Kimya Bilimi Soruları

N
H
ó ù
4. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişime örnektir?
HOR
A) Gümüş eşyaların yüzeyinin zamanla kararması X
B) Pillerden elektrik üretimi
Çiğnenen sakızların zamanla çürümesi
Sütten tereyağ eldesi
Mumun yanması
Kimya
Kimya Bilimi
N H ó ù 4. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişime örnektir? HOR A) Gümüş eşyaların yüzeyinin zamanla kararması X B) Pillerden elektrik üretimi Çiğnenen sakızların zamanla çürümesi Sütten tereyağ eldesi Mumun yanması
Bir öğrenci elementlerin alev rengi üzerinde yaptı-
ğı değişiklikleri gözlemek için platin teli alev rengi
gözlemlenecek çözeltiye daldırarak aleve tutuyor.
Buna göre, alev rengindeki değişiklik aşağıda-
kilerin hangisinde yanlış gösterilmiştir?
A)
C)
Potasyum
D)
B)
Bakır
Sodyum
E)
Kalsiyum
Stronsiyum
Kimya
Kimya Bilimi
Bir öğrenci elementlerin alev rengi üzerinde yaptı- ğı değişiklikleri gözlemek için platin teli alev rengi gözlemlenecek çözeltiye daldırarak aleve tutuyor. Buna göre, alev rengindeki değişiklik aşağıda- kilerin hangisinde yanlış gösterilmiştir? A) C) Potasyum D) B) Bakır Sodyum E) Kalsiyum Stronsiyum
6. Merak etme
II) Düşünme ve araştırma
TH. Günlük yaşama ait bilgiler toplama
TV Keşfetme
V. Deneme - yanılma
Yukarıdaki süreçlerden kaç tanesi kimya-
nın bilim olma sürecinde etkili olmuştur?
A) 5 (B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
T
Kimya
Kimya Bilimi
6. Merak etme II) Düşünme ve araştırma TH. Günlük yaşama ait bilgiler toplama TV Keşfetme V. Deneme - yanılma Yukarıdaki süreçlerden kaç tanesi kimya- nın bilim olma sürecinde etkili olmuştur? A) 5 (B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 T
14. Saf X, Y ve Z katıları için aşağıdaki bilgiler veriliyor.
• X'in tanecikleri gelişi güzel istiflenmiştir.
• Y katısı elektriği iletir.
• Z'nin örgü noktalarında moleküller bulunur.
Buna göre X, Y ve Z ile ilgili;
I. X amorf katıdır. ✓✓
II. Y metalik katıdır
III. Z kristal katıdır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Yalnız I
D) I ve III
E) Ive III
Kimya
Kimya Bilimi
14. Saf X, Y ve Z katıları için aşağıdaki bilgiler veriliyor. • X'in tanecikleri gelişi güzel istiflenmiştir. • Y katısı elektriği iletir. • Z'nin örgü noktalarında moleküller bulunur. Buna göre X, Y ve Z ile ilgili; I. X amorf katıdır. ✓✓ II. Y metalik katıdır III. Z kristal katıdır. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız I D) I ve III E) Ive III
alı olma-
olma-
8. Simyanın başlangıcı milattan önce 3000 yılına kadar da-
yanmaktadır. Ancak bu dönemde yapılan çalışmalar bilim-
sel teorilere değil, tamamen sınama yanılmaya dayalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi simyacıların çalış-
ma alanlarından biri olamaz?
A) Felsefe
B) Endüstri
D) Tip
Astronomi
E) Mitoloji
11. Sim
eld
E
sirn
Kimya
Kimya Bilimi
alı olma- olma- 8. Simyanın başlangıcı milattan önce 3000 yılına kadar da- yanmaktadır. Ancak bu dönemde yapılan çalışmalar bilim- sel teorilere değil, tamamen sınama yanılmaya dayalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi simyacıların çalış- ma alanlarından biri olamaz? A) Felsefe B) Endüstri D) Tip Astronomi E) Mitoloji 11. Sim eld E sirn
mistik
ayık
lanı
D) Endüstriyel Kimya E) Anorganik Kimya
7. Günlük hayatta kullandığımız birçok ürün petrolün ayrıştı-
rılması sonucunda elde edilir.
I. Gaz yağı
II. Makine motor yağı
III. Zaç yağı
Yukarıdakilerden hangileri petrokimyasal ürünlerden
değildir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Orbital Yayınları
23
D)
7
10. I. Sentetik veya yarı se
II. Kimyasal tepkimeleri
III. İçme sularının pH ve
Yukarıda verilen işlem
alt disiplininin çalışma
A) Yalnız I
D) I ve II
E
Kimya
Kimya Bilimi
mistik ayık lanı D) Endüstriyel Kimya E) Anorganik Kimya 7. Günlük hayatta kullandığımız birçok ürün petrolün ayrıştı- rılması sonucunda elde edilir. I. Gaz yağı II. Makine motor yağı III. Zaç yağı Yukarıdakilerden hangileri petrokimyasal ürünlerden değildir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III Orbital Yayınları 23 D) 7 10. I. Sentetik veya yarı se II. Kimyasal tepkimeleri III. İçme sularının pH ve Yukarıda verilen işlem alt disiplininin çalışma A) Yalnız I D) I ve II E
kulla-
Orbital Yayınları
Kimya Disiplinleri-1
9. Bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi için gerekli element ve bi-
leşikleri içeren kimyasal maddelere gübre denir.
Gübre sanayisinde çalışan bir kimyacı için;
() Toprak analizleri yaparak bitkinin ihtiyacı olan mad-
deleri belirler.
() Bitkilerin gübrelenmesi konusunda çiftçilere yardım-
cı olur.
() Suni gübreleri üretip gübre sanayisinin kullanımına
sunarlar.
yukarıdaki ifadeler sırasıyla doğru yanlış olarak işaret-
lendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
A) D, Y, D
B) Y, D, Y
C) D, D, D
D) Y, Y, Y
E) D, D, Y
Kimya
Kimya Bilimi
kulla- Orbital Yayınları Kimya Disiplinleri-1 9. Bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi için gerekli element ve bi- leşikleri içeren kimyasal maddelere gübre denir. Gübre sanayisinde çalışan bir kimyacı için; () Toprak analizleri yaparak bitkinin ihtiyacı olan mad- deleri belirler. () Bitkilerin gübrelenmesi konusunda çiftçilere yardım- cı olur. () Suni gübreleri üretip gübre sanayisinin kullanımına sunarlar. yukarıdaki ifadeler sırasıyla doğru yanlış olarak işaret- lendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? A) D, Y, D B) Y, D, Y C) D, D, D D) Y, Y, Y E) D, D, Y
ve
un
Orbital Yayınlan
1. Elektroliz ile bazı bileşiklerin elementlerine ayrıştırılması
II. Çamaşır sodasının eldesi ve kullanılması
III. Kütlenin Korunumu Yasası'nın ortaya atılması
Yukarıdaki olayların bulunuş önceliğine göre sırala-
ması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) I, II ve III
B) II, III ve I
9.
D) II, I ve III
C) I, III ve II
E) III, II ve I
Kimya
Kimya Bilimi
ve un Orbital Yayınlan 1. Elektroliz ile bazı bileşiklerin elementlerine ayrıştırılması II. Çamaşır sodasının eldesi ve kullanılması III. Kütlenin Korunumu Yasası'nın ortaya atılması Yukarıdaki olayların bulunuş önceliğine göre sırala- ması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) I, II ve III B) II, III ve I 9. D) II, I ve III C) I, III ve II E) III, II ve I
6. Aşağıdakilerden hangisi eski çağlarda insanların
temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı çalışma-
lardan biri değildir?
A) Beslenme için avlanma ve tarım
BYGüvenlik için ok türü silah yapımı
C) Barınma için ağaç ve taşların işlenmesi
D) Ateşi kullanarak metallerin elde edilmesi
E) Esans elde etmek için bitkilerin kullanılması
Xe
X
San az
Blad
Kimya
Kimya Bilimi
6. Aşağıdakilerden hangisi eski çağlarda insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı çalışma- lardan biri değildir? A) Beslenme için avlanma ve tarım BYGüvenlik için ok türü silah yapımı C) Barınma için ağaç ve taşların işlenmesi D) Ateşi kullanarak metallerin elde edilmesi E) Esans elde etmek için bitkilerin kullanılması Xe X San az Blad
13.
Anne
midem çok
ağrıyor.
Yukarıda verilen diyalogdan da anlaşılacağı üze-
re hastalıktan korunma ve tedavi amacıyla bazı
bitkiler kullanılmaktadır. Ayşe'nin annesinin nane-
limon suyunun mide ağrısına iyi geldiğini bilmesi
eski çağ insanlarının deneme-yanılma yoluyla bul-
masından kaynaklanmaktadır.
Buna göre,
1. safran,
II. Isırgan otu,
III. maydanoz
Nane-limon
kaynatıp vereyim
kızım. İçince ağrın
geçer.
verilen bitkilerden hangileri eski çağ insanla-
rından günümüze aktarılan ve tedavi amaçlı
kullanılan bitkilerden olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III C) I ve II
E) I, II ve III
D) II ve III
Kimya
Kimya Bilimi
13. Anne midem çok ağrıyor. Yukarıda verilen diyalogdan da anlaşılacağı üze- re hastalıktan korunma ve tedavi amacıyla bazı bitkiler kullanılmaktadır. Ayşe'nin annesinin nane- limon suyunun mide ağrısına iyi geldiğini bilmesi eski çağ insanlarının deneme-yanılma yoluyla bul- masından kaynaklanmaktadır. Buna göre, 1. safran, II. Isırgan otu, III. maydanoz Nane-limon kaynatıp vereyim kızım. İçince ağrın geçer. verilen bitkilerden hangileri eski çağ insanla- rından günümüze aktarılan ve tedavi amaçlı kullanılan bitkilerden olabilir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II E) I, II ve III D) II ve III
Jehilidanulud abied
Atinsmele imots los
11. Simya uğraşılarının bilimsel temelleri olan kim-
ya bilimine geçişi sürecine aşağıdaki bilim in-
Msanlarından hangisinin katkısı olmamıştır?
nehibosomol
neb A) Lavoisierov iliB) Robert Boyle sbriC) Dalton
Subin Ev
D) Heisenberg
4 (0
20
E) Avagadro
2-D 11-D. 12-D
Kimya
Kimya Bilimi
Jehilidanulud abied Atinsmele imots los 11. Simya uğraşılarının bilimsel temelleri olan kim- ya bilimine geçişi sürecine aşağıdaki bilim in- Msanlarından hangisinin katkısı olmamıştır? nehibosomol neb A) Lavoisierov iliB) Robert Boyle sbriC) Dalton Subin Ev D) Heisenberg 4 (0 20 E) Avagadro 2-D 11-D. 12-D
2.
Aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin
çalışmaları kısaca verilmiştir.
Bilim İnsanı
1. Câbir bin Hayyan
II. Antoine Lavoisier
III. Robert Boyle
Çalışması
Dünyada ilk kimya laboratuvarını
kurmuştur.
Kütlenin Korunumu Kanunu'nu.
ortaya koymuştur.
D) ve III
Bir
gaz örneğinin basınç-hacim
ilişkisini araştırmıştır.
modern
teorisi
Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve I
E) I, II ve III
elever.
CHI ve III
Tuz
Kil
Buna göre
1. Simya
kullanı
II. Simya
yapm
III. Simy
bilim
yargıla
A) Yal
5.
Sir
me
da
Kimya
Kimya Bilimi
2. Aşağıda bazı bilim insanlarının kimya bilimine ilişkin çalışmaları kısaca verilmiştir. Bilim İnsanı 1. Câbir bin Hayyan II. Antoine Lavoisier III. Robert Boyle Çalışması Dünyada ilk kimya laboratuvarını kurmuştur. Kütlenin Korunumu Kanunu'nu. ortaya koymuştur. D) ve III Bir gaz örneğinin basınç-hacim ilişkisini araştırmıştır. modern teorisi Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve I E) I, II ve III elever. CHI ve III Tuz Kil Buna göre 1. Simya kullanı II. Simya yapm III. Simy bilim yargıla A) Yal 5. Sir me da
3.
1. Damitmada kullanılan imbiği geliştirmek
II Kral suyunu elde etmek
DETA
bn
Havanın yanma olayındaki rolünü belirt-
mek
IV Oksijenin havada bulunan bir gaz olduğu-
nu belirtmek
Yukarıdaki olaylardan hangileri Cabir bin
Hayyan'a aittir?
A) I ve
B) II ve III
D) I ve III
ANNINGS
C) III ve IV
E) Il ve IV
Kimya
Kimya Bilimi
3. 1. Damitmada kullanılan imbiği geliştirmek II Kral suyunu elde etmek DETA bn Havanın yanma olayındaki rolünü belirt- mek IV Oksijenin havada bulunan bir gaz olduğu- nu belirtmek Yukarıdaki olaylardan hangileri Cabir bin Hayyan'a aittir? A) I ve B) II ve III D) I ve III ANNINGS C) III ve IV E) Il ve IV
5.
1. Moleküler bileşik
II. Atomik yapılı element
Yukarıda verilen maddelerin sınıflandırılması aşağıda-
kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
1
A) F₂
B) NH3
C) Au
D) K
E) HF
11
CO₂
H₂
03
HNO3
Au
Kimya
Kimya Bilimi
5. 1. Moleküler bileşik II. Atomik yapılı element Yukarıda verilen maddelerin sınıflandırılması aşağıda- kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 1 A) F₂ B) NH3 C) Au D) K E) HF 11 CO₂ H₂ 03 HNO3 Au
Fii
05
Çözüm:
Az
uygulama 10
H₂O+¹ iyonunun toplam e sayısı 27x+3 iyonunun e¯ sayısına eşittir.
+1
Buna göre, 27X ile izotop olan X*¹ taneciği için;
11.3"
it
I. Proton sayısı 13 dür.
II. Nötron sayısı 14 dür.
III. elektron sayısı 12'dir.
yargılarından hangileri doğrudur? (¹80, H)
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I've III
E) I, II ve III
KİMY
-2 (3.1 +1.8)-(1) = 12
C) II ve III
Kimya
Kimya Bilimi
Fii 05 Çözüm: Az uygulama 10 H₂O+¹ iyonunun toplam e sayısı 27x+3 iyonunun e¯ sayısına eşittir. +1 Buna göre, 27X ile izotop olan X*¹ taneciği için; 11.3" it I. Proton sayısı 13 dür. II. Nötron sayısı 14 dür. III. elektron sayısı 12'dir. yargılarından hangileri doğrudur? (¹80, H) A) Yalnız I B) I ve II D) I've III E) I, II ve III KİMY -2 (3.1 +1.8)-(1) = 12 C) II ve III
8. Aristo'nun ortaya koyduğu dört temel element kavra-
mıyla ilgili,
1. Toprak, ateş, hava ve su dört temel elementtir.
II. Düşünceye dayalı olarak ortaya çıkmıştır.
III. Günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Kimya Bilimi
8. Aristo'nun ortaya koyduğu dört temel element kavra- mıyla ilgili, 1. Toprak, ateş, hava ve su dört temel elementtir. II. Düşünceye dayalı olarak ortaya çıkmıştır. III. Günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve III