Güçlü Etkileşimler Soruları

8. CaCl₂ bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(17Cl, 20Ca)
A) Lewis yapısı Ca²+ 2[:C1:] şeklindedir.
B) Elektron alışverişi ile oluşmuştur.
C) Oda koşullarında katı hâlde bulunur.
D) Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
E) Moleküler yapıya sahiptir.
Kimya
Güçlü Etkileşimler
8. CaCl₂ bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (17Cl, 20Ca) A) Lewis yapısı Ca²+ 2[:C1:] şeklindedir. B) Elektron alışverişi ile oluşmuştur. C) Oda koşullarında katı hâlde bulunur. D) Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. E) Moleküler yapıya sahiptir.
3 3 3 G
C)
p)
Aza
Azalır
Değişmez
X:
Elektron nokta yapıları;
Y:
2e 4e
Artar
Değişmez
A) Yalnız I
10. XY ve XZ, molekülleri ile ilgili;
1. Bağlayıcı elektron sayısı 8'dir.
II. Apolardır.
. İçerdiği bağların tümü apolar kovalenttir.
yargılarından hangileri her ikisi için de doğrudur?
D) II ve III
X-
le-
Z:
B) Yalnız II
150 Soruda Fen Bilimleri
"
2e 6e
YAYINLARI
LİMİT
E) I, II ve III
C) I ve II
12.
Kimya
Güçlü Etkileşimler
3 3 3 G C) p) Aza Azalır Değişmez X: Elektron nokta yapıları; Y: 2e 4e Artar Değişmez A) Yalnız I 10. XY ve XZ, molekülleri ile ilgili; 1. Bağlayıcı elektron sayısı 8'dir. II. Apolardır. . İçerdiği bağların tümü apolar kovalenttir. yargılarından hangileri her ikisi için de doğrudur? D) II ve III X- le- Z: B) Yalnız II 150 Soruda Fen Bilimleri " 2e 6e YAYINLARI LİMİT E) I, II ve III C) I ve II 12.
e. Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel
5. İyonik bağlı bileşikler ile ilgili;
İyonik bağ oluşurken metal atomu elektron verir,
ametal atomu elektron alır.
2
II. Zıt yüklü iyonların biribirini itmesi sonucu oluşur.
III. İyonik örgü yapısında bulunur
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) I ve III.
C) I ve II.
E) I, II ve III.
Kimya
Güçlü Etkileşimler
e. Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel 5. İyonik bağlı bileşikler ile ilgili; İyonik bağ oluşurken metal atomu elektron verir, ametal atomu elektron alır. 2 II. Zıt yüklü iyonların biribirini itmesi sonucu oluşur. III. İyonik örgü yapısında bulunur yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız II. D) I ve III. C) I ve II. E) I, II ve III.
X
KİMYA TESTI
karekodu okutarak izleyebilirsiniz. Aynı zamanda
ube kanalından da video çözümlerimize ulaşabilirsiniz.
3.
Madde
NaCl(k)
Cak
CH4(0)
Güçlü etkileşim türü
lyonik bağ
Metalik bağ
D) I ve III
Apolar kovalent
bağ
Deneme 22
Elektrik
iletkenliği
İletir
İletir
STABILO B
İletmez
Yukarıdaki maddelerden hangileri hakkında verilen
bilgiler doğrudur? (₁H, 6C, 11 Na, 17Cl, 20Ca)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
EI ve III
1. Saf X SIVISının 1 atm dış basınç altındaki kaynama noktası
56 °C'dir.
Oda koşullarında sıvı hâlde bulunan X Sivisi ile ilgili
çizilen;
Buhar Basıncı (cmHg)
Ortalama kinetik enerji
Kimya
Güçlü Etkileşimler
X KİMYA TESTI karekodu okutarak izleyebilirsiniz. Aynı zamanda ube kanalından da video çözümlerimize ulaşabilirsiniz. 3. Madde NaCl(k) Cak CH4(0) Güçlü etkileşim türü lyonik bağ Metalik bağ D) I ve III Apolar kovalent bağ Deneme 22 Elektrik iletkenliği İletir İletir STABILO B İletmez Yukarıdaki maddelerden hangileri hakkında verilen bilgiler doğrudur? (₁H, 6C, 11 Na, 17Cl, 20Ca) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II EI ve III 1. Saf X SIVISının 1 atm dış basınç altındaki kaynama noktası 56 °C'dir. Oda koşullarında sıvı hâlde bulunan X Sivisi ile ilgili çizilen; Buhar Basıncı (cmHg) Ortalama kinetik enerji
element
bileşik
14. Bir X maddesinin bileşik olduğunu ispatlamak için,
1. Hal değiştirirken sıcaklığının değişmemesi
H. Aynı tür moleküllerden oluşması-
III. Bileşenlerine sadece kimyasal yolla avaşması
ifadelerinden en az hangileri bilinmelidir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
Yalnız III
TYT SORU BANKASI
Kimya
Güçlü Etkileşimler
element bileşik 14. Bir X maddesinin bileşik olduğunu ispatlamak için, 1. Hal değiştirirken sıcaklığının değişmemesi H. Aynı tür moleküllerden oluşması- III. Bileşenlerine sadece kimyasal yolla avaşması ifadelerinden en az hangileri bilinmelidir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III Yalnız III TYT SORU BANKASI
6. 20 °C sıcaklıktaki su ve amonyağın yüzey gerilimi tab-
lodaki gibidir.
Su
SIVI
Amonyak
Yüzey gerilimi (N/m)
0,073
-0,020
Buna göre;
1. Bir çamın üzerine eşit hacimde su ve amonyak
damlatılırsa amonyak suya göre daha fazla yayılır,
II. Suyun kohezvonu, amonyağın kohezyonundan bü-
Lyüktür,
A) Yalor T
Kılcallık etkisi, aynı koşullarda amonyakta suya gö-
re daha fazla görülür
yargılarından hangileri doğrudur?
B) ve H
D) Il-ve fil
3
Eve III
SZA
A>S
Cve Til
Kimya
Güçlü Etkileşimler
6. 20 °C sıcaklıktaki su ve amonyağın yüzey gerilimi tab- lodaki gibidir. Su SIVI Amonyak Yüzey gerilimi (N/m) 0,073 -0,020 Buna göre; 1. Bir çamın üzerine eşit hacimde su ve amonyak damlatılırsa amonyak suya göre daha fazla yayılır, II. Suyun kohezvonu, amonyağın kohezyonundan bü- Lyüktür, A) Yalor T Kılcallık etkisi, aynı koşullarda amonyakta suya gö- re daha fazla görülür yargılarından hangileri doğrudur? B) ve H D) Il-ve fil 3 Eve III SZA A>S Cve Til
Juds
SORU 9
Aşağıdaki iyon ve moleküllerden hangisinde merkez ato-
mun hibritleşme türü yanlış verilmiştir? (1H, 4Be, 5B, 6C,
7N7CH
BH3, sp²
A) C₂Clasp SP
C
G
YT_organik_1-(1-103).indd 29
DY NHA, sp³
f
1
C)
CC14, sp3
co
BH4, sp³
L
Orbital Yayınları
II. M
yar
A)
29
Kimya
Güçlü Etkileşimler
Juds SORU 9 Aşağıdaki iyon ve moleküllerden hangisinde merkez ato- mun hibritleşme türü yanlış verilmiştir? (1H, 4Be, 5B, 6C, 7N7CH BH3, sp² A) C₂Clasp SP C G YT_organik_1-(1-103).indd 29 DY NHA, sp³ f 1 C) CC14, sp3 co BH4, sp³ L Orbital Yayınları II. M yar A) 29
Me
D. H₂O, CO₂ ve SO₂ bileşikleri ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır? (₁H, 6C, 80, 16S)
A) H₂O Sivisinda SO2 gazının çözünmesi beklenmez.
B) CO₂ molekülünde C atomunun yükseltgenme basa-
mağı +4 tür.
C) Normal kaynama noktası en düşük olan CO₂ dir.
D SO₂ moleküllerinde ortak kullanılan elektron sayısı 6 dır.
E) H₂O molekülleri arasında yoğun fazda hidrojen bağla-
ri etkindir.
✓
Kimya
Güçlü Etkileşimler
Me D. H₂O, CO₂ ve SO₂ bileşikleri ile ilgili aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır? (₁H, 6C, 80, 16S) A) H₂O Sivisinda SO2 gazının çözünmesi beklenmez. B) CO₂ molekülünde C atomunun yükseltgenme basa- mağı +4 tür. C) Normal kaynama noktası en düşük olan CO₂ dir. D SO₂ moleküllerinde ortak kullanılan elektron sayısı 6 dır. E) H₂O molekülleri arasında yoğun fazda hidrojen bağla- ri etkindir. ✓
4.
O, molekülüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
(80)
A) Lewis formülü: 0 :: 0 şeklindedir.
B) Ortaklanmış (bağlayıcı) elektron sayısı 4'tür.
C) Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 4'tür.
D) Oksijen atomları arasında, güçlü etkileşimler vardır.
E) Oksijen molekülleri arasında, apolar kovalent bağlar
vardır.
Kimya
Güçlü Etkileşimler
4. O, molekülüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (80) A) Lewis formülü: 0 :: 0 şeklindedir. B) Ortaklanmış (bağlayıcı) elektron sayısı 4'tür. C) Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 4'tür. D) Oksijen atomları arasında, güçlü etkileşimler vardır. E) Oksijen molekülleri arasında, apolar kovalent bağlar vardır.
180.
1.
11.
III.
IV.
Element Sembolü
Kr
Ag
Mn
Zn
D) II, III ve IV
Element Adı
B) III ve IV
Krom
Yukarıdaki tabloda verilen element sembollerinden
hangilerinin adı doğrudur?
A) I ve Il
Gümüş
Mangan
Çinko
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
S
A
48
Kimya
Güçlü Etkileşimler
180. 1. 11. III. IV. Element Sembolü Kr Ag Mn Zn D) II, III ve IV Element Adı B) III ve IV Krom Yukarıdaki tabloda verilen element sembollerinden hangilerinin adı doğrudur? A) I ve Il Gümüş Mangan Çinko C) I, II ve III E) I, II, III ve IV S A 48
TEKNOSACELL
X
21:42
elektronlar her iki atom tarafından eşit çekilir.
Elektron yük yoğunluğu eşit dağılacağı için kutup-
laşma olmaz. Bu yüzden bu bağlara apolar (ku-
tupsuz) kovalent bağ denir.
2
Bu bağı içeren moleküllere H₂, O₂, N₂, Cl₂ örnek
verilebilir.
25
Madde
A)
CO₂
2
B) NH3 L
C)
02L
D
HF
E) NaF
H-H
A
Örnek: 1
924
Aşağıdaki maddelerden hangisinin kimyasal bağ türü
karşısında yanlış işaretlenmiştir?
H, 6CN 80 F 11 Na)→→→
F
2
:0=0:
İyonik bağ
30
11
26
:NEN:
polor
@%74
1
Polar
kovalent
bağ
✓
))
27
Apolar
kovalent
bağ
Fe
Kimya
Güçlü Etkileşimler
TEKNOSACELL X 21:42 elektronlar her iki atom tarafından eşit çekilir. Elektron yük yoğunluğu eşit dağılacağı için kutup- laşma olmaz. Bu yüzden bu bağlara apolar (ku- tupsuz) kovalent bağ denir. 2 Bu bağı içeren moleküllere H₂, O₂, N₂, Cl₂ örnek verilebilir. 25 Madde A) CO₂ 2 B) NH3 L C) 02L D HF E) NaF H-H A Örnek: 1 924 Aşağıdaki maddelerden hangisinin kimyasal bağ türü karşısında yanlış işaretlenmiştir? H, 6CN 80 F 11 Na)→→→ F 2 :0=0: İyonik bağ 30 11 26 :NEN: polor @%74 1 Polar kovalent bağ ✓ )) 27 Apolar kovalent bağ Fe
2. Metalik bağ ve metaller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Metalik bağ, metal atomlarını bir arada tutan etkileşim-
dir.
B) Metalik bağ (-) yüklü elektron denizinde yüzen (+) yüklü
katyonlar arasındaki çekim kuvveti olarak açıklanır.
C) Metallerin sertliği, elektrik ve Isı iletkenliği serbest hareket
eden değerlik elektronları ile ilişkilidir.
D) IA grubu metallerinin atom hacmi arttıkça metalik bağ
kuvveti artar, dolayısıyla erime noktaları yükselir.
E) Metalin değerlik elektronları çekirdek tarafından kuvvetle
çekilemediklerinden serbest ve hareketlidir.
5.
113
Kimya
Güçlü Etkileşimler
2. Metalik bağ ve metaller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Metalik bağ, metal atomlarını bir arada tutan etkileşim- dir. B) Metalik bağ (-) yüklü elektron denizinde yüzen (+) yüklü katyonlar arasındaki çekim kuvveti olarak açıklanır. C) Metallerin sertliği, elektrik ve Isı iletkenliği serbest hareket eden değerlik elektronları ile ilişkilidir. D) IA grubu metallerinin atom hacmi arttıkça metalik bağ kuvveti artar, dolayısıyla erime noktaları yükselir. E) Metalin değerlik elektronları çekirdek tarafından kuvvetle çekilemediklerinden serbest ve hareketlidir. 5. 113
5. Metallerde değerlik elektron sayısından daha fazla boş de-
ğerlik orbitali vardır.
Buna göre,
I. Isı ve elektriği iletirler.
II. Tel ve levha haline getirilebilirler.
III. Parlaktırlar.
yargılarından hangileri metallerin bu özelliğinin bir sonu-
cudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Güçlü Etkileşimler
5. Metallerde değerlik elektron sayısından daha fazla boş de- ğerlik orbitali vardır. Buna göre, I. Isı ve elektriği iletirler. II. Tel ve levha haline getirilebilirler. III. Parlaktırlar. yargılarından hangileri metallerin bu özelliğinin bir sonu- cudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
H-: ve :N= N: molekülleri ile ilgili,
1. Her ikisinde de molekül içi bağleri polar kovalenttir.
II. İçerdikleri sigma bağ sayıları eşittir.
III. HF molekülü polar N₂ molekülü apolardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
CILIK A.Ş.
D) II ve III
Bve Il
CHI ve III
E) I, II ve III
www.fenbilimleri
Kimya
Güçlü Etkileşimler
H-: ve :N= N: molekülleri ile ilgili, 1. Her ikisinde de molekül içi bağleri polar kovalenttir. II. İçerdikleri sigma bağ sayıları eşittir. III. HF molekülü polar N₂ molekülü apolardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III CILIK A.Ş. D) II ve III Bve Il CHI ve III E) I, II ve III www.fenbilimleri
3. Kapalı sabit hacimli bir kapta XY 3(g) varken basınç P dir.
Sabit sıcaklıkta,
→ X2(g) + 3Y 2(g)
3(g)
tepkimesi gerçekleşince kaptaki son basınç 2P oluyor.
Buna göre, kapta bulunan gazların kısmi basınçları
kaç atm'dir?
2XY,
A)
B)
P.
D)
G
XY3
PSP4
5
C) 0
P2
E) 0
Px
2P
5
P
4
P
P
NIT NI
2
P
2
2 % 4 % +
Py
3P
5
3P
4
P
3P
2
3P
2
Kimya
Güçlü Etkileşimler
3. Kapalı sabit hacimli bir kapta XY 3(g) varken basınç P dir. Sabit sıcaklıkta, → X2(g) + 3Y 2(g) 3(g) tepkimesi gerçekleşince kaptaki son basınç 2P oluyor. Buna göre, kapta bulunan gazların kısmi basınçları kaç atm'dir? 2XY, A) B) P. D) G XY3 PSP4 5 C) 0 P2 E) 0 Px 2P 5 P 4 P P NIT NI 2 P 2 2 % 4 % + Py 3P 5 3P 4 P 3P 2 3P 2
7.
demir
çubuk
Şekil-Il
Şekil-l
şekil
a şe.
Ağır bir demir çubuk buz kalıbının üstüne
l'deki gibi konulup bir süre beklendiğinde buzas
kil Il'deki gibi gömülüyor.
A) Yalnız I
Bu durum ile ilgili,
1. Basınç artarsa erime noktası düşer.
II. Basınç etkisi geçince eriyen buz tekrar donar.
III. Buz bölünmeden demir çubuk yere doğru iler.
ler.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
demir
D) II ve III
çubuk
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Güçlü Etkileşimler
7. demir çubuk Şekil-Il Şekil-l şekil a şe. Ağır bir demir çubuk buz kalıbının üstüne l'deki gibi konulup bir süre beklendiğinde buzas kil Il'deki gibi gömülüyor. A) Yalnız I Bu durum ile ilgili, 1. Basınç artarsa erime noktası düşer. II. Basınç etkisi geçince eriyen buz tekrar donar. III. Buz bölünmeden demir çubuk yere doğru iler. ler. verilen ifadelerden hangileri doğrudur? B) Yalnız II demir D) II ve III çubuk E) I, II ve III C) I ve II