Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri Soruları

N
Kovalent katılar
ve moleküler ka-
tılar olmak üzere
ikiye ayrılır.
A) Yalnız I
Camdan yapılmış
bir vazo örnek
olarak verilebilir.
Amorf III
Katı
D) I ve III
IV
Tanecikleri düzenli
bir kristal yapı
oluşturmaz.
Amorf katılar ile ilgili olarak verilen yukarıdaki şemada
hangi bilgiler hatalıdır?
Sert değil-
dirler ve sıkış-
tırılabilir.
B) II ve IV
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
N Kovalent katılar ve moleküler ka- tılar olmak üzere ikiye ayrılır. A) Yalnız I Camdan yapılmış bir vazo örnek olarak verilebilir. Amorf III Katı D) I ve III IV Tanecikleri düzenli bir kristal yapı oluşturmaz. Amorf katılar ile ilgili olarak verilen yukarıdaki şemada hangi bilgiler hatalıdır? Sert değil- dirler ve sıkış- tırılabilir. B) II ve IV E) II ve III C) I ve II
2.
t
NaCl bileşiği ile ilgili;
iyonik kristal yapılı bir bileşiktir.
11. Formülüne karşılık gelen bir molekülü yoktur.
H. Örgü yapısında her Na* iyonu 8 tane Cï iyonuna
bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
14
E) I, II ve III
CI ve II
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
2. t NaCl bileşiği ile ilgili; iyonik kristal yapılı bir bileşiktir. 11. Formülüne karşılık gelen bir molekülü yoktur. H. Örgü yapısında her Na* iyonu 8 tane Cï iyonuna bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II 14 E) I, II ve III CI ve II
Öğrencilerden aşağıda verilen katı örneklerini amorf ve iyonik
katı olarak ayırmaları istenmiştir.
• Cam
• Altın
●
Plastik
• Yemek tuzu
• Magnezyum oksit
Buna göre hangi katı örneği açıkta kalır?
A) Plastik
B) Yemek tuzu
Amorf katı
DY Altın
nem
İyonik katı
C) Cam
E) Magnezyum oksit
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
Öğrencilerden aşağıda verilen katı örneklerini amorf ve iyonik katı olarak ayırmaları istenmiştir. • Cam • Altın ● Plastik • Yemek tuzu • Magnezyum oksit Buna göre hangi katı örneği açıkta kalır? A) Plastik B) Yemek tuzu Amorf katı DY Altın nem İyonik katı C) Cam E) Magnezyum oksit
KARMA
TEST 1
Maddelerin fiziksel hâlleri ile ilgili;
1. Sıcaklığına bağlı olarak değişebilir,
II. Maddenin en düzenli hâli gaz hâlidir,
III. Maddeler plazma hâlinde atom, iyon ve molekül olarak
bulunabilir
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
KARMA TEST 1 Maddelerin fiziksel hâlleri ile ilgili; 1. Sıcaklığına bağlı olarak değişebilir, II. Maddenin en düzenli hâli gaz hâlidir, III. Maddeler plazma hâlinde atom, iyon ve molekül olarak bulunabilir yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
10. Kovalent katılar ile ilgili,
1. Kovalent kristallerin birim taneciği moleküllerdir.
II. Erime noktaları çok yüksektir.
III. Elmas ve grafit kovalent kristallerin en tipik örnekler
dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
10. Kovalent katılar ile ilgili, 1. Kovalent kristallerin birim taneciği moleküllerdir. II. Erime noktaları çok yüksektir. III. Elmas ve grafit kovalent kristallerin en tipik örnekler dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
13. -
s
Tanecikler arası çekim kuvveti arttıkça kaynama
Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantilidir.
noktası artar.
Px = 1 atm
X(s)
75 °C
P₁ = 0,8 atm P, = 0,6 atm
A) X>Y>Z
B) Y>X> Z
C) Z>X>Y
Z>Y>X
E) X>Z>Y
Y(s)
0
75 °C
1 atm dış basınç altında X, Y ve Z maddelerinin
buhar basınçları yukarıda verilmiştir.
Buna göre, X, Y ve Z sıvılarının tanecikler arası
etkileşimlerinin karşılaştırması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Z(s)
ilon
75 °C
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
13. - s Tanecikler arası çekim kuvveti arttıkça kaynama Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantilidir. noktası artar. Px = 1 atm X(s) 75 °C P₁ = 0,8 atm P, = 0,6 atm A) X>Y>Z B) Y>X> Z C) Z>X>Y Z>Y>X E) X>Z>Y Y(s) 0 75 °C 1 atm dış basınç altında X, Y ve Z maddelerinin buhar basınçları yukarıda verilmiştir. Buna göre, X, Y ve Z sıvılarının tanecikler arası etkileşimlerinin karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Z(s) ilon 75 °C
10.
Sıcaklık
20°C
25°C
30°C
Viskozite (Pa.s)
7608
Su
1,0 x 10-3
0,9 x 10-3
0,8 x 10-3
Yukarıdaki tabloda su ve zeytinyağının farklı sıcaklıklarda-
ki viskoziteleri verilmiştir.
Buna göre;
Aynı sıcaklıkta su, zeytinyağına göre daha akıcıdır.
Il Sıcaklık arttıkça viskozite azalır.
IN Sumolekülleri arasındaki fiziksel etkileşimler daha kuv-
vetlidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Dve Il
Zeytinyağı
84 x 10-3
81 x 10-3
79 x 10-3
B) Yalnız II
innelables e
E) I, II ve I
C) Yalnız III
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
10. Sıcaklık 20°C 25°C 30°C Viskozite (Pa.s) 7608 Su 1,0 x 10-3 0,9 x 10-3 0,8 x 10-3 Yukarıdaki tabloda su ve zeytinyağının farklı sıcaklıklarda- ki viskoziteleri verilmiştir. Buna göre; Aynı sıcaklıkta su, zeytinyağına göre daha akıcıdır. Il Sıcaklık arttıkça viskozite azalır. IN Sumolekülleri arasındaki fiziksel etkileşimler daha kuv- vetlidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Dve Il Zeytinyağı 84 x 10-3 81 x 10-3 79 x 10-3 B) Yalnız II innelables e E) I, II ve I C) Yalnız III
5.
Naftalin, maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, be-
yaz renkli, kendine has özel kokulu, parlak kristal yapılı bir
aromatik hidrokarbondur. Aşağıda naftalinin molekül yapı-
si verilmiştir.
Buna göre, naftalin (C₁0Hg) bileşiği ile ilgili;
Moleküler yapıda kristal katıdır.
Moleküllerini bir arada tutan etkileşim London Kuvvet-
leridir.
●
Molekülleri arasındaki etkileşimler zayıf olduğu için oda
sıcaklığında süblimleşir.
Erime sıcaklığı metalik kristal katılardan daha düşüktür.
Molekülleri arasında kovalent bağ içerir.
yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi doğrudur?
Allomas
A) 1
Naftalin
B) 2
el
C) 3
ir
D) 4
E) 5
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
5. Naftalin, maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, be- yaz renkli, kendine has özel kokulu, parlak kristal yapılı bir aromatik hidrokarbondur. Aşağıda naftalinin molekül yapı- si verilmiştir. Buna göre, naftalin (C₁0Hg) bileşiği ile ilgili; Moleküler yapıda kristal katıdır. Moleküllerini bir arada tutan etkileşim London Kuvvet- leridir. ● Molekülleri arasındaki etkileşimler zayıf olduğu için oda sıcaklığında süblimleşir. Erime sıcaklığı metalik kristal katılardan daha düşüktür. Molekülleri arasında kovalent bağ içerir. yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi doğrudur? Allomas A) 1 Naftalin B) 2 el C) 3 ir D) 4 E) 5
8.
Oda sıcaklığında bulunan aynı ortamdaki X ve Y sıvılarından X'in
buhar basıncı Y'den büyüktür.
X (s)
Buna göre X ve Y sıvıları için;
I. kaynama noktası,
II. tanecikler arası çekim kuvveti,
A) Yalnızl
lon B) Yalnız III
Y (s)
III kaynama anındaki buhar basıncı,
IV. uçuculuk
tön
niceliklerinden hangilerinde X = Y ilişkisi vardır?
D) II ve III
srisd
onsb
E) I, II ve IV
Triben
D
C) I ve III
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
8. Oda sıcaklığında bulunan aynı ortamdaki X ve Y sıvılarından X'in buhar basıncı Y'den büyüktür. X (s) Buna göre X ve Y sıvıları için; I. kaynama noktası, II. tanecikler arası çekim kuvveti, A) Yalnızl lon B) Yalnız III Y (s) III kaynama anındaki buhar basıncı, IV. uçuculuk tön niceliklerinden hangilerinde X = Y ilişkisi vardır? D) II ve III srisd onsb E) I, II ve IV Triben D C) I ve III
18:05 ± 1.
Elme
D) C₁1P22011
s Test
7. Aşağıda verilenlerden hangisi moleküler kristal yapı-
da bir katıdır?
A) SIO₂
B) AIN-
Qall
E) MgSQ
C) BAC
Katılar-1
10.Demir
II. Sofra tuzu
III. Elmas
Yukanda veril
katıdır?
A) Yalnız
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
18:05 ± 1. Elme D) C₁1P22011 s Test 7. Aşağıda verilenlerden hangisi moleküler kristal yapı- da bir katıdır? A) SIO₂ B) AIN- Qall E) MgSQ C) BAC Katılar-1 10.Demir II. Sofra tuzu III. Elmas Yukanda veril katıdır? A) Yalnız
2. katısına ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir.
1. Tanecikleri düzensiz istiflenmiştir.
II. Isıtıldığında yumuşayarak erir.
Buna göre, X maddesi aşağıda verilenlerden hangisi
olabilir?
A) Kireç taşı
D) Demir
B) Şeker
(E) Buz
C) Plastik
Kimya
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
2. katısına ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. 1. Tanecikleri düzensiz istiflenmiştir. II. Isıtıldığında yumuşayarak erir. Buna göre, X maddesi aşağıda verilenlerden hangisi olabilir? A) Kireç taşı D) Demir B) Şeker (E) Buz C) Plastik Kimya
Aşağıdaki olaylardan hangisinin viskozite ile ilgisi
yoktur?
A) Yolları asfaltlarken kullanılan ziftin sıcak olarak
dökülmesi
B) Petekteki balın sıcaklığı artırılarak kavanozlara
doldurulması
C) Su üzerinde yüzen bir toplu iğnenin sıcaklık
artırıldığında suyun dibine batması
D)
E)
Dondurmanın sıcaklığı arttıkça akıcılığının artması
Buzdolabından çıkarılan tereyağın biraz
bekletildiğinde ekmeğe daha kolay sürülmesi
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
Aşağıdaki olaylardan hangisinin viskozite ile ilgisi yoktur? A) Yolları asfaltlarken kullanılan ziftin sıcak olarak dökülmesi B) Petekteki balın sıcaklığı artırılarak kavanozlara doldurulması C) Su üzerinde yüzen bir toplu iğnenin sıcaklık artırıldığında suyun dibine batması D) E) Dondurmanın sıcaklığı arttıkça akıcılığının artması Buzdolabından çıkarılan tereyağın biraz bekletildiğinde ekmeğe daha kolay sürülmesi
(ak
2. Tuzlu su karışıma ait isi - sıcaklık
grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre;
L a - b aralığında buhar ba-
sinci artar.
IL Ortamın basıncı 1 atm den
küçüktür.
III. Kaynama olayı 100 °C'de başlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) II ve III
100
B) Yalnız III
Sıcaklık (°C)
a
Q
E) I ve III
C)Yalnız I
Isı
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
(ak 2. Tuzlu su karışıma ait isi - sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Buna göre; L a - b aralığında buhar ba- sinci artar. IL Ortamın basıncı 1 atm den küçüktür. III. Kaynama olayı 100 °C'de başlar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) II ve III 100 B) Yalnız III Sıcaklık (°C) a Q E) I ve III C)Yalnız I Isı
5.
Kimya
Plastik şişe
A) Kovalent kati
C) İyonik katı
Sofra tuzu
Yukarıda verilen görsellerde aşağıdaki katı türlerin-
den hangisi ile ilgili örnek yer almamaktadır?
E) Moleküler katı
Buz
Cu
Bakır
B Amorf katı
D) Metalik katı
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
5. Kimya Plastik şişe A) Kovalent kati C) İyonik katı Sofra tuzu Yukarıda verilen görsellerde aşağıdaki katı türlerin- den hangisi ile ilgili örnek yer almamaktadır? E) Moleküler katı Buz Cu Bakır B Amorf katı D) Metalik katı
n
1. NaCl bileşiğinin iyon örgü yapısı yan-
daki şekilde gösterilmiştir.
Bu bileşikle ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisi yanlıştır?
A) Kristal örgü yapılı bir bileşiktir.
B) Katı halde elektrik akımını iletmez
C) Oda koşullarında katı halde bulunur.
D) Sivi halde elektrik akımını iletir.
E) Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
n 1. NaCl bileşiğinin iyon örgü yapısı yan- daki şekilde gösterilmiştir. Bu bileşikle ilgili aşağıdaki yargı- lardan hangisi yanlıştır? A) Kristal örgü yapılı bir bileşiktir. B) Katı halde elektrik akımını iletmez C) Oda koşullarında katı halde bulunur. D) Sivi halde elektrik akımını iletir. E) Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
X ve Y sıvılarının aynı sıcaklıktaki viskoziteleri
arasındaki ilişki X > Y şeklindedir.
Buna göre;
X
1. Moleküller arası çekim kuvveti: Y > X'dir.
II. Akıcılık (akış hızı): X> Y'dir. X
III. Aynı sıcaklıktaki uçuculukları: Y> X'dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
CI ve II
E) I, II ve III
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
X ve Y sıvılarının aynı sıcaklıktaki viskoziteleri arasındaki ilişki X > Y şeklindedir. Buna göre; X 1. Moleküller arası çekim kuvveti: Y > X'dir. II. Akıcılık (akış hızı): X> Y'dir. X III. Aynı sıcaklıktaki uçuculukları: Y> X'dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III CI ve II E) I, II ve III