Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Plazma Soruları

Gaz
> Tanecikleri arasındaki boşluk en fazladır.
> Maddenin en düzensiz, en yüksek
enerjili hâlidir.
➤ Tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri
yok denecek kadar azdır.
➤ Titreşim, dönme ve öteleme hareketi ya-
parlar.
> Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
> Bulundukları kabı tamamen doldurarak,
kabin şekil ve hacmini alırlar.
Plazma
> Belirli şekli ve hacimleri yoktur.
> Akışkandır. Nötral yapıdadır.
> Yoğunlukları katı ve sıvılardan azdır.
> Diğer hallere göre taneciklerinin enerjisi
en yüksektir.
> Tanecikleri arasındaki boşluk katı ve si-
.: vilara göre fazladır.
lyo-
> lyon, elektron, nötr atom karışımına
nize olmuş qaz ya da ..plazma... denir.
:
2.
Daha çok iyonlardan olu-
şan maddenin en yüksek
enerjili hâli Plazma hâlidir.
Kimya
Plazma
Gaz > Tanecikleri arasındaki boşluk en fazladır. > Maddenin en düzensiz, en yüksek enerjili hâlidir. ➤ Tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri yok denecek kadar azdır. ➤ Titreşim, dönme ve öteleme hareketi ya- parlar. > Belirli şekil ve hacimleri yoktur. > Bulundukları kabı tamamen doldurarak, kabin şekil ve hacmini alırlar. Plazma > Belirli şekli ve hacimleri yoktur. > Akışkandır. Nötral yapıdadır. > Yoğunlukları katı ve sıvılardan azdır. > Diğer hallere göre taneciklerinin enerjisi en yüksektir. > Tanecikleri arasındaki boşluk katı ve si- .: vilara göre fazladır. lyo- > lyon, elektron, nötr atom karışımına nize olmuş qaz ya da ..plazma... denir. : 2. Daha çok iyonlardan olu- şan maddenin en yüksek enerjili hâli Plazma hâlidir.
11. Maddeler doğada katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üze-
re dört farklı hâlde bulunabilir.
Buna göre,
Güneş
1
A) I
Kutup ışıkları
IV
Magma
||
B) II
maddelerinden hangisi diğerlerinden farklı fiziksel
hâldedir?
Civa
V
C) III
Şimşek
III
D) IV
E) V
Kimya
Plazma
11. Maddeler doğada katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üze- re dört farklı hâlde bulunabilir. Buna göre, Güneş 1 A) I Kutup ışıkları IV Magma || B) II maddelerinden hangisi diğerlerinden farklı fiziksel hâldedir? Civa V C) III Şimşek III D) IV E) V
1
1
1
1
1
1
I
2.
yargılarından hangileri
A) II ve III
B) II ve IV
D) I, III ve IV
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
1. Belirli şekil ve hacmi yoktur.
II. Akışkandır.
III. Nötrdür.
IV. Elektrik ve manyetik alandan etki-
x
lenir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangi-
leri maddenin gaz ve plazma hâli için
ortaktır?
A) I ve III B) I, II ve III C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
EX II, III ve IV
I
1
Kimya
Plazma
1 1 1 1 1 1 I 2. yargılarından hangileri A) II ve III B) II ve IV D) I, III ve IV C) I, II ve III E) I, II, III ve IV 1. Belirli şekil ve hacmi yoktur. II. Akışkandır. III. Nötrdür. IV. Elektrik ve manyetik alandan etki- x lenir. Yukarıda verilen özelliklerden hangi- leri maddenin gaz ve plazma hâli için ortaktır? A) I ve III B) I, II ve III C) I, II ve IV D) I, III ve IV EX II, III ve IV I 1
3.
X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
Farklı cins atom
Ayırt edici özellikleri
Buna göre, bu maddeler aşağıdakilerden hangisi gibi
olabilir?
A)
B)
1)
D)
E)
1.C 2.B 3.D
X
Oksijen
Kalsiyum
Alkol
X
Y
Z
içermez
içerir
içerir
belirli değişken belirli
Argon
Kurşun
Y
Yemek tuzu
Şekerli su
Hava
Çelik
Ozon
Z
Amonyak
Hava
Su
Sud kostik
Su
Kimya
Plazma
3. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Farklı cins atom Ayırt edici özellikleri Buna göre, bu maddeler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? A) B) 1) D) E) 1.C 2.B 3.D X Oksijen Kalsiyum Alkol X Y Z içermez içerir içerir belirli değişken belirli Argon Kurşun Y Yemek tuzu Şekerli su Hava Çelik Ozon Z Amonyak Hava Su Sud kostik Su
43. Bir miktar NaCl tuzu saf suya atılıyor.
Buna göre,
1. NaClinin kimyasal yapısı değişir.
II. Oluşan çözelti elektrik akımını iletir.
III. Suda moleküler halde çözünür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
Il ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Plazma
43. Bir miktar NaCl tuzu saf suya atılıyor. Buna göre, 1. NaClinin kimyasal yapısı değişir. II. Oluşan çözelti elektrik akımını iletir. III. Suda moleküler halde çözünür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II Il ve III C) I ve III E) I, II ve III
. Aşağıda verilen bileşik formülü - yaygın adı eşleştir-
melerinden hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Bileşik Formülü
CaCO3
Ca(OH)2
CaO
NaHCO3
HNO3
Yaygın Adı
Sönmüş kireç
Kireç taşı
Sönmemiş kireç
Çamaşır sodası
Tuz ruhu
Kimya
Plazma
. Aşağıda verilen bileşik formülü - yaygın adı eşleştir- melerinden hangisi doğrudur? A) B) C) D) E) Bileşik Formülü CaCO3 Ca(OH)2 CaO NaHCO3 HNO3 Yaygın Adı Sönmüş kireç Kireç taşı Sönmemiş kireç Çamaşır sodası Tuz ruhu
1 ilk atom modeli "Dalton Atom Modeli"dir; son atom modeli "Modern Atom Teorisi'dir.
Bir ışığın cam prizmadan geçirilerek kendisini oluşturan farklı dalga boylarında ışınlara ayrışmasına sa-
çılma denir.
(.Y.)
Spektrum
Proton sayısı, elektron sayısıyla aynı olan atomlara "nötr atomlar" denir.
2
Kimya
Plazma
1 ilk atom modeli "Dalton Atom Modeli"dir; son atom modeli "Modern Atom Teorisi'dir. Bir ışığın cam prizmadan geçirilerek kendisini oluşturan farklı dalga boylarında ışınlara ayrışmasına sa- çılma denir. (.Y.) Spektrum Proton sayısı, elektron sayısıyla aynı olan atomlara "nötr atomlar" denir. 2
TYT
5. Maddenin plazma hâline "iyonize gaz" denir. Gazlar üzerine | 7. 8
t
yüksek enerji gönderilerek iyonize olmaları ve plazmaya
dönüşmeleri sağlanır. Yıldızlar, kibrit alevi, yıldırım ve
floresan lamba birer plazma örneğidir.
Buna göre, maddenin plazma hâli ile ilgili;
1. Elektriksel olarak nötr'dür.
II. Belirli şekil ve hacmi yoktur. L
III. Elektrik akımını iletmezler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Plazma
TYT 5. Maddenin plazma hâline "iyonize gaz" denir. Gazlar üzerine | 7. 8 t yüksek enerji gönderilerek iyonize olmaları ve plazmaya dönüşmeleri sağlanır. Yıldızlar, kibrit alevi, yıldırım ve floresan lamba birer plazma örneğidir. Buna göre, maddenin plazma hâli ile ilgili; 1. Elektriksel olarak nötr'dür. II. Belirli şekil ve hacmi yoktur. L III. Elektrik akımını iletmezler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
24. Basıncı 8,2 atm, hacmi 6 litre olan 27 °C'deki NH3 gazının
tamamı saf suda çözülerek 500 mL sulu çözelti hazırlanı-
yor.
Bu çözeltinin derişimi kaç mol/L'dir?
(NH3 gazının ideal davrandığını kabul ediniz.)
A) 4,00 B) 3,50
C) 3,25
D) 2,50
E) 1,25
1.
Kimya
Plazma
24. Basıncı 8,2 atm, hacmi 6 litre olan 27 °C'deki NH3 gazının tamamı saf suda çözülerek 500 mL sulu çözelti hazırlanı- yor. Bu çözeltinin derişimi kaç mol/L'dir? (NH3 gazının ideal davrandığını kabul ediniz.) A) 4,00 B) 3,50 C) 3,25 D) 2,50 E) 1,25 1.
A
Na Mg
12 Mg Al
K
Ca
19
20
Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde elementler
atom numaraları ile verilmiştir.
Buna göre elementler ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır
A) Atom yarıçapı en küçük olan Al'dir.
B) Ca'nın elektronegatifliği Mg'den küçüktür. V
C) 1. iyonlaşma enerjisi en fazla olan Mg'dir. V
met. 62
D) Elektron verme eğilimi en fazla olan K'dir. V
E) Hidroksitli bileşiğinin gaz fazındaki bazlık kuvveti
en fazla olan Al(OH)3 tür.
57
Kimya
Plazma
A Na Mg 12 Mg Al K Ca 19 20 Yukarıdaki periyodik sistem kesitinde elementler atom numaraları ile verilmiştir. Buna göre elementler ile ilgili aşağıdaki ifadeler- den hangisi yanlıştır A) Atom yarıçapı en küçük olan Al'dir. B) Ca'nın elektronegatifliği Mg'den küçüktür. V C) 1. iyonlaşma enerjisi en fazla olan Mg'dir. V met. 62 D) Elektron verme eğilimi en fazla olan K'dir. V E) Hidroksitli bileşiğinin gaz fazındaki bazlık kuvveti en fazla olan Al(OH)3 tür. 57
- Bir kimyasal tepkimenin 25 °C sıcaklıktaki hız sabiti (k)
4.10-3 (³.s-¹ dir.
mol
10100 6008
Buna göre;
1. Tepkime 4. derecedendir.
II. Sabit sıcaklıkta reaktiflerin derişimleri 2 katına çı-
karıldığında tepkime hızı 8 katına çıkar.
III. Katalizör ilave edildiğinde hız bağıntısı değişebilir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
liler D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Plazma
- Bir kimyasal tepkimenin 25 °C sıcaklıktaki hız sabiti (k) 4.10-3 (³.s-¹ dir. mol 10100 6008 Buna göre; 1. Tepkime 4. derecedendir. II. Sabit sıcaklıkta reaktiflerin derişimleri 2 katına çı- karıldığında tepkime hızı 8 katına çıkar. III. Katalizör ilave edildiğinde hız bağıntısı değişebilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II liler D) I ve III E) I, II ve III
Proper
11
NH3 bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır? (₁H, 7N)
A) Atomları arasında polar kovalent bağ içerir.
B) Lewis elektron nokta yapısı.
N
şeklindedir.
H
H
H
C) Ortaklaşmamış iki çift elektron içerir.
D) N atomu kısmi negatif (8-), H atomu kismi pozitif
(8+) yüklüdür..
E) H atomu dublet kuralına uyar.
STIG STOR Vedan.
Kimya
Plazma
Proper 11 NH3 bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (₁H, 7N) A) Atomları arasında polar kovalent bağ içerir. B) Lewis elektron nokta yapısı. N şeklindedir. H H H C) Ortaklaşmamış iki çift elektron içerir. D) N atomu kısmi negatif (8-), H atomu kismi pozitif (8+) yüklüdür.. E) H atomu dublet kuralına uyar. STIG STOR Vedan.
6. Plazma hâlindeki bir madde ile ilgili,
1. Elektrik akımını iletir.
II. Yüksek sıcaklık ve basınçta plazma özelliklerini
yitirir.
III. Tepkimeleri hızlı gerçekleşir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
BY Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
12
Kimya
Plazma
6. Plazma hâlindeki bir madde ile ilgili, 1. Elektrik akımını iletir. II. Yüksek sıcaklık ve basınçta plazma özelliklerini yitirir. III. Tepkimeleri hızlı gerçekleşir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I BY Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III 12
ki
rak
dığı
li
11. Maddenin katı, sıvı ve gaz hâli dışında 4. bir hâli daha
bulunmaktadır. Bu hâl evrendeki en yaygın maddedir.
Buna göre maddenin 4. hâli ile ilgili,
I. Maddenin gaz hâlindeki atomuna enerji verildiğinde
elektronlar çekirdeğin çekim gücünden kurtulur ve
iyonize gaz denilen maddenin 4. hâlini oluşturur.
II. Pozitif iyon sayısı ve negatif iyon sayısı eşit olduğu
için maddenin 4/ hâli elektriksel olarak nötrdür.
III. Enerji yoğunlukları fazla olmadığı için ısı ve elektriği
iletmez
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) ve II
C) I ve III
of org
ayou
D) II ve III
56₂
54
E) I, II ve III
13
Kimya
Plazma
ki rak dığı li 11. Maddenin katı, sıvı ve gaz hâli dışında 4. bir hâli daha bulunmaktadır. Bu hâl evrendeki en yaygın maddedir. Buna göre maddenin 4. hâli ile ilgili, I. Maddenin gaz hâlindeki atomuna enerji verildiğinde elektronlar çekirdeğin çekim gücünden kurtulur ve iyonize gaz denilen maddenin 4. hâlini oluşturur. II. Pozitif iyon sayısı ve negatif iyon sayısı eşit olduğu için maddenin 4/ hâli elektriksel olarak nötrdür. III. Enerji yoğunlukları fazla olmadığı için ısı ve elektriği iletmez ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) ve II C) I ve III of org ayou D) II ve III 56₂ 54 E) I, II ve III 13
ORTA DÜZEY
3.
Aşağıdaki kaplarda CaCO,(k) ve HCl(suda) arasında,
CaCO,(k) + 2HCl(suda) CaCl (suda) + CO₂(g) + H₂O(s)
tam verimle tepkimesi gerçekleşmektedir.
0,2 mol CaCO,(k)
0,3 mol CaCO3(k)
25 "C
2 M, 100 mL
25 °C
M, 100 mL
HCI
HCI
sulu çözeltisi
sulu çözeltisi
Toz hålde CaCO,
Kalip hålde CaCO3
III
0,1 mol CaCO, (k)
25 °C
2 M, 50 mL
HCI
sulu çözeltisi
Toz hâlde CaCO3
1. kaba toz hâlde 0,2 mol CaCO3, II. kaba kalıp hâlinde 0,3 mol
CaCO3, III. kaba toz hâlde 0,1 mol CaCO3 katısı ilave ediyor.
Buna göre, tepkime hızlarının ve açığa çıkan CO₂(g) mik-
tarlarının karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğ-
ru verilmiştir?
Tepkime hızı
CO₂(g) miktarı
| > || > |||
| > || > |||
||| > || > |
||| > || > |
|| = ||| > |
|| > | > |||
| = ||| > ||
| > || = |||
| > ||| = ||
| > ||| = ||
A)
B)
C)
D)
E)
KÖŞEBİLGİ Yayınları
denk
25 °C
deris
Bun
4. C
C
11.
5.
All.
yar
A)
A
E
I
Kimya
Plazma
ORTA DÜZEY 3. Aşağıdaki kaplarda CaCO,(k) ve HCl(suda) arasında, CaCO,(k) + 2HCl(suda) CaCl (suda) + CO₂(g) + H₂O(s) tam verimle tepkimesi gerçekleşmektedir. 0,2 mol CaCO,(k) 0,3 mol CaCO3(k) 25 "C 2 M, 100 mL 25 °C M, 100 mL HCI HCI sulu çözeltisi sulu çözeltisi Toz hålde CaCO, Kalip hålde CaCO3 III 0,1 mol CaCO, (k) 25 °C 2 M, 50 mL HCI sulu çözeltisi Toz hâlde CaCO3 1. kaba toz hâlde 0,2 mol CaCO3, II. kaba kalıp hâlinde 0,3 mol CaCO3, III. kaba toz hâlde 0,1 mol CaCO3 katısı ilave ediyor. Buna göre, tepkime hızlarının ve açığa çıkan CO₂(g) mik- tarlarının karşılaştırılması aşağıdakilerin hangisinde doğ- ru verilmiştir? Tepkime hızı CO₂(g) miktarı | > || > ||| | > || > ||| ||| > || > | ||| > || > | || = ||| > | || > | > ||| | = ||| > || | > || = ||| | > ||| = || | > ||| = || A) B) C) D) E) KÖŞEBİLGİ Yayınları denk 25 °C deris Bun 4. C C 11. 5. All. yar A) A E I
14. Maddenin plazma hâliyle ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
Yoğunluğu katı ve sıvı hâline kıyasla düşüktür.
B) Nötr atom, molekül, pozitif ve negatif yüklerin
serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur.
Manyetik alanda yerlerinde tutulamaz.
Elektriği iyi iletir.
E) Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir.
Kimya
Plazma
14. Maddenin plazma hâliyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Yoğunluğu katı ve sıvı hâline kıyasla düşüktür. B) Nötr atom, molekül, pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur. Manyetik alanda yerlerinde tutulamaz. Elektriği iyi iletir. E) Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir.