Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Oluşum Entalpisi Soruları

1989
0, omel
= 2,6 mil
2SO3(g)- -25(k)+30₂(g)
tepkimesinin entalpisi (AH) nedir?
A) +790
B)-790
C) +395
SORU 4
18
SO3 gazının molar oluşum entalpisi -395 kJ/mol olduğuna
göre,
x
44 to =26,4g 50
26
çıka
A)
D) -395 E) +197,5
395
Kimya
Oluşum Entalpisi
1989 0, omel = 2,6 mil 2SO3(g)- -25(k)+30₂(g) tepkimesinin entalpisi (AH) nedir? A) +790 B)-790 C) +395 SORU 4 18 SO3 gazının molar oluşum entalpisi -395 kJ/mol olduğuna göre, x 44 to =26,4g 50 26 çıka A) D) -395 E) +197,5 395
leri Örnek 14.13'te incelenmiştir.
Örnek 14.13
Diazot tetraflorür (N₂F4) ve azot diflorür (NF₂) arasında aşağıda verilen denge tepkime-
sini ele alınız:
N₂F4(8) 2NF₂(8)
üzerine etki-
AH°= 38,5 kJ/mol
(a) Tepkime karışımı sabit hacimde ısıtıldığında, (b) sabit sıcaklık ve hacimde bir miktar
N₂F4 gazı tepkime karışımından uzaklaştırıldığında, (c) sabit sıcaklıkta tepkime karışımı-
nın üzerindeki basınç azaltıldığında ve (d) tepkime karışımına bir katalizör ilave edildi-
ğinde dengede olabilecek değişiklikleri belirleyiniz.
(Devamı)
Kimya
Oluşum Entalpisi
leri Örnek 14.13'te incelenmiştir. Örnek 14.13 Diazot tetraflorür (N₂F4) ve azot diflorür (NF₂) arasında aşağıda verilen denge tepkime- sini ele alınız: N₂F4(8) 2NF₂(8) üzerine etki- AH°= 38,5 kJ/mol (a) Tepkime karışımı sabit hacimde ısıtıldığında, (b) sabit sıcaklık ve hacimde bir miktar N₂F4 gazı tepkime karışımından uzaklaştırıldığında, (c) sabit sıcaklıkta tepkime karışımı- nın üzerindeki basınç azaltıldığında ve (d) tepkime karışımına bir katalizör ilave edildi- ğinde dengede olabilecek değişiklikleri belirleyiniz. (Devamı)
?
b
8.
Shen
*
c
5020)
Hg(s)
Yukanda verilen maddelerden kaç tanesinin stan-
dart koşullarda oluşum entalpisi sıfırdır?
A)1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
11.KIMYA
17. HC +
(suda)
18.
0,2 M
çözelti
Tepkin
çıkan
A) 0.13
D) 2.72
SO₂ +
tepkimesi
rudur?
Kimya
Oluşum Entalpisi
? b 8. Shen * c 5020) Hg(s) Yukanda verilen maddelerden kaç tanesinin stan- dart koşullarda oluşum entalpisi sıfırdır? A)1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 11.KIMYA 17. HC + (suda) 18. 0,2 M çözelti Tepkin çıkan A) 0.13 D) 2.72 SO₂ + tepkimesi rudur?
H
SSS
SS
100
E)-200
285
4.
1.D 2. E 3. B 4.A
5. B 6. D 7. D
8. B
10. CO, H₂ ve CO2 gazlarından oluşan bir karışımdaki gazların
mol kesri sırasıylatir.
Standart koşullardaki bu gaz karışımının O2 ile tam olarak
yanması sonucu 118 kJ ısı açığa çıkıyor.
9. C 10. D 11.C 12.C
Buna göre tepkime sonunda kapta kaç mol CO2 gazi
bulunur?
02 →>>
(AH°ol [CO(g)] = -284 kJ/mol, AH°ol [CO2(g)] = -394 kJ/mol,
AH ol [H₂O(g)] = -240 kJ/mol)
A) 0,1
B) 0,2
C) 0,4
GOZ
D) 0,6
4120
E) 0,8
Tepkime Enta
1.
Yukaric
L.
II.
yargıl
A) Ya
Kimya
Oluşum Entalpisi
H SSS SS 100 E)-200 285 4. 1.D 2. E 3. B 4.A 5. B 6. D 7. D 8. B 10. CO, H₂ ve CO2 gazlarından oluşan bir karışımdaki gazların mol kesri sırasıylatir. Standart koşullardaki bu gaz karışımının O2 ile tam olarak yanması sonucu 118 kJ ısı açığa çıkıyor. 9. C 10. D 11.C 12.C Buna göre tepkime sonunda kapta kaç mol CO2 gazi bulunur? 02 →>> (AH°ol [CO(g)] = -284 kJ/mol, AH°ol [CO2(g)] = -394 kJ/mol, AH ol [H₂O(g)] = -240 kJ/mol) A) 0,1 B) 0,2 C) 0,4 GOZ D) 0,6 4120 E) 0,8 Tepkime Enta 1. Yukaric L. II. yargıl A) Ya
3.
P.E (KJ)
100
70
20
T.K
X₂(g) + 2Y₂(g) → 2XY2(g)
tepkimesine ait potansiyel enerji (PE) - tepkime koordinati
(TK) grafiği yukanda verilmiştir.
Buna göre;
L. E=30 kJ/mol'dür
II. E= 100 kJ/mol'dür
Eag
III. AH=-50 kJ/mol'dür
ifadelerinden hangileri doğrudur?
NITELIK
Kimya
Oluşum Entalpisi
3. P.E (KJ) 100 70 20 T.K X₂(g) + 2Y₂(g) → 2XY2(g) tepkimesine ait potansiyel enerji (PE) - tepkime koordinati (TK) grafiği yukanda verilmiştir. Buna göre; L. E=30 kJ/mol'dür II. E= 100 kJ/mol'dür Eag III. AH=-50 kJ/mol'dür ifadelerinden hangileri doğrudur? NITELIK
11.KİMYA TARAMASI
18.
0₁1
17. HC+NaOH-
-NaCuda) + H₂O() +13,6 kkal
-Oif
-Dil (207)
0,2 M 500 mL HCI çözeltisi ile 0,1 M 1500 ml NaOH
çözeltisi karıştıniliyor.
Tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre, açığa
çıkan ısı kaç kkal dir?
2
15
0,15
A) 0,136
D) 2,72
K
0.5
21.10.*
=
B) 0,272
E) 136
A =O₁l
Bahattin EMRE
Ercan ÇİFÇİ
10
15
100
X
hf
DX
SO₂+1/20₂- SO₂ + 45 kkal
tepkimesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
B)-52,5
E) +10,5
€)1.36
05
11.2 litre SO₂ nin yanması ile 4,5 kkal ısı oluşur. X
80,5 mol O₂ harcandığında 22,5 kkal isi açığa çıkar.
So, un oluşma entalpisi AH = -45 kkal/mol dür.
D) Tepkime endotermiktir.
E) 0,5 mol SO₂ ile 0,25 mol O₂ nin tam olarak birleşme-
sinden 22,5 kkal ısı açığa çıkar.
7
68,3
57,8
1
10,5
H2(g) + O2(g) → H₂O(s) AH=-68,3 kkal
2
tepkimeleri standart koşullardaki AH değerleri ile bir-
likte verilmiştir.
goz sm
Buna göre, aynı koşullarda 90 gram su buharının
yoğunlaşma isIısı kaç kkal dir?
Smol
(H = 1,0 = 16)
A)-126,1
D)-10.5
19. H2(g) + O2(g) → H₂O(g) AH = -57,8 kkal
2
- 10.T
X
C) +52,5
13
1
20. Bağ Cinsi
H-H
H-F
F-F
dür?
A) 1830
D) -271
Ortalama bağ enerjisi (kj/mol)
436
Yukarıda verilen bağ enerjilerine göre;
H₂(g) + F₂(g) → 2HF(g) (OD +120 +16
tepkimesinin standart oluşum entalpisi kaç kj/mol
18
B) 542
E) 542
MİDYAT FEN LİSESİ
1136
594
542
568 (436+158) - 1136
158
C) 271
500-85 Flu
=59
TEST TAMAMLANDI.
YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Kimya
Oluşum Entalpisi
11.KİMYA TARAMASI 18. 0₁1 17. HC+NaOH- -NaCuda) + H₂O() +13,6 kkal -Oif -Dil (207) 0,2 M 500 mL HCI çözeltisi ile 0,1 M 1500 ml NaOH çözeltisi karıştıniliyor. Tepkime tam verimle gerçekleştiğine göre, açığa çıkan ısı kaç kkal dir? 2 15 0,15 A) 0,136 D) 2,72 K 0.5 21.10.* = B) 0,272 E) 136 A =O₁l Bahattin EMRE Ercan ÇİFÇİ 10 15 100 X hf DX SO₂+1/20₂- SO₂ + 45 kkal tepkimesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ- rudur? B)-52,5 E) +10,5 €)1.36 05 11.2 litre SO₂ nin yanması ile 4,5 kkal ısı oluşur. X 80,5 mol O₂ harcandığında 22,5 kkal isi açığa çıkar. So, un oluşma entalpisi AH = -45 kkal/mol dür. D) Tepkime endotermiktir. E) 0,5 mol SO₂ ile 0,25 mol O₂ nin tam olarak birleşme- sinden 22,5 kkal ısı açığa çıkar. 7 68,3 57,8 1 10,5 H2(g) + O2(g) → H₂O(s) AH=-68,3 kkal 2 tepkimeleri standart koşullardaki AH değerleri ile bir- likte verilmiştir. goz sm Buna göre, aynı koşullarda 90 gram su buharının yoğunlaşma isIısı kaç kkal dir? Smol (H = 1,0 = 16) A)-126,1 D)-10.5 19. H2(g) + O2(g) → H₂O(g) AH = -57,8 kkal 2 - 10.T X C) +52,5 13 1 20. Bağ Cinsi H-H H-F F-F dür? A) 1830 D) -271 Ortalama bağ enerjisi (kj/mol) 436 Yukarıda verilen bağ enerjilerine göre; H₂(g) + F₂(g) → 2HF(g) (OD +120 +16 tepkimesinin standart oluşum entalpisi kaç kj/mol 18 B) 542 E) 542 MİDYAT FEN LİSESİ 1136 594 542 568 (436+158) - 1136 158 C) 271 500-85 Flu =59 TEST TAMAMLANDI. YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
18
1. CO2(g)
(2022-2023)
standar+ molar
m.
Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin standart
koşullarda molar oluşum entalpileri sıfırdan farklıdır?
A) Yalnız
B) Yalnız
D) I vell
Oluşum
endoleis
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Oluşum Entalpisi
18 1. CO2(g) (2022-2023) standar+ molar m. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin standart koşullarda molar oluşum entalpileri sıfırdan farklıdır? A) Yalnız B) Yalnız D) I vell Oluşum endoleis E) II ve III C) Yalnız III
C ve H elementlerinden oluşan 5,6 gram bileşiğin tamamının
tim
yakılması sonucunda 0,4 mol CO₂ gazi ve 0,4 mol H₂O olu-
şurken tepkime entalpisi, AH = -100 kj'dür.
Bileşiğin molar yanma entalpisi -1000 kj olduğuna göre,
bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisin-
de doğru verilmiştir? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol)
A) CH4
BYC₂H6
C₂H₂ CH₂ E) C₂H₁0
D)
Kimya
Oluşum Entalpisi
C ve H elementlerinden oluşan 5,6 gram bileşiğin tamamının tim yakılması sonucunda 0,4 mol CO₂ gazi ve 0,4 mol H₂O olu- şurken tepkime entalpisi, AH = -100 kj'dür. Bileşiğin molar yanma entalpisi -1000 kj olduğuna göre, bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisin- de doğru verilmiştir? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol) A) CH4 BYC₂H6 C₂H₂ CH₂ E) C₂H₁0 D)
2
Isıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta artansız gerçek-
leşen,
2X(g) →→→ Y(g)
tepkimesi için basınç - zaman
değişimi grafikteki gibidir.
Buna göre,
A) Yalnız I
D) I ve III
2P
B) Yalnız II
P
1. Tepkime ekzotermiktir.
II. X'in molar oluşum entalpisi, Y ninkinden bü-
yüktür.
III. Birim hacimdeki mol sayısı yarıya düşer.
ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesindir?
A Basınç
Zaman
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Oluşum Entalpisi
2 Isıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta artansız gerçek- leşen, 2X(g) →→→ Y(g) tepkimesi için basınç - zaman değişimi grafikteki gibidir. Buna göre, A) Yalnız I D) I ve III 2P B) Yalnız II P 1. Tepkime ekzotermiktir. II. X'in molar oluşum entalpisi, Y ninkinden bü- yüktür. III. Birim hacimdeki mol sayısı yarıya düşer. ifadelerinden hangilerinin doğruluğu kesindir? A Basınç Zaman C) Yalnız III E) I, II ve III
7.
AH CH₂(g)=-75 kJ/mol
AH CO₂(g)=-390 kJ/mol
AHH₂O(g)=-240 kJ/mol
Yukarıda bazı bileşiklerin standart oluşma ısıları veril-
miştir.
Buna göre 0,64 gram CH4 gazının CO₂(g) ve H₂O(g)
oluşturmak üzere yanması sonucu açığa çıkan isi
kaç J dür?
(CH4=16)
A) 23400
D) 45720
B) 26500
E) 52420
C) 31800
Yayınlan
Lo
GL
Kimya
Oluşum Entalpisi
7. AH CH₂(g)=-75 kJ/mol AH CO₂(g)=-390 kJ/mol AHH₂O(g)=-240 kJ/mol Yukarıda bazı bileşiklerin standart oluşma ısıları veril- miştir. Buna göre 0,64 gram CH4 gazının CO₂(g) ve H₂O(g) oluşturmak üzere yanması sonucu açığa çıkan isi kaç J dür? (CH4=16) A) 23400 D) 45720 B) 26500 E) 52420 C) 31800 Yayınlan Lo GL
148
236
146
15.0
Bağ Enerjisi (kJ/mol)
108
38
148
Bağ Türü
H-H
F-F
H-F
Yukarıda bazı atomlar arasındaki bağlar ve bağ enerjileri ve-
rilmiştir.
9-12 arasındaki soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.
SORU 9
[108+38] - [2. (148)]]
H₂(g) +F2(g) →→→ 2HF(g)
Tepkimesinin entalpisi kaç kkal'dir?
A) 150
B)-150 C) 2
H-H +F-F
a = Kirilen elusen
D)-2
24-F
E) 78
146-236
SORU 10
HF(g) bileşiğinin molar oluşum entalpisi kaç kkal'dir?
= -15c
A)-150
B) +150 C)-75
D) +75
E) -2
tal Yayınları
Kimya
Oluşum Entalpisi
148 236 146 15.0 Bağ Enerjisi (kJ/mol) 108 38 148 Bağ Türü H-H F-F H-F Yukarıda bazı atomlar arasındaki bağlar ve bağ enerjileri ve- rilmiştir. 9-12 arasındaki soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız. SORU 9 [108+38] - [2. (148)]] H₂(g) +F2(g) →→→ 2HF(g) Tepkimesinin entalpisi kaç kkal'dir? A) 150 B)-150 C) 2 H-H +F-F a = Kirilen elusen D)-2 24-F E) 78 146-236 SORU 10 HF(g) bileşiğinin molar oluşum entalpisi kaç kkal'dir? = -15c A)-150 B) +150 C)-75 D) +75 E) -2 tal Yayınları
Orbital Yayınları
Tepkime Isılarını Toplanabilirliği
4. C₂H₂(g) + H₂(g) →→→→ C₂H₂(g)
2C(k)+ H₂(g) - C₂H₂(g)
C2H4(9) + H₂(g) →→→ C₂H6(g)
C(k) + O₂(g) →→→ CO₂(g)
-
AH=-174 kmpl
AH=+226 kJ/mol
AH = -136 kmol
AH = -393 kJ/mol
H₂(g) + 1/2O2(g) →→→ H₂O(s)
AH = -285 kJ/mol
Yukarıdaki denklemlere göre aynı koşullarda gerçekle-
şen,
2C₂2H6(9) +702(9) 4CO2(g) + 6H₂O(s)
tepkimesinin entalpi değeri kaç kJ/mol'dür?
A) +3114
B)-3114
D) +1557
E)-954
C) -1557
Kimya
Oluşum Entalpisi
Orbital Yayınları Tepkime Isılarını Toplanabilirliği 4. C₂H₂(g) + H₂(g) →→→→ C₂H₂(g) 2C(k)+ H₂(g) - C₂H₂(g) C2H4(9) + H₂(g) →→→ C₂H6(g) C(k) + O₂(g) →→→ CO₂(g) - AH=-174 kmpl AH=+226 kJ/mol AH = -136 kmol AH = -393 kJ/mol H₂(g) + 1/2O2(g) →→→ H₂O(s) AH = -285 kJ/mol Yukarıdaki denklemlere göre aynı koşullarda gerçekle- şen, 2C₂2H6(9) +702(9) 4CO2(g) + 6H₂O(s) tepkimesinin entalpi değeri kaç kJ/mol'dür? A) +3114 B)-3114 D) +1557 E)-954 C) -1557
10. 2N2(g) + 6H₂O(g) +1268 kJ →→ 4NH3(g) +
olduğuna göre,
3
N2(g) + 3H₂O(g)
2
aynı şartlarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimenin
AH değeri kaç kJ dır?
A) +317
B) +1268
2NH3(g) +
O2(g)
D) 1268
AH=1268
-
E) +634
- 1268
-302(g)
F
C)-63
-634
final eğiti
A) Yalnız I
D) JC
I. 1 mol bağı
H. Kırılan bağ
lam enerjis
pozitiftir.
III. Bağ sağlan
yargılarından
A) Yalnız I
D) I
Kimya
Oluşum Entalpisi
10. 2N2(g) + 6H₂O(g) +1268 kJ →→ 4NH3(g) + olduğuna göre, 3 N2(g) + 3H₂O(g) 2 aynı şartlarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimenin AH değeri kaç kJ dır? A) +317 B) +1268 2NH3(g) + O2(g) D) 1268 AH=1268 - E) +634 - 1268 -302(g) F C)-63 -634 final eğiti A) Yalnız I D) JC I. 1 mol bağı H. Kırılan bağ lam enerjis pozitiftir. III. Bağ sağlan yargılarından A) Yalnız I D) I
g
lp
27
Buna göre, çubuklar serbest bırakıldığında
hangilerinin yatay konumu değişmez?
A) Yalnız K
B) Yalnız L
C) Yalnız M
D) K ve L
11. Bazı bileşiklerin belirli koşullardaki entalpi deği-
şimleri (AH) kJ/mol cinsinden aşağıda verilmiştir.
AH (kJ/mol)
-70
-390
-240
E) L ve M
Bileşik
CH₂(g)
CO₂(g)
H₂O(g)
Buna göre, 1,6 gram CH, gazının tamamen yan-
ması sonucu kaç kilojoule ısı açığa çıkar?
(H: 1 g/mol, C: 12 g/mol)
A) 40
B) 60
D) 100
E) 120
CHO xa theo
-240
C) 80
-63+7=56-33
-24
63
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Oluşum Entalpisi
g lp 27 Buna göre, çubuklar serbest bırakıldığında hangilerinin yatay konumu değişmez? A) Yalnız K B) Yalnız L C) Yalnız M D) K ve L 11. Bazı bileşiklerin belirli koşullardaki entalpi deği- şimleri (AH) kJ/mol cinsinden aşağıda verilmiştir. AH (kJ/mol) -70 -390 -240 E) L ve M Bileşik CH₂(g) CO₂(g) H₂O(g) Buna göre, 1,6 gram CH, gazının tamamen yan- ması sonucu kaç kilojoule ısı açığa çıkar? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol) A) 40 B) 60 D) 100 E) 120 CHO xa theo -240 C) 80 -63+7=56-33 -24 63 Diğer sayfaya geçiniz.
9.
Fe₂O3(k) + 3CO(g) →2Fe(k) + 3CO₂(g)
Yukarıdaki tepkimede yer alan Fe₂O3, CO ve CO₂
maddelerinin standart molar oluşum entalpileri sırası ile
-80,-145 ve-380 kj/mol olduğuna göre, tepkimenin
entalpi değişimi (3H) değeri kaç kj'dur?
Kimya
Oluşum Entalpisi
9. Fe₂O3(k) + 3CO(g) →2Fe(k) + 3CO₂(g) Yukarıdaki tepkimede yer alan Fe₂O3, CO ve CO₂ maddelerinin standart molar oluşum entalpileri sırası ile -80,-145 ve-380 kj/mol olduğuna göre, tepkimenin entalpi değişimi (3H) değeri kaç kj'dur?
6.
AH = -100 kj
Z (g)
Yukarıda verilen tepkimede 6 gram X gazı harcandığında 20 kj
ısı açığa çıkmaktadır.
X(g)
+ 2Y (g)
Buna göre;
PX gazının mol kütlesi 30 gramdır.
11. Tepkimede aynı koşullarda 200 kj ısı açığa çıktığında
4 mol Y gazı harcanmıştır.
92III. 100 kj ısı açığa çıkarken oluşan Z gazının kütlesi 76 gram
ise harcanan Y gazının kütlesi 46 gramdır.
3920
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Oluşum Entalpisi
6. AH = -100 kj Z (g) Yukarıda verilen tepkimede 6 gram X gazı harcandığında 20 kj ısı açığa çıkmaktadır. X(g) + 2Y (g) Buna göre; PX gazının mol kütlesi 30 gramdır. 11. Tepkimede aynı koşullarda 200 kj ısı açığa çıktığında 4 mol Y gazı harcanmıştır. 92III. 100 kj ısı açığa çıkarken oluşan Z gazının kütlesi 76 gram ise harcanan Y gazının kütlesi 46 gramdır. 3920 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III