Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri Soruları

otansiyelleri
}
10.
HCI
çözeltisi
II. kap
MgSi dg
I. kaptaki Ag çubukta hiçbir değişiklik olmazken 11. kap-
I. kap
A) Yalnız I
Ag(K)
taki Mg çubuk zamanla aşınmaktadır.
Taldear
Buna göre;
2160) 1060
92
-Mg (k)
HCI
çözeltisi
D) I ve II
1. Aktiflik sırası Mg > H > Ag'dir.
II. Mg(k) + 2Ag+ → Mg+22Ag) tepkimesi kendiliğin-
den oluşur.
III. Mg'nin indirgenme eğilimi Ag'den yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
DON
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Mg>M) Ag
11. Na, Mg, Hg ve H₂ nin elektron verme eğilimleri
Na > Mg > H₂> Hg şeklindedir.
Kin
UNI
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
otansiyelleri } 10. HCI çözeltisi II. kap MgSi dg I. kaptaki Ag çubukta hiçbir değişiklik olmazken 11. kap- I. kap A) Yalnız I Ag(K) taki Mg çubuk zamanla aşınmaktadır. Taldear Buna göre; 2160) 1060 92 -Mg (k) HCI çözeltisi D) I ve II 1. Aktiflik sırası Mg > H > Ag'dir. II. Mg(k) + 2Ag+ → Mg+22Ag) tepkimesi kendiliğin- den oluşur. III. Mg'nin indirgenme eğilimi Ag'den yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II DON C) Yalnız III E) I, II ve III Mg>M) Ag 11. Na, Mg, Hg ve H₂ nin elektron verme eğilimleri Na > Mg > H₂> Hg şeklindedir. Kin UNI
Hi cổng
11. I. Ca(k) + H₂CO³(suda) →→→
> CaO(k) + CO,(9) —
III. Ca(OH)₂(k) + H₂CO³(suda) →→
+
LCa
Bu reaksiyonlardan hangilerinde yaygın adı kireç taşı
olan tuz elde edilir?
ca coz
A) Yalnız II
D) II ve III
+2
Cat
0-2
B) Yalnız III
Catz
OH
C've III
E) I, II ve III
#f
cos
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
Hi cổng 11. I. Ca(k) + H₂CO³(suda) →→→ > CaO(k) + CO,(9) — III. Ca(OH)₂(k) + H₂CO³(suda) →→ + LCa Bu reaksiyonlardan hangilerinde yaygın adı kireç taşı olan tuz elde edilir? ca coz A) Yalnız II D) II ve III +2 Cat 0-2 B) Yalnız III Catz OH C've III E) I, II ve III #f cos
esi
1. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi çözünme - çökelme
tepkimesidir?
A) NaCl, + Fe(NO3)2(suda) → NaNO 3(suda)
abinugnax
(suda)
B) HNO
+ KOH
3(suda)
C) CaCO, - CaO
3(k)
D (C₂H₂O₂)₂S (suda)
+
E) NH,
Sor
Il sinteY(O
(suda)
(k)
¹3(suda) + H₂O(s)
→ KNO,
+ CO
Na₂SO4(suda)
= NH+
2(g)
+ FeCl.
4(suda)
3(suda) + H₂O(s)
/
→ SrSO4(k) + C₂H₂O₂Na
+ OH™
(suda)
2(suda)
evi (0
Neden
oinaz
/
R
(suda)
SOR
4. 2h
?
D
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
esi 1. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi çözünme - çökelme tepkimesidir? A) NaCl, + Fe(NO3)2(suda) → NaNO 3(suda) abinugnax (suda) B) HNO + KOH 3(suda) C) CaCO, - CaO 3(k) D (C₂H₂O₂)₂S (suda) + E) NH, Sor Il sinteY(O (suda) (k) ¹3(suda) + H₂O(s) → KNO, + CO Na₂SO4(suda) = NH+ 2(g) + FeCl. 4(suda) 3(suda) + H₂O(s) / → SrSO4(k) + C₂H₂O₂Na + OH™ (suda) 2(suda) evi (0 Neden oinaz / R (suda) SOR 4. 2h ? D
da meydana
şki aşağıda-
-ilmiştir?
C) | || > 1
> Il
139
6. Aşağıdaki olaylardan hangisinde meydana gelen
de enerji değişimi diğerlerininkinden fazladır?
A) 2H₂O(s)→ 2H₂(g) + O2(g)
B) NaCl(k) + H₂O(s) → Na (suda) + Cl(suda)
C) H₂O(s)→ H₂O(g)
D) C₂H5OH(s) + H₂O(s) → C₂H5OH (suda)
E) C₁0H8(k)→C10H8(g)
(kimyasal)
Yukarıdaki
katı halder
nız fiziksel
tır.
İkinci olay
ğişime u
ayrışmışt
Bundan
dana ge
birinci
enerji d
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
da meydana şki aşağıda- -ilmiştir? C) | || > 1 > Il 139 6. Aşağıdaki olaylardan hangisinde meydana gelen de enerji değişimi diğerlerininkinden fazladır? A) 2H₂O(s)→ 2H₂(g) + O2(g) B) NaCl(k) + H₂O(s) → Na (suda) + Cl(suda) C) H₂O(s)→ H₂O(g) D) C₂H5OH(s) + H₂O(s) → C₂H5OH (suda) E) C₁0H8(k)→C10H8(g) (kimyasal) Yukarıdaki katı halder nız fiziksel tır. İkinci olay ğişime u ayrışmışt Bundan dana ge birinci enerji d
3.
Aşağıdakilerden hangisi indirgenme yarı tepkimesi-
dir?
A) CaCO3(k) → Cao(k) + CO₂(g)
B) 2H₂O(s) → O₂(g) + 4H+ + 4e¯
NH₂NO3(k) + 2H+ + 2e → N₂(g) + 3H₂O(s)
-
D) C(k) + O₂(g) → CO₂(g)
H₂O(s) → H₂(g) + O₂(g)
2
6.
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
3. Aşağıdakilerden hangisi indirgenme yarı tepkimesi- dir? A) CaCO3(k) → Cao(k) + CO₂(g) B) 2H₂O(s) → O₂(g) + 4H+ + 4e¯ NH₂NO3(k) + 2H+ + 2e → N₂(g) + 3H₂O(s) - D) C(k) + O₂(g) → CO₂(g) H₂O(s) → H₂(g) + O₂(g) 2 6.
TEST
1. Bir bileşiğin yapısındaki metal veya ametal en büyük
yükseltgenme basamağına ulaşmış ise o bileşik
yanma
tepkimesi vermez.
Buna göre;
1. CO
III. N₂O
IV. MgO
Yukarıdaki bileşiklerden hangileri yanma tepkimesi
vermez? (C, N, O, 16S, 12Mg)
A) I ve II
II. SO
AIC, +12H₂O
X+20₂
+H₂O-
- Z
B) II ve IV
D) II, III ve IV
4AI(OH)₂ + 3X
Y + 2H₂O
C) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
TEST 1. Bir bileşiğin yapısındaki metal veya ametal en büyük yükseltgenme basamağına ulaşmış ise o bileşik yanma tepkimesi vermez. Buna göre; 1. CO III. N₂O IV. MgO Yukarıdaki bileşiklerden hangileri yanma tepkimesi vermez? (C, N, O, 16S, 12Mg) A) I ve II II. SO AIC, +12H₂O X+20₂ +H₂O- - Z B) II ve IV D) II, III ve IV 4AI(OH)₂ + 3X Y + 2H₂O C) I, II ve IV E) I, II, III ve IV
6.
Aşağıda verilen olaylardan hangisi fiziksel
değişmedir?
D-A) Pilden elektrik üretilmesi
-B) Sodyum (Na) metalinin suda çözünmesi
C) Yağmur oluşumu
Osh (A
D) Yumurtanın haşlanması
HON
E) -Tuzlu suyun elektrik akımını iletmesi
4. C
5. E
6. C
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
6. Aşağıda verilen olaylardan hangisi fiziksel değişmedir? D-A) Pilden elektrik üretilmesi -B) Sodyum (Na) metalinin suda çözünmesi C) Yağmur oluşumu Osh (A D) Yumurtanın haşlanması HON E) -Tuzlu suyun elektrik akımını iletmesi 4. C 5. E 6. C
9.
1. CaCO3(k)
→→Cao(k) +
CO2(g)
2. CO2(g) + H₂O(s) →→→ CO(g) + H2(g)
Yukarıdaki zincirleme reaksiyonlar ile ilgili bilgiler şöyledir:
1. E 2. C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. D 8.D 9. B 10. D 11. D
1. tepkimede kütlece %80 saflıktaki 50 gram CaCO3
katısı tam verimle ayrışıyor.
2. tepkime 1 mol H₂O ile %25 verimle gerçekleşiyor.
Buna göre, tepkimeler sonucu oluşan H₂ gazının N.K. 'daki
hacmi kaç L'dir? (C = 12, O = 16, Ca = 40)
A) 1,12
B) 2,24
C) 5,6
D) 11,2
59
16
8
E) 22,4
O. Periyodik sistemin 3. periyot 2A grubu elementi olan X,
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
9. 1. CaCO3(k) →→Cao(k) + CO2(g) 2. CO2(g) + H₂O(s) →→→ CO(g) + H2(g) Yukarıdaki zincirleme reaksiyonlar ile ilgili bilgiler şöyledir: 1. E 2. C 3. B 4. C 5. B 6. B 7. D 8.D 9. B 10. D 11. D 1. tepkimede kütlece %80 saflıktaki 50 gram CaCO3 katısı tam verimle ayrışıyor. 2. tepkime 1 mol H₂O ile %25 verimle gerçekleşiyor. Buna göre, tepkimeler sonucu oluşan H₂ gazının N.K. 'daki hacmi kaç L'dir? (C = 12, O = 16, Ca = 40) A) 1,12 B) 2,24 C) 5,6 D) 11,2 59 16 8 E) 22,4 O. Periyodik sistemin 3. periyot 2A grubu elementi olan X,
es
|||
5. Aşağıdakilerden hangisi suyun fiziksel özelliklerinden bi.
değildir?
DC
A
A) Renksiz olması
B) 1 atm basınçta 100°C'de kaynamast
C) Na metali ile H, gazı oluşturması
2
D) Oda koşullarında sıvı halde bulunması
E) +4°C'de yoğunluğunun 1 g/mL olması
blebiga A
H,XSupilhey le
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
es ||| 5. Aşağıdakilerden hangisi suyun fiziksel özelliklerinden bi. değildir? DC A A) Renksiz olması B) 1 atm basınçta 100°C'de kaynamast C) Na metali ile H, gazı oluşturması 2 D) Oda koşullarında sıvı halde bulunması E) +4°C'de yoğunluğunun 1 g/mL olması blebiga A H,XSupilhey le
9. Metaller bileşik oluştururken;
1. Kimyasal özellikleri değişir.
II. Elektron sayıları artar.
III. Proton ve nötron sayıları değişmez.
bilgilerinden hangisi doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
9. Metaller bileşik oluştururken; 1. Kimyasal özellikleri değişir. II. Elektron sayıları artar. III. Proton ve nötron sayıları değişmez. bilgilerinden hangisi doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III E) I, II ve III C) Yalnız III
nir.
10. Kendiliğinden gerçekleşmeyen redoks tepkimelerinin elektrik enerjisi kullanılarak gerçekleştiril-
adı verilir.
sine
B. Aşağıdaki çalışmaları yapınız.
bileşik
1. Nötr ortamda gerçekleşen aşağıdaki tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştiriniz.
afm içindeki yükselenme
Seoretic, ile tu).
MAHO
Indirgen
8+#₂2502440²
+50₂ +4₂0
ge
C +21₂504 Co₂+²2₂ +2H₂₂
2. Nötr ortamda gerçekleşen aşağıdaki tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun
ayısı kaç olur?
MAIO
O
AS2 S3 + HNO3 → H3 ASO4+H₂SO4 + NO₂ + H₂O
59
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
nir. 10. Kendiliğinden gerçekleşmeyen redoks tepkimelerinin elektrik enerjisi kullanılarak gerçekleştiril- adı verilir. sine B. Aşağıdaki çalışmaları yapınız. bileşik 1. Nötr ortamda gerçekleşen aşağıdaki tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştiriniz. afm içindeki yükselenme Seoretic, ile tu). MAHO Indirgen 8+#₂2502440² +50₂ +4₂0 ge C +21₂504 Co₂+²2₂ +2H₂₂ 2. Nötr ortamda gerçekleşen aşağıdaki tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun ayısı kaç olur? MAIO O AS2 S3 + HNO3 → H3 ASO4+H₂SO4 + NO₂ + H₂O 59
Ilk
FEN BİLİM
12.
Su ile karıştırılan iyot katısının tamamının çözünm
ancak suyun rengini bulandırdiõl gözlenmiştir.
Iyot katısını sudan tamamen ayırabilmek için kullanı-
labilecek en iyi ayırma yöntemi aşağıdakilerden han-
gisidir?
Jatha >
A) Ekstraksiyon (özütleme)
B) Airma hunisi
C) Elotasyon (yüzdürme)
D) Dekaptasyon (aktarma)
E) Süzme
Karışım
Ayırma yöntemi
1
Tuzlu su
Buharlaştırma
P
-
Petrol
Ayrımsal damıtma
Tuz - seker
Ayrımsal kristallendirme
Yukarıda karışımları bileşenlerine ayırmak için verilen
yöntemlerden hangileri doğrudur?
A) Yalniz !
B) I ve IL
D#ve-th
C) Tve in
Bylive
TYA/10. sınıf
78
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
Ilk FEN BİLİM 12. Su ile karıştırılan iyot katısının tamamının çözünm ancak suyun rengini bulandırdiõl gözlenmiştir. Iyot katısını sudan tamamen ayırabilmek için kullanı- labilecek en iyi ayırma yöntemi aşağıdakilerden han- gisidir? Jatha > A) Ekstraksiyon (özütleme) B) Airma hunisi C) Elotasyon (yüzdürme) D) Dekaptasyon (aktarma) E) Süzme Karışım Ayırma yöntemi 1 Tuzlu su Buharlaştırma P - Petrol Ayrımsal damıtma Tuz - seker Ayrımsal kristallendirme Yukarıda karışımları bileşenlerine ayırmak için verilen yöntemlerden hangileri doğrudur? A) Yalniz ! B) I ve IL D#ve-th C) Tve in Bylive TYA/10. sınıf 78
3.
?
D) NO, ENF
1. Limon suyunun mermerle etkileşimi
II. Çay şekerinin suda çözünmesi
III. Kireç taşından sönmemiş kireç eldesi
IV. Mumun erimesi
Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal değişimdir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) III ve IV
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
3. ? D) NO, ENF 1. Limon suyunun mermerle etkileşimi II. Çay şekerinin suda çözünmesi III. Kireç taşından sönmemiş kireç eldesi IV. Mumun erimesi Yukarıdaki olaylardan hangileri kimyasal değişimdir? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV
TYT KIMYA SORU BANKASI
8, Bir tepkime ile ilgili şu bilgiler veriliyor.
Yanma tepkimesidir.
Oluşum tepkimesidir.
Homojen tepkimedir.
Egzotermik tepkimedir.
●
●
●
A) C₂H4(g) 30
Buna göre, bu tepkimenin denklemi aşağıdakilerin han-
gisindeki gibi olabilir?
B) N +20 -
2(g)
2(g)
C) H +
1/1214
2(g) 2 2(g)
C₁
(k)
+0₂
E H₂(g)
0.
2(g)
2(g)
+ Cl₂
-
2(g)
-
2CO2(g) + 2H₂O(g)
2NO2(0)✓
H₂O
CO₂0
2(9)
2HCI
(g)
3
t
Choo
230
S
A
R
M
A
L
198
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
TYT KIMYA SORU BANKASI 8, Bir tepkime ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Yanma tepkimesidir. Oluşum tepkimesidir. Homojen tepkimedir. Egzotermik tepkimedir. ● ● ● A) C₂H4(g) 30 Buna göre, bu tepkimenin denklemi aşağıdakilerin han- gisindeki gibi olabilir? B) N +20 - 2(g) 2(g) C) H + 1/1214 2(g) 2 2(g) C₁ (k) +0₂ E H₂(g) 0. 2(g) 2(g) + Cl₂ - 2(g) - 2CO2(g) + 2H₂O(g) 2NO2(0)✓ H₂O CO₂0 2(9) 2HCI (g) 3 t Choo 230 S A R M A L 198
Zn, Mg, Au ve Cu metallerinden oluşan kangm
daki metalleri belirlemek için;
Baz
1. NaOH çözeltisi ile tepkimeye sokmak
II. HNO3 çözeltisi ile tepkimeye sokmak
III. HCI çözeltisi ile tepkimeye sokmak
işlemleri hangi sıra ile yapılmalıdır?
A) I, II, II
b) I, I, II
B) 4. M.
OLA
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
Zn, Mg, Au ve Cu metallerinden oluşan kangm daki metalleri belirlemek için; Baz 1. NaOH çözeltisi ile tepkimeye sokmak II. HNO3 çözeltisi ile tepkimeye sokmak III. HCI çözeltisi ile tepkimeye sokmak işlemleri hangi sıra ile yapılmalıdır? A) I, II, II b) I, I, II B) 4. M. OLA
Metal o25.4,
asitle tep-
unit
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi HCI
çözeltisinden geçirildiğinde kimyasal tepkime
> ● SO3
NH₂
olur?
Ag
NO
Al₂O3
Mg
C) 5
A) 2
B) 3
Ameral mono oksit
Sayfa 240
CaO
CuO
Au
D) 6 E) 7
233
A
Kimya
Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
Metal o25.4, asitle tep- unit Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi HCI çözeltisinden geçirildiğinde kimyasal tepkime > ● SO3 NH₂ olur? Ag NO Al₂O3 Mg C) 5 A) 2 B) 3 Ameral mono oksit Sayfa 240 CaO CuO Au D) 6 E) 7 233 A