Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyanın Sembolik Dili Soruları

8.
Yukarıdaki risk sembolü ile ilgili;
Radyoaktif maddeyi ifade eder.
II. Patlamaya neden olabilecek kimyasalların üze-
rinde yer alır.
II Sembolü içeren madde tutuşturucu kaynaklar-
dan uzak tutulmalıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
C) II ve III
E) I, II ve III
10
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
8. Yukarıdaki risk sembolü ile ilgili; Radyoaktif maddeyi ifade eder. II. Patlamaya neden olabilecek kimyasalların üze- rinde yer alır. II Sembolü içeren madde tutuşturucu kaynaklar- dan uzak tutulmalıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) I ve III C) II ve III E) I, II ve III 10
2. Aşağıda bağ elektronlarını taşıyan atomların elektrone-
gatiflik farklarına göre gösterilen kısmi negatif (8) ve
kısmi pozitif (8+) uçlardan hangisi yanlış gösterilmiştir?
(H, 6C, 7N, 80, 16S, 17CI)
8+
8
A) O H
7
8
B) CI
u ile ilgili;
C) N-H
IN NIAVA NIGAY
5. Asagidak
8¯ 8+
E) H-S
JE
A) H-
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
2. Aşağıda bağ elektronlarını taşıyan atomların elektrone- gatiflik farklarına göre gösterilen kısmi negatif (8) ve kısmi pozitif (8+) uçlardan hangisi yanlış gösterilmiştir? (H, 6C, 7N, 80, 16S, 17CI) 8+ 8 A) O H 7 8 B) CI u ile ilgili; C) N-H IN NIAVA NIGAY 5. Asagidak 8¯ 8+ E) H-S JE A) H-
222 ÖRNEK-29 simninitseginsyu naine
obrilblog
Aşağıda formülleri verilen maddelerin hangisinin bulun-
duğu kap üzerinde yanıcı madde güvenlik uyarı işareti
bulunmaz?obber ji
961
A) H₂
(207
D) CO₂
MENORES
obam inirles (C) C₂H₂OH
E) LPG
B) CHA
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
222 ÖRNEK-29 simninitseginsyu naine obrilblog Aşağıda formülleri verilen maddelerin hangisinin bulun- duğu kap üzerinde yanıcı madde güvenlik uyarı işareti bulunmaz?obber ji 961 A) H₂ (207 D) CO₂ MENORES obam inirles (C) C₂H₂OH E) LPG B) CHA
IC=C: H
'H
H, molekülü
yapısı ile gösterimi
eri doğrudur?
ve III
C) I ve III
> Zora
Kolaydan
12.
Bileşik
CHCl3
1.
II. C₂Hg
III. CO
Polarlık - Apolarlık
Polar
Apolar
Apolar
Yukarıda kapalı formülleri verilen bileşiklerin polar ve apo-
lar olarak sınıflandırılmalarından hangileri doğrudur?
(₁H, 6C, 16S, 17CI)
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve III
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
IC=C: H 'H H, molekülü yapısı ile gösterimi eri doğrudur? ve III C) I ve III > Zora Kolaydan 12. Bileşik CHCl3 1. II. C₂Hg III. CO Polarlık - Apolarlık Polar Apolar Apolar Yukarıda kapalı formülleri verilen bileşiklerin polar ve apo- lar olarak sınıflandırılmalarından hangileri doğrudur? (₁H, 6C, 16S, 17CI) A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) I ve III
külü ile ilgili,
ti vardır.
rtaklaşa kullanmıştı
r?
iz III
A) 1
E) I, II ve III
D
N
1. I. SO₂: Kükürt
oksit
II. N₂O: Diazot monoksit
III. CO₂: Karbondioksit
Yukarıdaki kovalent bağlı bileşiklerden hangilerinin adlan-
dırılması doğru yapılmıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
81
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
külü ile ilgili, ti vardır. rtaklaşa kullanmıştı r? iz III A) 1 E) I, II ve III D N 1. I. SO₂: Kükürt oksit II. N₂O: Diazot monoksit III. CO₂: Karbondioksit Yukarıdaki kovalent bağlı bileşiklerden hangilerinin adlan- dırılması doğru yapılmıştır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 81
1.
II.
III.
D) II ve III
Madde
A) Yalnız I
B) Yalnız II
+ CF₂ - CF₂ tn
BaCO3
C₂H5OH
dur?
D) I ve III
E) I ve Il
Cive
İlgili kimya alt dalı
Polimer kimyası
Organik kimya
Anorganik kimya
Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin ele alındığı ilgi-
li kimya alt dalı doğru verilmiştir?gnant nobanalg
B) Yalnız II
2
E) I, II ve III
0:
C) I ve I
Diğer sayfaya geçir
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
1. II. III. D) II ve III Madde A) Yalnız I B) Yalnız II + CF₂ - CF₂ tn BaCO3 C₂H5OH dur? D) I ve III E) I ve Il Cive İlgili kimya alt dalı Polimer kimyası Organik kimya Anorganik kimya Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin ele alındığı ilgi- li kimya alt dalı doğru verilmiştir?gnant nobanalg B) Yalnız II 2 E) I, II ve III 0: C) I ve I Diğer sayfaya geçir
X ile Y elementlerinin oluşturduğu bileşiğin Lewis
yapısı,
))6
2 8 1
Bu bileşikteki iyonlar aynı soygazın elektron
düzenine sahip olduğuna göre,
•72-
X+ $y: X+ dir.
I. X in değerlik elektronları, Y ninki 6 dır.
stic II. Bileşik oluşumunda, 2 tane X 1 tane elektron
vermiş, 1 tane Y 2 elektron almıştır.
meme
III. X in atom numarası Y ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
simore ob
A) Yalnız I
lev fo
D) I ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
bry
bry
bry
bry
bry
bry
bry
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
X ile Y elementlerinin oluşturduğu bileşiğin Lewis yapısı, ))6 2 8 1 Bu bileşikteki iyonlar aynı soygazın elektron düzenine sahip olduğuna göre, •72- X+ $y: X+ dir. I. X in değerlik elektronları, Y ninki 6 dır. stic II. Bileşik oluşumunda, 2 tane X 1 tane elektron vermiş, 1 tane Y 2 elektron almıştır. meme III. X in atom numarası Y ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? simore ob A) Yalnız I lev fo D) I ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II bry bry bry bry bry bry bry
1.
Ž
+
gº
x 43
Z
X
Tepkime denkleminde yer alan X, Y ve Z tanecikleri ile
ilgili olarak,
000
1. Z'nin bileşenleri arasında sabit bir oran vardır.
HI. X'in sabit basınç altında belirli bir kaynama noktası vardır.
III. Y metalik özellik gösterir.
+
yargılarından hangileri doğrudur?
+
A) Yalnız
B) Yalnız II
D ve H
X₂ + 64
C) Lve It
E) I, II ve III
3.
Mg Al
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
1. Ž + gº x 43 Z X Tepkime denkleminde yer alan X, Y ve Z tanecikleri ile ilgili olarak, 000 1. Z'nin bileşenleri arasında sabit bir oran vardır. HI. X'in sabit basınç altında belirli bir kaynama noktası vardır. III. Y metalik özellik gösterir. + yargılarından hangileri doğrudur? + A) Yalnız B) Yalnız II D ve H X₂ + 64 C) Lve It E) I, II ve III 3. Mg Al
Ive
l'de
A
A
M
A
B 8. Bazı anyonlar ve katyonlar tabloda verilmiştir.
CO²-
H+
Anyon
Katyon
Buna göre bu iyonlar arasında;
I. sönmüş kireç,
II. çamaşır sodası,
III. zaç yağı
NO3
Na+
D) I ve II
yaygın adları verilen bileşiklerden hangileri oluşa-
maz?
A Yalnız I
B) Yalnız II
SO²-
E) I ve III
Ca²+
C) Yalnız III
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
Ive l'de A A M A B 8. Bazı anyonlar ve katyonlar tabloda verilmiştir. CO²- H+ Anyon Katyon Buna göre bu iyonlar arasında; I. sönmüş kireç, II. çamaşır sodası, III. zaç yağı NO3 Na+ D) I ve II yaygın adları verilen bileşiklerden hangileri oluşa- maz? A Yalnız I B) Yalnız II SO²- E) I ve III Ca²+ C) Yalnız III
25
Formül
1. NOL
e
H. CaO
W. Ag₂so
-2
Adı
Azotoksit
Kalsiyum (II) oksit
Gümüş sülfat
Yukarıdaki formülleri verilen bileşiklerden hangi-
sinin karşısında belirtilen adı doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
25 Formül 1. NOL e H. CaO W. Ag₂so -2 Adı Azotoksit Kalsiyum (II) oksit Gümüş sülfat Yukarıdaki formülleri verilen bileşiklerden hangi- sinin karşısında belirtilen adı doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
6.
Yukarıda verilen düzenek ile ilgili,
I. Titrasyon düzeneğidir.
II. Kullanılan cam malzemeler, erlenmayer ve bürettir.
III. Analitik kimya alanında kullanılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
S
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
6. Yukarıda verilen düzenek ile ilgili, I. Titrasyon düzeneğidir. II. Kullanılan cam malzemeler, erlenmayer ve bürettir. III. Analitik kimya alanında kullanılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III S
8.
Simyacılar, değersiz madenleri altına dönüştürme ve
sonsuz hayat için ölümsüzlük iksirini bulma çalışmaları
sırasında deneme - yanılma yöntemi ile buldukları birçok
madde ve yöntemler ile kimya bilimine katkıları olmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi simyacıların
kimya bilimine katkılarından biri değildir?
A) Yeni kimyasal maddelerin ilk defa elde edilmesi
B) Günümüzde hala kullanılan deney araçlarının ilk ör-
langele
neklerinin keşfedilmesi
C) Kimya deneylerinde kullanılan bazı yöntemlerin keşfi
3
D) HCI ve HNO, asitlerinin karıştırılması ile altınla tepki-
as the
me veren kral suyunun bulunması
E) Maddenin dört elementten oluştuğunu kanıtlamaları
ratanyakan
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
8. Simyacılar, değersiz madenleri altına dönüştürme ve sonsuz hayat için ölümsüzlük iksirini bulma çalışmaları sırasında deneme - yanılma yöntemi ile buldukları birçok madde ve yöntemler ile kimya bilimine katkıları olmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi simyacıların kimya bilimine katkılarından biri değildir? A) Yeni kimyasal maddelerin ilk defa elde edilmesi B) Günümüzde hala kullanılan deney araçlarının ilk ör- langele neklerinin keşfedilmesi C) Kimya deneylerinde kullanılan bazı yöntemlerin keşfi 3 D) HCI ve HNO, asitlerinin karıştırılması ile altınla tepki- as the me veren kral suyunun bulunması E) Maddenin dört elementten oluştuğunu kanıtlamaları ratanyakan
6.
Mineral
Günlük İhtiyaç
Vücuttaki mik-
tarı
1200 g
800 - 1200 mg
200 g
1,5 g
8-18 mg
4 g
Sağlıklı bir insanın alması gereken günlük mineral ihtiyacı
ve bunların vücuttaki miktarı yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Bu tabloya göre,
AP
Kalsiyum
Sodyum
Demir
V
1. Vücudunda ortalama 1000 gram Ca minerali bulunan
bir kişinin kemiklerinde ve dişlerinde problem buluna-
bilir.
II. Vücudunda 5 gram demir minerali bulunan ve günde
ortalama 20 mg demir minerali olan bir kişinin düzenli
kan vermesi önerilir.
III. Günde 2 gram sodyum tüketen bir kişinin hipertansi-
yon hastası olması muhtemeldir.
bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
TYT KİMYA
$₁
E) I/II ve III
I ve II
Kimya Bilimi
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
6. Mineral Günlük İhtiyaç Vücuttaki mik- tarı 1200 g 800 - 1200 mg 200 g 1,5 g 8-18 mg 4 g Sağlıklı bir insanın alması gereken günlük mineral ihtiyacı ve bunların vücuttaki miktarı yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre, AP Kalsiyum Sodyum Demir V 1. Vücudunda ortalama 1000 gram Ca minerali bulunan bir kişinin kemiklerinde ve dişlerinde problem buluna- bilir. II. Vücudunda 5 gram demir minerali bulunan ve günde ortalama 20 mg demir minerali olan bir kişinin düzenli kan vermesi önerilir. III. Günde 2 gram sodyum tüketen bir kişinin hipertansi- yon hastası olması muhtemeldir. bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III TYT KİMYA $₁ E) I/II ve III I ve II Kimya Bilimi
7.
Ambalaj ve
kağıt sanayi
1
Adliye
V
18
Kimyager
Demir - çelik
fabrikası
IV
Rafineri
||
Devlet su
işleri
Yukarıdaki kavram haritasında verilen kimyagerlerin
çalışma alanlarından hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV E) V
TEST
02
1.
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
7. Ambalaj ve kağıt sanayi 1 Adliye V 18 Kimyager Demir - çelik fabrikası IV Rafineri || Devlet su işleri Yukarıdaki kavram haritasında verilen kimyagerlerin çalışma alanlarından hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V TEST 02 1.
10. I. Atom, molekül veya iyonların rastgele istiflenmesiyle
oluşur.
amorf katılardan daha düzenlidir.
yoğun fazda dipol dipol çekim kuvvet-
lerinin görüldüğü bir kristal türüdür.
II.
III.
Yukarıdaki cümlelerde bulunan boşlukları tamamla-
mak için getirilen uygun sözcükler aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
||
Kristal katı
1
XA) Amorf katı
B Amorf katı
Kristal katı
Metalik
kristal
İyonik kristal
AYDIN YAYINLARI
İyonik kristal
Kovalent
kristal
Kristal katı
Moleküler
kristal
|||
Moleküler
kristal
Kovalent
kristal
İyonik kristal
Moleküler
kristal
Kovalent
kristal
AYDIN YAYINLARI
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
10. I. Atom, molekül veya iyonların rastgele istiflenmesiyle oluşur. amorf katılardan daha düzenlidir. yoğun fazda dipol dipol çekim kuvvet- lerinin görüldüğü bir kristal türüdür. II. III. Yukarıdaki cümlelerde bulunan boşlukları tamamla- mak için getirilen uygun sözcükler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? || Kristal katı 1 XA) Amorf katı B Amorf katı Kristal katı Metalik kristal İyonik kristal AYDIN YAYINLARI İyonik kristal Kovalent kristal Kristal katı Moleküler kristal ||| Moleküler kristal Kovalent kristal İyonik kristal Moleküler kristal Kovalent kristal AYDIN YAYINLARI
7. Bir iş yerinde yürütülen çalışmalar sırasında çeşitli
nedenler ile sağlığa zarar verebilecek koşullardan korun.
mak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara is
sağlığı ve güvenliği denir.
İş sağlığı ve güvenliği
Deri yoluyla kimyasalla-
rin bulaşma riskine karşı
açık yaralar yara bandı
ile kapatılmalıdır.
A) I
Bazı kuvvetli asitlerle ya
da zehirli gazlar içeren
maddeler ile çeker ocak-
ta çalışılmalıdır.
IV
Çatlak ve kırık cam
eşyalar kullanılma-
malıdır.
B) II
Derişik asitler ile çalı-
şirken mutlaka asidin
üstüne su dökülmelidir.
|||
Buna göre, yukarıdaki kavram haritasında verilen
ifadelerden hangisi laboratuvarda çalışırken alınması
gereken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere ters
düşmektedir?
Uçucu ve kolay tutuşan
maddeler açık alevden
uzak tutulmalıdır.
C) III
D) IV
E) V
Etiketinde yandaki uyarı işareti
stat
görülen madde ile il
Kimya
Kimyanın Sembolik Dili
7. Bir iş yerinde yürütülen çalışmalar sırasında çeşitli nedenler ile sağlığa zarar verebilecek koşullardan korun. mak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara is sağlığı ve güvenliği denir. İş sağlığı ve güvenliği Deri yoluyla kimyasalla- rin bulaşma riskine karşı açık yaralar yara bandı ile kapatılmalıdır. A) I Bazı kuvvetli asitlerle ya da zehirli gazlar içeren maddeler ile çeker ocak- ta çalışılmalıdır. IV Çatlak ve kırık cam eşyalar kullanılma- malıdır. B) II Derişik asitler ile çalı- şirken mutlaka asidin üstüne su dökülmelidir. ||| Buna göre, yukarıdaki kavram haritasında verilen ifadelerden hangisi laboratuvarda çalışırken alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere ters düşmektedir? Uçucu ve kolay tutuşan maddeler açık alevden uzak tutulmalıdır. C) III D) IV E) V Etiketinde yandaki uyarı işareti stat görülen madde ile il