İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Tepkimelerde Enerji Soruları

qeeart-ell leipner
2.
3.
bisbienes laiqisine
Bağ Enerjisi (kj.mol-¹)
Bağ
C-H
H-H
420
C=C
615
C-C
340
Yukarıda verilen bağlar ve bağ enerjilerine göre;
C₂H4 (g) + H₂(g) → C₂H6 (g)
-
tepkimesinin entalpisi (AH) kaç kJ dür?
A) -135 B) +135 C) -1170 D) +1035 E) +1170
415) (8
bta a
HHO
6.
II. NO gazınır
III. Tepkime en
yargılarından
A) Yalnız III
D)
Bağ
H-H
F-F
H-F
Yukarıda bazı
Buna göre:
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
qeeart-ell leipner 2. 3. bisbienes laiqisine Bağ Enerjisi (kj.mol-¹) Bağ C-H H-H 420 C=C 615 C-C 340 Yukarıda verilen bağlar ve bağ enerjilerine göre; C₂H4 (g) + H₂(g) → C₂H6 (g) - tepkimesinin entalpisi (AH) kaç kJ dür? A) -135 B) +135 C) -1170 D) +1035 E) +1170 415) (8 bta a HHO 6. II. NO gazınır III. Tepkime en yargılarından A) Yalnız III D) Bağ H-H F-F H-F Yukarıda bazı Buna göre:
9.
Bağ
Bağ enerjisi
kJ/mol
N=N N-H
941
391
N=N+3H-H2 H-N-H
1
H
YUNDU
Yukarıda bazı bağ türleri ve bağların enerjileri veril-
ulua siguie
miştir.
C) 10
H-H
435
D) 40
tepkimesinde 3,4 gram NH, gazı oluşurken açı-
ğa çıkan enerji kaç kJ dir? (H: 1 N: 14)
A) 100 B) 20
l 100
snuß
E) 80
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
9. Bağ Bağ enerjisi kJ/mol N=N N-H 941 391 N=N+3H-H2 H-N-H 1 H YUNDU Yukarıda bazı bağ türleri ve bağların enerjileri veril- ulua siguie miştir. C) 10 H-H 435 D) 40 tepkimesinde 3,4 gram NH, gazı oluşurken açı- ğa çıkan enerji kaç kJ dir? (H: 1 N: 14) A) 100 B) 20 l 100 snuß E) 80
7.
Bağın cinsi
C-H
C=C
CI - CI
C-CI
C-C
Bağ Enerjisi (kkal/mol)
98
146
57
78
83
Bağ enerjileri yukarıda verilen,
C₂H4 + Cl2 →→ C₂H4Cl2
Cl
tepkimesinin AH değeri kaçtır?
B) +36
A) -36
1(C=C) + | C-A) .4
H
4
TH
C) -42 D) -215 E) +42
I- Orbital Yayınları
CIC
+2101
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
7. Bağın cinsi C-H C=C CI - CI C-CI C-C Bağ Enerjisi (kkal/mol) 98 146 57 78 83 Bağ enerjileri yukarıda verilen, C₂H4 + Cl2 →→ C₂H4Cl2 Cl tepkimesinin AH değeri kaçtır? B) +36 A) -36 1(C=C) + | C-A) .4 H 4 TH C) -42 D) -215 E) +42 I- Orbital Yayınları CIC +2101
12. CH4(g) +202(g)
CO2(g) + 2H₂O(g)
AH = -210 kkal/mol
32 gram CH4 gazı ile normal koşullarda 2,24 0,1
litre O₂ gazı karışımı bir kıvılcımla patlatılırsa;
I. 21 kkal ısı açığa çıkar
II. 42 kkal ısı açığa çıkar
III.
D) I ve Ill
Bir miktar CH4 gazı artar
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) Il ve Ill
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
12. CH4(g) +202(g) CO2(g) + 2H₂O(g) AH = -210 kkal/mol 32 gram CH4 gazı ile normal koşullarda 2,24 0,1 litre O₂ gazı karışımı bir kıvılcımla patlatılırsa; I. 21 kkal ısı açığa çıkar II. 42 kkal ısı açığa çıkar III. D) I ve Ill Bir miktar CH4 gazı artar ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III E) Il ve Ill
Aşağıdakilerden hangisi standart molar oluşum
entalpisi değeri sıfırdan farklı olan bir madde-
nin yanma tepkimesidir?
A) C (grafit) + O2(g)
B) 2Fe (k) + 302(g)
-
C) Na(k) + H₂O(s) →→→
1000
->
->
D) CaO(k) + CO2(g)
DEO CO
10₂
E) CO +
2
-
CO2(g)
Fe₂O3(k)
¹2(g)
2
NaOH,
NaOH (suda) + H2₂(0)
CaCO3(k)
HOTE INT
CO2(g)
2(g) → CO₂
sq
nexering
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Aşağıdakilerden hangisi standart molar oluşum entalpisi değeri sıfırdan farklı olan bir madde- nin yanma tepkimesidir? A) C (grafit) + O2(g) B) 2Fe (k) + 302(g) - C) Na(k) + H₂O(s) →→→ 1000 -> -> D) CaO(k) + CO2(g) DEO CO 10₂ E) CO + 2 - CO2(g) Fe₂O3(k) ¹2(g) 2 NaOH, NaOH (suda) + H2₂(0) CaCO3(k) HOTE INT CO2(g) 2(g) → CO₂ sq nexering
1.
Bir bileşiğin standart oluşma entalpisi ile ilgili;
1. Bir tepkime, bir bileşiğin standart koşullarda
kararlı elementlerinden elde edilmesine ait ise
bu tepkimenin entalpisine bu bileşiğin standart
oluşma entalpisi denir.
II. Bütün elementel maddelerin standart koşullar-
daki oluşma entalpileri sıfırdır.
al10x
III. Bir bileşiğin standart oluşma entalpisi oluşan bi-
leşiğin fiziksel haline bağlıdır.
iget elminev mst abrinslos
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
anze B) I ve II
1015.C) I ve III 18
III
ve III blạill E) I, II ve III Blat
(STOFH) Siteimlhev upob obnia
-igned neb D) II ve
D) II
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
1. Bir bileşiğin standart oluşma entalpisi ile ilgili; 1. Bir tepkime, bir bileşiğin standart koşullarda kararlı elementlerinden elde edilmesine ait ise bu tepkimenin entalpisine bu bileşiğin standart oluşma entalpisi denir. II. Bütün elementel maddelerin standart koşullar- daki oluşma entalpileri sıfırdır. al10x III. Bir bileşiğin standart oluşma entalpisi oluşan bi- leşiğin fiziksel haline bağlıdır. iget elminev mst abrinslos yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II anze B) I ve II 1015.C) I ve III 18 III ve III blạill E) I, II ve III Blat (STOFH) Siteimlhev upob obnia -igned neb D) II ve D) II
11 but
teki
dir?
E
1.
Bir kapta bulunan gaz moleküllerinin toplam enerjisi,
1. sıcaklık, V
II.
molekül sayısı,
III. kap hacmi X
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
Yalnız I
p)
) II ve III
B) I ve II
₁
2 I ve III
9)
E) I, II ve III
4. Ide
.
L
1
11
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
11 but teki dir? E 1. Bir kapta bulunan gaz moleküllerinin toplam enerjisi, 1. sıcaklık, V II. molekül sayısı, III. kap hacmi X niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Yalnız I p) ) II ve III B) I ve II ₁ 2 I ve III 9) E) I, II ve III 4. Ide . L 1 11
ndir.
Ive
12
3.
X gazi
A) Yalnız I
>H
Şekildeki sabit hacimli kapta ideal X gazı bulunmaktadır.
Kap bir süre ısıtıldığında gaz moleküllerinin,
I. ortalama hız,
II. ortalama kinetik enerji, ✓
III. toplam enerji
niceliklerinden hangileri artar?
D) ve
PV = nR/T
EJ
B) Yalnız II
E) I, II ve III
give ll
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
ndir. Ive 12 3. X gazi A) Yalnız I >H Şekildeki sabit hacimli kapta ideal X gazı bulunmaktadır. Kap bir süre ısıtıldığında gaz moleküllerinin, I. ortalama hız, II. ortalama kinetik enerji, ✓ III. toplam enerji niceliklerinden hangileri artar? D) ve PV = nR/T EJ B) Yalnız II E) I, II ve III give ll
Bir tepkime ters çevrilirse entalpinin işareti deği-
şir. Herhangi bir sayı ile çarpılır ise çarpılan sayı
ile entalpi de çarpılır.
Buna göre;
4NO + 6H₂O(g)
4NH3(0) + 50 2(0)
(9)
tepkimesinin standart koşullardaki tepkime entalpisi
AH° = -900 kJ dir.
Aynı koşullarda gerçekleşen,
2NO(g) + 3H₂O(g)
5
2NH3(g) + 2
tepkimesinin entalpisi kaç kJ dır?
A) -900
B) -450
2(g)
C) +450 D) +900
AYDIN YAYINLARI
A)-80
E) +1800
26100 tous
E
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Bir tepkime ters çevrilirse entalpinin işareti deği- şir. Herhangi bir sayı ile çarpılır ise çarpılan sayı ile entalpi de çarpılır. Buna göre; 4NO + 6H₂O(g) 4NH3(0) + 50 2(0) (9) tepkimesinin standart koşullardaki tepkime entalpisi AH° = -900 kJ dir. Aynı koşullarda gerçekleşen, 2NO(g) + 3H₂O(g) 5 2NH3(g) + 2 tepkimesinin entalpisi kaç kJ dır? A) -900 B) -450 2(g) C) +450 D) +900 AYDIN YAYINLARI A)-80 E) +1800 26100 tous E
A
71
21/13
standart molar oluşum ısıları sıfır kabul edilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) I ve II
www
20
Standart koşullarda aşağıdaki tepkimeler verilmiştir.
S{rombik)
+ O2(g)
AH = -71 kkal
SO2(g) + O2(g)
Buna göre;
SO₂
2(g)
SO 3
D) Il ye III
E) II ve III
3(g)
AH = -24 kkal
SO3 gazının molar oluşum entalpisi -95
kkal/mol dür. 1+24=95
L. SO₂ gazının molar oluşum entalpisi –71
kkal/mol'dür.
C) Lve III
1961
18
III. 3 mol SO₂ gazının standart koşullarda element-
^. lerinden meydana gelmesi sırasındaki entalpi
değişimi 213 kkal'din
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız III
B) I ve II
E) I, II ve III
76
321 VL QOL 36
AYDIN YAYINLAR
) EXZO
V8
11. As
er
and
OL
12.
B
V9
W
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
A 71 21/13 standart molar oluşum ısıları sıfır kabul edilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve II www 20 Standart koşullarda aşağıdaki tepkimeler verilmiştir. S{rombik) + O2(g) AH = -71 kkal SO2(g) + O2(g) Buna göre; SO₂ 2(g) SO 3 D) Il ye III E) II ve III 3(g) AH = -24 kkal SO3 gazının molar oluşum entalpisi -95 kkal/mol dür. 1+24=95 L. SO₂ gazının molar oluşum entalpisi –71 kkal/mol'dür. C) Lve III 1961 18 III. 3 mol SO₂ gazının standart koşullarda element- ^. lerinden meydana gelmesi sırasındaki entalpi değişimi 213 kkal'din yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız III B) I ve II E) I, II ve III 76 321 VL QOL 36 AYDIN YAYINLAR ) EXZO V8 11. As er and OL 12. B V9 W
6. Aşağıdaki tabloda, gerçek sıcaklık değerlerinin bağıl
neme bağlı olarak hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir.
Gerçek sıcaklık
değeri (°C)
26
29
31
34
Hissedilen Sıcaklık Değeri (°C)
%30 bağıl %45 bağıl %55 bağıl
nem
grive
26
28
DY II ve III
30
33
nem
26
29
32
37
sonuçlarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) I ve IL
nem
Tabloda verilen değerlere göre,
1. Sıcaklık ve bağıl nem arttıkça, hissedilen sıcaklık de-
ğeri daha çok artar.
II. Sıcaklık ve bağıl nem düşükse, hissedilen sıcaklık
gerçek sıcaklıktan düşük olabilir.
E) II ve III
27
III. Gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık her zaman birbi-
rinden farklı olmaz.
30
C) I ve III
35
40
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
6. Aşağıdaki tabloda, gerçek sıcaklık değerlerinin bağıl neme bağlı olarak hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir. Gerçek sıcaklık değeri (°C) 26 29 31 34 Hissedilen Sıcaklık Değeri (°C) %30 bağıl %45 bağıl %55 bağıl nem grive 26 28 DY II ve III 30 33 nem 26 29 32 37 sonuçlarından hangilerine ulaşılır? A) Yalnız I B) I ve IL nem Tabloda verilen değerlere göre, 1. Sıcaklık ve bağıl nem arttıkça, hissedilen sıcaklık de- ğeri daha çok artar. II. Sıcaklık ve bağıl nem düşükse, hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklıktan düşük olabilir. E) II ve III 27 III. Gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık her zaman birbi- rinden farklı olmaz. 30 C) I ve III 35 40
Bağın Cinsi
NEN
H-H
N-H
Bağ Enerjisi (kJ/mol)
942
430
X
2NH3-N₂ + 3H₂
tepkimesinin entalpi değişimi +90 kJ olduğuna göre,
N-H bağının bağ enerjisi (x) kaç kJ/mol'dür?
A) 210
B) 230
C) 264
D) 326
E) 387
6.
97
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Bağın Cinsi NEN H-H N-H Bağ Enerjisi (kJ/mol) 942 430 X 2NH3-N₂ + 3H₂ tepkimesinin entalpi değişimi +90 kJ olduğuna göre, N-H bağının bağ enerjisi (x) kaç kJ/mol'dür? A) 210 B) 230 C) 264 D) 326 E) 387 6. 97
2. 20(g) 0 =0(g)
AH = -495 kJ/mol
Oksijen atomlarından oksijen molekülünün eldesine
ait yukarıdaki tepkimeye göre,
116
6
26
1/1/mol
1 mol O = 0 bağı oluşurken 495 kJ ısı açığa çıkar.
I/Bağ oluşumu ekzotermik, bağ ayrışması endotermiktir.
XIII. 0₂ molekülleri, O atomlarından daha düşük enerjilidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
2796
D) Ive II
H
C) Yalnız III
E) I, II ve III
GI(
Orbital Yayınları
2789
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
2. 20(g) 0 =0(g) AH = -495 kJ/mol Oksijen atomlarından oksijen molekülünün eldesine ait yukarıdaki tepkimeye göre, 116 6 26 1/1/mol 1 mol O = 0 bağı oluşurken 495 kJ ısı açığa çıkar. I/Bağ oluşumu ekzotermik, bağ ayrışması endotermiktir. XIII. 0₂ molekülleri, O atomlarından daha düşük enerjilidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 2796 D) Ive II H C) Yalnız III E) I, II ve III GI( Orbital Yayınları 2789
1. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisinin stan-
dart entalpi değişimi, lityum florürün (LiF)
standart oluşum entalpisine eşittir?
B
A) Lit + F → LiF
(aq)
(g)
(k)
B) Li + F
(g) (g)
CLit + F
(g)
Lick)
(g)
1
D) +2F2(9)
(k)
E) Li + F
(g)
LIF
->> LIF
→
(k)
(k)
LiF
LIF (K)
(k)
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
1. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisinin stan- dart entalpi değişimi, lityum florürün (LiF) standart oluşum entalpisine eşittir? B A) Lit + F → LiF (aq) (g) (k) B) Li + F (g) (g) CLit + F (g) Lick) (g) 1 D) +2F2(9) (k) E) Li + F (g) LIF ->> LIF → (k) (k) LiF LIF (K) (k)
13.
1000 gramlık camdan yapılmış kalorimetre kabında 200
g su bulunuyor. Bu kapta 2 mol XY₂ katısı çözündüğün-
de suyun sıcaklığı 20 °C düşüyor.
Buna göre, XY,'nin molar çözünme entalpisi kaç
kkal/mol'dür?
(Ccam = 0,2 kal/g.°C, Csu = 1 kal/g. °C)
A) 0,2 B) 0,4
C) 4
D) 6
E) 8
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
13. 1000 gramlık camdan yapılmış kalorimetre kabında 200 g su bulunuyor. Bu kapta 2 mol XY₂ katısı çözündüğün- de suyun sıcaklığı 20 °C düşüyor. Buna göre, XY,'nin molar çözünme entalpisi kaç kkal/mol'dür? (Ccam = 0,2 kal/g.°C, Csu = 1 kal/g. °C) A) 0,2 B) 0,4 C) 4 D) 6 E) 8
+ 3B 2(g)
A2(g)
2AB3(9)
tepkimesinin belirli bir sıcaklıktaki entalpisi, AH = -180 kj
ve ileri aktifleşme enerjisi ise 40 kj'dir.
Buna göre;
2AB3(g) A2(g)
stop arie
A2(g) + 3B2(g)
tepkimesinin aynı sıcaklıktaki ileri aktifleşme ener-
jisi kaç kj'dir?
A) 220
B) 140
C) 110
D) 100 E) 90
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
+ 3B 2(g) A2(g) 2AB3(9) tepkimesinin belirli bir sıcaklıktaki entalpisi, AH = -180 kj ve ileri aktifleşme enerjisi ise 40 kj'dir. Buna göre; 2AB3(g) A2(g) stop arie A2(g) + 3B2(g) tepkimesinin aynı sıcaklıktaki ileri aktifleşme ener- jisi kaç kj'dir? A) 220 B) 140 C) 110 D) 100 E) 90