Oluşum Entalpisi Soruları

1989
0, omel
= 2,6 mil
2SO3(g)- -25(k)+30₂(g)
tepkimesinin entalpisi (AH) nedir?
A) +790
B)-790
C) +395
SORU 4
18
SO3 gazının molar oluşum entalpisi -395 kJ/mol olduğuna
göre,
x
44 to =26,4g 50
26
çıka
A)
D) -395 E) +197,5
395
Kimya
Oluşum Entalpisi
1989 0, omel = 2,6 mil 2SO3(g)- -25(k)+30₂(g) tepkimesinin entalpisi (AH) nedir? A) +790 B)-790 C) +395 SORU 4 18 SO3 gazının molar oluşum entalpisi -395 kJ/mol olduğuna göre, x 44 to =26,4g 50 26 çıka A) D) -395 E) +197,5 395
leri Örnek 14.13'te incelenmiştir.
Örnek 14.13
Diazot tetraflorür (N₂F4) ve azot diflorür (NF₂) arasında aşağıda verilen denge tepkime-
sini ele alınız:
N₂F4(8) 2NF₂(8)
üzerine etki-
AH°= 38,5 kJ/mol
(a) Tepkime karışımı sabit hacimde ısıtıldığında, (b) sabit sıcaklık ve hacimde bir miktar
N₂F4 gazı tepkime karışımından uzaklaştırıldığında, (c) sabit sıcaklıkta tepkime karışımı-
nın üzerindeki basınç azaltıldığında ve (d) tepkime karışımına bir katalizör ilave edildi-
ğinde dengede olabilecek değişiklikleri belirleyiniz.
(Devamı)
Kimya
Oluşum Entalpisi
leri Örnek 14.13'te incelenmiştir. Örnek 14.13 Diazot tetraflorür (N₂F4) ve azot diflorür (NF₂) arasında aşağıda verilen denge tepkime- sini ele alınız: N₂F4(8) 2NF₂(8) üzerine etki- AH°= 38,5 kJ/mol (a) Tepkime karışımı sabit hacimde ısıtıldığında, (b) sabit sıcaklık ve hacimde bir miktar N₂F4 gazı tepkime karışımından uzaklaştırıldığında, (c) sabit sıcaklıkta tepkime karışımı- nın üzerindeki basınç azaltıldığında ve (d) tepkime karışımına bir katalizör ilave edildi- ğinde dengede olabilecek değişiklikleri belirleyiniz. (Devamı)
?
b
8.
Shen
*
c
5020)
Hg(s)
Yukanda verilen maddelerden kaç tanesinin stan-
dart koşullarda oluşum entalpisi sıfırdır?
A)1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
11.KIMYA
17. HC +
(suda)
18.
0,2 M
çözelti
Tepkin
çıkan
A) 0.13
D) 2.72
SO₂ +
tepkimesi
rudur?
Kimya
Oluşum Entalpisi
? b 8. Shen * c 5020) Hg(s) Yukanda verilen maddelerden kaç tanesinin stan- dart koşullarda oluşum entalpisi sıfırdır? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 11.KIMYA 17. HC + (suda) 18. 0,2 M çözelti Tepkin çıkan A) 0.13 D) 2.72 SO₂ + tepkimesi rudur?
H
SSS
SS
100
E)-200
285
4.
1.D 2. E 3. B 4.A
5. B 6. D 7. D
8. B
10. CO, H₂ ve CO2 gazlarından oluşan bir karışımdaki gazların
mol kesri sırasıylatir.
Standart koşullardaki bu gaz karışımının O2 ile tam olarak
yanması sonucu 118 kJ ısı açığa çıkıyor.
9. C 10. D 11.C 12.C
Buna göre tepkime sonunda kapta kaç mol CO2 gazi
bulunur?
02 →>>
(AH°ol [CO(g)] = -284 kJ/mol, AH°ol [CO2(g)] = -394 kJ/mol,
AH ol [H₂O(g)] = -240 kJ/mol)
A) 0,1
B) 0,2
C) 0,4
GOZ
D) 0,6
4120
E) 0,8
Tepkime Enta
1.
Yukaric
L.
II.
yargıl
A) Ya
Kimya
Oluşum Entalpisi
H SSS SS 100 E)-200 285 4. 1.D 2. E 3. B 4.A 5. B 6. D 7. D 8. B 10. CO, H₂ ve CO2 gazlarından oluşan bir karışımdaki gazların mol kesri sırasıylatir. Standart koşullardaki bu gaz karışımının O2 ile tam olarak yanması sonucu 118 kJ ısı açığa çıkıyor. 9. C 10. D 11.C 12.C Buna göre tepkime sonunda kapta kaç mol CO2 gazi bulunur? 02 →>> (AH°ol [CO(g)] = -284 kJ/mol, AH°ol [CO2(g)] = -394 kJ/mol, AH ol [H₂O(g)] = -240 kJ/mol) A) 0,1 B) 0,2 C) 0,4 GOZ D) 0,6 4120 E) 0,8 Tepkime Enta 1. Yukaric L. II. yargıl A) Ya
3.
P.E (KJ)
100
70
20
T.K
X₂(g) + 2Y₂(g) → 2XY2(g)
tepkimesine ait potansiyel enerji (PE) - tepkime koordinati
(TK) grafiği yukanda verilmiştir.
Buna göre;
L. E=30 kJ/mol'dür
II. E= 100 kJ/mol'dür
Eag
III. AH=-50 kJ/mol'dür
ifadelerinden hangileri doğrudur?
NITELIK
Kimya
Oluşum Entalpisi
3. P.E (KJ) 100 70 20 T.K X₂(g) + 2Y₂(g) → 2XY2(g) tepkimesine ait potansiyel enerji (PE) - tepkime koordinati (TK) grafiği yukanda verilmiştir. Buna göre; L. E=30 kJ/mol'dür II. E= 100 kJ/mol'dür Eag III. AH=-50 kJ/mol'dür ifadelerinden hangileri doğrudur? NITELIK
11.KİMYA TARAMASI
18.
0₁1
17. HC+NaOH-
-NaCuda) + H₂O() +13,6 kkal
-Oif
-Dil (207)
0,2 M 500 mL HCI çözeltisi ile 0,1 M 1500 ml NaOH
çözeltisi karıştıniliyor.
Tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre, açığa
çıkan ısı kaç kkal dir?
2
15
0,15
A) 0,136
D) 2,72
K
0.5
21.10.*
=
B) 0,272
E) 136
A =O₁l
Bahattin EMRE
Ercan ÇİFÇİ
10
15
100
X
hf
DX
SO₂+1/20₂- SO₂ + 45 kkal
tepkimesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
B)-52,5
E) +10,5
€)1.36
05
11.2 litre SO₂ nin yanması ile 4,5 kkal ısı oluşur. X
80,5 mol O₂ harcandığında 22,5 kkal isi açığa çıkar.
So, un oluşma entalpisi AH = -45 kkal/mol dür.
D) Tepkime endotermiktir.
E) 0,5 mol SO₂ ile 0,25 mol O₂ nin tam olarak birleşme-
sinden 22,5 kkal ısı açığa çıkar.
7
68,3
57,8
1
10,5
H2(g) + O2(g) → H₂O(s) AH=-68,3 kkal
2
tepkimeleri standart koşullardaki AH değerleri ile bir-
likte verilmiştir.
goz sm
Buna göre, aynı koşullarda 90 gram su buharının
yoğunlaşma isIısı kaç kkal dir?
Smol
(H = 1,0 = 16)
A)-126,1
D)-10.5
19. H2(g) + O2(g) → H₂O(g) AH = -57,8 kkal
2
- 10.T
X
C) +52,5
13
1
20. Bağ Cinsi
H-H
H-F
F-F
dür?
A) 1830
D) -271
Ortalama bağ enerjisi (kj/mol)
436
Yukarıda verilen bağ enerjilerine göre;
H₂(g) + F₂(g) → 2HF(g) (OD +120 +16
tepkimesinin standart oluşum entalpisi kaç kj/mol
18
B) 542
E) 542
MİDYAT FEN LİSESİ
1136
594
542
568 (436+158) - 1136
158
C) 271
500-85 Flu
=59
TEST TAMAMLANDI.
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Kimya
Oluşum Entalpisi
11.KİMYA TARAMASI 18. 0₁1 17. HC+NaOH- -NaCuda) + H₂O() +13,6 kkal -Oif -Dil (207) 0,2 M 500 mL HCI çözeltisi ile 0,1 M 1500 ml NaOH çözeltisi karıştıniliyor. Tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre, açığa çıkan ısı kaç kkal dir? 2 15 0,15 A) 0,136 D) 2,72 K 0.5 21.10.* = B) 0,272 E) 136 A =O₁l Bahattin EMRE Ercan ÇİFÇİ 10 15 100 X hf DX SO₂+1/20₂- SO₂ + 45 kkal tepkimesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ- rudur? B)-52,5 E) +10,5 €)1.36 05 11.2 litre SO₂ nin yanması ile 4,5 kkal ısı oluşur. X 80,5 mol O₂ harcandığında 22,5 kkal isi açığa çıkar. So, un oluşma entalpisi AH = -45 kkal/mol dür. D) Tepkime endotermiktir. E) 0,5 mol SO₂ ile 0,25 mol O₂ nin tam olarak birleşme- sinden 22,5 kkal ısı açığa çıkar. 7 68,3 57,8 1 10,5 H2(g) + O2(g) → H₂O(s) AH=-68,3 kkal 2 tepkimeleri standart koşullardaki AH değerleri ile bir- likte verilmiştir. goz sm Buna göre, aynı koşullarda 90 gram su buharının yoğunlaşma isIısı kaç kkal dir? Smol (H = 1,0 = 16) A)-126,1 D)-10.5 19. H2(g) + O2(g) → H₂O(g) AH = -57,8 kkal 2 - 10.T X C) +52,5 13 1 20. Bağ Cinsi H-H H-F F-F dür? A) 1830 D) -271 Ortalama bağ enerjisi (kj/mol) 436 Yukarıda verilen bağ enerjilerine göre; H₂(g) + F₂(g) → 2HF(g) (OD +120 +16 tepkimesinin standart oluşum entalpisi kaç kj/mol 18 B) 542 E) 542 MİDYAT FEN LİSESİ 1136 594 542 568 (436+158) - 1136 158 C) 271 500-85 Flu =59 TEST TAMAMLANDI. YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
18
1. CO2(g)
(2022-2023)
standar+ molar
m.
Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin standart
koşullarda molar oluşum entalpileri sıfırdan farklıdır?
A) Yalnız
B) Yalnız
D) I vell
Oluşum
endoleis
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Oluşum Entalpisi
18 1. CO2(g) (2022-2023) standar+ molar m. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin standart koşullarda molar oluşum entalpileri sıfırdan farklıdır? A) Yalnız B) Yalnız D) I vell Oluşum endoleis E) II ve III C) Yalnız III
C ve H elementlerinden oluşan 5,6 gram bileşiğin tamamının
tim
yakılması sonucunda 0,4 mol CO₂ gazi ve 0,4 mol H₂O olu-
şurken tepkime entalpisi, AH = -100 kj'dür.
Bileşiğin molar yanma entalpisi -1000 kj olduğuna göre,
bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisin-
de doğru verilmiştir? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol)
A) CH4
BYC₂H6
C₂H₂ CH₂ E) C₂H₁0
D)
Kimya
Oluşum Entalpisi
C ve H elementlerinden oluşan 5,6 gram bileşiğin tamamının tim yakılması sonucunda 0,4 mol CO₂ gazi ve 0,4 mol H₂O olu- şurken tepkime entalpisi, AH = -100 kj'dür. Bileşiğin molar yanma entalpisi -1000 kj olduğuna göre, bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisin- de doğru verilmiştir? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol) A) CH4 BYC₂H6 C₂H₂ CH₂ E) C₂H₁0 D)
2
Isıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta artansız gerçek-
leşen,
2X(g) →→→ Y(g)
tepkimesi için basınç - zaman
değişimi grafikteki gibidir.
Buna göre,
A) Yalnız I
D) I ve III
2P
B) Yalnız II
P
1. Tepkime ekzotermiktir.
II. X'in molar oluşum entalpisi, Y ninkinden bü-
yüktür.
III. Birim hacimdeki mol sayısı yarıya düşer.
ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesindir?
A Basınç
Zaman
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Oluşum Entalpisi
2 Isıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta artansız gerçek- leşen, 2X(g) →→→ Y(g) tepkimesi için basınç - zaman değişimi grafikteki gibidir. Buna göre, A) Yalnız I D) I ve III 2P B) Yalnız II P 1. Tepkime ekzotermiktir. II. X'in molar oluşum entalpisi, Y ninkinden bü- yüktür. III. Birim hacimdeki mol sayısı yarıya düşer. ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesindir? A Basınç Zaman C) Yalnız III E) I, II ve III
7.
AH CH₂(g)=-75 kJ/mol
AH CO₂(g)=-390 kJ/mol
AHH₂O(g)=-240 kJ/mol
Yukarıda bazı bileşiklerin standart oluşma ısıları veril-
miştir.
Buna göre 0,64 gram CH4 gazının CO₂(g) ve H₂O(g)
oluşturmak üzere yanması sonucu açığa çıkan isi
kaç J dür?
(CH4=16)
A) 23400
D) 45720
B) 26500
E) 52420
C) 31800
Yayınlan
Lo
GL
Kimya
Oluşum Entalpisi
7. AH CH₂(g)=-75 kJ/mol AH CO₂(g)=-390 kJ/mol AHH₂O(g)=-240 kJ/mol Yukarıda bazı bileşiklerin standart oluşma ısıları veril- miştir. Buna göre 0,64 gram CH4 gazının CO₂(g) ve H₂O(g) oluşturmak üzere yanması sonucu açığa çıkan isi kaç J dür? (CH4=16) A) 23400 D) 45720 B) 26500 E) 52420 C) 31800 Yayınlan Lo GL
148
236
146
15.0
Bağ Enerjisi (kJ/mol)
108
38
148
Bağ Türü
H-H
F-F
H-F
Yukarıda bazı atomlar arasındaki bağlar ve bağ enerjileri ve-
rilmiştir.
9-12 arasındaki soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
SORU 9
[108+38] - [2. (148)]]
H₂(g) +F2(g) →→→ 2HF(g)
Tepkimesinin entalpisi kaç kkal'dir?
A) 150
B)-150 C) 2
H-H +F-F
a = Kirilen elusen
D)-2
24-F
E) 78
146-236
SORU 10
HF(g) bileşiğinin molar oluşum entalpisi kaç kkal'dir?
= -15c
A)-150
B) +150 C)-75
D) +75
E) -2
tal Yayınları
Kimya
Oluşum Entalpisi
148 236 146 15.0 Bağ Enerjisi (kJ/mol) 108 38 148 Bağ Türü H-H F-F H-F Yukarıda bazı atomlar arasındaki bağlar ve bağ enerjileri ve- rilmiştir. 9-12 arasındaki soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız. SORU 9 [108+38] - [2. (148)]] H₂(g) +F2(g) →→→ 2HF(g) Tepkimesinin entalpisi kaç kkal'dir? A) 150 B)-150 C) 2 H-H +F-F a = Kirilen elusen D)-2 24-F E) 78 146-236 SORU 10 HF(g) bileşiğinin molar oluşum entalpisi kaç kkal'dir? = -15c A)-150 B) +150 C)-75 D) +75 E) -2 tal Yayınları
Orbital Yayınları
Tepkime Isılarını Toplanabilirliği
4. C₂H₂(g) + H₂(g) →→→→ C₂H₂(g)
2C(k)+ H₂(g) - C₂H₂(g)
C2H4(9) + H₂(g) →→→ C₂H6(g)
C(k) + O₂(g) →→→ CO₂(g)
-
AH=-174 kmpl
AH=+226 kJ/mol
AH = -136 kmol
AH = -393 kJ/mol
H₂(g) + 1/2O2(g) →→→ H₂O(s)
AH = -285 kJ/mol
Yukarıdaki denklemlere göre aynı koşullarda gerçekle-
şen,
2C₂2H6(9) +702(9) 4CO2(g) + 6H₂O(s)
tepkimesinin entalpi değeri kaç kJ/mol'dür?
A) +3114
B)-3114
D) +1557
E)-954
C) -1557
Kimya
Oluşum Entalpisi
Orbital Yayınları Tepkime Isılarını Toplanabilirliği 4. C₂H₂(g) + H₂(g) →→→→ C₂H₂(g) 2C(k)+ H₂(g) - C₂H₂(g) C2H4(9) + H₂(g) →→→ C₂H6(g) C(k) + O₂(g) →→→ CO₂(g) - AH=-174 kmpl AH=+226 kJ/mol AH = -136 kmol AH = -393 kJ/mol H₂(g) + 1/2O2(g) →→→ H₂O(s) AH = -285 kJ/mol Yukarıdaki denklemlere göre aynı koşullarda gerçekle- şen, 2C₂2H6(9) +702(9) 4CO2(g) + 6H₂O(s) tepkimesinin entalpi değeri kaç kJ/mol'dür? A) +3114 B)-3114 D) +1557 E)-954 C) -1557
10. 2N2(g) + 6H₂O(g) +1268 kJ →→ 4NH3(g) +
olduğuna göre,
3
N2(g) + 3H₂O(g)
2
aynı şartlarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimenin
AH değeri kaç kJ dır?
A) +317
B) +1268
2NH3(g) +
O2(g)
D) 1268
AH=1268
-
E) +634
- 1268
-302(g)
F
C)-63
-634
final eğiti
A) Yalnız I
D) JC
I. 1 mol bağı
H. Kırılan bağ
lam enerjis
pozitiftir.
III. Bağ sağlan
yargılarından
A) Yalnız I
D) I
Kimya
Oluşum Entalpisi
10. 2N2(g) + 6H₂O(g) +1268 kJ →→ 4NH3(g) + olduğuna göre, 3 N2(g) + 3H₂O(g) 2 aynı şartlarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimenin AH değeri kaç kJ dır? A) +317 B) +1268 2NH3(g) + O2(g) D) 1268 AH=1268 - E) +634 - 1268 -302(g) F C)-63 -634 final eğiti A) Yalnız I D) JC I. 1 mol bağı H. Kırılan bağ lam enerjis pozitiftir. III. Bağ sağlan yargılarından A) Yalnız I D) I
g
lp
27
Buna göre, çubuklar serbest bırakıldığında
hangilerinin yatay konumu değişmez?
A) Yalnız K
B) Yalnız L
C) Yalnız M
D) K ve L
11. Bazı bileşiklerin belirli koşullardaki entalpi deği-
şimleri (AH) kJ/mol cinsinden aşağıda verilmiştir.
AH (kJ/mol)
-70
-390
-240
E) L ve M
Bileşik
CH₂(g)
CO₂(g)
H₂O(g)
Buna göre, 1,6 gram CH, gazının tamamen yan-
ması sonucu kaç kilojoule ısı açığa çıkar?
(H: 1 g/mol, C: 12 g/mol)
A) 40
B) 60
D) 100
E) 120
CHO xa theo
-240
C) 80
-63+7=56-33
-24
63
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Oluşum Entalpisi
g lp 27 Buna göre, çubuklar serbest bırakıldığında hangilerinin yatay konumu değişmez? A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M D) K ve L 11. Bazı bileşiklerin belirli koşullardaki entalpi deği- şimleri (AH) kJ/mol cinsinden aşağıda verilmiştir. AH (kJ/mol) -70 -390 -240 E) L ve M Bileşik CH₂(g) CO₂(g) H₂O(g) Buna göre, 1,6 gram CH, gazının tamamen yan- ması sonucu kaç kilojoule ısı açığa çıkar? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol) A) 40 B) 60 D) 100 E) 120 CHO xa theo -240 C) 80 -63+7=56-33 -24 63 Diğer sayfaya geçiniz.
9.
Fe₂O3(k) + 3CO(g) →2Fe(k) + 3CO₂(g)
Yukarıdaki tepkimede yer alan Fe₂O3, CO ve CO₂
maddelerinin standart molar oluşum entalpileri sırası ile
-80,-145 ve-380 kj/mol olduğuna göre, tepkimenin
entalpi değişimi (3H) değeri kaç kj'dur?
Kimya
Oluşum Entalpisi
9. Fe₂O3(k) + 3CO(g) →2Fe(k) + 3CO₂(g) Yukarıdaki tepkimede yer alan Fe₂O3, CO ve CO₂ maddelerinin standart molar oluşum entalpileri sırası ile -80,-145 ve-380 kj/mol olduğuna göre, tepkimenin entalpi değişimi (3H) değeri kaç kj'dur?
6.
AH = -100 kj
Z (g)
Yukarıda verilen tepkimede 6 gram X gazı harcandığında 20 kj
ısı açığa çıkmaktadır.
X(g)
+ 2Y (g)
Buna göre;
PX gazının mol kütlesi 30 gramdır.
11. Tepkimede aynı koşullarda 200 kj ısı açığa çıktığında
4 mol Y gazı harcanmıştır.
92III. 100 kj ısı açığa çıkarken oluşan Z gazının kütlesi 76 gram
ise harcanan Y gazının kütlesi 46 gramdır.
3920
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Oluşum Entalpisi
6. AH = -100 kj Z (g) Yukarıda verilen tepkimede 6 gram X gazı harcandığında 20 kj ısı açığa çıkmaktadır. X(g) + 2Y (g) Buna göre; PX gazının mol kütlesi 30 gramdır. 11. Tepkimede aynı koşullarda 200 kj ısı açığa çıktığında 4 mol Y gazı harcanmıştır. 92III. 100 kj ısı açığa çıkarken oluşan Z gazının kütlesi 76 gram ise harcanan Y gazının kütlesi 46 gramdır. 3920 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III