Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Alternatif Enerji Kaynakları Soruları

en
gi
4. İçinde bir miktar gaz bulunan elastik balonlu bir siste-
min sıcaklığı 0°C'den 546K'e çıkarıldığında gaz basıncı-
nın değişimi hangi grafikte doğru verilmiştir?
A) P
B) P
C) P
n
V
E) P
D) P
T
➜V
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
en gi 4. İçinde bir miktar gaz bulunan elastik balonlu bir siste- min sıcaklığı 0°C'den 546K'e çıkarıldığında gaz basıncı- nın değişimi hangi grafikte doğru verilmiştir? A) P B) P C) P n V E) P D) P T ➜V
80
içeren SO3 gazı ile ilgili
anlıştır?
)
acim kapla
6.
1. NO2
II. N₂0
III. N₂O3
Yukarıda verilen maddelerin eşit sayıda O atomu içeren
örneklerinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) | > || > III
B) II > | > III
D) II > ||| > |
E) III > | > ||
C) III > || > |
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
80 içeren SO3 gazı ile ilgili anlıştır? ) acim kapla 6. 1. NO2 II. N₂0 III. N₂O3 Yukarıda verilen maddelerin eşit sayıda O atomu içeren örneklerinin kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) | > || > III B) II > | > III D) II > ||| > | E) III > | > || C) III > || > |
ÖRNEK-51
Ev yapımı reçelin uzun süre bozulmadan kalabilmesi
II. Bitkilerde suyun köklerden yukarı taşınması
III. Peçetenin, masanın üstündeki suyu çekmesi
Yukarıdaki olaylardan hangisi ozmoz olayı ile açıklanabi-
lir?
A) Yalnız I
D) I ve II
Ders İşleme Föyü | Kimya
C) I ve II
I, II ve III
B) Yalnız II
E) I ve III
(C) Yalnız III
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
ÖRNEK-51 Ev yapımı reçelin uzun süre bozulmadan kalabilmesi II. Bitkilerde suyun köklerden yukarı taşınması III. Peçetenin, masanın üstündeki suyu çekmesi Yukarıdaki olaylardan hangisi ozmoz olayı ile açıklanabi- lir? A) Yalnız I D) I ve II Ders İşleme Föyü | Kimya C) I ve II I, II ve III B) Yalnız II E) I ve III (C) Yalnız III
A KITAPÇIĞI
9. Şehirler arası yüksek gerilim hatlarında birbirine pa-
ralel olan tellerden yüksek akım geçtiğinde, tellerin
birbirini çekerek çarpıştıkları gözlenmiştir.
Buna göre bu olayın nedeni olarak;
tellerin çok uzun olması
II. teler arasında oluşan manyetik kuvvetin tel-
Merden geçen akım şiddeti ne doğru orantılı
olması,
III. tellerden geçen akımların aynı yönde olması
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız
4. Deneme
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve
E) I, II ve
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
A KITAPÇIĞI 9. Şehirler arası yüksek gerilim hatlarında birbirine pa- ralel olan tellerden yüksek akım geçtiğinde, tellerin birbirini çekerek çarpıştıkları gözlenmiştir. Buna göre bu olayın nedeni olarak; tellerin çok uzun olması II. teler arasında oluşan manyetik kuvvetin tel- Merden geçen akım şiddeti ne doğru orantılı olması, III. tellerden geçen akımların aynı yönde olması durumlarından hangileri gösterilebilir? A) Yalnız 4. Deneme B) I ve II D) II ve III C) I ve E) I, II ve
JA₁
5
20. İdeal sürtünmesiz kaplarda gerçekleşen aşağıda-
ki tepkimelerden hangisinin hızı, sabit sıcaklıkta
hacim azalması ölçülerek tespit edilebilir?
A) 2NH₂(g) → N₂(g) + 3H₂(g)
3
B) KCI(K) + O₂(g) →KCIO3(k)
2
C) Mg(k) + H₂SO4(suda) → MgSO4(suda) + H₂(g)
D) H₂(g) + F₂(g) → 2HF(g)
E) 2N₂O(g) → 2N₂(g) + O₂(g) 0
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
JA₁ 5 20. İdeal sürtünmesiz kaplarda gerçekleşen aşağıda- ki tepkimelerden hangisinin hızı, sabit sıcaklıkta hacim azalması ölçülerek tespit edilebilir? A) 2NH₂(g) → N₂(g) + 3H₂(g) 3 B) KCI(K) + O₂(g) →KCIO3(k) 2 C) Mg(k) + H₂SO4(suda) → MgSO4(suda) + H₂(g) D) H₂(g) + F₂(g) → 2HF(g) E) 2N₂O(g) → 2N₂(g) + O₂(g) 0 Diğer sayfaya geçiniz.
6. Enerji kaynaklan yenilenebilir ve yenilenemez enerji
kaynaklanı olmak üzere iki grupta incelenir.
Buna göre,
ummal
Hidroelektrik santraller
(1)
Rüzgâr enerji santralleri
(MD
Güneş pilleri
Lan
yukarıda verilen görsellerdeki enerji santrallerinden
hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek ola-
rak verilebilir?
A) I, II ve III
D) Ive III
B) I ve II
C) I ve III
E) Yalnız II
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
6. Enerji kaynaklan yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklanı olmak üzere iki grupta incelenir. Buna göre, ummal Hidroelektrik santraller (1) Rüzgâr enerji santralleri (MD Güneş pilleri Lan yukarıda verilen görsellerdeki enerji santrallerinden hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek ola- rak verilebilir? A) I, II ve III D) Ive III B) I ve II C) I ve III E) Yalnız II
23. Kütlece %Y'lik X gram NaCl'nin sulu çözeltisinde bulunan
suyun gram cinsinden değeri X ve Y cinsinden aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru verilmiştir?
B)
A)
100
100.X+X.Y
100.X+X.Y
100
D) -
100.X-X.Y
100
100
C) 100.X-X.Y
E) X.Y+100.Y
100
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
23. Kütlece %Y'lik X gram NaCl'nin sulu çözeltisinde bulunan suyun gram cinsinden değeri X ve Y cinsinden aşağıdaki- lerden hangisinde doğru verilmiştir? B) A) 100 100.X+X.Y 100.X+X.Y 100 D) - 100.X-X.Y 100 100 C) 100.X-X.Y E) X.Y+100.Y 100
2.
Alüminyum ve suya ait özkütle ve öz ısı değerleri yakla-
şık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Özkütle (g/cm³)
Madde
Alüminyum
Su
2,7
1
Öz Isı (cal/g °C)
0,2
1
Buna göre,
1. Eşit hacimdeki alüminyum ve suya eşit ısı verildiğin-
de alüminyumun sıcaklığı daha fazla altar.
II. Eşit kütledeki alüminyum ve suyun sıcaklığını eşit
miktar artırmak için suya daha çok ışı verilmelidir...
D) II ve III
III. Alüminyum ve suya eşit isi verildiğinde alüminyu-
mun iç enerjisi daha fazla artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Hâl değiştirme olmamaktadır.)
A) Yalnız I
B) Yalnız t
C) I ve II
51, II ve I
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
2. Alüminyum ve suya ait özkütle ve öz ısı değerleri yakla- şık olarak aşağıdaki tabloda verilmiştir. Özkütle (g/cm³) Madde Alüminyum Su 2,7 1 Öz Isı (cal/g °C) 0,2 1 Buna göre, 1. Eşit hacimdeki alüminyum ve suya eşit ısı verildiğin- de alüminyumun sıcaklığı daha fazla altar. II. Eşit kütledeki alüminyum ve suyun sıcaklığını eşit miktar artırmak için suya daha çok ışı verilmelidir... D) II ve III III. Alüminyum ve suya eşit isi verildiğinde alüminyu- mun iç enerjisi daha fazla artar. yargılarından hangileri doğrudur? (Hâl değiştirme olmamaktadır.) A) Yalnız I B) Yalnız t C) I ve II 51, II ve I
6.
X=1Y
2
Yukarıdaki şekilde bulunan X ve Y ile ilgili,
X için esneklik katsayısı ayırt edici özelliktir.
Y için genleşme katsayısı ayırt edici değildir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre,
I. 1. olay sırasında kinetik enerji artar.
II. 2. olaya geri süblimleşme denir.
III. X'in Y'ye dönüşümü sırasında düzensizlik artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
D) I ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
III. Er
Yuka
si ya
håll
liktin
C) I ve II
A) I
C
II.
HIE
1.
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
6. X=1Y 2 Yukarıdaki şekilde bulunan X ve Y ile ilgili, X için esneklik katsayısı ayırt edici özelliktir. Y için genleşme katsayısı ayırt edici değildir. bilgileri veriliyor. Buna göre, I. 1. olay sırasında kinetik enerji artar. II. 2. olaya geri süblimleşme denir. III. X'in Y'ye dönüşümü sırasında düzensizlik artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II D) I ve III B) Yalnız III E) I, II ve III III. Er Yuka si ya håll liktin C) I ve II A) I C II. HIE 1.
du-
ba-
122
8.
gönderilen ışın balona isabet eder?
(Birim kareler özdeştir.)
Yalnız X
D) X ve Y
B) Yalnız Y
D) O, C
E) X ve Z
● Kireç taşı
• Çamaşır sodası
Sirke asidi
● Yemek sodası
Yukarıda yaygın adları verilen, kimyasal maddelerin
bileşik formüllerinin hepsinde ortak olan element-
lerin sembolleri seçeneklerin hangisinde doğru ve-
rilmiştir?
A) O, H
B) O
C) Yalnız Z
C) Na, H
(E) CH, O
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
du- ba- 122 8. gönderilen ışın balona isabet eder? (Birim kareler özdeştir.) Yalnız X D) X ve Y B) Yalnız Y D) O, C E) X ve Z ● Kireç taşı • Çamaşır sodası Sirke asidi ● Yemek sodası Yukarıda yaygın adları verilen, kimyasal maddelerin bileşik formüllerinin hepsinde ortak olan element- lerin sembolleri seçeneklerin hangisinde doğru ve- rilmiştir? A) O, H B) O C) Yalnız Z C) Na, H (E) CH, O
12. Kimyasal maddelerin üzerinde yer alan sağlık ve güvenlik
amaçlı temel uyarı işaretlerine "risk piktogramı" denir.
Buna göre, üzerinde aşağıda verilen risk piktogrami
bulunan bir kimyasal maddeyi kullanan birisinin bu
piktogramdan,
S
Bu madde ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenme-
lere yol açar.
V. Bu madde canlı dokularda kalıcı hasarlara neden
olan radyasyon yayar.
. Bu madde kanser riski taşır.
yukarıdaki bilgilerden hangilerini çıkarması müm-
kündür?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
(E)), II ve III
15
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
12. Kimyasal maddelerin üzerinde yer alan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerine "risk piktogramı" denir. Buna göre, üzerinde aşağıda verilen risk piktogrami bulunan bir kimyasal maddeyi kullanan birisinin bu piktogramdan, S Bu madde ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenme- lere yol açar. V. Bu madde canlı dokularda kalıcı hasarlara neden olan radyasyon yayar. . Bu madde kanser riski taşır. yukarıdaki bilgilerden hangilerini çıkarması müm- kündür? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III (E)), II ve III 15
12. Aşağıda bazı karışımlar için kullanılan ayırma yöntem-
leri verilmiştir.
. Ayrımsal damitma
• Ayırma hunisi
• Diyaliz
. Özütleme
Buna göre bu yöntemlerden herhangi birinde aşa-
ğıdaki özellik farklarından hangisi kullanılmamış-
tır?
A) Çözünürlük
C) Yoğunluk
B) Erime noktası
D) Tanecik boyutu
E) Kaynama noktası
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
12. Aşağıda bazı karışımlar için kullanılan ayırma yöntem- leri verilmiştir. . Ayrımsal damitma • Ayırma hunisi • Diyaliz . Özütleme Buna göre bu yöntemlerden herhangi birinde aşa- ğıdaki özellik farklarından hangisi kullanılmamış- tır? A) Çözünürlük C) Yoğunluk B) Erime noktası D) Tanecik boyutu E) Kaynama noktası
ne-
de
de
15. Aşağıdaki şekilde hücrede gerçekleşen fosforilasyon ve
defosforilasyon tepkimeleri gösterilmiştir.
Fosfat
Fosforilasyon
ATP
ADP
Defosforilasyon
D) II ve III
Buna göre,
I. Fosforilasyon olayı endergonik bir tepkimedir ve sa-
dece hücre içerisinde gerçekleşir.
Fosfat
II. Defosforilasyon olayı ekzergonik bir tepkimedir ve
hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşe-
bilir.
III. Fosforilasyon ile ATP'nin yapısındaki glikozit bağları
yıkılır.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
(B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
ne- de de 15. Aşağıdaki şekilde hücrede gerçekleşen fosforilasyon ve defosforilasyon tepkimeleri gösterilmiştir. Fosfat Fosforilasyon ATP ADP Defosforilasyon D) II ve III Buna göre, I. Fosforilasyon olayı endergonik bir tepkimedir ve sa- dece hücre içerisinde gerçekleşir. Fosfat II. Defosforilasyon olayı ekzergonik bir tepkimedir ve hem hücre içinde hem de hücre dışında gerçekleşe- bilir. III. Fosforilasyon ile ATP'nin yapısındaki glikozit bağları yıkılır. açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I (B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
gekim
ve Il
üst-
www.netlerikatla.com
A) Yalnız
B
D) I ve II
Güvenlik
sembolüne
sahiptir.
Propan (C₂H₂)
ve Bütan (C₂H₁0)
gazlarından elde
edilir.
A) J
B) Yalnız
B) II
LPG
E)t, it ve t
Sivaştırılmış petrol
gazı olarak ifade
edilir.
Petrolün rafine edilmesinden elde edilen LPG ile ilgili yuka-
ridaki kavram haritasında hangi bilgi yanlış verilmiştir?
C) I
D) IV
VIV
Taşıması ve de-
polanmasını ko-
laylaştırmak için
sıvılaştırır.
Oda koşulların-
da sıvı halde
bulunur.
E) V
in macunu, çamaşır suyu ve çamaşır so-
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
gekim ve Il üst- www.netlerikatla.com A) Yalnız B D) I ve II Güvenlik sembolüne sahiptir. Propan (C₂H₂) ve Bütan (C₂H₁0) gazlarından elde edilir. A) J B) Yalnız B) II LPG E)t, it ve t Sivaştırılmış petrol gazı olarak ifade edilir. Petrolün rafine edilmesinden elde edilen LPG ile ilgili yuka- ridaki kavram haritasında hangi bilgi yanlış verilmiştir? C) I D) IV VIV Taşıması ve de- polanmasını ko- laylaştırmak için sıvılaştırır. Oda koşulların- da sıvı halde bulunur. E) V in macunu, çamaşır suyu ve çamaşır so-
11. Aşağıdakilerden hangisi sabun ve deterjanların ortak
özelliği değildir?
A) Petrol türevidirler.
B) Hidrofil ve hidrofob kısımları vardır.
C) Bazik tuzlardır.
D) Organik bileşiklerdir.
E) Kuyruk kısımları apolar, baş kısımları polar yapılıdır.
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
11. Aşağıdakilerden hangisi sabun ve deterjanların ortak özelliği değildir? A) Petrol türevidirler. B) Hidrofil ve hidrofob kısımları vardır. C) Bazik tuzlardır. D) Organik bileşiklerdir. E) Kuyruk kısımları apolar, baş kısımları polar yapılıdır.
7.
Nikel - Bakır alaşımı
H.Kobalt - Krom tozu
Demir - Nikel tozu
Yukarıda verilen karışım örneklerinden hangileri
mıknatıslanma yöntemi ile bileşenlerine ayrılabi-
lir?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
Re
Re, Ni, C₂
C)Yalnız III
E) I ve III
smley (0)
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
7. Nikel - Bakır alaşımı H.Kobalt - Krom tozu Demir - Nikel tozu Yukarıda verilen karışım örneklerinden hangileri mıknatıslanma yöntemi ile bileşenlerine ayrılabi- lir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II Re Re, Ni, C₂ C)Yalnız III E) I ve III smley (0)