Hayatımızda Asitler ve Bazlar Soruları

çalışma
bs
si yan-
mikli bitki
lere ak-
olduğu
olumlu
10. Aşağıdaki grafikte gül bitkisi ve ortanca bitkisinin
toprağın pH yapısına göre çiçek renklerindeki değ
şim verilmiştir.
Gül bitkisinin
çiçek rengi
Ortanca bitkisinin
çiçek rengi
(A) Yalnız III
Cve Ill
H||||||||
Toprağın pH seviyes
14
13
11
10
210
9896 SANTO
-7
5
4
3
2
1
Buna göre, çiçek renkleri ile ilgili,
Toprağın pH değerindeki artış ortanca bitkisinin
nükleotit diziliminde değişime neden olmuştur.
Toprağın pH değeri ortanca bitkisinin çiçek.ren-
ginde değişime neden olurken bu durum gül bit-
kisinin çiçek rengine etki etmez.
III. Aynı çevresel etken tüm canlıların değişiminde
aynı etkiyi ortaya çıkarmaz.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
BI ve II
D) Ilve III
12. Aşat
Bu
len
(U
re
(S
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
çalışma bs si yan- mikli bitki lere ak- olduğu olumlu 10. Aşağıdaki grafikte gül bitkisi ve ortanca bitkisinin toprağın pH yapısına göre çiçek renklerindeki değ şim verilmiştir. Gül bitkisinin çiçek rengi Ortanca bitkisinin çiçek rengi (A) Yalnız III Cve Ill H|||||||| Toprağın pH seviyes 14 13 11 10 210 9896 SANTO -7 5 4 3 2 1 Buna göre, çiçek renkleri ile ilgili, Toprağın pH değerindeki artış ortanca bitkisinin nükleotit diziliminde değişime neden olmuştur. Toprağın pH değeri ortanca bitkisinin çiçek.ren- ginde değişime neden olurken bu durum gül bit- kisinin çiçek rengine etki etmez. III. Aynı çevresel etken tüm canlıların değişiminde aynı etkiyi ortaya çıkarmaz. ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? BI ve II D) Ilve III 12. Aşat Bu len (U re (S
değiştiren
dikatör-
ndikatör
ncisi
un için
n,
ağıda-
1 12
ve
Çamaşır suyu
THUS
Mutfak, tuvalet ve banyo temizliğinde çamaşır suyu ağartıcı
dezenfektan olarak, tuz ruhu ise kireç birikimini ve pas
lekelerini çıkarmada kullanılır. Çamaşır suyu ve tuz ruhu
karıştırılırsa zehirli gaz çıkışı olur.
Tuz ruhu
Çamaşır
suya
Tepkime modeli şekildeki gibidir.
D) I ve Ill
-Sentez Tepkirmeler
2KCl +
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Universiteliy
Zehick
Gaz
Na
H
30₂ 2K
Tepkimeler
A
Buna göre;
1. Tuz ruhunun diğer adı hidroklorik asittin
II. Çamaşır suyunun etken maddesi NaOCI'dir
III. Tepkime denklemi
NaCIO (suda) + HCl(suda) - NaOH(suda) + Cl₂(g)
şeklindedir.
E) I, II ve III
6. Temizlik a
yete bağ
me
ma
C) I ve II
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
değiştiren dikatör- ndikatör ncisi un için n, ağıda- 1 12 ve Çamaşır suyu THUS Mutfak, tuvalet ve banyo temizliğinde çamaşır suyu ağartıcı dezenfektan olarak, tuz ruhu ise kireç birikimini ve pas lekelerini çıkarmada kullanılır. Çamaşır suyu ve tuz ruhu karıştırılırsa zehirli gaz çıkışı olur. Tuz ruhu Çamaşır suya Tepkime modeli şekildeki gibidir. D) I ve Ill -Sentez Tepkirmeler 2KCl + yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Universiteliy Zehick Gaz Na H 30₂ 2K Tepkimeler A Buna göre; 1. Tuz ruhunun diğer adı hidroklorik asittin II. Çamaşır suyunun etken maddesi NaOCI'dir III. Tepkime denklemi NaCIO (suda) + HCl(suda) - NaOH(suda) + Cl₂(g) şeklindedir. E) I, II ve III 6. Temizlik a yete bağ me ma C) I ve II
üne oda koşul-
ri eşit hacimler-
H değerinden
mi 20 olabilir.
çözelti kırmı-
C) I ve II
8-D
1827 yılında Wohler tarafından bulunan X elementi yumuşak,
gümüşümsü renkte, hafif bir metaldir.
0
X
Yukarıdaki periyodik sistemde yeri verilen X elementi ile il-
gili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Asit çözeltileri ile H₂ gazı açığa çıkarır.
B) Oluşturduğu X₂O3 oksidi amfoter özellik gösterir.
Nitrat iyonu ile 4 atomlu tuz sınıfı bileşik oluşturur.
D) NaOH çözeltisi ile tepkimesinden H₂ gazı oluşur.
E) Hidroksitli X(OH), bileşiği bazik özellik gösterir.
221
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
üne oda koşul- ri eşit hacimler- H değerinden mi 20 olabilir. çözelti kırmı- C) I ve II 8-D 1827 yılında Wohler tarafından bulunan X elementi yumuşak, gümüşümsü renkte, hafif bir metaldir. 0 X Yukarıdaki periyodik sistemde yeri verilen X elementi ile il- gili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Asit çözeltileri ile H₂ gazı açığa çıkarır. B) Oluşturduğu X₂O3 oksidi amfoter özellik gösterir. Nitrat iyonu ile 4 atomlu tuz sınıfı bileşik oluşturur. D) NaOH çözeltisi ile tepkimesinden H₂ gazı oluşur. E) Hidroksitli X(OH), bileşiği bazik özellik gösterir. 221
1-0
6.
Saf su ile seyreltme
HTROH çözeltisi ile nötrleştirme
işlemlerinden hangileri yapılmış olabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız III
Gündelik yaşamda birçok yerde kimyasal tepkimeler gerçekle-
şir. Bunlardan bir tanesi de mermer üzerinde bırakılmış limon
gibi asidik maddelerin mermer ile tepkimeye girerek karbondi-
oksit gazı oluşturmasıdır.
Mermer (CaCO3) den yapılmış tezgah üzerine kesilmiş limon
(sitrik asit) bırakıldığında, kalsiyum sitrat tuzu, su (H₂O) ve kar-
bondioksit (CO₂) maddeleri oluşur.
D) I ve III
Buna göre,
Mermer bazik özellikte bir tuzdur.
Sitrik asit mermer ile nötrleşme tepkimesi vermiştir.
Tepkimede oluşan karbondioksit gazı bir bazik oksit olan
pas ile tuz ve hidrojen gazı oluşturur.
yargılarından hangileri doğrudur?
2-C
E) Il ve Ill
B) Yalnız II
C) I ve II
EX, II ve III
3-D
C) I ve II
4-C
222
8
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
1-0 6. Saf su ile seyreltme HTROH çözeltisi ile nötrleştirme işlemlerinden hangileri yapılmış olabilir? A) Yalnız I D) II ve III A) Yalnız I B) Yalnız III Gündelik yaşamda birçok yerde kimyasal tepkimeler gerçekle- şir. Bunlardan bir tanesi de mermer üzerinde bırakılmış limon gibi asidik maddelerin mermer ile tepkimeye girerek karbondi- oksit gazı oluşturmasıdır. Mermer (CaCO3) den yapılmış tezgah üzerine kesilmiş limon (sitrik asit) bırakıldığında, kalsiyum sitrat tuzu, su (H₂O) ve kar- bondioksit (CO₂) maddeleri oluşur. D) I ve III Buna göre, Mermer bazik özellikte bir tuzdur. Sitrik asit mermer ile nötrleşme tepkimesi vermiştir. Tepkimede oluşan karbondioksit gazı bir bazik oksit olan pas ile tuz ve hidrojen gazı oluşturur. yargılarından hangileri doğrudur? 2-C E) Il ve Ill B) Yalnız II C) I ve II EX, II ve III 3-D C) I ve II 4-C 222 8
YT/Fen Bilimleri
H₂SO4
Sülfürik asit
Yukarıdaki cam kapta bulunan madde ile ilgili;
1. Nem çekici özelliğe sahiptir.
II. Derişik çözeltisine Cu metali atılırsa H gazı açığa
çıkar.
III. Halk arasında tuz ruhu olarak bilinir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) Il vell
E), II ve III
C) ve II
Yanıt Yayınları
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
YT/Fen Bilimleri H₂SO4 Sülfürik asit Yukarıdaki cam kapta bulunan madde ile ilgili; 1. Nem çekici özelliğe sahiptir. II. Derişik çözeltisine Cu metali atılırsa H gazı açığa çıkar. III. Halk arasında tuz ruhu olarak bilinir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) Il vell E), II ve III C) ve II Yanıt Yayınları
ran metallere
gibi bazı me-
sitlerle etkile-
sınıflandırılır.
enli bazı asit-
arı açığa çı
by metaller
ngisinde
TEST 5
1. Aşağıdakilerin hangisi doğal gıdaların yapısında bulunan
asitlerden biri değildir?
A) Laktik asit
B) Fosforik asit
D) Folik asit
E) Sitrik asit
Malik asit
ullanılan tuz ruhu ve ça-
4.
HAYATIMIZDA A
II. Sirke
II. Zaç yağ
Yukandaki çözem
dirabilir?
A) Yalnız I
D
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
ran metallere gibi bazı me- sitlerle etkile- sınıflandırılır. enli bazı asit- arı açığa çı by metaller ngisinde TEST 5 1. Aşağıdakilerin hangisi doğal gıdaların yapısında bulunan asitlerden biri değildir? A) Laktik asit B) Fosforik asit D) Folik asit E) Sitrik asit Malik asit ullanılan tuz ruhu ve ça- 4. HAYATIMIZDA A II. Sirke II. Zaç yağ Yukandaki çözem dirabilir? A) Yalnız I D
3. Çamaşır sodası (Na2CO3),
1. Cam üretimi
II. Gıda sanayi
L.H.
Temizlik malzemesi üretimi
yukarıdaki alanlardan hangilerinde kullanılır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve Il
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
3. Çamaşır sodası (Na2CO3), 1. Cam üretimi II. Gıda sanayi L.H. Temizlik malzemesi üretimi yukarıdaki alanlardan hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) I, II ve III C) I ve Il
14.
DENEME-3
1. CaCO3(k) + ISI →→ Cao(k) + CO₂(g)
(Kireç taşının bozunması analiz tepkimesidir.)
II. Cao(k) + H₂O(s) → Ca(OH)₂(k) + ISI
(Kireç söndürme çözünme-çökelme tepkimesidir.)
III. Ca(OH)₂(aq) + CO₂(g) → CaCO3(k)+H₂O(s)+ISI
(Kirecin sertleşmesi asit-baz tepkimesidir.)
Yukarıdaki tepkimelerden hangilerine ilişkin parantez
içinde verilen bilgi doğrudur?
A) Yalnız 1
BY ve II
D) II ve III
C) I ve III
Even
E) II ve III
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
14. DENEME-3 1. CaCO3(k) + ISI →→ Cao(k) + CO₂(g) (Kireç taşının bozunması analiz tepkimesidir.) II. Cao(k) + H₂O(s) → Ca(OH)₂(k) + ISI (Kireç söndürme çözünme-çökelme tepkimesidir.) III. Ca(OH)₂(aq) + CO₂(g) → CaCO3(k)+H₂O(s)+ISI (Kirecin sertleşmesi asit-baz tepkimesidir.) Yukarıdaki tepkimelerden hangilerine ilişkin parantez içinde verilen bilgi doğrudur? A) Yalnız 1 BY ve II D) II ve III C) I ve III Even E) II ve III
Nötron sayısı elektron sayısından 2 fazla olan Cr
iyonunun kütle numarası 37 dir.
Buna göre, Cl atomunun katman elektron dizilimi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak göste-
rilmiştir?
A)
C)
10
17
E)
21
B)
D)
16
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
Nötron sayısı elektron sayısından 2 fazla olan Cr iyonunun kütle numarası 37 dir. Buna göre, Cl atomunun katman elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak göste- rilmiştir? A) C) 10 17 E) 21 B) D) 16
?
+
a
1-
N
r-
4.
Gaz
He
CHA
0₂
Mol kütlesi
(g/mol)
4
He
A)
T
B)
T
C)
2T
D)
4T
E) 8T
16
32
Difüzyon
hızı
CH4
2T
4T
4T
8T
V
V
V
+
Mutlak sıcaklık
(K)
T₁
Yukarıdaki tabloda verilen gazların difüzyon hızları eşittir.
Buna göre, sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
T₂
0₂
T
8T
T3
T.00
T
2T
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
? + a 1- N r- 4. Gaz He CHA 0₂ Mol kütlesi (g/mol) 4 He A) T B) T C) 2T D) 4T E) 8T 16 32 Difüzyon hızı CH4 2T 4T 4T 8T V V V + Mutlak sıcaklık (K) T₁ Yukarıdaki tabloda verilen gazların difüzyon hızları eşittir. Buna göre, sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? T₂ 0₂ T 8T T3 T.00 T 2T
14. Aşağıda verilenlerden hangisi asitlerin, bazların ve
tuzların sulu çözeltilerinin ortak özelliğidir?
A) Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler.
B) Oda sıcaklığında pH değerleri 7'den büyüktür.
C) Elektrik akımını iletirler.
D) İçerdikleri H* iyonunun sayısı OH iyonundan
fazladır.
E) Amfoter metallere etki ederek H, gazı açığa
çıkarırlar.
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
14. Aşağıda verilenlerden hangisi asitlerin, bazların ve tuzların sulu çözeltilerinin ortak özelliğidir? A) Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler. B) Oda sıcaklığında pH değerleri 7'den büyüktür. C) Elektrik akımını iletirler. D) İçerdikleri H* iyonunun sayısı OH iyonundan fazladır. E) Amfoter metallere etki ederek H, gazı açığa çıkarırlar.
Dimpler BambanYA
Sistematik adı "nitrik asit" olan kimyasal madde ile ilgili;
Yaygın adı kezzap'tır.
U.
1. Formülü HNO3'tür.
TOOT
mimibnelistan (hamn A
them
I. Yapısını oluşturan H, O ve N element atomlarının
özelliklerini gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
Dimpler BambanYA Sistematik adı "nitrik asit" olan kimyasal madde ile ilgili; Yaygın adı kezzap'tır. U. 1. Formülü HNO3'tür. TOOT mimibnelistan (hamn A them I. Yapısını oluşturan H, O ve N element atomlarının özelliklerini gösterir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
cacos
4. Çamaşır sodası ve kireç taşı için;
V
I. Bazik özellik gösterme
II. C ve O elementlerini içerme
III. Sert suları yumuşatma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız II
B) ve III
D) | ve III
Quell
ve Il
EXI, II ve III
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
cacos 4. Çamaşır sodası ve kireç taşı için; V I. Bazik özellik gösterme II. C ve O elementlerini içerme III. Sert suları yumuşatma özelliklerinden hangileri ortaktır? A) Yalnız II B) ve III D) | ve III Quell ve Il EXI, II ve III
8.
B
Y çözeltisi
X çözeltisi
Şekilde gösterilen kapların içerisine Al metali daldırıldı-
ğında yalnız X çözeltisinin olduğu kapta H₂ gazı açığa
çıkmaktadır.
Buna göre,
bir asit çözeltisidir.
zayıf bir bazdır. / NOS?
VIII A metali aktif metaldir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II
D) Ive Ill
E I, II ve III
C) I ve II
9. A₂ ile AY bileşikleri oluşturulurken eşit kütlede A alın-
n
iğindeki
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
8. B Y çözeltisi X çözeltisi Şekilde gösterilen kapların içerisine Al metali daldırıldı- ğında yalnız X çözeltisinin olduğu kapta H₂ gazı açığa çıkmaktadır. Buna göre, bir asit çözeltisidir. zayıf bir bazdır. / NOS? VIII A metali aktif metaldir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II D) Ive Ill E I, II ve III C) I ve II 9. A₂ ile AY bileşikleri oluşturulurken eşit kütlede A alın- n iğindeki
7.
Günlük yaşamımızda asit - baz tepkimeleri önemli
bir yer tutmaktadır.
Aşağıda verilen örneklerden hangisi asit - baz
tepkimesi değildir?
Asitli toprağın verimini arttırmak için kireç veya
odun külü kullanılması
B) Portakal suyundan asitli içecek üretilmesi
C Diş çürümelerinin önlemek için diş macunu
kullanılması
Kek yapımında kabartma tozunun kullanılması
E Sabun üretiminde sud kostik kullanılması
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
7. Günlük yaşamımızda asit - baz tepkimeleri önemli bir yer tutmaktadır. Aşağıda verilen örneklerden hangisi asit - baz tepkimesi değildir? Asitli toprağın verimini arttırmak için kireç veya odun külü kullanılması B) Portakal suyundan asitli içecek üretilmesi C Diş çürümelerinin önlemek için diş macunu kullanılması Kek yapımında kabartma tozunun kullanılması E Sabun üretiminde sud kostik kullanılması
7.
1. [CH₂ - CH₂] a. Monomer
II. -CH₂-CH₂-b. Polimer
III. [CH₂=CH₂] c. Mer
Verilenlerin kavramlar ile eşleştirilmesi
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
C) I. a
D) I. c
E) I. b
A) I. c
II. a
III. b
B) I. b
II. c
III. a
1-b
11. b
III. c
ll. b
III. a
II. a
III. c
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
7. 1. [CH₂ - CH₂] a. Monomer II. -CH₂-CH₂-b. Polimer III. [CH₂=CH₂] c. Mer Verilenlerin kavramlar ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? C) I. a D) I. c E) I. b A) I. c II. a III. b B) I. b II. c III. a 1-b 11. b III. c ll. b III. a II. a III. c