Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Atomun Yapısı Soruları

E) Gunu
landığımız atom modeli, modern
atom teorisidir.
6.
3. Y*2 iyonun proton sayısı, X* iyonun
proton sayısının 2 katıdır.
X3 ve Y*2 iyonun elektron sayıları top-
lamı 46 olduğuna göre;
1. X atomunun proton sayısı 15'tir.
II. X ve Y atomlarının elektron sayı-
ları toplamı 45'tir.
III. X3 iyonu katyon, Y*2 iyonu an-
yondur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) Il ve III
E) I ve III
Kimya
Atomun Yapısı
E) Gunu landığımız atom modeli, modern atom teorisidir. 6. 3. Y*2 iyonun proton sayısı, X* iyonun proton sayısının 2 katıdır. X3 ve Y*2 iyonun elektron sayıları top- lamı 46 olduğuna göre; 1. X atomunun proton sayısı 15'tir. II. X ve Y atomlarının elektron sayı- ları toplamı 45'tir. III. X3 iyonu katyon, Y*2 iyonu an- yondur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) Il ve III E) I ve III
4.
Nükleon sayısı 40 olan X elementinin nötron sayısı çekirdek
yükünden 2 fazla olduğuna göre, X'in periyodik tablodaki
grubu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) 1A
B) 2A
C) 3A
D) 3B
E) 7A
9. SINIF KİMYA SB/2021
Kimya
Atomun Yapısı
4. Nükleon sayısı 40 olan X elementinin nötron sayısı çekirdek yükünden 2 fazla olduğuna göre, X'in periyodik tablodaki grubu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 1A B) 2A C) 3A D) 3B E) 7A 9. SINIF KİMYA SB/2021