Hibritleşme ve Molekül Geometrileri Soruları

H
11 2
25. CH₂=CH-CH3
3
Sp
Yukarıda yapı formülü verilen molekül ile ilgili aşağıda-
ki ifadelerden hangisi yanlıştır? (₁H, 6C)
A) numaralı karbonun elektron dağılımı
1s² 2(sp²)¹ 2(sp²)1¹ 2(sp²)¹ 2p¹
şeklinde olabilir.
B) sp2 - sp² hibrit orbital örtüşmesi sonucunda oluşan
toplam bir bağ vardır.
Pilatoren
C) Karbon atomlarının orbitallerinin uç uca örtüşmesi ile
pi bağı oluşur.
D) sp³- - s orbital örtüşmesi ile oluşan üç bağ vardır.
E) 2 ve 3 numaralı karbon atomları arasında oluşan bağda
sp²-sp³ hibrit orbitallerinin örtüşmesi vardır.
FEN BİLİMLERİ
43
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
H 11 2 25. CH₂=CH-CH3 3 Sp Yukarıda yapı formülü verilen molekül ile ilgili aşağıda- ki ifadelerden hangisi yanlıştır? (₁H, 6C) A) numaralı karbonun elektron dağılımı 1s² 2(sp²)¹ 2(sp²)1¹ 2(sp²)¹ 2p¹ şeklinde olabilir. B) sp2 - sp² hibrit orbital örtüşmesi sonucunda oluşan toplam bir bağ vardır. Pilatoren C) Karbon atomlarının orbitallerinin uç uca örtüşmesi ile pi bağı oluşur. D) sp³- - s orbital örtüşmesi ile oluşan üç bağ vardır. E) 2 ve 3 numaralı karbon atomları arasında oluşan bağda sp²-sp³ hibrit orbitallerinin örtüşmesi vardır. FEN BİLİMLERİ 43
27.
H H
1,
1
(X)
H
1
H-C=C-H + H₂ →H-C-C-H
SP
6
H
1
H
D) II ve III
H
M
Yukarıda verilen tepkimedeki X ve Y molekülleri ile
ilgili,
1. X'in hibrit orbitallerinin s karakteri yüzdesi
Y'ninkinden fazladır.
II. Birer moleküllerindeki toplam sigma bağı sayılan
arasındaki ilişki Y> X şeklindedir.
III. Merkez atomlarının hibrit türü X'te sp², Y de ise
sp³ tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
Byt ve t
-Give H
E) I ve III
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
27. H H 1, 1 (X) H 1 H-C=C-H + H₂ →H-C-C-H SP 6 H 1 H D) II ve III H M Yukarıda verilen tepkimedeki X ve Y molekülleri ile ilgili, 1. X'in hibrit orbitallerinin s karakteri yüzdesi Y'ninkinden fazladır. II. Birer moleküllerindeki toplam sigma bağı sayılan arasındaki ilişki Y> X şeklindedir. III. Merkez atomlarının hibrit türü X'te sp², Y de ise sp³ tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız Byt ve t -Give H E) I ve III
m
ni
in-
00
P
+
26. NH taneciği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır? (NH)
A) Merkez atom sp³ hibritleşmesi yapmıştır.
B) Bağ yapmayan değerlik elektron çifti yoktur.
C) Merkez atomun doğrultu sayısı 4 tür.
D) Koordine kovalent bağ içerir.
E) s-p örtüşmesi ile oluşmuş 4 sigma bağ içerir.
sp3-s
2p2 252
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
m ni in- 00 P + 26. NH taneciği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (NH) A) Merkez atom sp³ hibritleşmesi yapmıştır. B) Bağ yapmayan değerlik elektron çifti yoktur. C) Merkez atomun doğrultu sayısı 4 tür. D) Koordine kovalent bağ içerir. E) s-p örtüşmesi ile oluşmuş 4 sigma bağ içerir. sp3-s 2p2 252
H-C=C-H
27. Aşağıdaki moleküllerden hangisinde merkez atomun
hibritleşme türü doğru verilmiştir? (H, 6C, N, O, 15)
Molekül
A) CO₂
B) PG|3
C) CI₂0
D) CH₂O
E) C₂H₂
Merkez Atomun Hibrit
Türü
sp²
sp
-sp²
sp³
Sp
sp
0
(O=C=0)
10-0
P
CI CL
CL
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
H-C=C-H 27. Aşağıdaki moleküllerden hangisinde merkez atomun hibritleşme türü doğru verilmiştir? (H, 6C, N, O, 15) Molekül A) CO₂ B) PG|3 C) CI₂0 D) CH₂O E) C₂H₂ Merkez Atomun Hibrit Türü sp² sp -sp² sp³ Sp sp 0 (O=C=0) 10-0 P CI CL CL
13. 1s2 (2sp³)2 (2sp³)1 (2sp³)¹ (2sp³)¹
Kovalent bağlı bir bileşikte, merkez atomun hibritleşmiş ha-
linin elektron dizilimi yukarıdaki gibidir.
Buna göre, bu merkez atomun 17Cl atomuyla oluştur-
duğu molekül için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Molekül geometrisi üçgen piramittir.
B) Bir tane molekülündeki bağlayıcı elektron sayısı 3'tür.
C) Moleküldeki kovalent bağlar sp³-p orbital örtüşmesi so-
nucu oluşur.
D) VSEPR gösterimi AX3E şeklindedir.
E) Polar bir moleküldür.
dety
B
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
13. 1s2 (2sp³)2 (2sp³)1 (2sp³)¹ (2sp³)¹ Kovalent bağlı bir bileşikte, merkez atomun hibritleşmiş ha- linin elektron dizilimi yukarıdaki gibidir. Buna göre, bu merkez atomun 17Cl atomuyla oluştur- duğu molekül için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Molekül geometrisi üçgen piramittir. B) Bir tane molekülündeki bağlayıcı elektron sayısı 3'tür. C) Moleküldeki kovalent bağlar sp³-p orbital örtüşmesi so- nucu oluşur. D) VSEPR gösterimi AX3E şeklindedir. E) Polar bir moleküldür. dety B
2.
H.C
HH
: :
H:C:C::C: H
Lewis yapısı yukarıda verilen molekül ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (C,,H)
A) Doymamış hidrokarbon molekülüdür.
B) Ortaklanmış 9 elektron çifti bulunur.
C) Karbon atomları sp2 ve sp³ hibritleşmesi yapmıştır.
D) Ortaklanmamış elektron çifti içerir.
E) 1 tane pi (π) bağı içerir.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
2. H.C HH : : H:C:C::C: H Lewis yapısı yukarıda verilen molekül ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (C,,H) A) Doymamış hidrokarbon molekülüdür. B) Ortaklanmış 9 elektron çifti bulunur. C) Karbon atomları sp2 ve sp³ hibritleşmesi yapmıştır. D) Ortaklanmamış elektron çifti içerir. E) 1 tane pi (π) bağı içerir.
27. Aynı tür atomların farklı sayı ve dizilişte birleşmesiyle
meydana gelen maddelere "allotrop" denir.
Aşağıda karbonun (C) allotroplarıyla ilgili bazı bilgiler
verilmiştir.
Buna göre,
1. Grafit ve elmas doğal, fulleren ve grafen yapay al-
lotroplardır.
II. Grafit beşgen, altıgen veya yedigen halkalardan
oluşabilir.
III. Elmas ısıyı iletirken, elektriği iletmez.
IV. Grafen, iki boyutlu yapıya sahip olup esneme özel-
liği gösterir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) III ve IV
A) I ve II
D) I, II ve IV
C) I, II ve III
E) I, III ve IV
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
27. Aynı tür atomların farklı sayı ve dizilişte birleşmesiyle meydana gelen maddelere "allotrop" denir. Aşağıda karbonun (C) allotroplarıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Buna göre, 1. Grafit ve elmas doğal, fulleren ve grafen yapay al- lotroplardır. II. Grafit beşgen, altıgen veya yedigen halkalardan oluşabilir. III. Elmas ısıyı iletirken, elektriği iletmez. IV. Grafen, iki boyutlu yapıya sahip olup esneme özel- liği gösterir. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) III ve IV A) I ve II D) I, II ve IV C) I, II ve III E) I, III ve IV
5
Lewerykanda verilenlegi Helg
Motor CH₂OH
Backdron pi sayisi 8'di
Her karbon atomun VSEPR sterimi AX'tür.
yargilarindan hangileri doğrudur?
Il ve il
B) 6 11
Dit vell
D) H3O+
B.HH.
E) Yalnız 1
6. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin VSEPR gös-
terimi AX3E şeklindedir? (4Be, 5B, 6C, 7N, 80, 1H)
24
A) BeH
B) BH3
C) NHÀ
·Ó
H
CH ve Ill
E) H₂O
A
H
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
5 Lewerykanda verilenlegi Helg Motor CH₂OH Backdron pi sayisi 8'di Her karbon atomun VSEPR sterimi AX'tür. yargilarindan hangileri doğrudur? Il ve il B) 6 11 Dit vell D) H3O+ B.HH. E) Yalnız 1 6. Aşağıda verilen moleküllerden hangisinin VSEPR gös- terimi AX3E şeklindedir? (4Be, 5B, 6C, 7N, 80, 1H) 24 A) BeH B) BH3 C) NHÀ ·Ó H CH ve Ill E) H₂O A H
AYDIN YAYINLARI
7. H₂ molekülü ile ilgili;
Apolar kovalent bağ içerir.
Orbital örtüşmesi
Polar moleküldür. polr
yargılardan hangileri doğrudur? (H)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
şeklindedir.
D) ve lif
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
AYDIN YAYINLARI 7. H₂ molekülü ile ilgili; Apolar kovalent bağ içerir. Orbital örtüşmesi Polar moleküldür. polr yargılardan hangileri doğrudur? (H) A) Yalnız I B) Yalnız II şeklindedir. D) ve lif C) I ve II E) I, II ve III
KSEKÖĞRETİM KURUMLARINA GİRİŞ SINAVI (
2. OTU
AYT/ KİMYA
12.
elementinin H elementi ile yapmış olduğu CH₁²
C₂H4 ve C₂H₂ bileşik molekülleri için aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İçerdikleri pi(л) bağı sayısı en fazla olan C₂H₂'dir.
B) Ortaklanmış elektron çifti sayısı en fazla olan C₂H₂ 'dür.
C) Her üç molekülde de sp³ hibritleşmesi yapmış C atomu
bulunur.
ALAN YETERI
D) Merkez atomlarında hibritleşmeye katılan p orbitali
sayısı en az olan C₂H₂'dir.
E) İçerdikleri toplam sigma bağ sayısı en fazla olan
C₂H₂'dür.
O
14
C = C²
S
sac
Q It
Sipme
HACE
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
KSEKÖĞRETİM KURUMLARINA GİRİŞ SINAVI ( 2. OTU AYT/ KİMYA 12. elementinin H elementi ile yapmış olduğu CH₁² C₂H4 ve C₂H₂ bileşik molekülleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İçerdikleri pi(л) bağı sayısı en fazla olan C₂H₂'dir. B) Ortaklanmış elektron çifti sayısı en fazla olan C₂H₂ 'dür. C) Her üç molekülde de sp³ hibritleşmesi yapmış C atomu bulunur. ALAN YETERI D) Merkez atomlarında hibritleşmeye katılan p orbitali sayısı en az olan C₂H₂'dir. E) İçerdikleri toplam sigma bağ sayısı en fazla olan C₂H₂'dür. O 14 C = C² S sac Q It Sipme HACE
10, Karbon Kimyasına Giriş
10.3. Hibritleşme ve Molekül Geometrisi
TEST-3
1. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin oluşumunda hibritleş-
me yoktur? (₁H, 6C, 7N, 80, 17CI)
A) HCI
B) CO₂ C) H₂O
D)NH
E) CHA
5.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
10, Karbon Kimyasına Giriş 10.3. Hibritleşme ve Molekül Geometrisi TEST-3 1. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin oluşumunda hibritleş- me yoktur? (₁H, 6C, 7N, 80, 17CI) A) HCI B) CO₂ C) H₂O D)NH E) CHA 5.
8.
ÖSYM TADINDA 2
6C ve H atomları arasında oluşan bir bileşikteki
C atomlarının değerlik orbitallerinin enerjilerindeki değişim
aşağıda verilmiştir.
Enerji
2s
2px 2p, 2pz
Enerji
2s
2p, 2p, 2pz
Enerji
sp² sp² sp²
B) Hibritleşmeye katılmayan p
(Temel hål)
(Uyarılmış hål)
Buna göre, oluşan bileşik ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Bir C atomunun 1 tane s orbitali ile 2 tane p
(Hibritleşmiş hâl)
2p₂
örtüşerek pi (r) bağını oluşturur.
orbitalinin örtüşmesi sonucu 3 tane sp² hibrit orbitali
oluşur.
orbitalleri
15² 23² 2P
i yan yana
C) Toplam 5 tane sigma (o), 1 tane pi (x) bağı içerir.
D) Hibritleşme sonucu oluşan sp² orbitallerinin enerjisi,
2s ve 2p orbitallerinin enerjisinin arasında bir
değerdir.
E)
Bir molekülünde toplam 5 tane sp²-s örtüşmesi
yapmış orbital bulunur.
manik X bileşiğinin 0,2 molünün yakılması sırasındaki
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
8. ÖSYM TADINDA 2 6C ve H atomları arasında oluşan bir bileşikteki C atomlarının değerlik orbitallerinin enerjilerindeki değişim aşağıda verilmiştir. Enerji 2s 2px 2p, 2pz Enerji 2s 2p, 2p, 2pz Enerji sp² sp² sp² B) Hibritleşmeye katılmayan p (Temel hål) (Uyarılmış hål) Buna göre, oluşan bileşik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bir C atomunun 1 tane s orbitali ile 2 tane p (Hibritleşmiş hâl) 2p₂ örtüşerek pi (r) bağını oluşturur. orbitalinin örtüşmesi sonucu 3 tane sp² hibrit orbitali oluşur. orbitalleri 15² 23² 2P i yan yana C) Toplam 5 tane sigma (o), 1 tane pi (x) bağı içerir. D) Hibritleşme sonucu oluşan sp² orbitallerinin enerjisi, 2s ve 2p orbitallerinin enerjisinin arasında bir değerdir. E) Bir molekülünde toplam 5 tane sp²-s örtüşmesi yapmış orbital bulunur. manik X bileşiğinin 0,2 molünün yakılması sırasındaki
3.
C
H.
A) Yalnız I
H H
PT
C=C-C-H
2
H/1
Yukarıda açık formülü verilen organik bileşik ile ilgili,
I. 1 ve 2 numaralı C atomları sp² hibritleşmesi yapmıştır.
2
3
II. 2 ve 3 numaralı C atomları arasında sp² – sp³ hibrit or-
bitallerinin örtüşmesi sonucunda sigma bağ oluşmuş-
tur.
III. Bir tane molekülü 8 tane sigma, 1 tane pi bağı içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
H
B) Yalnız III
E) I, II ve III
C) I ve III
19
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
3. C H. A) Yalnız I H H PT C=C-C-H 2 H/1 Yukarıda açık formülü verilen organik bileşik ile ilgili, I. 1 ve 2 numaralı C atomları sp² hibritleşmesi yapmıştır. 2 3 II. 2 ve 3 numaralı C atomları arasında sp² – sp³ hibrit or- bitallerinin örtüşmesi sonucunda sigma bağ oluşmuş- tur. III. Bir tane molekülü 8 tane sigma, 1 tane pi bağı içerir. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III H B) Yalnız III E) I, II ve III C) I ve III 19
-leblesdo ulua munusul X nalinei sigreed gib alacodst, SS
25. Aşağıda C₂H molekülünün yapısı verilmiştir. in
H
H
A) Yalnız I
0028
H
Buna göre,
1. C-H atomları arasında oluşan bağlar, sp³ - s orbital-
lerinin uç uca örtüşmesi ile oluşmuştur.
C atomları, sp2 hibritleşmesi yapmıştır.
ICH molekülü polar yapıdadır.
yargılarından hangileri doğrudur? (H, C)
B) Yalnız II
D 11 ve III
#evi (0
C=C
H
#sinley (2
10
C) ve II
E) I, II ve III
und030*
less in cheb ainillesoo sols homes (0-8)
Subur
(8)
g
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
-leblesdo ulua munusul X nalinei sigreed gib alacodst, SS 25. Aşağıda C₂H molekülünün yapısı verilmiştir. in H H A) Yalnız I 0028 H Buna göre, 1. C-H atomları arasında oluşan bağlar, sp³ - s orbital- lerinin uç uca örtüşmesi ile oluşmuştur. C atomları, sp2 hibritleşmesi yapmıştır. ICH molekülü polar yapıdadır. yargılarından hangileri doğrudur? (H, C) B) Yalnız II D 11 ve III #evi (0 C=C H #sinley (2 10 C) ve II E) I, II ve III und030* less in cheb ainillesoo sols homes (0-8) Subur (8) g
koşullarda
stir.
E° = -0,80 V
E° = 0,00 V
=° = 0,44 V
PALME
YAYINEVİ
25.
A) -0,80
potansiyeli kaç volttur?
B) -1,04
D) 0,80
Tulo Avid no
E) 1,04
CH₂
11
i\ * CH3 – CHz-C - CH5 \
9
2
11
1X
C) 0,46
Yukarıda yarı açık formülü verilen molekül ile ilgili;
1 ve 3 numaralı karbonların hibrit türü farklıdır.
II. 2 numaralı karbonun hibritleşme türü sp² dir.
H. Bir molekülünde 4 tane sigma (o) bağı bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B Yalnız H
C) Yalnız t
El ve III
Join ise
28. Aşağıdaki gra
düzeyinin de
N
Kanda
N: N
Graf
O
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
koşullarda stir. E° = -0,80 V E° = 0,00 V =° = 0,44 V PALME YAYINEVİ 25. A) -0,80 potansiyeli kaç volttur? B) -1,04 D) 0,80 Tulo Avid no E) 1,04 CH₂ 11 i\ * CH3 – CHz-C - CH5 \ 9 2 11 1X C) 0,46 Yukarıda yarı açık formülü verilen molekül ile ilgili; 1 ve 3 numaralı karbonların hibrit türü farklıdır. II. 2 numaralı karbonun hibritleşme türü sp² dir. H. Bir molekülünde 4 tane sigma (o) bağı bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B Yalnız H C) Yalnız t El ve III Join ise 28. Aşağıdaki gra düzeyinin de N Kanda N: N Graf O
sp3-s
V.
11.
III.
Molekül
CH4
H₂O
NF3
Moleküldeki atomların elektron dizilimi
C: 1s² 2(sp³)¹ 2(sp³)¹ 2(sp³)¹ 2(sp³)1
H: 1s¹
32
O: 1s² 2(sp³)² 2(sp³)² 2(sp³)¹ 2(sp³)¹
H1
D) I ve III
N: 1s² 2(sp³)2 2(sp³)1 2(sp³)1 2(sp³)1
F: 1s² 2s² 2P 22P 2 2P₂¹
1
y
Yukarıdaki
(₁H, 6C, 80, F¹NE: F: 15²
A) Yalnız I
FB) Yalnız H
eşleştirmelerden hangileri doğrudur?
2p5
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
sp3-s V. 11. III. Molekül CH4 H₂O NF3 Moleküldeki atomların elektron dizilimi C: 1s² 2(sp³)¹ 2(sp³)¹ 2(sp³)¹ 2(sp³)1 H: 1s¹ 32 O: 1s² 2(sp³)² 2(sp³)² 2(sp³)¹ 2(sp³)¹ H1 D) I ve III N: 1s² 2(sp³)2 2(sp³)1 2(sp³)1 2(sp³)1 F: 1s² 2s² 2P 22P 2 2P₂¹ 1 y Yukarıdaki (₁H, 6C, 80, F¹NE: F: 15² A) Yalnız I FB) Yalnız H eşleştirmelerden hangileri doğrudur? 2p5 C) Yalnız III E) I, II ve III