Kimyanın Sembolik Dili Soruları

13.
。
Bir formülündeki atom türü sayısı 3'tür.
Bir formülündeki atom sayısı 17'dir.
Yukarıdaki özelliklere sahip bileşiğin formülü
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) NaOH
TYT
B) Ca3(PO4)2
D) Al(OH)3
E) H₂S
C) C5H1002
ARI
15.
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
13. 。 Bir formülündeki atom türü sayısı 3'tür. Bir formülündeki atom sayısı 17'dir. Yukarıdaki özelliklere sahip bileşiğin formülü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) NaOH TYT B) Ca3(PO4)2 D) Al(OH)3 E) H₂S C) C5H1002 ARI 15.
3. Arkeolojik çalışmalar sonucu elde edilen kemikler ile canlı türü, yaşı veya beslenme
şekli gibi bilgileri öğrenmek mümkündür. Bu amaçla kemik içerisinde bulunan element-
kalsiyum elementi oluşturur. İnsan öldükten sonra zamanla kemik içerisindeki kalsiyum
lerin türü ve miktarları belirlenerek yorumlanır. Örneğin insan femur kemiğinin %38'ini
toprağa karışır. Kalsiyum oranındaki azalma, kemiğin toprak içerisinde ne kadar süre-
dir bulunduğunu anlamamıza yardım eder.
Kemik analizinde önemli olan bir diğer element ise stronsiyumdur. Stronsiyum (Sr)
elementi canlının beslenme modelini yansıtan elementlerden birisidir. Stronsiyum de-
ğerleri birbirine yakın olan canlı türlerinin beslenme şekilleri de benzerdir.
Tepecik-Çiftlik Höyüğü (Niğde)
Kalsiyum: 4200 ppm
Stronsiyum: 490 ppm
Aşağıdaki arkeolojik kazılar sonucu elde edilmiş bazı femur kemiklerden eşit kütlede
örnekler alınmıştır. Bunlar uygun kimyasal yöntemler ile parçalanarak, yapısında bulunan kalsiyum ve stronsiyom
iyonlarının eşit miktardaki sulu çözeltileri elde edilmiştir. Ardından bu iyonların çözeltilerindeki derişimleri ppm cinsin-
den belirlenmiştir.
Göbeklitepe (Şanlıurfa)
Kalsiyum: 270 ppm
Stronsiyum: 46 ppm
dTesti
Dedekuyusu Höyüğü (Aydın)
Kalsiyum: 6800 ppm
Stronsiyum: 480 ppm
Arkeolojik bulgular üzerinde yapılan kimyasal analizlerin sonucunda,
Dedekuyusu höyüğünde elde edilen kemikten alınan numune ile hazırlanan çözeltinin 1 kilogramında 6,8 gram
kalsiyum elementi vardır.
1. Arkeolojik çalışmalar sonucu yukarıdaki üç bölgeye göre en eski yerleşim yeri Göbeklitepe'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
C₂
II. Tepecik - Çiftlik Höyüğünde elde edilen bulgular sonucu otçul olduğu anlaşılan canlı türü kalıntısına Dedekuyusu
höyüğünde de rastlanmıştır.
D) I ve III
E) I, II ve III
www.orbitaryuy
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
3. Arkeolojik çalışmalar sonucu elde edilen kemikler ile canlı türü, yaşı veya beslenme şekli gibi bilgileri öğrenmek mümkündür. Bu amaçla kemik içerisinde bulunan element- kalsiyum elementi oluşturur. İnsan öldükten sonra zamanla kemik içerisindeki kalsiyum lerin türü ve miktarları belirlenerek yorumlanır. Örneğin insan femur kemiğinin %38'ini toprağa karışır. Kalsiyum oranındaki azalma, kemiğin toprak içerisinde ne kadar süre- dir bulunduğunu anlamamıza yardım eder. Kemik analizinde önemli olan bir diğer element ise stronsiyumdur. Stronsiyum (Sr) elementi canlının beslenme modelini yansıtan elementlerden birisidir. Stronsiyum de- ğerleri birbirine yakın olan canlı türlerinin beslenme şekilleri de benzerdir. Tepecik-Çiftlik Höyüğü (Niğde) Kalsiyum: 4200 ppm Stronsiyum: 490 ppm Aşağıdaki arkeolojik kazılar sonucu elde edilmiş bazı femur kemiklerden eşit kütlede örnekler alınmıştır. Bunlar uygun kimyasal yöntemler ile parçalanarak, yapısında bulunan kalsiyum ve stronsiyom iyonlarının eşit miktardaki sulu çözeltileri elde edilmiştir. Ardından bu iyonların çözeltilerindeki derişimleri ppm cinsin- den belirlenmiştir. Göbeklitepe (Şanlıurfa) Kalsiyum: 270 ppm Stronsiyum: 46 ppm dTesti Dedekuyusu Höyüğü (Aydın) Kalsiyum: 6800 ppm Stronsiyum: 480 ppm Arkeolojik bulgular üzerinde yapılan kimyasal analizlerin sonucunda, Dedekuyusu höyüğünde elde edilen kemikten alınan numune ile hazırlanan çözeltinin 1 kilogramında 6,8 gram kalsiyum elementi vardır. 1. Arkeolojik çalışmalar sonucu yukarıdaki üç bölgeye göre en eski yerleşim yeri Göbeklitepe'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III C₂ II. Tepecik - Çiftlik Höyüğünde elde edilen bulgular sonucu otçul olduğu anlaşılan canlı türü kalıntısına Dedekuyusu höyüğünde de rastlanmıştır. D) I ve III E) I, II ve III www.orbitaryuy
beg
andortyany
at
D) Ive th
SORU 11
NH ve BF4 iyonları için;
Molekül geometrileri
In Merkez atomlarının hibritleşme türleri
+24 sp
H. Ortaklanmamış elektron sayıları
niceliklerinden hangileri ortaktır? (1H, 5B, 7N, 9F)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
To
busem dost
T
E) I ve III
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
beg andortyany at D) Ive th SORU 11 NH ve BF4 iyonları için; Molekül geometrileri In Merkez atomlarının hibritleşme türleri +24 sp H. Ortaklanmamış elektron sayıları niceliklerinden hangileri ortaktır? (1H, 5B, 7N, 9F) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III To busem dost T E) I ve III
göster-
mbo-
10. X(k) + ISI →YK) +Z₁
(k) (g)
X katısı arı madde olduğuna göre,
X bir bileşiktir.
H. Y ve Z elementtir.
III X maddesi Y ve Z deki tüm atom türlerini içerir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız II
C)Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve III
E) I, II ve III
fdd YAYINLARI
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
göster- mbo- 10. X(k) + ISI →YK) +Z₁ (k) (g) X katısı arı madde olduğuna göre, X bir bileşiktir. H. Y ve Z elementtir. III X maddesi Y ve Z deki tüm atom türlerini içerir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız II C)Yalnız III A) Yalnız I D) I ve III E) I, II ve III fdd YAYINLARI
MLERİ - 17
8. Aşağıda verilen çalışmalardan hangisi analitik
kimyanın uğraş alanı değildir?
A Ambalajlı gıdalardaki besin içerik miktarının belirlenmesi
B) Kanın yapısındaki hemoglobin miktarının belirlenmesi
C Tuzların sınıflandırılması
içme suyunun sertlik derecesinin tespit edilmesi
EX Organik bileşiklerin yapısındaki karbonun kütlece
yüzdesinin tespiti
ol
1
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
MLERİ - 17 8. Aşağıda verilen çalışmalardan hangisi analitik kimyanın uğraş alanı değildir? A Ambalajlı gıdalardaki besin içerik miktarının belirlenmesi B) Kanın yapısındaki hemoglobin miktarının belirlenmesi C Tuzların sınıflandırılması içme suyunun sertlik derecesinin tespit edilmesi EX Organik bileşiklerin yapısındaki karbonun kütlece yüzdesinin tespiti ol 1
A A
c
9. MgCl₂ bileşiğiyle ilgili olarak,
TYT
1. Mg2+ ve F oktet kuralına uyarlar.
II. Elektron ortaklaşmasıyla oluşur.
III. Lewis gösterimi : CI: Mg: Cl şekiindedir.
:
yargılarından hangileri doğrudur? (17Cl, 12Mg)
A) Yalnız I
D) I ve III
Katı
B) Yalnız II
E) I, II ve II
10. Aşağıdaki katılardan hangisinin türü yanlış verilmiş
tir?
Türü
A
ve II
11.
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
A A c 9. MgCl₂ bileşiğiyle ilgili olarak, TYT 1. Mg2+ ve F oktet kuralına uyarlar. II. Elektron ortaklaşmasıyla oluşur. III. Lewis gösterimi : CI: Mg: Cl şekiindedir. : yargılarından hangileri doğrudur? (17Cl, 12Mg) A) Yalnız I D) I ve III Katı B) Yalnız II E) I, II ve II 10. Aşağıdaki katılardan hangisinin türü yanlış verilmiş tir? Türü A ve II 11.
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
6.
Durum
I. Metaller ısı ve elekt-
riği iletirler.
II. Havada
bulunan
N₂, O₂ ile tepkime-
ye girmez.
III. Aynı sıcaklıkta HF
nin sudaki çözü-
nürlüğü HCI nin
sudaki çözünürlü-
ğünden fazladır.
A) Yalnız I
D) I ve Il
Nedeni
Metallerin çok sayıda boş
değerlik orbitallerinin ol-
ması ve değerlik elektron-
larının bağımsız hareket
edebilmesi
Havada bulunan soy gazla-
rin N₂ ve O₂ nin tepkime-
ye girmelerini engellemesi
Yukarıdaki durumlardan hangilerinin nedeni doğru
verilmiştir?
HF nin H₂O ile hidrojen
bağları oluşturması
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve III
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI 6. Durum I. Metaller ısı ve elekt- riği iletirler. II. Havada bulunan N₂, O₂ ile tepkime- ye girmez. III. Aynı sıcaklıkta HF nin sudaki çözü- nürlüğü HCI nin sudaki çözünürlü- ğünden fazladır. A) Yalnız I D) I ve Il Nedeni Metallerin çok sayıda boş değerlik orbitallerinin ol- ması ve değerlik elektron- larının bağımsız hareket edebilmesi Havada bulunan soy gazla- rin N₂ ve O₂ nin tepkime- ye girmelerini engellemesi Yukarıdaki durumlardan hangilerinin nedeni doğru verilmiştir? HF nin H₂O ile hidrojen bağları oluşturması B) Yalnız III E) II ve III C) I ve III
ket
ibi
14. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan bir cisme
uygulanan yatay ve aynı doğrultudaki kuvvetin cismin
aldığı yola bağlı grafiği aşağıdaki gibidir.
A kuvvet
F
A) Yalnız I
-FA
01
X
D) I ve III
II.
2x
3x
Buna göre; I, II ve III aralıklarının hangilerinde cismin
hızı artmıştır?
Fret
B) Yalnız II
alınan yol
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
ket ibi 14. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan bir cisme uygulanan yatay ve aynı doğrultudaki kuvvetin cismin aldığı yola bağlı grafiği aşağıdaki gibidir. A kuvvet F A) Yalnız I -FA 01 X D) I ve III II. 2x 3x Buna göre; I, II ve III aralıklarının hangilerinde cismin hızı artmıştır? Fret B) Yalnız II alınan yol E) II ve III C) Yalnız III
2. Öğretmen, sınıfta elementlerin sembollerini daha iyi kavratmak için aşağıda aşamaları verilen etkin-
liği yaptırıyor.
• Beyaz bir kartondan eşit büyüklükte parçalar kesiyor.
• Kestiği parçaların birer yüzlerine harfler yazıyor.
• Her öğrenciden bu kartonlardan üçer tanesini seçmelerini istiyor.
• Daha sonra öğrencilerin seçtikleri kartonlarda yazılı olan harfleri kullanarak element sembolleri oluşturma-
larını istiyor.
Öğrencilerden Eda, seçtiği kartonlarda yazılı olan harfleri kullanarak sodyum, azot ve neon element-
lerinin sembollerini doğru olarak oluşturuyor. Her harf birden fazla kullanılabildiğine göre Eda'nın
seçtiği kartlar nasıl olabilir?
A)
A
S
N
B)
N
A
D
a
N
CD
D)
S
CO
e
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
2. Öğretmen, sınıfta elementlerin sembollerini daha iyi kavratmak için aşağıda aşamaları verilen etkin- liği yaptırıyor. • Beyaz bir kartondan eşit büyüklükte parçalar kesiyor. • Kestiği parçaların birer yüzlerine harfler yazıyor. • Her öğrenciden bu kartonlardan üçer tanesini seçmelerini istiyor. • Daha sonra öğrencilerin seçtikleri kartonlarda yazılı olan harfleri kullanarak element sembolleri oluşturma- larını istiyor. Öğrencilerden Eda, seçtiği kartonlarda yazılı olan harfleri kullanarak sodyum, azot ve neon element- lerinin sembollerini doğru olarak oluşturuyor. Her harf birden fazla kullanılabildiğine göre Eda'nın seçtiği kartlar nasıl olabilir? A) A S N B) N A D a N CD D) S CO e
6. CO₂, NO ve CO gazlarından oluşan bir karışımın 0,7 molü
derişik Ca(OH)2 çözeltisinden geçirildiğinde karışımın mol
sayısı 0,4'e düşmektedir.
Sadece bu bilgiyi kullanarak;
I. Karışımdaki NO ve CO gazları toplamı 0,4 moldür.
II. Karışımda 0,3 mol CO₂ gazı bulunmaktadır.
III. Karışımın 0,4 molü CO gazıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
6. CO₂, NO ve CO gazlarından oluşan bir karışımın 0,7 molü derişik Ca(OH)2 çözeltisinden geçirildiğinde karışımın mol sayısı 0,4'e düşmektedir. Sadece bu bilgiyi kullanarak; I. Karışımdaki NO ve CO gazları toplamı 0,4 moldür. II. Karışımda 0,3 mol CO₂ gazı bulunmaktadır. III. Karışımın 0,4 molü CO gazıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
CO
DAKIKA
7.10.00
-955
0-394
CH₂(g) +20₂(g) →> CO₂(g) + 2H₂O(s)
-570
tepkimesinde 1,6 gram CH₂(g) nin yanmasından
90 kj isi oluşmaktadır.qes resmine
C(k) + O₂(g) CO₂(g) AH, = -394 kj
1
O₂(g) → H₂O(s) AH₂ = -285 kj
H₂(g) + 2
tepkimeleri veriliyor. 285
O
Bu bilgilere göre,
->>
CH₂(g) C(k) + 2H₂(g)
tepkimesinin AH'si kaç kj'dür? (CH₂:16)
A) -90
C) -32 D) +64
B)-64
E) +90
199
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
CO DAKIKA 7.10.00 -955 0-394 CH₂(g) +20₂(g) →> CO₂(g) + 2H₂O(s) -570 tepkimesinde 1,6 gram CH₂(g) nin yanmasından 90 kj isi oluşmaktadır.qes resmine C(k) + O₂(g) CO₂(g) AH, = -394 kj 1 O₂(g) → H₂O(s) AH₂ = -285 kj H₂(g) + 2 tepkimeleri veriliyor. 285 O Bu bilgilere göre, ->> CH₂(g) C(k) + 2H₂(g) tepkimesinin AH'si kaç kj'dür? (CH₂:16) A) -90 C) -32 D) +64 B)-64 E) +90 199
6
İ
$
5
8.
Bazı anyonlar ve katyonlar tabloda verilmiştir.
CO²-
H*
Anyon
Katyon
Buna göre bu iyonlar arasında;
1. sönmüş kireç, CaCO3
II. çamaşır sodası,
H. Zaç yağı H₂ Sou
NO
Na+
D) I ve II
yaygın adları verilen bileşiklerden hangileri oluşa-
maz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
SO²-
4
E) Ive ili
Ca²+
C) Yalnız III
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
6 İ $ 5 8. Bazı anyonlar ve katyonlar tabloda verilmiştir. CO²- H* Anyon Katyon Buna göre bu iyonlar arasında; 1. sönmüş kireç, CaCO3 II. çamaşır sodası, H. Zaç yağı H₂ Sou NO Na+ D) I ve II yaygın adları verilen bileşiklerden hangileri oluşa- maz? A) Yalnız I B) Yalnız II SO²- 4 E) Ive ili Ca²+ C) Yalnız III
13. Aynı şartlarda bulunan F₂, Fe ve FeO maddeleri
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Üçü de arı maddedir.
(B) F ve Fe elementtir.
Fe ile FeO'nun kimyasal özellikleri farklıdır.
D) File Fe nin ikisi de molekül yapılıdır.
FeO bileşiktir.
8
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
13. Aynı şartlarda bulunan F₂, Fe ve FeO maddeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üçü de arı maddedir. (B) F ve Fe elementtir. Fe ile FeO'nun kimyasal özellikleri farklıdır. D) File Fe nin ikisi de molekül yapılıdır. FeO bileşiktir. 8
11 Aşağıdaki iyon çiftlerinden hangisi arasında
oluşacak bileşiğin adlandırması karşısında yan-
lış verilmiştir?
İyon çifti
2-
Al³+ ile SO²
ADA1³+
B) Na+ ile NO3
C) Fe²+ile Cr
3-
DY Kle PO
E) Zn²+ ile CO²-
İyonlar arasında oluşacak
bileşiğin adlandırması
Alüminyum sülfür
Sodyum nitrat
Demir (II) klorür
Potasyum fosfat
Çinko karbonat
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
11 Aşağıdaki iyon çiftlerinden hangisi arasında oluşacak bileşiğin adlandırması karşısında yan- lış verilmiştir? İyon çifti 2- Al³+ ile SO² ADA1³+ B) Na+ ile NO3 C) Fe²+ile Cr 3- DY Kle PO E) Zn²+ ile CO²- İyonlar arasında oluşacak bileşiğin adlandırması Alüminyum sülfür Sodyum nitrat Demir (II) klorür Potasyum fosfat Çinko karbonat
mları için tablo-
-rlik
Sayısı
şur.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğ
5.
Sodyum iyonu ile sülfat iyonundan oluşan bileşik for-
mülünde toplam kaç tane atom bulunur?
A) 3
B) 6
C) 7
D) 11
E) 12
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
mları için tablo- -rlik Sayısı şur. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğ 5. Sodyum iyonu ile sülfat iyonundan oluşan bileşik for- mülünde toplam kaç tane atom bulunur? A) 3 B) 6 C) 7 D) 11 E) 12
3.
H
A)
K
Şekildeki periyodik cetvelde elektronegatifliği en
küçük ve en büyük olan elementler verilenlerden
hangisidir?
D
E)
Elektronegatifliği
en küçük element
H
K
K
N
Z
en büyük element
I
LI Z |
H
F
****
eis
Yayınlan
6
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
3. H A) K Şekildeki periyodik cetvelde elektronegatifliği en küçük ve en büyük olan elementler verilenlerden hangisidir? D E) Elektronegatifliği en küçük element H K K N Z en büyük element I LI Z | H F **** eis Yayınlan 6