Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Karboksilli Asitler ve Esterler Soruları

Bir organik bileşiğin formülü aşağıda verilmiştir.
ul
OH
Bu bileşiğin sistematik adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2-Metilbutanal
B) 2-Metilbütanoik asit
C) 3-Metilbütanoik asit
D) 3-Metilpentanoik asit
E) 2-Metilpropanoik asit
ÖSYM
Cevap Anahtarı: C
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
Bir organik bileşiğin formülü aşağıda verilmiştir. ul OH Bu bileşiğin sistematik adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-Metilbutanal B) 2-Metilbütanoik asit C) 3-Metilbütanoik asit D) 3-Metilpentanoik asit E) 2-Metilpropanoik asit ÖSYM Cevap Anahtarı: C
Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması
oksi propiyonik asidin 0,3
molü 11,5 g Na ile tam reaksiyona sokulmakta-
dır.
11. Metanoik asit ile a
-
Karışımdaki metanoik asit kaç gramdır?
(H: 1, C: 12, O: 16, Na : 23)
A) 1,7 B) 3,4 C) 4,6 D) 6,8
E) 11,2
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması oksi propiyonik asidin 0,3 molü 11,5 g Na ile tam reaksiyona sokulmakta- dır. 11. Metanoik asit ile a - Karışımdaki metanoik asit kaç gramdır? (H: 1, C: 12, O: 16, Na : 23) A) 1,7 B) 3,4 C) 4,6 D) 6,8 E) 11,2
I. En az 4 karbon bulunur.
II. Asimetrik C atomu bulunur.
III. En az 2 farklı cins atom bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) Il ve Ill
7. X : CH3 - NH
B) Yalnız II
6. Normal koşullarda 5,6 L gelen etilen gazından
başlanarak elde edilen asetik asit kaç gram-
dir? (H: 1, C: 12, 0:16)
A) 12 B) 15
C) 30
Y : CH, – CH – NH,
1
CH3
Z : CH3 - NH
1
CH3
Yukarıda formülle
riyle ili
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) 90
E) 120
CH-C-COCH
.81
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
I. En az 4 karbon bulunur. II. Asimetrik C atomu bulunur. III. En az 2 farklı cins atom bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) Il ve Ill 7. X : CH3 - NH B) Yalnız II 6. Normal koşullarda 5,6 L gelen etilen gazından başlanarak elde edilen asetik asit kaç gram- dir? (H: 1, C: 12, 0:16) A) 12 B) 15 C) 30 Y : CH, – CH – NH, 1 CH3 Z : CH3 - NH 1 CH3 Yukarıda formülle riyle ili C) Yalnız III E) I, II ve III D) 90 E) 120 CH-C-COCH .81
[II
4.
5.
Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması
20,8 gram dikarboksilli asit 8 gram Ca ile tepki-
meye giriyor.
Buna göre, karboksilli asitin bir molekülünde
kaç tane H atomu vardır?
(Ca: 40, O: 16, C: 12, H: 1)
A) 3
B) 4
C) 6
D) 7 E) 8
Trinitrotolion adlı aromatik bileşikle ilgili,
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
[II 4. 5. Organik Bileşiklerin Sınıflandırılması 20,8 gram dikarboksilli asit 8 gram Ca ile tepki- meye giriyor. Buna göre, karboksilli asitin bir molekülünde kaç tane H atomu vardır? (Ca: 40, O: 16, C: 12, H: 1) A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8 Trinitrotolion adlı aromatik bileşikle ilgili,
A) Etil alkol
C) Aseton
B) Asetaldehit
D) Asetik asit
E) Metil formiyat
22. 1,3 - propandioik asidin 0,1 molünün yeterli
miktarda Na ile tepkimesinden kaç gram tuz
elde edilir? (H: 1, C: 12, 0:16, Na : 23)
A) 4,05 B) 8,1 C) 14,8 D) 16,2
E) 162
267
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
A) Etil alkol C) Aseton B) Asetaldehit D) Asetik asit E) Metil formiyat 22. 1,3 - propandioik asidin 0,1 molünün yeterli miktarda Na ile tepkimesinden kaç gram tuz elde edilir? (H: 1, C: 12, 0:16, Na : 23) A) 4,05 B) 8,1 C) 14,8 D) 16,2 E) 162 267
k-
i-
19.
1. CH₂(CH₂)3-CH3
A) I > I > I > IV
C) N>=>]
O
1
II. CH₂(CH₂)₂-C-H
III. CH₂(CH₂)-OH IV. CH3(CH₂)2-C-OH
Yukanda verilen bileşiklerin kaynama noktalarına gö-
re kıyaslanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru ola-
rak verilmiştir?
O
#1
E) I >= > IV
B) IV >>> 1
D) IV = ||| = || > |
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
k- i- 19. 1. CH₂(CH₂)3-CH3 A) I > I > I > IV C) N>=>] O 1 II. CH₂(CH₂)₂-C-H III. CH₂(CH₂)-OH IV. CH3(CH₂)2-C-OH Yukanda verilen bileşiklerin kaynama noktalarına gö- re kıyaslanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru ola- rak verilmiştir? O #1 E) I >= > IV B) IV >>> 1 D) IV = ||| = || > |
5.
I. Yağ asitlerinin NaOH veya KOH ile tepkimesinden oluşan
tuzlara ........... denir.
II. Yağ asitleri ile tepkimeye girerek yağları oluşturan ve pro-
pantriol olarak bilinen bileşiğin özel adı. ........ dir.
III. Bir mol gliserinle üç mol yağ asidinden oluşan esterlere
trigliserit ya da .....
denir.
Yukarıdaki ifadelerde boş bırakılan yerler hangi seçe-
nektekilerle doldurulursa doğru olur?
A) sabun
B) sabun
C) sabun
D) yağ
E) yağ
||
wwww.
gliserin
yağ
glikol
glikol
gliserin
|||
yağ
gliserin.com
you traye ?
yağ
gliserin
glikol
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
5. I. Yağ asitlerinin NaOH veya KOH ile tepkimesinden oluşan tuzlara ........... denir. II. Yağ asitleri ile tepkimeye girerek yağları oluşturan ve pro- pantriol olarak bilinen bileşiğin özel adı. ........ dir. III. Bir mol gliserinle üç mol yağ asidinden oluşan esterlere trigliserit ya da ..... denir. Yukarıdaki ifadelerde boş bırakılan yerler hangi seçe- nektekilerle doldurulursa doğru olur? A) sabun B) sabun C) sabun D) yağ E) yağ || wwww. gliserin yağ glikol glikol gliserin ||| yağ gliserin.com you traye ? yağ gliserin glikol
BIO
16. L. Yağ asitlerinin NaOH veya KOH ile tepkimesinden oluşan
tuzlara
denir.
II. Yağ asitleri ile tepkimeye girerek yağlan oluşturan ve pro-
pantriol olarak bilinen bileşiğin özel adı .............. dir.
12
III. Bir mol gliserinle üç mol yağ asidinden oluşan esterlere
trigliserit ya da.................. denir.
Yukandaki ifadelerde boş bırakılan yerler hangi seçe-
nektekilerle doldurulursa doğru olur?
1
A) sabun
B) sabun
C) sabun
D) yağ
E) yağ
11
gliserin
yağ
glikol
glikol
gliserin
III
yağ
gliserin
yağ
gliserin
glikol
Gigat
AS
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
BIO 16. L. Yağ asitlerinin NaOH veya KOH ile tepkimesinden oluşan tuzlara denir. II. Yağ asitleri ile tepkimeye girerek yağlan oluşturan ve pro- pantriol olarak bilinen bileşiğin özel adı .............. dir. 12 III. Bir mol gliserinle üç mol yağ asidinden oluşan esterlere trigliserit ya da.................. denir. Yukandaki ifadelerde boş bırakılan yerler hangi seçe- nektekilerle doldurulursa doğru olur? 1 A) sabun B) sabun C) sabun D) yağ E) yağ 11 gliserin yağ glikol glikol gliserin III yağ gliserin yağ gliserin glikol Gigat AS
CH3
ů
CH-C-O-CH-CH
CH₂-C-OH-OH-CH-CH ₂
27. İzopropil etanoat bileşiğinin uygun koşullarda hidroliz tepki-
mesinden X alkolü ve Y karboksilik asiti oluşmaktadır.
Buna göre X ve Y bileşikleri ile ilgili,
X'in sistematik adı, 1-propanol'dür. (2 propanol
Yoğun fazda X ve Y moleküllerinin kendi molekülleri ara-
sında hidrojen bağı etkindir.
CH3Coolt
IIY bileşiği halk arasında sirke asiti olarak bilinir. Asetik asit)
-X.
IV. Y bileşiğinin fonksiyonel grup izomeri yoktur. Metil metanoat
yargılarından hangileri doğrudur? (H-C-0-CH3
van
A) I ve IV
II ve III
C) II, III ve IV
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
CH3 ů CH-C-O-CH-CH CH₂-C-OH-OH-CH-CH ₂ 27. İzopropil etanoat bileşiğinin uygun koşullarda hidroliz tepki- mesinden X alkolü ve Y karboksilik asiti oluşmaktadır. Buna göre X ve Y bileşikleri ile ilgili, X'in sistematik adı, 1-propanol'dür. (2 propanol Yoğun fazda X ve Y moleküllerinin kendi molekülleri ara- sında hidrojen bağı etkindir. CH3Coolt IIY bileşiği halk arasında sirke asiti olarak bilinir. Asetik asit) -X. IV. Y bileşiğinin fonksiyonel grup izomeri yoktur. Metil metanoat yargılarından hangileri doğrudur? (H-C-0-CH3 van A) I ve IV II ve III C) II, III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV
O
||
Kovalent bağlı bir bileşik olan CH₂-C-OH ile
ilgili,
1. Molekül yapılıdır.
II. Suda iyi çözünür
III. CH3 - kismi hidrofob kısmıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
OR
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
O || Kovalent bağlı bir bileşik olan CH₂-C-OH ile ilgili, 1. Molekül yapılıdır. II. Suda iyi çözünür III. CH3 - kismi hidrofob kısmıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II OR
10. CH₂COOH (Asetik asit) bileşiği ile ilgili,
1. Kütlece %40'ı karbon elementidir.
II. 1 molü 3N tane hidrojen (H) atomu içerir.
A
III. Basit formülü CH₂O'dur.
yargılarından hangileri doğrudur? (Avogadro sayısı: N₁)
A) Yalnız I
B) I ve II
C) ve III
Ihren
DIl ve Ill
E I, II ve III
Orbital Yayınları
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
10. CH₂COOH (Asetik asit) bileşiği ile ilgili, 1. Kütlece %40'ı karbon elementidir. II. 1 molü 3N tane hidrojen (H) atomu içerir. A III. Basit formülü CH₂O'dur. yargılarından hangileri doğrudur? (Avogadro sayısı: N₁) A) Yalnız I B) I ve II C) ve III Ihren DIl ve Ill E I, II ve III Orbital Yayınları
15. Aşağıdaki şekilde amino asitlerin genel yapısı verilmiştir.
H
H
R
Y
O
OH
X
Amino
Karboksil
X, Y ve Z harfleri ile gösterilen moleküllerle ilgili,
Z
1. X ile gösterilen bölüm amino grubu olup bazik özellik
gösterir.
BIl ve
II. Y ile gösterilen bölüm tüm amino asit çeşitlerinde aynı-
dır.
X
DY I, II ve IV
III. Z ile gösterilen bölüm karboksil grubu olup asidik özellik
gösterir.
IV. İki amino asit birleşirken birinci amino asidin X grubu ile
ikinci amino asidin Z grubu arasında peptit bağı kurulur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve fil
C) I, II ve f
E) II, II e IV
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
15. Aşağıdaki şekilde amino asitlerin genel yapısı verilmiştir. H H R Y O OH X Amino Karboksil X, Y ve Z harfleri ile gösterilen moleküllerle ilgili, Z 1. X ile gösterilen bölüm amino grubu olup bazik özellik gösterir. BIl ve II. Y ile gösterilen bölüm tüm amino asit çeşitlerinde aynı- dır. X DY I, II ve IV III. Z ile gösterilen bölüm karboksil grubu olup asidik özellik gösterir. IV. İki amino asit birleşirken birinci amino asidin X grubu ile ikinci amino asidin Z grubu arasında peptit bağı kurulur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve fil C) I, II ve f E) II, II e IV
31/441
quot
02
20.
OH
1
CH₂-C-C = C- CH₂
11
1
CH, OH CH3
CH3
1
Yukarıda verilen organik bileşik ile ilgili
1. IUPAC adı 2,4,4-trimetil- 1,3 - pentendi-
ol'dür.
jes
II. Primer alkol özelliği gösterir.
III. Karboksilik asitlerle esterleşme tepkimesi
que
verir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) I ve I
B) ve III
E-Il ve Ill
1, II ve III
P
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
31/441 quot 02 20. OH 1 CH₂-C-C = C- CH₂ 11 1 CH, OH CH3 CH3 1 Yukarıda verilen organik bileşik ile ilgili 1. IUPAC adı 2,4,4-trimetil- 1,3 - pentendi- ol'dür. jes II. Primer alkol özelliği gösterir. III. Karboksilik asitlerle esterleşme tepkimesi que verir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) I ve I B) ve III E-Il ve Ill 1, II ve III P
27. 200
||
CH3-C-O-CH3 + H₂O → X + CH3OH
tepkimesi uygun koşullarda ve uygun katolizörler kullanı-
larak gerçekleştirilmektedir.
Tepkime sonucu elde edilen X bileşiği ile ilgili,
1. Bulunduğu grubun ilk üyesidir.
II. IUPAC sistemine göre Etanoik asit olarak adlandırılır.
III. Uygun koşullarda iki basamak indirgenerek etil alkolü
oluşturur.ex
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
PODA
flov 08,0
D) II ve III
flov 00.0
C) I ve III
04
E) I, II ve III
HS
blebijees ilipli eli liq pinchuss abiellugol fiebns12
Sudgiinsy leipneri nabraligay
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
27. 200 || CH3-C-O-CH3 + H₂O → X + CH3OH tepkimesi uygun koşullarda ve uygun katolizörler kullanı- larak gerçekleştirilmektedir. Tepkime sonucu elde edilen X bileşiği ile ilgili, 1. Bulunduğu grubun ilk üyesidir. II. IUPAC sistemine göre Etanoik asit olarak adlandırılır. III. Uygun koşullarda iki basamak indirgenerek etil alkolü oluşturur.ex yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II PODA flov 08,0 D) II ve III flov 00.0 C) I ve III 04 E) I, II ve III HS blebijees ilipli eli liq pinchuss abiellugol fiebns12 Sudgiinsy leipneri nabraligay
20.
88
8
36
ht
215mol
20
Asetik asit (CH₂COOH) - etilasetat
(CH₂COOC₂Hg) çözeltisi kütlece % 20 asetik asit
içermektedir. Bu karışıma Ca metali atıldığında
gerçekleşen tam verimli tepkime sonucunda açığa
çıkan H₂ gazı normal şartlarda 3,36 L hacim
kaplamaktadır.
88 $
Buna göre, başlangıçtaki karışımda kaç gram
etilasetat bulunmaktadır?
(0 = 16 g/mol, C = 12 g/mol, Hg/molt
A) 90
B) 72
C) 64
D) 48
7
65
22
E) 18
um
223
o
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
20. 88 8 36 ht 215mol 20 Asetik asit (CH₂COOH) - etilasetat (CH₂COOC₂Hg) çözeltisi kütlece % 20 asetik asit içermektedir. Bu karışıma Ca metali atıldığında gerçekleşen tam verimli tepkime sonucunda açığa çıkan H₂ gazı normal şartlarda 3,36 L hacim kaplamaktadır. 88 $ Buna göre, başlangıçtaki karışımda kaç gram etilasetat bulunmaktadır? (0 = 16 g/mol, C = 12 g/mol, Hg/molt A) 90 B) 72 C) 64 D) 48 7 65 22 E) 18 um 223 o
CH3 – CH, – CHO [1,x
X
Yukarıdaki tepkimede oluşan X bileşiğiyle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sistematik adı propanoik asittir.
B) Molekülleri arasında hidrojen bağları etkilidir.
CFormik asidin etil esteri ile fonksiyonel grup izo-
meridir. X
D) Formik asite göre daha kuvvetli bir asittir.
E) Mavi turnusolün rengini kırmızıya çevirir.
evirir.
Kimya
Karboksilli Asitler ve Esterler
CH3 – CH, – CHO [1,x X Yukarıdaki tepkimede oluşan X bileşiğiyle ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sistematik adı propanoik asittir. B) Molekülleri arasında hidrojen bağları etkilidir. CFormik asidin etil esteri ile fonksiyonel grup izo- meridir. X D) Formik asite göre daha kuvvetli bir asittir. E) Mavi turnusolün rengini kırmızıya çevirir. evirir.