Plazma Soruları

R
M
11. Belli bir miktar glikoz (C6H₁2O6) yeterli miktarda saf suyla
12
karıştırılmıştır.
Oluşan karışımla ilgili,
1. Karışımda moleküller arasında hidrojen bağı bulunur.
II. Basit damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrıştırılabilir. -
III. Karışım elektriği iletir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I ve III
C) Yalnız III
Kimya
Plazma
R M 11. Belli bir miktar glikoz (C6H₁2O6) yeterli miktarda saf suyla 12 karıştırılmıştır. Oluşan karışımla ilgili, 1. Karışımda moleküller arasında hidrojen bağı bulunur. II. Basit damıtma yöntemi ile bileşenlerine ayrıştırılabilir. - III. Karışım elektriği iletir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) I ve III C) Yalnız III
4
au
Paylaşım Yayınları
2/8/7)
12. 12Mg ile 17Cl arasında oluşan bileşikle ilgili a
dakilerden hangisi yanlıştır
be
Adi magnezyum klorürdür.
Biyonik bağlıdır.
C) Lewis yapısı
:: Mg2+CI:
şeklindedir.
Elektron ortaklaşmasıyla oluşmuştur.
E) Mg ve Cl iyonları oktede ulaşmıştır.
12/
2
ponang
Kimya
Plazma
4 au Paylaşım Yayınları 2/8/7) 12. 12Mg ile 17Cl arasında oluşan bileşikle ilgili a dakilerden hangisi yanlıştır be Adi magnezyum klorürdür. Biyonik bağlıdır. C) Lewis yapısı :: Mg2+CI: şeklindedir. Elektron ortaklaşmasıyla oluşmuştur. E) Mg ve Cl iyonları oktede ulaşmıştır. 12/ 2 ponang
6.
KİMYA
Sıra Sende
12,8'er gram SO₂ ve O₂ gazları ile başla-
tilan;
2SO2(g) + O2(g) → 250 3(g)
-
tepkimesi tam verimle gerçekleşmektedir.
Buna göre tepkime ile ilgili,
9,6 gram SO₂ gazı artmıştır.
II. 16 gram SO, gazı oluşmuştur.
III SO₂ gazı sınırlayıcı bileşendir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(0:16, S: 32)
A) Yalnız L -B) Yalnız-H C) Yalnız III
E) I. Il ve tit
D) II ve III
2503
2802 + 02
12,8
B: 12,8
D: -12,8 + - 614
S:
+6,4
-
+12,8
82/x-
6/Y
4
POTC
Kimya
Plazma
6. KİMYA Sıra Sende 12,8'er gram SO₂ ve O₂ gazları ile başla- tilan; 2SO2(g) + O2(g) → 250 3(g) - tepkimesi tam verimle gerçekleşmektedir. Buna göre tepkime ile ilgili, 9,6 gram SO₂ gazı artmıştır. II. 16 gram SO, gazı oluşmuştur. III SO₂ gazı sınırlayıcı bileşendir. yargılarından hangileri doğrudur? (0:16, S: 32) A) Yalnız L -B) Yalnız-H C) Yalnız III E) I. Il ve tit D) II ve III 2503 2802 + 02 12,8 B: 12,8 D: -12,8 + - 614 S: +6,4 - +12,8 82/x- 6/Y 4 POTC
4. Aynı düzlemdeki F, F₂, F₁ kuvvetleri şekil
'2'
deki gibidir.
F₁
1. F₁+F₂
11. F-F
III. F +F
1
a
F₁
kuvvetinin şiddeti bir miktar artırıldığın-
da,
A) Yalnız I
14%
D) I ve II
3
kuvvetlerinden hangilerinin büyüklüğü ke-
sinlikle artar?
B) Yalnız II
6.
C) Yalnız III
E) II ve III
A16
Kimya
Plazma
4. Aynı düzlemdeki F, F₂, F₁ kuvvetleri şekil '2' deki gibidir. F₁ 1. F₁+F₂ 11. F-F III. F +F 1 a F₁ kuvvetinin şiddeti bir miktar artırıldığın- da, A) Yalnız I 14% D) I ve II 3 kuvvetlerinden hangilerinin büyüklüğü ke- sinlikle artar? B) Yalnız II 6. C) Yalnız III E) II ve III A16
8.
8P
0000
X
8P
•XX.X
Yukarıda X atomlarından oluşan X, element mole-
külü gösterilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Molekül kovalent bağ ile oluşmuştur.
B Molekülde bağlayıcı olmayan 8 elektron vardır.
C) Molekülde 4 bağlayıcı elektron vardır.
D) Bağ yapımında elektron alışverişinde 4 elektron
kullanılmıştır.
Molekülde ortaklanmış elektron çifti sayısı 2'dir.
Kimya
Plazma
8. 8P 0000 X 8P •XX.X Yukarıda X atomlarından oluşan X, element mole- külü gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Molekül kovalent bağ ile oluşmuştur. B Molekülde bağlayıcı olmayan 8 elektron vardır. C) Molekülde 4 bağlayıcı elektron vardır. D) Bağ yapımında elektron alışverişinde 4 elektron kullanılmıştır. Molekülde ortaklanmış elektron çifti sayısı 2'dir.
Gaz
> Tanecikleri arasındaki boşluk en fazladır.
> Maddenin en düzensiz, en yüksek
enerjili hâlidir.
➤ Tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri
yok denecek kadar azdır.
➤ Titreşim, dönme ve öteleme hareketi ya-
parlar.
> Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
> Bulundukları kabı tamamen doldurarak,
kabin şekil ve hacmini alırlar.
Plazma
> Belirli şekli ve hacimleri yoktur.
> Akışkandır. Nötral yapıdadır.
> Yoğunlukları katı ve sıvılardan azdır.
> Diğer hallere göre taneciklerinin enerjisi
en yüksektir.
> Tanecikleri arasındaki boşluk katı ve si-
.: vilara göre fazladır.
lyo-
> lyon, elektron, nötr atom karışımına
nize olmuş qaz ya da ..plazma... denir.
:
2.
Daha çok iyonlardan olu-
şan maddenin en yüksek
enerjili hâli Plazma hâlidir.
Kimya
Plazma
Gaz > Tanecikleri arasındaki boşluk en fazladır. > Maddenin en düzensiz, en yüksek enerjili hâlidir. ➤ Tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri yok denecek kadar azdır. ➤ Titreşim, dönme ve öteleme hareketi ya- parlar. > Belirli şekil ve hacimleri yoktur. > Bulundukları kabı tamamen doldurarak, kabin şekil ve hacmini alırlar. Plazma > Belirli şekli ve hacimleri yoktur. > Akışkandır. Nötral yapıdadır. > Yoğunlukları katı ve sıvılardan azdır. > Diğer hallere göre taneciklerinin enerjisi en yüksektir. > Tanecikleri arasındaki boşluk katı ve si- .: vilara göre fazladır. lyo- > lyon, elektron, nötr atom karışımına nize olmuş qaz ya da ..plazma... denir. : 2. Daha çok iyonlardan olu- şan maddenin en yüksek enerjili hâli Plazma hâlidir.
11. Maddeler doğada katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üze-
re dört farklı hâlde bulunabilir.
Buna göre,
Güneş
1
A) I
Kutup ışıkları
IV
Magma
||
B) II
maddelerinden hangisi diğerlerinden farklı fiziksel
hâldedir?
Civa
V
C) III
Şimşek
III
D) IV
E) V
Kimya
Plazma
11. Maddeler doğada katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üze- re dört farklı hâlde bulunabilir. Buna göre, Güneş 1 A) I Kutup ışıkları IV Magma || B) II maddelerinden hangisi diğerlerinden farklı fiziksel hâldedir? Civa V C) III Şimşek III D) IV E) V
B
11. Aşağıdakilerin hangisinde plazmaların özellikleri
yanlış olarak verilmiştir?
SO
B
A) Plazmaların belirli şekil ve hacimleri yoktur.
B) Yoğunlukları katı ve sıvılardan daha azdır.
C) Plazma hali nötr atom, molekül, pozitif ve negatif
yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur.
D) Plazma pozitif ve negatif yüklü iyonların oluşturdu-
ğu pozitif veya negatif yüklü haldir.
E) Gazlar birbirlerine çarparak birbirlerine enerji ak-
tarırlar ancak plazmalar birbirine çarpacak kadar
yoğun değildirler.
7-E
8-C
9-E
10-E
2. A
r
11-0
TYT
Kimya
Plazma
B 11. Aşağıdakilerin hangisinde plazmaların özellikleri yanlış olarak verilmiştir? SO B A) Plazmaların belirli şekil ve hacimleri yoktur. B) Yoğunlukları katı ve sıvılardan daha azdır. C) Plazma hali nötr atom, molekül, pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur. D) Plazma pozitif ve negatif yüklü iyonların oluşturdu- ğu pozitif veya negatif yüklü haldir. E) Gazlar birbirlerine çarparak birbirlerine enerji ak- tarırlar ancak plazmalar birbirine çarpacak kadar yoğun değildirler. 7-E 8-C 9-E 10-E 2. A r 11-0 TYT
A) Ya
D) II ve III
3-B
5. Aşağıdakilerden hangisi hal değişimidir?
A) Çözünme
ve
B) Paslanma
D) Çürüme
4-A
5-C
C)Yoğuşma
E) Yanma
2.
6. Aşağıdakilerin hangisinde maddenin plazma hali-
nin özellikleri yanlış olarak verilmiştir?
6-A
Saf bir madde
sının,
A) Düşük bir enerji yoğunluğuna sahiptir.
B) Plazma katı ve sividan daha az yoğundur.
C) Plazma halinde pozitif ve negatif iyon sayısı eşittir.
D) Plazma hali iletkendir.
E) Yıldırım, mum ve floresan plazmaya örnektir.
la m
1. Kinetik er
II. Potansiy
III. Kütle
değerlerin
A) Yalnız
TYT
3. Mad
I.
II.
♥
E
d
TY
Kimya
Plazma
A) Ya D) II ve III 3-B 5. Aşağıdakilerden hangisi hal değişimidir? A) Çözünme ve B) Paslanma D) Çürüme 4-A 5-C C)Yoğuşma E) Yanma 2. 6. Aşağıdakilerin hangisinde maddenin plazma hali- nin özellikleri yanlış olarak verilmiştir? 6-A Saf bir madde sının, A) Düşük bir enerji yoğunluğuna sahiptir. B) Plazma katı ve sividan daha az yoğundur. C) Plazma halinde pozitif ve negatif iyon sayısı eşittir. D) Plazma hali iletkendir. E) Yıldırım, mum ve floresan plazmaya örnektir. la m 1. Kinetik er II. Potansiy III. Kütle değerlerin A) Yalnız TYT 3. Mad I. II. ♥ E d TY
1. Özdeş iki ışık kaynağından çıkan ışınların eşit
uzaklıktaki perdede koyu ve parlak şeritler oluş-
turması
II. Balıkçının denizdeki balığı olduğu yerden daha
yakında görmesi
III. Denizdeki dalgıcın havada uçan kuşu bulunduğu
yerden daha uzakta görmesi
IV. Göl kenarında su içen köpeğin suda silüetini gör-
mesi
V. Yağmurdan sonra gökkuşağı oluşması
Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi ışığın dalga mo-
deli ile açıklanabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Kimya
Plazma
1. Özdeş iki ışık kaynağından çıkan ışınların eşit uzaklıktaki perdede koyu ve parlak şeritler oluş- turması II. Balıkçının denizdeki balığı olduğu yerden daha yakında görmesi III. Denizdeki dalgıcın havada uçan kuşu bulunduğu yerden daha uzakta görmesi IV. Göl kenarında su içen köpeğin suda silüetini gör- mesi V. Yağmurdan sonra gökkuşağı oluşması Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi ışığın dalga mo- deli ile açıklanabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Maddenin plazma hâli için yukarıdaki açıklamalardan
doğru olanın önüne "✔", yanlış olanın önüne "x" işareti
konulursa aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
B)
C)
A)
X
Düşük sıcaklıkta veya düşük basınç altında oluşabilir.
Yüklü parçacıklardan oluşur.
içerdiği parçacıklar birbiriyle uyum içindedir.
Gro
D)
KİMYA SB/A SERİSİ
X
J
E)
X
X
X
X
✓nis
Kimya
Plazma
Maddenin plazma hâli için yukarıdaki açıklamalardan doğru olanın önüne "✔", yanlış olanın önüne "x" işareti konulursa aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? B) C) A) X Düşük sıcaklıkta veya düşük basınç altında oluşabilir. Yüklü parçacıklardan oluşur. içerdiği parçacıklar birbiriyle uyum içindedir. Gro D) KİMYA SB/A SERİSİ X J E) X X X X ✓nis
0.
Plazma televizyonlarda görüntü oluşumu şu şekildedir.
İki tane cam panel arasına çok küçük bölmelerden
binlerce yerleştirilir.
1
Küçük bölmelerin iç kısmına Ar, Ne ve Xe gazları
karışımı enjekte edilir.
Küçük bölmelerin bir tarafında kırmızı, yeşil veya
mavi renkli ve fosforlu yüzeyler vardır.
Elektrik akımı uygulandığında soygaz atomları uya-
rilir ve elektron daha yüksek enerjili katmana geçer.
Tekrar eski hale dönen elektron ışıma yaparak fos-
forlu yüzeyden piksel adı verilen ışımalar oluşturur.
Oluşan binlerce piksel ekranda bir araya gelerek
görüntüyü oluşturur.
Yukarıdaki açıklamalara göre,
Plazma televizyonlardaki soygaz atomlarının kimya-
sal özellikleri değişir.
1. Küçük bölmeler birbirinden bağımsız çalışır.
III. Gaz içeren bölmelerde sadece enerji alışı gerçekle-
şir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Kimya
Plazma
0. Plazma televizyonlarda görüntü oluşumu şu şekildedir. İki tane cam panel arasına çok küçük bölmelerden binlerce yerleştirilir. 1 Küçük bölmelerin iç kısmına Ar, Ne ve Xe gazları karışımı enjekte edilir. Küçük bölmelerin bir tarafında kırmızı, yeşil veya mavi renkli ve fosforlu yüzeyler vardır. Elektrik akımı uygulandığında soygaz atomları uya- rilir ve elektron daha yüksek enerjili katmana geçer. Tekrar eski hale dönen elektron ışıma yaparak fos- forlu yüzeyden piksel adı verilen ışımalar oluşturur. Oluşan binlerce piksel ekranda bir araya gelerek görüntüyü oluşturur. Yukarıdaki açıklamalara göre, Plazma televizyonlardaki soygaz atomlarının kimya- sal özellikleri değişir. 1. Küçük bölmeler birbirinden bağımsız çalışır. III. Gaz içeren bölmelerde sadece enerji alışı gerçekle- şir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) II ve III
1
1
1
1
1
1
I
2.
yargılarından hangileri
A) II ve III
B) II ve IV
D) I, III ve IV
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
1. Belirli şekil ve hacmi yoktur.
II. Akışkandır.
III. Nötrdür.
IV. Elektrik ve manyetik alandan etki-
x
lenir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangi-
leri maddenin gaz ve plazma hâli için
ortaktır?
A) I ve III B) I, II ve III C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
EX II, III ve IV
I
1
Kimya
Plazma
1 1 1 1 1 1 I 2. yargılarından hangileri A) II ve III B) II ve IV D) I, III ve IV C) I, II ve III E) I, II, III ve IV 1. Belirli şekil ve hacmi yoktur. II. Akışkandır. III. Nötrdür. IV. Elektrik ve manyetik alandan etki- x lenir. Yukarıda verilen özelliklerden hangi- leri maddenin gaz ve plazma hâli için ortaktır? A) I ve III B) I, II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV EX II, III ve IV I 1
e ilgili
soda
rasında
mentlerin
rü
sinde
3.
Sert ve yumuşak su arasındaki farklılıkları belirlemek için
yapılan bir deneyde kullanılacak araç ve gereçler aşağıda
verilmiştir.
.
Saf su
. Maden suyu
Ispirto ocağı
Sabun
Musluk suyu
.
Araç ve gereçler
A) I ve III
||
Beherglas
Kibrit
• Bardak
.
•
Buna göre, bu deney föyünde,
D) II, III ve IV
.
Saat cami
Sac ayağı
yukarıdaki güvenlik işaretlerinden hangileri
bulunmalıdır?
B) Il ve IV
III
IV
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
Kimya
Plazma
e ilgili soda rasında mentlerin rü sinde 3. Sert ve yumuşak su arasındaki farklılıkları belirlemek için yapılan bir deneyde kullanılacak araç ve gereçler aşağıda verilmiştir. . Saf su . Maden suyu Ispirto ocağı Sabun Musluk suyu . Araç ve gereçler A) I ve III || Beherglas Kibrit • Bardak . • Buna göre, bu deney föyünde, D) II, III ve IV . Saat cami Sac ayağı yukarıdaki güvenlik işaretlerinden hangileri bulunmalıdır? B) Il ve IV III IV C) I, II ve III E) I, II, III ve IV
9.
ĥ
Atom
cinsi
İyonlaşma enerjisi değerleri (kkal/mol)
1.IE
2.IE 3.IE 4.IE 5.E 6.IE
260 562 1104 1486 9033 11290
Yukarıda karbon elementine ait iyonlaşma enerjisi değerleri ve-
rilmiştir.
Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 2.periyot 4A grubu elementidir.
B) Gaz hâldeki nötr karbon atomundan 1 elektron koparılması
için en az 260 kkal/mol enerji gerekir.
→ C²+ +2e¯ dönüşümü için en az 822 kkal/mol enerji
gerekir.
(g)
(g)
D) 5.İE değerine geçişteki enerji artışının daha önceliklere gö-
re çok fazla olması atomun değerlik elektronlarının bittiğini
ve bir alt katmana inildiğini gösterir.
E) 7.IE değeri 11290 kkal/mol değerinden büyüktür.
C) Co
Kimya
Plazma
9. ĥ Atom cinsi İyonlaşma enerjisi değerleri (kkal/mol) 1.IE 2.IE 3.IE 4.IE 5.E 6.IE 260 562 1104 1486 9033 11290 Yukarıda karbon elementine ait iyonlaşma enerjisi değerleri ve- rilmiştir. Bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 2.periyot 4A grubu elementidir. B) Gaz hâldeki nötr karbon atomundan 1 elektron koparılması için en az 260 kkal/mol enerji gerekir. → C²+ +2e¯ dönüşümü için en az 822 kkal/mol enerji gerekir. (g) (g) D) 5.İE değerine geçişteki enerji artışının daha önceliklere gö- re çok fazla olması atomun değerlik elektronlarının bittiğini ve bir alt katmana inildiğini gösterir. E) 7.IE değeri 11290 kkal/mol değerinden büyüktür. C) Co
n-
BAHÇEŞEHİR ANADOLU VE FEN LİSESİ
A
eo
180 fr
A) 20
200
48. Kütlece %20'lik 40 gr şeker çözeltisini, kütlece
%50'lik yapmak için kaç gr daha şeker eklenmelidir?
B) 24
C) 32
48050
120
40+x
200+ x 2
D) 40
E) 45
bột t
120
Kimya
Plazma
n- BAHÇEŞEHİR ANADOLU VE FEN LİSESİ A eo 180 fr A) 20 200 48. Kütlece %20'lik 40 gr şeker çözeltisini, kütlece %50'lik yapmak için kaç gr daha şeker eklenmelidir? B) 24 C) 32 48050 120 40+x 200+ x 2 D) 40 E) 45 bột t 120