Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Reaksiyon Hızı Soruları

rji
neg
7.
1 mol SO₂(g)
1 mol O₂(g)
1 mol SO₂(g)
A)
8
SO₂ ve O₂ gazları arasında;
2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)
tepkimesi gerçekleşmektedir. İdeal pistonlu kapta başlangıçta
1'er mol SO2, O₂ ve SO3 gazları vardır. Kaba sabit sıcaklıkta
2 mol SO₂ ve 1 mol He gazı ilave ediliyor.
M
Buna göre, son durumdaki reaksiyon hızının, başlangıçta-
kine oranı kaçtır?
B)
İdeal piston
9
8
C)
24
9
10.
D) 24142
E)
Kimya
Reaksiyon Hızı
rji neg 7. 1 mol SO₂(g) 1 mol O₂(g) 1 mol SO₂(g) A) 8 SO₂ ve O₂ gazları arasında; 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g) tepkimesi gerçekleşmektedir. İdeal pistonlu kapta başlangıçta 1'er mol SO2, O₂ ve SO3 gazları vardır. Kaba sabit sıcaklıkta 2 mol SO₂ ve 1 mol He gazı ilave ediliyor. M Buna göre, son durumdaki reaksiyon hızının, başlangıçta- kine oranı kaçtır? B) İdeal piston 9 8 C) 24 9 10. D) 24142 E)
SO3(g) + CO(g) SO2(g) + CO2(g)
tepkimesinde SO3 ün molar derişiminin zamanla
değişim grafiği şekilde verilmiştir.
0,8
0,6
0,4
0,2
0
A) 2.10-²
Derişim (mol/L)
10
20 30 40
Buna göre, tepkimenin 15. saniyesindeki anlık
hızı kaç mol/L.s dir?
D) 1.10-1
→ Zaman (s)
B) 1.10-2
E) 20
C) 2.10-1
Kimya
Reaksiyon Hızı
SO3(g) + CO(g) SO2(g) + CO2(g) tepkimesinde SO3 ün molar derişiminin zamanla değişim grafiği şekilde verilmiştir. 0,8 0,6 0,4 0,2 0 A) 2.10-² Derişim (mol/L) 10 20 30 40 Buna göre, tepkimenin 15. saniyesindeki anlık hızı kaç mol/L.s dir? D) 1.10-1 → Zaman (s) B) 1.10-2 E) 20 C) 2.10-1
Renksiz hidrojen gazı ile sarı-yeşil renkli klor gazının
tepkimesi sonucu renksiz HCl gazı oluşmaktadır.
Bu tepkimenin hızı;
sabit hacim ve sıcaklıkta basınç değişimi,
molekül sayısındaki artış,
enk değişimi
niceliklerinden hangilerindeki değişim ile izlene-
bilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Reaksiyon Hızı
Renksiz hidrojen gazı ile sarı-yeşil renkli klor gazının tepkimesi sonucu renksiz HCl gazı oluşmaktadır. Bu tepkimenin hızı; sabit hacim ve sıcaklıkta basınç değişimi, molekül sayısındaki artış, enk değişimi niceliklerinden hangilerindeki değişim ile izlene- bilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
1.
k hız sabitinin birimi, hız bağıntısındaki bileşenlerin deri-
şimlerinin üslerine bağlıdır.
||
Tepkime denklemi
H₂(g) + Cl₂(g) → 2HCI(g)
Mal
48012
PCI (g) → PCI3(g) + Cl₂(g)
III CaCO3(k)→ CaO(k) + CO₂(g)
Hız sabiti birimi
D) I ve III
L
mol. s
1
S
mol
L.s
Tek basamakta gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerden
hangilerinin hız sabiti (k)'nin birimi doğru verilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
3.
Kimya
Reaksiyon Hızı
1. k hız sabitinin birimi, hız bağıntısındaki bileşenlerin deri- şimlerinin üslerine bağlıdır. || Tepkime denklemi H₂(g) + Cl₂(g) → 2HCI(g) Mal 48012 PCI (g) → PCI3(g) + Cl₂(g) III CaCO3(k)→ CaO(k) + CO₂(g) Hız sabiti birimi D) I ve III L mol. s 1 S mol L.s Tek basamakta gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerden hangilerinin hız sabiti (k)'nin birimi doğru verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 3.
umol
5. C₂H₂OH(g) + 30₂(g) → 2CO₂(g) + 3H₂O(g)
Imol
mol
3mol
2001
tepkimesi sabit hacimli kapta, sabit sıcaklıkta gerçekleş-
mektedir.
Buna göre,
I.
5mol
Fu=nRX
↑ ↑
gazının molce harcanma hızı, CO₂, gazının molce
2
10₂
2
oluşum hızının 1,5 katıdır. 63/ L
II. Zamanla H₂O gazının oluşum hız artar
A) Yalnız I
III. Derişim cinsinden hız bağıntıları arasında
C₂H5OH = 1/
1
3
v
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
=
102
₂ ilişkisi bulunur. C₂H5OH =
ro₂ = 2/1/20
B) Yalnız II
2
E) I, II ve III
1/
t
rcoz
C) Yalnız III
7.
03/2
8.
Kimya
Reaksiyon Hızı
umol 5. C₂H₂OH(g) + 30₂(g) → 2CO₂(g) + 3H₂O(g) Imol mol 3mol 2001 tepkimesi sabit hacimli kapta, sabit sıcaklıkta gerçekleş- mektedir. Buna göre, I. 5mol Fu=nRX ↑ ↑ gazının molce harcanma hızı, CO₂, gazının molce 2 10₂ 2 oluşum hızının 1,5 katıdır. 63/ L II. Zamanla H₂O gazının oluşum hız artar A) Yalnız I III. Derişim cinsinden hız bağıntıları arasında C₂H5OH = 1/ 1 3 v yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III = 102 ₂ ilişkisi bulunur. C₂H5OH = ro₂ = 2/1/20 B) Yalnız II 2 E) I, II ve III 1/ t rcoz C) Yalnız III 7. 03/2 8.
9.
Belirli bir sıcaklıkta gaz fazında gerçekleşen,
X +3Y+4Z2K+ L
tepkimesi için yapılan deneylerin sonuçları
aşağıdaki tabloda veriliyor.
Deney
1
2
3
4
[X]
[Y]
[Z] Hız mol/
(mol/L) (mol/L) (mol/L) L.s
0,1
0,1 0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3 0,2 0,2
Buna göre, tepkime ile ilgili;
I. Hız bağıntısı, r = k.[X].[Y]² dir.
II. Z derişiminin değişimi tepkimenin baş-
langıç hızına etki etmez.
III. Hız sabiti, k = 15 tir.
yargılarından hangileri
B) I ve II
A) Yalnız I
1,5.10-2
6.10-²
6.10-2
1,8.10-1
D) II ve III
doğrudur?
C) I ve III
E) I, II ve III
KC
Ör
tepkime
daki tab
Deney [
1
2
3
Buna g
değeri
A) 0,2
1. ve 2
mi sabit
cak hız
re Y ma
denklen
2. ve 3
sabit, X
katına c
nin kare
Hız=0
Kimya
Reaksiyon Hızı
9. Belirli bir sıcaklıkta gaz fazında gerçekleşen, X +3Y+4Z2K+ L tepkimesi için yapılan deneylerin sonuçları aşağıdaki tabloda veriliyor. Deney 1 2 3 4 [X] [Y] [Z] Hız mol/ (mol/L) (mol/L) (mol/L) L.s 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 Buna göre, tepkime ile ilgili; I. Hız bağıntısı, r = k.[X].[Y]² dir. II. Z derişiminin değişimi tepkimenin baş- langıç hızına etki etmez. III. Hız sabiti, k = 15 tir. yargılarından hangileri B) I ve II A) Yalnız I 1,5.10-2 6.10-² 6.10-2 1,8.10-1 D) II ve III doğrudur? C) I ve III E) I, II ve III KC Ör tepkime daki tab Deney [ 1 2 3 Buna g değeri A) 0,2 1. ve 2 mi sabit cak hız re Y ma denklen 2. ve 3 sabit, X katına c nin kare Hız=0
-n bir
was)
₁)
11
S
8.
2X(g) + Y(g) Z(g)
tepkimesine ait deney sonuçları aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Deney
1
2
3
[X]
[Y]
Hız
(mol/L) (mol/L) (mol/L.s)
0,01
0,01
2.10-5
0,01
0,02
4.10-5
0,02
0,02
8.10-5
Buna göre, tepkimenin derecesi aşağı-
dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 1 B) 2
C) 3
D) 4 E) 5
MİRAY YAYINLARI
11.
S
1
A
C
Kimya
Reaksiyon Hızı
-n bir was) ₁) 11 S 8. 2X(g) + Y(g) Z(g) tepkimesine ait deney sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Deney 1 2 3 [X] [Y] Hız (mol/L) (mol/L) (mol/L.s) 0,01 0,01 2.10-5 0,01 0,02 4.10-5 0,02 0,02 8.10-5 Buna göre, tepkimenin derecesi aşağı- dakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 MİRAY YAYINLARI 11. S 1 A C
11.
10. Tek basamakta gerçekleşen,
X(g) + 2Y(g)
Z(g)
tepkimesinde
[X] = 0,1 M, [Y] = 0,2 M iken
02.10-3 mol/L.s dir.
Buna göre;
1. k = 0,5'tir.
II. Tepkime X'e göre 1. dereceden Y'ye
göre 2. derecedendir.
III. Hız sabiti k'nin birimi
L2
mol².s
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
D) Yalnız I
dir.
B) I, II ve III C) II ve III
E) Yalnız II
2V
KONUYU
Örnek
Mekanizmalı bir
1. basamak NO(g) +
2. basamak NOF 219)
Net (toplu) tepkime
ara basamakla
denklemi verilm
Bu tepkime ile
1.
1. basama
basamağın
daha düşü
II.
NOF, ara
III. Hız denkle
Hız==H
IV. Tepkimenir
V. Tepkimede
yargılarından
A) I
B) II
ⒸÇözüm
Hızı belirleye
mak olan II, b
Kimya
Reaksiyon Hızı
11. 10. Tek basamakta gerçekleşen, X(g) + 2Y(g) Z(g) tepkimesinde [X] = 0,1 M, [Y] = 0,2 M iken 02.10-3 mol/L.s dir. Buna göre; 1. k = 0,5'tir. II. Tepkime X'e göre 1. dereceden Y'ye göre 2. derecedendir. III. Hız sabiti k'nin birimi L2 mol².s yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II D) Yalnız I dir. B) I, II ve III C) II ve III E) Yalnız II 2V KONUYU Örnek Mekanizmalı bir 1. basamak NO(g) + 2. basamak NOF 219) Net (toplu) tepkime ara basamakla denklemi verilm Bu tepkime ile 1. 1. basama basamağın daha düşü II. NOF, ara III. Hız denkle Hız==H IV. Tepkimenir V. Tepkimede yargılarından A) I B) II ⒸÇözüm Hızı belirleye mak olan II, b
2.
Hız sabiti ile ilgili,
1. Sıcaklık ile doğru orantılı olarak değişir.
mol,
11. Birimi 'dir.
L.S
HII. Basınç veya hacim değişiminden etkilenir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
Jasn
C) I ve II
E) I, II ve III
T
Kimya
Reaksiyon Hızı
2. Hız sabiti ile ilgili, 1. Sıcaklık ile doğru orantılı olarak değişir. mol, 11. Birimi 'dir. L.S HII. Basınç veya hacim değişiminden etkilenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II Jasn C) I ve II E) I, II ve III T
pki-
pila-
6. C
7
12. Zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler çok
hızlıdır
D) II
H. Organik bileşiklerin yanması aynı koşullarda metallerin
yanmasından yavaştır
III. Proteinlerin hidrolizi yavaş gerçekleşen bir tepkimedir
P
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
grydur
A) Yalnız I
B) Yalnız II
a
E) III >> |
J
D) I ve III
C) Yalnız III
E, II ve III
Te
ki
Kimya
Reaksiyon Hızı
pki- pila- 6. C 7 12. Zıt yüklü iyonlar arasında gerçekleşen tepkimeler çok hızlıdır D) II H. Organik bileşiklerin yanması aynı koşullarda metallerin yanmasından yavaştır III. Proteinlerin hidrolizi yavaş gerçekleşen bir tepkimedir P Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? grydur A) Yalnız I B) Yalnız II a E) III >> | J D) I ve III C) Yalnız III E, II ve III Te ki
8.
2X₂(g) + 3Y₂(g) → 2X₂Y3(g)
tepkimesinin hız sabiti k =
D) II ve III
r
[X₂]²[Y₂]
Buna göre,
1. Tepkime mekanizmalı gerçekleşir.
II. Tepkimenin yavaş adımı,
2X₂(g) + Y₂(g) → 2X₂Y(g)
şeklinde olabilir.
III. Tepkimenin derecesi 3, moleküleritesi 5'dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
12010
şeklindedir.
empiqet
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Reaksiyon Hızı
8. 2X₂(g) + 3Y₂(g) → 2X₂Y3(g) tepkimesinin hız sabiti k = D) II ve III r [X₂]²[Y₂] Buna göre, 1. Tepkime mekanizmalı gerçekleşir. II. Tepkimenin yavaş adımı, 2X₂(g) + Y₂(g) → 2X₂Y(g) şeklinde olabilir. III. Tepkimenin derecesi 3, moleküleritesi 5'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 12010 şeklindedir. empiqet C) I ve II E) I, II ve III
(Hızlı)
(9) (Net Tepkime)
hız bağıntısı,
CI]
Hız Bağıntıs
r = k. [X₂].M
r=k. M
E X
:. [X]
A) 1.10-2
2. Al(k) + 3HCl (suda) → AlCl3(suda)
Tepkimesine göre 5,4 gram alüminyum katısının tamamı 2 lit-
relik bir kapta 10 saniyede harcanmaktadır.
Buna göre oluşan H₂ gazının hızı kaç mol/L.s'dir?
(Al: 27 g/mol)
3
+
D) 2.10-2
Ly, II ve III
_H₂(9)
2
B). 10-2
E) 3.10-2
C) 1.10-2
[X] (m
0,8
0,6
Kimya
Reaksiyon Hızı
(Hızlı) (9) (Net Tepkime) hız bağıntısı, CI] Hız Bağıntıs r = k. [X₂].M r=k. M E X :. [X] A) 1.10-2 2. Al(k) + 3HCl (suda) → AlCl3(suda) Tepkimesine göre 5,4 gram alüminyum katısının tamamı 2 lit- relik bir kapta 10 saniyede harcanmaktadır. Buna göre oluşan H₂ gazının hızı kaç mol/L.s'dir? (Al: 27 g/mol) 3 + D) 2.10-2 Ly, II ve III _H₂(9) 2 B). 10-2 E) 3.10-2 C) 1.10-2 [X] (m 0,8 0,6
ERTEM (ertem.com.tr)
4. C4H8(g) + 602(g) → 4CO2(g) + 4H₂O(g)
tepkimesinde H₂O(g) nun 4. saniyedeki anlık oluşma
hızı 8.10-² M/s ise O₂'nin 4. saniyedeki anlık harcan-
ma hızı kaç M/s dir?
2
A) 2.10-2
B) 4.10-2
D) 1,2.10-1)
1300
E) 2.10-3
C) 6.10-²
Kimya
Reaksiyon Hızı
ERTEM (ertem.com.tr) 4. C4H8(g) + 602(g) → 4CO2(g) + 4H₂O(g) tepkimesinde H₂O(g) nun 4. saniyedeki anlık oluşma hızı 8.10-² M/s ise O₂'nin 4. saniyedeki anlık harcan- ma hızı kaç M/s dir? 2 A) 2.10-2 B) 4.10-2 D) 1,2.10-1) 1300 E) 2.10-3 C) 6.10-²
7. Kaplar arasındaki musluk açıldığında gazlar arasında,
T.(K)
T.(K)
2 mol
X2(g)
1 litre
1 mol
Y2(g)
1 litre
(15
2X2(g) + +Y₂
(2(g) = 2X₂Y(g)
tepkimesi oluşuyor. Sabit sıcaklıkta denge sağlandığında
X₂ nin kısmi basıncı başlangıçtakinin 1/4 ü oluyor.
Buna göre tepkimenin denge sabiti (K) kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
← 2×29
Kimya
Reaksiyon Hızı
7. Kaplar arasındaki musluk açıldığında gazlar arasında, T.(K) T.(K) 2 mol X2(g) 1 litre 1 mol Y2(g) 1 litre (15 2X2(g) + +Y₂ (2(g) = 2X₂Y(g) tepkimesi oluşuyor. Sabit sıcaklıkta denge sağlandığında X₂ nin kısmi basıncı başlangıçtakinin 1/4 ü oluyor. Buna göre tepkimenin denge sabiti (K) kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 ← 2×29
2.
AH₁ = -30 kJ
AH₂ =
1.adim: X(g) + 2Y(g) → Z(g)
2.adım: 2Z(g) + T(g) → 2X(g) + 3Q(g)
İki adımlı olarak gerçekleşen tepkimede 1.adımın aktivasyon
enerjisi 2.adımınkinden büyüktür.
Buna göre, tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
= +40 kJ
A) X, katalizördür.
B) Z, ara üründür.
C) Net tepkime denklemi, 4Y + T→3Q şeklindedir.
D) Net tepkime entalpisi +10 kJ'dür.
E) Sabit sıcaklıkta T gazının derişimi 2 katına çıkarıldığında
tepkime hızı değişmez.
Kimya
Reaksiyon Hızı
2. AH₁ = -30 kJ AH₂ = 1.adim: X(g) + 2Y(g) → Z(g) 2.adım: 2Z(g) + T(g) → 2X(g) + 3Q(g) İki adımlı olarak gerçekleşen tepkimede 1.adımın aktivasyon enerjisi 2.adımınkinden büyüktür. Buna göre, tepkime ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? = +40 kJ A) X, katalizördür. B) Z, ara üründür. C) Net tepkime denklemi, 4Y + T→3Q şeklindedir. D) Net tepkime entalpisi +10 kJ'dür. E) Sabit sıcaklıkta T gazının derişimi 2 katına çıkarıldığında tepkime hızı değişmez.
3.
2XY₂(g) + Z₂(g) → 2XY₂Z(g)
Yukarıda verilen tepkime sabit sıcaklıkta 2 basamakta
gerçekleşmektedir.
Tepkimenin hızlı gerçekleşen 2. basamağı,
XY₂(g) + Z(g) → XY₂Z(g)
şeklindedir.
Buna göre;
1. Z ara üründür.
:X
II. XY₂ ve Z'nin derişim 2 katına çıkarsa tepkime hızı
4 katına çıkar.
III. Tepkime kabının hacmi yarıya indirilirse tepkime
Varıya
hızı 4 katına çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız Il
D) I ve III
ve III
C) I ve II
Kimya
Reaksiyon Hızı
3. 2XY₂(g) + Z₂(g) → 2XY₂Z(g) Yukarıda verilen tepkime sabit sıcaklıkta 2 basamakta gerçekleşmektedir. Tepkimenin hızlı gerçekleşen 2. basamağı, XY₂(g) + Z(g) → XY₂Z(g) şeklindedir. Buna göre; 1. Z ara üründür. :X II. XY₂ ve Z'nin derişim 2 katına çıkarsa tepkime hızı 4 katına çıkar. III. Tepkime kabının hacmi yarıya indirilirse tepkime Varıya hızı 4 katına çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız Il D) I ve III ve III C) I ve II