Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasallardan Elektrik Üretimi Soruları

6.
Al
Anot-
(Ag)
Güç kaynağı
Ag
NO, Mill
-Katot
(çatal)
25 °C 1 M AgNO3
Yukarıda verilen düzenekle ilgili,
1. Çatal, zamanla gümüş metali ile kaplanır.
✓
II. Çözeltideki Ag* iyon derişimi azalır.
III. Elektrolitik hücredir.
D) I ve III
oğrudur
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
nenulu B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
8
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
6. Al Anot- (Ag) Güç kaynağı Ag NO, Mill -Katot (çatal) 25 °C 1 M AgNO3 Yukarıda verilen düzenekle ilgili, 1. Çatal, zamanla gümüş metali ile kaplanır. ✓ II. Çözeltideki Ag* iyon derişimi azalır. III. Elektrolitik hücredir. D) I ve III oğrudur yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I nenulu B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 8
Elektroliz ile ilgili;
n
hâle
1. Gerçekleşen redoks tepkimeleri istemsizdir.
II. Endotermik bir olaydır.
III. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme
olayları gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1 B) Yalnız Il C) I ve II
D) Il ve III E) I, II ve III
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
Elektroliz ile ilgili; n hâle 1. Gerçekleşen redoks tepkimeleri istemsizdir. II. Endotermik bir olaydır. III. Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olayları gerçekleşir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız Il C) I ve II D) Il ve III E) I, II ve III
AYDIN YAYINLARI
AYT Deneme Sınavı - 3
cd
0,1 M Cd(NO3)2(suda)
0,1 M AI(NO3)3(suda)
25°C
25°C
A1³+
+3e-
Al
"(k)
E° = 1,66 Volt A
Cd²+
+ 2e
(suda)
Cd, E° = -0,40 Volt
(k)
Şekildeki elektrokimyasal pilin potansiyel (E) değeri
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Nernst eşitliğindeki sabiti 0,06 alınız.)
pil
A) 1,24
B) 1,26
C) 1,27
D) 1,25
E) 1,20
23.
(suda)
EBil
Tuz köprüsü
Pamuk -
0,06
Fen
24.
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
AYDIN YAYINLARI AYT Deneme Sınavı - 3 cd 0,1 M Cd(NO3)2(suda) 0,1 M AI(NO3)3(suda) 25°C 25°C A1³+ +3e- Al "(k) E° = 1,66 Volt A Cd²+ + 2e (suda) Cd, E° = -0,40 Volt (k) Şekildeki elektrokimyasal pilin potansiyel (E) değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Nernst eşitliğindeki sabiti 0,06 alınız.) pil A) 1,24 B) 1,26 C) 1,27 D) 1,25 E) 1,20 23. (suda) EBil Tuz köprüsü Pamuk - 0,06 Fen 24.
id
24.
PIL
Pt(k)
Pt(k)
Pt(k) +
AlF3
eriyiği
AgF
eriyiği
Yukarıdaki seri bağlı elektroliz sisteminde devreden bir
miktar elektrik yükü geçtiğinde katotlarda toplam 70,2
gram madde toplanıyor.
Buna göre, geçen elektrik yük miktarı kaç C'dur?
(Al = 27 g/mol, Ag = 108 g/mol, 1 F 96500 C aliniz.)
A) 10980
B) 57900
C) 27450
D) 65880
E) 54900
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
id 24. PIL Pt(k) Pt(k) Pt(k) + AlF3 eriyiği AgF eriyiği Yukarıdaki seri bağlı elektroliz sisteminde devreden bir miktar elektrik yükü geçtiğinde katotlarda toplam 70,2 gram madde toplanıyor. Buna göre, geçen elektrik yük miktarı kaç C'dur? (Al = 27 g/mol, Ag = 108 g/mol, 1 F 96500 C aliniz.) A) 10980 B) 57900 C) 27450 D) 65880 E) 54900
DENERO
19.
Deney
[A]M
[B]M
Hız (mol/L.s)
1
0,2
0,1
1,6.10-3
2
0,4
0,2
1,28.10-2
3
0,2
0,3
1,44.10-2
(x3)
A ve B gazlarının kendi aralarında gerçekleştirmiş oldus
tepkimenin deney sonuçları yukarıdaki tabloda verilmiştir.
Buna göre tepkimenin hız sabiti (k) kaçtır?
A) 1,6.10-2
B) 8.10-3
D) 1,28.10-3
C) 8.10-1
E) 3,2.10-3
1 Stete.do
-2
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
DENERO 19. Deney [A]M [B]M Hız (mol/L.s) 1 0,2 0,1 1,6.10-3 2 0,4 0,2 1,28.10-2 3 0,2 0,3 1,44.10-2 (x3) A ve B gazlarının kendi aralarında gerçekleştirmiş oldus tepkimenin deney sonuçları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız sabiti (k) kaçtır? A) 1,6.10-2 B) 8.10-3 D) 1,28.10-3 C) 8.10-1 E) 3,2.10-3 1 Stete.do -2
27.
PIL
Pt(k)
Pt(k)
Pt(k)
AIF3
eriyiği
AgF
eriyiği
Yukarıdaki seri bağlı elektroliz sisteminde devreden bir
miktar elektrik yükü geçtiğinde katotlarda toplam 70,2
gram madde toplanıyor.
2016
Buna göre, geçen elektrik yük miktarı kaç C'dur?
(Al = 27 g/mol, Ag = 108 g/mol, 1 F = 96500 C alınız.)
to carent
=
=
70,2€?
A) 10980
B) 57900
C) 27450
7
2
D) 65880
E) 54900
Ditch
gboja
gost
96
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
27. PIL Pt(k) Pt(k) Pt(k) AIF3 eriyiği AgF eriyiği Yukarıdaki seri bağlı elektroliz sisteminde devreden bir miktar elektrik yükü geçtiğinde katotlarda toplam 70,2 gram madde toplanıyor. 2016 Buna göre, geçen elektrik yük miktarı kaç C'dur? (Al = 27 g/mol, Ag = 108 g/mol, 1 F = 96500 C alınız.) to carent = = 70,2€? A) 10980 B) 57900 C) 27450 7 2 D) 65880 E) 54900 Ditch gboja gost 96
22. Lityum iyon piline ilişkin,
1. Tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabilir.
II. Karbondioksit salınımı çok az olduğundan ve toksik
madde içermediğinden çevreye verdiği zarar azdır.
III. Kütlesi küçük, ürettiği enerji miktarı fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I e III
1, II ve III
36
6
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
22. Lityum iyon piline ilişkin, 1. Tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabilir. II. Karbondioksit salınımı çok az olduğundan ve toksik madde içermediğinden çevreye verdiği zarar azdır. III. Kütlesi küçük, ürettiği enerji miktarı fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I e III 1, II ve III 36 6
5. Seri bağlı elektroliz kaplarından birinde erimiş MgCl2,
diğerinde erimiş XCI, tuzları elektroliz ediliyor.
Bir süre sonra 1. kabın katodunda 19,2 gram Mg me-
tali açığa çıkarken 2. kabın katodunda kaç gram X
metali birikir? (Mg = 24 g/mol, X = 112 g/mol) (10
puan)
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
5. Seri bağlı elektroliz kaplarından birinde erimiş MgCl2, diğerinde erimiş XCI, tuzları elektroliz ediliyor. Bir süre sonra 1. kabın katodunda 19,2 gram Mg me- tali açığa çıkarken 2. kabın katodunda kaç gram X metali birikir? (Mg = 24 g/mol, X = 112 g/mol) (10 puan)
'
4
5. Seri bağlı elektroliz kaplarından birinde erimiş MgCl2,
diğerinde erimiş XCI, tuzları elektroliz ediliyor.
Bir süre sonra 1. kabın katodunda 19,2 gram Mg me-
tali açığa çıkarken 2. kabın katodunda kaç gram X
metali birikir? (Mg = 24 g/mol, X = 112 g/mol) (10
puan)
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
' 4 5. Seri bağlı elektroliz kaplarından birinde erimiş MgCl2, diğerinde erimiş XCI, tuzları elektroliz ediliyor. Bir süre sonra 1. kabın katodunda 19,2 gram Mg me- tali açığa çıkarken 2. kabın katodunda kaç gram X metali birikir? (Mg = 24 g/mol, X = 112 g/mol) (10 puan)
AYT / Fen Bilimleri
25. Erimiş NaCl tuzunun elektrolizinde devreden 19300 C
elektrik yükü geçmektedir.
28. İskele
I
Buna göre,
1. Normal koşullarda anotta 2,24 litre Cl2 gazı toplanır.
II.
II. Anotta;
III.
Na+(s) + e + Na(k)
ifade
tepkimesi gerçekleşir.
A) Y
III. Katotta 2,3 gram Na metali toplanır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
(1 F: 96500 C, Na: 23)
29. Aşa
C) II ve III
A) Yalnız
B) Yalnız 11
D) I ye III
E) I ve II
4
lah
a
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
AYT / Fen Bilimleri 25. Erimiş NaCl tuzunun elektrolizinde devreden 19300 C elektrik yükü geçmektedir. 28. İskele I Buna göre, 1. Normal koşullarda anotta 2,24 litre Cl2 gazı toplanır. II. II. Anotta; III. Na+(s) + e + Na(k) ifade tepkimesi gerçekleşir. A) Y III. Katotta 2,3 gram Na metali toplanır. yargılarından hangileri yanlıştır? (1 F: 96500 C, Na: 23) 29. Aşa C) II ve III A) Yalnız B) Yalnız 11 D) I ye III E) I ve II 4 lah a
8.
KCl(suda)
CuSO4
4(suda)
Şekildeki seri bağlı elektroliz kaplarından 1. ve
2. elektrotta ilk açığa çıkan maddeler nelerdir?
(Elektron verme eğilimi: K> H > Cu > CI-> OH->
SO,2-
1. Elektrot
2. Elektrot
A)
K
Cu
B)
Cu
K
02
C)
D)
IYO I
H₂
02
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
8. KCl(suda) CuSO4 4(suda) Şekildeki seri bağlı elektroliz kaplarından 1. ve 2. elektrotta ilk açığa çıkan maddeler nelerdir? (Elektron verme eğilimi: K> H > Cu > CI-> OH-> SO,2- 1. Elektrot 2. Elektrot A) K Cu B) Cu K 02 C) D) IYO I H₂ 02
4)
Elektrolitik kaplama ile ilgili,
1. Kaplanacak cisim elektroliz hücresinin katotudur.
II. Kaplama metall elektroliz hücresinin apodudur.
III. Istemli bir olaydır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalniz !
B) Yalnız 11
C) I ve II
E) I, II ve 11
D) Il ve Il
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
4) Elektrolitik kaplama ile ilgili, 1. Kaplanacak cisim elektroliz hücresinin katotudur. II. Kaplama metall elektroliz hücresinin apodudur. III. Istemli bir olaydır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalniz ! B) Yalnız 11 C) I ve II E) I, II ve 11 D) Il ve Il
piller 2
Kuru piller ile ilgili
1. Zn - Mno, pilleri olarak adlandırırlar.
Tersinmez pillerdir.
in. Alkali piller ve civa pilleri de kuru pil sinifina
girerler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasallardan Elektrik Üretimi
piller 2 Kuru piller ile ilgili 1. Zn - Mno, pilleri olarak adlandırırlar. Tersinmez pillerdir. in. Alkali piller ve civa pilleri de kuru pil sinifina girerler. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
1