Kimyasal Tepkimelerde Enerji Soruları

qeeart-ell leipner
2.
3.
bisbienes laiqisine
Bağ Enerjisi (kj.mol-¹)
Bağ
C-H
H-H
420
C=C
615
C-C
340
Yukarıda verilen bağlar ve bağ enerjilerine göre;
C₂H4 (g) + H₂(g) → C₂H6 (g)
-
tepkimesinin entalpisi (AH) kaç kJ dür?
A) -135 B) +135 C) -1170 D) +1035 E) +1170
415) (8
bta a
HHO
6.
II. NO gazınır
III. Tepkime en
yargılarından
A) Yalnız III
D)
Bağ
H-H
F-F
H-F
Yukarıda bazı
Buna göre:
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
qeeart-ell leipner 2. 3. bisbienes laiqisine Bağ Enerjisi (kj.mol-¹) Bağ C-H H-H 420 C=C 615 C-C 340 Yukarıda verilen bağlar ve bağ enerjilerine göre; C₂H4 (g) + H₂(g) → C₂H6 (g) - tepkimesinin entalpisi (AH) kaç kJ dür? A) -135 B) +135 C) -1170 D) +1035 E) +1170 415) (8 bta a HHO 6. II. NO gazınır III. Tepkime en yargılarından A) Yalnız III D) Bağ H-H F-F H-F Yukarıda bazı Buna göre:
AR AL
12. Ekzotermik bir tepkime için,
lleri aktifleşme enerjisi, geri aktifleşme enerjisinden
büyüktür. X
11.
. Girenlerin enerjisi ürünlerin enerjisinden büyüktür.
III. Oda sıcaklığında ürünler, girenlerden daha kararlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve Il
E) I, II ve III
15. CHa
117
tepki
H
nic
A)
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
AR AL 12. Ekzotermik bir tepkime için, lleri aktifleşme enerjisi, geri aktifleşme enerjisinden büyüktür. X 11. . Girenlerin enerjisi ürünlerin enerjisinden büyüktür. III. Oda sıcaklığında ürünler, girenlerden daha kararlıdır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III C) I ve Il E) I, II ve III 15. CHa 117 tepki H nic A)
Bir X₂ gazının 0,5 molü aynı mol sayısında Y₂ gazıyla tam
birleşme sonucu potansiyel enerjisi 100 kkal/mol olan XY
bileşiğini oluşturmuş ve tepkime sonucunda 300 kkal ısı açı-
ğa çıkmıştır.
015
x₂ + y₂ - 2xy
2
100
Buna göre,
1. XY bileşiğinin oluşum entalpisi 600 kkal/mol dür.
Il Tepkimeye girenlerin toplam potansiyel enerjisi 700
kkal dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
III. X₂ + Y₂ → 2XY tepkimesinin tepkime ISISI (AH),
- 600 kkal/mol dür.
C
100
E) ve III
200
C Yalnız III
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Bir X₂ gazının 0,5 molü aynı mol sayısında Y₂ gazıyla tam birleşme sonucu potansiyel enerjisi 100 kkal/mol olan XY bileşiğini oluşturmuş ve tepkime sonucunda 300 kkal ısı açı- ğa çıkmıştır. 015 x₂ + y₂ - 2xy 2 100 Buna göre, 1. XY bileşiğinin oluşum entalpisi 600 kkal/mol dür. Il Tepkimeye girenlerin toplam potansiyel enerjisi 700 kkal dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III III. X₂ + Y₂ → 2XY tepkimesinin tepkime ISISI (AH), - 600 kkal/mol dür. C 100 E) ve III 200 C Yalnız III
TEST 4
KİMYA VE ENERJİ / Sistemlerde Entalpi D
6
1. 0,1 mol X maddesinin yanması sonucu açığa çıkan ısı
10 gram suyun sıcaklığını 20°C artırabilmektedir.
Buna göre, X'in molar yanma ısısı kaç kkaldir?
(Csu: 1 kal/g °C)
Je
D) 2
B) -0,2
M. CAT
121.20
200
(E) 2000-
C) 0,2
-684
15-58x
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
TEST 4 KİMYA VE ENERJİ / Sistemlerde Entalpi D 6 1. 0,1 mol X maddesinin yanması sonucu açığa çıkan ısı 10 gram suyun sıcaklığını 20°C artırabilmektedir. Buna göre, X'in molar yanma ısısı kaç kkaldir? (Csu: 1 kal/g °C) Je D) 2 B) -0,2 M. CAT 121.20 200 (E) 2000- C) 0,2 -684 15-58x
13
9101
13. S(k)+ O2(g)
B) 27
7
C) 54
+70 kkal/mol
D) 56
SO2(g)
reaksiyonu veriliyor.
100.c.AT = 017
0,32 gram saf kükürt yakıldığında açığa çıkan ısı 0°C deki
100 gram suyun sıcaklığını kaç °C artırır?
7
(900
(S: 32, Csu: 1 kal/g °C)
B) 77
C) 87
E) 64
D) 100
E) 110
11. Sınıf Kimya
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
13 9101 13. S(k)+ O2(g) B) 27 7 C) 54 +70 kkal/mol D) 56 SO2(g) reaksiyonu veriliyor. 100.c.AT = 017 0,32 gram saf kükürt yakıldığında açığa çıkan ısı 0°C deki 100 gram suyun sıcaklığını kaç °C artırır? 7 (900 (S: 32, Csu: 1 kal/g °C) B) 77 C) 87 E) 64 D) 100 E) 110 11. Sınıf Kimya
SI
=
|||
112
6. Suyun buharlaşma ısısı 540 kal/g'dır.
Buna göre,
H₂O(g) → H₂O(s)
reaksiyonuna ait AH değeri kaç kkal/mol dür?
(H₂O: 18)
@
A-9,72
-560
D) +19,44
B) +9,72
E) -540
C) -19,44
"kitabın başkenti"
YAYINCIL
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
SI = ||| 112 6. Suyun buharlaşma ısısı 540 kal/g'dır. Buna göre, H₂O(g) → H₂O(s) reaksiyonuna ait AH değeri kaç kkal/mol dür? (H₂O: 18) @ A-9,72 -560 D) +19,44 B) +9,72 E) -540 C) -19,44 "kitabın başkenti" YAYINCIL
T
6
3. Aşağıda verilen P. E. - T. K. grafikleri
A₂+ B₂-C(g)
80
0
tepkimesine ait olup eşit koşullarda eşit mol sayıda
A₂ ve B₂ maddelerinin tepkimesi için çizilmiştir.
-20
Tepkime Hızının Bağlı Olduğu
Faktörler.
P.E. (kkal)
1
T. K.
60
0
-20
P.E. (kkal)
MAT
M
75
||
T. K.
e Tepkimeler eşit hacimli kaplarda gerçekleştiği-
ne göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tepkime ısıları eşittir.
B) Her iki tepkimede ekzotermiktir. L
C) Birim zamanda oluşan C miktarları aynıdır.
D) II. grafikteki tepkimede katalizör kullanılmıştır.
E) Her iki tepkimede de düşük sıcaklıkta ürünler
daha kararlıdır.
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
T 6 3. Aşağıda verilen P. E. - T. K. grafikleri A₂+ B₂-C(g) 80 0 tepkimesine ait olup eşit koşullarda eşit mol sayıda A₂ ve B₂ maddelerinin tepkimesi için çizilmiştir. -20 Tepkime Hızının Bağlı Olduğu Faktörler. P.E. (kkal) 1 T. K. 60 0 -20 P.E. (kkal) MAT M 75 || T. K. e Tepkimeler eşit hacimli kaplarda gerçekleştiği- ne göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Tepkime ısıları eşittir. B) Her iki tepkimede ekzotermiktir. L C) Birim zamanda oluşan C miktarları aynıdır. D) II. grafikteki tepkimede katalizör kullanılmıştır. E) Her iki tepkimede de düşük sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır.
8.
plekülü
ridir. Ha
... ve C
n yerle
urulduğ
olur
Bazı moleküllerin bağ enerjileri aşağıda veril-
miştir.
Molekül
HF
F₂
HCI
Bağ
H-F
F-F
H-CI
Bağ enerjisi
(kj.mol-1)
568
159
D) II ve III
431
Buna göre,
HF molekülü F2 ve HCI moleküllerinden
daha kararlıdır.
Palme Yayınevi
II. H-CLbağını koparmak için gereken enerji,
F-F bağını koparmak için gereken enerji-
den daha fazladır.
III. 1 mol F₂ molekülündeki bağları kırmak
için 159 kj enerji gerekir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Hr
E) I, II ve III
min
B)
1:
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
8. plekülü ridir. Ha ... ve C n yerle urulduğ olur Bazı moleküllerin bağ enerjileri aşağıda veril- miştir. Molekül HF F₂ HCI Bağ H-F F-F H-CI Bağ enerjisi (kj.mol-1) 568 159 D) II ve III 431 Buna göre, HF molekülü F2 ve HCI moleküllerinden daha kararlıdır. Palme Yayınevi II. H-CLbağını koparmak için gereken enerji, F-F bağını koparmak için gereken enerji- den daha fazladır. III. 1 mol F₂ molekülündeki bağları kırmak için 159 kj enerji gerekir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Hr E) I, II ve III min B) 1:
9.
Bağ
Bağ enerjisi
kJ/mol
N=N N-H
941
391
N=N+3H-H2 H-N-H
1
H
YUNDU
Yukarıda bazı bağ türleri ve bağların enerjileri veril-
ulua siguie
miştir.
C) 10
H-H
435
D) 40
tepkimesinde 3,4 gram NH, gazı oluşurken açı-
ğa çıkan enerji kaç kJ dir? (H: 1 N: 14)
A) 100 B) 20
l 100
snuß
E) 80
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
9. Bağ Bağ enerjisi kJ/mol N=N N-H 941 391 N=N+3H-H2 H-N-H 1 H YUNDU Yukarıda bazı bağ türleri ve bağların enerjileri veril- ulua siguie miştir. C) 10 H-H 435 D) 40 tepkimesinde 3,4 gram NH, gazı oluşurken açı- ğa çıkan enerji kaç kJ dir? (H: 1 N: 14) A) 100 B) 20 l 100 snuß E) 80
8. X(g) + 2Y(g) -
XY₂(g)
AH = +30 kJ
Tepkimesi için aktifleşme enerjisi 40 kkal olduğuna
göre, potansiyel enerji tepkime koordinati grafiği
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
PE (NJ)
80
50+
40
30
20
10
D) PE (J)
60
50
40+
30
20
/
B) PE (kJ)
60+ -
50
TK
30-
20-
10.
TK
2 889382
E) PE (KJ)
60+
50+
40
30
20
10-
C) PEJ)
60
50+
40+
30-
TK
20-
10+
A
-TK
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
8. X(g) + 2Y(g) - XY₂(g) AH = +30 kJ Tepkimesi için aktifleşme enerjisi 40 kkal olduğuna göre, potansiyel enerji tepkime koordinati grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) PE (NJ) 80 50+ 40 30 20 10 D) PE (J) 60 50 40+ 30 20 / B) PE (kJ) 60+ - 50 TK 30- 20- 10. TK 2 889382 E) PE (KJ) 60+ 50+ 40 30 20 10- C) PEJ) 60 50+ 40+ 30- TK 20- 10+ A -TK
yon ve an
inifindad
aki
enera
şeklinde
molekü
biridir
... Ve
kılan ye
oldur
oğru di
9.
A)
B) Kimyasal bağ
Van der Waals
D) İyonik bağ
E) Polar
Bazı moleküllerin bağ enerjileri aşağıda veril-
miştir.
Molekül
HF
F₂
HCI
Bağ
H-F
F-F
H-CI
Bağ enerjisi
(kj.mol-¹)
568
159
Buna göre,
1. HF molekülü F2 ve HCI moleküllerinden
daha kararlıdır.
B) Yalnız II
D) II ve III
431
II. H-CI bağını koparmak için gereken enerji,
F-F bağını koparmak için gereken enerji-
den daha fazladır. +
III. 1 mol F₂ molekülündeki bağları kırmak
için 159 kj enerji gerekir.
yargılarından hangileri doğrudur?
X Yalnız I
I ve III
Palme Yayınevi
E) I, II ve III
I. London etkileşimi-
II. İyonik bağ+
III. Hidrojen bağları-
İki tür arasında oluşan yukarıdaki bağlar-
dan hangileri güçlü etkileşim sınıfındadır?
A) Yalnı
C)Yalnız III
A) Yalnız I
11. Aşağıdakile
mina uyma:
A) Nat ve
veti +
12.
DI
B) H₂ mole
kim kuv
C) OH- iyc
kuvveti
D) CH4 te
kuvveti
NaCl ve
sındaki
I. H(g) +
11. C₂H4C
III. HBr(g
IV. Ar(s)
Yukarıda
mesi sıra
rin türü i
hangisin
Güçl
A)
B
C)
D)
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
yon ve an inifindad aki enera şeklinde molekü biridir ... Ve kılan ye oldur oğru di 9. A) B) Kimyasal bağ Van der Waals D) İyonik bağ E) Polar Bazı moleküllerin bağ enerjileri aşağıda veril- miştir. Molekül HF F₂ HCI Bağ H-F F-F H-CI Bağ enerjisi (kj.mol-¹) 568 159 Buna göre, 1. HF molekülü F2 ve HCI moleküllerinden daha kararlıdır. B) Yalnız II D) II ve III 431 II. H-CI bağını koparmak için gereken enerji, F-F bağını koparmak için gereken enerji- den daha fazladır. + III. 1 mol F₂ molekülündeki bağları kırmak için 159 kj enerji gerekir. yargılarından hangileri doğrudur? X Yalnız I I ve III Palme Yayınevi E) I, II ve III I. London etkileşimi- II. İyonik bağ+ III. Hidrojen bağları- İki tür arasında oluşan yukarıdaki bağlar- dan hangileri güçlü etkileşim sınıfındadır? A) Yalnı C)Yalnız III A) Yalnız I 11. Aşağıdakile mina uyma: A) Nat ve veti + 12. DI B) H₂ mole kim kuv C) OH- iyc kuvveti D) CH4 te kuvveti NaCl ve sındaki I. H(g) + 11. C₂H4C III. HBr(g IV. Ar(s) Yukarıda mesi sıra rin türü i hangisin Güçl A) B C) D)
N2(g) + 3H₂(g) →2NH₂ + 90 kJ/mol
3(g)
Yukarıda verilen tepkimeyle ilgili;
1. NH3(g)
I. ün molar oluşum Isısı -90 kJ dir.
II. Tepkimede toplam entalpi azalır.
III. 14 gram N₂ nin tepkimesinden -45 kJ isi açı-
ğa çıkar.
ifadelerinden hangileri yanlıştır? (N: 14)
B) Yalnız II
A) Yalnız I
DI ve III
E) il ye III
C) I ve II
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
N2(g) + 3H₂(g) →2NH₂ + 90 kJ/mol 3(g) Yukarıda verilen tepkimeyle ilgili; 1. NH3(g) I. ün molar oluşum Isısı -90 kJ dir. II. Tepkimede toplam entalpi azalır. III. 14 gram N₂ nin tepkimesinden -45 kJ isi açı- ğa çıkar. ifadelerinden hangileri yanlıştır? (N: 14) B) Yalnız II A) Yalnız I DI ve III E) il ye III C) I ve II
7.
C₂H8(g)
+ 602(g)
→ 4CO2(g) + 4H₂O(s)
Yukarıdaki tepkimenin AH değerini hesapla-
mak için aşağıdaki tepkimelerden hangisinin
AH değerinin bilinmesine gerek yoktur?
A) 4C(x) + 4H₂(g) → C₂H8(a)
B) C(k) + O2(g) → CO2(g)
C) H₂O(g) → H₂O (s)
+ 1/ 02(9)
- O2(g) → H₂O(g)
2
D) H2(g)
CO(g) + 10
+ 1/
02(0)
O2(g) → CO2(g)
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
7. C₂H8(g) + 602(g) → 4CO2(g) + 4H₂O(s) Yukarıdaki tepkimenin AH değerini hesapla- mak için aşağıdaki tepkimelerden hangisinin AH değerinin bilinmesine gerek yoktur? A) 4C(x) + 4H₂(g) → C₂H8(a) B) C(k) + O2(g) → CO2(g) C) H₂O(g) → H₂O (s) + 1/ 02(9) - O2(g) → H₂O(g) 2 D) H2(g) CO(g) + 10 + 1/ 02(0) O2(g) → CO2(g)
Bileşik
CH₂OH(s)
CO2(g)
H₂O(g)
Molar Oluşum
Isısı (kkal)
- 57
- 94
D) 459
- 58
Buna göre, kütlece % 80 saflıkta 120 gram
CH₂OH SIVISının yanmasından kaç kkal ısı açı-
ğa çıkar? (Atom kütleleri: H: 1, C: 12, 0:16)
A) - 459
B) - 306
C) 306
E) 565
C
N
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Bileşik CH₂OH(s) CO2(g) H₂O(g) Molar Oluşum Isısı (kkal) - 57 - 94 D) 459 - 58 Buna göre, kütlece % 80 saflıkta 120 gram CH₂OH SIVISının yanmasından kaç kkal ısı açı- ğa çıkar? (Atom kütleleri: H: 1, C: 12, 0:16) A) - 459 B) - 306 C) 306 E) 565 C N
10.
A Potansiyel enerji (kJ)
360
80
-30
A(g) +B(g)
Tepkime koordinati
AB (g)
Oda şartlarında gerçekleşen;
A(g) + B(g) → AB
(g)
tepkimesine ait potansiyel enerji - reaksiyon ko-
ordinatı grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
liştır?
A) Tepkime Isısı -110 kJ dir.
B) AB nin oluşum ISISI -110 kJ dir.
C) İleri aktifleşme enerjisi 280 kJ dir.
D) Geri aktifleşme enerjisi 390 kJ dir.
E) Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 360
kJ dir.
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
10. A Potansiyel enerji (kJ) 360 80 -30 A(g) +B(g) Tepkime koordinati AB (g) Oda şartlarında gerçekleşen; A(g) + B(g) → AB (g) tepkimesine ait potansiyel enerji - reaksiyon ko- ordinatı grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- liştır? A) Tepkime Isısı -110 kJ dir. B) AB nin oluşum ISISI -110 kJ dir. C) İleri aktifleşme enerjisi 280 kJ dir. D) Geri aktifleşme enerjisi 390 kJ dir. E) Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi 360 kJ dir.
KİMYASAL
6. I. C₂H5OH (g) 2(g)
+30,
+ 1/202(g)
II. NO
(g)
III. 2SO3(g)
A) Yalnız I
2SO2(g)
→2CO2(g)
→ NO 2(g)
+ O2(g)
D) I ve II
Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde reak-
tifler ve ürünlerin bağ enerjileri toplamı farkı
sıfırdan küçüktür?
+ 3H₂O(g)
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
KİMYASAL 6. I. C₂H5OH (g) 2(g) +30, + 1/202(g) II. NO (g) III. 2SO3(g) A) Yalnız I 2SO2(g) →2CO2(g) → NO 2(g) + O2(g) D) I ve II Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde reak- tifler ve ürünlerin bağ enerjileri toplamı farkı sıfırdan küçüktür? + 3H₂O(g) B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III