Kimyasallardan Elektrik Üretimi Soruları

1. kuru pil ve patlayıcıların üretiminde,
II. şampuanlarda kıvam arttırmada,
III. soy metalleri arıtmada, X
IV. gübre imalatında,
V. kalay kaplamada ve lehimlemede
Yukarıda verilen kullanım alanlarından kaç tanesi NH CI tu-
zuna aittir?
A) 1
imyatik
B) 2
C) 3
D) 4
11
E) 5
C
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
1. kuru pil ve patlayıcıların üretiminde, II. şampuanlarda kıvam arttırmada, III. soy metalleri arıtmada, X IV. gübre imalatında, V. kalay kaplamada ve lehimlemede Yukarıda verilen kullanım alanlarından kaç tanesi NH CI tu- zuna aittir? A) 1 imyatik B) 2 C) 3 D) 4 11 E) 5 C
hidrojen
Dağ bulunur.
kuvvetleri
bağ içerir.
on bulundu-
verilmiştir.
katman
7
T
6
1
d+
m aşağıda-
lam elekt-
miştir?
m bağ
VISI
98
5.
Oda koşullarında katı hâlde bulunan X ve Y maddeleri ile yapı-
lan analizlerin sonucu aşağıdaki gibidir:
Oda koşullarında eşit kütleli örnekleri özdeş ısıtıcılarla isi-
tıldığında sıcaklıkları aşağıdaki grafikte verildiği gibi değiş-
miştir.
DINE
e
CI
Sıcaklık (°C)
X
çözeltisi
X
Zaman
Oda koşullarında eşit miktarlarda X ve Y ile aynı miktarda
su kullanılarak hazırlanan çözeltileri ile aşağıdaki düzenek-
ler kurulduğunda yalnız X ile hazırlanan düzenekteki lam-
banın ışık saçtığı görülmüştür.
Y
D) I ve II
çözeltisi
Buna göre,
1. X ve Y maddeleri saftır.
II. X maddesi yapısında iyonik bağ bulundurur.
III. Y'nin tanecikleri arasındaki çekim gücü, X'inkinden yük-
sektir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
hidrojen Dağ bulunur. kuvvetleri bağ içerir. on bulundu- verilmiştir. katman 7 T 6 1 d+ m aşağıda- lam elekt- miştir? m bağ VISI 98 5. Oda koşullarında katı hâlde bulunan X ve Y maddeleri ile yapı- lan analizlerin sonucu aşağıdaki gibidir: Oda koşullarında eşit kütleli örnekleri özdeş ısıtıcılarla isi- tıldığında sıcaklıkları aşağıdaki grafikte verildiği gibi değiş- miştir. DINE e CI Sıcaklık (°C) X çözeltisi X Zaman Oda koşullarında eşit miktarlarda X ve Y ile aynı miktarda su kullanılarak hazırlanan çözeltileri ile aşağıdaki düzenek- ler kurulduğunda yalnız X ile hazırlanan düzenekteki lam- banın ışık saçtığı görülmüştür. Y D) I ve II çözeltisi Buna göre, 1. X ve Y maddeleri saftır. II. X maddesi yapısında iyonik bağ bulundurur. III. Y'nin tanecikleri arasındaki çekim gücü, X'inkinden yük- sektir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
6.
Al
Anot-
(Ag)
Güç kaynağı
Ag
NO, Mill
-Katot
(çatal)
25 °C 1 M AgNO3
Yukarıda verilen düzenekle ilgili,
1. Çatal, zamanla gümüş metali ile kaplanır.
✓
II. Çözeltideki Ag* iyon derişimi azalır.
III. Elektrolitik hücredir.
D) I ve III
oğrudur
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
nenulu B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
8
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
6. Al Anot- (Ag) Güç kaynağı Ag NO, Mill -Katot (çatal) 25 °C 1 M AgNO3 Yukarıda verilen düzenekle ilgili, 1. Çatal, zamanla gümüş metali ile kaplanır. ✓ II. Çözeltideki Ag* iyon derişimi azalır. III. Elektrolitik hücredir. D) I ve III oğrudur yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I nenulu B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 8
Elektriklenmeyle ilgili,
1. Sürtünmeyle elektriklenme, atom alış ve-
rişi ile gerçekleşir.
II. Ebonit çubuk sürtünmeyle negatif yükle
yüklenir.
Il Sürtünmeyle elektriklenmede maddenin
yapısı değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalniz !!
0
ve !!!
Qlvell
E) I, II ve lil
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
Elektriklenmeyle ilgili, 1. Sürtünmeyle elektriklenme, atom alış ve- rişi ile gerçekleşir. II. Ebonit çubuk sürtünmeyle negatif yükle yüklenir. Il Sürtünmeyle elektriklenmede maddenin yapısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalniz !! 0 ve !!! Qlvell E) I, II ve lil
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız'll
D) I ve III
E), Il ve ill
16. Aşağıda bazı yarı tepkimelerle standart indirgenme
potansiyelleri verilmiştir.
Ag* (suda) + e
→ Ag(k)
Eº = +0,799 V
Zn²+ (suda) + 2e → Zn(k)
E° = -0,763 V
Cu²+ (suda) + 2e → Cu(k)
E = + 0,337 V
Ni²+ (suda) + 2e → Ni(k)
E° = -0,250 V
Buna göre, 25 °C'de net pil denklemi verilen
aşağıdaki pillerden hangisi çalışmaz?
A) 2Ag (suda) + Zn(k)
→ Zn²+ (suda) + 2Ag(k)
B) Cu(k) + 2Ag (suda)
Cu²+ (suda) + 2Ag(k)
Ni²+ (s
C)
*(suda) + Zn(k) →
Zn²+ (
*(suda) + Ni(k)
D) Ni²+ (suda) + Cu(k)
→
Ni(k) + Cu²* (suda)
2+
E) Zn(k) + Cu²+ (suda) →
Zn²+ (suda) + Cu(k)
C) I ve Il
Diğer sayfaya geçin
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız'll D) I ve III E), Il ve ill 16. Aşağıda bazı yarı tepkimelerle standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Ag* (suda) + e → Ag(k) Eº = +0,799 V Zn²+ (suda) + 2e → Zn(k) E° = -0,763 V Cu²+ (suda) + 2e → Cu(k) E = + 0,337 V Ni²+ (suda) + 2e → Ni(k) E° = -0,250 V Buna göre, 25 °C'de net pil denklemi verilen aşağıdaki pillerden hangisi çalışmaz? A) 2Ag (suda) + Zn(k) → Zn²+ (suda) + 2Ag(k) B) Cu(k) + 2Ag (suda) Cu²+ (suda) + 2Ag(k) Ni²+ (s C) *(suda) + Zn(k) → Zn²+ ( *(suda) + Ni(k) D) Ni²+ (suda) + Cu(k) → Ni(k) + Cu²* (suda) 2+ E) Zn(k) + Cu²+ (suda) → Zn²+ (suda) + Cu(k) C) I ve Il Diğer sayfaya geçin
AYT/Fen Bilimleri
Li+ CoO
LiCoO₂ Epil = 3,4 volt
25.
Yukarıda verilen lityum-iyon pilinin tepkimesi ve
lityum-iyon pilinin kullanımı ile ilgili;
I. Lityum elektrot anot olarak kullanılır,
II. Şarj edilebilir pil olduğu için çevre kirliliğine neden
olmaz, x
III. Lityum-iyon pillerinde gerçekleşen tepkime tersinir-
dir
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve
D) ILve t
te
27.
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
AYT/Fen Bilimleri Li+ CoO LiCoO₂ Epil = 3,4 volt 25. Yukarıda verilen lityum-iyon pilinin tepkimesi ve lityum-iyon pilinin kullanımı ile ilgili; I. Lityum elektrot anot olarak kullanılır, II. Şarj edilebilir pil olduğu için çevre kirliliğine neden olmaz, x III. Lityum-iyon pillerinde gerçekleşen tepkime tersinir- dir yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve D) ILve t te 27.
43. Ta
OF
41. Seri bağlı iki elektroliz kabından birincisinde AlCl3,
ikincisinde ise MgCl2 eriyikleri bulunmaktadır.
Birinci kabin katodunda 10,8 gram Al
toplandığında, ikinci kabın katodunda
toplanan Mg kütlesi ve kaplarda oluşan Cl₂
gazının normal koşullardaki toplam hacmi
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Al:27 g/mol, Mg:24 g/mol)
Mg kütlesi (gram)
A
Toplam Cl₂(g) hacmi (L)
14,4
26,88
24,8
13,44
14,4
13,44
7,2
26,88
10,8
44. F
7,2
13,44
27
pxYETI LE
96=
201-$12+2
0 6 1₁2
A)
B)
2
E)
Anot
CI
Al
Me
Art3
Ng
1,2 0,4mbl
xp
+261 Myrel
0,6 mel
1,2
karot
+3
+3e-
Ölçme, Değerlendirme ve S/nav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
43. Ta OF 41. Seri bağlı iki elektroliz kabından birincisinde AlCl3, ikincisinde ise MgCl2 eriyikleri bulunmaktadır. Birinci kabin katodunda 10,8 gram Al toplandığında, ikinci kabın katodunda toplanan Mg kütlesi ve kaplarda oluşan Cl₂ gazının normal koşullardaki toplam hacmi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Al:27 g/mol, Mg:24 g/mol) Mg kütlesi (gram) A Toplam Cl₂(g) hacmi (L) 14,4 26,88 24,8 13,44 14,4 13,44 7,2 26,88 10,8 44. F 7,2 13,44 27 pxYETI LE 96= 201-$12+2 0 6 1₁2 A) B) 2 E) Anot CI Al Me Art3 Ng 1,2 0,4mbl xp +261 Myrel 0,6 mel 1,2 karot +3 +3e- Ölçme, Değerlendirme ve S/nav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
14. İletkenlik açısından iletkenler ile yalıtkanlar arasındaki
malzemelere yarı iletken denir.
Yarı iletkenlerle ilgili;
1. Diyot ve transistör gibi devre elemanlarının yapımın-
da kullanılırlar.
II. N tipi yanı iletkenlerde akım taşıyıcıları elektronlardır.
III. P tipi yan iletkenlerde akım taşıyıcıları protonlardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) VII ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
14. İletkenlik açısından iletkenler ile yalıtkanlar arasındaki malzemelere yarı iletken denir. Yarı iletkenlerle ilgili; 1. Diyot ve transistör gibi devre elemanlarının yapımın- da kullanılırlar. II. N tipi yanı iletkenlerde akım taşıyıcıları elektronlardır. III. P tipi yan iletkenlerde akım taşıyıcıları protonlardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) VII ve III Diğer sayfaya geçiniz.
22. Lityum iyon piline ilişkin,
1. Tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabilir. ✓
II. Karbondioksit salınımı çok az olduğundan ve toksik
madde içermediğinden çevreye verdiği zarar azdır.
III. Kütlesi küçük, ürettiği enerji miktarı fazladır. ✔
yargılarından hangileri doğrudur?
1
A) Yalnız I
BY Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
1
1
1
1
1
1
I
36
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
22. Lityum iyon piline ilişkin, 1. Tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabilir. ✓ II. Karbondioksit salınımı çok az olduğundan ve toksik madde içermediğinden çevreye verdiği zarar azdır. III. Kütlesi küçük, ürettiği enerji miktarı fazladır. ✔ yargılarından hangileri doğrudur? 1 A) Yalnız I BY Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 1 1 1 1 1 1 I 36
Elektroliz ile ilgili;
n
hâle
1. Gerçekleşen redoks tepkimeleri istemsizdir.
II. Endotermik bir olaydır.
III. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme
olayları gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1 B) Yalnız Il C) I ve II
D) Il ve III E) I, II ve III
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
Elektroliz ile ilgili; n hâle 1. Gerçekleşen redoks tepkimeleri istemsizdir. II. Endotermik bir olaydır. III. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olayları gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız Il C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III
10. Seri bağlı elektroliz kaplarından birinde Zn(NO3)2 eriyiği,
diğerinde CuSo, eriyiği bulunmaktadır.
4
Bu sistem 965 amper akımla 40 saniye elektroliz edil-
diğinde kapların katotlarında toplam kaç gram metal
birikir?
2
(Cu: 64, Zn: 65 g/mol)
A) 12,6
B) 18,5
C) 25,8
n
D) 30,4
E) 46,4
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
10. Seri bağlı elektroliz kaplarından birinde Zn(NO3)2 eriyiği, diğerinde CuSo, eriyiği bulunmaktadır. 4 Bu sistem 965 amper akımla 40 saniye elektroliz edil- diğinde kapların katotlarında toplam kaç gram metal birikir? 2 (Cu: 64, Zn: 65 g/mol) A) 12,6 B) 18,5 C) 25,8 n D) 30,4 E) 46,4
AYT Deneme Sınaviy
23.
cd
'(K)
AI
Tuz köprüsü
(k)
Pamuk
0,1 M AI(NO)s/suda)
25°C
3(
0,1 M Cd(NO3)2(suda)
25°C
AB+
+ 3e
(suda)
Alik)
E° = - 1,66 Volt
(
Ca²+
+ 2e
Cd
E° = -0,40 Volt
(suda)
(k)
Şekildeki elektrokimyasal pilin potansiyel (Epir değeri
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Nernst eşitliğindeki sabiti 0,06 aliniz.)
A) 1,24
B) 1,26
C) 1,27
D) 1.25
E) 1,20
Al +3 30
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
AYT Deneme Sınaviy 23. cd '(K) AI Tuz köprüsü (k) Pamuk 0,1 M AI(NO)s/suda) 25°C 3( 0,1 M Cd(NO3)2(suda) 25°C AB+ + 3e (suda) Alik) E° = - 1,66 Volt ( Ca²+ + 2e Cd E° = -0,40 Volt (suda) (k) Şekildeki elektrokimyasal pilin potansiyel (Epir değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Nernst eşitliğindeki sabiti 0,06 aliniz.) A) 1,24 B) 1,26 C) 1,27 D) 1.25 E) 1,20 Al +3 30
7. BASAMAK
Örnek - 3
}
Mg(K)
Zn(k)
Zn
2+
Mg
E° = -2,37 V
+ 2e →
2+
+ 2e →
E° = -0,76 V
Yukarıdaki metaller ve çözeltilerinden oluşan elektrolitik hüc-
renin çalışması ile ilgili,
I. Anotta Zn metali çözünür, katotta Mg metali birikir.
II. Batarya geriliminin + 1,61 volttan büyük olması gerekir.
VII Tuz köprüsündeki katyonlar katoda akar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
7. BASAMAK Örnek - 3 } Mg(K) Zn(k) Zn 2+ Mg E° = -2,37 V + 2e → 2+ + 2e → E° = -0,76 V Yukarıdaki metaller ve çözeltilerinden oluşan elektrolitik hüc- renin çalışması ile ilgili, I. Anotta Zn metali çözünür, katotta Mg metali birikir. II. Batarya geriliminin + 1,61 volttan büyük olması gerekir. VII Tuz köprüsündeki katyonlar katoda akar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
1
AYTIRE
19.
[B]M
Hız (mol/L.s)
[AJM
pekey
0,2
0,1
1,6.10-3
1. Merke
verilme
1
0,2
1,28.10-2
2.
0,4
0,3
1,44.10-2
3
0,2
A ve B gazlarının kendi aralarında gerçekleştirmiş o
tepkimenin deney sonuçları yukarıdaki tabloda verilmiş
Buna göre tepkimenin hız sabiti (k) kaçtır?
A) 1,6.10-2
C) 8.10-
B) 8.10-3
D) 1,28.10-3
M
il
E) 3,2.10-3
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
1 AYTIRE 19. [B]M Hız (mol/L.s) [AJM pekey 0,2 0,1 1,6.10-3 1. Merke verilme 1 0,2 1,28.10-2 2. 0,4 0,3 1,44.10-2 3 0,2 A ve B gazlarının kendi aralarında gerçekleştirmiş o tepkimenin deney sonuçları yukarıdaki tabloda verilmiş Buna göre tepkimenin hız sabiti (k) kaçtır? A) 1,6.10-2 C) 8.10- B) 8.10-3 D) 1,28.10-3 M il E) 3,2.10-3
7. Aşağıdaki kapta Cuci, nin doymuş sulu çözeltisi vardır.
Musluk açılıp kaba sabit sıcaklıkta 0,1 M Cu(NO3)2 nin sulu
çözeltisi eklenip başlangıç sıcaklığına dönülüyor.
0,1 M Cu(NO),
CUCIB)
Cch
Buna göre,
1. Cuci,'nin çözünürlük çarpımi artar.
II. Cu2+ lyonlan derişimi artar.
III. Cuci'nin çözünürlüğü azalar.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Cuci, için, K: 8.10-10)
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C
C) Il ve II
D) I ve III
E) I, II ve I
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
7. Aşağıdaki kapta Cuci, nin doymuş sulu çözeltisi vardır. Musluk açılıp kaba sabit sıcaklıkta 0,1 M Cu(NO3)2 nin sulu çözeltisi eklenip başlangıç sıcaklığına dönülüyor. 0,1 M Cu(NO), CUCIB) Cch Buna göre, 1. Cuci,'nin çözünürlük çarpımi artar. II. Cu2+ lyonlan derişimi artar. III. Cuci'nin çözünürlüğü azalar. yargılarından hangileri doğrudur? (Cuci, için, K: 8.10-10) A) Yalnız 1 B) Yalnız II C C) Il ve II D) I ve III E) I, II ve I
11. Lityum iyon pilleri ile ilgili,
I. Elektrolit olarak katı polimerik malzemeler kullanılır.
II. Sarj edilerek defalarca kullanılabilir.
III. Çevrim ömrü sayısı 1'den fazla olamaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
(
C) I ve II
A) Yalnız!
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
11. Lityum iyon pilleri ile ilgili, I. Elektrolit olarak katı polimerik malzemeler kullanılır. II. Sarj edilerek defalarca kullanılabilir. III. Çevrim ömrü sayısı 1'den fazla olamaz. yargılarından hangileri doğrudur? ( C) I ve II A) Yalnız! B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III