Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Tür Soruları

1.
. CO
. Ca
• He
Atom
Tanecik
Molekül
NO₂
• NH₂ +
• Na
İyon
Na+
• CO₂
2-
CO3²
Yukarıda verilen tabloda atom, iyon ve moleküller ile ilgi-
li bazı örnekler yazılmıştır.
Buna göre, tablodaki örneklerden kaç tanesi hatalı
yere yazılmıştır?
A) 2
B) 4
C) 5 D) 6 E) 8
Kimya
Kimyasal Tür
1. . CO . Ca • He Atom Tanecik Molekül NO₂ • NH₂ + • Na İyon Na+ • CO₂ 2- CO3² Yukarıda verilen tabloda atom, iyon ve moleküller ile ilgi- li bazı örnekler yazılmıştır. Buna göre, tablodaki örneklerden kaç tanesi hatalı yere yazılmıştır? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8
lektron koken
how gier kastotais
2.
1725
3. periyotta olduğu bilinen X elementinin ilk dört iyonlaşma
enerjisi kj/mol cinsinden 191, 580, 875 ve 5978 şeklindedir.
3V
E) Il ve III
Buna göre X elementiyle ilgili;
1. Temel hâl elektron dağılımıi ns² np¹ şeklinde biter.
II. 16S elementi ile X₂S₂ kararlı bileşiğini oluşturabilir.
III. Birinci iyonlaşma enerjisi aynı periyotta bulunan 2A gru-
bu elementininkinden daha fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
18332
C) I ve III
E) I, II ve III
5. X atomu il
l=00
m₁ =-
Yarı
bilgileri
32
573
MIRAY YAYINLARI
●
●
X elem
cinsine
A)
O
D)
E)
6. B
Kimya
Kimyasal Tür
lektron koken how gier kastotais 2. 1725 3. periyotta olduğu bilinen X elementinin ilk dört iyonlaşma enerjisi kj/mol cinsinden 191, 580, 875 ve 5978 şeklindedir. 3V E) Il ve III Buna göre X elementiyle ilgili; 1. Temel hâl elektron dağılımıi ns² np¹ şeklinde biter. II. 16S elementi ile X₂S₂ kararlı bileşiğini oluşturabilir. III. Birinci iyonlaşma enerjisi aynı periyotta bulunan 2A gru- bu elementininkinden daha fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III 18332 C) I ve III E) I, II ve III 5. X atomu il l=00 m₁ =- Yarı bilgileri 32 573 MIRAY YAYINLARI ● ● X elem cinsine A) O D) E) 6. B
1. Polar maddeler polar çözücülerde iyi çözünür.
ÇÖZÜNME OLAYI-IN
Apolar maddeler genellikle polar çözücülerde çözün-
mez.
Çözeltiler iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde
çözünmesiyle oluşurlar.
D
Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak
işaretlenmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) D
B) D
E) [
C)Y
D
D
D) D
Y
4. Aşağ
bekl
A) M
Kimya
Kimyasal Tür
1. Polar maddeler polar çözücülerde iyi çözünür. ÇÖZÜNME OLAYI-IN Apolar maddeler genellikle polar çözücülerde çözün- mez. Çözeltiler iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde çözünmesiyle oluşurlar. D Yukarıdaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak işaretlenmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) D B) D E) [ C)Y D D D) D Y 4. Aşağ bekl A) M
s yapıları
4A
¢
BA
de:
valens
sterimi
Lewis
2.
x
ZEPUN
Kuzey kutup ışıklarındaki pozitif ve negatif iyonlar, uçan
balonlardaki helyum, oksijen tüplerindeki oksijen gazı, şi-
şedeki su, altın külçeleri gibi maddeler farklı tür tanecikler
içerir. Bu maddeleri oluşturan farklı taneciklere kimyasal
türler denir. Kimyasal türler atom, iyon ve molekül olarak
sınıflandırılabilir.
Atom: Elementin özelliklerini gösteren en küçük yapı taşı-
dır.
Molekül: En az iki atomun kovalent bağlarla bir araya gel-
mesi ile oluşan yapılardır.
lyon : Pozitif ya da negatif yüklü atom veya atom grupları-
dır.
Bir kimyasal tür aşağıda verilenlerden hangisi ola-
maz?
3.
A) Tek tür metal atomundan oluşan iyon
XB) İki farklı tür ametal atomundan oluşan iyon
LC) Aynı tür ametal atomlarından oluşan molekül
D) Farklı tür ametal atomlarından ve tek tür taneciklerden
oluşan molekül
E) İki aynı tür metal atomunun bir araya gelmesiyle olu-
şan molekül mete
Kimya
Kimyasal Tür
s yapıları 4A ¢ BA de: valens sterimi Lewis 2. x ZEPUN Kuzey kutup ışıklarındaki pozitif ve negatif iyonlar, uçan balonlardaki helyum, oksijen tüplerindeki oksijen gazı, şi- şedeki su, altın külçeleri gibi maddeler farklı tür tanecikler içerir. Bu maddeleri oluşturan farklı taneciklere kimyasal türler denir. Kimyasal türler atom, iyon ve molekül olarak sınıflandırılabilir. Atom: Elementin özelliklerini gösteren en küçük yapı taşı- dır. Molekül: En az iki atomun kovalent bağlarla bir araya gel- mesi ile oluşan yapılardır. lyon : Pozitif ya da negatif yüklü atom veya atom grupları- dır. Bir kimyasal tür aşağıda verilenlerden hangisi ola- maz? 3. A) Tek tür metal atomundan oluşan iyon XB) İki farklı tür ametal atomundan oluşan iyon LC) Aynı tür ametal atomlarından oluşan molekül D) Farklı tür ametal atomlarından ve tek tür taneciklerden oluşan molekül E) İki aynı tür metal atomunun bir araya gelmesiyle olu- şan molekül mete
2 +⁹.
✓
10
3-
10
X
Y
Z
Proton Nötron Elektron Kütle Numarası
12
12
8
8
7
2
10
8.
10
24
16
X, Y ve Z tanecikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır? (H)
A) Z'nin nötronu, Y'ye eşit ise nükleon sayısı en fazla
olan X'tir.
B) Y'nin elektron sayısı X'e eşit ise Y anyondur.
C) X atomunun nötron sayısı elektron sayısına eşittir.
D). Çekirdek yükü en az olan Z'dir.
E) Y'nin hidrojenle oluşturduğu H2Y bileşiğinin nöt-
ron sayısı 10'dur.
Kimya
Kimyasal Tür
2 +⁹. ✓ 10 3- 10 X Y Z Proton Nötron Elektron Kütle Numarası 12 12 8 8 7 2 10 8. 10 24 16 X, Y ve Z tanecikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (H) A) Z'nin nötronu, Y'ye eşit ise nükleon sayısı en fazla olan X'tir. B) Y'nin elektron sayısı X'e eşit ise Y anyondur. C) X atomunun nötron sayısı elektron sayısına eşittir. D). Çekirdek yükü en az olan Z'dir. E) Y'nin hidrojenle oluşturduğu H2Y bileşiğinin nöt- ron sayısı 10'dur.
Kimyasal Türler
1. Kimyasal türler; atom, molekül ve iyon olmak üzere üç başlık
altında toplanmıştır.
Atom: Bir elementin bütün özelliklerini gösteren en kü-
çük yapı taşıdır.
Molekül: Aynı (O₂) ya da farklı atomların (CO₂) birbiri ile
kimyasal olarak etkileşmesi sonucunda oluşan madde-
lerdir. Ametal atomlarından oluşan kimyasal türlerdir.
on: (+) ya da (-) yüklü, atom veya atom gruplarına de-
nir.Anyonlar ve katyonlar iyonlar sınıfını oluşturur.
Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıda sembol ya da
formülü verilen kimyasallardan hangisinin türü tanım-
lanmamıştır? (H, N, O, Na, P, S, Ca)
7 8 11
15 16 20
A) Ná
B) P
C) SO² DYNH
4
3
E) CaH₂
k
4.
5.
Kimya
Kimyasal Tür
Kimyasal Türler 1. Kimyasal türler; atom, molekül ve iyon olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. Atom: Bir elementin bütün özelliklerini gösteren en kü- çük yapı taşıdır. Molekül: Aynı (O₂) ya da farklı atomların (CO₂) birbiri ile kimyasal olarak etkileşmesi sonucunda oluşan madde- lerdir. Ametal atomlarından oluşan kimyasal türlerdir. on: (+) ya da (-) yüklü, atom veya atom gruplarına de- nir.Anyonlar ve katyonlar iyonlar sınıfını oluşturur. Yukarıda verilen bilgilere göre, aşağıda sembol ya da formülü verilen kimyasallardan hangisinin türü tanım- lanmamıştır? (H, N, O, Na, P, S, Ca) 7 8 11 15 16 20 A) Ná B) P C) SO² DYNH 4 3 E) CaH₂ k 4. 5.
14. Aşağıdaki tabloda bulunan moleküllerin yoğun fazlarda ken-
di molekülleri arasında hidrojen bağı oluşuyorsa +", olus
muyor ise "-"ile işaretleme yapılmıştır.
R.
J
Molekül
H
H-C-E
H
H
HAC-N-H
HH
VIL H-S:
A) I ve II
HIS:
H
LIV. H-C-O-H
H
Buna göre, tablodaki
yapılmıştır?
Oluşur / Oluşmaz
D) ve IV
veiv
işaretlemelerden hangileri doğru
tablodaki işaretlemelerd
B) II ve
F
FAO
FON
E) II, III ve IV
C) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Tür
14. Aşağıdaki tabloda bulunan moleküllerin yoğun fazlarda ken- di molekülleri arasında hidrojen bağı oluşuyorsa +", olus muyor ise "-"ile işaretleme yapılmıştır. R. J Molekül H H-C-E H H HAC-N-H HH VIL H-S: A) I ve II HIS: H LIV. H-C-O-H H Buna göre, tablodaki yapılmıştır? Oluşur / Oluşmaz D) ve IV veiv işaretlemelerden hangileri doğru tablodaki işaretlemelerd B) II ve F FAO FON E) II, III ve IV C) I, II ve III
2.
Bir tane potasyum, bir tane klor ve üç tane oksijen
atomundan oluşan saf bir madde için,
1. PCIO, formülü ile gösterilir.
II. İyonik yapılıdır.
III. Kimyasal yöntemle ayrıştırıldığında tuz ve oksijen
gazı oluşabilir. L
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) Il ve Ill
Kimya
Kimyasal Tür
2. Bir tane potasyum, bir tane klor ve üç tane oksijen atomundan oluşan saf bir madde için, 1. PCIO, formülü ile gösterilir. II. İyonik yapılıdır. III. Kimyasal yöntemle ayrıştırıldığında tuz ve oksijen gazı oluşabilir. L yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) Il ve Ill
on
en
A) 5
B) 4
D)
BANKASI
FeSO4
Bakır (II) sülfat bileşiği ile ilgili,
T. Birim formül yapısında 7 atom içerir.
II. Yapısında sadece iyonik bağ bulunur.
III. Katı ve sivi hâlde elektriği iletir.
IV. Bakır elementi bileşiklerinde farklı pozitif değerlik alır.
V. Molekül yapılıdır.
yargılarından kaç tanesi yanlış verilmiştir?
C) 3
FeSO4)2
D) 2
E) 1
73
Kimya
Kimyasal Tür
on en A) 5 B) 4 D) BANKASI FeSO4 Bakır (II) sülfat bileşiği ile ilgili, T. Birim formül yapısında 7 atom içerir. II. Yapısında sadece iyonik bağ bulunur. III. Katı ve sivi hâlde elektriği iletir. IV. Bakır elementi bileşiklerinde farklı pozitif değerlik alır. V. Molekül yapılıdır. yargılarından kaç tanesi yanlış verilmiştir? C) 3 FeSO4)2 D) 2 E) 1 73
17 XX2
1. işlem
Z.T.V
ma aktaniyor
İşlem sonucunda;
Z canlısının kanında % 22.
T canlısının kanında %53,
Z
D) T, Z. V
2. işlem
s
Fen Bilimler
V canlısının kanında % 88 oranında çökelme meydana
gelmiştir.
canlilarin
e kariştiriyor
Buna göre Z, T ve V canlılarının X canlısına olan
akrabalık derecesinin azdan çoğa doğru dizilimi
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
B) Z, V. I
C) T. V. Z
EXT. Z
28
Kimya
Kimyasal Tür
17 XX2 1. işlem Z.T.V ma aktaniyor İşlem sonucunda; Z canlısının kanında % 22. T canlısının kanında %53, Z D) T, Z. V 2. işlem s Fen Bilimler V canlısının kanında % 88 oranında çökelme meydana gelmiştir. canlilarin e kariştiriyor Buna göre Z, T ve V canlılarının X canlısına olan akrabalık derecesinin azdan çoğa doğru dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? B) Z, V. I C) T. V. Z EXT. Z 28
/benimhocam
5. Bir X bileşiği ile ilgili,
●
Hem iyonik hem kovalent bağ içerir.
Yaygın adı çamaşır suyu olarak bilinir.
ifadeleri verilmiştir.
Buna göre, bu X bileşiği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde
doğru verilmiştir?
A) NACIO
D) NACIO
4
B) NACIO
EX NaCl
C) NaCIO3
Kimya
Kimyasal Tür
/benimhocam 5. Bir X bileşiği ile ilgili, ● Hem iyonik hem kovalent bağ içerir. Yaygın adı çamaşır suyu olarak bilinir. ifadeleri verilmiştir. Buna göre, bu X bileşiği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? A) NACIO D) NACIO 4 B) NACIO EX NaCl C) NaCIO3
3.
Madde
A) Yalnız I
Karbonat
Azot gazı
Helyum gazi
Kimyasal tür
İyon
D) II ve III
Molekül
Atom
1.03
11. N
B) I ve II
11. He
Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin kimyasal türü
doğru verilmiştir?
V
I ve III
✓
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Tür
3. Madde A) Yalnız I Karbonat Azot gazı Helyum gazi Kimyasal tür İyon D) II ve III Molekül Atom 1.03 11. N B) I ve II 11. He Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin kimyasal türü doğru verilmiştir? V I ve III ✓ C) I ve III
Yapısında en az 2 tür element karışımı olabilir.
Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılırlar.
Saf maddelerdir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece bileşik
ler için doğrudur?
A) Yalnız I
11.
I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Tür
Yapısında en az 2 tür element karışımı olabilir. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılırlar. Saf maddelerdir. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece bileşik ler için doğrudur? A) Yalnız I 11. I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
1.
Kimyasal Türler ve Etkileşimlerinin Sınıfl
1. Atom
II. Molekül
III. Element
Yukarıdakilerden hangileri kimyasal türlerden bi-
risi değildir?
10
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Tür
1. Kimyasal Türler ve Etkileşimlerinin Sınıfl 1. Atom II. Molekül III. Element Yukarıdakilerden hangileri kimyasal türlerden bi- risi değildir? 10 A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
6. Poliatomik yapılı bir madde için;
1. Bileşiktir.
II. Birden çok türde atom içerir.
III. Formüllerle gösterilir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Il
J
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Tür
6. Poliatomik yapılı bir madde için; 1. Bileşiktir. II. Birden çok türde atom içerir. III. Formüllerle gösterilir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve Il J C) Yalnız III E) I, II ve III
L TEPKİME TÜRLERİ
vaş
11
10. 1. C6H12O6(k). +/60₂ 2(g)
2. C6H₁2O6(k) + H₂O(s) → C6H126(suda)
tepkimeleri ile ilgili;
6CO2(g)
1. İki tepkimede de kimyasal türler değişmiştir
II. 1. yanma tepkimesidir.
III. 2. çözünme - çökelme tepkimesidir
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
Cve
E) I, II ve Ill
Kimya
Kimyasal Tür
L TEPKİME TÜRLERİ vaş 11 10. 1. C6H12O6(k). +/60₂ 2(g) 2. C6H₁2O6(k) + H₂O(s) → C6H126(suda) tepkimeleri ile ilgili; 6CO2(g) 1. İki tepkimede de kimyasal türler değişmiştir II. 1. yanma tepkimesidir. III. 2. çözünme - çökelme tepkimesidir ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) II ve III B) Yalnız III Cve E) I, II ve Ill