Kimyanın Temel Kanunları Soruları

11. Bir metal oksit ile oksijen gazının (O₂) yanma denklemi
aşağıda verilmiştir.
12
4X0(k) + O₂(g) →→→ 2X₂O3(k)
denklemine göre 9m gram XO ile m gram O₂'nin artansız
reaksiyonu ile X₂03 bileşiği oluşuyor.
Buna göre,
1. X₂03'ün kütlece %90'ı X'tir.
II. Reaksiyon sonucu katı kütlesi m gram artmıştır.
III. XO bileşiğinin mol kütlesi 80 g/mol'dür.
yargılarından hangileri doğrudur? (0 = 16 g/mol)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
Kristal türü
Örnekler
S8, C6H12O6
Sic, SiO2
NH4NO3, K3PO4
Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z kristal katı türlerine ait bazı
örnekler verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
X
Y
E) I, II ve III
N
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
11. Bir metal oksit ile oksijen gazının (O₂) yanma denklemi aşağıda verilmiştir. 12 4X0(k) + O₂(g) →→→ 2X₂O3(k) denklemine göre 9m gram XO ile m gram O₂'nin artansız reaksiyonu ile X₂03 bileşiği oluşuyor. Buna göre, 1. X₂03'ün kütlece %90'ı X'tir. II. Reaksiyon sonucu katı kütlesi m gram artmıştır. III. XO bileşiğinin mol kütlesi 80 g/mol'dür. yargılarından hangileri doğrudur? (0 = 16 g/mol) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III Kristal türü Örnekler S8, C6H12O6 Sic, SiO2 NH4NO3, K3PO4 Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z kristal katı türlerine ait bazı örnekler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? X Y E) I, II ve III N
7.
I.
1 mol S atomunun gram cinsinden kütlesi
II. 6,02-1023 tane S atomunun akb cinsinden kütlesi
III. 32 akb S atomunun gram cinsinden kütlesi
Bu nicelikler arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangi-
sinde doğru verilmiştir?
A) | > || > |||
B) | = || = |||
D) | = || > |||
C) II >> III
E) ||| > || = |
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
7. I. 1 mol S atomunun gram cinsinden kütlesi II. 6,02-1023 tane S atomunun akb cinsinden kütlesi III. 32 akb S atomunun gram cinsinden kütlesi Bu nicelikler arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir? A) | > || > ||| B) | = || = ||| D) | = || > ||| C) II >> III E) ||| > || = |
8. Eşit hacimde CO ve O₂ gazları tepkimeye girdiğinde
co'nun tamamı harcanırken, O2'den 15 L artıyor.
Buna göre;
1. Başlangıçta 60 L gaz vardır.
II. 30 L CO2 gazı oluşur.
III. Tepkimede 30 L O2 gazı harcanır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
8. Eşit hacimde CO ve O₂ gazları tepkimeye girdiğinde co'nun tamamı harcanırken, O2'den 15 L artıyor. Buna göre; 1. Başlangıçta 60 L gaz vardır. II. 30 L CO2 gazı oluşur. III. Tepkimede 30 L O2 gazı harcanır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) I ve II
5. Şekildeki grafikte X ve Y elementlerinden iki farklı
bileşiğin oluşumunda elementlerin birleşen kütleleri
verilmiştir.
14+
7-
0
X kütlesi (g)
A) XY
8
1. bileşik
16
D) XY3
II. bileşik
II. bileşiğin formülü XY₂ olduğuna göre, I. bileşiğin
formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Y kütlesi (g)
B) X₂Y
E) XY4
C) X₂Y3
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
5. Şekildeki grafikte X ve Y elementlerinden iki farklı bileşiğin oluşumunda elementlerin birleşen kütleleri verilmiştir. 14+ 7- 0 X kütlesi (g) A) XY 8 1. bileşik 16 D) XY3 II. bileşik II. bileşiğin formülü XY₂ olduğuna göre, I. bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Y kütlesi (g) B) X₂Y E) XY4 C) X₂Y3
2.
şeklindedir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
D) I ve III
HNO3 + 1₂ → HIO₂ + NO₂ + H₂O
tepkimesiyle ilgili,
+ 2Ag
1.
II. HNO3 indirgendir.
Ill. 1 mol I, 10 mol elektron vermiştir.
A) Yalnız I
lavi
yargılarından hangileri doğrudur?
Hom
B) Yalnız II
D) I ve Iob heboE) I, II ve II
Jevi (@
E) Il ve
Denkleşmiş tepkimede H₂O nun katsayısı 4tür.
ille G
YKS Sana Orel THE KITAP
her 20
çözelti
C) ve
C) I vell
yargıla
indirgant
((-)
Al Yaln
Yandaki m
apdare
0 M
0 w
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
2. şeklindedir. yargılarından hangileri yanlıştır? B) Yalnız II A) Yalnız I D) I ve III HNO3 + 1₂ → HIO₂ + NO₂ + H₂O tepkimesiyle ilgili, + 2Ag 1. II. HNO3 indirgendir. Ill. 1 mol I, 10 mol elektron vermiştir. A) Yalnız I lavi yargılarından hangileri doğrudur? Hom B) Yalnız II D) I ve Iob heboE) I, II ve II Jevi (@ E) Il ve Denkleşmiş tepkimede H₂O nun katsayısı 4tür. ille G YKS Sana Orel THE KITAP her 20 çözelti C) ve C) I vell yargıla indirgant ((-) Al Yaln Yandaki m apdare 0 M 0 w
1.
2X(g) + Y₂(g) →→→ 2Z(g) + 110 kkal
22,4 gram X gazı ile Y₂ gazının artansız tepkimesinden
44 kkal ısı açığa çıkmaktadır.
Buna göre, tepkimeye giren X gazının mol kütlesi
nedir?
A) 16
B) 28
LMEL
C) 32
D) 64
E) 80
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
1. 2X(g) + Y₂(g) →→→ 2Z(g) + 110 kkal 22,4 gram X gazı ile Y₂ gazının artansız tepkimesinden 44 kkal ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre, tepkimeye giren X gazının mol kütlesi nedir? A) 16 B) 28 LMEL C) 32 D) 64 E) 80
1.
Eşit kütlede C₂H6 ve C3H4 gazları içeren karışım yakıldı-
ğında 1,7 mol CO2 gazı oluşmaktadır.
Buna göre, başlangıçtaki gaz karışımı kaç mol H ato-
mu içermektedir? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol)
C) 1,8
D) 3,6
A) 0,8
B) 1,6
E) 5,6
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
1. Eşit kütlede C₂H6 ve C3H4 gazları içeren karışım yakıldı- ğında 1,7 mol CO2 gazı oluşmaktadır. Buna göre, başlangıçtaki gaz karışımı kaç mol H ato- mu içermektedir? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) C) 1,8 D) 3,6 A) 0,8 B) 1,6 E) 5,6
11. CH4 bileşiği ile ilgili,
Molekül sayısı
fom
Jom
0
Mol
sayısı
1.
C atomu sayısı
0
Mol
sayısı
grafiklerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
II.
B) Yalnız II
D) II ve III
0
UI
oranı
III.
E) I, II ve III
Mol
sayısı
C) I ve III
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
11. CH4 bileşiği ile ilgili, Molekül sayısı fom Jom 0 Mol sayısı 1. C atomu sayısı 0 Mol sayısı grafiklerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I II. B) Yalnız II D) II ve III 0 UI oranı III. E) I, II ve III Mol sayısı C) I ve III
2. Toplam 3N tane atom içeren MgCl₂ bileşiği ile ilgili;
I. 3 moldür.
II. N tane Mg atomu içerir.
III. 2 mol Cl atomu içerir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
(N = Avogadro sayısı)
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
CAP
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
2. Toplam 3N tane atom içeren MgCl₂ bileşiği ile ilgili; I. 3 moldür. II. N tane Mg atomu içerir. III. 2 mol Cl atomu içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? (N = Avogadro sayısı) A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III CAP
6.
X₂Y nin kütlece birleşme oranı
ZY₂ nin kütlece birleşme-oranı
B) 12
X Y
X=315 A) 11/
F
mx
X=1
Eşit kütledeki X ve Z nin tamamı kullanılarak toplam 22
gram X₂Y ve ZY2 elde edilmiştir.
G
Buna göre her iki tepkime için kullanılan Y toplamda
kaç gramdır?
C) 13
my 4
'tür.
dir.
m₂ 3
8
my
D) 13,6 E) 15,1
R
J
y
12
&
******
wer
9. Al
1.
11
10
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
6. X₂Y nin kütlece birleşme oranı ZY₂ nin kütlece birleşme-oranı B) 12 X Y X=315 A) 11/ F mx X=1 Eşit kütledeki X ve Z nin tamamı kullanılarak toplam 22 gram X₂Y ve ZY2 elde edilmiştir. G Buna göre her iki tepkime için kullanılan Y toplamda kaç gramdır? C) 13 my 4 'tür. dir. m₂ 3 8 my D) 13,6 E) 15,1 R J y 12 & ****** wer 9. Al 1. 11 10
10. Aynı koşullarda, eşit hacimde alınan X₂ ve Y₂ gazlarının
tam verimle tepkimesinden 60 litre hacim kaplayan X3Y4
gazı oluşmaktadır.
Buna göre, başlangıçta kaptaki toplam gaz hacmi kaç
litredir?
ponopob mav nobnülürot gelid nsculo stog
A) 180 B) 240 dC) 210 shD) 80 maly E) 120
Rİ YAYINLARI
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
10. Aynı koşullarda, eşit hacimde alınan X₂ ve Y₂ gazlarının tam verimle tepkimesinden 60 litre hacim kaplayan X3Y4 gazı oluşmaktadır. Buna göre, başlangıçta kaptaki toplam gaz hacmi kaç litredir? ponopob mav nobnülürot gelid nsculo stog A) 180 B) 240 dC) 210 shD) 80 maly E) 120 Rİ YAYINLARI
ME TESTİ
10. 25 °C'de 0,2 mol CuSO4.5H₂O tuzunun 39 mol H₂O
ile doygun sulu çözeltisi hazırlanıyor.
A) 400
9
KENKOⓇ
KK-813D
25 °C'de CuSO4 tuzunun çözünürlüğü kaç g/100g
sudur? (CuSO4: 160, H₂O: 18)
D) 200
40
B) 40 C) 43
UN MON THE
32
39-18
0:
M
1.
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
ME TESTİ 10. 25 °C'de 0,2 mol CuSO4.5H₂O tuzunun 39 mol H₂O ile doygun sulu çözeltisi hazırlanıyor. A) 400 9 KENKOⓇ KK-813D 25 °C'de CuSO4 tuzunun çözünürlüğü kaç g/100g sudur? (CuSO4: 160, H₂O: 18) D) 200 40 B) 40 C) 43 UN MON THE 32 39-18 0: M 1.
Olyonik bir katı ile hazırlanmış 500 mililitrelik çözelti-
de derişim-zaman grafiği aşağıdaki gibidir.
A Derişim (mol/L)
0,045
0,030
9.0
X
A) Yalnız II
t
yb-
Buna göre,
1. Çözünen maddenin mol sayısı 0,015 mol'dür.
3
II. a = 3, b= 2'dir.
203
D) II ve III
→ Zaman
III. Bileşiğin formülü X₂Y3 tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
Olyonik bir katı ile hazırlanmış 500 mililitrelik çözelti- de derişim-zaman grafiği aşağıdaki gibidir. A Derişim (mol/L) 0,045 0,030 9.0 X A) Yalnız II t yb- Buna göre, 1. Çözünen maddenin mol sayısı 0,015 mol'dür. 3 II. a = 3, b= 2'dir. 203 D) II ve III → Zaman III. Bileşiğin formülü X₂Y3 tür. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
n = 1
MA
9. 6,8 gram XCI, katısının tamamı suda çözülerek 0,2 M
250 mL lik sulu çözeltisi hazırlanıyor.
Buna göre, X in atom kütlesi kaçtır? (Cl: 35,5)
A) 34
B) 65
D) 72
E) 119
25
n=
C) 68
012
0125
018
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
n = 1 MA 9. 6,8 gram XCI, katısının tamamı suda çözülerek 0,2 M 250 mL lik sulu çözeltisi hazırlanıyor. Buna göre, X in atom kütlesi kaçtır? (Cl: 35,5) A) 34 B) 65 D) 72 E) 119 25 n= C) 68 012 0125 018
3/202(g) → CO₂(g) + 2H₂O(s)
₂(g) + 2H₂O)
gram sivi
i için
AH=-17
AH
#
1
am XYm tuzunun suda çözünmesiyle hazırlanan
/mL çözeltiye ait iyoh derişimi -zaman grafiği
ağıdaki gibidir.
2D + 208 =
Derişim (mol/L)
0,5
9 Timol
2
0
yn-
xm+
C) 64
-15
Zaman
Buna göre, Y'nin atom kütlesi aşağıdakilerden
hangisidir? (X: 208)
A) 127
B) 80
D) 56
E) 40
Diğer sayfaya geçiniz.
D) Y çözeltisi eklendikçe erlendeki çözeltinin pH değeri
azalıyorsa X maddesi NaOH olabilir.
E) Çözeltiler eşit hacim ve derişimli ise tam nötralleşme
gerçekleşebilir.
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
3/202(g) → CO₂(g) + 2H₂O(s) ₂(g) + 2H₂O) gram sivi i için AH=-17 AH # 1 am XYm tuzunun suda çözünmesiyle hazırlanan /mL çözeltiye ait iyoh derişimi -zaman grafiği ağıdaki gibidir. 2D + 208 = Derişim (mol/L) 0,5 9 Timol 2 0 yn- xm+ C) 64 -15 Zaman Buna göre, Y'nin atom kütlesi aşağıdakilerden hangisidir? (X: 208) A) 127 B) 80 D) 56 E) 40 Diğer sayfaya geçiniz. D) Y çözeltisi eklendikçe erlendeki çözeltinin pH değeri azalıyorsa X maddesi NaOH olabilir. E) Çözeltiler eşit hacim ve derişimli ise tam nötralleşme gerçekleşebilir. Diğer sayfaya geçiniz.
792
16.
X₂ gazına ayrıştırılıyor.
Sabit hacimli bir kapta 2 atm basınç yapan X, gazı
akliğiding
k olmalı
I, II ve III
basınç kaç atmosfer olur?
Tepkime verimi % 60 olduğuna göre kaptaki son
A) 2,6
B) 1.3 C) 1
C) 1
9) 13
9) 13
E),26
un
Kamon
lama hızı Y gazınınkinin iki katıdır.
17. Aynı sıcaklıktaki X ve Y gazlarından X gazının orta-
Yu
gir
A)
B)
C)
D
E)
19, Be
ga
rin
A)
Kimya
Kimyanın Temel Kanunları
792 16. X₂ gazına ayrıştırılıyor. Sabit hacimli bir kapta 2 atm basınç yapan X, gazı akliğiding k olmalı I, II ve III basınç kaç atmosfer olur? Tepkime verimi % 60 olduğuna göre kaptaki son A) 2,6 B) 1.3 C) 1 C) 1 9) 13 9) 13 E),26 un Kamon lama hızı Y gazınınkinin iki katıdır. 17. Aynı sıcaklıktaki X ve Y gazlarından X gazının orta- Yu gir A) B) C) D E) 19, Be ga rin A)