Koligatif Özellikler Soruları

1.
Maddenin tanecik
sayısına bağlıdır.
4
1
Koligatif
özellikler
Çözünen
derişime bağlıdır. 2
O
O
Çözücü ve çözünen
oranına bağlıdır.
5
3
Maddenin kimlik
özellikleridir.
Kışın yollara tuz
serpilmesi koligatif
özellik ile açıklanabilir.
Koligatif özellikler ile ilgili verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) 1 B) 2
C) 3 D) 4 E) 5
Kimya
Koligatif Özellikler
1. Maddenin tanecik sayısına bağlıdır. 4 1 Koligatif özellikler Çözünen derişime bağlıdır. 2 O O Çözücü ve çözünen oranına bağlıdır. 5 3 Maddenin kimlik özellikleridir. Kışın yollara tuz serpilmesi koligatif özellik ile açıklanabilir. Koligatif özellikler ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Kaynamakta olan doymamış tuz çözeltisinin;
L yoğunluk.
X
küttece % derişim,
III. buhar basıncı
kaynama süresince özelliklerinden hangileri arta
A) Yaimiz I
BY ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Koligatif Özellikler
Kaynamakta olan doymamış tuz çözeltisinin; L yoğunluk. X küttece % derişim, III. buhar basıncı kaynama süresince özelliklerinden hangileri arta A) Yaimiz I BY ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
ad
Sabit basınçta aşağıdaki grafiklerden hangisi ağzı açık
bir kapta kaynamakta olan doymamış katı-sıvı çözeltisine
alt değildir?
A) Buhar Basıncı
C) Kinetik enerji
Sıcaklık
Sıcaklık
B) Tanecik derişimi
D) Çözünen mol sayısı
E) Buhar Basıncı
Sıcaklık
→ Zaman
Sıcaklık
Kimya
Koligatif Özellikler
ad Sabit basınçta aşağıdaki grafiklerden hangisi ağzı açık bir kapta kaynamakta olan doymamış katı-sıvı çözeltisine alt değildir? A) Buhar Basıncı C) Kinetik enerji Sıcaklık Sıcaklık B) Tanecik derişimi D) Çözünen mol sayısı E) Buhar Basıncı Sıcaklık → Zaman Sıcaklık
20. 1 atm basınçta, t °C de 180 gram saf su içerisinde
26,1 gram NaCl bileşiğinin çözünmesiyle hazırla-
nan çözeltinin donma noktası saf sudan kaç °C
daha düşüktür?
(Saf su için K = 1,86 °C/m, H = 1 g/mol,
0 = 16 g/mol Na = 23 g/mol, Cl = 35 g/mol)
B) 7,44
A) 9,3
Net ci
FEN BİLİMLERİ
D) 3,72
H₂O
E) 1,86
261
13 $8
C) 6,42
102
(mal
35
Kimya
Koligatif Özellikler
20. 1 atm basınçta, t °C de 180 gram saf su içerisinde 26,1 gram NaCl bileşiğinin çözünmesiyle hazırla- nan çözeltinin donma noktası saf sudan kaç °C daha düşüktür? (Saf su için K = 1,86 °C/m, H = 1 g/mol, 0 = 16 g/mol Na = 23 g/mol, Cl = 35 g/mol) B) 7,44 A) 9,3 Net ci FEN BİLİMLERİ D) 3,72 H₂O E) 1,86 261 13 $8 C) 6,42 102 (mal 35
2
X: 1 mol C6H₁2O6 içeren 1 litre çözeltim
Y: 1 mol NaCl içeren 1 litre çözelti
Z: 1 mol Al(NO3)3 içeren 2 litre çözelti
B) X = Y = Z
+= =1
Yukarıda saf su ile hazırlanan X, Y ve Z çözeltilerinin ay-
nı koşullarda kaynamaya başlama sıcaklıkları hangisin-
de doğru kıyaslanmıştır?
AVX >
AYX>Y>Z
D) Y = Z> X
²7=2
C) Z> Y > X
EZ > X = Y
Kimya
Koligatif Özellikler
2 X: 1 mol C6H₁2O6 içeren 1 litre çözeltim Y: 1 mol NaCl içeren 1 litre çözelti Z: 1 mol Al(NO3)3 içeren 2 litre çözelti B) X = Y = Z += =1 Yukarıda saf su ile hazırlanan X, Y ve Z çözeltilerinin ay- nı koşullarda kaynamaya başlama sıcaklıkları hangisin- de doğru kıyaslanmıştır? AVX > AYX>Y>Z D) Y = Z> X ²7=2 C) Z> Y > X EZ > X = Y
gili;
prof d
| Horeca IPastacılık Ekipman (Ambalaj
11.
www.profood.com.tr
A KİTAPÇIĞI
Saf su
Kütlece %10'luk
NaCl sulu çözeltisi
Yukarıda oda koşullarında bulunan kütlece %10'luk
NaCl çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar saf su ek-
dovim &
leniyor.
A) Yanız Ill
Buna göre, son çözelti ile ilgili;
Kaynamaya başlama sıcaklığı an
TT Elektrik iletkenliği
I. Donmaya başlama sıcaklığı
niceliklerinden hangileri başlangıçtaki çözelti-
den yüksektir?
by
D) ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
loog G 10g Mock 90g Su
Cve t
Kimya
Koligatif Özellikler
gili; prof d | Horeca IPastacılık Ekipman (Ambalaj 11. www.profood.com.tr A KİTAPÇIĞI Saf su Kütlece %10'luk NaCl sulu çözeltisi Yukarıda oda koşullarında bulunan kütlece %10'luk NaCl çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar saf su ek- dovim & leniyor. A) Yanız Ill Buna göre, son çözelti ile ilgili; Kaynamaya başlama sıcaklığı an TT Elektrik iletkenliği I. Donmaya başlama sıcaklığı niceliklerinden hangileri başlangıçtaki çözelti- den yüksektir? by D) ve III B) I ve II E) I, II ve III loog G 10g Mock 90g Su Cve t
Su sertliği, suyun içerisinde çözünmüş halde bulunan kal-
siyum (Ca²+) ve magnezyum (Mg²+) iyonlarının oranına
göre belirlenir.
t °C'de sertlik derecesi 2 olan suyun 5 litresinde 340 mg CaSO4
çözünmüştür.
t °C'de doymuş CaSO4 çözeltisinin sertlik derecesi 20 ol-
duğuna göre t °C'de CaSO4 tuzunun çözünürlük çarpımı
(Kçç) kaçtır?
(CaSO4 = 136 g/mol)
A) 2,5.10-7
B) 5.10-7
D) 2,5.10-38
E) 5.10-3
C) 2,5.10-5
Kimya
Koligatif Özellikler
Su sertliği, suyun içerisinde çözünmüş halde bulunan kal- siyum (Ca²+) ve magnezyum (Mg²+) iyonlarının oranına göre belirlenir. t °C'de sertlik derecesi 2 olan suyun 5 litresinde 340 mg CaSO4 çözünmüştür. t °C'de doymuş CaSO4 çözeltisinin sertlik derecesi 20 ol- duğuna göre t °C'de CaSO4 tuzunun çözünürlük çarpımı (Kçç) kaçtır? (CaSO4 = 136 g/mol) A) 2,5.10-7 B) 5.10-7 D) 2,5.10-38 E) 5.10-3 C) 2,5.10-5
22.
1.
1,5 = 3/7
7=4₁5
3 litre
0,5 M
Mg(NO3)2 çözeltisi
A) Yalnız I
P.
1...5
Yukarıdaki iki çözeltinin buhar basınçları
birbirine eşittir.
Buna göre;
Mg(NO3)2 çözeltisinin sıcaklığı, AgNO3
çözeltisinin sıcaklığından yüksektir.
sys
w.sinavyayin.com
II. İyon derişimleri eşittir.
III. Aynı ortamda kaynamaya başlama
80 noktaları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
||
2 litre
B) Yalnız II
1
0,5 M
AgNO3 çözeltisi
V=
C) I ve II
E) Tive III
1=2
(62)
(O(A
Kimya
Koligatif Özellikler
22. 1. 1,5 = 3/7 7=4₁5 3 litre 0,5 M Mg(NO3)2 çözeltisi A) Yalnız I P. 1...5 Yukarıdaki iki çözeltinin buhar basınçları birbirine eşittir. Buna göre; Mg(NO3)2 çözeltisinin sıcaklığı, AgNO3 çözeltisinin sıcaklığından yüksektir. sys w.sinavyayin.com II. İyon derişimleri eşittir. III. Aynı ortamda kaynamaya başlama 80 noktaları eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III || 2 litre B) Yalnız II 1 0,5 M AgNO3 çözeltisi V= C) I ve II E) Tive III 1=2 (62) (O(A
t°C'ta 6,4 gram CH3OH SIVISI 14,4 gram su ile karıştırılıyor.
Buna göre, aynı sıcaklıkta karışımın buhar basıncı kaç
mmHg olur? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol, O: 16 g/mol,
P°CH3OH: 80 mmHg, Pºsu : 24 mmHg)
Kimya
Koligatif Özellikler
t°C'ta 6,4 gram CH3OH SIVISI 14,4 gram su ile karıştırılıyor. Buna göre, aynı sıcaklıkta karışımın buhar basıncı kaç mmHg olur? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol, O: 16 g/mol, P°CH3OH: 80 mmHg, Pºsu : 24 mmHg)
3.
80
a
0
A) Yalnız I
Çözünürlük
(g x/100g su)
10
30
50
Yukarıdaki grafik katı X maddesinin çözünürlüğünün sı-
caklık değişimini göstermektedir. 30°C deki 540 g doy-
muş çözelti 10°C ye soğutulduğunda 110 g X çöküyor.
Buna göre;
I. Grafikteki a'nın değeri 25'tir.
II. 10°C deki doymuş çözelti kütlece %20 liktir.
III. O°C deki doymamış çözelti 30°C ye ısıtılırsa kütlece
% derişimi artar.
-Sıcaklık(°C)
yargılarından hangileri doğrudur?
(Buharlaşma ihmal edilecektir.)
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Koligatif Özellikler
3. 80 a 0 A) Yalnız I Çözünürlük (g x/100g su) 10 30 50 Yukarıdaki grafik katı X maddesinin çözünürlüğünün sı- caklık değişimini göstermektedir. 30°C deki 540 g doy- muş çözelti 10°C ye soğutulduğunda 110 g X çöküyor. Buna göre; I. Grafikteki a'nın değeri 25'tir. II. 10°C deki doymuş çözelti kütlece %20 liktir. III. O°C deki doymamış çözelti 30°C ye ısıtılırsa kütlece % derişimi artar. -Sıcaklık(°C) yargılarından hangileri doğrudur? (Buharlaşma ihmal edilecektir.) D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
Dış Basınç
1. 0,6 M
76 cm Hg
II. 0,2 M
AI(NO3)3
76 cm Hg
IH. 0,8 M CH₁206
70 cm Hg
Yukarıda verilen çözeltiler ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmaları cevaplayarak nedenlerini açıklayınız.
- Kaynamaya başladıkları sıcaklıkları
b)
Çözelti
KCI
- Aynı sıcaklıktaki buhar basınçlarını
- Aynı sıcaklıktaki elektrik iletkenliklerini
- Kaynama anında buhar basınçlarını
Kimya
Koligatif Özellikler
Dış Basınç 1. 0,6 M 76 cm Hg II. 0,2 M AI(NO3)3 76 cm Hg IH. 0,8 M CH₁206 70 cm Hg Yukarıda verilen çözeltiler ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmaları cevaplayarak nedenlerini açıklayınız. - Kaynamaya başladıkları sıcaklıkları b) Çözelti KCI - Aynı sıcaklıktaki buhar basınçlarını - Aynı sıcaklıktaki elektrik iletkenliklerini - Kaynama anında buhar basınçlarını
C₂H₂OH
(etil alkol)
a
C₂H,₂20
(şeker)
b
Yukarıda verilen kaplar içerisine polar bir çözücü
olan H₂O eklenerek karışımlar oluşturuluyor.
Buna göre;
1. Her iki kapta da çözünme hidratasyon ile ger-
çekleşir.
pirme mayon
D) I ve III
II. b kabında kimyasal bağ koparak çözünme
meydana gelir.
III. a kabında oluşan çözelti elektrik akımını iletir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız/11
C) I ve Il
E) I, II ve III
Kimya
Koligatif Özellikler
C₂H₂OH (etil alkol) a C₂H,₂20 (şeker) b Yukarıda verilen kaplar içerisine polar bir çözücü olan H₂O eklenerek karışımlar oluşturuluyor. Buna göre; 1. Her iki kapta da çözünme hidratasyon ile ger- çekleşir. pirme mayon D) I ve III II. b kabında kimyasal bağ koparak çözünme meydana gelir. III. a kabında oluşan çözelti elektrik akımını iletir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız/11 C) I ve Il E) I, II ve III
11. Sınıf Deneme Sınavı 04
f
25. 1 atm basınçta ağzı açık bir kapta bulunan 100 gram saf
suda 17 gram NaNO3 katısı tamamen çözünüyor.
Buna göre hazırlanan bu çözeltinin kaynamaya
başlama noktası kaç °C'dir?
(Suyun kaynama noktası sabiti K = 0,52 °C/m,
NaNO3 = = 85 g/mol, )
14
A) 100,52
D) 102,08
52
Too
Molerite #
B) 101,04
.2.2
35
104
Ĵ
E) 102,6
91
A A
komm
C) 101,56
208
27
Kimya
Koligatif Özellikler
11. Sınıf Deneme Sınavı 04 f 25. 1 atm basınçta ağzı açık bir kapta bulunan 100 gram saf suda 17 gram NaNO3 katısı tamamen çözünüyor. Buna göre hazırlanan bu çözeltinin kaynamaya başlama noktası kaç °C'dir? (Suyun kaynama noktası sabiti K = 0,52 °C/m, NaNO3 = = 85 g/mol, ) 14 A) 100,52 D) 102,08 52 Too Molerite # B) 101,04 .2.2 35 104 Ĵ E) 102,6 91 A A komm C) 101,56 208 27
im
9.
1 atm basınçta 200 gram suda 0,5 mol Al(NO3)3 tuzu
çözülerek oluşturulan çözeltiye 800 gram su ekleniyor.
Buna göre, kaynama noktası yükselmesi (ATK) kaç
°C olur?
(Su için K = 0,52 °C/m)
A) 0,52
D) 105,2
B) 1,04
E) 118,6
C) 101,04
A) A
tu
B) Ka
SI
C) 1.
le
dc
DYA
bi
E) 82
ğu
Kimya
Koligatif Özellikler
im 9. 1 atm basınçta 200 gram suda 0,5 mol Al(NO3)3 tuzu çözülerek oluşturulan çözeltiye 800 gram su ekleniyor. Buna göre, kaynama noktası yükselmesi (ATK) kaç °C olur? (Su için K = 0,52 °C/m) A) 0,52 D) 105,2 B) 1,04 E) 118,6 C) 101,04 A) A tu B) Ka SI C) 1. le dc DYA bi E) 82 ğu
4. Aşağıda, 25 °C'de metanol ve etanol bileşiklerinin
buhar basınçları verilmiştir.
Madde
Metanol
A)
Adı
Soyadı:
Etanol
n
lerden hangisi olabilir?
033
Buna göre, etanol ve metanolden oluşan çözel-
tinin 25 °C'de buhar basıncının 92,5 mmHg'dan
metanol
büyük olması için
oranı aşağıdaki-
n₁
Denge Buhar
Basıncı (mmHg)
B) C) 1/
2
3
127
58
2/5
D) / E) //
Kimya
Koligatif Özellikler
4. Aşağıda, 25 °C'de metanol ve etanol bileşiklerinin buhar basınçları verilmiştir. Madde Metanol A) Adı Soyadı: Etanol n lerden hangisi olabilir? 033 Buna göre, etanol ve metanolden oluşan çözel- tinin 25 °C'de buhar basıncının 92,5 mmHg'dan metanol büyük olması için oranı aşağıdaki- n₁ Denge Buhar Basıncı (mmHg) B) C) 1/ 2 3 127 58 2/5 D) / E) //
2.
1 atm basınçta sulu bir çözeltinin kaynamaya baş-
lama sıcaklığı 102,6 °C'dir.
Buna göre, çözelti;
1.
1 molal, 2 litre Al(SO) sulu çözeltisi,
II. 58 gram NaCl içeren 258 gram sulu çözelti,
III. 2,5 molal MgCl, sulu çözeltisi
çözeltilerinden hangileri olabilir?
(NaCl: 58, K: 0,52 °C/m)
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Koligatif Özellikler
2. 1 atm basınçta sulu bir çözeltinin kaynamaya baş- lama sıcaklığı 102,6 °C'dir. Buna göre, çözelti; 1. 1 molal, 2 litre Al(SO) sulu çözeltisi, II. 58 gram NaCl içeren 258 gram sulu çözelti, III. 2,5 molal MgCl, sulu çözeltisi çözeltilerinden hangileri olabilir? (NaCl: 58, K: 0,52 °C/m) A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III