Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Koligatif Özellikler Soruları

11. 1 mol NaOH katısının 1 L saf suda çözünmesi sonucu oluşan çözeltinin derişimi 1 molardır.
12. Bir sulu çözeltide 1 molal tanecik kaynamaya başlama noktasını a °C artırıyorsa aynı koşullarda
2 molal tanecik 2a °C artırır.
coureltik çözeltive gecisine osmoz denir.
Kimya
Koligatif Özellikler
11. 1 mol NaOH katısının 1 L saf suda çözünmesi sonucu oluşan çözeltinin derişimi 1 molardır. 12. Bir sulu çözeltide 1 molal tanecik kaynamaya başlama noktasını a °C artırıyorsa aynı koşullarda 2 molal tanecik 2a °C artırır. coureltik çözeltive gecisine osmoz denir.
AYT/Fen Bilimleri
26.
27.
ABODE
A)
Yukarıdaki tabloda sırasıyla 1L, 2L ve 5L'lik çözeltilerde
çözünenin formülü, derişimi ve deniz seviyesindeki kay-
nama noktaları verilmiştir.
B)
Buna göre, tablodaki A ve B değerleri aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
C)
Çözünenin
Formülü
D)
C6H12O6
KNO3
Al₂(SO4)3
E)
Derişimi (M)
0,5 M
A
1 M
A
0,25
0,5
0,75
1,5
0,75
Kaynama
Noktası (°C)
100 + X
100 + 3x
B
B
100 +5x
100 + 10x
100 +5x
100+5x
100 + 10x
21
Kimya
Koligatif Özellikler
AYT/Fen Bilimleri 26. 27. ABODE A) Yukarıdaki tabloda sırasıyla 1L, 2L ve 5L'lik çözeltilerde çözünenin formülü, derişimi ve deniz seviyesindeki kay- nama noktaları verilmiştir. B) Buna göre, tablodaki A ve B değerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? C) Çözünenin Formülü D) C6H12O6 KNO3 Al₂(SO4)3 E) Derişimi (M) 0,5 M A 1 M A 0,25 0,5 0,75 1,5 0,75 Kaynama Noktası (°C) 100 + X 100 + 3x B B 100 +5x 100 + 10x 100 +5x 100+5x 100 + 10x 21
1. 40 gram CaBr₂ katısı 100 gram suda tamamen çözünüyor. Buna göre, oluşan çözeltinin kaynamaya başlama
sıcaklığı saf sudan kaç °C daha fazladır? (CaBr₂ = 200 g/mol, su için K = 0,52 °C/m) (10 Puan)
2. 25°C'de X tuzunun çözünürlüğü 20 g/100 g sudur.
Buna göre 400 gram suda en fazla kaç gram X tuzu çözünür? (10 Puan)
1009r
400 gr - X
x = 80g/1v₂
Kimya
Koligatif Özellikler
1. 40 gram CaBr₂ katısı 100 gram suda tamamen çözünüyor. Buna göre, oluşan çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı saf sudan kaç °C daha fazladır? (CaBr₂ = 200 g/mol, su için K = 0,52 °C/m) (10 Puan) 2. 25°C'de X tuzunun çözünürlüğü 20 g/100 g sudur. Buna göre 400 gram suda en fazla kaç gram X tuzu çözünür? (10 Puan) 1009r 400 gr - X x = 80g/1v₂
4.
A) 1
17, 35B, 63¹)
B) 2
1.
Doymamış
tuzlu
su
1
C) 3
Saf
su
DIT ve T
ve li
2
D) 4
Yukarıdaki maddeler ile ilgili,
Aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları ara-
sındaki ilişki 1>2> 3'tür. -
E) 5
Doymuş
tuzlu
SU
3
II. Aynı ortamda kaynarlarken buhar basınçları arasın-
daki ilişki 1 = 3 > 2'dir.
III. Aynı sıcaklıkta buhar basınçları arasındaki ilişki
2>1>3 şeklindedir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız
Ett vett
C)Yalnız H
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Koligatif Özellikler
4. A) 1 17, 35B, 63¹) B) 2 1. Doymamış tuzlu su 1 C) 3 Saf su DIT ve T ve li 2 D) 4 Yukarıdaki maddeler ile ilgili, Aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları ara- sındaki ilişki 1>2> 3'tür. - E) 5 Doymuş tuzlu SU 3 II. Aynı ortamda kaynarlarken buhar basınçları arasın- daki ilişki 1 = 3 > 2'dir. III. Aynı sıcaklıkta buhar basınçları arasındaki ilişki 2>1>3 şeklindedir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız B) Yalnız Ett vett C)Yalnız H Diğer sayfaya geçiniz.
100+x
100
20
Kaynama
sıcaklığı artışı
Sıcaklık (°C)
At = K.m.i
Saf su
Doymamış
iyon sayısı
0,52 molalite
Doymuş
Tuzlu su
➜zaman
Tuzlu su (100+ X)°C'de kaynamaya başlar. Doymamış kaynar-
ken sıcaklık artar. Doymuş kaynarken sabittir.
2 neden doymamış kaynorben sıcaklık
ter? sebebi formi
29
AYT Kimya Soru Destekli Özet Ders Notları
Kimya
Koligatif Özellikler
100+x 100 20 Kaynama sıcaklığı artışı Sıcaklık (°C) At = K.m.i Saf su Doymamış iyon sayısı 0,52 molalite Doymuş Tuzlu su ➜zaman Tuzlu su (100+ X)°C'de kaynamaya başlar. Doymamış kaynar- ken sıcaklık artar. Doymuş kaynarken sabittir. 2 neden doymamış kaynorben sıcaklık ter? sebebi formi 29 AYT Kimya Soru Destekli Özet Ders Notları
Örnek:
25°C'de 10 mol H₂O da 10 mol alkol çözünmüştür. 25°C'de-
ki çözeltinin buhar basıncı kaç mmHg'dir?
(25°C de Po: 20 mmHg, Pa
su
Çözüm:
P
P
çözelti
çözelti
= Po X + P
su
su
= 20.
10
20
alkol
+60.
.
alkol: 60 mmHg)
10
20
X
=
alkol
10+30= 40 mmHg
Kimya
Koligatif Özellikler
Örnek: 25°C'de 10 mol H₂O da 10 mol alkol çözünmüştür. 25°C'de- ki çözeltinin buhar basıncı kaç mmHg'dir? (25°C de Po: 20 mmHg, Pa su Çözüm: P P çözelti çözelti = Po X + P su su = 20. 10 20 alkol +60. . alkol: 60 mmHg) 10 20 X = alkol 10+30= 40 mmHg
S
A
13.
Kütlece
% 20'lik
200 gram
tuzlu su
çözeltisi
1. Kap
Kütlece % 40'lık
50 gram tuzlu su
çözeltisi
2. Kap
Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı kaplarda NaCl ve H₂O kullanı-
larak hazırlanan sulu çözeltiler bulunmaktadır.
Bu kaplarda bulunan çözeltiler ile ilgili,
1. Aynı ortamda kaynama anındaki buhar basınçları,
eşittir.
D) II ve III
ve
$2
II. Aynı ortamda 1. kaptaki çözeltinin donmaya başlama
sıcaklığı 2. kaptaki çözeltininkinden düşüktür.
7
III. Aynı sıcaklıkta 2. kaptaki çözeltiye 50 gram saf su ila-
ve edildiğinde elde edilen çözelti 1. kaptaki çözeltiden
daha seyreltik olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Kalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Koligatif Özellikler
S A 13. Kütlece % 20'lik 200 gram tuzlu su çözeltisi 1. Kap Kütlece % 40'lık 50 gram tuzlu su çözeltisi 2. Kap Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı kaplarda NaCl ve H₂O kullanı- larak hazırlanan sulu çözeltiler bulunmaktadır. Bu kaplarda bulunan çözeltiler ile ilgili, 1. Aynı ortamda kaynama anındaki buhar basınçları, eşittir. D) II ve III ve $2 II. Aynı ortamda 1. kaptaki çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı 2. kaptaki çözeltininkinden düşüktür. 7 III. Aynı sıcaklıkta 2. kaptaki çözeltiye 50 gram saf su ila- ve edildiğinde elde edilen çözelti 1. kaptaki çözeltiden daha seyreltik olur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Kalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
ta
He
14. Sabit sıcaklık ve basınç altında bir miktar saf su üze-
rine uçucu olmayan bir katı eklendiğinde;
LÇözeltinin kaynama noktası saf suyun kaynama nok-
tasına göre yükselir.
165
II. Çözeltinin donma noktası saf suyun donma noktası-
na göre yükselir.
III. Çözeltinin buhar basıncı saf suyun buhar basıncına
göre yükselir.
yargılarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
+
f".
A Yalnız I
B) Yalnız Ill
D) II ve III
C) Lve 11
E) I, II ve III
kin
Kimya
Koligatif Özellikler
ta He 14. Sabit sıcaklık ve basınç altında bir miktar saf su üze- rine uçucu olmayan bir katı eklendiğinde; LÇözeltinin kaynama noktası saf suyun kaynama nok- tasına göre yükselir. 165 II. Çözeltinin donma noktası saf suyun donma noktası- na göre yükselir. III. Çözeltinin buhar basıncı saf suyun buhar basıncına göre yükselir. yargılarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? + f". A Yalnız I B) Yalnız Ill D) II ve III C) Lve 11 E) I, II ve III kin
ITBAT IRBLIMI
TARAMA 6
13. 20 gram CaBr, tuzunun 4000 gram suda çözünmesi
ile oluşan çözeltinin derişimi kaç molaldir?
(Ca = 40 g/mol, Br= 80 g/mol)
A) 0,5
B) 0,25
D) 1
E) 0.025
C) 0,05
20 gram Ca Br2
4000 of
Lumiktar saf su üze-
Kimya
Koligatif Özellikler
ITBAT IRBLIMI TARAMA 6 13. 20 gram CaBr, tuzunun 4000 gram suda çözünmesi ile oluşan çözeltinin derişimi kaç molaldir? (Ca = 40 g/mol, Br= 80 g/mol) A) 0,5 B) 0,25 D) 1 E) 0.025 C) 0,05 20 gram Ca Br2 4000 of Lumiktar saf su üze-
apıda
kaç
K SIVI-
5. 0,2 mol AICI, tuzunun 200 g suda tamamen çözünmesi
lle hazırlanan çözeltinin 1 atm basınçta kaynamaya baş-
lama sıcaklığı kaç 'C'dir? (Su için K = 0,52°C/m)
A) 100,52
B) 101,04
102,08
D) 102,06
E) 103,12
Kimya
Koligatif Özellikler
apıda kaç K SIVI- 5. 0,2 mol AICI, tuzunun 200 g suda tamamen çözünmesi lle hazırlanan çözeltinin 1 atm basınçta kaynamaya baş- lama sıcaklığı kaç 'C'dir? (Su için K = 0,52°C/m) A) 100,52 B) 101,04 102,08 D) 102,06 E) 103,12
11
tinin
e %
r.
121
Ideal KONDISYON
14.
Hava
H₂O(g)
KCI
çözeltisi
H₂O (s)
A) Yalnız II
Yeni kurulan dengede,
V
25°C
Civa
Yukarıdaki kapta 25 °C de KCl çözeltisi, bir miktar hava
ve su buharı dengede bulunmaktadır.
25 °C de V konumuna kadar saf su ilavesi yapılıyor.
kt ci
h
Boşluk
h yüksekliği değişmez.
341
II. Çözelti ilk duruma göre seyreltik olur.
III. Çözeltideki iyon sayısı artar.
V. H₂O buhar miktarı artar.
olaylarından hangileri gerçekleşir?
(Havanın sudaki çözünürlüğü ihmal edilecek)
B) I ve II
D) II, III ve IV
C) II ve IV
E) I, II, III ve IV
FEN BİLİMLERİ
Kimya
Koligatif Özellikler
11 tinin e % r. 121 Ideal KONDISYON 14. Hava H₂O(g) KCI çözeltisi H₂O (s) A) Yalnız II Yeni kurulan dengede, V 25°C Civa Yukarıdaki kapta 25 °C de KCl çözeltisi, bir miktar hava ve su buharı dengede bulunmaktadır. 25 °C de V konumuna kadar saf su ilavesi yapılıyor. kt ci h Boşluk h yüksekliği değişmez. 341 II. Çözelti ilk duruma göre seyreltik olur. III. Çözeltideki iyon sayısı artar. V. H₂O buhar miktarı artar. olaylarından hangileri gerçekleşir? (Havanın sudaki çözünürlüğü ihmal edilecek) B) I ve II D) II, III ve IV C) II ve IV E) I, II, III ve IV FEN BİLİMLERİ
rip
SINAV YAYINLARI
SIVI Çözeltiler ve Çözünürlük
çeşitil
O
C. Aşağıda verilen çözeltilerin aynı koşullardaki
özelliklerini (Buhar Basıncı - BB, Kaynama Noktası.
KN, Donma Noktası - DN, Elektrik iletkenliği - El) k
yaslayınız:
1. Çözelti
1.2 M KF
2.0,5 M NaCl
3.0,3 M AICI3
5.1 M NaCl
6.2 M C6H12O6
7.0,4 M AlBr3
4. 0,5 M C6H12O6 0,2 M AlBr3
8.1 M Al₂S3
9. 0,2 M NaCl
II. Çözelti
10.4 M KBr
1 M CaF2
1 M C6H12O6 BB:
0,6 M CaCl₂
2 M NaCl
1 M NaNO3
2 M CaCl₂
E: .…...…...........
Özellik
KN:
3 M MgCl₂
102
DN: .............
BB:......
0,5 M MgCl₂ El:1>)
KN:... 1
DN: 4.2.1.
0,4 M MgCl₂ KN: .........
El: ..............
D-
1.
3
Kimya
Koligatif Özellikler
rip SINAV YAYINLARI SIVI Çözeltiler ve Çözünürlük çeşitil O C. Aşağıda verilen çözeltilerin aynı koşullardaki özelliklerini (Buhar Basıncı - BB, Kaynama Noktası. KN, Donma Noktası - DN, Elektrik iletkenliği - El) k yaslayınız: 1. Çözelti 1.2 M KF 2.0,5 M NaCl 3.0,3 M AICI3 5.1 M NaCl 6.2 M C6H12O6 7.0,4 M AlBr3 4. 0,5 M C6H12O6 0,2 M AlBr3 8.1 M Al₂S3 9. 0,2 M NaCl II. Çözelti 10.4 M KBr 1 M CaF2 1 M C6H12O6 BB: 0,6 M CaCl₂ 2 M NaCl 1 M NaNO3 2 M CaCl₂ E: .…...…........... Özellik KN: 3 M MgCl₂ 102 DN: ............. BB:...... 0,5 M MgCl₂ El:1>) KN:... 1 DN: 4.2.1. 0,4 M MgCl₂ KN: ......... El: .............. D- 1. 3
11.Sınıf/F
12
20. t°C'de 540 g H₂O içerisinde 180 g C6H₁2O6 çözün-
düğünde oluşan çözeltinin aynı sıcaklıktaki Raoult
yasasına göre hesaplanan buhar basıncı kaç
cmHg'dir?
(H: 1 g/mol, C: 12 g/mol, O: 16 g/mol
t°C'de PH₂6=310 mm Hg)
A) 25
B) 30
C) 31
D) 60 E) 62
22.
Kimya
Koligatif Özellikler
11.Sınıf/F 12 20. t°C'de 540 g H₂O içerisinde 180 g C6H₁2O6 çözün- düğünde oluşan çözeltinin aynı sıcaklıktaki Raoult yasasına göre hesaplanan buhar basıncı kaç cmHg'dir? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol, O: 16 g/mol t°C'de PH₂6=310 mm Hg) A) 25 B) 30 C) 31 D) 60 E) 62 22.
15. 202 g KNO3 tuzunun 800 g saf su içerisinde tamamen
çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin 1 atm basınçta
donma noktası değişimi (AT) ile kaynama noktası
değişimi (AT) arasındaki fark kaç °C'dir?
(H: 1, N: 14, O: 16, K: 39)
(Saf su için AT = 0,52 °C/m, AT = 1,86 °C/m)
A) 6,70
B) 5,36
C) 2,68
D) 3,35
E) 1,34
Kimya
Koligatif Özellikler
15. 202 g KNO3 tuzunun 800 g saf su içerisinde tamamen çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin 1 atm basınçta donma noktası değişimi (AT) ile kaynama noktası değişimi (AT) arasındaki fark kaç °C'dir? (H: 1, N: 14, O: 16, K: 39) (Saf su için AT = 0,52 °C/m, AT = 1,86 °C/m) A) 6,70 B) 5,36 C) 2,68 D) 3,35 E) 1,34
Al³+
0,25
6 grami
e edilen
af suva
or.
E) 36
Q₂.
= 108
M
kg
6
S
(00
Aşağıdaki tabloda XKNO ve Y sulu çözeltilerinin
molal derişimleri ve 1 atm basınç altında kaynamaya
başlama sıcaklıkları verilmiştir.
A)
B)
C)
D)
E)
Sulu
çözelti
118.00
X ₁
KNO
Molalite
(m)
0,5
10
2,0 2
Kaynamaya başlama
sıcaklığı (°C)
100 + t
Buna göre; Xye Y çözeltileri aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
m-n
X
C₂H₁₂O6
C₂H₁₂206
NaNe
NaNO
C₂H₁2O6
Y
CaCl,
NaNO
AICI
10041
AICI
100+8t
icg
95=6
44
KND)
King
3
Kimya
Koligatif Özellikler
Al³+ 0,25 6 grami e edilen af suva or. E) 36 Q₂. = 108 M kg 6 S (00 Aşağıdaki tabloda XKNO ve Y sulu çözeltilerinin molal derişimleri ve 1 atm basınç altında kaynamaya başlama sıcaklıkları verilmiştir. A) B) C) D) E) Sulu çözelti 118.00 X ₁ KNO Molalite (m) 0,5 10 2,0 2 Kaynamaya başlama sıcaklığı (°C) 100 + t Buna göre; Xye Y çözeltileri aşağıdakilerden han- gisi olabilir? m-n X C₂H₁₂O6 C₂H₁₂206 NaNe NaNO C₂H₁2O6 Y CaCl, NaNO AICI 10041 AICI 100+8t icg 95=6 44 KND) King 3
I ve III
2x24
katıları ile
ur.
ilgi formu
ifadeler-
Seviye Yayınları
35
24.
egzo
ürün Daven
Sıcaklık (°C)
10
BAY
15
→ Zaman (dakika)
D) live IV
20
Doymamış şekerli su çözeltisinin 20 dakika süren ısıtılması
sırasında sıcaklığındaki değişim grafikteki gibidir.
Deniz seviyesinde gerçekleşen bu işlem ile ilgili,
15. dakikada kaynama başlamıştır.
1.
11.
lilt, anında çözelti doymuştur.
t₁- t₂ aralığında çözeltinin buhar basıncı artmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
sıcaklığında çözeltinin buhar basıncı 760 mmHg'dir
46
E) I, II ve III
II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Koligatif Özellikler
I ve III 2x24 katıları ile ur. ilgi formu ifadeler- Seviye Yayınları 35 24. egzo ürün Daven Sıcaklık (°C) 10 BAY 15 → Zaman (dakika) D) live IV 20 Doymamış şekerli su çözeltisinin 20 dakika süren ısıtılması sırasında sıcaklığındaki değişim grafikteki gibidir. Deniz seviyesinde gerçekleşen bu işlem ile ilgili, 15. dakikada kaynama başlamıştır. 1. 11. lilt, anında çözelti doymuştur. t₁- t₂ aralığında çözeltinin buhar basıncı artmaktadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II sıcaklığında çözeltinin buhar basıncı 760 mmHg'dir 46 E) I, II ve III II ve III Diğer sayfaya geçiniz.