Gazlarda Kinetik Teori Soruları

bir karışımın toplam
n kısmi basıncı kaç
0,4
16.
E) 0,8
31202
-2
azlardan hangi-
C:12, N:14, 0:16,
3 E) CO
3
12.
0,5 mol
NH3(g)
V.T
->
F
ideal piston
Yukarıda verilen sistemde;
+ 3H2(g)
N₂(g)
2NH3(g)
tepkimesine göre, NH3 ün molce %20 si sabit si-
caklıkta harcandığında kap hacmi kaç V olur?
E) 1,6V
A) V
B) 1,2V C) 1,3V
YAYINCILIK
D) 1,4V
D)
1,4V
brunoy
4 abr
andy sill
BIDCRS
YAYINCILIK
1. Sıcaklık
II. Basınç
III. Ortak iyon
1. I.
Yukarıda veri
maddenin çöz
A) Yalnız I
D) I ve
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
bir karışımın toplam n kısmi basıncı kaç 0,4 16. E) 0,8 31202 -2 azlardan hangi- C:12, N:14, 0:16, 3 E) CO 3 12. 0,5 mol NH3(g) V.T -> F ideal piston Yukarıda verilen sistemde; + 3H2(g) N₂(g) 2NH3(g) tepkimesine göre, NH3 ün molce %20 si sabit si- caklıkta harcandığında kap hacmi kaç V olur? E) 1,6V A) V B) 1,2V C) 1,3V YAYINCILIK D) 1,4V D) 1,4V brunoy 4 abr andy sill BIDCRS YAYINCILIK 1. Sıcaklık II. Basınç III. Ortak iyon 1. I. Yukarıda veri maddenin çöz A) Yalnız I D) I ve
u-
m
11
14.
A) 3
4 gram
CH4(g)
V
T
B) 5
7
9
Şekildeki kaba sabit sıcaklıkta 2
mol He gazı ilave edilirse kapta-
ki toplam çarpma sayısı kaç ka-
tına çıkar? (H:1, He: 4, C:12)
Sylb gHm:
2,2
C) 9
D) 16
E) 17
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
u- m 11 14. A) 3 4 gram CH4(g) V T B) 5 7 9 Şekildeki kaba sabit sıcaklıkta 2 mol He gazı ilave edilirse kapta- ki toplam çarpma sayısı kaç ka- tına çıkar? (H:1, He: 4, C:12) Sylb gHm: 2,2 C) 9 D) 16 E) 17
Ideki ideal pistonlu kap-
25°C'deki SO3 gazının
Eliği 60°C'ye çıkartılı-
na çıkmaz?
C) I ve III
Il ve II
6.
3 atm
X(g)
A B C D E F
00
(g)
2V
P₁ = 1 atm
3ATM 3v
Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta kaplar arasın-
daki musluk açıldığında piston hangi noktada du-
rur? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.)
A) C - D arası
B) D noktası
C) B - C arası
D) E noktası
E) F noktası
hareketli
piston
AYT - Kimya
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
Ideki ideal pistonlu kap- 25°C'deki SO3 gazının Eliği 60°C'ye çıkartılı- na çıkmaz? C) I ve III Il ve II 6. 3 atm X(g) A B C D E F 00 (g) 2V P₁ = 1 atm 3ATM 3v Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta kaplar arasın- daki musluk açıldığında piston hangi noktada du- rur? (Noktalar arası uzaklıklar eşittir.) A) C - D arası B) D noktası C) B - C arası D) E noktası E) F noktası hareketli piston AYT - Kimya
8
1
L
6
¡
3
5. Eşit bölmeli kapta X) M musluğu ile sıkıştırılmıştır.
X(g)
X
M
VA
H S N
1
1
1
B
1
I
B
M musluğu açıldığında X gazı A noktasına 0,33 saniyede
ulaşmaktadır.
X gazının aynı sürede N noktasına ulaşabilmesi için sI-
caklığı kaç katına çıkarılmalıdır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
E) 16
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
8 1 L 6 ¡ 3 5. Eşit bölmeli kapta X) M musluğu ile sıkıştırılmıştır. X(g) X M VA H S N 1 1 1 B 1 I B M musluğu açıldığında X gazı A noktasına 0,33 saniyede ulaşmaktadır. X gazının aynı sürede N noktasına ulaşabilmesi için sI- caklığı kaç katına çıkarılmalıdır? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 16
FEN BİLİMLERİ
ATAŞ AKADEMİ
UNDU
11.
KUN
I
Saf su
25°C
1. kap
a
Hg(s)
TYT/A
+
b
KUNDUZ
Aseton
D) ve III
25°C
2. kap
Yukarıdaki kaplarda buharıyla dengede olan sıvılar
manometreyle birbirine bağlanmıştır.
Buna göre;
1. Aynı basınçta asetonun kaynama noktası sudan
düşüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) T ve II
O
II. 1. kaba 25°C saf su ilave edilirse civa seviyesi
b kolunda yükselir.
III. 2. kabın sıcaklığı arttırılırsa civa seviyesi a
nelo s kolunda yükselir.
U
UZ
C) I ve III
E), II ve III
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
FEN BİLİMLERİ ATAŞ AKADEMİ UNDU 11. KUN I Saf su 25°C 1. kap a Hg(s) TYT/A + b KUNDUZ Aseton D) ve III 25°C 2. kap Yukarıdaki kaplarda buharıyla dengede olan sıvılar manometreyle birbirine bağlanmıştır. Buna göre; 1. Aynı basınçta asetonun kaynama noktası sudan düşüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) T ve II O II. 1. kaba 25°C saf su ilave edilirse civa seviyesi b kolunda yükselir. III. 2. kabın sıcaklığı arttırılırsa civa seviyesi a nelo s kolunda yükselir. U UZ C) I ve III E), II ve III
cal
C
1. Kapalı bir kapta eşit mol sayılarında H₂ ve O₂ gaz-
ları bulunmaktadır.
Buna göre;
1. molekül sayıları,
II. ortalama kinetik enerjileri,
III. ortalama hızları
niceliklerinden hangileri her iki gaz için de ay-
nıdır?
(H: 1, O: 16 g/mol Gazların tepkime vermediği dü-
şünülecektir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
HomE) I, II ve III
4
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
cal C 1. Kapalı bir kapta eşit mol sayılarında H₂ ve O₂ gaz- ları bulunmaktadır. Buna göre; 1. molekül sayıları, II. ortalama kinetik enerjileri, III. ortalama hızları niceliklerinden hangileri her iki gaz için de ay- nıdır? (H: 1, O: 16 g/mol Gazların tepkime vermediği dü- şünülecektir.) A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II HomE) I, II ve III 4
3.
242
De IV
tron
127 °C deki He gazıyla 527 °C'deki SO₂ gazının ortalama
difüzyon hızlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden han-
gisinde doğru olarak verilmiştir?
C) 2√29
(9: Hız, Mol kütleleri: He = 4 g/mol, O = 16 g/mol,
S = 32 g/mol)
A) 9 SO₂ = He
SO₂
=
E) I, II ve IV
9 He
E) 9 502
B) 9 502
= √29, He
2√29 He
=
D) 29 s02
=
√29 He
APO
6.
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
3. 242 De IV tron 127 °C deki He gazıyla 527 °C'deki SO₂ gazının ortalama difüzyon hızlarının karşılaştırılması aşağıdakilerden han- gisinde doğru olarak verilmiştir? C) 2√29 (9: Hız, Mol kütleleri: He = 4 g/mol, O = 16 g/mol, S = 32 g/mol) A) 9 SO₂ = He SO₂ = E) I, II ve IV 9 He E) 9 502 B) 9 502 = √29, He 2√29 He = D) 29 s02 = √29 He APO 6.
Sabit hacimli basınca dayanık bir kap perisinde 1 mol
Ar gazı bulunmaktadır. Kabin sıcaklğı 25 Chen 100 ye
çıkarılıyor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
(Ar: 36 g/mol)
A) Difüzyon hizi iki katına çıkar
B) Kaba yapılan basing 4 katına çıkar
C) Gazın ortalama kinetik enerjisi 2 katına çıkar
D) Gazın özkütlesi azahr
E) Kaba yapılan çarpma sayısı artar.
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
Sabit hacimli basınca dayanık bir kap perisinde 1 mol Ar gazı bulunmaktadır. Kabin sıcaklğı 25 Chen 100 ye çıkarılıyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? (Ar: 36 g/mol) A) Difüzyon hizi iki katına çıkar B) Kaba yapılan basing 4 katına çıkar C) Gazın ortalama kinetik enerjisi 2 katına çıkar D) Gazın özkütlesi azahr E) Kaba yapılan çarpma sayısı artar.
11.
X(g) →
0°C
K
A
3
40 cm 60 cm
200 cm
B
yargılarından hangieri yanlıştır?
A) Yalnız II
B) Yalnız
D) I ve III
Şekildeki sistemde K ve L muslukları aynı anda açıldığında X
ve Y gazları ilk kez A noktasında karşılaşıyor.
a 3 3
Buna göre,
1
1. Molekül kütleleri arasındaki oran
olabilir.
16
II. B noktasında karşılaşabilmeleri için X gazının sıcaklığı
819°C'ye çıkarılmalıdır.
III. Y gazının kinetik enerjisi X'ten fazladır.
L
F←
C
III
Y
(g)
0°C
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
11. X(g) → 0°C K A 3 40 cm 60 cm 200 cm B yargılarından hangieri yanlıştır? A) Yalnız II B) Yalnız D) I ve III Şekildeki sistemde K ve L muslukları aynı anda açıldığında X ve Y gazları ilk kez A noktasında karşılaşıyor. a 3 3 Buna göre, 1 1. Molekül kütleleri arasındaki oran olabilir. 16 II. B noktasında karşılaşabilmeleri için X gazının sıcaklığı 819°C'ye çıkarılmalıdır. III. Y gazının kinetik enerjisi X'ten fazladır. L F← C III Y (g) 0°C E) II ve III C) I ve II
16
8. Aynı koşullarda difüzyona uğrayan CH4 ve X gazının mol
sayılarının zamanla değişim grafikteki gibidir.
Mol sayısı
0,2
0,1
10
I
B) 8
20
CH
X
levCHU
CX
Buna göre, X gazının mol kütlesi kaç gramdır?
(CH4:16)
A) 4
C) 32
Zaman (s)
D) 64
MAX
E) 80
3₁2
A
11. id
YAYINLARI
B
1.
1
12
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
16 8. Aynı koşullarda difüzyona uğrayan CH4 ve X gazının mol sayılarının zamanla değişim grafikteki gibidir. Mol sayısı 0,2 0,1 10 I B) 8 20 CH X levCHU CX Buna göre, X gazının mol kütlesi kaç gramdır? (CH4:16) A) 4 C) 32 Zaman (s) D) 64 MAX E) 80 3₁2 A 11. id YAYINLARI B 1. 1 12
rin-
net
9. Aşağıda fiziksel hâlleri belirtilen madde çiftlerinden
oluşan karışımlardan hangisi her zaman çözelti sını-
fında yer alır?
A) Katı - katı
CYSIVI
- SIVI
E) Gaz - gaz
B) Katı - Sivi
D) Sivi - gaz
12. Çözel
1. Ay
II. Fi
III. C
le
yarg
A) Ya
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
rin- net 9. Aşağıda fiziksel hâlleri belirtilen madde çiftlerinden oluşan karışımlardan hangisi her zaman çözelti sını- fında yer alır? A) Katı - katı CYSIVI - SIVI E) Gaz - gaz B) Katı - Sivi D) Sivi - gaz 12. Çözel 1. Ay II. Fi III. C le yarg A) Ya
2.
Aynı sıcaklıkta bulunan aşağıdaki gazlardan hangi-
lerinin difüzyon hızları oranı yanlış verilmiştir?
(H = 1 g/mol, He = 4 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol,
S = 32 g/mol)
B)
C)
(D)
E)
1
H₂ 12
H₂ 2
He 4
He 4
CHA
4
||
0₂:32
He
CH428
so₂64
03 36
9,/9,
4
√√2
2
16
√√3
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
2. Aynı sıcaklıkta bulunan aşağıdaki gazlardan hangi- lerinin difüzyon hızları oranı yanlış verilmiştir? (H = 1 g/mol, He = 4 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol, S = 32 g/mol) B) C) (D) E) 1 H₂ 12 H₂ 2 He 4 He 4 CHA 4 || 0₂:32 He CH428 so₂64 03 36 9,/9, 4 √√2 2 16 √√3
18.
B
17. Aşağıda verilen sabit hacimli kapta t °C'de eşit kütle-
li CH4, O₂ ve SO3 ideal gazları bulunmaktadır.
A)
B)
D)
E)
PCHA
(atm)
6
10
8
10
B
Aynı sıcaklıkta kaba yapılan toplam gaz basıncı
17 atm olduğuna göre CH4, O₂ ve SO3 gazlarının
kısmi basınçları aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru verilmiştir?
(H: 1 g/mol, C: 12 g/mol, O: 16 g/mol, S: 32 g/mol,
Gazların tepkimeye girmediği varsayılacaktır.)
(atm)
Pso, (atm)
12
AYT
X(g) →→→
CH₂(g)
O₂(g)
SO3(g)
16
8
4
3
5
4
932
-80
B
3
3
6
2
1
←Y(g)
48
19.
32
80
A
Aynı sıcaklıkta bulunan eşit mol sayılı X ve Y ideal gaz-
ada
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
18. B 17. Aşağıda verilen sabit hacimli kapta t °C'de eşit kütle- li CH4, O₂ ve SO3 ideal gazları bulunmaktadır. A) B) D) E) PCHA (atm) 6 10 8 10 B Aynı sıcaklıkta kaba yapılan toplam gaz basıncı 17 atm olduğuna göre CH4, O₂ ve SO3 gazlarının kısmi basınçları aşağıdakilerden hangisinde doğ- ru verilmiştir? (H: 1 g/mol, C: 12 g/mol, O: 16 g/mol, S: 32 g/mol, Gazların tepkimeye girmediği varsayılacaktır.) (atm) Pso, (atm) 12 AYT X(g) →→→ CH₂(g) O₂(g) SO3(g) 16 8 4 3 5 4 932 -80 B 3 3 6 2 1 ←Y(g) 48 19. 32 80 A Aynı sıcaklıkta bulunan eşit mol sayılı X ve Y ideal gaz- ada
CH₂(g)
SO₂(g)
A
B
Aynı koşullarda bulunan CH4 ve SO₂ gazları şekildeki
tüpün A ucundan aynı anda gönderiliyor.
CH4 gazi B noktasına 10 saniyede ulaşıyorsa, SO₂
gazı B noktasına kaç saniyede ulaşır?
(CH4 = 16 g/mol, SO2 = 64 g/mol)
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 40
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
CH₂(g) SO₂(g) A B Aynı koşullarda bulunan CH4 ve SO₂ gazları şekildeki tüpün A ucundan aynı anda gönderiliyor. CH4 gazi B noktasına 10 saniyede ulaşıyorsa, SO₂ gazı B noktasına kaç saniyede ulaşır? (CH4 = 16 g/mol, SO2 = 64 g/mol) A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 40
9. Şekildeki sistemde eşit mollerde O₂ ve
He gazları bulunmaktadır. Musluk sabit
I
sıcaklıkta kısa bir süre açılıp
kapatılıyor.
Buna göre,
1. Kaptaki O₂ nin mol %si artar.
II. Kaptaki toplam basınç azalır.
Kaptan dışarıya en fazla O₂ çıkar.
yargılarından hangileri doğru olur?
(O: 16, He: 4, Kabın içindeki gaz toplam basıncı atmosfer
basıncından fazladır.)
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
O₂(g)
He(g)
C) Yalnız 111
E) I ve III
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
9. Şekildeki sistemde eşit mollerde O₂ ve He gazları bulunmaktadır. Musluk sabit I sıcaklıkta kısa bir süre açılıp kapatılıyor. Buna göre, 1. Kaptaki O₂ nin mol %si artar. II. Kaptaki toplam basınç azalır. Kaptan dışarıya en fazla O₂ çıkar. yargılarından hangileri doğru olur? (O: 16, He: 4, Kabın içindeki gaz toplam basıncı atmosfer basıncından fazladır.) A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II O₂(g) He(g) C) Yalnız 111 E) I ve III
elmadi-
le ve
piş-
alar
er-
7
2. Aynı koşullarda X gazının yayılma hızı SO, gazının
yayılma hızının 2 katıdır.
Buna göre, X gazının mol kütlesi kaç gramdır?
(SO3 = 80)
A) 10 B) 20
C) 40 D) 80
E) 160
V
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
elmadi- le ve piş- alar er- 7 2. Aynı koşullarda X gazının yayılma hızı SO, gazının yayılma hızının 2 katıdır. Buna göre, X gazının mol kütlesi kaç gramdır? (SO3 = 80) A) 10 B) 20 C) 40 D) 80 E) 160 V