO₂(g) + 2H₂O(s) K₁ = x 2. C(k) + O₂(g) = CO₂(g) Kc₂ = y 3. H₂(g) + 1/2O₂(g) = H₂O(g) Yukarıdaki tepkimelere göre; 3C (k) + 2H₂(g) C₂H₂(g) tepkimesinin derişimler cinsinden denge sabiti (K) nin x, y ve z cinsinden değeri aşağıdakilerden han- gisinde doğru olarak verilmiştir? A) KCA = y³.z² X z² C) KCA X.Y³ E) KCA = y²z³ X B) KA tas = = Z KCA y³.z X D) KCA= y.z X
15.
C₂H5
4126
Etil alkol
H (=^
0=1
<= 3³
H=6
||
0-1 CH₂-C-CH3
Aseton
Yukarıda etil alkol ve asetonun Lewis yapıları
verilmiştir.
Buna göre;
I. Etil alkolün kaynama noktası asetonunkinden
büyüktür.
eluy
II. Etil alkolün molekülleri arasında hidrojen
bağları vardır.
olustury
III. Aseton, su ile hidrojen bağı oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve
E) I, II ve III
Digte Herfor
C) Yalnız III
Yalnız
YINLARI
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
15. C₂H5 4126 Etil alkol H (=^ 0=1 <= 3³ H=6 || 0-1 CH₂-C-CH3 Aseton Yukarıda etil alkol ve asetonun Lewis yapıları verilmiştir. Buna göre; I. Etil alkolün kaynama noktası asetonunkinden büyüktür. eluy II. Etil alkolün molekülleri arasında hidrojen bağları vardır. olustury III. Aseton, su ile hidrojen bağı oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve E) I, II ve III Digte Herfor C) Yalnız III Yalnız YINLARI
Vücuttaki sodyum iyonunun fazlalılığı veya azlığı vücutta
olumsuz sonuçlar yaratır.
Buna göre, vücutta sodyum iyonu miktarının azalma-
SI;
I. vücuttaki su dengesinin bozulması,
II. kas ve sinir fonksiyonlarının bozukluğu,
III. besinlerin hücre duvarından geçişinde düzensizlik
rahatsızlıklarından hangilerine yol açar?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
Vücuttaki sodyum iyonunun fazlalılığı veya azlığı vücutta olumsuz sonuçlar yaratır. Buna göre, vücutta sodyum iyonu miktarının azalma- SI; I. vücuttaki su dengesinin bozulması, II. kas ve sinir fonksiyonlarının bozukluğu, III. besinlerin hücre duvarından geçişinde düzensizlik rahatsızlıklarından hangilerine yol açar? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
XIMYASAL O LLIKLERI - 4
SORU A
Asetaldehit ve asetondan oluşan 10 mol karışımın,
amonyaklı AgNO3 çözeltisiyle tepkimesinden 108 gram
Ag metali açığa çıkıyor.
C&#40
Buna göre karışımda kaç mol aseton bulunur?
(Ag: 108 g/mol)
S
A) 9,5
B)
8185 0178 0165 01,85
C) 7,5
D)
E)
LAS
SORU 5
tmel
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
XIMYASAL O LLIKLERI - 4 SORU A Asetaldehit ve asetondan oluşan 10 mol karışımın, amonyaklı AgNO3 çözeltisiyle tepkimesinden 108 gram Ag metali açığa çıkıyor. C&#40 Buna göre karışımda kaç mol aseton bulunur? (Ag: 108 g/mol) S A) 9,5 B) 8185 0178 0165 01,85 C) 7,5 D) E) LAS SORU 5 tmel
SORU 9
Bir organik bileşiğin 0,8 molü,
3H264
1. Yandığında 2,4 mol H₂O oluşuyor.
Ly
II. Fehling ayıracı ile kırmızı renkli Cu₂0 çökeleği oluştu-
ruyor.
Buna göre bu bileşik aşağıdakilerden hangisidir?
O
||
A) CH3-CH₂-C-H
NJIGA₂-
O
||
B) CH3 -C- CH3
O
||
C) CH3-C - H
O
||
D) CH3 - CH₂ - CH2-C-H
O
||
E) CH3-CH₂-C-OH
C3 H60
Kimya
Aldehitler ve Ketonlar
SORU 9 Bir organik bileşiğin 0,8 molü, 3H264 1. Yandığında 2,4 mol H₂O oluşuyor. Ly II. Fehling ayıracı ile kırmızı renkli Cu₂0 çökeleği oluştu- ruyor. Buna göre bu bileşik aşağıdakilerden hangisidir? O || A) CH3-CH₂-C-H NJIGA₂- O || B) CH3 -C- CH3 O || C) CH3-C - H O || D) CH3 - CH₂ - CH2-C-H O || E) CH3-CH₂-C-OH C3 H60