Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hibritleşme ve Molekül Geometrileri Soruları

S-6) Aşağıda verilen tablodaki boşluklan doldurunuz. (libris Türb, Molebis Geomens, 15A29 Gear
Merkez
Atomu Hibrit
Toro
Serpu
Vormbes
Molekül
GH4
(Eten)
Hp
(Su)
NH
(Amonyak)
Molekü
Geometris GYASTHA
Ayd
S-7) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.
a) Benzen halkası içeren hidrokarbonlara.......
b) Karbon elementinin;
izotopu vardır,
c) Farklı Enerji Düzeyinde bulunan atom orbitallerinin etkileşerek aynı enerji düzeyine sahip özdeş orbito
dönüşmesine *****
detit.
wwwwwwwwwwwwwww
Bu yeni orbitallere de
/
www.
ve Fullerenler olmak üzere üç farks kristal
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
S-6) Aşağıda verilen tablodaki boşluklan doldurunuz. (libris Türb, Molebis Geomens, 15A29 Gear Merkez Atomu Hibrit Toro Serpu Vormbes Molekül GH4 (Eten) Hp (Su) NH (Amonyak) Molekü Geometris GYASTHA Ayd S-7) Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. a) Benzen halkası içeren hidrokarbonlara....... b) Karbon elementinin; izotopu vardır, c) Farklı Enerji Düzeyinde bulunan atom orbitallerinin etkileşerek aynı enerji düzeyine sahip özdeş orbito dönüşmesine ***** detit. wwwwwwwwwwwwwww Bu yeni orbitallere de / www. ve Fullerenler olmak üzere üç farks kristal
3.
O
v 188.5-= 3
VT880 =
3
(X-
(0)
W
CH₂=CH-CH₂-C-C=CH V00,0=3
3 2 1
a)Yapı formülü verilen moleküldeki her bir karbonun hibritleşme türünü yazın.
e$+(ebus) IM
et + (sbus) Al
#S+ (obie) "O
af + (ebua) HS
b) Moleküldeki toplam sigma ve pi bağı sayısını bulun. (8 puan)
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
3. O v 188.5-= 3 VT880 = 3 (X- (0) W CH₂=CH-CH₂-C-C=CH V00,0=3 3 2 1 a)Yapı formülü verilen moleküldeki her bir karbonun hibritleşme türünü yazın. e$+(ebus) IM et + (sbus) Al #S+ (obie) "O af + (ebua) HS b) Moleküldeki toplam sigma ve pi bağı sayısını bulun. (8 puan)
3.
O:
CH₂=CH-CH-C-
5
V oas,0-- 3
V 188.5- = 3
VT880 = 3
QUX
CH₂=CH-CH₂-C-C=CH V00,0=
4
3 2 1
a)Yapı formülü verilen moleküldeki her bir karbonun hibritleşme türünü yazın.(12 puan)
(X)/
769 + (obus) **IM
et + (sbus) > 11
(0) H-
eS + (sbue) "O
eS + (ebua) HS VI
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
3. O: CH₂=CH-CH-C- 5 V oas,0-- 3 V 188.5- = 3 VT880 = 3 QUX CH₂=CH-CH₂-C-C=CH V00,0= 4 3 2 1 a)Yapı formülü verilen moleküldeki her bir karbonun hibritleşme türünü yazın.(12 puan) (X)/ 769 + (obus) **IM et + (sbus) > 11 (0) H- eS + (sbue) "O eS + (ebua) HS VI
AYT Deneme Sınavı 05
.
25. X ve Y molekülleriyle ilgili şu bilgiler veriliyor.
X molekülünün VSEPR gösterimi AX E dir.
•
Y molekülünde bağ açıları 109,5° dir.
Buna göre, X ve Y molekülleri aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
(₁H, 5B, 6C, 7N, 80)
A) NH3
B) BH
C) ₂0
D) CH
E NH 3 V
'N
Y
CH4
CHA
NH3
NH3
BH3
A
B
27.
Alit.
Zn
-6. Şekildeki kapta suda az çözünen Pbl tuzunun katısıyla
dengede doygun çözeltisi bulunmaktadır.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
AYT Deneme Sınavı 05 . 25. X ve Y molekülleriyle ilgili şu bilgiler veriliyor. X molekülünün VSEPR gösterimi AX E dir. • Y molekülünde bağ açıları 109,5° dir. Buna göre, X ve Y molekülleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? (₁H, 5B, 6C, 7N, 80) A) NH3 B) BH C) ₂0 D) CH E NH 3 V 'N Y CH4 CHA NH3 NH3 BH3 A B 27. Alit. Zn -6. Şekildeki kapta suda az çözünen Pbl tuzunun katısıyla dengede doygun çözeltisi bulunmaktadır.
S-6) Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurunuz. (Hibrit Türü, Molekül Geometrisi, VSEPR Gösterimi)
Üç Boyutlu
Form010
#_>0=0<H
Molekül
C₂H4
(Eten)
H₂O
(Su)
NFL
(Amonyak)
Merkez
Atomu Hibrit
Türü
sp
Molekül
Geometrisi
Açısal
uları doldurunuz.
YSEPR
Gösterimi
AX
H
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
S-6) Aşağıda verilen tablodaki boşlukları doldurunuz. (Hibrit Türü, Molekül Geometrisi, VSEPR Gösterimi) Üç Boyutlu Form010 #_>0=0<H Molekül C₂H4 (Eten) H₂O (Su) NFL (Amonyak) Merkez Atomu Hibrit Türü sp Molekül Geometrisi Açısal uları doldurunuz. YSEPR Gösterimi AX H
PALME
YAYINEVİ
11. Şekilde bir karbon atomunun hibritleşen orbitallerinin
enerji diyagramı verilmiştir.
Enerji
N
2s
↑↓
1s
2px 2pv 2pz
Buna göre,
1. CH4
2s
D) I ve III
↑
1s
2px 2px 2pz
1111
↑↓
¦ 1s
II. C₂H4
III. CO₂
x
yukarıdaki moleküllerden hangilerinde şekildeki
hibritleşme türünü yapmış karbon (C) atomu
bulunmaz? (₁H, 6C, 80)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız
E) It ve III
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
PALME YAYINEVİ 11. Şekilde bir karbon atomunun hibritleşen orbitallerinin enerji diyagramı verilmiştir. Enerji N 2s ↑↓ 1s 2px 2pv 2pz Buna göre, 1. CH4 2s D) I ve III ↑ 1s 2px 2px 2pz 1111 ↑↓ ¦ 1s II. C₂H4 III. CO₂ x yukarıdaki moleküllerden hangilerinde şekildeki hibritleşme türünü yapmış karbon (C) atomu bulunmaz? (₁H, 6C, 80) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız E) It ve III
ct cl
aklıklar-
kındır.
ell
Orbital Yayınları
13. 1s² (2sp³)2 (2sp³)1 (2sp³)¹ (2sp³)1
Kovalent bağlı bir bileşikte, merkez atomun hibritleşmiş ha-
linin elektron dizilimi yukarıdaki gibidir.
Buna göre, bu merkez atomun 17CI atomuyla oluştur-
duğu molekül için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Molekül geometrisi üçgen piramittir.
B) Bir tane molekülündeki bağlayıcı elektron sayısı 3'tür.
C) Moleküldeki kovalent bağlar sp³-p orbital örtüşmesi so-
nucu oluşur.
D) VSEPR gösterimi AX3E şeklindedir.
E) Polar bir moleküldür.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
ct cl aklıklar- kındır. ell Orbital Yayınları 13. 1s² (2sp³)2 (2sp³)1 (2sp³)¹ (2sp³)1 Kovalent bağlı bir bileşikte, merkez atomun hibritleşmiş ha- linin elektron dizilimi yukarıdaki gibidir. Buna göre, bu merkez atomun 17CI atomuyla oluştur- duğu molekül için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Molekül geometrisi üçgen piramittir. B) Bir tane molekülündeki bağlayıcı elektron sayısı 3'tür. C) Moleküldeki kovalent bağlar sp³-p orbital örtüşmesi so- nucu oluşur. D) VSEPR gösterimi AX3E şeklindedir. E) Polar bir moleküldür.
27.
H
H o=c=0 H-c=0:
H₂S
CO₂
CH₂O
Lewis yapıları yukarıda verilen H₂S, CO₂ ve CH₂O
molekülleri ile ilgili,
H
Merkez atomun Ortaklanmış VSEPR Molekülün
hibritleşme elektron çifti gösterimi polarlığı
türü
sayısı
sp³
2
H₂S
AX₂E
CO₂
AX₂E4
CH₂O
AX3
tabloda verilen bilgilerde hangi moleküllerde hata
yapılmamıştır?
sp
sp²
4
4
AXYalnız H₂S BY Yalnız CO₂
Polar
DYCO₂ ve CH₂O E) H₂S ve CH₂O
Apolar
Polar
C) Yalniz CH₂O
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
27. H H o=c=0 H-c=0: H₂S CO₂ CH₂O Lewis yapıları yukarıda verilen H₂S, CO₂ ve CH₂O molekülleri ile ilgili, H Merkez atomun Ortaklanmış VSEPR Molekülün hibritleşme elektron çifti gösterimi polarlığı türü sayısı sp³ 2 H₂S AX₂E CO₂ AX₂E4 CH₂O AX3 tabloda verilen bilgilerde hangi moleküllerde hata yapılmamıştır? sp sp² 4 4 AXYalnız H₂S BY Yalnız CO₂ Polar DYCO₂ ve CH₂O E) H₂S ve CH₂O Apolar Polar C) Yalniz CH₂O
30
molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
C₂H6
doğrudur? (₁H, 6C)
A) Moleküldeki karbon atomları sp² hibritleşmesi
yapmıştır.
B) Bir molekülündeki bağlayıcı elektron çifti sayısı 6'dır.
C) Karbon - karbon atomları arasında oluşan bağı
yoktur.
D) Bir molekülünde 6 tane polar kovalent bağ bulunur.
s orbital örtüşmesi ile oluşan bağ içerir.
Diğer sayfaya geçiniz
ENE
PER
DIF
MO
HES
COM
DEN
Ash
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
30 molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi C₂H6 doğrudur? (₁H, 6C) A) Moleküldeki karbon atomları sp² hibritleşmesi yapmıştır. B) Bir molekülündeki bağlayıcı elektron çifti sayısı 6'dır. C) Karbon - karbon atomları arasında oluşan bağı yoktur. D) Bir molekülünde 6 tane polar kovalent bağ bulunur. s orbital örtüşmesi ile oluşan bağ içerir. Diğer sayfaya geçiniz ENE PER DIF MO HES COM DEN Ash
25. Bir organik bileşik olan propenin çizgi bağ formülü aşağıda
verilmiştir.
20
H H H
CLO
HTC C=C-H
sp²
Sp 3 T
sp?
Sigma = sp²_
Propende atomlar arası bağların oluşumuyla ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (H, 6C)
A) sp³ hibritleşmesi yapmış karbon atomu içerir.
B) p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam bir bağ var-
dır.
C) Karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ sigma
bağıdır.
D)) sp² hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ
vardır.
E) sp² ve sp³ hibrit orbitallerinin örtüşmesi sonucu oluşan
bir bağ vardır.
Diğer Sayfaya Geçiniz.
27.3
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
25. Bir organik bileşik olan propenin çizgi bağ formülü aşağıda verilmiştir. 20 H H H CLO HTC C=C-H sp² Sp 3 T sp? Sigma = sp²_ Propende atomlar arası bağların oluşumuyla ilgili aşa- ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (H, 6C) A) sp³ hibritleşmesi yapmış karbon atomu içerir. B) p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam bir bağ var- dır. C) Karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ sigma bağıdır. D)) sp² hibrit orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan toplam iki bağ vardır. E) sp² ve sp³ hibrit orbitallerinin örtüşmesi sonucu oluşan bir bağ vardır. Diğer Sayfaya Geçiniz. 27.3
8.
4 11-C=CH
CH₁
HC₂H₂
X
-2-0
1.
CH₂OH
Y3
Z S
Yukarıda verilen X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (₁H, 6C, 80)
A) X ve Y apolar, Z bileşiği polardır.
SB Sigma bağ sayısı Z> X > Y şeklindedir.
CY bileşiği 3 tane pi (л) bağı içerir.
D) Z bileşiğinde bağlayıcı elektron çifti sayısı 5 tir.
E) X ve Z bileşiklerinde karbon atomu sp³, Y bile-
şiğinde sp² hibritleşmesi yapar.
sp.
11.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
8. 4 11-C=CH CH₁ HC₂H₂ X -2-0 1. CH₂OH Y3 Z S Yukarıda verilen X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (₁H, 6C, 80) A) X ve Y apolar, Z bileşiği polardır. SB Sigma bağ sayısı Z> X > Y şeklindedir. CY bileşiği 3 tane pi (л) bağı içerir. D) Z bileşiğinde bağlayıcı elektron çifti sayısı 5 tir. E) X ve Z bileşiklerinde karbon atomu sp³, Y bile- şiğinde sp² hibritleşmesi yapar. sp. 11.
Organik Kimya (Karbon Kimyasına Giriş)
OF2 molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır? (8O, 9F)
sp²
7.
A) VSEPR gösterimi AX₂E₂ dir.
B) Molekül geometrisi kırık doğrudur.
F: F:
CYOksijen atomu sp3 hibritleşmesi yapar.
D) O-F bağı oluşurken sp³ - p orbitalleri örtüşür.
E) Apolar moleküldür.
10.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
Organik Kimya (Karbon Kimyasına Giriş) OF2 molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? (8O, 9F) sp² 7. A) VSEPR gösterimi AX₂E₂ dir. B) Molekül geometrisi kırık doğrudur. F: F: CYOksijen atomu sp3 hibritleşmesi yapar. D) O-F bağı oluşurken sp³ - p orbitalleri örtüşür. E) Apolar moleküldür. 10.
54
11) X atomu ile H atomu arasında oluşan apolar
XH3 molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A X atomu 5A grubu elementidir.
B) XH3 molekülünün geometrik şekli üçgen pira-
mittir.
CX atomu molekülde sp² hibritleşmesi yapar.
D) Molekülün elektron nokta formülü H:X:H
(10-
H
şeklindedir.elwa
E) Atomlar arasındaki bağ türü polar kovalenttir.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
54 11) X atomu ile H atomu arasında oluşan apolar XH3 molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A X atomu 5A grubu elementidir. B) XH3 molekülünün geometrik şekli üçgen pira- mittir. CX atomu molekülde sp² hibritleşmesi yapar. D) Molekülün elektron nokta formülü H:X:H (10- H şeklindedir.elwa E) Atomlar arasındaki bağ türü polar kovalenttir.
ifadelerinden hang
A) Yalnız T
OPRAK
I
D) Il ve H
B)Yalnız t
27. Organik bir bileşiğin açık formülü aşağıda verilmiştir:
HHH
11.1
H²C+C=C÷H
H
E) I, II ve III
D) II ve III
Buna göre verilen bileşiğin bir molekülü ile ilgili,
Vp-p orbital örtüşmesiyle oluşan bağ sayısı 1'dir.
8 tane sigma bağı bulunur.
-C=C-bağ yapısına sahip C atomları sp hibritleşmesi
yapmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur? (H, 6C)
A) Yalaz
B) Yalnız H
C) I ve II
E) I, II ve III
Civett
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
ifadelerinden hang A) Yalnız T OPRAK I D) Il ve H B)Yalnız t 27. Organik bir bileşiğin açık formülü aşağıda verilmiştir: HHH 11.1 H²C+C=C÷H H E) I, II ve III D) II ve III Buna göre verilen bileşiğin bir molekülü ile ilgili, Vp-p orbital örtüşmesiyle oluşan bağ sayısı 1'dir. 8 tane sigma bağı bulunur. -C=C-bağ yapısına sahip C atomları sp hibritleşmesi yapmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? (H, 6C) A) Yalaz B) Yalnız H C) I ve II E) I, II ve III Civett Diğer sayfaya geçiniz.
Ni çubuğun daidildiği
5 Katotta H gazı çıkış olur.
A)
B)
C) Tepkime süresince elektron akışı Pt çubuktan
çubuğa doğrudur.
D Pildeki net tepkime denklemi
Ni(k) + 2H+ (suda)→ Ni2+ (suda) + H₂ (g) di
2) Pil gerilimi (Epil) 0,25 volttur.
18. Aşağıdaki moleküllerden hangisindeki bağ
ve sayısı yanlış verilmiştir?
Molekül
CO₂
0₂
NH3
H₂O
CHA
Bağ türü ve sayısı
2 sigma, 2 pi
2 pi
3 sigma
2 sigmar
4 signa
OF
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
Ni çubuğun daidildiği 5 Katotta H gazı çıkış olur. A) B) C) Tepkime süresince elektron akışı Pt çubuktan çubuğa doğrudur. D Pildeki net tepkime denklemi Ni(k) + 2H+ (suda)→ Ni2+ (suda) + H₂ (g) di 2) Pil gerilimi (Epil) 0,25 volttur. 18. Aşağıdaki moleküllerden hangisindeki bağ ve sayısı yanlış verilmiştir? Molekül CO₂ 0₂ NH3 H₂O CHA Bağ türü ve sayısı 2 sigma, 2 pi 2 pi 3 sigma 2 sigmar 4 signa OF
2-) CH. molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerde hangisi
yanlıştır? (5P)
A) Molekül geometrisi düzgün dörtyüzlüdür.
B)Bağ açısı 109.5 'dir
7-
Y
E) Karbon atomunun sp³ hibrit orbitali ile hidrojen
atomunun 1 s orbitali örtüşerek o bağını
oluşturmuştur
I.
C) Merkez atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır.
I
D) Hibritleşmeye katılmayan değerlik elektronu, π 1
bağını oluşturmuştur.
da
M
8
Kimya
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri
2-) CH. molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerde hangisi yanlıştır? (5P) A) Molekül geometrisi düzgün dörtyüzlüdür. B)Bağ açısı 109.5 'dir 7- Y E) Karbon atomunun sp³ hibrit orbitali ile hidrojen atomunun 1 s orbitali örtüşerek o bağını oluşturmuştur I. C) Merkez atom sp3 hibritleşmesi yapmıştır. I D) Hibritleşmeye katılmayan değerlik elektronu, π 1 bağını oluşturmuştur. da M 8