Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Katılar Soruları

oluşturur.
A)
C)
Tube
D)
E)
(if sinley (8
lilov ICT (3)
X
NaCl
NaCl
Grafit
Grafit
NaCl
1. X, Y ve Z kristal katılarıyla ilgili şu bilgiler veriliyor:
• X katısı elektriği iletmezken suda çözündüğünde ve
eritildiğinde elektriği iletmektedir.
Nets-19800
• Y katısında molekülleri bir arada tutan çekim kuvveti
London etkileşimleridir.
ametel - anmetel
. Z katısında atomların elektronlarını ortaklaşa
kullanması sonucunda, katı boyunca her yöne uzanan
bir ağ yapısı vardır.
GV
non nobhhelobati
Buna göre X, Y ve Z katıları aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
Y
Elmas
Xebe
12
12
Elmas
levi (d
1/sinteY (A
Z
12
Elmas
Elmas
12
Cam
Kimya
Katılar
oluşturur. A) C) Tube D) E) (if sinley (8 lilov ICT (3) X NaCl NaCl Grafit Grafit NaCl 1. X, Y ve Z kristal katılarıyla ilgili şu bilgiler veriliyor: • X katısı elektriği iletmezken suda çözündüğünde ve eritildiğinde elektriği iletmektedir. Nets-19800 • Y katısında molekülleri bir arada tutan çekim kuvveti London etkileşimleridir. ametel - anmetel . Z katısında atomların elektronlarını ortaklaşa kullanması sonucunda, katı boyunca her yöne uzanan bir ağ yapısı vardır. GV non nobhhelobati Buna göre X, Y ve Z katıları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Y Elmas Xebe 12 12 Elmas levi (d 1/sinteY (A Z 12 Elmas Elmas 12 Cam
nu için,
C) I ve II
inde bağ
Kolaydan > Zora
13. Molekül yapılı bileşikler için,
I. Erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür.
II. Nötr atom gruplarıdır.
III. Bazıları suda çözünmez ancak apolar çözücülerde çözünür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Katılar
nu için, C) I ve II inde bağ Kolaydan > Zora 13. Molekül yapılı bileşikler için, I. Erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür. II. Nötr atom gruplarıdır. III. Bazıları suda çözünmez ancak apolar çözücülerde çözünür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II
14. Dünya üzerindeki en tuzlu denizlerden birinin donma
noktası 1 atm basınçta yaklaşık -2 °C dir. İnsan
vücudundaki suyun donma noktası ise 1 atm basınçta
yaklaşık -2,5 °C dir.
Buna göre;
I. İnsan vücudundaki çözünmüş madde oranı deniz
suyununkinden yüksektir.
II. Deniz suyunun sıvı olduğu en düşük sıcaklıkta
denize giren bir insanın vücudundaki su donmaz.
III. Her iki su örneği de saf değildir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
(E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Katılar
14. Dünya üzerindeki en tuzlu denizlerden birinin donma noktası 1 atm basınçta yaklaşık -2 °C dir. İnsan vücudundaki suyun donma noktası ise 1 atm basınçta yaklaşık -2,5 °C dir. Buna göre; I. İnsan vücudundaki çözünmüş madde oranı deniz suyununkinden yüksektir. II. Deniz suyunun sıvı olduğu en düşük sıcaklıkta denize giren bir insanın vücudundaki su donmaz. III. Her iki su örneği de saf değildir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III (E) I, II ve III C) I ve III
yı-
en
A
INSUMIE TYT
11. Katı hâldeki maddeler, taneciklerinin istiflenme şekillerine göre
farklı sınıflara ayrılır.
Buna göre, aşağıdaki katılardan hangisinin sınıfı yanlış veril-
miştir?
E
Kati
Cam
İyot
Yemek tuzu
Altın
Sakkaroz
Sınıfı
Amorf katı
Kovalent katı
İyonik katı
Metalik katı
Moleküler katı
3.
(2)
1-8
= 3=
Kimya
Katılar
yı- en A INSUMIE TYT 11. Katı hâldeki maddeler, taneciklerinin istiflenme şekillerine göre farklı sınıflara ayrılır. Buna göre, aşağıdaki katılardan hangisinin sınıfı yanlış veril- miştir? E Kati Cam İyot Yemek tuzu Altın Sakkaroz Sınıfı Amorf katı Kovalent katı İyonik katı Metalik katı Moleküler katı 3. (2) 1-8 = 3=
4)Derişimi 0,3 molar olan glikoz (C6H₁2O6) çözeltisinde 5,4
gram glikoz bulunduğuna göre, bu çözeltinin hacmi kaç
mililitredir? (C6H₁208 : 180).
A) 3
B) 10
C) 30
D) 50
E) 100
5) 7,1 gram Na₂SO4 ile 0,2 molar çözeltiden kaç mililitre
hazırlanabilir? (Na₂SO4 : 142)
A) 50
B) 100 C) 150
D) 200 E) 250
Kimya
Katılar
4)Derişimi 0,3 molar olan glikoz (C6H₁2O6) çözeltisinde 5,4 gram glikoz bulunduğuna göre, bu çözeltinin hacmi kaç mililitredir? (C6H₁208 : 180). A) 3 B) 10 C) 30 D) 50 E) 100 5) 7,1 gram Na₂SO4 ile 0,2 molar çözeltiden kaç mililitre hazırlanabilir? (Na₂SO4 : 142) A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 250
TYT KİMYA SORU BANKASI
9. Bir miktar tuz ve bir parça cam ile ilgili,
Belirli erime noktasına sahip olma
II. Oda koşullarında katı halde bulunma V
III. Kristal yapıya sahip olma
ifadelerinden hangileri her ikisi içinde ortaktır?
A) Yalnız ZL
B) Yalnız II
D) I ve I
C) Yalnız III
E) I, II ve NI
Kimya
Katılar
TYT KİMYA SORU BANKASI 9. Bir miktar tuz ve bir parça cam ile ilgili, Belirli erime noktasına sahip olma II. Oda koşullarında katı halde bulunma V III. Kristal yapıya sahip olma ifadelerinden hangileri her ikisi içinde ortaktır? A) Yalnız ZL B) Yalnız II D) I ve I C) Yalnız III E) I, II ve NI
5.
KATILAR
Kristal katıların belirli bir
geometrik şekli vardır.
IV
Cam, kauçuk, lastik,
tereyağı amorf katılara örnek
olarak verilebilir.
|||
B) II
✓
Amorf katıların belirli
bir erime noktası yoktur.
İyonik katılar katı hâlde.
elektrik akımını iletirler.
Moleküler kristaller, taneciklerin
Van der Waals ya da hidrojen bağları
ile belirli bir düzende bir arada
bulunduğu kristallerdir.
Katılarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) I
C) I
E) V
Kimya
Katılar
5. KATILAR Kristal katıların belirli bir geometrik şekli vardır. IV Cam, kauçuk, lastik, tereyağı amorf katılara örnek olarak verilebilir. ||| B) II ✓ Amorf katıların belirli bir erime noktası yoktur. İyonik katılar katı hâlde. elektrik akımını iletirler. Moleküler kristaller, taneciklerin Van der Waals ya da hidrojen bağları ile belirli bir düzende bir arada bulunduğu kristallerdir. Katılarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) I C) I E) V
A)
11. Aşağıdaki maddelerden hangisinin katı türü karşı-
sında yanlış verilmiştir?
B)
C)
D)
IN Sypisy (O
E)
Madde
CO₂(k)
Sio₂(k)
Felk
2
Naci(k)
C(elmas)
Katı Türü
Moleküler
Amort
Metalik
İyonik
Kovalent shipBY
sinleY (A
Kimya
Katılar
A) 11. Aşağıdaki maddelerden hangisinin katı türü karşı- sında yanlış verilmiştir? B) C) D) IN Sypisy (O E) Madde CO₂(k) Sio₂(k) Felk 2 Naci(k) C(elmas) Katı Türü Moleküler Amort Metalik İyonik Kovalent shipBY sinleY (A
3. Günlük hayatta
karşılaşılabilecek;
I. tereyağın ısıtıldığında yumuşaması,
II. plastiğin belirli bir şeklinin olmaması,
III. naftalinin yumuşak bir katı olması
durumlarından hangilerinin nedeni maddenin
amorf katı olması ile ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız +
B) Yalnız II
D) II ve ttt
et ve II
E) I, II ve III
Kimya
Katılar
3. Günlük hayatta karşılaşılabilecek; I. tereyağın ısıtıldığında yumuşaması, II. plastiğin belirli bir şeklinin olmaması, III. naftalinin yumuşak bir katı olması durumlarından hangilerinin nedeni maddenin amorf katı olması ile ilişkilendirilebilir? A) Yalnız + B) Yalnız II D) II ve ttt et ve II E) I, II ve III
●
n
9. Anyon ve katyonların elektrostatik çekim
kuvveti ile birbirini çekmesi sonucunda oluşur.
Özelliklerine sahip en küçük birimi moleküldür.
Taneciklerinin düzensiz bir şekilde
istiflenmesiyle oluşmuş bir katıdır.
kall
●
00
Katı hâldeyken elektronların hareketiyle
elektrik akımını iletir.
Aşağıdakilerden hangisi tanımlanan bu kati
türlerinden biri değildir?
A) Metalik katı
B) Kovalent katı
C) Moleküler katı
D) Amorf katı
E) İyonik Katı
Kimya
Katılar
● n 9. Anyon ve katyonların elektrostatik çekim kuvveti ile birbirini çekmesi sonucunda oluşur. Özelliklerine sahip en küçük birimi moleküldür. Taneciklerinin düzensiz bir şekilde istiflenmesiyle oluşmuş bir katıdır. kall ● 00 Katı hâldeyken elektronların hareketiyle elektrik akımını iletir. Aşağıdakilerden hangisi tanımlanan bu kati türlerinden biri değildir? A) Metalik katı B) Kovalent katı C) Moleküler katı D) Amorf katı E) İyonik Katı
rmal Kimya
8. İyonik
9.
d - IV
●
d-M
• Metalik Kristal
g
Moleküler
1. Rozitif yüklü katyonlarla negatif yüklü anyonların
elektrostatik çekim kuvvetleri ile bir araya gelme-
si sonucu oluşan kristallere
denir.
d
kristal
• Kovalent
II. Metal atomlarının belirli bir düzene göre istifle-
nerek oluşturduğu kristallere.............. kristal
denir.
III. Birbirinden bağımsız yapıdaki kovalent bağlı
moleküllerin, moleküller arası çekim kuvvetleri-
nin etkisiyle oluşturduğu kristallere ...............
kristal denir.
IV. Atomların, iyonların veya moleküllerin bir geo-
metrik kalıba göre istiflenmesiyle oluşan katılara
........... katı denir.
Yukarıdaki kelimeler uygun boşluklara yerleştiril-
diğinde hangisi açıkta kalır?
A) İyonik
B) Metalik
Kovalent E) Moleküler
C) Kristal
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin
kat
1
Kimya
Katılar
rmal Kimya 8. İyonik 9. d - IV ● d-M • Metalik Kristal g Moleküler 1. Rozitif yüklü katyonlarla negatif yüklü anyonların elektrostatik çekim kuvvetleri ile bir araya gelme- si sonucu oluşan kristallere denir. d kristal • Kovalent II. Metal atomlarının belirli bir düzene göre istifle- nerek oluşturduğu kristallere.............. kristal denir. III. Birbirinden bağımsız yapıdaki kovalent bağlı moleküllerin, moleküller arası çekim kuvvetleri- nin etkisiyle oluşturduğu kristallere ............... kristal denir. IV. Atomların, iyonların veya moleküllerin bir geo- metrik kalıba göre istiflenmesiyle oluşan katılara ........... katı denir. Yukarıdaki kelimeler uygun boşluklara yerleştiril- diğinde hangisi açıkta kalır? A) İyonik B) Metalik Kovalent E) Moleküler C) Kristal Aşağıda verilen maddelerden hangisinin kat 1
13. X, Y ve Z kristallerini oluşturan tanecikler ile ilgili aşağıdaki tab-
loda verilmiştir.
A)
B)
D)
E)
nmplus
Kristal
X
Y
Z
Buna göre X, Y ve Z kristalleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
X
Tanecik Türü
Katyon ve anyonlar
Moleküller
Katyonlar ve serbest elektronlar
NaCl
KCI
-C6H12O6
NaBr
H₂O
Y
H₂O
C6H1206
MgO
1/₂
CO2
Z
SiO₂
Fe
(grafit)
C(grafit)
Zn
37
E)
Kimya
Katılar
13. X, Y ve Z kristallerini oluşturan tanecikler ile ilgili aşağıdaki tab- loda verilmiştir. A) B) D) E) nmplus Kristal X Y Z Buna göre X, Y ve Z kristalleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? X Tanecik Türü Katyon ve anyonlar Moleküller Katyonlar ve serbest elektronlar NaCl KCI -C6H12O6 NaBr H₂O Y H₂O C6H1206 MgO 1/₂ CO2 Z SiO₂ Fe (grafit) C(grafit) Zn 37 E)
4.
E
CI Na Cl Na
CI Na Cl Na
Na Cl Na
Kati NaCl
+
Suda çözünmüş NaCl
Şekilde katı NaCl kristali ile suda çözünmüş hâli gösterilmiştir.
Tuzlu sudaki türler ile ilgili,
1. Plem pozitif hem negatif yüklü iyonlar hidrofiliktir.
L. Su moleküllerinin bazı bölgeleri pozitif yüklüdür.
Su moleküllerinin bazı bölgeleri negatif yüklüdür.
yargılarından hangileri doğrudur? onsulenevan
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
DI
al
Kimya
Katılar
4. E CI Na Cl Na CI Na Cl Na Na Cl Na Kati NaCl + Suda çözünmüş NaCl Şekilde katı NaCl kristali ile suda çözünmüş hâli gösterilmiştir. Tuzlu sudaki türler ile ilgili, 1. Plem pozitif hem negatif yüklü iyonlar hidrofiliktir. L. Su moleküllerinin bazı bölgeleri pozitif yüklüdür. Su moleküllerinin bazı bölgeleri negatif yüklüdür. yargılarından hangileri doğrudur? onsulenevan A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III DI al
14.
Y"
Z
1. madde
2. madde
Oda koşullarında katı hâlde bulunan iki saf maddeye ait kris-
tal örgü yapısı yukarıda verilmiştir.
Buna göre, bu iki madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi kesinlikle yanlıştır?
A) Kristal katı sınıfında yer alırlar.
B) 1. madde Y* ve Z tanecikleri arasındaki elektrostatik çe-
kim kuvvetleri sonucunda oluşmuştur.
C) X geçiş metalidir.
D) Aynı koşullarda 2. maddenin erime noktası, 1. maddenin-
kinden büyüktür.
E) Her iki madde tel ve levha hâline getirilebilir.
16.
Kimya
Katılar
14. Y" Z 1. madde 2. madde Oda koşullarında katı hâlde bulunan iki saf maddeye ait kris- tal örgü yapısı yukarıda verilmiştir. Buna göre, bu iki madde ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han- gisi kesinlikle yanlıştır? A) Kristal katı sınıfında yer alırlar. B) 1. madde Y* ve Z tanecikleri arasındaki elektrostatik çe- kim kuvvetleri sonucunda oluşmuştur. C) X geçiş metalidir. D) Aynı koşullarda 2. maddenin erime noktası, 1. maddenin- kinden büyüktür. E) Her iki madde tel ve levha hâline getirilebilir. 16.
24 ayor olmayan
Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin karışım olduğunu
kesinlikle kanıtlar?
Serum ÖRNEK:
A) Bileşenlerine ayrılabilmesi.
B) Homojen yapıya sahip olması.
C) Farklı tür atom içermesi.
DSabit sıcaklıkta hal değiştirmesi.
E) Farklı türde tanecik içerme.
ÖRNEK
bileşiklerde
böyle
Kimya
Katılar
24 ayor olmayan Aşağıdakilerden hangisi bir maddenin karışım olduğunu kesinlikle kanıtlar? Serum ÖRNEK: A) Bileşenlerine ayrılabilmesi. B) Homojen yapıya sahip olması. C) Farklı tür atom içermesi. DSabit sıcaklıkta hal değiştirmesi. E) Farklı türde tanecik içerme. ÖRNEK bileşiklerde böyle
12. BİLGİ
Katılar, amorf ve kristal olmak üzere iki kısımda incele-
nir. Taneciklerin gelişigüzel istiflendiği belirli bir geometrik
şekli olmayan katılar amorf katı olarak adlandırılır. Kristal
katıların tanecikleri ise düzenli bir şekilde istiflenmiştir.
Kristal katılar kendi içerisinde kimyasal türlerini bir arada
tutan kuvvetlere göre metalik, iyonik, moleküler ve kova-
lent olmak üzere 4 kısımda incelenir.
Amorf Moleküler
katı
katı
1. Cam
2. Kuru buz
KATI TÜRLERİ
Kovalent
katı
B. Grafit
6. Lastik 7. Kuartz 8. İyot
A) 1 ile 10
İyonik
katı
D) 7 ile 8
4. Sofra
tuzu
9. Kireç
taşı
Yukarıdaki tabloda verilen katı türlerine ait örneklerden iki
tanesinin yeri yanlıştır.
Metalik
katı
5. Çinko
Buna göre kaç numaralı katıların yerleri değiştirilirse
verilen tüm örnekler doğru yerde olur?
B) 2 ile 3
10. Demir
E) 5 ile 9
C) 4 ile 6
1.
Kimya
Katılar
12. BİLGİ Katılar, amorf ve kristal olmak üzere iki kısımda incele- nir. Taneciklerin gelişigüzel istiflendiği belirli bir geometrik şekli olmayan katılar amorf katı olarak adlandırılır. Kristal katıların tanecikleri ise düzenli bir şekilde istiflenmiştir. Kristal katılar kendi içerisinde kimyasal türlerini bir arada tutan kuvvetlere göre metalik, iyonik, moleküler ve kova- lent olmak üzere 4 kısımda incelenir. Amorf Moleküler katı katı 1. Cam 2. Kuru buz KATI TÜRLERİ Kovalent katı B. Grafit 6. Lastik 7. Kuartz 8. İyot A) 1 ile 10 İyonik katı D) 7 ile 8 4. Sofra tuzu 9. Kireç taşı Yukarıdaki tabloda verilen katı türlerine ait örneklerden iki tanesinin yeri yanlıştır. Metalik katı 5. Çinko Buna göre kaç numaralı katıların yerleri değiştirilirse verilen tüm örnekler doğru yerde olur? B) 2 ile 3 10. Demir E) 5 ile 9 C) 4 ile 6 1.