Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimya Bilimi Soruları

N
H
ó ù
4. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişime örnektir?
HOR
A) Gümüş eşyaların yüzeyinin zamanla kararması X
B) Pillerden elektrik üretimi
Çiğnenen sakızların zamanla çürümesi
Sütten tereyağ eldesi
Mumun yanması
Kimya
Kimya Bilimi
N H ó ù 4. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişime örnektir? HOR A) Gümüş eşyaların yüzeyinin zamanla kararması X B) Pillerden elektrik üretimi Çiğnenen sakızların zamanla çürümesi Sütten tereyağ eldesi Mumun yanması
kulla-
Orbital Yayınları
Kimya Disiplinleri-1
9. Bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi için gerekli element ve bi-
leşikleri içeren kimyasal maddelere gübre denir.
Gübre sanayisinde çalışan bir kimyacı için;
() Toprak analizleri yaparak bitkinin ihtiyacı olan mad-
deleri belirler.
() Bitkilerin gübrelenmesi konusunda çiftçilere yardım-
cı olur.
() Suni gübreleri üretip gübre sanayisinin kullanımına
sunarlar.
yukarıdaki ifadeler sırasıyla doğru yanlış olarak işaret-
lendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A) D, Y, D
B) Y, D, Y
C) D, D, D
D) Y, Y, Y
E) D, D, Y
Kimya
Kimya Bilimi
kulla- Orbital Yayınları Kimya Disiplinleri-1 9. Bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi için gerekli element ve bi- leşikleri içeren kimyasal maddelere gübre denir. Gübre sanayisinde çalışan bir kimyacı için; () Toprak analizleri yaparak bitkinin ihtiyacı olan mad- deleri belirler. () Bitkilerin gübrelenmesi konusunda çiftçilere yardım- cı olur. () Suni gübreleri üretip gübre sanayisinin kullanımına sunarlar. yukarıdaki ifadeler sırasıyla doğru yanlış olarak işaret- lendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A) D, Y, D B) Y, D, Y C) D, D, D D) Y, Y, Y E) D, D, Y
ve
un
Orbital Yayınlan
1. Elektroliz ile bazı bileşiklerin elementlerine ayrıştırılması
II. Çamaşır sodasının eldesi ve kullanılması
III. Kütlenin Korunumu Yasası'nın ortaya atılması
Yukarıdaki olayların bulunuş önceliğine göre sırala-
ması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) I, II ve III
B) II, III ve I
9.
D) II, I ve III
C) I, III ve II
E) III, II ve I
Kimya
Kimya Bilimi
ve un Orbital Yayınlan 1. Elektroliz ile bazı bileşiklerin elementlerine ayrıştırılması II. Çamaşır sodasının eldesi ve kullanılması III. Kütlenin Korunumu Yasası'nın ortaya atılması Yukarıdaki olayların bulunuş önceliğine göre sırala- ması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) I, II ve III B) II, III ve I 9. D) II, I ve III C) I, III ve II E) III, II ve I
Jehilidanulud abied
Atinsmele imots los
11. Simya uğraşılarının bilimsel temelleri olan kim-
ya bilimine geçişi sürecine aşağıdaki bilim in-
Msanlarından hangisinin katkısı olmamıştır?
nehibosomol
neb A) Lavoisierov iliB) Robert Boyle sbriC) Dalton
Subin Ev
D) Heisenberg
4 (0
20
E) Avagadro
2-D 11-D. 12-D
Kimya
Kimya Bilimi
Jehilidanulud abied Atinsmele imots los 11. Simya uğraşılarının bilimsel temelleri olan kim- ya bilimine geçişi sürecine aşağıdaki bilim in- Msanlarından hangisinin katkısı olmamıştır? nehibosomol neb A) Lavoisierov iliB) Robert Boyle sbriC) Dalton Subin Ev D) Heisenberg 4 (0 20 E) Avagadro 2-D 11-D. 12-D
2.
Aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin
çalışmaları kısaca verilmiştir.
Bilim İnsanı
1. Câbir bin Hayyan
II. Antoine Lavoisier
III. Robert Boyle
Çalışması
Dünyada ilk kimya laboratuvarını
kurmuştur.
Kütlenin Korunumu Kanunu'nu.
ortaya koymuştur.
D) ve III
Bir
gaz örneğinin basınç-hacim
ilişkisini araştırmıştır.
modern
teorisi
Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve I
E) I, II ve III
elever.
CHI ve III
Tuz
Kil
Buna göre
1. Simya
kullanı
II. Simya
yapm
III. Simy
bilim
yargıla
A) Yal
5.
Sir
me
da
Kimya
Kimya Bilimi
2. Aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin çalışmaları kısaca verilmiştir. Bilim İnsanı 1. Câbir bin Hayyan II. Antoine Lavoisier III. Robert Boyle Çalışması Dünyada ilk kimya laboratuvarını kurmuştur. Kütlenin Korunumu Kanunu'nu. ortaya koymuştur. D) ve III Bir gaz örneğinin basınç-hacim ilişkisini araştırmıştır. modern teorisi Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve I E) I, II ve III elever. CHI ve III Tuz Kil Buna göre 1. Simya kullanı II. Simya yapm III. Simy bilim yargıla A) Yal 5. Sir me da
5.
1. Moleküler bileşik
II. Atomik yapılı element
Yukarıda verilen maddelerin sınıflandırılması aşağıda-
kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1
A) F₂
B) NH3
C) Au
D) K
E) HF
11
CO₂
H₂
03
HNO3
Au
Kimya
Kimya Bilimi
5. 1. Moleküler bileşik II. Atomik yapılı element Yukarıda verilen maddelerin sınıflandırılması aşağıda- kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 A) F₂ B) NH3 C) Au D) K E) HF 11 CO₂ H₂ 03 HNO3 Au
9.
1. Bileşenleri sabit oranlarda biraraya gelir.
II. Tek tür tanecikten oluşur.
III. Kimyasal yöntemlerle daha basit maddeye ayrış-
maz.
IV. Tek tür atom içerir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bileşikler
için doğru elementler için yanlıştır?
A) Yalnız I
(B) I ve ll
D) II, I ve IV
ell
C) I, II ve IV
E) I ve IV
Kimya
Kimya Bilimi
9. 1. Bileşenleri sabit oranlarda biraraya gelir. II. Tek tür tanecikten oluşur. III. Kimyasal yöntemlerle daha basit maddeye ayrış- maz. IV. Tek tür atom içerir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bileşikler için doğru elementler için yanlıştır? A) Yalnız I (B) I ve ll D) II, I ve IV ell C) I, II ve IV E) I ve IV
5. Democritus'a göre
I. Her maddenin bölünmeyen yapı taşları var-
dır.
II. Her şey atomlardan ve boşluktan oluşmuş-
tur.
III. Maddelerin farklı oluşunun nedeni, atom-
ların sayı ve dizilişlerinin farklılığı olabilir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangi-
leri doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I, II ve III
9. Aşağıda ver
"D", yanlış ise
lış olarak işare
doğrusunu ya
ifadele
Aristo'ya gör
de; ateş, top
hava olmak
dört ana ele
oluşur.
Simya döne
zaç yağı, ke
asitlerin na
edilebilece
muştur.
kore
Kimya
Kimya Bilimi
5. Democritus'a göre I. Her maddenin bölünmeyen yapı taşları var- dır. II. Her şey atomlardan ve boşluktan oluşmuş- tur. III. Maddelerin farklı oluşunun nedeni, atom- ların sayı ve dizilişlerinin farklılığı olabilir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangi- leri doğrudur? A) Yalnız II D) II ve III B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III 9. Aşağıda ver "D", yanlış ise lış olarak işare doğrusunu ya ifadele Aristo'ya gör de; ateş, top hava olmak dört ana ele oluşur. Simya döne zaç yağı, ke asitlerin na edilebilece muştur. kore
3. İbni Sina (980-1037) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır?
A Kimya ilmini tıbbın hizmetine sokmada önemli çalış-
maları olmuştur.
B) Mineralleri taşlar, ateşte eriyen maddeler, kükürtler ve
tuzlar diye dört gruba ayırmıştır.
C) Bi metalin başka bir metale dönüştürülebileceğini
söyleyen simyacıları desteklemiştir.
D) Gümüş ve altının, ay ve güneşin yeryüzüne etkisiyle
doğa tarafından oluşturulduğunu belirtmiştir.
E) Yapıtlarından bazıları "Kitab el-Şifa" "Kitab ün-Nefs",
Tip Kanunu Risalet el-İksir" dir.
6
Kimya
Kimya Bilimi
3. İbni Sina (980-1037) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han- gisi yanlıştır? A Kimya ilmini tıbbın hizmetine sokmada önemli çalış- maları olmuştur. B) Mineralleri taşlar, ateşte eriyen maddeler, kükürtler ve tuzlar diye dört gruba ayırmıştır. C) Bi metalin başka bir metale dönüştürülebileceğini söyleyen simyacıları desteklemiştir. D) Gümüş ve altının, ay ve güneşin yeryüzüne etkisiyle doğa tarafından oluşturulduğunu belirtmiştir. E) Yapıtlarından bazıları "Kitab el-Şifa" "Kitab ün-Nefs", Tip Kanunu Risalet el-İksir" dir. 6
3. İbni Sina (980-1037) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır?
Kimy
A Kimya ilmini tıbbın hizmetine sokmada önemli çalış-
maları olmuştur.
B) Mineralleri taşlar, ateşte eriyen maddeler, kükürtler ve
tuzlar diye dört gruba ayırmıştır.
C) Bir metalin başka bir metale dönüştürülebileceğini
söyleyen simyacıları desteklemiştir.
D) Gümüş ve altının, ay ve güneşin yeryüzüne etkisiyle
doğa tarafından oluşturulduğunu belirtmiştir.
E) Yapıtlarından bazıları "Kitab el-Şifa" "Kitab ün-Nefs",
Tip Kanunu" Risalet el-İksir" dir.
Kimya
Kimya Bilimi
3. İbni Sina (980-1037) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han- gisi yanlıştır? Kimy A Kimya ilmini tıbbın hizmetine sokmada önemli çalış- maları olmuştur. B) Mineralleri taşlar, ateşte eriyen maddeler, kükürtler ve tuzlar diye dört gruba ayırmıştır. C) Bir metalin başka bir metale dönüştürülebileceğini söyleyen simyacıları desteklemiştir. D) Gümüş ve altının, ay ve güneşin yeryüzüne etkisiyle doğa tarafından oluşturulduğunu belirtmiştir. E) Yapıtlarından bazıları "Kitab el-Şifa" "Kitab ün-Nefs", Tip Kanunu" Risalet el-İksir" dir.
Kimya Bilimi.
NELER KAZANILDI?
Aşağıdaki paragrafı okuyunuz ve paragrafla
ilgili soruları cevaplayınız.
Zeynep Hanım'ın iş yerinde yaptığı bazı çalış-
malar şu şekildedir:
• Maden_ocağından çıkarılan cevherlerde bu-
lunan element ve bileşiklerin oranlarını tes-
pit eder.
• Cevherleri kimyasal işlemlerden geçirerek
endüstriyel olarak kullanılabilir hâle getirir.
• Elde edilen ürünün uygun olup olmadığını
belirlemek için çeşitli analizler yapar.
1. Zeynep Hanım çalışma hayatında kimya bili-
minin disiplinlerinin hangilerinden yararlan-
maktadır?
6.
3. Kimya biliminin başlıca uğraş alanlarına üç ör-
nek veriniz.
Plaa gübre, tekstil hou
gübre
7.
Anorganik, endistelyd, analitik
2. Zeynep Hanım'ın çalıştığı kimya disiplinlerini
yazınız.
Kimya
Kimya Bilimi
Kimya Bilimi. NELER KAZANILDI? Aşağıdaki paragrafı okuyunuz ve paragrafla ilgili soruları cevaplayınız. Zeynep Hanım'ın iş yerinde yaptığı bazı çalış- malar şu şekildedir: • Maden_ocağından çıkarılan cevherlerde bu- lunan element ve bileşiklerin oranlarını tes- pit eder. • Cevherleri kimyasal işlemlerden geçirerek endüstriyel olarak kullanılabilir hâle getirir. • Elde edilen ürünün uygun olup olmadığını belirlemek için çeşitli analizler yapar. 1. Zeynep Hanım çalışma hayatında kimya bili- minin disiplinlerinin hangilerinden yararlan- maktadır? 6. 3. Kimya biliminin başlıca uğraş alanlarına üç ör- nek veriniz. Plaa gübre, tekstil hou gübre 7. Anorganik, endistelyd, analitik 2. Zeynep Hanım'ın çalıştığı kimya disiplinlerini yazınız.
Ders Anlatım Föyü
Örnek:
1. Empedokles'e göre madde ateş, su, hava ve toprak ol-
mak üzere dört elementten oluşmuştur. +
II. Democritus maddelerin atomlardan oluştuğunu belirtmiştir.
III. Akisto'va göre maddelerin sıcak, Soğuk, ıslak ve kuru ol-
mak üzere dört özelliği vardır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) Ilve IIT
B) Yalnız II
E) I, ILVETI
C) Ive !!!
Feis
Yayınlar
......
Kimya
Kimya Bilimi
Ders Anlatım Föyü Örnek: 1. Empedokles'e göre madde ateş, su, hava ve toprak ol- mak üzere dört elementten oluşmuştur. + II. Democritus maddelerin atomlardan oluştuğunu belirtmiştir. III. Akisto'va göre maddelerin sıcak, Soğuk, ıslak ve kuru ol- mak üzere dört özelliği vardır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) Ilve IIT B) Yalnız II E) I, ILVETI C) Ive !!! Feis Yayınlar ......
1
RASYONEL YAYINLARI
7.
DENEME 6
Sabunun 2600 yıldan beri bilindiği ve ilk defa MÖ 600'de
Fenikeliler tarafından yapıldığı kabul edilmektedir. İlk sa-
bun; mürver ağacı, keçi donyağı ve odun kökü ile yapıl-
maktaydı. MS 800'de "Simyacıların Babası" olarak kabul
edilen Cabir Bin Hayyan'ın yazılarında sabunun etkili bir
temizleyici olarak kullanıldığını görmekteyiz.
Katı sabun
Buna göre sabunun yapısıyla ilgili,
Sabun molekülündeki suyu seven kısım polar yapıya
sahiptir ve baş kısım olarak ifade edilir,
Cabir Bin Hayyan
Sabun molekülündeki şuyu sevmeyen kısım apolar
yapıya sahiptir ve kuyruk kısım olarak ifade edilir.
III. Bitkisel ve hayvansal yağların NaOH ve KOH gibi
kuvvetli bazlarla tepkimesi sonucu elde edilen yağ
asidinin tuzudur
IV. Eğer sabun yapımında KOH kullanılırsa katı sabun
elde edilir. V
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I, II ve III
BIve Il
DY, II, III ve IV
C) Yalnız IV
E) II ve Til
Kimya
Kimya Bilimi
1 RASYONEL YAYINLARI 7. DENEME 6 Sabunun 2600 yıldan beri bilindiği ve ilk defa MÖ 600'de Fenikeliler tarafından yapıldığı kabul edilmektedir. İlk sa- bun; mürver ağacı, keçi donyağı ve odun kökü ile yapıl- maktaydı. MS 800'de "Simyacıların Babası" olarak kabul edilen Cabir Bin Hayyan'ın yazılarında sabunun etkili bir temizleyici olarak kullanıldığını görmekteyiz. Katı sabun Buna göre sabunun yapısıyla ilgili, Sabun molekülündeki suyu seven kısım polar yapıya sahiptir ve baş kısım olarak ifade edilir, Cabir Bin Hayyan Sabun molekülündeki şuyu sevmeyen kısım apolar yapıya sahiptir ve kuyruk kısım olarak ifade edilir. III. Bitkisel ve hayvansal yağların NaOH ve KOH gibi kuvvetli bazlarla tepkimesi sonucu elde edilen yağ asidinin tuzudur IV. Eğer sabun yapımında KOH kullanılırsa katı sabun elde edilir. V yargılarından hangileri doğrudur? A) I, II ve III BIve Il DY, II, III ve IV C) Yalnız IV E) II ve Til
NELER KAZANILDI?
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Eski çağlarda insanların sınama yanılma yo-
luyla elde ettiği maddelere üç örnek veriniz.
2. Bilime katkı sağlayan uygarlıkların adlarını ya-
zınız.
3. Kimya bilimine katkı sağlayan üç bilim insa-
nını ve sağladıkları katkılardan birer tanesini
yazınız.
4. Simya döneminden günümüze aktarılan yön-
tem ve tekniklerden beş tanesini yazınız.
5. Democritus'a göre
I. Her maddenin bölünmeyen yapı taşları var-
dır.
II. Her şey atomlardan ve boşluktan oluşmuş-
tur.
III. Maddelerin farklı oluşunun nedeni, atom
ların sayı ve dizilişlerinin fo
Yukarıdal
Kimya
Kimya Bilimi
NELER KAZANILDI? Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Eski çağlarda insanların sınama yanılma yo- luyla elde ettiği maddelere üç örnek veriniz. 2. Bilime katkı sağlayan uygarlıkların adlarını ya- zınız. 3. Kimya bilimine katkı sağlayan üç bilim insa- nını ve sağladıkları katkılardan birer tanesini yazınız. 4. Simya döneminden günümüze aktarılan yön- tem ve tekniklerden beş tanesini yazınız. 5. Democritus'a göre I. Her maddenin bölünmeyen yapı taşları var- dır. II. Her şey atomlardan ve boşluktan oluşmuş- tur. III. Maddelerin farklı oluşunun nedeni, atom ların sayı ve dizilişlerinin fo Yukarıdal
amms se
i parantezi işaretleyiniz.
-tlediğiniz ifadelerin kar-
azınız.
1
u-
=
Karar Doğrusu
() D
(Y
() D
( ) Y
() D
() Y
() D
OY
A) Mo
D) Mn
7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangile-
ri doğrudur?
E) Mg
I. Sodyum elementinin sembolü Na'dır.
II. Kalay elementinin sembolü Sn'dir.
III. Krom elementinin sembolü Kr'dir.
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Kimya Bilimi
amms se i parantezi işaretleyiniz. -tlediğiniz ifadelerin kar- azınız. 1 u- = Karar Doğrusu () D (Y () D ( ) Y () D () Y () D OY A) Mo D) Mn 7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangile- ri doğrudur? E) Mg I. Sodyum elementinin sembolü Na'dır. II. Kalay elementinin sembolü Sn'dir. III. Krom elementinin sembolü Kr'dir. A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
Katının türü
Kristal birimi
tutan kuvvetler
1. London kuvvetleri Moleküler
II. Elektrostatik
Metalik
III. Dipol-dipol
Kovalent
Yukarıda verilen çekim kuvvetlerine sahip
kristal katı türleri hangilerinde karşılarına
doğru verilmiştir?
A Yalnız L
DJ ve N
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
13. E
14. E 15.
A
Kimya
Kimya Bilimi
Katının türü Kristal birimi tutan kuvvetler 1. London kuvvetleri Moleküler II. Elektrostatik Metalik III. Dipol-dipol Kovalent Yukarıda verilen çekim kuvvetlerine sahip kristal katı türleri hangilerinde karşılarına doğru verilmiştir? A Yalnız L DJ ve N B) Yalnız II C) Yalnız III E) I ve III 13. E 14. E 15. A