Hibritleşme ve Molekül Geometrileri Soruları

S-6) Aşağıda verilen tablodaki boşluklan doldurunuz. (libris Türb, Molebis Geomens, 15A29 Gear
Merkez
Atomu Hibrit
Toro
Serpu
Vormbes
Molekül
GH4
(Eten)
Hp
(Su)
NH
(Amonyak)
Molekü
Geometris GYASTHA
Ayd
S-7) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
a) Benzen halkası içeren hidrokarbonlara.......
b) Karbon elementinin;
izotopu vardır,
c) Farklı Enerji Düzeyinde bulunan atom orbitallerinin etkileşerek aynı enerji düzeyine sahip özdeş orbito
dönüşmesine *****
detit.
wwwwwwwwwwwwwww
Bu yeni orbitallere de
/
www.
ve Fullerenler olmak üzere üç farks kristal
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
S-6) Aşağıda verilen tablodaki boşluklan doldurunuz. (libris Türb, Molebis Geomens, 15A29 Gear Merkez Atomu Hibrit Toro Serpu Vormbes Molekül GH4 (Eten) Hp (Su) NH (Amonyak) Molekü Geometris GYASTHA Ayd S-7) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. a) Benzen halkası içeren hidrokarbonlara....... b) Karbon elementinin; izotopu vardır, c) Farklı Enerji Düzeyinde bulunan atom orbitallerinin etkileşerek aynı enerji düzeyine sahip özdeş orbito dönüşmesine ***** detit. wwwwwwwwwwwwwww Bu yeni orbitallere de / www. ve Fullerenler olmak üzere üç farks kristal
3.
O
v 188.5-= 3
VT880 =
3
(X-
(0)
W
CH₂=CH-CH₂-C-C=CH V00,0=3
3 2 1
a)Yapı formülü verilen moleküldeki her bir karbonun hibritleşme türünü yazın.
e$+(ebus) IM
et + (sbus) Al
#S+ (obie) "O
af + (ebua) HS
b) Moleküldeki toplam sigma ve pi bağı sayısını bulun. (8 puan)
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
3. O v 188.5-= 3 VT880 = 3 (X- (0) W CH₂=CH-CH₂-C-C=CH V00,0=3 3 2 1 a)Yapı formülü verilen moleküldeki her bir karbonun hibritleşme türünü yazın. e$+(ebus) IM et + (sbus) Al #S+ (obie) "O af + (ebua) HS b) Moleküldeki toplam sigma ve pi bağı sayısını bulun. (8 puan)
3.
O:
CH₂=CH-CH-C-
5
V oas,0-- 3
V 188.5- = 3
VT880 = 3
QUX
CH₂=CH-CH₂-C-C=CH V00,0=
4
3 2 1
a)Yapı formülü verilen moleküldeki her bir karbonun hibritleşme türünü yazın.(12 puan)
(X)/
769 + (obus) **IM
et + (sbus) > 11
(0) H-
eS + (sbue) "O
eS + (ebua) HS VI
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
3. O: CH₂=CH-CH-C- 5 V oas,0-- 3 V 188.5- = 3 VT880 = 3 QUX CH₂=CH-CH₂-C-C=CH V00,0= 4 3 2 1 a)Yapı formülü verilen moleküldeki her bir karbonun hibritleşme türünü yazın.(12 puan) (X)/ 769 + (obus) **IM et + (sbus) > 11 (0) H- eS + (sbue) "O eS + (ebua) HS VI
AYT Deneme Sınavı 05
.
25. X ve Y molekülleriyle ilgili şu bilgiler veriliyor.
X molekülünün VSEPR gösterimi AX E dir.
•
Y molekülünde bağ açıları 109,5° dir.
Buna göre, X ve Y molekülleri aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
(₁H, 5B, 6C, 7N, 80)
A) NH3
B) BH
C) ₂0
D) CH
E NH 3 V
'N
Y
CH4
CHA
NH3
NH3
BH3
A
B
27.
Alit.
Zn
-6. Şekildeki kapta suda az çözünen Pbl tuzunun katısıyla
dengede doygun çözeltisi bulunmaktadır.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
AYT Deneme Sınavı 05 . 25. X ve Y molekülleriyle ilgili şu bilgiler veriliyor. X molekülünün VSEPR gösterimi AX E dir. • Y molekülünde bağ açıları 109,5° dir. Buna göre, X ve Y molekülleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? (₁H, 5B, 6C, 7N, 80) A) NH3 B) BH C) ₂0 D) CH E NH 3 V 'N Y CH4 CHA NH3 NH3 BH3 A B 27. Alit. Zn -6. Şekildeki kapta suda az çözünen Pbl tuzunun katısıyla dengede doygun çözeltisi bulunmaktadır.
S-6) Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurunuz. (Hibrit Türü, Molekül Geometrisi, VSEPR Gösterimi)
Üç Boyutlu
Form010
#_>0=0<H
Molekül
C₂H4
(Eten)
H₂O
(Su)
NFL
(Amonyak)
Merkez
Atomu Hibrit
Türü
sp
Molekül
Geometrisi
Açısal
uları doldurunuz.
YSEPR
Gösterimi
AX
H
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
S-6) Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurunuz. (Hibrit Türü, Molekül Geometrisi, VSEPR Gösterimi) Üç Boyutlu Form010 #_>0=0<H Molekül C₂H4 (Eten) H₂O (Su) NFL (Amonyak) Merkez Atomu Hibrit Türü sp Molekül Geometrisi Açısal uları doldurunuz. YSEPR Gösterimi AX H
PALME
YAYINEVİ
11. Şekilde bir karbon atomunun hibritleşen orbitallerinin
enerji diyagramı verilmiştir.
Enerji
N
2s
↑↓
1s
2px 2pv 2pz
Buna göre,
1. CH4
2s
D) I ve III
↑
1s
2px 2px 2pz
1111
↑↓
¦ 1s
II. C₂H4
III. CO₂
x
yukarıdaki moleküllerden hangilerinde şekildeki
hibritleşme türünü yapmış karbon (C) atomu
bulunmaz? (₁H, 6C, 80)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız
E) It ve III
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
PALME YAYINEVİ 11. Şekilde bir karbon atomunun hibritleşen orbitallerinin enerji diyagramı verilmiştir. Enerji N 2s ↑↓ 1s 2px 2pv 2pz Buna göre, 1. CH4 2s D) I ve III ↑ 1s 2px 2px 2pz 1111 ↑↓ ¦ 1s II. C₂H4 III. CO₂ x yukarıdaki moleküllerden hangilerinde şekildeki hibritleşme türünü yapmış karbon (C) atomu bulunmaz? (₁H, 6C, 80) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız E) It ve III
ct cl
aklıklar-
kındır.
ell
Orbital Yayınları
13. 1s² (2sp³)2 (2sp³)1 (2sp³)¹ (2sp³)1
Kovalent bağlı bir bileşikte, merkez atomun hibritleşmiş ha-
linin elektron dizilimi yukarıdaki gibidir.
Buna göre, bu merkez atomun 17CI atomuyla oluştur-
duğu molekül için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Molekül geometrisi üçgen piramittir.
B) Bir tane molekülündeki bağlayıcı elektron sayısı 3'tür.
C) Moleküldeki kovalent bağlar sp³-p orbital örtüşmesi so-
nucu oluşur.
D) VSEPR gösterimi AX3E şeklindedir.
E) Polar bir moleküldür.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
ct cl aklıklar- kındır. ell Orbital Yayınları 13. 1s² (2sp³)2 (2sp³)1 (2sp³)¹ (2sp³)1 Kovalent bağlı bir bileşikte, merkez atomun hibritleşmiş ha- linin elektron dizilimi yukarıdaki gibidir. Buna göre, bu merkez atomun 17CI atomuyla oluştur- duğu molekül için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Molekül geometrisi üçgen piramittir. B) Bir tane molekülündeki bağlayıcı elektron sayısı 3'tür. C) Moleküldeki kovalent bağlar sp³-p orbital örtüşmesi so- nucu oluşur. D) VSEPR gösterimi AX3E şeklindedir. E) Polar bir moleküldür.
27.
H
H o=c=0 H-c=0:
H₂S
CO₂
CH₂O
Lewis yapıları yukarıda verilen H₂S, CO₂ ve CH₂O
molekülleri ile ilgili,
H
Merkez atomun Ortaklanmış VSEPR Molekülün
hibritleşme elektron çifti gösterimi polarlığı
türü
sayısı
sp³
2
H₂S
AX₂E
CO₂
AX₂E4
CH₂O
AX3
tabloda verilen bilgilerde hangi moleküllerde hata
yapılmamıştır?
sp
sp²
4
4
AXYalnız H₂S BY Yalnız CO₂
Polar
DYCO₂ ve CH₂O E) H₂S ve CH₂O
Apolar
Polar
C) Yalniz CH₂O
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
27. H H o=c=0 H-c=0: H₂S CO₂ CH₂O Lewis yapıları yukarıda verilen H₂S, CO₂ ve CH₂O molekülleri ile ilgili, H Merkez atomun Ortaklanmış VSEPR Molekülün hibritleşme elektron çifti gösterimi polarlığı türü sayısı sp³ 2 H₂S AX₂E CO₂ AX₂E4 CH₂O AX3 tabloda verilen bilgilerde hangi moleküllerde hata yapılmamıştır? sp sp² 4 4 AXYalnız H₂S BY Yalnız CO₂ Polar DYCO₂ ve CH₂O E) H₂S ve CH₂O Apolar Polar C) Yalniz CH₂O
30
molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
C₂H6
doğrudur? (₁H, 6C)
A) Moleküldeki karbon atomları sp² hibritleşmesi
yapmıştır.
B) Bir molekülündeki bağlayıcı elektron çifti sayısı 6'dır.
C) Karbon - karbon atomları arasında oluşan bağı
yoktur.
D) Bir molekülünde 6 tane polar kovalent bağ bulunur.
s orbital örtüşmesi ile oluşan bağ içerir.
Diğer sayfaya geçiniz
ENE
PER
DIF
MO
HES
COM
DEN
Ash
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
30 molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi C₂H6 doğrudur? (₁H, 6C) A) Moleküldeki karbon atomları sp² hibritleşmesi yapmıştır. B) Bir molekülündeki bağlayıcı elektron çifti sayısı 6'dır. C) Karbon - karbon atomları arasında oluşan bağı yoktur. D) Bir molekülünde 6 tane polar kovalent bağ bulunur. s orbital örtüşmesi ile oluşan bağ içerir. Diğer sayfaya geçiniz ENE PER DIF MO HES COM DEN Ash
25. Bir organik bileşik olan propenin çizgi bağ formülü aşağıda
verilmiştir.
20
H H H
CLO
HTC C=C-H
sp²
Sp 3 T
sp?
Sigma = sp²_
Propende atomlar arası bağların oluşumuyla ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (H, 6C)
A) sp³ hibritleşmesi yapmış karbon atomu içerir.
B) p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam bir bağ var-
dır.
C) Karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ sigma
bağıdır.
D)) sp² hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ
vardır.
E) sp² ve sp³ hibrit orbitallerinin örtüşmesi sonucu oluşan
bir bağ vardır.
Diğer Sayfaya Geçiniz.
27.3
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
25. Bir organik bileşik olan propenin çizgi bağ formülü aşağıda verilmiştir. 20 H H H CLO HTC C=C-H sp² Sp 3 T sp? Sigma = sp²_ Propende atomlar arası bağların oluşumuyla ilgili aşa- ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (H, 6C) A) sp³ hibritleşmesi yapmış karbon atomu içerir. B) p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam bir bağ var- dır. C) Karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ sigma bağıdır. D)) sp² hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ vardır. E) sp² ve sp³ hibrit orbitallerinin örtüşmesi sonucu oluşan bir bağ vardır. Diğer Sayfaya Geçiniz. 27.3
8.
4 11-C=CH
CH₁
HC₂H₂
X
-2-0
1.
CH₂OH
Y3
Z S
Yukarıda verilen X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (₁H, 6C, 80)
A) X ve Y apolar, Z bileşiği polardır.
SB Sigma bağ sayısı Z> X > Y şeklindedir.
CY bileşiği 3 tane pi (л) bağı içerir.
D) Z bileşiğinde bağlayıcı elektron çifti sayısı 5 tir.
E) X ve Z bileşiklerinde karbon atomu sp³, Y bile-
şiğinde sp² hibritleşmesi yapar.
sp.
11.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
8. 4 11-C=CH CH₁ HC₂H₂ X -2-0 1. CH₂OH Y3 Z S Yukarıda verilen X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (₁H, 6C, 80) A) X ve Y apolar, Z bileşiği polardır. SB Sigma bağ sayısı Z> X > Y şeklindedir. CY bileşiği 3 tane pi (л) bağı içerir. D) Z bileşiğinde bağlayıcı elektron çifti sayısı 5 tir. E) X ve Z bileşiklerinde karbon atomu sp³, Y bile- şiğinde sp² hibritleşmesi yapar. sp. 11.
Organik Kimya (Karbon Kimyasına Giriş)
OF2 molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır? (8O, 9F)
sp²
7.
A) VSEPR gösterimi AX₂E₂ dir.
B) Molekül geometrisi kırık doğrudur.
F: F:
CYOksijen atomu sp3 hibritleşmesi yapar.
D) O-F bağı oluşurken sp³ - p orbitalleri örtüşür.
E) Apolar moleküldür.
10.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
Organik Kimya (Karbon Kimyasına Giriş) OF2 molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (8O, 9F) sp² 7. A) VSEPR gösterimi AX₂E₂ dir. B) Molekül geometrisi kırık doğrudur. F: F: CYOksijen atomu sp3 hibritleşmesi yapar. D) O-F bağı oluşurken sp³ - p orbitalleri örtüşür. E) Apolar moleküldür. 10.
54
11) X atomu ile H atomu arasında oluşan apolar
XH3 molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A X atomu 5A grubu elementidir.
B) XH3 molekülünün geometrik şekli üçgen pira-
mittir.
CX atomu molekülde sp² hibritleşmesi yapar.
D) Molekülün elektron nokta formülü H:X:H
(10-
H
şeklindedir.elwa
E) Atomlar arasındaki bağ türü polar kovalenttir.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
54 11) X atomu ile H atomu arasında oluşan apolar XH3 molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A X atomu 5A grubu elementidir. B) XH3 molekülünün geometrik şekli üçgen pira- mittir. CX atomu molekülde sp² hibritleşmesi yapar. D) Molekülün elektron nokta formülü H:X:H (10- H şeklindedir.elwa E) Atomlar arasındaki bağ türü polar kovalenttir.
ifadelerinden hang
A) Yalnız T
OPRAK
I
D) Il ve H
B)Yalnız t
27. Organik bir bileşiğin açık formülü aşağıda verilmiştir:
HHH
11.1
H²C+C=C÷H
H
E) I, II ve III
D) II ve III
Buna göre verilen bileşiğin bir molekülü ile ilgili,
Vp-p orbital örtüşmesiyle oluşan bağ sayısı 1'dir.
8 tane sigma bağı bulunur.
-C=C-bağ yapısına sahip C atomları sp hibritleşmesi
yapmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (H, 6C)
A) Yalaz
B) Yalnız H
C) I ve II
E) I, II ve III
Civett
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
ifadelerinden hang A) Yalnız T OPRAK I D) Il ve H B)Yalnız t 27. Organik bir bileşiğin açık formülü aşağıda verilmiştir: HHH 11.1 H²C+C=C÷H H E) I, II ve III D) II ve III Buna göre verilen bileşiğin bir molekülü ile ilgili, Vp-p orbital örtüşmesiyle oluşan bağ sayısı 1'dir. 8 tane sigma bağı bulunur. -C=C-bağ yapısına sahip C atomları sp hibritleşmesi yapmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? (H, 6C) A) Yalaz B) Yalnız H C) I ve II E) I, II ve III Civett Diğer sayfaya geçiniz.
Ni çubuğun daidildiği
5 Katotta H gazı çıkış olur.
A)
B)
C) Tepkime süresince elektron akışı Pt çubuktan
çubuğa doğrudur.
D Pildeki net tepkime denklemi
Ni(k) + 2H+ (suda)→ Ni2+ (suda) + H₂ (g) di
2) Pil gerilimi (Epil) 0,25 volttur.
18. Aşağıdaki moleküllerden hangisindeki bağ
ve sayısı yanlış verilmiştir?
Molekül
CO₂
0₂
NH3
H₂O
CHA
Bağ türü ve sayısı
2 sigma, 2 pi
2 pi
3 sigma
2 sigmar
4 signa
OF
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
Ni çubuğun daidildiği 5 Katotta H gazı çıkış olur. A) B) C) Tepkime süresince elektron akışı Pt çubuktan çubuğa doğrudur. D Pildeki net tepkime denklemi Ni(k) + 2H+ (suda)→ Ni2+ (suda) + H₂ (g) di 2) Pil gerilimi (Epil) 0,25 volttur. 18. Aşağıdaki moleküllerden hangisindeki bağ ve sayısı yanlış verilmiştir? Molekül CO₂ 0₂ NH3 H₂O CHA Bağ türü ve sayısı 2 sigma, 2 pi 2 pi 3 sigma 2 sigmar 4 signa OF
2-) CH. molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerde hangisi
yanlıştır? (5P)
A) Molekül geometrisi düzgün dörtyüzlüdür.
B)Bağ açısı 109.5 'dir
7-
Y
E) Karbon atomunun sp³ hibrit orbitali ile hidrojen
atomunun 1 s orbitali örtüşerek o bağını
oluşturmuştur
I.
C) Merkez atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
I
D) Hibritleşmeye katılmayan değerlik elektronu, π 1
bağını oluşturmuştur.
da
M
8
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
2-) CH. molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerde hangisi yanlıştır? (5P) A) Molekül geometrisi düzgün dörtyüzlüdür. B)Bağ açısı 109.5 'dir 7- Y E) Karbon atomunun sp³ hibrit orbitali ile hidrojen atomunun 1 s orbitali örtüşerek o bağını oluşturmuştur I. C) Merkez atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır. I D) Hibritleşmeye katılmayan değerlik elektronu, π 1 bağını oluşturmuştur. da M 8