Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gaz Yasaları Soruları

Ja
- 0°C ta sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan bir miktar XY 3
gazının basıncı 2 atm dir.
23,
34
2x93x2
enterifov 2
2
Gazın bir kısmı X₂ ve Y₂ gazlarını vermek üzere parçalandı-
ğında kaptaki toplam basınç 6 atm ve sıcaklık 273 °C oluyor.
2-29
Buna göre XY3 gazının mot cinsinden yüzde kaçı par-
ta
3a
çalanmıştır? 2ndvardies
212²²9=30=a²
A) 75
// molhareands
C) 37,5
B) 50
D) 25,0
E) 12,5
Kimya
Gaz Yasaları
Ja - 0°C ta sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan bir miktar XY 3 gazının basıncı 2 atm dir. 23, 34 2x93x2 enterifov 2 2 Gazın bir kısmı X₂ ve Y₂ gazlarını vermek üzere parçalandı- ğında kaptaki toplam basınç 6 atm ve sıcaklık 273 °C oluyor. 2-29 Buna göre XY3 gazının mot cinsinden yüzde kaçı par- ta 3a çalanmıştır? 2ndvardies 212²²9=30=a² A) 75 // molhareands C) 37,5 B) 50 D) 25,0 E) 12,5
D)
E)
6+
+4,
4+
I.
II.
+2
ideal
piston
O₂(g)
I
Sabit P
27
2. Bir miktar ideal O, gazının bulunduğu sistemler aşağıda
verilmiştir.
kuj
Etki
/+
Isıtmak
6+
Sabit sıcaklıkta
He(g) eklemek
-4
gaz
↓
O₂(g)
1
2-
2-
A
Bu sistemlere yapılan etkiler ve meydana gelen değişimler M
tabloda verilmiştir.
||
Sabit V
PO₂
↓
+2
D) 7
d gaz
P
02
1
K
Buna göre, verilen değişimlerden kaç tanesi doğrudur?
(He: 4 g/mol, O: 16 g/mol, 1: Artar, ↓: Azalır, →→: Değişmez
P: Basınç, V: Hacim, d: Özkütle)
A) 4
B5
C) 6
19
E) 8
SE
S
A
Kimya
Gaz Yasaları
D) E) 6+ +4, 4+ I. II. +2 ideal piston O₂(g) I Sabit P 27 2. Bir miktar ideal O, gazının bulunduğu sistemler aşağıda verilmiştir. kuj Etki /+ Isıtmak 6+ Sabit sıcaklıkta He(g) eklemek -4 gaz ↓ O₂(g) 1 2- 2- A Bu sistemlere yapılan etkiler ve meydana gelen değişimler M tabloda verilmiştir. || Sabit V PO₂ ↓ +2 D) 7 d gaz P 02 1 K Buna göre, verilen değişimlerden kaç tanesi doğrudur? (He: 4 g/mol, O: 16 g/mol, 1: Artar, ↓: Azalır, →→: Değişmez P: Basınç, V: Hacim, d: Özkütle) A) 4 B5 C) 6 19 E) 8 SE S A
M
Çorlu İMKB Fen Lisesi Kimya Zümresi
BY
D) Z
10.
I
3T
3T
3T
Hea
0,5
0,2
0,5
0,2
Ideal
piston
80
80
A) Yalnız i B) I ve II
D) II ve III
64
44
Yukanda verilen sistemde ideal pistonlu bir
kapta bir miktar He gazı bulunmaktadır. Bu
kaba sabit sıcaklıkta bir miktar CH₂ gazı ek-
leniyor.
div=nid.t
TT
Buna göre,
071
1. Kaptaki gaz yoğunluğu artar.
Birim zamanda birim yüzeye yapılan
ters orant!
çarpma sayısı azalır
Ortalama kinetik enerji değişmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
(CH: 16, He: 4)
C) I ve III
E) 1, Il ve ili
11.
27 °C de deniz seviyesinde, He gazı ile
doldurulan bir meteoroloji balonu 2500 m
yüksekliğe çıkan basınç 0,75 atm, sıcaklık
P₁.V₁
P₂. Vn
Kimya
Gaz Yasaları
M Çorlu İMKB Fen Lisesi Kimya Zümresi BY D) Z 10. I 3T 3T 3T Hea 0,5 0,2 0,5 0,2 Ideal piston 80 80 A) Yalnız i B) I ve II D) II ve III 64 44 Yukanda verilen sistemde ideal pistonlu bir kapta bir miktar He gazı bulunmaktadır. Bu kaba sabit sıcaklıkta bir miktar CH₂ gazı ek- leniyor. div=nid.t TT Buna göre, 071 1. Kaptaki gaz yoğunluğu artar. Birim zamanda birim yüzeye yapılan ters orant! çarpma sayısı azalır Ortalama kinetik enerji değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? (CH: 16, He: 4) C) I ve III E) 1, Il ve ili 11. 27 °C de deniz seviyesinde, He gazı ile doldurulan bir meteoroloji balonu 2500 m yüksekliğe çıkan basınç 0,75 atm, sıcaklık P₁.V₁ P₂. Vn
12.
1
C₂H5OH(g)
3L
C₂H5OH(s)
D) II ve III
2
Boş
3L
Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu açılarak ye-
teri kadar bekleniyor.
Buna göre;
I. Etil alkolün (C₂H5OH) buhar basıncı yarıya iner.
II. Birim hacimdeki buhar moleküllerinin sayısı değişmez.
III. Sıvı haldeki etil alkol (C₂H5OH) moleküllerinin sayısı
azalır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
(Kapta yeteri kadar etil alkol (C₂H5OH) bulunmaktadır)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) ve II
E) I ve
Kimya
Gaz Yasaları
12. 1 C₂H5OH(g) 3L C₂H5OH(s) D) II ve III 2 Boş 3L Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu açılarak ye- teri kadar bekleniyor. Buna göre; I. Etil alkolün (C₂H5OH) buhar basıncı yarıya iner. II. Birim hacimdeki buhar moleküllerinin sayısı değişmez. III. Sıvı haldeki etil alkol (C₂H5OH) moleküllerinin sayısı azalır. yargılarından hangileri yanlıştır? (Kapta yeteri kadar etil alkol (C₂H5OH) bulunmaktadır) A) Yalnız I B) Yalnız II C) ve II E) I ve
16.
14 g
N2(g)
25 °C
28 g
CO(g)
25 °C
1 L
Yukarıdaki kapta bulunan gazların hacim
ve sıcaklıkları eşittir.
N₂ gazının basıncı 5 atm ise CO gazının
basıncı kaç atm'dir? (Gazlar ideal kabul
edilecektir.) (C: 12, O: 16, N: 14)
A) 8
B) 10 C) 15 D) 20 E) 30
Kimya
Gaz Yasaları
16. 14 g N2(g) 25 °C 28 g CO(g) 25 °C 1 L Yukarıdaki kapta bulunan gazların hacim ve sıcaklıkları eşittir. N₂ gazının basıncı 5 atm ise CO gazının basıncı kaç atm'dir? (Gazlar ideal kabul edilecektir.) (C: 12, O: 16, N: 14) A) 8 B) 10 C) 15 D) 20 E) 30
ÖRNEK 4
Yandaki hareketli pistonlu kapta bulunan bir miktar X gazının sıcaklığı
500°K'den 100°K'ye düşürülüyor.
Buna göre;
I. Piston a noktasında durur.
II. Birim hacimdeki gaz miktarı artar.
III. X gazının PxV değeri azalır.
yargılarından hangileri doğru olur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
e
d
C
b
CO
a
X(g)
Kimya
Gaz Yasaları
ÖRNEK 4 Yandaki hareketli pistonlu kapta bulunan bir miktar X gazının sıcaklığı 500°K'den 100°K'ye düşürülüyor. Buna göre; I. Piston a noktasında durur. II. Birim hacimdeki gaz miktarı artar. III. X gazının PxV değeri azalır. yargılarından hangileri doğru olur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III e d C b CO a X(g)
66
5. Serap, Nesrin ve Nazan'ın aynı sıcaklıkta sırasıyla O₂, N₂
ve He gazları ile yaptıkları deneylerin sonuçları aşağıdaki
grafikte veriliyor.
P
LT
He
N₂
02
D) I ve III
Nazan
Nesrin
Serap
Buna göre,
1. Nazan'ın yaptığı deneylerdeki gaz diğerlerine göre en
çok mol sayısına sahiptir.
II. Serap'ın yaptığı deneydeki gaz diğerlerine göre en
çok kütleye sahiptir.
V
II. Her üç deneydeki gazların sıcaklıkları aynı olduğun-
dan gazların ortalama kinetik enerjileri aynı olur.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(He: 4, N: 14, O: 16)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
7. L
hi
F
K
da
B
00
ta
ri
m
Kimya
Gaz Yasaları
66 5. Serap, Nesrin ve Nazan'ın aynı sıcaklıkta sırasıyla O₂, N₂ ve He gazları ile yaptıkları deneylerin sonuçları aşağıdaki grafikte veriliyor. P LT He N₂ 02 D) I ve III Nazan Nesrin Serap Buna göre, 1. Nazan'ın yaptığı deneylerdeki gaz diğerlerine göre en çok mol sayısına sahiptir. II. Serap'ın yaptığı deneydeki gaz diğerlerine göre en çok kütleye sahiptir. V II. Her üç deneydeki gazların sıcaklıkları aynı olduğun- dan gazların ortalama kinetik enerjileri aynı olur. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (He: 4, N: 14, O: 16) A) Yalnız I B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II 7. L hi F K da B 00 ta ri m
59. Soru
Hll.
1. H₂O (SU) X
II. Fe (Demir) X
0₂ (Oksijen) →gazdır.)
Yukarıdaki maddelerden hangilerinin 4 molu NK'da 89,61 hacim
kaplar?
A) Yalnız I
Normal kosellerde
0°C, 10tm
B) Yalnız II
H₂C
C) Yalnız III
Fe ketdir.
hacimleriyle ilgili öngon
bulunuloma 2
DI ve III
E) I, II ve III
bunun hesabını nasıl yapıcam?
siu,
Kimya
Gaz Yasaları
59. Soru Hll. 1. H₂O (SU) X II. Fe (Demir) X 0₂ (Oksijen) →gazdır.) Yukarıdaki maddelerden hangilerinin 4 molu NK'da 89,61 hacim kaplar? A) Yalnız I Normal kosellerde 0°C, 10tm B) Yalnız II H₂C C) Yalnız III Fe ketdir. hacimleriyle ilgili öngon bulunuloma 2 DI ve III E) I, II ve III bunun hesabını nasıl yapıcam? siu,
1. Sürtünmesiz ve hareketli pistonlu bir kapta bulunan ve si-
caklığı 50 °C olan bir miktar ideal gazın belirli bir basınç-
taki hacmi V,'dir. Aynı basınçta gazın sıcaklığı 100 °C'ye
çıkarıldığında ise hacmi V,'dir.
Buna göre, V, ile V, arasındaki bağıntı aşağıdakilerden
1
hangisidir?
= 2V₁
2
B) V₂ = 0,5V₁
D) V₂ > 2V₁
E) V₂ = V₁
C) V₂ <2V₁
Kimya
Gaz Yasaları
1. Sürtünmesiz ve hareketli pistonlu bir kapta bulunan ve si- caklığı 50 °C olan bir miktar ideal gazın belirli bir basınç- taki hacmi V,'dir. Aynı basınçta gazın sıcaklığı 100 °C'ye çıkarıldığında ise hacmi V,'dir. Buna göre, V, ile V, arasındaki bağıntı aşağıdakilerden 1 hangisidir? = 2V₁ 2 B) V₂ = 0,5V₁ D) V₂ > 2V₁ E) V₂ = V₁ C) V₂ <2V₁
4.
0
O
O
X
06
n mol
(
Şekildeki sabit hacimli kapta n mol ideal X gazı bulunmaktadır. Gazın mutlak sıcaklığı TK iken basıncı
760 mmHg'dir.
Kaptaki gaz basıncını, aşağıda verilen sıcaklık değerlerinde istenilen birime göre yazınız.
2 T K'de
3 T K'de
5
2
T K'de
4 T K'de
atm
cmHg
mmHg
Torr
Kimya
Gaz Yasaları
4. 0 O O X 06 n mol ( Şekildeki sabit hacimli kapta n mol ideal X gazı bulunmaktadır. Gazın mutlak sıcaklığı TK iken basıncı 760 mmHg'dir. Kaptaki gaz basıncını, aşağıda verilen sıcaklık değerlerinde istenilen birime göre yazınız. 2 T K'de 3 T K'de 5 2 T K'de 4 T K'de atm cmHg mmHg Torr
P₁V=nR₁T
1.V= D. 2214, 2
6. Normal koşullarda (0 °C, 1 atm) bulunan C₂H,273.
gazının yoğunluğu kaç g.L-¹ dir? (H = 1, C = 12) 48
C) 3 D) 3,5 E) 4
56
Konu Testi 2
7.
A) 1,25 B) 2,5
d=m
V
4md
16 gram
He(g)
2atm
V. T
Imol
16 gram
CH₂(g)
atm
V, 2T
2-1
56
ait özellikler
Kimya
Gaz Yasaları
P₁V=nR₁T 1.V= D. 2214, 2 6. Normal koşullarda (0 °C, 1 atm) bulunan C₂H,273. gazının yoğunluğu kaç g.L-¹ dir? (H = 1, C = 12) 48 C) 3 D) 3,5 E) 4 56 Konu Testi 2 7. A) 1,25 B) 2,5 d=m V 4md 16 gram He(g) 2atm V. T Imol 16 gram CH₂(g) atm V, 2T 2-1 56 ait özellikler
He (g)
40 cmHg
A)
3 litre
t°C
Kaplar arasındaki musluk açılıp denge kurulduğ
He ve CO₂ gazlarının basınçları ve sistemin basing
cmHg olur? (He: 4, C: 12, O: 16 g/mol)
12
PHeer onland
15
B)
C) 12
D)
10
E)
12
PCHA
42
36
s 42
24
18
ka
CO2(g)
60 cmHg
7 litre
t°C
P.
aby Toplam
60
51
54
34
30
Şekildels
ğında se
kaç litre
A) 1
3.
en
Kimya
Gaz Yasaları
He (g) 40 cmHg A) 3 litre t°C Kaplar arasındaki musluk açılıp denge kurulduğ He ve CO₂ gazlarının basınçları ve sistemin basing cmHg olur? (He: 4, C: 12, O: 16 g/mol) 12 PHeer onland 15 B) C) 12 D) 10 E) 12 PCHA 42 36 s 42 24 18 ka CO2(g) 60 cmHg 7 litre t°C P. aby Toplam 60 51 54 34 30 Şekildels ğında se kaç litre A) 1 3. en
2.
ni
Engel
6
1 L
1 L
Po = 1 atm
D) I ve III
N₂(g)
T Kelvin
Engel
ideal piston
14
Şekildeki kabın mutlak sıcaklığı 6T Kelvin yapıldığında,
I. Kaptaki gaz basıncı 3 atm olur.
II. Basınç x hacim değeri (PV) 3 katına çıkar.
III. Kaptaki gazın özkütlesi yarıya düşer.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) II ve III
Priv
4
C) I ve II
2
Kimya
Gaz Yasaları
2. ni Engel 6 1 L 1 L Po = 1 atm D) I ve III N₂(g) T Kelvin Engel ideal piston 14 Şekildeki kabın mutlak sıcaklığı 6T Kelvin yapıldığında, I. Kaptaki gaz basıncı 3 atm olur. II. Basınç x hacim değeri (PV) 3 katına çıkar. III. Kaptaki gazın özkütlesi yarıya düşer. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III E) II ve III Priv 4 C) I ve II 2
6. Elif Duru 27°C'de 1 L Helyum gazı dolu balonun hacmini 1,5 L
yapmak istiyor.
Bunun için Helyum dolu balonu aşağıdaki sıvılardan han-
gisinin içine koyarak ısıtamaz?
(A, B, C, D ve E sıvılarının kaynama noktaları sırasıyla 127°C,
273 °C, 327°C, 357°C, 427°C)
A)
A SIVISI
↑
Isı
C SIVISI
Isı
M
B)
Isı
D)
E SIVISI
B SIVISI
↑
Isı
D SIVISI
Isı
Kimya
Gaz Yasaları
6. Elif Duru 27°C'de 1 L Helyum gazı dolu balonun hacmini 1,5 L yapmak istiyor. Bunun için Helyum dolu balonu aşağıdaki sıvılardan han- gisinin içine koyarak ısıtamaz? (A, B, C, D ve E sıvılarının kaynama noktaları sırasıyla 127°C, 273 °C, 327°C, 357°C, 427°C) A) A SIVISI ↑ Isı C SIVISI Isı M B) Isı D) E SIVISI B SIVISI ↑ Isı D SIVISI Isı
44, 27 "C'de sabit hacimli kapalı bir kapta 0,4 gram H, gazı bulun-
maktadır.
3₁-
W
Kaba,
1.
III.
A) Yalnız I
3,2 gram CH gazı eklemek
2144792
0,8 gram He gazı eklemek X
Sıcaklığı 600 K e çıkarmak
işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında basınç
iki katına çıkar? (H: 1, He: 4, C: 12)
DY ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
11.
R. 300
C) I ve II
4-2
47. PO iyonları derişimi 1,
kaç mg PO iyonu bulu
A) 12
48.
E
B
Yukarıdaki si
Kimya
Gaz Yasaları
44, 27 "C'de sabit hacimli kapalı bir kapta 0,4 gram H, gazı bulun- maktadır. 3₁- W Kaba, 1. III. A) Yalnız I 3,2 gram CH gazı eklemek 2144792 0,8 gram He gazı eklemek X Sıcaklığı 600 K e çıkarmak işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında basınç iki katına çıkar? (H: 1, He: 4, C: 12) DY ve III B) Yalnız II E) I, II ve III 11. R. 300 C) I ve II 4-2 47. PO iyonları derişimi 1, kaç mg PO iyonu bulu A) 12 48. E B Yukarıdaki si
Krallar Kafası
D) CO-H₂O
1. Basınç
II. Hacim
III. Kütle
E) BH3
4. Kapalı bir kaptaki gazın yalnızca mol sayısı değiştirilir-
se,
Køv=XX
DI ve III
niceliklerinden hangileri kesinlikle değişir?
A) Yalnız
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Gaz Yasaları
Krallar Kafası D) CO-H₂O 1. Basınç II. Hacim III. Kütle E) BH3 4. Kapalı bir kaptaki gazın yalnızca mol sayısı değiştirilir- se, Køv=XX DI ve III niceliklerinden hangileri kesinlikle değişir? A) Yalnız B) Yalnız III E) II ve III C) I ve II