Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hayatımızda Asitler ve Bazlar Soruları

TYT/ KİMYA
6. 25 °C'de bulunan X ve Y çözeltilerinin pH değerleri veril-
miştir.
gibig eyembiqet hom
liev
pH = 1
pH = 13
Buna göre; X ve Y çözeltileri için verilen, no
1. X çözeltisi kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirir.
II. Y çözeltisinde H₂O* sayısı, OH sayısından fazladır.
III. X ile Y arasında nötralleşme tepkimesi gerçekleşir.
IV. Her iki çözelti de elektriği iletir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ye II
BYIII ve IV
D) II, III ve IV
C) II ye IV
BESLIGATIONS
E) I, II, III ve IV
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
TYT/ KİMYA 6. 25 °C'de bulunan X ve Y çözeltilerinin pH değerleri veril- miştir. gibig eyembiqet hom liev pH = 1 pH = 13 Buna göre; X ve Y çözeltileri için verilen, no 1. X çözeltisi kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirir. II. Y çözeltisinde H₂O* sayısı, OH sayısından fazladır. III. X ile Y arasında nötralleşme tepkimesi gerçekleşir. IV. Her iki çözelti de elektriği iletir. yargılarından hangileri doğrudur? A) I ye II BYIII ve IV D) II, III ve IV C) II ye IV BESLIGATIONS E) I, II, III ve IV
8. Aşağıda bazı güvenlik uyarı işaretleri verilmiştir.
!
${{{
A)
-Zaçyagı
B) Çamaşır suyu
C)
Çamaşır suyu
D)
Azot gazı
E) Kurşun metali
||
Yukarıdaki güvenlik uyarı işaretlerinin bulunabileceği
maddelerden hangileri doğru verilmiştir?
II
Yemek tuzu
Kireç taşı
Hidrojen sülfür
Kurşun metali
Kireç taşı
Sirke
Kalay
Sönmüş kireç
Aseton
Etil alkol
10.
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
8. Aşağıda bazı güvenlik uyarı işaretleri verilmiştir. ! ${{{ A) -Zaçyagı B) Çamaşır suyu C) Çamaşır suyu D) Azot gazı E) Kurşun metali || Yukarıdaki güvenlik uyarı işaretlerinin bulunabileceği maddelerden hangileri doğru verilmiştir? II Yemek tuzu Kireç taşı Hidrojen sülfür Kurşun metali Kireç taşı Sirke Kalay Sönmüş kireç Aseton Etil alkol 10.
14.
I. CH3COOH(suda) ile NaOH(suda)
II. HCl(suda) ile HNO3(suda)
III. KOH(suda) ile Ca(OH)₂(suda)
Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri karış-
tırıldığında,
H+(suda) + OH-(suda) → H₂O(s)
tepkimesi gerçekleşir?
AYalnız I
D) II ve III
B) I ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
14. I. CH3COOH(suda) ile NaOH(suda) II. HCl(suda) ile HNO3(suda) III. KOH(suda) ile Ca(OH)₂(suda) Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri karış- tırıldığında, H+(suda) + OH-(suda) → H₂O(s) tepkimesi gerçekleşir? AYalnız I D) II ve III B) I ve II E) I, II ve III C) I ve III
9. ÜNİTE TEST
1. X, Y ve Z metalleri ile hidrojenin (H) yükseltgenme eğilim-
leri arasındaki ilişki Z>X> H >Y şeklindedir.
Buna göre;
1. Z²+ çözeltisi, Y metalinden yapılmış kapta saklanamaz.
II.X metali HCI çözeltisine daldırıldığında, H*
iyonları indir-
genir.
III. Y'nin elektron alma eğilimi, H'ninkinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Orbital Yayınları
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
9. ÜNİTE TEST 1. X, Y ve Z metalleri ile hidrojenin (H) yükseltgenme eğilim- leri arasındaki ilişki Z>X> H >Y şeklindedir. Buna göre; 1. Z²+ çözeltisi, Y metalinden yapılmış kapta saklanamaz. II.X metali HCI çözeltisine daldırıldığında, H* iyonları indir- genir. III. Y'nin elektron alma eğilimi, H'ninkinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III Orbital Yayınları
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE (S
PH=13
1. POH değeri 1 olan 400 ml NaOH çözeltisine, pH
değeri 2 olan kaç L HCI çözeltisi karıştırılırsa pH
değeri 7 olur?
Çözüm
Ht= 10×3
10-13 4 101.1 - 102 x
4.1014-10-2
10-2
x
3.
10-2
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE (S PH=13 1. POH değeri 1 olan 400 ml NaOH çözeltisine, pH değeri 2 olan kaç L HCI çözeltisi karıştırılırsa pH değeri 7 olur? Çözüm Ht= 10×3 10-13 4 101.1 - 102 x 4.1014-10-2 10-2 x 3. 10-2
11. Aşağıda yaygın adlanı verilen bileşiklerin sulu çözeltileri-
nin asit veya baz olarak sınıflandiniması hangisinde yan-
lış verilmiştir?
Bileşiğin yaygın Sulu çözeltisinin
özelliği
adi
A) Amonyak
B) Sönmüş kireç
C) Sud kostik
D) Sirke asidi
E) Tuz ruhu
Asit
Baz
Baz
Asit V
Asit
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
11. Aşağıda yaygın adlanı verilen bileşiklerin sulu çözeltileri- nin asit veya baz olarak sınıflandiniması hangisinde yan- lış verilmiştir? Bileşiğin yaygın Sulu çözeltisinin özelliği adi A) Amonyak B) Sönmüş kireç C) Sud kostik D) Sirke asidi E) Tuz ruhu Asit Baz Baz Asit V Asit
ar.
irirler.
zı açığa çıkarırlar.
zeltilerine ait genel
irirler.
açığa çıkarırlar.
Kolaydan > Zora
B) Ciltte kayganlık hissi oluştururlar.
C) Suda çözündüklerinde az ya da çok iyonlaşırlar.
D) Tahriş edici ve aşındırıcı özellikleri vardır.
E) Çözeltileri turnusola etki eder.
9.
Suda çözündüğünde hidroksit iyonu oluşturan bir maddele
ilgili,
1. Asidik karakterlidir.
II. Bazik karakterlidir.
III. Kırmızı lahana suyunun rengini değiştirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
D) II ve III
B) Yalnız II
Al Yal
E) I, II ve III
C) I vel
D)
Koyu bir çaya limon sıkıldığ
LpH değerinin değişmesi
It Çayın indikatör özelliği g
I. Çayın soğuması
yukarıda verilenlerden ha
A) Yalnız I
D) I ve II
HCN
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
ar. irirler. zı açığa çıkarırlar. zeltilerine ait genel irirler. açığa çıkarırlar. Kolaydan > Zora B) Ciltte kayganlık hissi oluştururlar. C) Suda çözündüklerinde az ya da çok iyonlaşırlar. D) Tahriş edici ve aşındırıcı özellikleri vardır. E) Çözeltileri turnusola etki eder. 9. Suda çözündüğünde hidroksit iyonu oluşturan bir maddele ilgili, 1. Asidik karakterlidir. II. Bazik karakterlidir. III. Kırmızı lahana suyunun rengini değiştirir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız ! D) II ve III B) Yalnız II Al Yal E) I, II ve III C) I vel D) Koyu bir çaya limon sıkıldığ LpH değerinin değişmesi It Çayın indikatör özelliği g I. Çayın soğuması yukarıda verilenlerden ha A) Yalnız I D) I ve II HCN
3.1. Kuvvetli bazdır./
II. Potas kostik olarak bilinir.
III. Kalıp sabun yapımında kullanılır.
Yukarıdakilerden hangisi KOH çözeltisi için doğ-
rudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
Yükseklerde 0
EI, II ve III
CI ve II
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
3.1. Kuvvetli bazdır./ II. Potas kostik olarak bilinir. III. Kalıp sabun yapımında kullanılır. Yukarıdakilerden hangisi KOH çözeltisi için doğ- rudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II Yükseklerde 0 EI, II ve III CI ve II
10. İçerisinde 0,4 mol H₂SO bulunan 1L'lik çözeltinin tama-
men nötrleşmesi için aşağıdaki maddelerden hangisi
asit Xbor-
kullanılabilir?
A) 0,4 mol KOH
B) 0,2 mol Ca(OH)₂
C) 0,8 mol CH₂COOH
D) 0,8 mol NaOH
E) 0,8 mol Mg(OH)2
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
10. İçerisinde 0,4 mol H₂SO bulunan 1L'lik çözeltinin tama- men nötrleşmesi için aşağıdaki maddelerden hangisi asit Xbor- kullanılabilir? A) 0,4 mol KOH B) 0,2 mol Ca(OH)₂ C) 0,8 mol CH₂COOH D) 0,8 mol NaOH E) 0,8 mol Mg(OH)2
11. Derişik H₂SO, sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Elektrik akımını iletir.
B) Bakır (Cu) metali ile tepkimesinden SO₂ gazı oluşur.
C) Seyreltilirken üzerine su dökülmemelidir.
4
D) 1 mol H₂SO içeren çözeltiyi tamamen nötrleştirmek
için 1 mol NaOH içeren çözelti kullanılmalıdır.
E) Mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir.
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
11. Derişik H₂SO, sulu çözeltisi ile ilgili aşağıdaki ifade- lerden hangisi yanlıştır? A) Elektrik akımını iletir. B) Bakır (Cu) metali ile tepkimesinden SO₂ gazı oluşur. C) Seyreltilirken üzerine su dökülmemelidir. 4 D) 1 mol H₂SO içeren çözeltiyi tamamen nötrleştirmek için 1 mol NaOH içeren çözelti kullanılmalıdır. E) Mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirir.
3.
Ill. Karışımı H₂SO4 çözeltisinden geçirme Asidie oort
duris
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I
C) Önce II, sonra I
I. Al
II. Al₂O3
III. Al(OH)3
B) Önce I, sonra II
D) Önce II, sonra III
E) Önce , sonra III
D) I ve II
Amb to retiller
(12
onlin oyither
Yukarıdaki maddelerden hangileri hem asitlerle hem de
bazlarla tepkime verir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
karekö
E) I, II ve III
C) Yalnız III
4. X metali hem HCI hemde NaOH) çözeltisi ile tepkime ver-
mektedir.
Buna göre. X metali aşağıdakilerden hangisi olamaz?
7.
C
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
3. Ill. Karışımı H₂SO4 çözeltisinden geçirme Asidie oort duris işlemlerinden hangileri yapılmalıdır? A) Yalnız I C) Önce II, sonra I I. Al II. Al₂O3 III. Al(OH)3 B) Önce I, sonra II D) Önce II, sonra III E) Önce , sonra III D) I ve II Amb to retiller (12 onlin oyither Yukarıdaki maddelerden hangileri hem asitlerle hem de bazlarla tepkime verir? A) Yalnız I B) Yalnız II karekö E) I, II ve III C) Yalnız III 4. X metali hem HCI hemde NaOH) çözeltisi ile tepkime ver- mektedir. Buna göre. X metali aşağıdakilerden hangisi olamaz? 7. C
eme Sınavı
Kimyasal
L
f
V
asal olan-
en hangi-
TYT/Fen Bilimleri
13. Cemre indikatör hazırlamak üzere laboratuvarda kırmızı
lahana doğrayıp bir beherglasa koyduktan sonra lahana-
ların üzerini örtene kadar sıcak su ilave ediyor. Cemre bir
süre sonra özütlenen kırmızı lahana suyunu süzgeçten
geçiriyor. Elde ettiği süzüntüyü soğuttuktan sonra iki ayrı
deney tüpüne dereceli silindir yardımıyla 30 ml kırmızı la-
hana suyu ekliyor.
30 ml
Cemre I. deney tüpüne bir miktar limon suyu eklediğinde
mor renginin kırmızıya döndüğünü görüyor.
II. deney tüpüne ise bir miktar çamaşır suyu ilave ettiğin-
de mor renginin yeşile döndüğünü görüyor.
- 30 ml
Yukarıda verilen deney aşamaları ve gözlem sonuçla-
rına göre,
a damızı,
1. Kırmızı lahana suyu asidik ortamda kimızı, bazik or-
tamda yeşil renk verir.
II. Kırmızı lahana suyu doğal indikatördür.
III. Kırmızı lahana suyu asidik ve bazik bileşiklerin ayırte-
dilmesinde kullanılabilir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
A
C) I ve II
Il ve III
14. Diyabet has
hekimine g
ANTIKOR
dığını öğre
hem de ök
Hastanın
Adı-Sc
T.C. Kim
Hastanu
Tabibin
Reçete
1. Et
II. iğ
là một
da
III. A
ta
yargı
A) Ya
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
eme Sınavı Kimyasal L f V asal olan- en hangi- TYT/Fen Bilimleri 13. Cemre indikatör hazırlamak üzere laboratuvarda kırmızı lahana doğrayıp bir beherglasa koyduktan sonra lahana- ların üzerini örtene kadar sıcak su ilave ediyor. Cemre bir süre sonra özütlenen kırmızı lahana suyunu süzgeçten geçiriyor. Elde ettiği süzüntüyü soğuttuktan sonra iki ayrı deney tüpüne dereceli silindir yardımıyla 30 ml kırmızı la- hana suyu ekliyor. 30 ml Cemre I. deney tüpüne bir miktar limon suyu eklediğinde mor renginin kırmızıya döndüğünü görüyor. II. deney tüpüne ise bir miktar çamaşır suyu ilave ettiğin- de mor renginin yeşile döndüğünü görüyor. - 30 ml Yukarıda verilen deney aşamaları ve gözlem sonuçla- rına göre, a damızı, 1. Kırmızı lahana suyu asidik ortamda kimızı, bazik or- tamda yeşil renk verir. II. Kırmızı lahana suyu doğal indikatördür. III. Kırmızı lahana suyu asidik ve bazik bileşiklerin ayırte- dilmesinde kullanılabilir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II A C) I ve II Il ve III 14. Diyabet has hekimine g ANTIKOR dığını öğre hem de ök Hastanın Adı-Sc T.C. Kim Hastanu Tabibin Reçete 1. Et II. iğ là một da III. A ta yargı A) Ya
CAP
SKırmızı
Mavi
A) Deterjan
C) Kan
Renksiz
4Aşağıdakilerden
4 Aşağıdakilerden hangisi ile hazırlanan sulu
çözeltinin üzerine mavi turnusol kağıdı atılırsa
kağıdın rengi kırmızı olur?
B) Amonyak
D) Diş macunu
E) Portakal suyu
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
CAP SKırmızı Mavi A) Deterjan C) Kan Renksiz 4Aşağıdakilerden 4 Aşağıdakilerden hangisi ile hazırlanan sulu çözeltinin üzerine mavi turnusol kağıdı atılırsa kağıdın rengi kırmızı olur? B) Amonyak D) Diş macunu E) Portakal suyu
Asit ve bazlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
doğrudur?
A Saf suda CaO katısı çözündüğünde pH değeri azalır.
B) NaCl sulu çözeltisinde O₂ gazı çözünürse pH değeri
azalır.
CNaOH sulu çözeltisine saf su eklenirse H* iyon derişimi
azalır.
D)) Saf suda NH3 gazı çözünürse oluşan çözelti turnusol
kâğıdını maviye çevirir.
02 lomp et = HO)
E) NaOH sulu çözeltisine Fe katısı eklenirse H, gazı açığa
çıkar.
sinisY (A
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
Asit ve bazlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A Saf suda CaO katısı çözündüğünde pH değeri azalır. B) NaCl sulu çözeltisinde O₂ gazı çözünürse pH değeri azalır. CNaOH sulu çözeltisine saf su eklenirse H* iyon derişimi azalır. D)) Saf suda NH3 gazı çözünürse oluşan çözelti turnusol kâğıdını maviye çevirir. 02 lomp et = HO) E) NaOH sulu çözeltisine Fe katısı eklenirse H, gazı açığa çıkar. sinisY (A
8.
0
X
X
Diş macunu
E) Süt
B) Şekerli su
Yoğurt
Çamaşır suyu
pH çizelgesi
7
adi,
Yukarıdaki pH çizelgesinde yerleri belirtilen X, Y ve Z
maddeleri aşağıdakilerden hangileri olabilir?
N+
Y
Asíc
Z
Safsu DI
Tuzlu su
ile Şekerli su
Saf su
Tuzlu su
H
14
tom 1,0
SO Z
Limonata
Sabunlu su
Diş macunu
Sabuntu su
Sirkeli su
BOA
1
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
8. 0 X X Diş macunu E) Süt B) Şekerli su Yoğurt Çamaşır suyu pH çizelgesi 7 adi, Yukarıdaki pH çizelgesinde yerleri belirtilen X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangileri olabilir? N+ Y Asíc Z Safsu DI Tuzlu su ile Şekerli su Saf su Tuzlu su H 14 tom 1,0 SO Z Limonata Sabunlu su Diş macunu Sabuntu su Sirkeli su BOA 1
7.
C17H35COONa
Sabun
A) Yalnız I
C12H35
D) ve III
Deneme - 17
Deterjan
Yukarıda formülleri verilen sabun ve deterjan ile ilgili,
1. Her ikisi de hidrofil ve hidrofob grup içerir.
II. Sabunlar, sert sularda deterjanlara göre daha iyi
temizleme işlemi yaparlar.
III. Deterjanlar, petrol ve türevlerinden elde edildikleri için
çevreyi kirletirler.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
SO Na
C) ve Ill
E) I, II ve III
Kimya
Hayatımızda Asitler ve Bazlar
7. C17H35COONa Sabun A) Yalnız I C12H35 D) ve III Deneme - 17 Deterjan Yukarıda formülleri verilen sabun ve deterjan ile ilgili, 1. Her ikisi de hidrofil ve hidrofob grup içerir. II. Sabunlar, sert sularda deterjanlara göre daha iyi temizleme işlemi yaparlar. III. Deterjanlar, petrol ve türevlerinden elde edildikleri için çevreyi kirletirler. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II SO Na C) ve Ill E) I, II ve III