İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Karışımları Ayırma Teknikleri Soruları

I
Aktif Öğrenme Y
4
12.
Madde
(X)
AY
Z
Yoğunluk
(g/mL)
0,7
1,5
0,9
Kayna-
ma noktası
(°C)
62
104
(83)
82
Çözünürlük
D) II ve III
Z'de çözünür
X ve Z'de çözün-
mez
X'te çözünür
X, Y ve Z sıvılarının bazı özellikleri yukarıdaki tabloda ve-
rilmiştir.
Buna göre X, Y ve Z Sıvılarından oluşan karışıma sırasıyla,
1. Ayırma hunisi ile ayırma
2. Ayrımsal damitma ile ayırma
işlemleri uygulanıyor.
Buna göre,
1. işlem sonucunda toplama kabında ilk önce Y toplanır.
H. 2. işlem sonucunda toplama kabında ilk önce X toplanır.
f. X ve Z'nin molekül yapıları benzer olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
E) I, II ve III
Sve Ill
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
I Aktif Öğrenme Y 4 12. Madde (X) AY Z Yoğunluk (g/mL) 0,7 1,5 0,9 Kayna- ma noktası (°C) 62 104 (83) 82 Çözünürlük D) II ve III Z'de çözünür X ve Z'de çözün- mez X'te çözünür X, Y ve Z sıvılarının bazı özellikleri yukarıdaki tabloda ve- rilmiştir. Buna göre X, Y ve Z Sıvılarından oluşan karışıma sırasıyla, 1. Ayırma hunisi ile ayırma 2. Ayrımsal damitma ile ayırma işlemleri uygulanıyor. Buna göre, 1. işlem sonucunda toplama kabında ilk önce Y toplanır. H. 2. işlem sonucunda toplama kabında ilk önce X toplanır. f. X ve Z'nin molekül yapıları benzer olabilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II E) I, II ve III Sve Ill Diğer sayfaya geçiniz.
7.
Saf su
Yeterli miktarda saf su içeren kaba sabit sıcaklıkta
10 gram X ve 12 gram Y katıları atılıyor. Yeteri süre
beklendiğinde tabana 10 gram/katının çöktüğü gö-
rülüyor.
Buna göre,
L
H. Su-Y karışımı
H. X - Y karışımı ayrımsal kristallendirme
Su-X karışımı → süzme
10 gram X
12 gram Y
A) Yalnız H
->
D) I ve Il
yukarıdaki karışımlardan hangileri karşısındaki
yöntem ile bileşenlerine ayrılabilir?
B) Yalnız II
basit damitma
C) Yalnız III
Eve Ill
9.
Yuk
sil e
Bu
lişt
A)
10.
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
7. Saf su Yeterli miktarda saf su içeren kaba sabit sıcaklıkta 10 gram X ve 12 gram Y katıları atılıyor. Yeteri süre beklendiğinde tabana 10 gram/katının çöktüğü gö- rülüyor. Buna göre, L H. Su-Y karışımı H. X - Y karışımı ayrımsal kristallendirme Su-X karışımı → süzme 10 gram X 12 gram Y A) Yalnız H -> D) I ve Il yukarıdaki karışımlardan hangileri karşısındaki yöntem ile bileşenlerine ayrılabilir? B) Yalnız II basit damitma C) Yalnız III Eve Ill 9. Yuk sil e Bu lişt A) 10.
A
değerleri verilmiş
(Pa.s)
27 d↑
B
erde ve 25 °C'de
ü gibi aynı sabit
eye başlanıyor.
or yağı
. kap
31
oşalmamış-
11
3. Bazı karışımların ayrıştırılması ile ilgili verilen bilgiler şöy-
ledir:
X ve Y sıvılarından oluşan karışımın ayrıştırılmasında
yoğunluk farkından yararlanılmıştır.
●
birey
EĞİTİM
KURUMLARI
●
X ve Z sıvılarından oluşan karışımın ayrıştırılmasında
kaynama sıcaklığı farkından yararlanılmıştır.
Y ve T maddelerinden oluşan karışımın ayrıştırılma-
sında tanecik boyutu farkından yararlanılmıştır.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru ola-
maz?
A ve Y sıvıları birbiri içinde çözünmez.
B) X ve Z karışımının ayrıştırılmasında ayrımsal damıtma
yöntemi kullanılır.
Yve T'den oluşan karışım homojen yapıdadır.
D) X ve Y'den oluşan karışım heterojen yapıdadır.
E) X-ve Z'yi oluşturan moleküller benzer yapıdadır.
rit
nues
15. Özdeş iki bitk
dana gelen m
ğıdaki gibidir.
Çözünen
madde
8888
H₂O
Buna gö
1. X ort
II. Y or
III. X On
IV. Yo
ifadele
A) Ive
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
A değerleri verilmiş (Pa.s) 27 d↑ B erde ve 25 °C'de ü gibi aynı sabit eye başlanıyor. or yağı . kap 31 oşalmamış- 11 3. Bazı karışımların ayrıştırılması ile ilgili verilen bilgiler şöy- ledir: X ve Y sıvılarından oluşan karışımın ayrıştırılmasında yoğunluk farkından yararlanılmıştır. ● birey EĞİTİM KURUMLARI ● X ve Z sıvılarından oluşan karışımın ayrıştırılmasında kaynama sıcaklığı farkından yararlanılmıştır. Y ve T maddelerinden oluşan karışımın ayrıştırılma- sında tanecik boyutu farkından yararlanılmıştır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru ola- maz? A ve Y sıvıları birbiri içinde çözünmez. B) X ve Z karışımının ayrıştırılmasında ayrımsal damıtma yöntemi kullanılır. Yve T'den oluşan karışım homojen yapıdadır. D) X ve Y'den oluşan karışım heterojen yapıdadır. E) X-ve Z'yi oluşturan moleküller benzer yapıdadır. rit nues 15. Özdeş iki bitk dana gelen m ğıdaki gibidir. Çözünen madde 8888 H₂O Buna gö 1. X ort II. Y or III. X On IV. Yo ifadele A) Ive
13.
HT
tuplatons and sellison) thailged via at
imig!
BATHRO
ibigap pad naabia huhamonom 1
nebseineliney
Yukarıda verilen deney düzeneği ile aşağıdaki karı-
şımlardan hangisi ayrılabilir?
22
Lev 1 (0
A) Suda çözünebilen bir katı ile suyun karışımı
B) Suda çözünmeyen bir katı ile suyun karışımı
C) Suda çözünebilen bir sivi ile suyun karışımı
D) Suda çözünmeyen bir sıvı ile suyun karışımı
E) Suda çözünebilen iki katının karışımı
Diğer sayfaya geçin
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
13. HT tuplatons and sellison) thailged via at imig! BATHRO ibigap pad naabia huhamonom 1 nebseineliney Yukarıda verilen deney düzeneği ile aşağıdaki karı- şımlardan hangisi ayrılabilir? 22 Lev 1 (0 A) Suda çözünebilen bir katı ile suyun karışımı B) Suda çözünmeyen bir katı ile suyun karışımı C) Suda çözünebilen bir sivi ile suyun karışımı D) Suda çözünmeyen bir sıvı ile suyun karışımı E) Suda çözünebilen iki katının karışımı Diğer sayfaya geçin
14.
Termometre
Soğutucu bölme
Bolon
joje Su çıkışı
Su girişi
Kaynama sıcaklığı 64 °C olan X SIVISI ile 130 °C olan Y
SIVISından oluşan homojen karışım, balon jojeye konula-
rak ayrımsal damıtma yöntemi ile ayrıştırılıyor.
GERASPARCURGA
TRIA
SIVI -SIVI
homogen
Balon jojede sıcaklık 80 °C iken,
I.
Balon jojede saf Y sıvısı kalmıştır.
II. Balon jojede sıvı karışımı vardır.
INDUNG.
D) I ve III
Toplama
kabi
CAFLORES
III. Toplama kabında saf X SIVISI vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
(B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III 7
?
görül-
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
14. Termometre Soğutucu bölme Bolon joje Su çıkışı Su girişi Kaynama sıcaklığı 64 °C olan X SIVISI ile 130 °C olan Y SIVISından oluşan homojen karışım, balon jojeye konula- rak ayrımsal damıtma yöntemi ile ayrıştırılıyor. GERASPARCURGA TRIA SIVI -SIVI homogen Balon jojede sıcaklık 80 °C iken, I. Balon jojede saf Y sıvısı kalmıştır. II. Balon jojede sıvı karışımı vardır. INDUNG. D) I ve III Toplama kabi CAFLORES III. Toplama kabında saf X SIVISI vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I (B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 7 ? görül-
özücü 4.
deler-
mesi
12. TEST
ön-
Çözünürlük Farkından
Yararlanarak Ayırma-
1. Tuzlu su
II. Alkollü su
III. Tebeşirli su
IV. Şekerli su
V. Kumlu su
Yukarıdaki karışımlardan kaç tanesi kris-
tallendirme yöntemi ile ayrıştırılabil
A) 1 B 2
C) 3
SEA
D)4 55
X, Y, Z ve
yor;
• X ve Y
. Z ve T
Buna gö
1. Z-T
X-Z
III, Y-T
karışım
çözme
le ayn
A) Yal
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
özücü 4. deler- mesi 12. TEST ön- Çözünürlük Farkından Yararlanarak Ayırma- 1. Tuzlu su II. Alkollü su III. Tebeşirli su IV. Şekerli su V. Kumlu su Yukarıdaki karışımlardan kaç tanesi kris- tallendirme yöntemi ile ayrıştırılabil A) 1 B 2 C) 3 SEA D)4 55 X, Y, Z ve yor; • X ve Y . Z ve T Buna gö 1. Z-T X-Z III, Y-T karışım çözme le ayn A) Yal
222
ÖRNEK-9
llavi (8
Aynı sıcaklıkta
ev 11 (3)
● 200 g suya 5 g yemek tuzu
180 g suya 15 g yemek tuzu
2.19
ilave edilerek iki çözelti hazırlanmış ve hazırlanan bu iki çözel-
ti birbirleriyle karıştırılmıştır.
ISY (A
Shubunpob ne
Buna göre oluşan son çözeltideki yemek tuzunun derişimi
kütlece yüzde kaçtır?
NOSTRES
mbay B) 4,56
A) 3,00
D) 5,26
E) 8,26
1903/
C) 5,00
(2017-YGS)
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
222 ÖRNEK-9 llavi (8 Aynı sıcaklıkta ev 11 (3) ● 200 g suya 5 g yemek tuzu 180 g suya 15 g yemek tuzu 2.19 ilave edilerek iki çözelti hazırlanmış ve hazırlanan bu iki çözel- ti birbirleriyle karıştırılmıştır. ISY (A Shubunpob ne Buna göre oluşan son çözeltideki yemek tuzunun derişimi kütlece yüzde kaçtır? NOSTRES mbay B) 4,56 A) 3,00 D) 5,26 E) 8,26 1903/ C) 5,00 (2017-YGS)
11. Çayın demlenmesi
Çamurlu suyun yeterince bekletilmesinden elde
edilen suyun başka kaba aktarılması
• Ham petrolden motorin eldesi
Sülfürlü cevherlerin ayrıştırılması
Bu olayların gerçekleşmesi sırasında aşağıda be-
lirtilen ayrıştırma yöntemlerinden hangisi kullanıl-
mamıştır?
B) Flotasyon
D) Ekstraksiyon
E) Ayrımsal damıtmaxpanu
A) Santrifüjleme
C) Dekantasyon
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
11. Çayın demlenmesi Çamurlu suyun yeterince bekletilmesinden elde edilen suyun başka kaba aktarılması • Ham petrolden motorin eldesi Sülfürlü cevherlerin ayrıştırılması Bu olayların gerçekleşmesi sırasında aşağıda be- lirtilen ayrıştırma yöntemlerinden hangisi kullanıl- mamıştır? B) Flotasyon D) Ekstraksiyon E) Ayrımsal damıtmaxpanu A) Santrifüjleme C) Dekantasyon
ile artansız
elde edili-
denklemi
Il ve IV
14.
Fraksiyon kolonu-
Destilasyon balonu-
A) I
Isıtıcı
B) II
Su çıkışı
Soğutucu
Şekildeki düzenekte X ve Y sıvılarından oluşan bir karışıma ayrımsal damitma işlemi uygulanmaktadır.
Bu sistem ile ilgili,
1. X ve Y sıvılarının oluşturduğu karışım homojendir.
II. X önce buharlaşır, sonra yoğunlaşır.
III. Aynı sıcaklıkta Y'nin buhar basıncı X'inkinden büyüktür.
IV. Destilasyon balonunda Y'nin kütlece yüzdesi zamanla artar.
V. X'in uçuculuğu Y'ninkinden büyüktür.
yargılarından hangisi yanlıştır?
C) III
Su girişi
-Sıvı toplama
kabi
D) IV
E) V
ve ölüm
dönüşüm
sanan de
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
ile artansız elde edili- denklemi Il ve IV 14. Fraksiyon kolonu- Destilasyon balonu- A) I Isıtıcı B) II Su çıkışı Soğutucu Şekildeki düzenekte X ve Y sıvılarından oluşan bir karışıma ayrımsal damitma işlemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile ilgili, 1. X ve Y sıvılarının oluşturduğu karışım homojendir. II. X önce buharlaşır, sonra yoğunlaşır. III. Aynı sıcaklıkta Y'nin buhar basıncı X'inkinden büyüktür. IV. Destilasyon balonunda Y'nin kütlece yüzdesi zamanla artar. V. X'in uçuculuğu Y'ninkinden büyüktür. yargılarından hangisi yanlıştır? C) III Su girişi -Sıvı toplama kabi D) IV E) V ve ölüm dönüşüm sanan de
17. Kübra saf su içerisine bir miktar kum koyarak heterojen bir karışım elde etmiştir. Huni içerisine süzgeç kağıdını yerleştire-
rek karışımı süzmüştür.
-Huni
Süzgeç
kâğıdı
-Süzüntü
Kübra bu etkinliğine,
V. havadaki virüsü tutması amacıyla kullanılan filtreli maskeleri,
XII. fabrika bacalarından çıkan zararlı gazların atmosfere ulaşmasını engelleyen gaz filtrelerini,
XIII. petrolden doğal gaz elde etmek için kullanılan rafinasyon işlemlerini
örnek olarak vermiştir.
Buna göre verdiği örneklerden hangileri yaptığı etkinliğe uygun değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
ve III
risim bilesenlerine ayrılmak isteniyor.
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
17. Kübra saf su içerisine bir miktar kum koyarak heterojen bir karışım elde etmiştir. Huni içerisine süzgeç kağıdını yerleştire- rek karışımı süzmüştür. -Huni Süzgeç kâğıdı -Süzüntü Kübra bu etkinliğine, V. havadaki virüsü tutması amacıyla kullanılan filtreli maskeleri, XII. fabrika bacalarından çıkan zararlı gazların atmosfere ulaşmasını engelleyen gaz filtrelerini, XIII. petrolden doğal gaz elde etmek için kullanılan rafinasyon işlemlerini örnek olarak vermiştir. Buna göre verdiği örneklerden hangileri yaptığı etkinliğe uygun değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II ve III risim bilesenlerine ayrılmak isteniyor.
1.E 2.C 3.D 4C 5.C 6.D 7.D 8. E 9.D 10. B 11.A 12 B
10. Şeker yemek tuzu, iyot ve odun talaşı yeterli miktarda su ile
karıştırılıyor.
Bu karışım sırasıyla,
1. Süzgeç kağıdından geçirme
II. Süzüntüyü ısıtarak buharlaştırma
işlemlerinden geçiriliyor.
.
à ve II. işlem
Buna göre, şlem sonunda süzgeç kağıdınd
sonunda ısıtma kabında hangi maddeler elde edilebilir?
.
Süzgeç kağıdında
yemek tozu
B) lyot, odun talaşı +
C bystrycker
D)
Odun telagagremele-luzu.
Odun talaşı
Isıtma kabında
11. X, Y ve Z sıvıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
lyot, odun talaşı
Şeker, yemek tuzu
yemek tuzu, odun talaşı
şeker, iyot
iyot, şeker, yemek tuzu
X, ayırma hunisi ile tüm bileşenlerine ayrıştırılabiliyor.
Y, ayrıştırıldığında iki farklı madde elde ediliyo
• Z, ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılıyor.
Buna göre,
1. X, birbirine karışmayan yoğunlukları farklı sıvılardan
oluşmuştur.
II. Y bir karışımdır.
BECE
1.
E
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
1.E 2.C 3.D 4C 5.C 6.D 7.D 8. E 9.D 10. B 11.A 12 B 10. Şeker yemek tuzu, iyot ve odun talaşı yeterli miktarda su ile karıştırılıyor. Bu karışım sırasıyla, 1. Süzgeç kağıdından geçirme II. Süzüntüyü ısıtarak buharlaştırma işlemlerinden geçiriliyor. . à ve II. işlem Buna göre, şlem sonunda süzgeç kağıdınd sonunda ısıtma kabında hangi maddeler elde edilebilir? . Süzgeç kağıdında yemek tozu B) lyot, odun talaşı + C bystrycker D) Odun telagagremele-luzu. Odun talaşı Isıtma kabında 11. X, Y ve Z sıvıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. lyot, odun talaşı Şeker, yemek tuzu yemek tuzu, odun talaşı şeker, iyot iyot, şeker, yemek tuzu X, ayırma hunisi ile tüm bileşenlerine ayrıştırılabiliyor. Y, ayrıştırıldığında iki farklı madde elde ediliyo • Z, ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılıyor. Buna göre, 1. X, birbirine karışmayan yoğunlukları farklı sıvılardan oluşmuştur. II. Y bir karışımdır. BECE 1. E
N kati-
bilir?
8
Birbiri içerisinde çözünmeyen X, Y ve Z sıvılarının öz kütleleri
Sırası ile 0,8 g/cm³, 1,3 g/cm³ ve 0,4 g/cm³'tür.
Buna göre, X, Y ve Z sıvıları ayırma hunisine konuldu-
ğunda hangi sıra ile ayrılır?
AY,X, Z
D) Z, Y, X
Morgunluğu
B) Y, Z, X
büyük
E) Z, X, Y
olan
C) X, Y, Z
altta Jair.
Palme Ya
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
N kati- bilir? 8 Birbiri içerisinde çözünmeyen X, Y ve Z sıvılarının öz kütleleri Sırası ile 0,8 g/cm³, 1,3 g/cm³ ve 0,4 g/cm³'tür. Buna göre, X, Y ve Z sıvıları ayırma hunisine konuldu- ğunda hangi sıra ile ayrılır? AY,X, Z D) Z, Y, X Morgunluğu B) Y, Z, X büyük E) Z, X, Y olan C) X, Y, Z altta Jair. Palme Ya
12) Aşağıdaki tabloda verilen karışımları kendilerini
uygun
oluşturan maddelere ayırmada kullanılacak en
yöntemi karşılarındaki boş kısımlara yazınız. (2x5-10
puan)
Karışım
Zeytinyağlı su
Tuzlu su
Odun talap-kum karım
Etil alkol-su kangmi
Ham petrol
Ayırma Yöntemi
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
12) Aşağıdaki tabloda verilen karışımları kendilerini uygun oluşturan maddelere ayırmada kullanılacak en yöntemi karşılarındaki boş kısımlara yazınız. (2x5-10 puan) Karışım Zeytinyağlı su Tuzlu su Odun talap-kum karım Etil alkol-su kangmi Ham petrol Ayırma Yöntemi
Karışımların ayrılması yöntemleri ile ilgili
aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlenin başına
"D", yanlış ise "Y" yazınız. (7x1p)
75°C
X
Soğutma
Bu yöntem sivI SIVI Çözeltilerinin
aynimasında kullanılır.
Bu yöntemde sıvıların donma noktalarının
farklı olmasından yararlanılır.
X sıvısının kaynama noktası 75°C tan
büyüktür.
Y SIVISı, karışımdan ilk ayrılan maddedir.
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
Karışımların ayrılması yöntemleri ile ilgili aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlenin başına "D", yanlış ise "Y" yazınız. (7x1p) 75°C X Soğutma Bu yöntem sivI SIVI Çözeltilerinin aynimasında kullanılır. Bu yöntemde sıvıların donma noktalarının farklı olmasından yararlanılır. X sıvısının kaynama noktası 75°C tan büyüktür. Y SIVISı, karışımdan ilk ayrılan maddedir.
14.
Söğüt ağacının yaprak ve kabukları kullanılarak elde
edilen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip
olan aspirin, kimyager Felix Hoffman'ın 1897 yılında
saf asetilsalisilik asidi elde etmesiyle üretilmiştir.
Kullanılan yöntem, en basit haliyle söğüt ağacının yap-
rak ve kabuklarının kaynatılması ve dışarıdan bir çö-
zücü yardımıyla etken maddenin bu çözücüde çözü-
nerek alınması olarak özetlenebilir.
Buna göre aşağıda kullanılan ayırma yöntemlerin-
den hangisinde benzer bir yöntem kullanılmamıştır?
A) Ham petrolün damıtılması
B) Şeker pancarından şeker elde edilmesi
C) Bitkilerden esans eldesi
D) Tuzlu peynirin suda bekletilerek tuzunun giderilmesi
E) Çayın demlenmesi
H
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
14. Söğüt ağacının yaprak ve kabukları kullanılarak elde edilen, ağrı kesici ve ateş düşürücü özelliklere sahip olan aspirin, kimyager Felix Hoffman'ın 1897 yılında saf asetilsalisilik asidi elde etmesiyle üretilmiştir. Kullanılan yöntem, en basit haliyle söğüt ağacının yap- rak ve kabuklarının kaynatılması ve dışarıdan bir çö- zücü yardımıyla etken maddenin bu çözücüde çözü- nerek alınması olarak özetlenebilir. Buna göre aşağıda kullanılan ayırma yöntemlerin- den hangisinde benzer bir yöntem kullanılmamıştır? A) Ham petrolün damıtılması B) Şeker pancarından şeker elde edilmesi C) Bitkilerden esans eldesi D) Tuzlu peynirin suda bekletilerek tuzunun giderilmesi E) Çayın demlenmesi H
2. "Karışımlarda genellikle miktarı fazla maddeye dağıtıcı faz, mik-
tanı az olan maddeye dağılan faz denir."
3.
Buna göre, dağıtıcı fazı HCI ve dağılan fazı HF olan bir karı-
şımda dağıtıcı ve dağılan fazı oluşturan tanecikler arasında;
Hidrojen bağı
Dipol-dipol
London bağlanı
lyon-dipol
etkileşim türlerinden hangileri görülür?
A) Yalnız
D) I. II ve III
B) II ve III
C) II, III ve IV
-E) I, II, III ve IV
pozitif değer
5.
Kimya
Karışımları Ayırma Teknikleri
2. "Karışımlarda genellikle miktarı fazla maddeye dağıtıcı faz, mik- tanı az olan maddeye dağılan faz denir." 3. Buna göre, dağıtıcı fazı HCI ve dağılan fazı HF olan bir karı- şımda dağıtıcı ve dağılan fazı oluşturan tanecikler arasında; Hidrojen bağı Dipol-dipol London bağlanı lyon-dipol etkileşim türlerinden hangileri görülür? A) Yalnız D) I. II ve III B) II ve III C) II, III ve IV -E) I, II, III ve IV pozitif değer 5.