Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri Soruları

N
Kovalent katılar
ve moleküler ka-
tılar olmak üzere
ikiye ayrılır.
A) Yalnız I
Camdan yapılmış
bir vazo örnek
olarak verilebilir.
Amorf III
Katı
D) I ve III
IV
Tanecikleri düzenli
bir kristal yapı
oluşturmaz.
Amorf katılar ile ilgili olarak verilen yukarıdaki şemada
hangi bilgiler hatalıdır?
Sert değil-
dirler ve sıkış-
tırılabilir.
B) II ve IV
E) II ve III
C) I ve II
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
N Kovalent katılar ve moleküler ka- tılar olmak üzere ikiye ayrılır. A) Yalnız I Camdan yapılmış bir vazo örnek olarak verilebilir. Amorf III Katı D) I ve III IV Tanecikleri düzenli bir kristal yapı oluşturmaz. Amorf katılar ile ilgili olarak verilen yukarıdaki şemada hangi bilgiler hatalıdır? Sert değil- dirler ve sıkış- tırılabilir. B) II ve IV E) II ve III C) I ve II
ile
nde
Öğrencilerden aşağıda verilen katı örneklerini amorf ve iyonik
katı olarak ayırmaları istenmiştir.
Cam
Altın
Plastik
Yemek tuzy
Magnezyum oksit
●
●
●
Amorf katı
D) Altın
İyonik katı
J
Buna göre hangi katı örneği açıkta kalır?
A) Plastik
B) Yemek tuzu
C) Cam
E) Magnezyum oksit
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
ile nde Öğrencilerden aşağıda verilen katı örneklerini amorf ve iyonik katı olarak ayırmaları istenmiştir. Cam Altın Plastik Yemek tuzy Magnezyum oksit ● ● ● Amorf katı D) Altın İyonik katı J Buna göre hangi katı örneği açıkta kalır? A) Plastik B) Yemek tuzu C) Cam E) Magnezyum oksit
ONEL
gerçekleşen
ması ile için-
sonuçları
Yalnız III
3. Deniz seviyesinde ağzı açık bir kapta kayna-
makta olan saf bir sıvının kaynama süresince
1. Buhar basıncı
T
de.
II. Sıvının yoğunluğu
III. Ortalama kinetik enerji
4.
niceliklerinden hangiler değişmez?
A) Yalnız
B) Yalnız II
(D) I, II ve III
Hareketli
piston
t
C) II ve III
E) I ve III
Şekildeki sistemde 98°C'de
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
ONEL gerçekleşen ması ile için- sonuçları Yalnız III 3. Deniz seviyesinde ağzı açık bir kapta kayna- makta olan saf bir sıvının kaynama süresince 1. Buhar basıncı T de. II. Sıvının yoğunluğu III. Ortalama kinetik enerji 4. niceliklerinden hangiler değişmez? A) Yalnız B) Yalnız II (D) I, II ve III Hareketli piston t C) II ve III E) I ve III Şekildeki sistemde 98°C'de
sığın izle-
9.
Saf (arı) bir katı için aşağıdaki bilgiler verilmekte-
dir.
-
-
TYT/Fen Bilimleri
Erime sıcaklığı çok yüksektir.
Örgü noktalarında atomlar bulunmaktadır.
Bu özellikleri gösteren katı aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
A) Cam
B) CO₂(k)
D) C(elmas)
C) NaCl(k)
E) Cu(k)
11
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
sığın izle- 9. Saf (arı) bir katı için aşağıdaki bilgiler verilmekte- dir. - - TYT/Fen Bilimleri Erime sıcaklığı çok yüksektir. Örgü noktalarında atomlar bulunmaktadır. Bu özellikleri gösteren katı aşağıdakilerden han- gisi olabilir? A) Cam B) CO₂(k) D) C(elmas) C) NaCl(k) E) Cu(k) 11
3.
Kristal katılarla ilgili,
1. Serttir ve sıkıştırılamazlar.
II. Belirli geometrik şekilleri vardır.
III. Erime noktaları sabittir
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
A) Yalnız I
D) II ve III
Metalik
katılar
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
3. Kristal katılarla ilgili, 1. Serttir ve sıkıştırılamazlar. II. Belirli geometrik şekilleri vardır. III. Erime noktaları sabittir ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve II A) Yalnız I D) II ve III Metalik katılar E) I, II ve III C) I ve III
2.
t
NaCl bileşiği ile ilgili;
iyonik kristal yapılı bir bileşiktir.
11. Formülüne karşılık gelen bir molekülü yoktur.
H. Örgü yapısında her Na* iyonu 8 tane Cï iyonuna
bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
14
E) I, II ve III
CI ve II
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
2. t NaCl bileşiği ile ilgili; iyonik kristal yapılı bir bileşiktir. 11. Formülüne karşılık gelen bir molekülü yoktur. H. Örgü yapısında her Na* iyonu 8 tane Cï iyonuna bağlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II 14 E) I, II ve III CI ve II
Öğrencilerden aşağıda verilen katı örneklerini amorf ve iyonik
katı olarak ayırmaları istenmiştir.
• Cam
• Altın
●
Plastik
• Yemek tuzu
• Magnezyum oksit
Buna göre hangi katı örneği açıkta kalır?
A) Plastik
B) Yemek tuzu
Amorf katı
DY Altın
nem
İyonik katı
C) Cam
E) Magnezyum oksit
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
Öğrencilerden aşağıda verilen katı örneklerini amorf ve iyonik katı olarak ayırmaları istenmiştir. • Cam • Altın ● Plastik • Yemek tuzu • Magnezyum oksit Buna göre hangi katı örneği açıkta kalır? A) Plastik B) Yemek tuzu Amorf katı DY Altın nem İyonik katı C) Cam E) Magnezyum oksit
KARMA
TEST 1
Maddelerin fiziksel hâlleri ile ilgili;
1. Sıcaklığına bağlı olarak değişebilir,
II. Maddenin en düzenli hâli gaz hâlidir,
III. Maddeler plazma hâlinde atom, iyon ve molekül olarak
bulunabilir
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
KARMA TEST 1 Maddelerin fiziksel hâlleri ile ilgili; 1. Sıcaklığına bağlı olarak değişebilir, II. Maddenin en düzenli hâli gaz hâlidir, III. Maddeler plazma hâlinde atom, iyon ve molekül olarak bulunabilir yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) Yalnız III E) I, II ve III
izeble nexlea nahrnsons hele?
5. I. NaBr
II. H₂O
III. Cao
I. NH,
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin yapı birimleri kris.
tal örgü yapılıdır? jae
geist nunubo
(₁H, 7N, 80, 11Na, 20 Ca, 35Br) nabralysto blabrisauY
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
Dal
S
D) II ve IV
Theyou
E) II ve III
C) I ve Ill
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
izeble nexlea nahrnsons hele? 5. I. NaBr II. H₂O III. Cao I. NH, Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin yapı birimleri kris. tal örgü yapılıdır? jae geist nunubo (₁H, 7N, 80, 11Na, 20 Ca, 35Br) nabralysto blabrisauY A) Yalnız I B) Yalnız IV Dal S D) II ve IV Theyou E) II ve III C) I ve Ill
10. Kovalent katılar ile ilgili,
1. Kovalent kristallerin birim taneciği moleküllerdir.
II. Erime noktaları çok yüksektir.
III. Elmas ve grafit kovalent kristallerin en tipik örnekler
dir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
10. Kovalent katılar ile ilgili, 1. Kovalent kristallerin birim taneciği moleküllerdir. II. Erime noktaları çok yüksektir. III. Elmas ve grafit kovalent kristallerin en tipik örnekler dir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III
an
af X mad-
Imiştir.
edir.
ma kinetik
Bir sıvının buharlaşma hızı/
I. Sivinin cinsi,
II. sıvının yüzey alanı
III. açık hava basıncı,
V. sıvının sıcaklığı,
V. Sıvı miktarı
niceliklerinden kaç tanesine bağlıdı?
A) 1
B) 2
C) 3
(D)
E) 5
N: Yüz
AI. DIS
II. Saf
IV. SIC
Yukar
buhar
kayna
(A) Yal
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
an af X mad- Imiştir. edir. ma kinetik Bir sıvının buharlaşma hızı/ I. Sivinin cinsi, II. sıvının yüzey alanı III. açık hava basıncı, V. sıvının sıcaklığı, V. Sıvı miktarı niceliklerinden kaç tanesine bağlıdı? A) 1 B) 2 C) 3 (D) E) 5 N: Yüz AI. DIS II. Saf IV. SIC Yukar buhar kayna (A) Yal
n mo
10. A sıvısının molar buharlaşma isisi, B sivisinin
lar buharlaşma ısısından büyüktür.
Buna göre;
1. Aynı ortamda A sıvısının kaynama noktas
B SIVISından büyüktür.
II. Aynı koşullarda A sıvısının buharlaşma hızı
B Sıvısından büyüktür.
III. Aynı sıcaklıkta B sıvısının buhar basıncı A
SIVISından büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız Ilimin C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III aligney
#TETO
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
n mo 10. A sıvısının molar buharlaşma isisi, B sivisinin lar buharlaşma ısısından büyüktür. Buna göre; 1. Aynı ortamda A sıvısının kaynama noktas B SIVISından büyüktür. II. Aynı koşullarda A sıvısının buharlaşma hızı B Sıvısından büyüktür. III. Aynı sıcaklıkta B sıvısının buhar basıncı A SIVISından büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız Ilimin C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III aligney #TETO
13. -
s
Tanecikler arası çekim kuvveti arttıkça kaynama
Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantilidir.
noktası artar.
Px = 1 atm
X(s)
75 °C
P₁ = 0,8 atm P, = 0,6 atm
A) X>Y>Z
B) Y>X> Z
C) Z>X>Y
Z>Y>X
E) X>Z>Y
Y(s)
0
75 °C
1 atm dış basınç altında X, Y ve Z maddelerinin
buhar basınçları yukarıda verilmiştir.
Buna göre, X, Y ve Z sıvılarının tanecikler arası
etkileşimlerinin karşılaştırması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Z(s)
ilon
75 °C
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
13. - s Tanecikler arası çekim kuvveti arttıkça kaynama Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantilidir. noktası artar. Px = 1 atm X(s) 75 °C P₁ = 0,8 atm P, = 0,6 atm A) X>Y>Z B) Y>X> Z C) Z>X>Y Z>Y>X E) X>Z>Y Y(s) 0 75 °C 1 atm dış basınç altında X, Y ve Z maddelerinin buhar basınçları yukarıda verilmiştir. Buna göre, X, Y ve Z sıvılarının tanecikler arası etkileşimlerinin karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Z(s) ilon 75 °C
Kaynama
sıcaklığı (°C)
78
Molekülleri arasın-
daki çekim kuvveti
arasındaki ilişki
Y>X> Z şeklinde-
dir.
en uçucu olandır.
120°C ye ısıtılıp
karıştırılırsa homojen
karışım elde edilir.
Yukarıda tabloda X, Y ve Z-saf maddelerinin
aynı ortamdaki kaynama sıcaklıkları verilmek
tedir.
Buna göre,
Y
B) I ve Il
D) I ve III
110
Z
29
Doğru Yanlış
yukarıda verilen yargıların doğru ya da yan-
lış olmalarına göre "/" işaretlenmesi han-
gisinde hatalıdır?
A) Yalnız II
✓
-C) II ve III
E) I, IL ve III
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
Kaynama sıcaklığı (°C) 78 Molekülleri arasın- daki çekim kuvveti arasındaki ilişki Y>X> Z şeklinde- dir. en uçucu olandır. 120°C ye ısıtılıp karıştırılırsa homojen karışım elde edilir. Yukarıda tabloda X, Y ve Z-saf maddelerinin aynı ortamdaki kaynama sıcaklıkları verilmek tedir. Buna göre, Y B) I ve Il D) I ve III 110 Z 29 Doğru Yanlış yukarıda verilen yargıların doğru ya da yan- lış olmalarına göre "/" işaretlenmesi han- gisinde hatalıdır? A) Yalnız II ✓ -C) II ve III E) I, IL ve III
6
Bilgi:
Çok sayıda molekülün kimyasal bağlar ile düzenli
bir şekilde bağlanarak oluşturduğu büyük molekül-
lere "polimer", bu moleküllerin yapısını ve tepkime-
lerini inceleyen kimya disiplinine "polimer kimyası"
denir.
●●●●●
Plastik
16 1. ÜNİTE
Naylon
Teflon
Cam
Yukarıda bazı maddeleri temsil eden balonlardan poli-
mer kimyasının inceleme alanına girenlere helyum gazi
konularak uçması sağlanıyor.
Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisinin
bulunduğu balona helyum gazı konulmamalıdır?
A) Naylon
B) Teflon
C) Plastik
D) Cam
Orlon
E) Orlon
9
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
6 Bilgi: Çok sayıda molekülün kimyasal bağlar ile düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturduğu büyük molekül- lere "polimer", bu moleküllerin yapısını ve tepkime- lerini inceleyen kimya disiplinine "polimer kimyası" denir. ●●●●● Plastik 16 1. ÜNİTE Naylon Teflon Cam Yukarıda bazı maddeleri temsil eden balonlardan poli- mer kimyasının inceleme alanına girenlere helyum gazi konularak uçması sağlanıyor. Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisinin bulunduğu balona helyum gazı konulmamalıdır? A) Naylon B) Teflon C) Plastik D) Cam Orlon E) Orlon 9
4.
E) Gaz haldeki tanecikler, titreşim ve öteleme hareketi ya-
yapar.
par.
Havadaki su buharının kısmi basıncı 30 mmHg ve hava-
nın bağıl nemi % 60 ise aynı sıcaklıkta suyun buhar ba-
sıncı kaç mmHg dir?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60
Tukandaki tabloda 25
ziteleri verilmiştir.
Buna göre, 25 °C
1. Akıcılığı en az
11. Su tanecikle
III. Akmaya ka
yargılarından
A) Yalnız I
Kimya
Amorf ve Kristal Katılar-Sıvıların Özellikleri
4. E) Gaz haldeki tanecikler, titreşim ve öteleme hareketi ya- yapar. par. Havadaki su buharının kısmi basıncı 30 mmHg ve hava- nın bağıl nemi % 60 ise aynı sıcaklıkta suyun buhar ba- sıncı kaç mmHg dir? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 Tukandaki tabloda 25 ziteleri verilmiştir. Buna göre, 25 °C 1. Akıcılığı en az 11. Su tanecikle III. Akmaya ka yargılarından A) Yalnız I