Bağ Enerjileri Soruları

sal Değişimler
10.
• NaF
CO₂
HCI
Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili;
Aynı koşullarda kaynama sıcaklığı en düşük olan
CO,'dir.
11. NaF'in H₂O'da çözünmesiyle iyon - dipol etkileşimi
oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
(1H, 6C, 80, 9F 11 Na, 17Cl)
A) Yalnız I
11. I. CO₂
II. NH3
III. KNO3
HH.HCI molekülleri arasında sadece dipol-dipol etkile-
şimi görülür.
D) I ve Ill
.
o₂ op
por
por
H₂O
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve Il
Kimya
Bağ Enerjileri
sal Değişimler 10. • NaF CO₂ HCI Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili; Aynı koşullarda kaynama sıcaklığı en düşük olan CO,'dir. 11. NaF'in H₂O'da çözünmesiyle iyon - dipol etkileşimi oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? (1H, 6C, 80, 9F 11 Na, 17Cl) A) Yalnız I 11. I. CO₂ II. NH3 III. KNO3 HH.HCI molekülleri arasında sadece dipol-dipol etkile- şimi görülür. D) I ve Ill . o₂ op por por H₂O B) Yalnız II E) II ve III C) I ve Il
X ve Y elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjisi verilmiştir.
E4
9544
E₁
419
E₂
E3
X
4562
6914
Y
590
1145
4912
6474
Buna göre X ve Y elementlerinin grupları sırasıyla han-
gisinde doğru verilmiştir?
A) 1A-2A
D) 2A-2A
Cevap C
B) 1A-3A
E) 3A-2A
C) 2A-1A
Kimya
Bağ Enerjileri
X ve Y elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjisi verilmiştir. E4 9544 E₁ 419 E₂ E3 X 4562 6914 Y 590 1145 4912 6474 Buna göre X ve Y elementlerinin grupları sırasıyla han- gisinde doğru verilmiştir? A) 1A-2A D) 2A-2A Cevap C B) 1A-3A E) 3A-2A C) 2A-1A
I. KOH nin HNO ile nötrleşmesi
II. Naftalinin süblimleşmesi
III. Propan gazının yanması
9. 1.
Yukarıdaki olaylardan hangileri endotermiktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Bağ Enerjileri
I. KOH nin HNO ile nötrleşmesi II. Naftalinin süblimleşmesi III. Propan gazının yanması 9. 1. Yukarıdaki olaylardan hangileri endotermiktir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III
Bohr atom modelinde hidrojen atomuna ait iki görsel
aşağıda verilmiştir.
n=1
A
n=2
B) I've III
n=1
D) I, ve III
B
Buna göre,
1. A temel durum, B uyarılmış durumdur.
II. A'dan B'ye geçerken atom enerji soğurur.
III. B'den A'ya geçerken atom (E₂-E₁) enerji far-
kına eşit miktarda enerjiye sahip ışıma yapar.
L
IV. B, A'ya göre daha kararlıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
n=2
C) II ve IV
E) I, III ve IV
er
Kimya
Bağ Enerjileri
Bohr atom modelinde hidrojen atomuna ait iki görsel aşağıda verilmiştir. n=1 A n=2 B) I've III n=1 D) I, ve III B Buna göre, 1. A temel durum, B uyarılmış durumdur. II. A'dan B'ye geçerken atom enerji soğurur. III. B'den A'ya geçerken atom (E₂-E₁) enerji far- kına eşit miktarda enerjiye sahip ışıma yapar. L IV. B, A'ya göre daha kararlıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve II n=2 C) II ve IV E) I, III ve IV er
7.
2763
132
2630
12-4=4
58gr
Bazı bileşiklerin oluşum ısıları tabloda verilmiştir.
Bileşik
Oluşum Isısı (kj/mol)
C4H10(g)
-130
H₂O(g)
-240
CO₂(g)
-390
13
C4H₁0(g) + O₂(g) → 4CO₂(g) + 5H₂O(g)
2
130
390.4 + 5.-240
Tepkimesine göre 29 gram C4H10 gazi
yakıldığında kaç kj ısı açığa çıkar? 2
A) 315 B) 630
RAKOPLINONG
C) 740 D) 815 E) 870
Kimya
Bağ Enerjileri
7. 2763 132 2630 12-4=4 58gr Bazı bileşiklerin oluşum ısıları tabloda verilmiştir. Bileşik Oluşum Isısı (kj/mol) C4H10(g) -130 H₂O(g) -240 CO₂(g) -390 13 C4H₁0(g) + O₂(g) → 4CO₂(g) + 5H₂O(g) 2 130 390.4 + 5.-240 Tepkimesine göre 29 gram C4H10 gazi yakıldığında kaç kj ısı açığa çıkar? 2 A) 315 B) 630 RAKOPLINONG C) 740 D) 815 E) 870
7.
H-F, F-F, H-H bağlarının bağ enerjileri sırasıyla
560, 160, 460 kj/mol'dür.
Buna göre,
1120
H₂ + F₂-2HF
156
1120
627
420
125
tepkimesinin entalpi değeri kaç kj/mol 'dür?
A) -500 B) -400
E) 500
C) 600 D) -600
e
Kimya
Bağ Enerjileri
7. H-F, F-F, H-H bağlarının bağ enerjileri sırasıyla 560, 160, 460 kj/mol'dür. Buna göre, 1120 H₂ + F₂-2HF 156 1120 627 420 125 tepkimesinin entalpi değeri kaç kj/mol 'dür? A) -500 B) -400 E) 500 C) 600 D) -600 e
2. CH3 C CH 2Cl₂ → CH3
-
A) C-C
B) C = C
C) C-H
D) CICL
E)
CI
333
CI CI
C- CH
|
CI
CI
02
tepkimesinin entalpi değişimini hesaplayabil-
mek için aşağıda verilen bağlardan hangisinin
enerjisini bilmeye gerek yoktur?
Kimya
Bağ Enerjileri
2. CH3 C CH 2Cl₂ → CH3 - A) C-C B) C = C C) C-H D) CICL E) CI 333 CI CI C- CH | CI CI 02 tepkimesinin entalpi değişimini hesaplayabil- mek için aşağıda verilen bağlardan hangisinin enerjisini bilmeye gerek yoktur?
deal piston
D
0₂
gazı
1 L
munda sabit
Sıçaklıktaki SO₂
e.eşittir.
kılırsa 0₂
16, S: 32)
E)
18.
Bağ türü
X-Y
Z-Z
X-Z
Y-Y
Bağ enerjisi (kJ/mol)
390
160
283)
435
değerleri verildiğine göre;
2XY3 + 3Z₂
22XZ3 + 3Y₂
tepkimesinin AH değeri kaç kJ dür?
(Tepkimede verilen moleküllerdeki atomlar arasında
sadece tabloda verilen bağlar vardır.)
A) 183
B) +183
D) +366
1 (C) -366
0.11
E) -168
3X + Y
tepkimesinin hız denk
Hiz
şeklindedir.
Buna göre;
1. Tepkime kadem
maddesi sivi y
II.
III. Y maddesi yava
yargılarından hangil
A) Yalnız I
D) II ve III
Kimya
Bağ Enerjileri
deal piston D 0₂ gazı 1 L munda sabit Sıçaklıktaki SO₂ e.eşittir. kılırsa 0₂ 16, S: 32) E) 18. Bağ türü X-Y Z-Z X-Z Y-Y Bağ enerjisi (kJ/mol) 390 160 283) 435 değerleri verildiğine göre; 2XY3 + 3Z₂ 22XZ3 + 3Y₂ tepkimesinin AH değeri kaç kJ dür? (Tepkimede verilen moleküllerdeki atomlar arasında sadece tabloda verilen bağlar vardır.) A) 183 B) +183 D) +366 1 (C) -366 0.11 E) -168 3X + Y tepkimesinin hız denk Hiz şeklindedir. Buna göre; 1. Tepkime kadem maddesi sivi y II. III. Y maddesi yava yargılarından hangil A) Yalnız I D) II ve III
5.
Madde ile ortam arasındaki sıcaklık farkından dolayı aktarılan
enerjidir.
iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanır.
Madde ile ortam arasında isi akışının yönünü belirleyen hål
değişkenidir.
• Maddenin tüm taneciklerinin kinetik enerjileri ile taneciklerin
birbirleriyle etkileşimlerinden doğan potansiyel enerjilerinin
toplamıdır.
Bu tanımlarla aşağıdaki terimler doğru eşleştirildiğinde han-
gi seçenek açıkta kalır?
A) İç enerji
D) Enerji
B) Sıcaklık
E) Entalpi değişimi
C) Isi
Kimya
Bağ Enerjileri
5. Madde ile ortam arasındaki sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjidir. iş yapabilme kapasitesi olarak tanımlanır. Madde ile ortam arasında isi akışının yönünü belirleyen hål değişkenidir. • Maddenin tüm taneciklerinin kinetik enerjileri ile taneciklerin birbirleriyle etkileşimlerinden doğan potansiyel enerjilerinin toplamıdır. Bu tanımlarla aşağıdaki terimler doğru eşleştirildiğinde han- gi seçenek açıkta kalır? A) İç enerji D) Enerji B) Sıcaklık E) Entalpi değişimi C) Isi
20.
Zayıf
Etkileşim
Van der Waals
Bağları
A) I. →
B) III
¡V. Hidrojen
Bağları
→ HCN ile CH₂F
Yukarıdaki şekilde zayıf etkileşim türleri gösterilmiştir.
Buna göre zayıf etkileşim türlerine verilen aşağıdaki
örneklerden hangisi hatalıdır?
(₁H, 6C, 7N, 8O, F, 11 Na, 17Cl, 20Ca)
CH ile N₂
1. Dipol-dipol
etkileşimi
II. İyon - dipol
etkileşimi
E) li. → CaO ile H₂O
III. London
kuvvetleri
B) II.→ CO₂ ile NaCl
D) IV. → Cl₂OH ile HF
Kimya
Bağ Enerjileri
20. Zayıf Etkileşim Van der Waals Bağları A) I. → B) III ¡V. Hidrojen Bağları → HCN ile CH₂F Yukarıdaki şekilde zayıf etkileşim türleri gösterilmiştir. Buna göre zayıf etkileşim türlerine verilen aşağıdaki örneklerden hangisi hatalıdır? (₁H, 6C, 7N, 8O, F, 11 Na, 17Cl, 20Ca) CH ile N₂ 1. Dipol-dipol etkileşimi II. İyon - dipol etkileşimi E) li. → CaO ile H₂O III. London kuvvetleri B) II.→ CO₂ ile NaCl D) IV. → Cl₂OH ile HF
Bağ enerjisi ile ilgili,
Zayıf etkileşimleri yenmek için gereken bağ enerjisi
genellikle 40 kJ/mol den daha azdır.
Bağ enerjisi ne kadar büyükse etkileşim o kadar
güçlüdür.
Bağ koparken enerji açığa çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve II
E) II ve III
Q>
92
Kafadengi
III.
Yuk
aşa
ver
A)
6.
Kimya
Bağ Enerjileri
Bağ enerjisi ile ilgili, Zayıf etkileşimleri yenmek için gereken bağ enerjisi genellikle 40 kJ/mol den daha azdır. Bağ enerjisi ne kadar büyükse etkileşim o kadar güçlüdür. Bağ koparken enerji açığa çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız I D) II ve III C) I ve II E) II ve III Q> 92 Kafadengi III. Yuk aşa ver A) 6.
NTUM
7. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan tahta
bloğa 2m kütleli bir mermi 30 büyüklüğündeki yatay hızla çar-
pip saplanıyor.
2m
A) 2
mermi
30
Mermi ve tahta bloğun ortak hızı olduğuna göre ısıya
dönüşen enerji kaç må² dir?
B) 3
8. Aynı kinetik enerjivo cahi
tahta
C) 4 D) 6
E) 9
AYDIN YAYINLARI
III. De
yargıla
A) Yal
11. Yatay
eden
yapm
Kimya
Bağ Enerjileri
NTUM 7. Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan tahta bloğa 2m kütleli bir mermi 30 büyüklüğündeki yatay hızla çar- pip saplanıyor. 2m A) 2 mermi 30 Mermi ve tahta bloğun ortak hızı olduğuna göre ısıya dönüşen enerji kaç må² dir? B) 3 8. Aynı kinetik enerjivo cahi tahta C) 4 D) 6 E) 9 AYDIN YAYINLARI III. De yargıla A) Yal 11. Yatay eden yapm
N
10. Kimyasal tepkimelerde enerji değişimi kırılan bağlar ile oluşan bağlar arasındaki enerji farkına eşittir.
NH3 molekülünün oluşum tepkimesi aşağıda verilmiştir. 36
391
N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH3(g)
3
Buna göre,
1308 ON
946
2 mol NH3 oluşurken 92 kJ enerji dışarı verilir.
II. Kırılan bağların toplam enerjisi oluşan bağların toplam enerjisinden küçüktür.
2251
III. 46 kJ enerji açığa çıktığında 3 tane N - H bağı oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
92 46
2
(Ortalama bağ enerjileri; N= N:946 kJ/mol, HH:436 kJ/mol, N - H:391 kJ/mol)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve I
D) II ve III
2346
1308
ga
2253
193
E) I, II ve IH
Kimya
Bağ Enerjileri
N 10. Kimyasal tepkimelerde enerji değişimi kırılan bağlar ile oluşan bağlar arasındaki enerji farkına eşittir. NH3 molekülünün oluşum tepkimesi aşağıda verilmiştir. 36 391 N₂(g) + 3H₂(g) → 2NH3(g) 3 Buna göre, 1308 ON 946 2 mol NH3 oluşurken 92 kJ enerji dışarı verilir. II. Kırılan bağların toplam enerjisi oluşan bağların toplam enerjisinden küçüktür. 2251 III. 46 kJ enerji açığa çıktığında 3 tane N - H bağı oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? 92 46 2 (Ortalama bağ enerjileri; N= N:946 kJ/mol, HH:436 kJ/mol, N - H:391 kJ/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve I D) II ve III 2346 1308 ga 2253 193 E) I, II ve IH
a
leşen olay-
erçekleşen
10. Çekim potansiyel enerjisi için;
Deneme Sınavı 3
1. Cismin kütlesiyle doğru orantılıdır.
Cismin yerden yüksekliğiyle doğru orantılıdır.
III. Cismin bulunduğu gezegenin çekim kuvvetiyle ters
orantılıdır,
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
B) I ve Il
C) I ve III
D) II ve III
Kimya
Bağ Enerjileri
a leşen olay- erçekleşen 10. Çekim potansiyel enerjisi için; Deneme Sınavı 3 1. Cismin kütlesiyle doğru orantılıdır. Cismin yerden yüksekliğiyle doğru orantılıdır. III. Cismin bulunduğu gezegenin çekim kuvvetiyle ters orantılıdır, ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve Il C) I ve III D) II ve III
2. 1. X₂(g) + 187 kJ → 2X(g)
2. X₂(s) + 16 kj
→X₂(g)
Yukarıda verilen tepkimeler ile ilgili;
I.
II.
1. tepkimede atomlar arası bağlar kırılmıştır.
1. tepkimede güçlü bağlar, 2. tepkimede ise zayıf
etkileşimler kırılmıştır.
III. 2. tepkimede moleküller arası etkileşimler kırılmış-
tır.
-goyargılarından hangileri doğrudur?
en nobal
A) Yalnız II
-novi
D) II ve III
B) I ve II (M
JE
logib-logib
OC) I ve III
E) I, II ve III
logib-movi (A
Kimya
Bağ Enerjileri
2. 1. X₂(g) + 187 kJ → 2X(g) 2. X₂(s) + 16 kj →X₂(g) Yukarıda verilen tepkimeler ile ilgili; I. II. 1. tepkimede atomlar arası bağlar kırılmıştır. 1. tepkimede güçlü bağlar, 2. tepkimede ise zayıf etkileşimler kırılmıştır. III. 2. tepkimede moleküller arası etkileşimler kırılmış- tır. -goyargılarından hangileri doğrudur? en nobal A) Yalnız II -novi D) II ve III B) I ve II (M JE logib-logib OC) I ve III E) I, II ve III logib-movi (A
olan
ada-
ger-
4.
80
K(g) + Lig
Reaksiyona ait potansiyel enerji (PE) - tepk
me koordinatı (TK) grafiği aşağıda verilmiştir
50
35
10
A P.E. (kj/mol)
X+Y
Z+T
11
Alt Gr
K+L
Karma Test
→ Tepkime
kuvveti
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangi-
si yanlıştır? (AH: Tepkime ISISI)
A) Tepkime iki basamaklıdır.
B) I. kademe için AH = +25 kj/mol dür.
C) Net tepkime endotermiktir.
D) Tepkimede katalizör, 1. basamağa etki
eder.
E) Net tepkimenin entalpisi (AH) +40 kj/mol dür.
6.
22
iki ba
ları y
7.
arttır
1. S
11. S
III. S
işler
nabi
A) Y=
1
Kimya
Bağ Enerjileri
olan ada- ger- 4. 80 K(g) + Lig Reaksiyona ait potansiyel enerji (PE) - tepk me koordinatı (TK) grafiği aşağıda verilmiştir 50 35 10 A P.E. (kj/mol) X+Y Z+T 11 Alt Gr K+L Karma Test → Tepkime kuvveti Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangi- si yanlıştır? (AH: Tepkime ISISI) A) Tepkime iki basamaklıdır. B) I. kademe için AH = +25 kj/mol dür. C) Net tepkime endotermiktir. D) Tepkimede katalizör, 1. basamağa etki eder. E) Net tepkimenin entalpisi (AH) +40 kj/mol dür. 6. 22 iki ba ları y 7. arttır 1. S 11. S III. S işler nabi A) Y= 1