Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Güçlü Etkileşimler Soruları

Bu testte 7 soru vardir.
1. Şarjı bittiği için kapanan cep telefonunu şarj ettikten sonra
açmaya çalışan Zeynep Alya Hanım ekranda "PIN kodunu
giriniz." uyarısını görmüştür. PIN kodunu hatırlamadığı için
ekrandaki # tuşuna basarak PIN kodunu hatırlamak için
daha önceden yazdığı ipucuna bakmıştır.
11:40
Korozif
madde
E PIN
Kodunu Giriniz.
1
4
7
*
★
GVI (8
p) 5026
2
58
3
(
6
10
9
#
Tahriş
Toksik
madde edici madde
Buna göre, Zeynep Alya Hanım'ın telefonunun PIN
kodu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 0526
B) 2506
C) 2503
E) 4903
Yakıcı
madde
26
S
A
R
M
A
2.
Kimya
Güçlü Etkileşimler
Bu testte 7 soru vardir. 1. Şarjı bittiği için kapanan cep telefonunu şarj ettikten sonra açmaya çalışan Zeynep Alya Hanım ekranda "PIN kodunu giriniz." uyarısını görmüştür. PIN kodunu hatırlamadığı için ekrandaki # tuşuna basarak PIN kodunu hatırlamak için daha önceden yazdığı ipucuna bakmıştır. 11:40 Korozif madde E PIN Kodunu Giriniz. 1 4 7 * ★ GVI (8 p) 5026 2 58 3 ( 6 10 9 # Tahriş Toksik madde edici madde Buna göre, Zeynep Alya Hanım'ın telefonunun PIN kodu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 0526 B) 2506 C) 2503 E) 4903 Yakıcı madde 26 S A R M A 2.
3.
Metalik bağlar metallere,
I. Parlak olma
II. Elektriği iletme
III. Tel ve levha hâline gelebilme
özelliklerinden hangilerini katar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
-) 1,
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Güçlü Etkileşimler
3. Metalik bağlar metallere, I. Parlak olma II. Elektriği iletme III. Tel ve levha hâline gelebilme özelliklerinden hangilerini katar? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III -) 1, E) I, II ve III C) I ve III
Sorun Yok
METALIK BAĞLAR
1.
Metalik bağlar ile ilgili,
I. Metal atomları arasında oluşur.
II. Farklı metaller arasında oluşabilir.
III. Elektriksel çekim kuvvetleridir.
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
5.
Metalik bağ
I. Kimyasal
II. Zayıf etki
III. Atomlar
yargılarında
A) Yalnız I
Kimya
Güçlü Etkileşimler
Sorun Yok METALIK BAĞLAR 1. Metalik bağlar ile ilgili, I. Metal atomları arasında oluşur. II. Farklı metaller arasında oluşabilir. III. Elektriksel çekim kuvvetleridir. A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve III 5. Metalik bağ I. Kimyasal II. Zayıf etki III. Atomlar yargılarında A) Yalnız I
C) I ve III
4. Metalik bağ için,
1. Kimyasal bağdır.
II. Zayıf etkileşimdir.
III. Atomlar arası bağdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
3. ÜNİTE:
7.
C
Metaller
nimadan
Bu olay
1. Meta
II. Met
Kimya
Güçlü Etkileşimler
C) I ve III 4. Metalik bağ için, 1. Kimyasal bağdır. II. Zayıf etkileşimdir. III. Atomlar arası bağdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III 3. ÜNİTE: 7. C Metaller nimadan Bu olay 1. Meta II. Met
E) I, II ve III
).
elektronlar için,
bağlıdır.
azandırır.
- deniz oluşturu
I, II ve III
0
E) Alaşım oluşturabilirler.
Metallerin isi ve elektriği iyi iletmeleri,
1. Atomlar arası metalik bağların bulunması
II. Atomların dolu olmayan değerlik katmanlarının olması
III. Değerlik elektronlarının bağımsız hareket edebilmesi
IV. Katı hâlde olmaları
özelliklerinden hangilerinin varlığı ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
D) I, II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve IV
C) Yalnız III
87
TEST NO
●●●
O
1234567890
●●● D
11
A
ABCDE 15
1234567802
19
2
7
Kimya
Güçlü Etkileşimler
E) I, II ve III ). elektronlar için, bağlıdır. azandırır. - deniz oluşturu I, II ve III 0 E) Alaşım oluşturabilirler. Metallerin isi ve elektriği iyi iletmeleri, 1. Atomlar arası metalik bağların bulunması II. Atomların dolu olmayan değerlik katmanlarının olması III. Değerlik elektronlarının bağımsız hareket edebilmesi IV. Katı hâlde olmaları özelliklerinden hangilerinin varlığı ile açıklanabilir? A) Yalnız I D) I, II ve III B) Yalnız II E) I, II ve IV C) Yalnız III 87 TEST NO ●●● O 1234567890 ●●● D 11 A ABCDE 15 1234567802 19 2 7
dir.
eri doğrudur?
1
B) Yalnız II
E) I, II ve III
3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Metaller bir çekiçle vurulduğunda yukarıdaki resimdeki gibi kı-
rılmadan şekil değiştirirler.
Bu olayın nedenini,
1. Metal atomlarının serbest olması
II. Metal katyonlarının elektron denizinde yüzmesi
III. Metal katyonlarının birbirini itmemesi
yargılarından hangileri açıklar?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
10. I. Metalik bağın sağlamlığını ar
talarına ve sertliklerine bakı
II. Metalik bağlara sahip katıla
lir.
III. Metallerde metalik bağın g
ya doğru artar.
Metalik bağlarla ilgili yuka
ri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
11. Sodyum metali bıçakla ke
tali oldukça serttir.
Metallerin sertliklerinin
1. Metalik bağa katılan
SI
Kimya
Güçlü Etkileşimler
dir. eri doğrudur? 1 B) Yalnız II E) I, II ve III 3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Metaller bir çekiçle vurulduğunda yukarıdaki resimdeki gibi kı- rılmadan şekil değiştirirler. Bu olayın nedenini, 1. Metal atomlarının serbest olması II. Metal katyonlarının elektron denizinde yüzmesi III. Metal katyonlarının birbirini itmemesi yargılarından hangileri açıklar? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II 10. I. Metalik bağın sağlamlığını ar talarına ve sertliklerine bakı II. Metalik bağlara sahip katıla lir. III. Metallerde metalik bağın g ya doğru artar. Metalik bağlarla ilgili yuka ri yanlıştır? A) Yalnız I D) I ve II 11. Sodyum metali bıçakla ke tali oldukça serttir. Metallerin sertliklerinin 1. Metalik bağa katılan SI
E) I, II ve Ill
gileri arasında meta-
, II ve II
C) I ve IV
Kolaydan > Zora
5.
Elektron
Yukanda metal bağlanını gösteren bir model verilmiştir.
Buna göre,
1. Metallerin metallerie elektron alışverişi sonucu oluştur
lan bağa metalik bağ denir.
II. Metallerin değerlik elektronlan hem ait olduklan atomi
boş değerlik katmanlarına hem de komşu atomların eş an
jili boş değerlik katmanlanna geçebilirler.
III. Negatif yüklü elektronlann oluşturduğu elektron denizi,
tal atomlarını bir arada tutar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
Cl
11. NI
Ill. Metal katyonlan
yargılarından hangileri açıklar?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) Live
8. Metaller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
A) Değerlik katmanlarındaki elektronlan a
B) lyonlaşma enerjileri ametallerinkine gö
C) Değerlik elektronlan boş değerlik kat
dolaşabilir.
D) Bir atomun değerlik elektronlan kom
rafından da çekilir.
E) Alaşım oluşturabilirler.
Kimya
Güçlü Etkileşimler
E) I, II ve Ill gileri arasında meta- , II ve II C) I ve IV Kolaydan > Zora 5. Elektron Yukanda metal bağlanını gösteren bir model verilmiştir. Buna göre, 1. Metallerin metallerie elektron alışverişi sonucu oluştur lan bağa metalik bağ denir. II. Metallerin değerlik elektronlan hem ait olduklan atomi boş değerlik katmanlarına hem de komşu atomların eş an jili boş değerlik katmanlanna geçebilirler. III. Negatif yüklü elektronlann oluşturduğu elektron denizi, tal atomlarını bir arada tutar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III Cl 11. NI Ill. Metal katyonlan yargılarından hangileri açıklar? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) Live 8. Metaller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi A) Değerlik katmanlarındaki elektronlan a B) lyonlaşma enerjileri ametallerinkine gö C) Değerlik elektronlan boş değerlik kat dolaşabilir. D) Bir atomun değerlik elektronlan kom rafından da çekilir. E) Alaşım oluşturabilirler.
A) Yalnız I
D) II ve III
Bileşik
A) Mg3(PO4)2
B) PCI 3
C) Hg₂Cl₂
D) N₂O
E) KMnO4
B)
2. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin adlandırılması yan-
lış verilmiştir?
E) Yalnız III
Adlandırılması
Magnezyum fosfat
Fosfor triklorür
Civa (1) klorür
Monoazot dioksit
Potasyum permanganat
Kolaydan > Za
mülleri ve bi
sinde yanlış
hele Bileşik F
X₂Y
XZ
Y₂
YZ
A)
B)
C)
D)
E)
N
Z.
6. 1H, 9F, 7N
Kimya
Güçlü Etkileşimler
A) Yalnız I D) II ve III Bileşik A) Mg3(PO4)2 B) PCI 3 C) Hg₂Cl₂ D) N₂O E) KMnO4 B) 2. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin adlandırılması yan- lış verilmiştir? E) Yalnız III Adlandırılması Magnezyum fosfat Fosfor triklorür Civa (1) klorür Monoazot dioksit Potasyum permanganat Kolaydan > Za mülleri ve bi sinde yanlış hele Bileşik F X₂Y XZ Y₂ YZ A) B) C) D) E) N Z. 6. 1H, 9F, 7N
X tuzu ile ilgili,
1. Tyonik bağlıdır.?
II. Kristal yapılıdır.
?
H. Turnusol kağıdına etki etmez
nedenin
D) II e III
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız
asid
EXI ve III
Kimya
Güçlü Etkileşimler
X tuzu ile ilgili, 1. Tyonik bağlıdır.? II. Kristal yapılıdır. ? H. Turnusol kağıdına etki etmez nedenin D) II e III yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız asid EXI ve III
in isimlendirilme
gisi doğru olarak
3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Bağlarla ilgili,
I. X ametalinin oluşturduğu X₂ molekülünde tek bağ vardır.
II. X ve Y ametalleri arasındaki oluşan bağ polar kovalent bağ-
dır.
III. Z metali ile Y ametalinin oluşturduğu bağda Y elektron verir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
12. Atom numarası 7 olan N atomu
I. Lewis yapısı :N• şeklinde gö
II. Katman elektron dizilimi
III. Oktedini tamamlamak için i
yargılarından hangileri doğr
A) Yalnız I
B)
D) II ve III
Kimya
Güçlü Etkileşimler
in isimlendirilme gisi doğru olarak 3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Bağlarla ilgili, I. X ametalinin oluşturduğu X₂ molekülünde tek bağ vardır. II. X ve Y ametalleri arasındaki oluşan bağ polar kovalent bağ- dır. III. Z metali ile Y ametalinin oluşturduğu bağda Y elektron verir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) Yalnız III 12. Atom numarası 7 olan N atomu I. Lewis yapısı :N• şeklinde gö II. Katman elektron dizilimi III. Oktedini tamamlamak için i yargılarından hangileri doğr A) Yalnız I B) D) II ve III
3
11.
•Ï.
YYY
XY3 molekülünün Lewis yapısı yukarıda verilmiştir.
Buna göre;
x-Y bağı polardır.
II. XY3 molekülü polardır.
HY nin atom numarası 1 dir.
IV. XY ün kimyasal türü moleküldür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Byt vett
A) Lve
Fen Bilimleri
D) Il ve III
Gyvelv
E) I, II, II ve IV
Kimya
Güçlü Etkileşimler
3 11. •Ï. YYY XY3 molekülünün Lewis yapısı yukarıda verilmiştir. Buna göre; x-Y bağı polardır. II. XY3 molekülü polardır. HY nin atom numarası 1 dir. IV. XY ün kimyasal türü moleküldür. ifadelerinden hangileri doğrudur? Byt vett A) Lve Fen Bilimleri D) Il ve III Gyvelv E) I, II, II ve IV
metal Antal
218)3
21816
10. 13Al ve 16S elementleri arasında oluşan kararlı bileşik
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
AIS
A) İyonik bağ içerir.
B) Formül birimi beş atom içerir.
C) Alüminyum sülfür olarak adlandırılır.
D) Moleküllü yapıdadır.
E) Elementlerinden oluşumunda elektron alışverişi var-
dir.
12. Şekildeki
ve H₂O ol
rilmiştir.
8-
6+
4+
2+
20
0
Buna gö
Kimya
Güçlü Etkileşimler
metal Antal 218)3 21816 10. 13Al ve 16S elementleri arasında oluşan kararlı bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? AIS A) İyonik bağ içerir. B) Formül birimi beş atom içerir. C) Alüminyum sülfür olarak adlandırılır. D) Moleküllü yapıdadır. E) Elementlerinden oluşumunda elektron alışverişi var- dir. 12. Şekildeki ve H₂O ol rilmiştir. 8- 6+ 4+ 2+ 20 0 Buna gö
aldırıldı-
yor.
pkimesi
5. M bir metal X, Y ve Z ise halojendir.
MY2+ X2-
MX2 + Y₂
MX2 + Z₂
MZ2 + X₂
tepkimeleri kendiliğinden gerçekleştiğine göre X, Y ve Z
nin çekirdek yükleri arasındaki ilişki nasıldır?
A) X>Y>Z
T
-
B) X>Z>Y
D) Y>X>Z
y
C) Y>Z>X
E) Z>Y>X
H<S<Y<
Kimya
Güçlü Etkileşimler
aldırıldı- yor. pkimesi 5. M bir metal X, Y ve Z ise halojendir. MY2+ X2- MX2 + Y₂ MX2 + Z₂ MZ2 + X₂ tepkimeleri kendiliğinden gerçekleştiğine göre X, Y ve Z nin çekirdek yükleri arasındaki ilişki nasıldır? A) X>Y>Z T - B) X>Z>Y D) Y>X>Z y C) Y>Z>X E) Z>Y>X H<S<Y<
Birim örgü yapısına sahiptir.
Kristal
Lewis yapısı Na* [:: şeklindedir.
Atomlan oktet kuralına uyar.
V. Sulu çözeltisi elektriği iletir.
All ve IV
NaF bileşiği ile ilgill yukandaki ifadelerden hangl-
leri doğrudur? (,,Na, F)
B) II ve III
! ganks
D) I, II ve III
Na 2) 8)
F 2) 7)
C) I, II ve INV
E) I, II, III ve IV
Kimya
Güçlü Etkileşimler
Birim örgü yapısına sahiptir. Kristal Lewis yapısı Na* [:: şeklindedir. Atomlan oktet kuralına uyar. V. Sulu çözeltisi elektriği iletir. All ve IV NaF bileşiği ile ilgill yukandaki ifadelerden hangl- leri doğrudur? (,,Na, F) B) II ve III ! ganks D) I, II ve III Na 2) 8) F 2) 7) C) I, II ve INV E) I, II, III ve IV
Bileşik
L. Mg(NO3)2
11. AIP
Ill. CaMnO4
Sulu çözeltisine verdiği
lyonlar
Mg²+, NO3
Art, P-
Ca²+, MnO²
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin sulu çözelti-
sine verdiği İyonlar doğru olarak verilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) II ve III
C) I ve II
Aş
rilr
A
B
Kimya
Güçlü Etkileşimler
Bileşik L. Mg(NO3)2 11. AIP Ill. CaMnO4 Sulu çözeltisine verdiği lyonlar Mg²+, NO3 Art, P- Ca²+, MnO² Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin sulu çözelti- sine verdiği İyonlar doğru olarak verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve III C) I ve II Aş rilr A B
12.
X(s)
C)
D)
E)
3h cm
2. kap
1. kap
Aynı koşullarda bulunan özdeş iki kaba eşit hacimde X ve Y
sıvılarından konulmuştur. Bir süre beklendikten sonra kap-
lardaki sıvıların durumu aşağıdaki gibi olmaktadır.
Özellik
X(s)
1. kap
Buna göre, X ve Y sıvıları ile ilgili özellik-karşılaştırma
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
3h/2 cm
Y(s)
Moleküller arası etkileşim
Kaynama noktası
Buharlaşma ısıSI
Uçuculuk
Kaynama anındaki buhar
basıncı
Y(s)
2. kap
3h cm
Karşılaştırma
X > Y
Y > X
Y > X
X > Y
X = Y
2h cm
Kimya
Güçlü Etkileşimler
12. X(s) C) D) E) 3h cm 2. kap 1. kap Aynı koşullarda bulunan özdeş iki kaba eşit hacimde X ve Y sıvılarından konulmuştur. Bir süre beklendikten sonra kap- lardaki sıvıların durumu aşağıdaki gibi olmaktadır. Özellik X(s) 1. kap Buna göre, X ve Y sıvıları ile ilgili özellik-karşılaştırma eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? 3h/2 cm Y(s) Moleküller arası etkileşim Kaynama noktası Buharlaşma ısıSI Uçuculuk Kaynama anındaki buhar basıncı Y(s) 2. kap 3h cm Karşılaştırma X > Y Y > X Y > X X > Y X = Y 2h cm