Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Simyadan Kimyaya Soruları

8
Z
Plastik, naylon ve kauçuk üreten bir fabrikada kim-
ya mühendisi olarak görev yapan bir kişi kimyanın en
cok hangi disiplinlerinden faydalanır?
A) Organik kimya - Polimer kimyası
B) Analitik kimya - Biyokimya
Fizikokimya - Anorganik kimya
DBiyokimya - Organik kimya
E) Endüstriyel kimya - Analitik kimya
01
Kimya
Simyadan Kimyaya
8 Z Plastik, naylon ve kauçuk üreten bir fabrikada kim- ya mühendisi olarak görev yapan bir kişi kimyanın en cok hangi disiplinlerinden faydalanır? A) Organik kimya - Polimer kimyası B) Analitik kimya - Biyokimya Fizikokimya - Anorganik kimya DBiyokimya - Organik kimya E) Endüstriyel kimya - Analitik kimya 01
14.1. Çinlilerin bazı tepkimelerin belirli bir sıcaklıkta gerçek-
leştiğini kavrayarak su banyolarını keşfetmesi
Mezopotamyalıların bitkilerin kök, sap, meyve ve yap-
raklarından ilaç yapması
I. Hint uygarlığında çanak çömlek yapımı ve boyar mad-
delerin hazırlanması
Yukarıdaki çalışmalardan hangileri simyacıların ça-
lışmalarındandır?
A) Yalnız I
29
VK.
D) Il ve Ill
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Simyadan Kimyaya
14.1. Çinlilerin bazı tepkimelerin belirli bir sıcaklıkta gerçek- leştiğini kavrayarak su banyolarını keşfetmesi Mezopotamyalıların bitkilerin kök, sap, meyve ve yap- raklarından ilaç yapması I. Hint uygarlığında çanak çömlek yapımı ve boyar mad- delerin hazırlanması Yukarıdaki çalışmalardan hangileri simyacıların ça- lışmalarındandır? A) Yalnız I 29 VK. D) Il ve Ill B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve III Diğer sayfaya geçiniz.
Aynı koşullarda ve suda gerçekleşen,
1. 5Fe+2+ MnO4 +8H+→ 5Fe+³+ Mn+2 + 4H₂O
II. H+ + OH → H₂O
-2
III. 50₂04 + 2MnO4 + 16H+→ 2Mn +2 +10CO2 + 8H₂O
tepkimelerinin hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) II>I>III
7
D) III>I>II
B) I>II>III
E) II>II>I
C) III>II>I
Kimya
Simyadan Kimyaya
Aynı koşullarda ve suda gerçekleşen, 1. 5Fe+2+ MnO4 +8H+→ 5Fe+³+ Mn+2 + 4H₂O II. H+ + OH → H₂O -2 III. 50₂04 + 2MnO4 + 16H+→ 2Mn +2 +10CO2 + 8H₂O tepkimelerinin hızları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) II>I>III 7 D) III>I>II B) I>II>III E) II>II>I C) III>II>I
2.
Şekildeki kapta bulunan sıvının
kaynamaya başlama sıcaklığını
artırmak için;
L. Sıvıyı dış basıncın daha yük-
sek olduğu bir yere götürmek
II. Sivida uçucu olmayan bir katı çözmek
III. Sıvının sıcaklığını artırmak
yukarıda verilenlerden hangileri ayrı ayrı uygula-
nabilir?
A) I ve III
B) I ve II
D) Yalnız II
%20'lik
tuzlu su
çözeltisi
C) Yalnız I
E) I, II ve III
MIRAY YAYINLARI
Kimya
Simyadan Kimyaya
2. Şekildeki kapta bulunan sıvının kaynamaya başlama sıcaklığını artırmak için; L. Sıvıyı dış basıncın daha yük- sek olduğu bir yere götürmek II. Sivida uçucu olmayan bir katı çözmek III. Sıvının sıcaklığını artırmak yukarıda verilenlerden hangileri ayrı ayrı uygula- nabilir? A) I ve III B) I ve II D) Yalnız II %20'lik tuzlu su çözeltisi C) Yalnız I E) I, II ve III MIRAY YAYINLARI
in
-k-
il-
na
175. Simya döneminde insanları, araştırma yapmaya yönelten
iki önemli uğraş bulunmaktadır.
Bunlar;
• Değersiz madenleri altına çevirmek,
Ölümsüzlük iksirini bulmaktır.
Bu uğraşlara simya (alşimi), bu işle uğraşanlara simyacı
(alşimist) denir.
Buna göre aşağıdaki alşimi - alşimist eşleştirmelerin-
den hangisi yanlış verilmiştir?
Alşimi
A) Damitmada kullanılan
imbiği geliştirmiştir.
B)
Simyada kullanılan mad-
deleri sınıflandırmıştır.
E)
Kimyasal bileşiklerle
karışımları birbirinden
ayırmıştır.
DY İlk kez atom fikrini ortaya
atmıştır.
Evrende bulunan dört ele-
mentin farklı özelliklerini
ileri sürmüştür.
Alşimist
Câbir bin Hayyan
Ebû Bekir er-Râzi
Empedokles
Democritus
Aristo
Kimya
Simyadan Kimyaya
in -k- il- na 175. Simya döneminde insanları, araştırma yapmaya yönelten iki önemli uğraş bulunmaktadır. Bunlar; • Değersiz madenleri altına çevirmek, Ölümsüzlük iksirini bulmaktır. Bu uğraşlara simya (alşimi), bu işle uğraşanlara simyacı (alşimist) denir. Buna göre aşağıdaki alşimi - alşimist eşleştirmelerin- den hangisi yanlış verilmiştir? Alşimi A) Damitmada kullanılan imbiği geliştirmiştir. B) Simyada kullanılan mad- deleri sınıflandırmıştır. E) Kimyasal bileşiklerle karışımları birbirinden ayırmıştır. DY İlk kez atom fikrini ortaya atmıştır. Evrende bulunan dört ele- mentin farklı özelliklerini ileri sürmüştür. Alşimist Câbir bin Hayyan Ebû Bekir er-Râzi Empedokles Democritus Aristo
8.
Bir bilim insanının kimya bilimine katkılarından bazıları
aşağıda verilmiştir:
• Bileşikler ile karışımlar arasındaki ayrımı belirli
kriterlere dayanarak açıklamıştır.
• Havanın yanma olayındaki etkisini ortaya koymuştur.
. Elementi "Kendinden daha basit maddelere
ayrılamayan saf maddelerdir." şeklinde tanımlamıştır.
Buna göre, bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antoine Lavoisier
B) Robert Boyle
C) Jöns Jakob Berzelius
D) John Dalton
E) Ebû Bekir er-Râzi
Kimya
Simyadan Kimyaya
8. Bir bilim insanının kimya bilimine katkılarından bazıları aşağıda verilmiştir: • Bileşikler ile karışımlar arasındaki ayrımı belirli kriterlere dayanarak açıklamıştır. • Havanın yanma olayındaki etkisini ortaya koymuştur. . Elementi "Kendinden daha basit maddelere ayrılamayan saf maddelerdir." şeklinde tanımlamıştır. Buna göre, bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Antoine Lavoisier B) Robert Boyle C) Jöns Jakob Berzelius D) John Dalton E) Ebû Bekir er-Râzi
15. Protein, yağ ve nişastanın hidrolizi sırasında,
H₂O miktarı
Zaman
Monosakarit
A miktarı
||
DVI ve III
D)
Zaman
Ortam pH'si
B) Yalnız II
grafiklerdeki değişimlerden hangileri ortak ola-
rak gerçekleşir?
A) Yalnız I
|||
E) I, II ve III
Zaman
I ve II
Kimya
Simyadan Kimyaya
15. Protein, yağ ve nişastanın hidrolizi sırasında, H₂O miktarı Zaman Monosakarit A miktarı || DVI ve III D) Zaman Ortam pH'si B) Yalnız II grafiklerdeki değişimlerden hangileri ortak ola- rak gerçekleşir? A) Yalnız I ||| E) I, II ve III Zaman I ve II
3.
+
HT
1
tepkimesinin entalpisi -13,6 kj/mol olduğuna göre 1L
0,1 M HCI çözeltisi ile 2 L 0,1 M NaOH çözeltileri tep-
kimeye girdiğinde kaç ki ışı açığa çıkar?
A) 2,72 B) 13,6
C) 1,36 D) 0,68
0₁2
+CI+ NaOH +6₂0+ NaCl
(suda)
2
+ OH (suda) → H₂O(s)
0₁1=
E) 6,8
Kimya
Simyadan Kimyaya
3. + HT 1 tepkimesinin entalpisi -13,6 kj/mol olduğuna göre 1L 0,1 M HCI çözeltisi ile 2 L 0,1 M NaOH çözeltileri tep- kimeye girdiğinde kaç ki ışı açığa çıkar? A) 2,72 B) 13,6 C) 1,36 D) 0,68 0₁2 +CI+ NaOH +6₂0+ NaCl (suda) 2 + OH (suda) → H₂O(s) 0₁1= E) 6,8
2. I. Süzme
II. Özütleme (ekstraksiyon)
III. Elektroliz
IV. Mayalama
V. Kristallendirme
Yukarıda günümüzde kimya biliminde kullanılan bazı yön-
temler verilmiştir.
Bu yöntemlerden hangisi simya döneminde kullanılma-
mıştır?
A) V
B) IV
C) III
D) II E) I
TRYIN!
Kimya
Simyadan Kimyaya
2. I. Süzme II. Özütleme (ekstraksiyon) III. Elektroliz IV. Mayalama V. Kristallendirme Yukarıda günümüzde kimya biliminde kullanılan bazı yön- temler verilmiştir. Bu yöntemlerden hangisi simya döneminde kullanılma- mıştır? A) V B) IV C) III D) II E) I TRYIN!
8.
1. Kum, soda ve kireç karışımından cam yapımı
II. Nane, limon, maydanoz, rezene gibi bitkileri tedavi
amaçlı kullanma
III. Zeytinyağı soda karışımından sabun eldesi
Yukarıda verilenlerden hangileri simya döneminde ger-
çekleşmiştir?
A) Yalnız II
D) I ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
AYDIN YAYINLARI
Kimya
Simyadan Kimyaya
8. 1. Kum, soda ve kireç karışımından cam yapımı II. Nane, limon, maydanoz, rezene gibi bitkileri tedavi amaçlı kullanma III. Zeytinyağı soda karışımından sabun eldesi Yukarıda verilenlerden hangileri simya döneminde ger- çekleşmiştir? A) Yalnız II D) I ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III AYDIN YAYINLARI
sim-
lar
TEST
1. Simya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Rastgele, sınama-yanılma yöntemi ile yapılan çalışma-
lardır.
B) Hipotez, gözlem ve deneysel bulgular içerir.
C) Arayışlar bilimsel değil, inanç, duygu ve ruhsal boyutta
olmuştur.
4.
D) Keşifler genellikle gizli tutulmuştur.
E) Kimya bilimine bir çok yöntem ve teknik aktararak katkı-
da
bulunmuştur.
Y
Kimya
Simyadan Kimyaya
sim- lar TEST 1. Simya ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Rastgele, sınama-yanılma yöntemi ile yapılan çalışma- lardır. B) Hipotez, gözlem ve deneysel bulgular içerir. C) Arayışlar bilimsel değil, inanç, duygu ve ruhsal boyutta olmuştur. 4. D) Keşifler genellikle gizli tutulmuştur. E) Kimya bilimine bir çok yöntem ve teknik aktararak katkı- da bulunmuştur. Y
14. Kimyanın uğraş alanlarının sayısı çok fazladır. Bu alan-
lardan her biri uzmanlık gerektirmektedir. Bundan dolayı
kimya çeşitli disiplinlere ayrılmıştır.
I.
11.
IV.
Kimya
disiplini
Analitik
kimya
Organik
kimya
Anorganik
kimya
Biyokimya
V. Fizikokimya
a)
A)Analitik kimya
C) Anorganik kimya
b)
c)
d)
Yukarıda verilen kimya disiplinleri ile çalışma alanları
eşleştirilirse hangi kimya disiplini açıkta kalır?
BOrganik kimya
Biyokimya
Çalışma alanı
Atık sulardaki ağır metalleri-
nin tespit edilmesi
Si elementinin özelliklerinin
Incelenmesi
Dezenfektan üretiminde kul
lanılan etil atket (C₂H5OH)
özelliklerinin incelenmest
DNA'm yapısının incelen-
mest
(POST
Fizikokimya
Kimya
Simyadan Kimyaya
14. Kimyanın uğraş alanlarının sayısı çok fazladır. Bu alan- lardan her biri uzmanlık gerektirmektedir. Bundan dolayı kimya çeşitli disiplinlere ayrılmıştır. I. 11. IV. Kimya disiplini Analitik kimya Organik kimya Anorganik kimya Biyokimya V. Fizikokimya a) A)Analitik kimya C) Anorganik kimya b) c) d) Yukarıda verilen kimya disiplinleri ile çalışma alanları eşleştirilirse hangi kimya disiplini açıkta kalır? BOrganik kimya Biyokimya Çalışma alanı Atık sulardaki ağır metalleri- nin tespit edilmesi Si elementinin özelliklerinin Incelenmesi Dezenfektan üretiminde kul lanılan etil atket (C₂H5OH) özelliklerinin incelenmest DNA'm yapısının incelen- mest (POST Fizikokimya
Sabit hacimli kapalı bir kapta t °C ta,
+CaCO(M)=
Cao A
CO₂(g)
dengesi kurulmuştur.
Sıcaklık 2t °C a çıkarılıp sistemin 2t °C ta dengeye
gelmesi sağlanıyor.
A) Yalnızt
t
Buna göre,
1. Toplam katı kütlesi azalı neden
11. Penge sabit büyür.
Toplam basing artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
(D) Il ve
B)tvett
AH> 0
C)tve
Ko
(E) I ve Ill
x + y = 22
012 014
016
Kimya
Simyadan Kimyaya
Sabit hacimli kapalı bir kapta t °C ta, +CaCO(M)= Cao A CO₂(g) dengesi kurulmuştur. Sıcaklık 2t °C a çıkarılıp sistemin 2t °C ta dengeye gelmesi sağlanıyor. A) Yalnızt t Buna göre, 1. Toplam katı kütlesi azalı neden 11. Penge sabit büyür. Toplam basing artar. yargılarından hangileri doğrudur? (D) Il ve B)tvett AH> 0 C)tve Ko (E) I ve Ill x + y = 22 012 014 016
Kimy
aşağıdakı
TYT
ucu oluşu
1. Bu testte 7 soru vardır.
2. Testin video çözümlerini 3D Mobil uygulamasından karekodu
3dyayinlari.com adresinden veya 3D Yayınları youtube kanalı
1. Simya döneminden modern kimyaya geçişte bazı bilim
insanlarının çalışmaları önemli bir yere sahiptir.
Havanın sıkıştırılabilir bir nesne olduğunu ve yanma
olayındaki rolunu deneyleriyle ortaya çıkardı.
Elementi, kendinden daha basit maddelere
ayrılmayan saf madde olarak tanımladı.
İlk kez kimyasal bileşiklerle karışımların arasındaki
ayrımı yaptı.
KIMYA TES
•
Buna göre, yukarıda kimya bilimine yaptığı katkılardan
bazıları verilen bilim insanı aşagıdakilerden hangisidir?
A) Antoine Lavoisier
B Robert Boyle
John Dalton
D) Niels Bohr
E) Ernest Rutherford
Kimya
Simyadan Kimyaya
Kimy aşağıdakı TYT ucu oluşu 1. Bu testte 7 soru vardır. 2. Testin video çözümlerini 3D Mobil uygulamasından karekodu 3dyayinlari.com adresinden veya 3D Yayınları youtube kanalı 1. Simya döneminden modern kimyaya geçişte bazı bilim insanlarının çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Havanın sıkıştırılabilir bir nesne olduğunu ve yanma olayındaki rolunu deneyleriyle ortaya çıkardı. Elementi, kendinden daha basit maddelere ayrılmayan saf madde olarak tanımladı. İlk kez kimyasal bileşiklerle karışımların arasındaki ayrımı yaptı. KIMYA TES • Buna göre, yukarıda kimya bilimine yaptığı katkılardan bazıları verilen bilim insanı aşagıdakilerden hangisidir? A) Antoine Lavoisier B Robert Boyle John Dalton D) Niels Bohr E) Ernest Rutherford
kile
an
de
Y
rin
B
B B
15. Bir patates parçasından aynı ağırlıkta ve hacimde çıka-
rilan K ve L parçaları, yoğunlukları bilinmeyen X ve Y
ortamlarında bekletiliyor. Bir süre bekletilen parçalar çö-
zeltilerden çıkarılıp eşit kollu terazide tartılıyor.
Buna göre,
K
K
X
D) I ve III
I.
X ortamı, K'ye göre hipertoniktir.
II. Y ortamından L'ye su geçişi olmuştur.
III. K parçası, L'den daha az yoğundur.
ifadelerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Simyadan Kimyaya
kile an de Y rin B B B 15. Bir patates parçasından aynı ağırlıkta ve hacimde çıka- rilan K ve L parçaları, yoğunlukları bilinmeyen X ve Y ortamlarında bekletiliyor. Bir süre bekletilen parçalar çö- zeltilerden çıkarılıp eşit kollu terazide tartılıyor. Buna göre, K K X D) I ve III I. X ortamı, K'ye göre hipertoniktir. II. Y ortamından L'ye su geçişi olmuştur. III. K parçası, L'den daha az yoğundur. ifadelerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III
C)
8.
TYT/ Fen Bilimleri
15. Aşağıda bir kara ekosistemine ait olan azot döngüsü
şematize edilmiştir.
Azot gazı
Bitkisel
proteinler
|||
Nitrat tuzu
V
FEN BİLİMLERİ
17. Aşağıda
şematik
Organik
atıklar
IV
Amonyak
rhizobium
Bu şemaya ait numaralandırılmış basamaklar ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I numaralı basamakta azot bağlayıcı bakteriler
görev yapar.
B) Il numaralı basamak nitrifikasyon olarak adlandı-
rılır.
J
CIIl numaralı basamakta bitkiler topraktan aldıkları
nitrat tuzunu amino asit sentezinde kullanırlar.
D) IV numaralı basamakta sindirim ve solunum tep-
kimeleri gerçekleşir.
E) V numaralı basamakta görev yapan canlılar pro-
karyot hücre yapısındadır.
Palme Yayinevi
Şem
açık
A)
B)
D)
Kimya
Simyadan Kimyaya
C) 8. TYT/ Fen Bilimleri 15. Aşağıda bir kara ekosistemine ait olan azot döngüsü şematize edilmiştir. Azot gazı Bitkisel proteinler ||| Nitrat tuzu V FEN BİLİMLERİ 17. Aşağıda şematik Organik atıklar IV Amonyak rhizobium Bu şemaya ait numaralandırılmış basamaklar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I numaralı basamakta azot bağlayıcı bakteriler görev yapar. B) Il numaralı basamak nitrifikasyon olarak adlandı- rılır. J CIIl numaralı basamakta bitkiler topraktan aldıkları nitrat tuzunu amino asit sentezinde kullanırlar. D) IV numaralı basamakta sindirim ve solunum tep- kimeleri gerçekleşir. E) V numaralı basamakta görev yapan canlılar pro- karyot hücre yapısındadır. Palme Yayinevi Şem açık A) B) D)