Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Alifatik Amonyak Türevleri Soruları

Tüm canlılarda, aşağıdaki grafiklerde gös-
terilen değişimlerden hangisi ortak olarak
gerçekleşir?
A)
C)
Oksijen miktan
ATP
miktan
Nişasta miktarı
Glikoz
miktan
B)
D)
Amino asit miktan
Karbondioksit miktan
E) Glikoz miktan
Protein
miktan
Glikojen
miktan
Glikoz
miktan
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
Tüm canlılarda, aşağıdaki grafiklerde gös- terilen değişimlerden hangisi ortak olarak gerçekleşir? A) C) Oksijen miktan ATP miktan Nişasta miktarı Glikoz miktan B) D) Amino asit miktan Karbondioksit miktan E) Glikoz miktan Protein miktan Glikojen miktan Glikoz miktan
7.
Ure, suda;
CO(NH2)2(k) → CO(NH,),(suda)
denklemine göre yüksek oranda çözünen bir maddedir.
Buna göre;
(ĐINH
CO(NH₂)2 ile H₂O tanecikleri arasındaki etkileşim ürenin ken-
di molekülleri arasındaki etkileşimden daha baskındır.
II. Ürenin sulu çözeltisi kuvvetli elektrolit değildir. Y on you
III. Üre suda iyonlaşarak çözünür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
CO(NH), ĐHO
E) I ve II
C) I, II ve III
1
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
7. Ure, suda; CO(NH2)2(k) → CO(NH,),(suda) denklemine göre yüksek oranda çözünen bir maddedir. Buna göre; (ĐINH CO(NH₂)2 ile H₂O tanecikleri arasındaki etkileşim ürenin ken- di molekülleri arasındaki etkileşimden daha baskındır. II. Ürenin sulu çözeltisi kuvvetli elektrolit değildir. Y on you III. Üre suda iyonlaşarak çözünür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II CO(NH), ĐHO E) I ve II C) I, II ve III 1
9. Periyodik sistemin baş gruplarında yer alan temel halde
X, Y ve Z element atomlarının 1. iyonlaşma enerjisi-ato
numarası değişimi grafikte verilmiştir.
1. iyonlaşma enerjisi
4
X
II. 6
III. 17
Buna göre; X, Y ve Z atomlarının atom numaralan,
X
Y
5
LO
7
Z
18
DLU ve tit
N
6
8
19
yukarıdakilerden hangileri olabilir?
olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
eme
Atom numarası
E),
C) I ve lil
ve
TV
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
9. Periyodik sistemin baş gruplarında yer alan temel halde X, Y ve Z element atomlarının 1. iyonlaşma enerjisi-ato numarası değişimi grafikte verilmiştir. 1. iyonlaşma enerjisi 4 X II. 6 III. 17 Buna göre; X, Y ve Z atomlarının atom numaralan, X Y 5 LO 7 Z 18 DLU ve tit N 6 8 19 yukarıdakilerden hangileri olabilir? olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II eme Atom numarası E), C) I ve lil ve TV
22.3.i.
22. X-C-Y bileşiği için aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
-A) X ve Y yerine H yazılırsa aldehit oluşur.
B) X yerine CH3, Y yerine Cl yazılırsa açil halojenür oluşur.
C) X yerine CH3, Y yerine NH₂ yazılırsa amin oluşur.
D) X yerine H. Y verine OH yazılırsa karboksilik asit
oluşur.
E) X ve Y yerine CH, yazılırsa keton oluşur.
HIC-OH
- NH
M BA
0=0
CH3-
0=0
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
22.3.i. 22. X-C-Y bileşiği için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? -A) X ve Y yerine H yazılırsa aldehit oluşur. B) X yerine CH3, Y yerine Cl yazılırsa açil halojenür oluşur. C) X yerine CH3, Y yerine NH₂ yazılırsa amin oluşur. D) X yerine H. Y verine OH yazılırsa karboksilik asit oluşur. E) X ve Y yerine CH, yazılırsa keton oluşur. HIC-OH - NH M BA 0=0 CH3- 0=0
Benim Hocam
30. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin, LIAIH4 ile uygun
koşullarda indirgenmesi sonucu primer bir amin bi-
leşiği elde edilir?
O
olm
O CH
||
C-N-H
C - NH,
B)
HO
N - C - CH₂
A)
C)
-C-CH₂
D)
#08-2
Ọ CH
E) C-N-CH₂
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
Benim Hocam 30. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin, LIAIH4 ile uygun koşullarda indirgenmesi sonucu primer bir amin bi- leşiği elde edilir? O olm O CH || C-N-H C - NH, B) HO N - C - CH₂ A) C) -C-CH₂ D) #08-2 Ọ CH E) C-N-CH₂
2016-LYS2/KIM
21. Organik bileşiklerin fonksiyonel gruplara göre
sınıflandırılmasında kullanılan genel adlar
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
O
R-NH,
R-CEN R-C-H
nitril
aldehit
amit
keton
amin
aldehit
nitril
aldehit
nitril
keton
A) amit
B) amin
C) amit
D) amin
E) amin
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
2016-LYS2/KIM 21. Organik bileşiklerin fonksiyonel gruplara göre sınıflandırılmasında kullanılan genel adlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? O R-NH, R-CEN R-C-H nitril aldehit amit keton amin aldehit nitril aldehit nitril keton A) amit B) amin C) amit D) amin E) amin
izome-
mesi
oun
Đ
COL
hidropik
O=0
Esterler
KIMYA
9. Formülleri aşağıdaki gibi verilen bileşiklerden hangisi-
nin adı yanlış verilmiştir?
Bileşik
Adlandırma
O
||
metil-etenoat
Metiletanoat
A)
CH,-C-O-CH
O
asetike
Asetik asit
B)
CH3
-C-0-C-H
O
||
C)
CH3 -CH₂-C-CI
Propanoil klorür
O
||
D)
CH₂-C-CI
Asetilklorür
O
||
E)
CH3-C-NH2
Etanamid
O
||
R-C-XOH
10.
Yukarıda verilen bileşikte X yerine konacak grup ve oluşan
bileşik sınıfı aşağıda verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde oluşan bileşik si-
nifi yanlış verilmiştir?
X
Oluşan bileşik
A)
-H
Aldehit
B) - OR
Ester
-C) - OH
Asitanhidrit
Karboksilik
as it
ya
grub
ac
Ide
itt
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
izome- mesi oun Đ COL hidropik O=0 Esterler KIMYA 9. Formülleri aşağıdaki gibi verilen bileşiklerden hangisi- nin adı yanlış verilmiştir? Bileşik Adlandırma O || metil-etenoat Metiletanoat A) CH,-C-O-CH O asetike Asetik asit B) CH3 -C-0-C-H O || C) CH3 -CH₂-C-CI Propanoil klorür O || D) CH₂-C-CI Asetilklorür O || E) CH3-C-NH2 Etanamid O || R-C-XOH 10. Yukarıda verilen bileşikte X yerine konacak grup ve oluşan bileşik sınıfı aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde oluşan bileşik si- nifi yanlış verilmiştir? X Oluşan bileşik A) -H Aldehit B) - OR Ester -C) - OH Asitanhidrit Karboksilik as it ya grub ac Ide itt
MİNLER
9.
+
Yukarıda yapı formülleri verilen bileşiğin yaygın
adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir?
A) Sec - bütil, izopropil, metil amin
B) Metil, izopropil, ter - bütil amin
C) N - izopropil, N-metil amino bütan
D) N - izopropil, N-metil, 2-metil aminopropan
E) İzobütil, sec-propil, metil amin
-Z
N
Alde
Karbo
1. Gen
Pol
ifade
A) Y
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
MİNLER 9. + Yukarıda yapı formülleri verilen bileşiğin yaygın adı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ve- rilmiştir? A) Sec - bütil, izopropil, metil amin B) Metil, izopropil, ter - bütil amin C) N - izopropil, N-metil amino bütan D) N - izopropil, N-metil, 2-metil aminopropan E) İzobütil, sec-propil, metil amin -Z N Alde Karbo 1. Gen Pol ifade A) Y
CH3 – NH – CH3
bileşiği ile ilgili;
1. Sulu çözeltisi bazik özellik gösterir.
II. IUPAC adı, N-metil aminometan'dır.
III. Sekonder amin özelliği gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
eter-
or-
E) I, II ve III
C) I ve Il
6.
393
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
CH3 – NH – CH3 bileşiği ile ilgili; 1. Sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. II. IUPAC adı, N-metil aminometan'dır. III. Sekonder amin özelliği gösterir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III eter- or- E) I, II ve III C) I ve Il 6. 393
2.
CH3
CH3 – CH – NH,
Yukarıda formülü verilen bileşik için;
1. İzopropil amin olarak adlandırılır.
II. Tersiyer amindir.
III. IUPAC'a göre adı, 2-amino propan'dır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
5.
E) II ve III
Prf Yayınları
C) Yalnız III
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
2. CH3 CH3 – CH – NH, Yukarıda formülü verilen bileşik için; 1. İzopropil amin olarak adlandırılır. II. Tersiyer amindir. III. IUPAC'a göre adı, 2-amino propan'dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 5. E) II ve III Prf Yayınları C) Yalnız III
Örnek-5
Anilin ile ilgili,
Boya, kauçuk ve mürekkep yapımında kullanılır.
II. Yapısında yalnız karbon ve hidrojen atomları bu-
lunur.
azot da var
co HS NH
III. HCI ile tepkime verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
Örnek-5 Anilin ile ilgili, Boya, kauçuk ve mürekkep yapımında kullanılır. II. Yapısında yalnız karbon ve hidrojen atomları bu- lunur. azot da var co HS NH III. HCI ile tepkime verir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
4.
benze
-SO₂H
10
bileşiği benzen sülfonik asit olarak adlandırılır. Buna
göre,
1.
-SO₂H
bileşiği 3-metil benzen sülfonik asittir.
CH 3
II. Benzen sülfonik asit aromatik bir bileşiktir.
III. Benzen sülfonik asitin molekül formülü C.HSO3 tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III dig 10 sn
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
4. benze -SO₂H 10 bileşiği benzen sülfonik asit olarak adlandırılır. Buna göre, 1. -SO₂H bileşiği 3-metil benzen sülfonik asittir. CH 3 II. Benzen sülfonik asit aromatik bir bileşiktir. III. Benzen sülfonik asitin molekül formülü C.HSO3 tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III dig 10 sn
Aşağıda C ve H atomlarından oluşan molekülde-
ki orbital örtüşmeşi verilmiştir.
Y bağı
H
H
X bağı
Z bağı
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
liştır? (CH)
A) Y bağı C atomlarının hibritleşmeye katılmayan
yüksek enerjili p orbitallerinin düzleme dik ve
yan yana örtüşmesi ile oluşur.
B) X bağı C atomlarının sp hibrit orbitallerinin ör
tüşmesi ile oluşur.
C) C atomunun değerlik elektronlarının dağılım
2(sp)¹ 2(sp)¹ 2p 2p
şeklinde olabilir.
D) Molekülün Lewis nokta yapısı
H:C::C:H şeklindedir.
E) X sigma, Y ve Z bağı pi bağıdır.
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
Aşağıda C ve H atomlarından oluşan molekülde- ki orbital örtüşmeşi verilmiştir. Y bağı H H X bağı Z bağı Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- liştır? (CH) A) Y bağı C atomlarının hibritleşmeye katılmayan yüksek enerjili p orbitallerinin düzleme dik ve yan yana örtüşmesi ile oluşur. B) X bağı C atomlarının sp hibrit orbitallerinin ör tüşmesi ile oluşur. C) C atomunun değerlik elektronlarının dağılım 2(sp)¹ 2(sp)¹ 2p 2p şeklinde olabilir. D) Molekülün Lewis nokta yapısı H:C::C:H şeklindedir. E) X sigma, Y ve Z bağı pi bağıdır.
61. CH3-CH₂-O-grubuna aşağıda be-
lirtilen diğer gruplar bağlanarak adlan-
dırılmıştır.
Grup
Adlandırma
Etil siklo-
hekzil eter
H.
Etil fenil
eter
III. CH3-CH₂-CH₂-CH₂- 1- etoksi
bütan
Buna göre hangileri doğru adlandı-
rılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yanız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
61. CH3-CH₂-O-grubuna aşağıda be- lirtilen diğer gruplar bağlanarak adlan- dırılmıştır. Grup Adlandırma Etil siklo- hekzil eter H. Etil fenil eter III. CH3-CH₂-CH₂-CH₂- 1- etoksi bütan Buna göre hangileri doğru adlandı- rılmıştır? A) Yalnız I B) Yanız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
9.
Organizmalarda üretilen bileşiklerin yapay
olarak sentezlenemeyeceği görüşünü yı-
kan bilim insanı ve laboratuvarda sentezle-
diği organik bileşik aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?
Bilim İnsanı
Organik Bileşik
A)
F. Wöhler
Asetik asit
B)
F. Wöhler
Üre
C)
E. Fischer
Asetik asit
E. Fescher
Üre
C. Friedel
Etil alkol
D)
AYT
8. Unite /KARBON
Or
E)
ga
fa
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
9. Organizmalarda üretilen bileşiklerin yapay olarak sentezlenemeyeceği görüşünü yı- kan bilim insanı ve laboratuvarda sentezle- diği organik bileşik aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? Bilim İnsanı Organik Bileşik A) F. Wöhler Asetik asit B) F. Wöhler Üre C) E. Fischer Asetik asit E. Fescher Üre C. Friedel Etil alkol D) AYT 8. Unite /KARBON Or E) ga fa
21. Aminler ile ilgili,
Sulu çözeltileri zayıf baz özelliği gösterir.
2000
NH₂
all and NDIO
||
H.
aromatik, C₂H5-C-NH₂
nished nuourios semna
940
hens
alifatik amin örnekleridir.
H. Karbonil grubu içerirler.
yargılarından hangileri yanlıştır?
lev! (0
A) Yalnız I
B) Yalnız II
(C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Alifatik Amonyak Türevleri
21. Aminler ile ilgili, Sulu çözeltileri zayıf baz özelliği gösterir. 2000 NH₂ all and NDIO || H. aromatik, C₂H5-C-NH₂ nished nuourios semna 940 hens alifatik amin örnekleridir. H. Karbonil grubu içerirler. yargılarından hangileri yanlıştır? lev! (0 A) Yalnız I B) Yalnız II (C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III