Kimyasal Tür Soruları

1.
. CO
. Ca
• He
Atom
Tanecik
Molekül
NO₂
• NH₂ +
• Na
İyon
Na+
• CO₂
2-
CO3²
Yukarıda verilen tabloda atom, iyon ve moleküller ile ilgi-
li bazı örnekler yazılmıştır.
Buna göre, tablodaki örneklerden kaç tanesi hatalı
yere yazılmıştır?
A) 2
B) 4
C) 5 D) 6 E) 8
Kimya
Kimyasal Tür
1. . CO . Ca • He Atom Tanecik Molekül NO₂ • NH₂ + • Na İyon Na+ • CO₂ 2- CO3² Yukarıda verilen tabloda atom, iyon ve moleküller ile ilgi- li bazı örnekler yazılmıştır. Buna göre, tablodaki örneklerden kaç tanesi hatalı yere yazılmıştır? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
lektron koken
how gier kastotais
2.
1725
3. periyotta olduğu bilinen X elementinin ilk dört iyonlaşma
enerjisi kj/mol cinsinden 191, 580, 875 ve 5978 şeklindedir.
3V
E) Il ve III
Buna göre X elementiyle ilgili;
1. Temel hâl elektron dağılımıi ns² np¹ şeklinde biter.
II. 16S elementi ile X₂S₂ kararlı bileşiğini oluşturabilir.
III. Birinci iyonlaşma enerjisi aynı periyotta bulunan 2A gru-
bu elementininkinden daha fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
18332
C) I ve III
E) I, II ve III
5. X atomu il
l=00
m₁ =-
Yarı
bilgileri
32
573
MIRAY YAYINLARI
●
●
X elem
cinsine
A)
O
D)
E)
6. B
Kimya
Kimyasal Tür
lektron koken how gier kastotais 2. 1725 3. periyotta olduğu bilinen X elementinin ilk dört iyonlaşma enerjisi kj/mol cinsinden 191, 580, 875 ve 5978 şeklindedir. 3V E) Il ve III Buna göre X elementiyle ilgili; 1. Temel hâl elektron dağılımıi ns² np¹ şeklinde biter. II. 16S elementi ile X₂S₂ kararlı bileşiğini oluşturabilir. III. Birinci iyonlaşma enerjisi aynı periyotta bulunan 2A gru- bu elementininkinden daha fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III 18332 C) I ve III E) I, II ve III 5. X atomu il l=00 m₁ =- Yarı bilgileri 32 573 MIRAY YAYINLARI ● ● X elem cinsine A) O D) E) 6. B
1. Polar maddeler polar çözücülerde iyi çözünür.
ÇÖZÜNME OLAYI-IN
Apolar maddeler genellikle polar çözücülerde çözün-
mez.
Çözeltiler iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde
çözünmesiyle oluşurlar.
D
Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak
işaretlenmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) D
B) D
E) [
C)Y
D
D
D) D
Y
4. Aşağ
bekl
A) M
Kimya
Kimyasal Tür
1. Polar maddeler polar çözücülerde iyi çözünür. ÇÖZÜNME OLAYI-IN Apolar maddeler genellikle polar çözücülerde çözün- mez. Çözeltiler iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde çözünmesiyle oluşurlar. D Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlenmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) D B) D E) [ C)Y D D D) D Y 4. Aşağ bekl A) M
6. CH₂F molekülüne ait model gösterimi aşağıda verilmiştir.
: Fatomu
: C atomu
: H atomu
X
III
Buna göre,
7. I'deki polar kovalent bağdır.
II. II dipol-dipol etkileşimidir.
III. III'teki hidrojen bağıdır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Kimyasal Tür
6. CH₂F molekülüne ait model gösterimi aşağıda verilmiştir. : Fatomu : C atomu : H atomu X III Buna göre, 7. I'deki polar kovalent bağdır. II. II dipol-dipol etkileşimidir. III. III'teki hidrojen bağıdır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III C) Yalnız III
13.
7-D
H
Elektron nokta yapısı verilen molekül için,
8-A
H:C::C::N••H
1. Hidrojen atomları oktete ulaşmıştır.
II. 7 tane elektron bağ yapımına katılmıştır.
III. Molekül polardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalazi
D) I ve All
9-C
7
10-C
Yalnız Ilt
EX II ve III
12-C
C) ye ll
138
Kimya
Kimyasal Tür
13. 7-D H Elektron nokta yapısı verilen molekül için, 8-A H:C::C::N••H 1. Hidrojen atomları oktete ulaşmıştır. II. 7 tane elektron bağ yapımına katılmıştır. III. Molekül polardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalazi D) I ve All 9-C 7 10-C Yalnız Ilt EX II ve III 12-C C) ye ll 138
11
derspekti
t (°C)
55
Isı (kal)
20
10.
0 5 10 Zaman (dk) 0
5 10 Zaman (dk)
Bir X katısının bir ısıtıcı ile ısıtılması sırasında elde edi-
len sıcaklık-zaman ve isi-zaman grafikleri yukarıdaki
gibidir.
Buna göre, bu grafikleri inceleyen bir araştırmacı
aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?
A X katısı saf maddedir.
B) Eşit zaman aralıklarında eşit isi veren bir ısıtıcı kul-
lanılmıştır.
C) Katının erime Isısı 55 °C dir.
D) Isıtıcı dakikada 2 kal ısı vermektedir.
E) Katının erimesi 5 dakika sürmüştür.
Kimya
Kimyasal Tür
11 derspekti t (°C) 55 Isı (kal) 20 10. 0 5 10 Zaman (dk) 0 5 10 Zaman (dk) Bir X katısının bir ısıtıcı ile ısıtılması sırasında elde edi- len sıcaklık-zaman ve isi-zaman grafikleri yukarıdaki gibidir. Buna göre, bu grafikleri inceleyen bir araştırmacı aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz? A X katısı saf maddedir. B) Eşit zaman aralıklarında eşit isi veren bir ısıtıcı kul- lanılmıştır. C) Katının erime Isısı 55 °C dir. D) Isıtıcı dakikada 2 kal ısı vermektedir. E) Katının erimesi 5 dakika sürmüştür.
5. Sg
COS
He
Yukarıdaki maddeler ile ilgili,
1. Saf maddelerdir.
II. Tümü elementtir.
III. CoS fiziksel yöntemlerle elementlerine ayrışır.
ile yargılarından hangileri yanlıştır?
B) I ve II
A) II ve III
D) Yalnız III
E) Yalnız !
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Tür
5. Sg COS He Yukarıdaki maddeler ile ilgili, 1. Saf maddelerdir. II. Tümü elementtir. III. CoS fiziksel yöntemlerle elementlerine ayrışır. ile yargılarından hangileri yanlıştır? B) I ve II A) II ve III D) Yalnız III E) Yalnız ! C) I ve III
36. Ast
37. Alüminyum karbür
38. Sodyum hidrür
39. Stronsiyum rodanúr
40. Berilyum oksit
41. Nikel sülfür
42. Kalay IV bromur
43. Sodyum permanganat
44. Azot tribromur
45. Bakır I sülfat
Tummin II alüminat
1
Y
Kimya
Kimyasal Tür
36. Ast 37. Alüminyum karbür 38. Sodyum hidrür 39. Stronsiyum rodanúr 40. Berilyum oksit 41. Nikel sülfür 42. Kalay IV bromur 43. Sodyum permanganat 44. Azot tribromur 45. Bakır I sülfat Tummin II alüminat 1 Y
11. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yaygın adı karşı-
sında yanlış verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bileşik
CaO
H₂SO4
NaHCO.
CH₂COOH
KOH
Yaygın adı
Sönmemiş kireç
Zaç yağ
Çamaşır sodası
Sirke asidi
Potas kostik
Kimya
Kimyasal Tür
11. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yaygın adı karşı- sında yanlış verilmiştir? A) B) C) D) E) Bileşik CaO H₂SO4 NaHCO. CH₂COOH KOH Yaygın adı Sönmemiş kireç Zaç yağ Çamaşır sodası Sirke asidi Potas kostik
Aşağıda verilen taneciklerden hangisinin Lewis yapısıI
yanlış gösterilmiştir?
(₁H, 2He, SC, 7N, 12Mg)
[4=]]
6
A) EN
B) He
C) [H.]
DEC
or aca
C+24
humore
E) [Mg]²+
3
katyonlar
Parenterle
gösterilmer 7
///
Kimya
Kimyasal Tür
Aşağıda verilen taneciklerden hangisinin Lewis yapısıI yanlış gösterilmiştir? (₁H, 2He, SC, 7N, 12Mg) [4=]] 6 A) EN B) He C) [H.] DEC or aca C+24 humore E) [Mg]²+ 3 katyonlar Parenterle gösterilmer 7 ///
s yapıları
4A
¢
BA
de:
valens
sterimi
Lewis
2.
x
ZEPUN
Kuzey kutup ışıklarındaki pozitif ve negatif iyonlar, uçan
balonlardaki helyum, oksijen tüplerindeki oksijen gazı, şi-
şedeki su, altın külçeleri gibi maddeler farklı tür tanecikler
içerir. Bu maddeleri oluşturan farklı taneciklere kimyasal
türler denir. Kimyasal türler atom, iyon ve molekül olarak
sınıflandırılabilir.
Atom: Elementin özelliklerini gösteren en küçük yapı taşı-
dır.
Molekül: En az iki atomun kovalent bağlarla bir araya gel-
mesi ile oluşan yapılardır.
lyon : Pozitif ya da negatif yüklü atom veya atom grupları-
dır.
Bir kimyasal tür aşağıda verilenlerden hangisi ola-
maz?
3.
A) Tek tür metal atomundan oluşan iyon
XB) İki farklı tür ametal atomundan oluşan iyon
LC) Aynı tür ametal atomlarından oluşan molekül
D) Farklı tür ametal atomlarından ve tek tür taneciklerden
oluşan molekül
E) İki aynı tür metal atomunun bir araya gelmesiyle olu-
şan molekül mete
Kimya
Kimyasal Tür
s yapıları 4A ¢ BA de: valens sterimi Lewis 2. x ZEPUN Kuzey kutup ışıklarındaki pozitif ve negatif iyonlar, uçan balonlardaki helyum, oksijen tüplerindeki oksijen gazı, şi- şedeki su, altın külçeleri gibi maddeler farklı tür tanecikler içerir. Bu maddeleri oluşturan farklı taneciklere kimyasal türler denir. Kimyasal türler atom, iyon ve molekül olarak sınıflandırılabilir. Atom: Elementin özelliklerini gösteren en küçük yapı taşı- dır. Molekül: En az iki atomun kovalent bağlarla bir araya gel- mesi ile oluşan yapılardır. lyon : Pozitif ya da negatif yüklü atom veya atom grupları- dır. Bir kimyasal tür aşağıda verilenlerden hangisi ola- maz? 3. A) Tek tür metal atomundan oluşan iyon XB) İki farklı tür ametal atomundan oluşan iyon LC) Aynı tür ametal atomlarından oluşan molekül D) Farklı tür ametal atomlarından ve tek tür taneciklerden oluşan molekül E) İki aynı tür metal atomunun bir araya gelmesiyle olu- şan molekül mete
2 +⁹.
✓
10
3-
10
X
Y
Z
Proton Nötron Elektron Kütle Numarası
12
12
8
8
7
2
10
8.
10
24
16
X, Y ve Z tanecikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır? (H)
A) Z'nin nötronu, Y'ye eşit ise nükleon sayısı en fazla
olan X'tir.
B) Y'nin elektron sayısı X'e eşit ise Y anyondur.
C) X atomunun nötron sayısı elektron sayısına eşittir.
D). Çekirdek yükü en az olan Z'dir.
E) Y'nin hidrojenle oluşturduğu H2Y bileşiğinin nöt-
ron sayısı 10'dur.
Kimya
Kimyasal Tür
2 +⁹. ✓ 10 3- 10 X Y Z Proton Nötron Elektron Kütle Numarası 12 12 8 8 7 2 10 8. 10 24 16 X, Y ve Z tanecikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (H) A) Z'nin nötronu, Y'ye eşit ise nükleon sayısı en fazla olan X'tir. B) Y'nin elektron sayısı X'e eşit ise Y anyondur. C) X atomunun nötron sayısı elektron sayısına eşittir. D). Çekirdek yükü en az olan Z'dir. E) Y'nin hidrojenle oluşturduğu H2Y bileşiğinin nöt- ron sayısı 10'dur.
✓
Kimyasal türler ile ilgili;
1. Element ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılırlar.
II. Anyon ve katyon tanecikleri iyon kimyasal türünün
çeşitleridir.
tanecikleri
III. Moleküllerde en az iki tür element atomu vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Il ve III
Kimya
Kimyasal Tür
✓ Kimyasal türler ile ilgili; 1. Element ve bileşikler olmak üzere ikiye ayrılırlar. II. Anyon ve katyon tanecikleri iyon kimyasal türünün çeşitleridir. tanecikleri III. Moleküllerde en az iki tür element atomu vardır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III Il ve III
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin
Ad-Soyad
1.
1. P4
II. p3-
III. PO
Doğru Yanlış Boş N
Bu tanecikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
liştır?
A Yalnız I. tanecikametaldir.
BI. tanecik anyondur.
III. tanecik bileşik molekülüdür.
D) 1. tanecik element molekülüdür
EII ve III. tanecik iyondur.
Kimya
Kimyasal Tür
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Ad-Soyad 1. 1. P4 II. p3- III. PO Doğru Yanlış Boş N Bu tanecikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- liştır? A Yalnız I. tanecikametaldir. BI. tanecik anyondur. III. tanecik bileşik molekülüdür. D) 1. tanecik element molekülüdür EII ve III. tanecik iyondur.
9. C₂H5OH, C₂H6 ve H₂ molekülleri ile ilgili,
islom
1. Saf sudaki çözünürlükleri
II. Aynı koşullardaki kaynama noktası
III. CCl4 Sıvısındaki çözünürlükleri
özelliklerinden hangilerinin karşılaştırılmasında
C₂H5OH > C₂H6> H₂
sıralaması bulunur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I ve II
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Tür
9. C₂H5OH, C₂H6 ve H₂ molekülleri ile ilgili, islom 1. Saf sudaki çözünürlükleri II. Aynı koşullardaki kaynama noktası III. CCl4 Sıvısındaki çözünürlükleri özelliklerinden hangilerinin karşılaştırılmasında C₂H5OH > C₂H6> H₂ sıralaması bulunur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II E) I ve II C) I ve III
AÇI
▸
To
ela
Ne aramıştınız?
KAZANIM KAVRAMA TESTI: Kimyasal Türler Arası Etkileşim - 1
2.
ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/ in/resources?resourceID=bf42c63b0e424fef81c64ec52a86e26c&resource TypeID=5
Aşağıdakilerden hangisi bileşik molekülüdür?
A SO²
B 4
H₂
D CO2
ENHA
OO
D
000O
0 R Duraklatıldı :
X
Sümeyye Çardak
Kimya
Kimyasal Tür
AÇI ▸ To ela Ne aramıştınız? KAZANIM KAVRAMA TESTI: Kimyasal Türler Arası Etkileşim - 1 2. ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.923/index.html#/ in/resources?resourceID=bf42c63b0e424fef81c64ec52a86e26c&resource TypeID=5 Aşağıdakilerden hangisi bileşik molekülüdür? A SO² B 4 H₂ D CO2 ENHA OO D 000O 0 R Duraklatıldı : X Sümeyye Çardak