Katılar Soruları

11.
A
AKTIF ÖĞRENME
Il By A) Yalnız I
YAYINLARI
İyonik Katı
İyonik ve metalik katılarla ilgili,
1. Kristal katılardır.
A
11. Elektriği iletirler.
All. lyonik katıların erime noktası genellikle yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) II ve III
Metalik Katı
C) I ve III
E) I, II ve III
ub-10
Kimya
Katılar
11. A AKTIF ÖĞRENME Il By A) Yalnız I YAYINLARI İyonik Katı İyonik ve metalik katılarla ilgili, 1. Kristal katılardır. A 11. Elektriği iletirler. All. lyonik katıların erime noktası genellikle yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II D) II ve III Metalik Katı C) I ve III E) I, II ve III ub-10
6. Aşağıda verilen katı türlerinden hangisinin karşı-
sındaki örneklendirme yanlıştır?nav shipse
Shubilejart leigner nobialmig
Örnekler
CaCl₂, FeO
CO,, H,O
Ca, Fe
B)
E
Katı türü
İyonik kristal
Kovalent kristal
Metalik kristal
Moleküler kristal
Amorf katı
CH₁206 12
HD Cam, lastik
Kimya
Katılar
6. Aşağıda verilen katı türlerinden hangisinin karşı- sındaki örneklendirme yanlıştır?nav shipse Shubilejart leigner nobialmig Örnekler CaCl₂, FeO CO,, H,O Ca, Fe B) E Katı türü İyonik kristal Kovalent kristal Metalik kristal Moleküler kristal Amorf katı CH₁206 12 HD Cam, lastik
M
10. Periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri belirtilmiştir.
X
I.
II.
III.
IV.
Buna göre, periyodik sistemde yer alan bu element-
ler ve bunların oluşturduğu bileşikler ile ilgili,
Madde
XT₂(k)
Y(K)
YZ₂(k)
X(K)
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
Y
D) I, II ve IV
Kristal Türü
İyonik katı
Moleküler katı
Kovalent katı
Metalik katı
ZT
C) I ve IV
E) I, III ve IV
Kimya
Katılar
M 10. Periyodik sistemde bazı elementlerin yerleri belirtilmiştir. X I. II. III. IV. Buna göre, periyodik sistemde yer alan bu element- ler ve bunların oluşturduğu bileşikler ile ilgili, Madde XT₂(k) Y(K) YZ₂(k) X(K) yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II B) II ve III Y D) I, II ve IV Kristal Türü İyonik katı Moleküler katı Kovalent katı Metalik katı ZT C) I ve IV E) I, III ve IV
8. Aşağıdaki şekilde NaCl'nin kristal örgü yapısı verilmiştir
Boş
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Buna göre, bileşik ile ilgili,
1. Birim hücrelerden oluşmuştur.
II. Moleküler yapıdadır.
III. Her CI iyonu 6 Na* iyonu tarafından çekilmektedir.
D) I ve III
Na
CI
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Katılar
8. Aşağıdaki şekilde NaCl'nin kristal örgü yapısı verilmiştir Boş yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Buna göre, bileşik ile ilgili, 1. Birim hücrelerden oluşmuştur. II. Moleküler yapıdadır. III. Her CI iyonu 6 Na* iyonu tarafından çekilmektedir. D) I ve III Na CI E) I, II ve III C) Yalnız III
11. Oda koşullarında cam ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
●
• 1 atm basınçta belirli bir erime noktası olmayıp
520-600°C aralığında yumuşayıp akışkanlık
kazanır.
Amorf bir katıdır. los last k
Bu bilgilerden oda koşullarındaki camla ilgili,
Sivi hâlde bulunur.
II Tanecikleri gelişigüzel istiflenmiştir.
•
Dovell
Saf maddedir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Yalnız II
A)Xalnız I
O
I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Katılar
11. Oda koşullarında cam ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. ● • 1 atm basınçta belirli bir erime noktası olmayıp 520-600°C aralığında yumuşayıp akışkanlık kazanır. Amorf bir katıdır. los last k Bu bilgilerden oda koşullarındaki camla ilgili, Sivi hâlde bulunur. II Tanecikleri gelişigüzel istiflenmiştir. • Dovell Saf maddedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yalnız II A)Xalnız I O I ve II C) Yalnız III E) II ve III
14.
Neked istub eelissTE
LH.
Kristal Katı
Elmas
C6H12O6 (glikoz)
CaO
LUK.
Na Cl
Yukarıdaki kristal katılardan hangilerinin kristal
türü doğru verilmiştir?
A ve II
B) Yalnız II
D) Yalnız III
Kristal Türü
Kovalent
Moleküler
İyonik
V
yargılarından hangileri dogru...
B) Yalnız III
A) Yanız
Polo 05
E) Il ye III
C) I ve III
E) II ve III
BILIM ANA
31
1
Kimya
Katılar
14. Neked istub eelissTE LH. Kristal Katı Elmas C6H12O6 (glikoz) CaO LUK. Na Cl Yukarıdaki kristal katılardan hangilerinin kristal türü doğru verilmiştir? A ve II B) Yalnız II D) Yalnız III Kristal Türü Kovalent Moleküler İyonik V yargılarından hangileri dogru... B) Yalnız III A) Yanız Polo 05 E) Il ye III C) I ve III E) II ve III BILIM ANA 31 1
ağı
mek
tüne
3
çük
ğı
ğının
bunu
sları
1.
n
çek
den
nları
yor.
Ideki
8.
Oda koşullarında bulunan NaCl, kükürt (Sg) ve grafit ile
ilgili görseller aşağıda verilmiştir.
NaCl
Grafit
S8
Bu katılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Grafit, kovalent ağ örgülü katıdır.
B) S. katısında atomlar arasında polar kovalent bağ bu-
lunur.
C) Her üçü de moleküler katıdır.
D) Aynı basınçta S.'nin erime noktası, grafitinkinden bü-
yüktür.
E) Oda sıcaklığında NaCl, elektrik akımını iletir.
Kimya
Katılar
ağı mek tüne 3 çük ğı ğının bunu sları 1. n çek den nları yor. Ideki 8. Oda koşullarında bulunan NaCl, kükürt (Sg) ve grafit ile ilgili görseller aşağıda verilmiştir. NaCl Grafit S8 Bu katılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Grafit, kovalent ağ örgülü katıdır. B) S. katısında atomlar arasında polar kovalent bağ bu- lunur. C) Her üçü de moleküler katıdır. D) Aynı basınçta S.'nin erime noktası, grafitinkinden bü- yüktür. E) Oda sıcaklığında NaCl, elektrik akımını iletir.
Elmas ve grafit ile ilgili,
1. Karbonun doğal allotroplarıdır.
II. Fiziksel özellikleri farklıdır.
III. Grafit, elektrik akımını iletirken elmas, iletmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II-
E) I, II ve III
Kimya
Katılar
Elmas ve grafit ile ilgili, 1. Karbonun doğal allotroplarıdır. II. Fiziksel özellikleri farklıdır. III. Grafit, elektrik akımını iletirken elmas, iletmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II- E) I, II ve III
11. Suyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tuzlu su korozyona sebep olur.
CB) Aşırı nüfus artışı kullanılabilir su tüketimini artırır.
Suyun içilebilir olması için Ca²+ ve Mg2+ iyonların-
dan tamamen arındırılması gerekir.
D) Yumuşak sularda sabun sarfiyatı daha azdır.
E) Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için gereklidir.
Kimya
Katılar
11. Suyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tuzlu su korozyona sebep olur. CB) Aşırı nüfus artışı kullanılabilir su tüketimini artırır. Suyun içilebilir olması için Ca²+ ve Mg2+ iyonların- dan tamamen arındırılması gerekir. D) Yumuşak sularda sabun sarfiyatı daha azdır. E) Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için gereklidir.
es (3
de fot
Zn(k)
0000000
Cu(k) →
NORSO) CH
1 M Zn(NO3)2
Gelişi
A) Yalnız I
Cu²+
+
PİL
flov 16,3--
2+(suda) + 2e
Zn(k) → Zn²+(suda) + 2e¯
500000
1 M Cu(NO3)2
70105 B
D) I ve III
(A
Şekildeki sistemde gerçekleştirilen elektroliz ola-
yında;
-Cu(k)
E° = -0,34 V
E° = +0,76 V
1. Tuz köprüsündeki katyonlar Zn elektrodun bu-
lunduğu kaba akar.
II. Zamanla Cu elektrodunun kütlesi azalır.
III. Zamanla Cu elektrodunun bulunduğu kapta Cu²+
iyonu derişimi artar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
Q ÖZDEBİR YAYINLARI
C) Yalnız III
E) I, II ve III
izlome Kimya Soru Bankası
1
2
5.
Kimya
Katılar
es (3 de fot Zn(k) 0000000 Cu(k) → NORSO) CH 1 M Zn(NO3)2 Gelişi A) Yalnız I Cu²+ + PİL flov 16,3-- 2+(suda) + 2e Zn(k) → Zn²+(suda) + 2e¯ 500000 1 M Cu(NO3)2 70105 B D) I ve III (A Şekildeki sistemde gerçekleştirilen elektroliz ola- yında; -Cu(k) E° = -0,34 V E° = +0,76 V 1. Tuz köprüsündeki katyonlar Zn elektrodun bu- lunduğu kaba akar. II. Zamanla Cu elektrodunun kütlesi azalır. III. Zamanla Cu elektrodunun bulunduğu kapta Cu²+ iyonu derişimi artar. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) Yalnız II Q ÖZDEBİR YAYINLARI C) Yalnız III E) I, II ve III izlome Kimya Soru Bankası 1 2 5.
IV
sayısının
ektir.
-ğru olur?
DIV
terilmiştir.
Su
8.
Barış, bir bardak suyu buzdolabının dondurucu
bölümüne koyuyor. 1 saat sonra su dolu bardağı
dondurucudan çıkardığında bardağın üst kısmının
buz, alt kısmının ise hâlâ su olduğunu fark ediyor.
Önce
Sonra
Buz-
A) Yalnız I
C) II ve III
Su
Bu durum ile ilgili olarak;
1. Suda fiziksel değişim başlamıştır.
II. Suyu oluşturan tanecikler arasındaki mesafe
değişmiştir.
III. Buz suyun kimlik değiştirmesi sonucu oluş-
muştur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) I, II ve III
Kimya
Katılar
IV sayısının ektir. -ğru olur? DIV terilmiştir. Su 8. Barış, bir bardak suyu buzdolabının dondurucu bölümüne koyuyor. 1 saat sonra su dolu bardağı dondurucudan çıkardığında bardağın üst kısmının buz, alt kısmının ise hâlâ su olduğunu fark ediyor. Önce Sonra Buz- A) Yalnız I C) II ve III Su Bu durum ile ilgili olarak; 1. Suda fiziksel değişim başlamıştır. II. Suyu oluşturan tanecikler arasındaki mesafe değişmiştir. III. Buz suyun kimlik değiştirmesi sonucu oluş- muştur. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II D) I, II ve III
Aşağıda katı bir maddeye ait görsel verilmiştir.
Bu katı madde ile ilgili,
Amorf katı örneğidir.
II. Camsı geçiş sıcaklığına sahiptir.
III. Tanecikleri belirli bir geometrik düzen hâlinde
istiflenmemiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Katılar
Aşağıda katı bir maddeye ait görsel verilmiştir. Bu katı madde ile ilgili, Amorf katı örneğidir. II. Camsı geçiş sıcaklığına sahiptir. III. Tanecikleri belirli bir geometrik düzen hâlinde istiflenmemiştir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
1. Aşağıda l₂ (iyot), C₁0H8 (naftalin) ve NaCl
(yemek tuzu) katılarının özelliklerinin ya-
zılacağı bir Venn şeması çizilmiştir.
12
C10H8
NaCl
Buna göre, renklendirilmiş alanlara
yazılacak özelliklerle ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?
Kırmızı: İyonik bağlı bir katıdır.
B Mavi: Belirli bir kristal yapısı vardır.
C) Yeşil: Polar kovalent bağ içerir.
D) Mavi: Belirli bir erime ve kaynama
noktası vardır.
E) Yeşil: Molekülleri arasında London
kuvvetleri bulunan kovalent bir katı-
dır.
4.
17
I.
II.
III
y
5.C
Kimya
Katılar
1. Aşağıda l₂ (iyot), C₁0H8 (naftalin) ve NaCl (yemek tuzu) katılarının özelliklerinin ya- zılacağı bir Venn şeması çizilmiştir. 12 C10H8 NaCl Buna göre, renklendirilmiş alanlara yazılacak özelliklerle ilgili aşağıdaki- lerden hangisi yanlıştır? Kırmızı: İyonik bağlı bir katıdır. B Mavi: Belirli bir kristal yapısı vardır. C) Yeşil: Polar kovalent bağ içerir. D) Mavi: Belirli bir erime ve kaynama noktası vardır. E) Yeşil: Molekülleri arasında London kuvvetleri bulunan kovalent bir katı- dır. 4. 17 I. II. III y 5.C
6.
1
Au tin
B
11.
III.
NaCl
SiO₂
Ag
KF
D) II ve III
2
gimis
11015K
C6H12O6
Yukarıda 1 ve 2'de verilen katılardan hangileri aynı
kristal yapıya sahiptir?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
E) II ve III
Kimya
Katılar
6. 1 Au tin B 11. III. NaCl SiO₂ Ag KF D) II ve III 2 gimis 11015K C6H12O6 Yukarıda 1 ve 2'de verilen katılardan hangileri aynı kristal yapıya sahiptir? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III E) II ve III
Aşağıdaki tabloda bazı katı türleri ve bu türlerin ait olduğu
türü (✓) ile işaretlenmiştir.
Amorf iyonik Kovalent Moleküler
Kati
1. Lastik
II. Elmas
III. Şeker
IV Kuru buz
V. Yemek tuzu
✓
B) II
✓
Buna göre, tablodaki katılardan hangisinin türü yanlış
verilmiştir?
A) I
C) III
♡
D) IV
E) V
Kimya
Katılar
Aşağıdaki tabloda bazı katı türleri ve bu türlerin ait olduğu türü (✓) ile işaretlenmiştir. Amorf iyonik Kovalent Moleküler Kati 1. Lastik II. Elmas III. Şeker IV Kuru buz V. Yemek tuzu ✓ B) II ✓ Buna göre, tablodaki katılardan hangisinin türü yanlış verilmiştir? A) I C) III ♡ D) IV E) V
8.
Ull
Kuru buz katı håldeki
karbondioksittir. Kati
häiden doğrudan gaz
hale geçme özelliğin-
den dolayı özellikle
soğuk ortam oluştur-
mak amacıyla kulla-
nilir.
Melekter
Kuru buz olarak bilinen CO₂ katısı ile ilgili,
L Moleküler kristaldir.
Bir amorf katıdır.
Kinigandir.
yargılarından hangileri doğrudur?
6) Yainz 1
D) | vol
B) Yalnız II
D
Clive
Kimya
Katılar
8. Ull Kuru buz katı håldeki karbondioksittir. Kati häiden doğrudan gaz hale geçme özelliğin- den dolayı özellikle soğuk ortam oluştur- mak amacıyla kulla- nilir. Melekter Kuru buz olarak bilinen CO₂ katısı ile ilgili, L Moleküler kristaldir. Bir amorf katıdır. Kinigandir. yargılarından hangileri doğrudur? 6) Yainz 1 D) | vol B) Yalnız II D Clive