Alifatik Amonyak Türevleri Soruları

Tüm canlılarda, aşağıdaki grafiklerde gös-
terilen değişimlerden hangisi ortak olarak
gerçekleşir?
A)
C)
Oksijen miktan
ATP
miktan
Nişasta miktarı
Glikoz
miktan
B)
D)
Amino asit miktan
Karbondioksit miktan
E) Glikoz miktan
Protein
miktan
Glikojen
miktan
Glikoz
miktan
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
Tüm canlılarda, aşağıdaki grafiklerde gös- terilen değişimlerden hangisi ortak olarak gerçekleşir? A) C) Oksijen miktan ATP miktan Nişasta miktarı Glikoz miktan B) D) Amino asit miktan Karbondioksit miktan E) Glikoz miktan Protein miktan Glikojen miktan Glikoz miktan
7.
Ure, suda;
CO(NH2)2(k) → CO(NH,),(suda)
denklemine göre yüksek oranda çözünen bir maddedir.
Buna göre;
(ĐINH
CO(NH₂)2 ile H₂O tanecikleri arasındaki etkileşim ürenin ken-
di molekülleri arasındaki etkileşimden daha baskındır.
II. Ürenin sulu çözeltisi kuvvetli elektrolit değildir. Y on you
III. Üre suda iyonlaşarak çözünür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
CO(NH), ĐHO
E) I ve II
C) I, II ve III
1
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
7. Ure, suda; CO(NH2)2(k) → CO(NH,),(suda) denklemine göre yüksek oranda çözünen bir maddedir. Buna göre; (ĐINH CO(NH₂)2 ile H₂O tanecikleri arasındaki etkileşim ürenin ken- di molekülleri arasındaki etkileşimden daha baskındır. II. Ürenin sulu çözeltisi kuvvetli elektrolit değildir. Y on you III. Üre suda iyonlaşarak çözünür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II CO(NH), ĐHO E) I ve II C) I, II ve III 1
9. Periyodik sistemin baş gruplarında yer alan temel halde
X, Y ve Z element atomlarının 1. iyonlaşma enerjisi-ato
numarası değişimi grafikte verilmiştir.
1. iyonlaşma enerjisi
4
X
II. 6
III. 17
Buna göre; X, Y ve Z atomlarının atom numaralan,
X
Y
5
LO
7
Z
18
DLU ve tit
N
6
8
19
yukarıdakilerden hangileri olabilir?
olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
eme
Atom numarası
E),
C) I ve lil
ve
TV
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
9. Periyodik sistemin baş gruplarında yer alan temel halde X, Y ve Z element atomlarının 1. iyonlaşma enerjisi-ato numarası değişimi grafikte verilmiştir. 1. iyonlaşma enerjisi 4 X II. 6 III. 17 Buna göre; X, Y ve Z atomlarının atom numaralan, X Y 5 LO 7 Z 18 DLU ve tit N 6 8 19 yukarıdakilerden hangileri olabilir? olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II eme Atom numarası E), C) I ve lil ve TV
ÖRNEK 14
NH, O
1
CH3-CH COH
Yukarıda bir aminoasit olan Alanin molekülünün yapı formülü
verilmiştir. Bu molekülle ilgili;
1. Organik bir bileşiktir.
II. Düz zincirli bir karbon iskeleti vardır.
Moleküldeki karbon atomlarının yaptıkları bağ sayıları birbi-
rinden farklıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız t
D) I ve II
-E), ve HI
C) Yalnız
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
ÖRNEK 14 NH, O 1 CH3-CH COH Yukarıda bir aminoasit olan Alanin molekülünün yapı formülü verilmiştir. Bu molekülle ilgili; 1. Organik bir bileşiktir. II. Düz zincirli bir karbon iskeleti vardır. Moleküldeki karbon atomlarının yaptıkları bağ sayıları birbi- rinden farklıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız t D) I ve II -E), ve HI C) Yalnız
6.
Karboksil grubu
COOH
H-C-R
NH₂
Amino grubu
CH3 Alanin
CH₂-OH Serin
Radikal grup
Yukarıda, glisin, alanin ve serin aminoasitlerinin yapısı
gösterilmiştir.
H Glisin
Buna göre,
1. Glisin, a'anin ve serin aminoasitlerinin moleküler
ağırlıkları birbirinden farklıdır.
Ağırlıklarly hapis igit
her hangi bir
A) Yalnız I
Aminoasitlerde, karboksil grubu ve amino grubu
ortak olarak bulunur.
Aminoasitlerde peptit bağı oluşumuna, radikal grup
katılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
Veril
E11, II ve III
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
6. Karboksil grubu COOH H-C-R NH₂ Amino grubu CH3 Alanin CH₂-OH Serin Radikal grup Yukarıda, glisin, alanin ve serin aminoasitlerinin yapısı gösterilmiştir. H Glisin Buna göre, 1. Glisin, a'anin ve serin aminoasitlerinin moleküler ağırlıkları birbirinden farklıdır. Ağırlıklarly hapis igit her hangi bir A) Yalnız I Aminoasitlerde, karboksil grubu ve amino grubu ortak olarak bulunur. Aminoasitlerde peptit bağı oluşumuna, radikal grup katılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? D) II ve III B) Yalnız II C) I ve II Veril E11, II ve III
15. Aşağıdakilerden hangisi güçlü etkileşim
olarak sınıflandırılır?
(Maddelerin oda koşullarında olduğu kabul
edilecektir.)
A) Demir elementindeki Fe - Fe atomları ara-
sındaki etkileşim
B) Helyum gazındaki He - He atomları ara-
sındaki etkileşim
C) Su bileşiğindeki H₂O - H₂O molekülleri
arasındaki etkileşim
C
D) Su ve amonyak karışımındaki H₂O - NH3
molekülleri arasındaki etkileşim
1
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
15. Aşağıdakilerden hangisi güçlü etkileşim olarak sınıflandırılır? (Maddelerin oda koşullarında olduğu kabul edilecektir.) A) Demir elementindeki Fe - Fe atomları ara- sındaki etkileşim B) Helyum gazındaki He - He atomları ara- sındaki etkileşim C) Su bileşiğindeki H₂O - H₂O molekülleri arasındaki etkileşim C D) Su ve amonyak karışımındaki H₂O - NH3 molekülleri arasındaki etkileşim 1
Öğreten Soru-5
0,3 M 200 mL Na₂CO3 çözeltisi ile 0,4 M 300 mL NaCl çö-
zeltileri aynı sıcaklıkta karıştırılıyor.
6
Buna göre, son oluşan çözeltideki Na+ iyonlarının deri-
şimi kaç mol.L-1 dir?
A) 0,12
B) 0,24
C) 0,36
D) 0,48
E) 0,60
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
Öğreten Soru-5 0,3 M 200 mL Na₂CO3 çözeltisi ile 0,4 M 300 mL NaCl çö- zeltileri aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. 6 Buna göre, son oluşan çözeltideki Na+ iyonlarının deri- şimi kaç mol.L-1 dir? A) 0,12 B) 0,24 C) 0,36 D) 0,48 E) 0,60
C
A) Yalnız I
A
D) II ve III
1
A) Yalnız I
Aynı koşullarda gerçekleşen üç farklı tepkimeye ait tanecik sa-
yısı - kinetik enerji grafikleri aşağıda verilmiştir.
Tanecik sayısı
A Tanecik sayısı
Ea
B) Yalnız II
Ea
Kinetik
enerji
Tanecik sayısı
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve IIT
4-C
Ea
||
Buna göre,
|||
1.
Aktifleşme enerjisi (E₂) III > I > I şeklindedir.
II. Tepkime hızları III > | > | şeklindedir.
III. Eşik enerjisini (E₂) geçen tanecik sayısı en fazla olan III.'dür.
yargılarından hangileri doğrudur?
Kinetik
enerji
ve III
Kinetik
enerji
E) I, II ve III
C) I ve III
5-D
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
C A) Yalnız I A D) II ve III 1 A) Yalnız I Aynı koşullarda gerçekleşen üç farklı tepkimeye ait tanecik sa- yısı - kinetik enerji grafikleri aşağıda verilmiştir. Tanecik sayısı A Tanecik sayısı Ea B) Yalnız II Ea Kinetik enerji Tanecik sayısı B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve IIT 4-C Ea || Buna göre, ||| 1. Aktifleşme enerjisi (E₂) III > I > I şeklindedir. II. Tepkime hızları III > | > | şeklindedir. III. Eşik enerjisini (E₂) geçen tanecik sayısı en fazla olan III.'dür. yargılarından hangileri doğrudur? Kinetik enerji ve III Kinetik enerji E) I, II ve III C) I ve III 5-D
21. Organik bileşiklerin fonksiyonel gruplara göre sınıf-
landırılmasında kullanılan genel adlar aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
R-NH₂
A)
amit
B) amin
amit
amin
amin
C)
D)
E)
R-C = N
nitril
amit
amin
nitril
nitril
O
||
R-C-H
aldehit
keton
aldehit
aldehit
keton
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
21. Organik bileşiklerin fonksiyonel gruplara göre sınıf- landırılmasında kullanılan genel adlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? R-NH₂ A) amit B) amin amit amin amin C) D) E) R-C = N nitril amit amin nitril nitril O || R-C-H aldehit keton aldehit aldehit keton Diğer sayfaya geçiniz.
ve aimerayob nenchisan
nulo nuoved R
17. Vanadyum elementi periyodik tablonun 4. yatay sırasında
bulunur. Bu element geçiş elementlerinin üçüncüsüdür. Bu
metal oksitlenince V₂O3 bileşiğini oluşturmaktadır.
V₂O3 bileşiğinde V*3 iyonu için,
1.
Elektron sayısı 20'dir.
II. Elektron dizilişi 4s² ile sonlanır.
III. Yarı dolu orbital sayısı 2'dir.
IV. 20 Ca ile izoelektroniktir.
V. Son orbitalin Hund Kuralı'na uygunluğu
OOOOO
orbital şemasındaki gibidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve III
167C
D) I, III ve IV
B) I, II ve III
E) I, II ve V
abo
C) II, III ve IV
19.
C
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
ve aimerayob nenchisan nulo nuoved R 17. Vanadyum elementi periyodik tablonun 4. yatay sırasında bulunur. Bu element geçiş elementlerinin üçüncüsüdür. Bu metal oksitlenince V₂O3 bileşiğini oluşturmaktadır. V₂O3 bileşiğinde V*3 iyonu için, 1. Elektron sayısı 20'dir. II. Elektron dizilişi 4s² ile sonlanır. III. Yarı dolu orbital sayısı 2'dir. IV. 20 Ca ile izoelektroniktir. V. Son orbitalin Hund Kuralı'na uygunluğu OOOOO orbital şemasındaki gibidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve III 167C D) I, III ve IV B) I, II ve III E) I, II ve V abo C) II, III ve IV 19. C
6.
Sabit hacimli kapalı kapta sabit sıcaklıkta
NH CN(K)NH₂(g) + HCN(g)
tepkimesi dengededir. Kaba bir miktar sabit sıcak-
likta NH3 gazı ekleniyor.
Buna göre,
Mol sayısı
Denge sabiti
1.
NHẠCN
HCN
NH3
Zaman
Derişim (mol/L)
NH4CN
NH3
HCN
Zaman
grafiklerinden hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
III.
D) II ve III
E) I, II ve III
Zaman
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
6. Sabit hacimli kapalı kapta sabit sıcaklıkta NH CN(K)NH₂(g) + HCN(g) tepkimesi dengededir. Kaba bir miktar sabit sıcak- likta NH3 gazı ekleniyor. Buna göre, Mol sayısı Denge sabiti 1. NHẠCN HCN NH3 Zaman Derişim (mol/L) NH4CN NH3 HCN Zaman grafiklerinden hangileri doğru olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II III. D) II ve III E) I, II ve III Zaman
22.3.i.
22. X-C-Y bileşiği için aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
-A) X ve Y yerine H yazılırsa aldehit oluşur.
B) X yerine CH3, Y yerine Cl yazılırsa açil halojenür oluşur.
C) X yerine CH3, Y yerine NH₂ yazılırsa amin oluşur.
D) X yerine H. Y verine OH yazılırsa karboksilik asit
oluşur.
E) X ve Y yerine CH, yazılırsa keton oluşur.
HIC-OH
- NH
M BA
0=0
CH3-
0=0
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
22.3.i. 22. X-C-Y bileşiği için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? -A) X ve Y yerine H yazılırsa aldehit oluşur. B) X yerine CH3, Y yerine Cl yazılırsa açil halojenür oluşur. C) X yerine CH3, Y yerine NH₂ yazılırsa amin oluşur. D) X yerine H. Y verine OH yazılırsa karboksilik asit oluşur. E) X ve Y yerine CH, yazılırsa keton oluşur. HIC-OH - NH M BA 0=0 CH3- 0=0
gelm
hangisidir?
ALFe(NO3)2
B) Fe₂O3
D) Fe(NO3)3
E) Fe(OH)₂
13. Pastörizasyon ve UHT işlemleri ile ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Sütteki mikroorganizma sayısını en aza indirmek
amacıyla 72 °C'de 15 saniye uygulanan ısıl işlem
pastörizasyondur.
-
B) UHT işleminde sütün besin değerinde artış olur.
C) UHT yönteminde sterilizasyon 135-150 °C sıcaklık
aralığında 2 ile 20 saniye arasında uygulanır
D) UHT işlemi ile gıdanın içerisindeki bütün
mikroorganizmalar ve bakteriler yok edilir.
PAMAREN
E) Pastörizasyon işleminde gıdanın içerisindeki bütün
bakteriler ve mikroorganizmalar yok olmaz.
LİMİT
Hü
16. Belirli bir bölgede
sayısının zama
Popülasyo
aşağıdal
değişi
A)
LAVABO
ACICI
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
gelm hangisidir? ALFe(NO3)2 B) Fe₂O3 D) Fe(NO3)3 E) Fe(OH)₂ 13. Pastörizasyon ve UHT işlemleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Sütteki mikroorganizma sayısını en aza indirmek amacıyla 72 °C'de 15 saniye uygulanan ısıl işlem pastörizasyondur. - B) UHT işleminde sütün besin değerinde artış olur. C) UHT yönteminde sterilizasyon 135-150 °C sıcaklık aralığında 2 ile 20 saniye arasında uygulanır D) UHT işlemi ile gıdanın içerisindeki bütün mikroorganizmalar ve bakteriler yok edilir. PAMAREN E) Pastörizasyon işleminde gıdanın içerisindeki bütün bakteriler ve mikroorganizmalar yok olmaz. LİMİT Hü 16. Belirli bir bölgede sayısının zama Popülasyo aşağıdal değişi A) LAVABO ACICI
Benim Hocam
30. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin, LIAIH4 ile uygun
koşullarda indirgenmesi sonucu primer bir amin bi-
leşiği elde edilir?
O
olm
O CH
||
C-N-H
C - NH,
B)
HO
N - C - CH₂
A)
C)
-C-CH₂
D)
#08-2
Ọ CH
E) C-N-CH₂
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
Benim Hocam 30. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin, LIAIH4 ile uygun koşullarda indirgenmesi sonucu primer bir amin bi- leşiği elde edilir? O olm O CH || C-N-H C - NH, B) HO N - C - CH₂ A) C) -C-CH₂ D) #08-2 Ọ CH E) C-N-CH₂
2016-LYS2/KIM
21. Organik bileşiklerin fonksiyonel gruplara göre
sınıflandırılmasında kullanılan genel adlar
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
O
R-NH,
R-CEN R-C-H
nitril
aldehit
amit
keton
amin
aldehit
nitril
aldehit
nitril
keton
A) amit
B) amin
C) amit
D) amin
E) amin
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
2016-LYS2/KIM 21. Organik bileşiklerin fonksiyonel gruplara göre sınıflandırılmasında kullanılan genel adlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? O R-NH, R-CEN R-C-H nitril aldehit amit keton amin aldehit nitril aldehit nitril keton A) amit B) amin C) amit D) amin E) amin
izome-
mesi
oun
Đ
COL
hidropik
O=0
Esterler
KIMYA
9. Formülleri aşağıdaki gibi verilen bileşiklerden hangisi-
nin adı yanlış verilmiştir?
Bileşik
Adlandırma
O
||
metil-etenoat
Metiletanoat
A)
CH,-C-O-CH
O
asetike
Asetik asit
B)
CH3
-C-0-C-H
O
||
C)
CH3 -CH₂-C-CI
Propanoil klorür
O
||
D)
CH₂-C-CI
Asetilklorür
O
||
E)
CH3-C-NH2
Etanamid
O
||
R-C-XOH
10.
Yukarıda verilen bileşikte X yerine konacak grup ve oluşan
bileşik sınıfı aşağıda verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde oluşan bileşik si-
nifi yanlış verilmiştir?
X
Oluşan bileşik
A)
-H
Aldehit
B) - OR
Ester
-C) - OH
Asitanhidrit
Karboksilik
as it
ya
grub
ac
Ide
itt
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
izome- mesi oun Đ COL hidropik O=0 Esterler KIMYA 9. Formülleri aşağıdaki gibi verilen bileşiklerden hangisi- nin adı yanlış verilmiştir? Bileşik Adlandırma O || metil-etenoat Metiletanoat A) CH,-C-O-CH O asetike Asetik asit B) CH3 -C-0-C-H O || C) CH3 -CH₂-C-CI Propanoil klorür O || D) CH₂-C-CI Asetilklorür O || E) CH3-C-NH2 Etanamid O || R-C-XOH 10. Yukarıda verilen bileşikte X yerine konacak grup ve oluşan bileşik sınıfı aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde oluşan bileşik si- nifi yanlış verilmiştir? X Oluşan bileşik A) -H Aldehit B) - OR Ester -C) - OH Asitanhidrit Karboksilik as it ya grub ac Ide itt