Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gazlarda Kinetik Teori Soruları

2. Şekildeki kaplarda bulunan ideal X ve Y gazlarının
yoğunlukları eşittir.
TK
60 cm Hg
X(g)
2V
TK
15 cm Hg
Y(g)
V
Buna göre, X ve Y ideal gazları ile ilgili;
'tir.
1. Mol kütleleri arasındaki ilişki MAY = 4.MAX
D) II ve III
II. Ortalama yayılma hızları arasındaki ilişki
x = 2.0y'dir.
Ortalama kinetik enerjileri eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
U
C) I ve III
E) I, II ve III
JUMAY=8
MAX
40
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
2. Şekildeki kaplarda bulunan ideal X ve Y gazlarının yoğunlukları eşittir. TK 60 cm Hg X(g) 2V TK 15 cm Hg Y(g) V Buna göre, X ve Y ideal gazları ile ilgili; 'tir. 1. Mol kütleleri arasındaki ilişki MAY = 4.MAX D) II ve III II. Ortalama yayılma hızları arasındaki ilişki x = 2.0y'dir. Ortalama kinetik enerjileri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II U C) I ve III E) I, II ve III JUMAY=8 MAX 40
in kavramı yukarıda
ve moleküllerin bir-
nç altında sıvılaş-
9.
27°C
He
1
D) IV
III IV V
Ağzı açık borunun her iki ucundan farklı sıcaklıktaki He ve
H₂ gazları gönderiliyor.
Gazlar ilk olarak hangi noktada karşılaşırlar?
A) I
B) II
327°C
H₂
4.60
E) V
C) III
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
in kavramı yukarıda ve moleküllerin bir- nç altında sıvılaş- 9. 27°C He 1 D) IV III IV V Ağzı açık borunun her iki ucundan farklı sıcaklıktaki He ve H₂ gazları gönderiliyor. Gazlar ilk olarak hangi noktada karşılaşırlar? A) I B) II 327°C H₂ 4.60 E) V C) III
11.
delair
Sabit ve aynı düzlemdeki yüklerden q₁ ve q₂ yükle-
rinin q yüküne uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin
bileşkesi hangileri olamaz?
A) I ve V
He(g)
X(g)
D) I, II ve V
e
SO₂
B) III ve V
A
92
KINTOFF
Il viv
E) II, IV ve V
D) NO
Yukarıdaki tüpten He ve X gazı molekülleri aynı sıcaklıkta
A ucundan aynı anda gönderiliyor.
(H: 1, He: 4, C: 12, N: 14, O: 16, S:32)
A) SO
B) SO₂
C) C₂H6
X gazı molekülleri B noktasına 36 saniyede ulaşırken He
gazı 9 saniyede ulaşıyor.
Tampag
Buna göre, X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
www
B
00
#7₂ 73
+3
R
E) CH
XB 36 sonine
gsrie
12. Etil alkol (C,H,OH) ile suyun karıştırılması ile ilgili;
Gözelti olusur.
14.
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
11. delair Sabit ve aynı düzlemdeki yüklerden q₁ ve q₂ yükle- rinin q yüküne uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin bileşkesi hangileri olamaz? A) I ve V He(g) X(g) D) I, II ve V e SO₂ B) III ve V A 92 KINTOFF Il viv E) II, IV ve V D) NO Yukarıdaki tüpten He ve X gazı molekülleri aynı sıcaklıkta A ucundan aynı anda gönderiliyor. (H: 1, He: 4, C: 12, N: 14, O: 16, S:32) A) SO B) SO₂ C) C₂H6 X gazı molekülleri B noktasına 36 saniyede ulaşırken He gazı 9 saniyede ulaşıyor. Tampag Buna göre, X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir? www B 00 #7₂ 73 +3 R E) CH XB 36 sonine gsrie 12. Etil alkol (C,H,OH) ile suyun karıştırılması ile ilgili; Gözelti olusur. 14.
7. Aşağıdaki tabloda X ve Y maddelerine ait kritik
sıcaklık ve 1 atm basınç altına kaynama noktaları
verilmiştir.
Madde Kritik Sıcaklık (°C) Kaynama Sıcaklığı (°C)
X
31,2 50
Y
-118,2
1
Buna göre,
+ 1. Her ikisi de oda sıcaklığında basınçla sıvılaştı-
rılabilir.
-78,5
-183
II. 1 atm basınç altında 50 °C'de her ikisi de gaz
hâldedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
A
III. Oda sıcaklığında her ikisinin de buhar hâli var-
dır.
D) I ve III
II
B) Yalnız IIC) Ne
lifi ve
E) I, I ve III
50
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
7. Aşağıdaki tabloda X ve Y maddelerine ait kritik sıcaklık ve 1 atm basınç altına kaynama noktaları verilmiştir. Madde Kritik Sıcaklık (°C) Kaynama Sıcaklığı (°C) X 31,2 50 Y -118,2 1 Buna göre, + 1. Her ikisi de oda sıcaklığında basınçla sıvılaştı- rılabilir. -78,5 -183 II. 1 atm basınç altında 50 °C'de her ikisi de gaz hâldedir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I A III. Oda sıcaklığında her ikisinin de buhar hâli var- dır. D) I ve III II B) Yalnız IIC) Ne lifi ve E) I, I ve III 50
8.
1.
II.
III.
Sıcaklık (K)
2T
2T
T
Gaz
He
CO₂
44
SO₂ A
2v
D) v₁ > Y> VII
vy
4
Yukarıdaki gazların bulundukları şartlarda difüzyon
hızları sırasıyla v₁, VI ve v arasındaki ilişki hangisin-
de doğru verilmiştir?
V₁
|||
(He:4 g/mol, CO2:44 g/mol, SO2:64 g/mol)
(A)
B) v₁ = VVC)
E) v₁ = V₁ = VIII
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
8. 1. II. III. Sıcaklık (K) 2T 2T T Gaz He CO₂ 44 SO₂ A 2v D) v₁ > Y> VII vy 4 Yukarıdaki gazların bulundukları şartlarda difüzyon hızları sırasıyla v₁, VI ve v arasındaki ilişki hangisin- de doğru verilmiştir? V₁ ||| (He:4 g/mol, CO2:44 g/mol, SO2:64 g/mol) (A) B) v₁ = VVC) E) v₁ = V₁ = VIII
19. Aşağıdaki sistemde ayni sicaklikta ideal He ve CH, gaztan
bulunmaktadır Sabit sicaklikta musluklar aynı anda kısa bir
süre açılıp tekrar kapatiliyor.
IL
He(g)
1 atm
Vakum
1. kap
2. kap
Buna göre 2. kapta oluşan gaz karışımı ile ilgili,
✓
1. OH, gazının ortalama kinetik enerjisi, He gazının orta
lama kinetik enerjisinden daha azdır.
II. CH, gazının kütlesi, He gazının kütlesinden daha faz-
ladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
To
(He = 4 g/mol, CH₁-16 g/mol)
A) Yalnız II
He gazının mol sayısı, CH, gazının mol sayısından da
ha fazladır.
CH,(9)
B) Yalnız III
D) II ve III
3. kap
C) I ve III
E), Il ve Ill
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
19. Aşağıdaki sistemde ayni sicaklikta ideal He ve CH, gaztan bulunmaktadır Sabit sicaklikta musluklar aynı anda kısa bir süre açılıp tekrar kapatiliyor. IL He(g) 1 atm Vakum 1. kap 2. kap Buna göre 2. kapta oluşan gaz karışımı ile ilgili, ✓ 1. OH, gazının ortalama kinetik enerjisi, He gazının orta lama kinetik enerjisinden daha azdır. II. CH, gazının kütlesi, He gazının kütlesinden daha faz- ladır. yargılarından hangileri doğrudur? To (He = 4 g/mol, CH₁-16 g/mol) A) Yalnız II He gazının mol sayısı, CH, gazının mol sayısından da ha fazladır. CH,(9) B) Yalnız III D) II ve III 3. kap C) I ve III E), Il ve Ill
6.X ve Y gazları ile ilgili şu bilgiler veriliyor.
Normal koşullarda X gazının yoğunluğu 1.25 g/L'dir.
- X gazı moleküllerinin ortalama hızı Y gazı moleküllerin
ortalama hızının 2 katıdır.
Buna göre Y gazının molekül kütlesi kaç gramdır?
A) 240
B) 112
C) 82
D) 64
E) 36
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
6.X ve Y gazları ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Normal koşullarda X gazının yoğunluğu 1.25 g/L'dir. - X gazı moleküllerinin ortalama hızı Y gazı moleküllerin ortalama hızının 2 katıdır. Buna göre Y gazının molekül kütlesi kaç gramdır? A) 240 B) 112 C) 82 D) 64 E) 36
2. Şekilde pistonlu kapta ideal CO₂ gazının sıcaklığı
azaltılıyor.
CO2(g)
V
Buna göre bu gaz ile ilgili,
A) Yalnız L
ideal piston
Ortalama kinetik enerjisi azalır.
D) II ve III
Av=byt.j
hin sicalign
Me dojm
orannuder
Sıcaklık yenye
inerse copra soyis
√2 cac
47€
H.P.V değeri değişmez.
Birim yüzeye birim zamanda yapılan çarpma
→ Hacime
sayısı artar.
fers
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve III
orany
E) I ve II
C) Yalnız III
ko
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
2. Şekilde pistonlu kapta ideal CO₂ gazının sıcaklığı azaltılıyor. CO2(g) V Buna göre bu gaz ile ilgili, A) Yalnız L ideal piston Ortalama kinetik enerjisi azalır. D) II ve III Av=byt.j hin sicalign Me dojm orannuder Sıcaklık yenye inerse copra soyis √2 cac 47€ H.P.V değeri değişmez. Birim yüzeye birim zamanda yapılan çarpma → Hacime sayısı artar. fers yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve III orany E) I ve II C) Yalnız III ko
15.
5 mol H₂(g)
M
4 mol
H₂(g)
2V L, TK
İdeal piston
D) 3V/4
8 g
He(g)
VL, TK
2V L, TK
ideal pistonlarla ayrılmış yukarıdaki sistemde T K
sıcaklığında H₂, He ve Ne gazları dengededir.snu8
ümüninog niatriels since a 0
nöy
Buna göre, sabit sıcaklıkta M musluğu açılıp H₂
gazının bulunduğu bölmeye 5 mol H₂ gazi ilave
edildiğinde Ne gazının hacmi kaç litre olur?
A) V/2
B) V
Ne(g)
E) 2V/3
C) 4V/3
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
15. 5 mol H₂(g) M 4 mol H₂(g) 2V L, TK İdeal piston D) 3V/4 8 g He(g) VL, TK 2V L, TK ideal pistonlarla ayrılmış yukarıdaki sistemde T K sıcaklığında H₂, He ve Ne gazları dengededir.snu8 ümüninog niatriels since a 0 nöy Buna göre, sabit sıcaklıkta M musluğu açılıp H₂ gazının bulunduğu bölmeye 5 mol H₂ gazi ilave edildiğinde Ne gazının hacmi kaç litre olur? A) V/2 B) V Ne(g) E) 2V/3 C) 4V/3
9. Aşağıdaki tabloda bir gazın bazı sıcaklık ve basınç
değerlerinde sudaki çözünürlükleri (n) verilmiştir.
Basınç (atm)
Sıcaklık (°C) Çözünürlük (mol/L)
2
32
3
20₁
40
D) na ile n
40
n₁
20
n₂
Buna göre, çözünürlüğün en büyük ve en ku
çük olduğu değerler sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?
A) nilen
M₂
n3
B) niem C) na ile n
3
E) n, ile n
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
9. Aşağıdaki tabloda bir gazın bazı sıcaklık ve basınç değerlerinde sudaki çözünürlükleri (n) verilmiştir. Basınç (atm) Sıcaklık (°C) Çözünürlük (mol/L) 2 32 3 20₁ 40 D) na ile n 40 n₁ 20 n₂ Buna göre, çözünürlüğün en büyük ve en ku çük olduğu değerler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) nilen M₂ n3 B) niem C) na ile n 3 E) n, ile n
in
BBB
21.
son
He(g)
5 atm
2L
T
1. kap
D) 3,50
CH4g)
2 atm
B) 4,25
3L
T
stop sni
ov ivehi) psd 2. kap
Şekildeki kaplarda aynı sıcaklıkta 5 atm basınç yapan He
gazı ve 2 atm basınç yapan CH gazı bulunmaktadır. Kaplar
arasındaki musluk kısa bir süre açılıp kapatıldığında He gazı-
nin molce %20'si 2. kaba geçmektedir.
Buna göre, 1. kaptaki son basınç kaç atm olur?
(He: 4, CH: 16)
A) 4,50
8
C) 4,00
E) 3,75 (8
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
in BBB 21. son He(g) 5 atm 2L T 1. kap D) 3,50 CH4g) 2 atm B) 4,25 3L T stop sni ov ivehi) psd 2. kap Şekildeki kaplarda aynı sıcaklıkta 5 atm basınç yapan He gazı ve 2 atm basınç yapan CH gazı bulunmaktadır. Kaplar arasındaki musluk kısa bir süre açılıp kapatıldığında He gazı- nin molce %20'si 2. kaba geçmektedir. Buna göre, 1. kaptaki son basınç kaç atm olur? (He: 4, CH: 16) A) 4,50 8 C) 4,00 E) 3,75 (8
2
Gaz
A) | > | > III
C) II > I > III
02
03
SO3
Sıcaklık
2T
Yukarıda verilen gazların belirtilen sıcak-
lıktaki ortalama molekül hızları için aşa-
ğıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğru-
dur? (O: 16 g/mol, S: 32 g/mol)
2T
T
E) III > | > |
B) | = || > |||
D) || = ||| > |
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
2 Gaz A) | > | > III C) II > I > III 02 03 SO3 Sıcaklık 2T Yukarıda verilen gazların belirtilen sıcak- lıktaki ortalama molekül hızları için aşa- ğıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğru- dur? (O: 16 g/mol, S: 32 g/mol) 2T T E) III > | > | B) | = || > ||| D) || = ||| > |
1. Gaz moleküllerinin aynı ya da farklı gaz molekülleri arasında
yayılmasına difüzyon denir.
Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeni ile geçilmesi çok zor olan
Bolu Dağı, günümüzde tünel sayesinde çok rahat bir şekilde
geçilmektedir. Uzunluğu 2800 metre olan tünelin bir ucundan
SO₂ gazı diğer ucundan He gazı aynı sıcaklıkta gönderiliyor.
Bu gazların ilk karşılaşma anları He gazı gönderilen tüne-
lin ucundan kaç metre uzaklıktadır? (He: 4, O: 16, S: 32)
A) 560
B) 1120
C) 1400
D) 1288
E) 2240
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
1. Gaz moleküllerinin aynı ya da farklı gaz molekülleri arasında yayılmasına difüzyon denir. Kış aylarında yoğun kar yağışı nedeni ile geçilmesi çok zor olan Bolu Dağı, günümüzde tünel sayesinde çok rahat bir şekilde geçilmektedir. Uzunluğu 2800 metre olan tünelin bir ucundan SO₂ gazı diğer ucundan He gazı aynı sıcaklıkta gönderiliyor. Bu gazların ilk karşılaşma anları He gazı gönderilen tüne- lin ucundan kaç metre uzaklıktadır? (He: 4, O: 16, S: 32) A) 560 B) 1120 C) 1400 D) 1288 E) 2240
7-
7-
AYT/Fen Bilimleri
Aşağıdaki sistemde aynı sıcaklıkta ideal He ve CH gazları
bulunmaktadır. Sabit sıcaklıkta musluklar aynı anda kısa bir
süre açılıp tekrar kapatılıyor.
1 L
He(g)
1 atm
14gron
H lol l
Vakum
21
LTO A
yargılarından hangileri doğrudur?
(He = 4 g/mol, CH = 16 g/mol)
A) Yalnız II
D) II ve III
1. kap
2. kap
3. kap
Buna göre 2. kapta oluşan gaz karışımı ile ilgili,
4
CHA gazının ortalama kinetik enerjisi, He gazının orta-
lama kinetik enerjisinden daha azdır.
B) Yalnız III
1 L
II. CH gazının kütlesi, He gazının kütlesinden daha faz-
ladır.
CH₂(g)
1 atm
III. He gazının /mol sayısı, CH gazının mol sayısından da-
ha fazladır.
-E) I, II ve HI
-) 16grom
-C) Ivett
19.
demik-
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
7- 7- AYT/Fen Bilimleri Aşağıdaki sistemde aynı sıcaklıkta ideal He ve CH gazları bulunmaktadır. Sabit sıcaklıkta musluklar aynı anda kısa bir süre açılıp tekrar kapatılıyor. 1 L He(g) 1 atm 14gron H lol l Vakum 21 LTO A yargılarından hangileri doğrudur? (He = 4 g/mol, CH = 16 g/mol) A) Yalnız II D) II ve III 1. kap 2. kap 3. kap Buna göre 2. kapta oluşan gaz karışımı ile ilgili, 4 CHA gazının ortalama kinetik enerjisi, He gazının orta- lama kinetik enerjisinden daha azdır. B) Yalnız III 1 L II. CH gazının kütlesi, He gazının kütlesinden daha faz- ladır. CH₂(g) 1 atm III. He gazının /mol sayısı, CH gazının mol sayısından da- ha fazladır. -E) I, II ve HI -) 16grom -C) Ivett 19. demik-
20.
V
X(g)
400K
M₁
A
50 cm 50 cm
M₂
V
CH₂(g)
100K
Şekildeki özdeş kaplarda bulunan X gazı 400K,
CH4 gazi 100K sıcaklığındadır. M₁ ve M₂ musluğu
aynı anda açıldığında ideal gazlar A noktasında
karşılaştığına göre X gazı aşağıdakilerden hangi-
si olabilir? (He: 4, C: 12, N: 14, O: 16, S: 32)
A) He
B) 02
C) NO2 D) SO₂ E) CO₂
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
20. V X(g) 400K M₁ A 50 cm 50 cm M₂ V CH₂(g) 100K Şekildeki özdeş kaplarda bulunan X gazı 400K, CH4 gazi 100K sıcaklığındadır. M₁ ve M₂ musluğu aynı anda açıldığında ideal gazlar A noktasında karşılaştığına göre X gazı aşağıdakilerden hangi- si olabilir? (He: 4, C: 12, N: 14, O: 16, S: 32) A) He B) 02 C) NO2 D) SO₂ E) CO₂
17. Açık hava basıncının 1 atm olduğu ortamdaki ideal
pistonlu kapta bulunan 1 mol He gazı 25 °C'de 1 litre
hacim kaplamaktadır.
to
He (g)
1 L, 25 °C
233
25
Buna göre,
298
1. Aynı sıcaklıkta kaba bir miktar ideal CH₂ gazi
ilave edilirse gaz yoğunluğu artar✓
Ideal piston
II. Aynı sıcaklıkta piston aşağı itilirse birim hacimdeki
He gazının mal sayısı değişmez✓
TH Sıcaklık 50 °C'ye çıkarılırsa kabın hacmi 2 litre
olur.
1273
SO
323
ifadelerinden hangitèri doğrudur?
(He = 4 g/mol, CH₂ = 16 g/mol)
(Gazların ideal davranış gösterdiği varsayılacaktır.)
A) Yalqız 1
B) Yalquz II
D) Ie III
Y. V2 Vi
C ve ll
E) I, The III
V2
Kimya
Gazlarda Kinetik Teori
17. Açık hava basıncının 1 atm olduğu ortamdaki ideal pistonlu kapta bulunan 1 mol He gazı 25 °C'de 1 litre hacim kaplamaktadır. to He (g) 1 L, 25 °C 233 25 Buna göre, 298 1. Aynı sıcaklıkta kaba bir miktar ideal CH₂ gazi ilave edilirse gaz yoğunluğu artar✓ Ideal piston II. Aynı sıcaklıkta piston aşağı itilirse birim hacimdeki He gazının mal sayısı değişmez✓ TH Sıcaklık 50 °C'ye çıkarılırsa kabın hacmi 2 litre olur. 1273 SO 323 ifadelerinden hangitèri doğrudur? (He = 4 g/mol, CH₂ = 16 g/mol) (Gazların ideal davranış gösterdiği varsayılacaktır.) A) Yalqız 1 B) Yalquz II D) Ie III Y. V2 Vi C ve ll E) I, The III V2