Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Bağ Enerjileri Soruları

sal Değişimler
10.
• NaF
CO₂
HCI
Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili;
Aynı koşullarda kaynama sıcaklığı en düşük olan
CO,'dir.
11. NaF'in H₂O'da çözünmesiyle iyon - dipol etkileşimi
oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
(1H, 6C, 80, 9F 11 Na, 17Cl)
A) Yalnız I
11. I. CO₂
II. NH3
III. KNO3
HH.HCI molekülleri arasında sadece dipol-dipol etkile-
şimi görülür.
D) I ve Ill
.
o₂ op
por
por
H₂O
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve Il
Kimya
Bağ Enerjileri
sal Değişimler 10. • NaF CO₂ HCI Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili; Aynı koşullarda kaynama sıcaklığı en düşük olan CO,'dir. 11. NaF'in H₂O'da çözünmesiyle iyon - dipol etkileşimi oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 6C, 80, 9F 11 Na, 17Cl) A) Yalnız I 11. I. CO₂ II. NH3 III. KNO3 HH.HCI molekülleri arasında sadece dipol-dipol etkile- şimi görülür. D) I ve Ill . o₂ op por por H₂O B) Yalnız II E) II ve III C) I ve Il
I. KOH nin HNO ile nötrleşmesi
II. Naftalinin süblimleşmesi
III. Propan gazının yanması
9. 1.
Yukarıdaki olaylardan hangileri endotermiktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Bağ Enerjileri
I. KOH nin HNO ile nötrleşmesi II. Naftalinin süblimleşmesi III. Propan gazının yanması 9. 1. Yukarıdaki olaylardan hangileri endotermiktir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
7.
H-F, F-F, H-H bağlarının bağ enerjileri sırasıyla
560, 160, 460 kj/mol'dür.
Buna göre,
1120
H₂ + F₂-2HF
156
1120
627
420
125
tepkimesinin entalpi değeri kaç kj/mol 'dür?
A) -500 B) -400
E) 500
C) 600 D) -600
e
Kimya
Bağ Enerjileri
7. H-F, F-F, H-H bağlarının bağ enerjileri sırasıyla 560, 160, 460 kj/mol'dür. Buna göre, 1120 H₂ + F₂-2HF 156 1120 627 420 125 tepkimesinin entalpi değeri kaç kj/mol 'dür? A) -500 B) -400 E) 500 C) 600 D) -600 e
N
10. Kimyasal tepkimelerde enerji değişimi kırılan bağlar ile oluşan bağlar arasındaki enerji farkına eşittir.
NH3 molekülünün oluşum tepkimesi aşağıda verilmiştir. 36
391
N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH3(g)
3
Buna göre,
1308 ON
946
2 mol NH3 oluşurken 92 kJ enerji dışarı verilir.
II. Kırılan bağların toplam enerjisi oluşan bağların toplam enerjisinden küçüktür.
2251
III. 46 kJ enerji açığa çıktığında 3 tane N - H bağı oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
92 46
2
(Ortalama bağ enerjileri; N= N:946 kJ/mol, HH:436 kJ/mol, N - H:391 kJ/mol)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve I
D) II ve III
2346
1308
ga
2253
193
E) I, II ve IH
Kimya
Bağ Enerjileri
N 10. Kimyasal tepkimelerde enerji değişimi kırılan bağlar ile oluşan bağlar arasındaki enerji farkına eşittir. NH3 molekülünün oluşum tepkimesi aşağıda verilmiştir. 36 391 N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH3(g) 3 Buna göre, 1308 ON 946 2 mol NH3 oluşurken 92 kJ enerji dışarı verilir. II. Kırılan bağların toplam enerjisi oluşan bağların toplam enerjisinden küçüktür. 2251 III. 46 kJ enerji açığa çıktığında 3 tane N - H bağı oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? 92 46 2 (Ortalama bağ enerjileri; N= N:946 kJ/mol, HH:436 kJ/mol, N - H:391 kJ/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve I D) II ve III 2346 1308 ga 2253 193 E) I, II ve IH
a
leşen olay-
erçekleşen
10. Çekim potansiyel enerjisi için;
Deneme Sınavı 3
1. Cismin kütlesiyle doğru orantılıdır.
Cismin yerden yüksekliğiyle doğru orantılıdır.
III. Cismin bulunduğu gezegenin çekim kuvvetiyle ters
orantılıdır,
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) I ve Il
C) I ve III
D) II ve III
Kimya
Bağ Enerjileri
a leşen olay- erçekleşen 10. Çekim potansiyel enerjisi için; Deneme Sınavı 3 1. Cismin kütlesiyle doğru orantılıdır. Cismin yerden yüksekliğiyle doğru orantılıdır. III. Cismin bulunduğu gezegenin çekim kuvvetiyle ters orantılıdır, ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve Il C) I ve III D) II ve III
mak
ama
9. 2H(g) → H₂(g)
436
AH=-436 kJ
AH=-946 kJ
AH = -92 kJ
1308
Yukarıda bazı tepkimeler ve entalpi değerleri verilmiştir.
Buna göre N-H bağının bağ enerjisi kaç kJ/mol'dür.
B) 286
C) 347
2N(g) →→N₂(g)9.
A) 232
N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH3(g)
gub.
1308
966
6
A
1308
946
2354
D) 391
2354-2x = 92
2x
92,
255/4/-/2x0
2262/5
E) 486
354= 92=2x
1134/1
1131 13
85
Kimya
Bağ Enerjileri
mak ama 9. 2H(g) → H₂(g) 436 AH=-436 kJ AH=-946 kJ AH = -92 kJ 1308 Yukarıda bazı tepkimeler ve entalpi değerleri verilmiştir. Buna göre N-H bağının bağ enerjisi kaç kJ/mol'dür. B) 286 C) 347 2N(g) →→N₂(g)9. A) 232 N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH3(g) gub. 1308 966 6 A 1308 946 2354 D) 391 2354-2x = 92 2x 92, 255/4/-/2x0 2262/5 E) 486 354= 92=2x 1134/1 1131 13 85
16. DNA molekülünde, nükleotitler arasında bulunan zayıf
hidrojen bağlarının kopması belirli bir sıcaklık değerinde
gerçekleşir ve bu durum; DNA'nın yapısının bozulmasına
(iki zincirin birbirinden ayrılması) neden olur.
Buna göre, eşit sayıda nükleotitten oluşan ve nükleotit
oranları;
I.
T/S = 1/2,
II.
A/S = 2,
III. A/G = 1
2-3-1
şeklinde olan DNA'ların bozulmaları için gerekli
sıcaklık dereceleri çoktan aza doğru aşağıdakilerin
hangisindeki gibi sıralanabilir?
A) | - |||- ||
141
BAT
D) III - | - ||
B) III-II-I
E) ILII-I
C) I-II-III
UcDört
Bes
39
Kimya
Bağ Enerjileri
16. DNA molekülünde, nükleotitler arasında bulunan zayıf hidrojen bağlarının kopması belirli bir sıcaklık değerinde gerçekleşir ve bu durum; DNA'nın yapısının bozulmasına (iki zincirin birbirinden ayrılması) neden olur. Buna göre, eşit sayıda nükleotitten oluşan ve nükleotit oranları; I. T/S = 1/2, II. A/S = 2, III. A/G = 1 2-3-1 şeklinde olan DNA'ların bozulmaları için gerekli sıcaklık dereceleri çoktan aza doğru aşağıdakilerin hangisindeki gibi sıralanabilir? A) | - |||- || 141 BAT D) III - | - || B) III-II-I E) ILII-I C) I-II-III UcDört Bes 39
5
Bağ Türü
C-C
C-H
C=O
O=O
O-H
Bağ Enerjisi (kJ/mol)
347
414
745
499
460
Tabloda verilen bağ türü ve enerjilerine göre,
C3H8(g) +502(g) →3CO2(g) + 4H₂O(s)
denklemi ile gösterilen tepkime için aşağıdaki soruları yanıt-
layınız.
a. Tepkimenin entalpi değişimi kaç kJ dür?
b. 0,2 mol C₂H, gazının tamamen tepkimeye girmesi sonucu
kaç kJ ısı açığa çıkar?
c. Tepkimede 329,8 kJ ısı açığa çıktığında oluşan CO₂ gazi
NŞA'da kaç L hacim kaplar?
Kimya
Bağ Enerjileri
5 Bağ Türü C-C C-H C=O O=O O-H Bağ Enerjisi (kJ/mol) 347 414 745 499 460 Tabloda verilen bağ türü ve enerjilerine göre, C3H8(g) +502(g) →3CO2(g) + 4H₂O(s) denklemi ile gösterilen tepkime için aşağıdaki soruları yanıt- layınız. a. Tepkimenin entalpi değişimi kaç kJ dür? b. 0,2 mol C₂H, gazının tamamen tepkimeye girmesi sonucu kaç kJ ısı açığa çıkar? c. Tepkimede 329,8 kJ ısı açığa çıktığında oluşan CO₂ gazi NŞA'da kaç L hacim kaplar?
C=
C
CO
1
18.
3C₂H₂ C6H6
Asetilen
Benzen
reaksiyonunun entalpisini (AH) hesaplayabilmek
için;
1. C-C
II. C C
III. CEC
IV.C H
bağ enerjilerinden en az hangilerinin bilinmesi yeter-
lidir?
A) I ve II
B) II ve III
C) II ve III
D) II, III ve IV
C
AYT/Fen Bilimleri
E) I, II, III ve IV
Dog
Hee
Dikkat
Sirow
A
5
☆
C
20. Bir
b
Kimya
Bağ Enerjileri
C= C CO 1 18. 3C₂H₂ C6H6 Asetilen Benzen reaksiyonunun entalpisini (AH) hesaplayabilmek için; 1. C-C II. C C III. CEC IV.C H bağ enerjilerinden en az hangilerinin bilinmesi yeter- lidir? A) I ve II B) II ve III C) II ve III D) II, III ve IV C AYT/Fen Bilimleri E) I, II, III ve IV Dog Hee Dikkat Sirow A 5 ☆ C 20. Bir b
Bağ
nateleri SH ev YH XH
Bağ enerjisi (kkal/mol)
C=C
200
C-C
83
C-H
99
H-H
104
BĂIQA
Yukarıda verilen bağ enerjilerine göre;
H H goed geb
II
H-C=C-H+ 2H-H → H-C-C-H
YH (A
H H
H2YH=XH (3
XH SHIG
tepkimesinin entalpisi kaç kkal dir?
XH <YH <SH (3
A) -71
3.
B) -29 C) +71 D) +100
E) +200
Kimya
Bağ Enerjileri
Bağ nateleri SH ev YH XH Bağ enerjisi (kkal/mol) C=C 200 C-C 83 C-H 99 H-H 104 BĂIQA Yukarıda verilen bağ enerjilerine göre; H H goed geb II H-C=C-H+ 2H-H → H-C-C-H YH (A H H H2YH=XH (3 XH SHIG tepkimesinin entalpisi kaç kkal dir? XH <YH <SH (3 A) -71 3. B) -29 C) +71 D) +100 E) +200
nsi
de
re-
fo
mi
B
Bağ türü
Bağ enerjisi (kJ/mol)
15.7-
C-H
416
O=O
498
C=O
724
O-H
464
Yukarıda verilen bağ enerjilerine göre 8 gram CH
gazının tamamen yanması sonucu tepkimedeki
enerji değişimi kaç kJ dir? (CH: 16 g/mol)
A) 322
B) +322
C) -
D) +644
E) -1288
Û-9
gy CH₂ +20₂ → CO₂ +2₂0 +₂
0.5m0
2. (416) + 2.(498)-1. (724) = 12.14
8321498-724-464
x
lue
42=28+6+
0 ++3.2
Cl₂ + HNO₂
HCIO NO
16.
B
Kimya
Bağ Enerjileri
nsi de re- fo mi B Bağ türü Bağ enerjisi (kJ/mol) 15.7- C-H 416 O=O 498 C=O 724 O-H 464 Yukarıda verilen bağ enerjilerine göre 8 gram CH gazının tamamen yanması sonucu tepkimedeki enerji değişimi kaç kJ dir? (CH: 16 g/mol) A) 322 B) +322 C) - D) +644 E) -1288 Û-9 gy CH₂ +20₂ → CO₂ +2₂0 +₂ 0.5m0 2. (416) + 2.(498)-1. (724) = 12.14 8321498-724-464 x lue 42=28+6+ 0 ++3.2 Cl₂ + HNO₂ HCIO NO 16. B
Fen Bilimleri
18. Aşağıda bazı atomlar arasındaki ortalama bağ enerjileri
verilmiştir.
Bağ
Bağ Enerjisi (kJ/mol)
H-H
436
C-H
416
C-C
343
C = C
615
Buna göre, gaz fazında gerçekleşen,
HH
H、
H
II
C=C₁ +H-HH-C-C-H
H' H
HH
tepkimesinde normal koşullarda 13,44 litre C₂H, gazı
oluştuğunda meydana gelen entalpi değişimi (AH)
kaç kilojouledür?
A) +86,8
B) +74,4
-74,4
D) -86,8
E) -99,2
Kimya
Bağ Enerjileri
Fen Bilimleri 18. Aşağıda bazı atomlar arasındaki ortalama bağ enerjileri verilmiştir. Bağ Bağ Enerjisi (kJ/mol) H-H 436 C-H 416 C-C 343 C = C 615 Buna göre, gaz fazında gerçekleşen, HH H、 H II C=C₁ +H-HH-C-C-H H' H HH tepkimesinde normal koşullarda 13,44 litre C₂H, gazı oluştuğunda meydana gelen entalpi değişimi (AH) kaç kilojouledür? A) +86,8 B) +74,4 -74,4 D) -86,8 E) -99,2
18. Aşağıdaki tabloda bazı atomlar arasındaki bağ enerjileri
verilmiştir.
Bağ enerjisi (kj. mol¯¹)
400
Bağ
C-H
C=O
700
O=O
500
X
O-H
S-
CH +20
'4(g)
+ 2H₂O(g)
CO,
2(g)
2(g)
tepkimesinin entalpisi AH = -600 kj olduğuna göre,
O-H bağının enerjisi X kaç kj dir?
A) 600
B) 450
C) 300.
D) 250
E) 200
20.
Kimya
Bağ Enerjileri
18. Aşağıdaki tabloda bazı atomlar arasındaki bağ enerjileri verilmiştir. Bağ enerjisi (kj. mol¯¹) 400 Bağ C-H C=O 700 O=O 500 X O-H S- CH +20 '4(g) + 2H₂O(g) CO, 2(g) 2(g) tepkimesinin entalpisi AH = -600 kj olduğuna göre, O-H bağının enerjisi X kaç kj dir? A) 600 B) 450 C) 300. D) 250 E) 200 20.
OGRETI
7.
Bağ
Bağ enerjisi (kJ/mol)
H-H
436
N=N
946
N-H
391
O'
nise
Yukarıda verilen bağ enerjilerine göre,
2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g)
co tepkimesinin AH değeri kaç kJ dur?
A) 500
B) -500 C) 92
D) -92
E) 982
9.
Kimya
Bağ Enerjileri
OGRETI 7. Bağ Bağ enerjisi (kJ/mol) H-H 436 N=N 946 N-H 391 O' nise Yukarıda verilen bağ enerjilerine göre, 2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g) co tepkimesinin AH değeri kaç kJ dur? A) 500 B) -500 C) 92 D) -92 E) 982 9.
rir.
r.
- Cl
Kimya Özel
H H
HH
|
|
H-C=C-H+CI-CI→ H-C-C-H
CI CI
tepkimesinin entalpi değişimini (AH) hesaplamak
için aşağıdaki bağ türlerinden hangisinin enerji değe-
rinin bilinmesine gerek yoktur?
C) C-Cl
B) C-H
A) C=C
E) C-Cl
D) C-C
11.
Kimya
Bağ Enerjileri
rir. r. - Cl Kimya Özel H H HH | | H-C=C-H+CI-CI→ H-C-C-H CI CI tepkimesinin entalpi değişimini (AH) hesaplamak için aşağıdaki bağ türlerinden hangisinin enerji değe- rinin bilinmesine gerek yoktur? C) C-Cl B) C-H A) C=C E) C-Cl D) C-C 11.
y
A
19. Margarinler çift bağlı organik bileşik olan alkenlerin
oluşturduğu sıvı yağlar ile H, 'nin kimyasal tepkimesi
sonucu oluşan katı yağlardır.
Tepkimedeki bağların ortalama enerjileri tablodaki
gibidir.
Bağ
Ortalama Enerji (kj/mol)
C = C
620
C-C
345
C-H
415
H-H
435
Margarin üretimi,
C₁2H25-CH=CH₂ + H₂C12H25-CH₂ - CH₂
tepkimesi ile belirtildiğine göre bu tepkimenin
standart koşullardaki entalpi değişimi (AH) kaç kj
dür?
C) -360
B)-240
A)-120
D) +60
E) +180
litrelik kanalı bir kapta gerçekleşen
0.1).
Kimya
Bağ Enerjileri
y A 19. Margarinler çift bağlı organik bileşik olan alkenlerin oluşturduğu sıvı yağlar ile H, 'nin kimyasal tepkimesi sonucu oluşan katı yağlardır. Tepkimedeki bağların ortalama enerjileri tablodaki gibidir. Bağ Ortalama Enerji (kj/mol) C = C 620 C-C 345 C-H 415 H-H 435 Margarin üretimi, C₁2H25-CH=CH₂ + H₂C12H25-CH₂ - CH₂ tepkimesi ile belirtildiğine göre bu tepkimenin standart koşullardaki entalpi değişimi (AH) kaç kj dür? C) -360 B)-240 A)-120 D) +60 E) +180 litrelik kanalı bir kapta gerçekleşen 0.1).