Oluşum Entalpisi Soruları

1
15. CO(g) + 2/02 (9)
Tepkimesinin ileri aktifleşme enerjisi 22 kkal dir.
O2(g) →→ CO2 (g)
CO nun oluşma ısısı = -26 kkal/mol
CO₂ nin oluşma isisi = -94 kkalmol
olduğuna göre bu tepkimenin geri aktifleşme
enerjisi kaç kkal_dir?
AL228) 46 C) 90 D) 112 E) 116
Kimya
Oluşum Entalpisi
1 15. CO(g) + 2/02 (9) Tepkimesinin ileri aktifleşme enerjisi 22 kkal dir. O2(g) →→ CO2 (g) CO nun oluşma ısısı = -26 kkal/mol CO₂ nin oluşma isisi = -94 kkalmol olduğuna göre bu tepkimenin geri aktifleşme enerjisi kaç kkal_dir? AL228) 46 C) 90 D) 112 E) 116
8.3.2 gram CH yandığında 38 kkal is: oluşuyor.
CO₂ nin oluşma ISIS! = -94 kkal/mol
H₂O nun oluşma isis = -58 kkal/mol
olduğuna göre CH, ün oluşma ısısı kaç
kkal/mol dür?
A) -190 "B) -20 C)-10 D) +20 E) +190
Kimya
Oluşum Entalpisi
8.3.2 gram CH yandığında 38 kkal is: oluşuyor. CO₂ nin oluşma ISIS! = -94 kkal/mol H₂O nun oluşma isis = -58 kkal/mol olduğuna göre CH, ün oluşma ısısı kaç kkal/mol dür? A) -190 "B) -20 C)-10 D) +20 E) +190
1.
2
Test
62
4HCI(g) + O₂(g)
tepkimesi ile ilgili,
→ 2H₂O(g) + 2Cl₂(g) + 28 kkal
H₂O(g) nin molar oluşum Isısı, Cl₂(g) nin mo-
Jar oluşum ısısına eşittir.
1. Tepkime entalpi değişimi (AH), -28 kkal dir.
H.HCI(g) nin molar yanma ısısı -7 kkal dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) ve Il
Ⓡ
629
7393
Bileşik
C₂H₂(g)
EI ve III
82215
42,5
ölu
Oluşum Er
C) Yalnız III
772
629
-1786
(1215
AH°(kJ/mol)
-85
1
286
1 43
429
3.
396
276
38
the
$6
derspekti
Kimya
Oluşum Entalpisi
1. 2 Test 62 4HCI(g) + O₂(g) tepkimesi ile ilgili, → 2H₂O(g) + 2Cl₂(g) + 28 kkal H₂O(g) nin molar oluşum Isısı, Cl₂(g) nin mo- Jar oluşum ısısına eşittir. 1. Tepkime entalpi değişimi (AH), -28 kkal dir. H.HCI(g) nin molar yanma ısısı -7 kkal dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II D) ve Il Ⓡ 629 7393 Bileşik C₂H₂(g) EI ve III 82215 42,5 ölu Oluşum Er C) Yalnız III 772 629 -1786 (1215 AH°(kJ/mol) -85 1 286 1 43 429 3. 396 276 38 the $6 derspekti
4.
ekao krik onary d
¿yama
→Yama teplinesi
1. CO(g) + O₂(g) → CO₂(g) + AH, kjendot.
2
II. H₂(g) + O₂(g) → H₂O(g) + AH₂ kj endol.
2
III. N₂(g) + O₂(g) + AH₂ kj → N₂O(g) endot.
1
2
IV. H₂(g) + 1₂(k) + AH kj→ 2HI(g) ekgote
V. C(k) + O₂(g) → CO₂(g) + AH₂ kj endot-
Yukarıda verilen tepkimelerden hangisi entalpi
değişimi (AH), molar oluşum ısısı olarak adlandı
rilamaz?
A) L
B) II
SHIT
(D) IV
EXT
Kimya
Oluşum Entalpisi
4. ekao krik onary d ¿yama →Yama teplinesi 1. CO(g) + O₂(g) → CO₂(g) + AH, kjendot. 2 II. H₂(g) + O₂(g) → H₂O(g) + AH₂ kj endol. 2 III. N₂(g) + O₂(g) + AH₂ kj → N₂O(g) endot. 1 2 IV. H₂(g) + 1₂(k) + AH kj→ 2HI(g) ekgote V. C(k) + O₂(g) → CO₂(g) + AH₂ kj endot- Yukarıda verilen tepkimelerden hangisi entalpi değişimi (AH), molar oluşum ısısı olarak adlandı rilamaz? A) L B) II SHIT (D) IV EXT
derspektif
10.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
Entalpi
D
Buna göre,
D) I ve Ill
T.
+
C(k) + O₂(g) (Girenler)
↓
CO₂(g) Ürünler
B+vell
Yukarıda şekilde girenlerin standart oluşum ısısı sıfıra
eşittir. 1 mol CO, oluşumunda 94 kkal ısı açığa çık-
maktadır.
enda
E, TI ve III
u
11.
III. Ekzotermik (ısı veren) bir reaksiyondir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız T
B) Yalnız II
D) I ve
C + 151
-C) tve'lll
Tepkime denklemi C(k) + O₂(g) → CO₂(g) dır.
CO₂(g) nin standart oluşum ISISI +94 kkal dir.
E) I ve til
C) Yalnız III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
O
DOO
Kimya
Oluşum Entalpisi
derspektif 10. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız Entalpi D Buna göre, D) I ve Ill T. + C(k) + O₂(g) (Girenler) ↓ CO₂(g) Ürünler B+vell Yukarıda şekilde girenlerin standart oluşum ısısı sıfıra eşittir. 1 mol CO, oluşumunda 94 kkal ısı açığa çık- maktadır. enda E, TI ve III u 11. III. Ekzotermik (ısı veren) bir reaksiyondir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız T B) Yalnız II D) I ve C + 151 -C) tve'lll Tepkime denklemi C(k) + O₂(g) → CO₂(g) dır. CO₂(g) nin standart oluşum ISISI +94 kkal dir. E) I ve til C) Yalnız III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 O DOO
6.
IV
Değişim
H₂O(s) → H₂O(g)
C(k) + H₂(g) → C₂H₂ V
11
Il CH₂(g) +20₂(g) → CO₂(g) + 2H₂O(g) Yanma ısısı
CO(g) + O₂(g) → CO₂(g)
2
✔HCl(a
HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H₂O(s)
Entalpi
türü
Buharlaşma
ISISI
Buna
e) 111
0
Oluşum
ISISI
Yukarıda verilen tepkimelerden hangisinin ental-
pi türü yanlış verilmiştir?
AM BYT
Oluşum
ISISI
Nötralleşme
ISISI
DYTV
Of Led
N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH3(g) ek ale
(EV
tepkimesine göre, 0,1 mol NH3 gazı oluştuğunda
1,1 kkal ısı açığa çıkmaktadır.
9.
Kimya
Oluşum Entalpisi
6. IV Değişim H₂O(s) → H₂O(g) C(k) + H₂(g) → C₂H₂ V 11 Il CH₂(g) +20₂(g) → CO₂(g) + 2H₂O(g) Yanma ısısı CO(g) + O₂(g) → CO₂(g) 2 ✔HCl(a HCl(aq) + NaOH(aq) → NaCl(aq) + H₂O(s) Entalpi türü Buharlaşma ISISI Buna e) 111 0 Oluşum ISISI Yukarıda verilen tepkimelerden hangisinin ental- pi türü yanlış verilmiştir? AM BYT Oluşum ISISI Nötralleşme ISISI DYTV Of Led N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH3(g) ek ale (EV tepkimesine göre, 0,1 mol NH3 gazı oluştuğunda 1,1 kkal ısı açığa çıkmaktadır. 9.
endotemik
7. Entalpi (kJ)
Ürünler
Entalpi&etermike
(kJ)
Reaktifler
Reaktifler
Ürünler
1. reaksiyon
2. reaksiyon
Şekilde entalpi değişimleri verilen farklı iki tepki-
me ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
→ Zaman
→ Zaman
A
16₂
derspektif
A1. tepkime endotermiktir.
B) 2. tepkime entalpi değişimi negatiftir.
1. tepkime isi alarak gerçekleşir.
D) 2. tepkimenin entalpi değişimi sıfıra eşittir.
E) 1. tepkimede yüksek sıcaklıkta ürünler, girenler-
den daha kararlıdır.
9.
sendaterin
Kimya
Oluşum Entalpisi
endotemik 7. Entalpi (kJ) Ürünler Entalpi&etermike (kJ) Reaktifler Reaktifler Ürünler 1. reaksiyon 2. reaksiyon Şekilde entalpi değişimleri verilen farklı iki tepki- me ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? → Zaman → Zaman A 16₂ derspektif A1. tepkime endotermiktir. B) 2. tepkime entalpi değişimi negatiftir. 1. tepkime isi alarak gerçekleşir. D) 2. tepkimenin entalpi değişimi sıfıra eşittir. E) 1. tepkimede yüksek sıcaklıkta ürünler, girenler- den daha kararlıdır. 9. sendaterin
ISISI
iz III
303 kcal
D)
E)
(B)
HCl(suda) → H'(suda) + Cl (suda)
Na(k) + H₂O(s) → NaOH(suda) + 1/2H₂(g)
6) I. Etil alkolün buharlaşması
II. NO₂ gazının suda çözünmesi
III. K(g) → K*(g) + e
IV. N₂(g) + 20₂(g) → 2NO₂(g)
Yukarıda verilenlerden hangilerinde ürünlerin entalpisi, girenlerin
entalpisinden büyüktür?
A) I, II ve III
D) II ve III
B) III ve IV
İyonlaşma enerjisi
Asit iyonlaşma ene
Çözünme entalpisi
E) I, II ve IV
8) SO₂(g) + 1/2O₂(g) → SO3(g)
Tepkimesinin standar kosul
C) I ve III
alpi değeri bilinmektedir.
Kimya
Oluşum Entalpisi
ISISI iz III 303 kcal D) E) (B) HCl(suda) → H'(suda) + Cl (suda) Na(k) + H₂O(s) → NaOH(suda) + 1/2H₂(g) 6) I. Etil alkolün buharlaşması II. NO₂ gazının suda çözünmesi III. K(g) → K*(g) + e IV. N₂(g) + 20₂(g) → 2NO₂(g) Yukarıda verilenlerden hangilerinde ürünlerin entalpisi, girenlerin entalpisinden büyüktür? A) I, II ve III D) II ve III B) III ve IV İyonlaşma enerjisi Asit iyonlaşma ene Çözünme entalpisi E) I, II ve IV 8) SO₂(g) + 1/2O₂(g) → SO3(g) Tepkimesinin standar kosul C) I ve III alpi değeri bilinmektedir.
2
Br₂(s)
A) O(g)
12)
D) Yalnız III
ntalpisi 10) Aşağıdaki maddelerden hangisinin standart molar oluşum entalpisi
sıfıra eşittir?
PE(KJ)
B) I
E) II ve III
B) N₂(g)
C) Yalnız II
C) Br₂(g)
D) 03(g)
E) CO(g)
Kimya
Oluşum Entalpisi
2 Br₂(s) A) O(g) 12) D) Yalnız III ntalpisi 10) Aşağıdaki maddelerden hangisinin standart molar oluşum entalpisi sıfıra eşittir? PE(KJ) B) I E) II ve III B) N₂(g) C) Yalnız II C) Br₂(g) D) 03(g) E) CO(g)
ende
cime koordinati
.) - tepkime koor-
28
kJ/mol'dür.
a oluşumu sıra-
C) I ve III
4. UNITE KIMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
Bazı bileşiklerin standart oluşum entalpileri tabloda
verilmiştir.
6
Bileşik
HBr(g)
HI(g)
CO(g)
AH (kJ/mol)
ol
-36,4
+26,4
-110,5
Buna göre,
1. H₂(g) ve 1₂(k)'nin standart molar oluşum ısıları
sıfırdır.
I. CO(g) ve O₂(g)'den CO₂(g) oluşumu reaksiyonu-
nun entalpisi CO₂(g)'nin standart molar oluşum
ISISına eşit olur.
III. Oluşum entalpileri pozitif veya negatif değerde
olabilir.
D) II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve It
300+10/2
20₂-50
CHON(k) bir aminos
dart oluşum entalpisi-
Buna göre, verilen b
tepkimesi aşağıdak
A) Ciara+H
CO₂
OLL
130₂N(K)+
Sca) + 13
6C(a
D) 6C(grant)+
Xeogam
2
9. 0,2 mol
ğıdaki te
Co
Tepkim
göre
2464
Kimya
Oluşum Entalpisi
ende cime koordinati .) - tepkime koor- 28 kJ/mol'dür. a oluşumu sıra- C) I ve III 4. UNITE KIMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ Bazı bileşiklerin standart oluşum entalpileri tabloda verilmiştir. 6 Bileşik HBr(g) HI(g) CO(g) AH (kJ/mol) ol -36,4 +26,4 -110,5 Buna göre, 1. H₂(g) ve 1₂(k)'nin standart molar oluşum ısıları sıfırdır. I. CO(g) ve O₂(g)'den CO₂(g) oluşumu reaksiyonu- nun entalpisi CO₂(g)'nin standart molar oluşum ISISına eşit olur. III. Oluşum entalpileri pozitif veya negatif değerde olabilir. D) II ve III yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve It 300+10/2 20₂-50 CHON(k) bir aminos dart oluşum entalpisi- Buna göre, verilen b tepkimesi aşağıdak A) Ciara+H CO₂ OLL 130₂N(K)+ Sca) + 13 6C(a D) 6C(grant)+ Xeogam 2 9. 0,2 mol ğıdaki te Co Tepkim göre 2464
e tepkimenin
molar oluşum
mol
1
SEVİYE II
-184
AP.E. (kJ/mol)
H₂(g)
->> 2HCl(g)
tepkimesine ait potansiyel enerji (P.E.) - tepkime koo
dinati grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre,
L X değeri 0'dır.
II. HCI(g) nin molar oluşum isisi -92 kJ/mol'dür.
III. 0,5 mol HCI(g) nin elementlerinden oluşumu sıra
sında 46 kJ isi açığa çıkar.
821
yargılanedan hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve II
D) II ve III
ende
Potansiyel enerji (kJ)
Tepkime koordinati
C) I ve Ill
E) I, II ve III
4. UNITE I KL
Bazı bileşiklerin
verilmiştir.
6.
Biles
HBr(
HIC
CO
Buna göre,
1. H₂(g) ve
sıfırdır.
II. CO(g) ve
nun enta
Isisina E
III. Oluşum
olabilir.
yargılarınd
A) Yalnız I
Kimya
Oluşum Entalpisi
e tepkimenin molar oluşum mol 1 SEVİYE II -184 AP.E. (kJ/mol) H₂(g) ->> 2HCl(g) tepkimesine ait potansiyel enerji (P.E.) - tepkime koo dinati grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre, L X değeri 0'dır. II. HCI(g) nin molar oluşum isisi -92 kJ/mol'dür. III. 0,5 mol HCI(g) nin elementlerinden oluşumu sıra sında 46 kJ isi açığa çıkar. 821 yargılanedan hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II D) II ve III ende Potansiyel enerji (kJ) Tepkime koordinati C) I ve Ill E) I, II ve III 4. UNITE I KL Bazı bileşiklerin verilmiştir. 6. Biles HBr( HIC CO Buna göre, 1. H₂(g) ve sıfırdır. II. CO(g) ve nun enta Isisina E III. Oluşum olabilir. yargılarınd A) Yalnız I
2
TEST 2
1.
Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde tepkimenin
entalpi değişimi ürünün standart molar oluşum
entalpisine eşittir?
Á) CaO(k) + CO,(9)
CaCO3(k)
B) Na (suda) + OH (suda) →→→ NaOH(k)
C
+2)+702(9)
> H₂O(s)
D) PCl3(g) + Cl₂
PCI,(g)
E) SO₂(g) +0g) →→→ SO₂(g)
Lilla
1
->>
->>
1
1
1
SEW
Kimya
Oluşum Entalpisi
2 TEST 2 1. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde tepkimenin entalpi değişimi ürünün standart molar oluşum entalpisine eşittir? Á) CaO(k) + CO,(9) CaCO3(k) B) Na (suda) + OH (suda) →→→ NaOH(k) C +2)+702(9) > H₂O(s) D) PCl3(g) + Cl₂ PCI,(g) E) SO₂(g) +0g) →→→ SO₂(g) Lilla 1 ->> ->> 1 1 1 SEW
7. N2(g)
+
02(g)
NO (g) +
1
2
→ 2NO
O2(g)
A) I, II ve III
→
(g)
NO 2 (g)
Yukarıdaki tepkimelere göre;
I. N₂'nin yanması endotermiktir. V
AH = 180 kj
II. NO'nun molar oluşum ısısı AH
90 kj/mol 'dur.
III. NO₂'nin molar oluşum Isısı AH = 33 kj/mol 'dur.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) II ve III
AH = -57 kj
B) I ve II
=
E) Yalnız I
C) I ve III
Kimya
Oluşum Entalpisi
7. N2(g) + 02(g) NO (g) + 1 2 → 2NO O2(g) A) I, II ve III → (g) NO 2 (g) Yukarıdaki tepkimelere göre; I. N₂'nin yanması endotermiktir. V AH = 180 kj II. NO'nun molar oluşum ısısı AH 90 kj/mol 'dur. III. NO₂'nin molar oluşum Isısı AH = 33 kj/mol 'dur. yargılarından hangileri doğrudur? D) II ve III AH = -57 kj B) I ve II = E) Yalnız I C) I ve III
2. 1. 2(g)
+
II. 2H2(g)
III. H₂(g)
12/20
+
02 (9)
02 (9)
2(g)
+ O(g)
►
H₂O(s) AH₁
2H₂O(s) AH₂
→H₂O(s) AH3
Yukarıdaki AH değerlerinden hangileri suyun stan-
dart molar oluşum entalpisine eşittir?
A) Yalnız AH₁
B) Yalnız AH3
C) AH, ve AH₂
DAH, ve AH3
E) AH₁, AH₂ ve AH3
Kimya
Oluşum Entalpisi
2. 1. 2(g) + II. 2H2(g) III. H₂(g) 12/20 + 02 (9) 02 (9) 2(g) + O(g) ► H₂O(s) AH₁ 2H₂O(s) AH₂ →H₂O(s) AH3 Yukarıdaki AH değerlerinden hangileri suyun stan- dart molar oluşum entalpisine eşittir? A) Yalnız AH₁ B) Yalnız AH3 C) AH, ve AH₂ DAH, ve AH3 E) AH₁, AH₂ ve AH3
10. XY 2(K)
XY₂'nin çözünme tepkimesine göre 1M 500 ml çözelti
oluştuğunda 8,4 kj alıyor.
Buna göre, XY₂ nin molar çözünme entalpisi kaç
kj dur?
A) 8,4
X²+
(suda)
+ 2Y
D) 16,8
(suda)
B) - 8,4
E) 25,2
C) 16,8
Kimya
Oluşum Entalpisi
10. XY 2(K) XY₂'nin çözünme tepkimesine göre 1M 500 ml çözelti oluştuğunda 8,4 kj alıyor. Buna göre, XY₂ nin molar çözünme entalpisi kaç kj dur? A) 8,4 X²+ (suda) + 2Y D) 16,8 (suda) B) - 8,4 E) 25,2 C) 16,8
9.
NH₂ + HCI-
¹3(g)
(g)
NH4Cl(K) CY
tepkimesine göre 5,1 g NH3 yeteri kadar HCI ile etkileş-
tiğinde 52,8 kj enerji açığa çıkıyor.
Buna göre yukarıdaki tepkimenin entalpisi hangi se-
çenekte doğru verilmiştir?
(N=14 g/mol, H=1 g/mol)
A)-528
D) 176
B) 528
E) -176
C) -352
Kimya
Oluşum Entalpisi
9. NH₂ + HCI- ¹3(g) (g) NH4Cl(K) CY tepkimesine göre 5,1 g NH3 yeteri kadar HCI ile etkileş- tiğinde 52,8 kj enerji açığa çıkıyor. Buna göre yukarıdaki tepkimenin entalpisi hangi se- çenekte doğru verilmiştir? (N=14 g/mol, H=1 g/mol) A)-528 D) 176 B) 528 E) -176 C) -352