Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Soruları

P-ci
s y u
t82
1-d-
CI
12.
PCI, bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-
dur? (45P, 17C1)
A) Yük yoğunluğu dengeli dağılmıştır.
B) Merkez atomda ortaklaşmamış elektron yoktur.
c) Bütün atomlar oktedini tamamlamıştır.
D) 9 çift ortaklaşmamış elektronu vardır.
:) Yoğun fazda London çekim kuvveti etkindir.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
P-ci s y u t82 1-d- CI 12. PCI, bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru- dur? (45P, 17C1) A) Yük yoğunluğu dengeli dağılmıştır. B) Merkez atomda ortaklaşmamış elektron yoktur. c) Bütün atomlar oktedini tamamlamıştır. D) 9 çift ortaklaşmamış elektronu vardır. :) Yoğun fazda London çekim kuvveti etkindir.
3.
1. Bakir (Cu)
II. Elmas (C)
III. Amonyak (NH3)
IV. Karbon tetraklorür (CCIA)
Yukarıdaki maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıstır?
A) Elmas grafitin izotopudur.
B) Yoğun fazda CCIA molekülleri arasında London kuv-
vetleri vardır.
C) Yoğun fazda NH3 molekülleri arasında hidrojen bağla-
ri vardır.
D) Oda koşullarında Cu atomları arasında metalik bağ
vardır.
E) CCIA molekülleri apolardır.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. 1. Bakir (Cu) II. Elmas (C) III. Amonyak (NH3) IV. Karbon tetraklorür (CCIA) Yukarıdaki maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? A) Elmas grafitin izotopudur. B) Yoğun fazda CCIA molekülleri arasında London kuv- vetleri vardır. C) Yoğun fazda NH3 molekülleri arasında hidrojen bağla- ri vardır. D) Oda koşullarında Cu atomları arasında metalik bağ vardır. E) CCIA molekülleri apolardır.
2.
13.6
122
HgO bileşiğinin adlandırılması Civa (II)
oksit şeklinde yapılmaktadır
.
nin ad-
1. Ka
1
}
dll. De
Buna göre,
1
3 III.AL
1
mür
1
Yukar
1
I. Civa elementi bileşiklerinde farklı iyon
yüküne sahiptir
.
th-2
II. HgO bileşiği iyonik bağlıdır.
nin içe
masi
ru ola
III. Civa elementi toprak alkali metalidir.
All
ifadelerinden hangileri doğrudur?
C)
)
A) Yalnız!
B) I ve II
C) 1 ve III
D1 ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
2. 13.6 122 HgO bileşiğinin adlandırılması Civa (II) oksit şeklinde yapılmaktadır . nin ad- 1. Ka 1 } dll. De Buna göre, 1 3 III.AL 1 mür 1 Yukar 1 I. Civa elementi bileşiklerinde farklı iyon yüküne sahiptir . th-2 II. HgO bileşiği iyonik bağlıdır. nin içe masi ru ola III. Civa elementi toprak alkali metalidir. All ifadelerinden hangileri doğrudur? C) ) A) Yalnız! B) I ve II C) 1 ve III D1 ve III E) I, II ve III
İyonik Bileşik
Lewis Yapisi
19.
Na+t:f:1
1. NaF
II. MgCl2
[:C1:] Mg2+1:01:1
Ca2+1:0:12-
III. CaO
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin Lewis yapısı
doğru verilmiştir? (90, 9F, 11 Na, 12Mg, 17CI, 20 Ca)
3
C) I ve III
A) Yalnız
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
İyonik Bileşik Lewis Yapisi 19. Na+t:f:1 1. NaF II. MgCl2 [:C1:] Mg2+1:01:1 Ca2+1:0:12- III. CaO Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin Lewis yapısı doğru verilmiştir? (90, 9F, 11 Na, 12Mg, 17CI, 20 Ca) 3 C) I ve III A) Yalnız B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
10. H2O, CH3OH ve C He ile ilgili olarak,
Ortaklanmamış Bağ
Molekül
Molekül
elektron sayısı sayısı
polarlığı
1.
4
2
H2O
Polar
0
5
II. CH2OH
Polar
III. C2H4
6
Apolar
yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur? (H, 6C, 80)
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
0
Hocon, lütfen aynutile olsun
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
10. H2O, CH3OH ve C He ile ilgili olarak, Ortaklanmamış Bağ Molekül Molekül elektron sayısı sayısı polarlığı 1. 4 2 H2O Polar 0 5 II. CH2OH Polar III. C2H4 6 Apolar yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur? (H, 6C, 80) A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 0 Hocon, lütfen aynutile olsun
şeklindedir.
yargılarından hangileri doğrudur? (F)
Bir molek
nn yük da
bu mold
olur.
A) Yalnız 11 B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) I, II ve III
NH3, H
HCN ...
F
X-F
Örne
külünü
H-
değil,
11. 6C, 80 ve 16S elementlerinin bağ elektronlarını
çekme kuvvetleri arasındaki ilişki O > S >
şeklindedir.
Buna göre, CO2 ve CS2 molekülleri ile ilgili;
(kırık
neder
x
Mc
I. CO2 molekülünde atomlar arasındaki dört
bağdan ikisi polar, diğerleri apolardır
. X
II. CS, bileşiğinde kutuplanma
8 8 8+
:S = C=S:
lendi
e To
pola
mad
iyi ç
mad
şeklindedir.
III. CS2 molekülündeki bağ sayısı, CO2 mole-
külündekinden fazladır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
çt
ÇÖZ
CS
çöz
leri
C) I ve III
B) Yalnız III
tal
A) Yalnız II
E) I, II ve III
dü
DII ve III
28 %
11. E
10.D
9. C
E
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
şeklindedir. yargılarından hangileri doğrudur? (F) Bir molek nn yük da bu mold olur. A) Yalnız 11 B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III NH3, H HCN ... F X-F Örne külünü H- değil, 11. 6C, 80 ve 16S elementlerinin bağ elektronlarını çekme kuvvetleri arasındaki ilişki O > S > şeklindedir. Buna göre, CO2 ve CS2 molekülleri ile ilgili; (kırık neder x Mc I. CO2 molekülünde atomlar arasındaki dört bağdan ikisi polar, diğerleri apolardır . X II. CS, bileşiğinde kutuplanma 8 8 8+ :S = C=S: lendi e To pola mad iyi ç mad şeklindedir. III. CS2 molekülündeki bağ sayısı, CO2 mole- külündekinden fazladır. yargılarından hangileri yanlıştır? çt ÇÖZ CS çöz leri C) I ve III B) Yalnız III tal A) Yalnız II E) I, II ve III dü DII ve III 28 % 11. E 10.D 9. C E
ecik-
1. Türler arasında oluşan etkileşimler ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi yanlıştır?
X
da
A) İki türün çekirdekleri arasında itme kuvvetleri olu-
şur.
F
(B) Türler arasındaki çekme kuvetleri, itme kuvvetle-
rinden çok baskın ise güçlü etkileşimler oluşur.
C) Türler arasındaki çekme-itme kuvvetleri farkının
küçük olduğu durumlarda zayıf etkileşimler oluşur.
D) Zayıf etkileşimlere fiziksel bağ denir.
E iki türün elektronları arasında çekme kuvveti olu-
şur.
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
ecik- 1. Türler arasında oluşan etkileşimler ile ilgili aşağı- dakilerden hangisi yanlıştır? X da A) İki türün çekirdekleri arasında itme kuvvetleri olu- şur. F (B) Türler arasındaki çekme kuvetleri, itme kuvvetle- rinden çok baskın ise güçlü etkileşimler oluşur. C) Türler arasındaki çekme-itme kuvvetleri farkının küçük olduğu durumlarda zayıf etkileşimler oluşur. D) Zayıf etkileşimlere fiziksel bağ denir. E iki türün elektronları arasında çekme kuvveti olu- şur.
gal
121. Fe atomları arasındaki etkileşim
W. CO molekülleri arası etkileşim
III. H2O molekülündeki atomlar arası etkileşim
H
Yukarıda verilen etkileşimlerden hangileri zayıf etkile-
B) ve 11
el ve III
E) 1, Il ve III
şimdir?
A) Yalnız II
D) Il ve III
CO2-
loudleba
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
gal 121. Fe atomları arasındaki etkileşim W. CO molekülleri arası etkileşim III. H2O molekülündeki atomlar arası etkileşim H Yukarıda verilen etkileşimlerden hangileri zayıf etkile- B) ve 11 el ve III E) 1, Il ve III şimdir? A) Yalnız II D) Il ve III CO2- loudleba
10.a. H2O
b. HCI
♡
C. NH3
Yukarıdaki bileşiklerle ilgili,
1. b molekülleri arasında London kuvveti
etkindir.
II. a ile c'nin kendi molekülleri arasında hidrojen
bağları oluşur.
III. 1 atmosfer basınçta a'nın kaynama noktası
b'den büyüktür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnizł B) Yalniz til C) I ve II
Dj Il ve Il E) I, HI ve IIL
(Bu soru Sınav Yayınları
TYT 24 Adımda Kimya kitabından alınmıştır.)
36
Bu denemenin soruları Sınav Yayınlarındar
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
10.a. H2O b. HCI ♡ C. NH3 Yukarıdaki bileşiklerle ilgili, 1. b molekülleri arasında London kuvveti etkindir. II. a ile c'nin kendi molekülleri arasında hidrojen bağları oluşur. III. 1 atmosfer basınçta a'nın kaynama noktası b'den büyüktür. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnizł B) Yalniz til C) I ve II Dj Il ve Il E) I, HI ve IIL (Bu soru Sınav Yayınları TYT 24 Adımda Kimya kitabından alınmıştır.) 36 Bu denemenin soruları Sınav Yayınlarındar
f
2.
Periyodik cetvelin 2A grubunda bulunan elementler
ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi vanlistar?
A) lyonik bağlı bileşikler oluştururlar.
B) Değerlik elektron sayıları 2 dir.
Atom numarası arttıkça bağ elektronlarına sahip çık
ma gücü artar.
D) Ametaller ile oluşturduklan bileşiklerin erime sıcaklık
ları yüksektir.
E) Doğada serbest hâlde bulunmazlar
FEN BİLERE FRI YAYINLARI
3.
1. Bakır (Cu)
II. Elmas (C)
III. Amonyak (NH3)
IV. Karbon tetraklorür (CCIA)
Yukarıdaki maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıstır?
A) Elmas grafitin izotopudur.
Yoğun fazda CCIA molekülleri arasında London kuv-
vetleri vardır.
Yoğun fazda NH3 molekülleri arasında hidrojen bağla-
i vardır.
D pda koşullarında Cu atomları arasında metalik bağ
Vardir.
EY CCl4 molekülleri apolardır.
Sinif Çalışma Kitabı - 5
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
f 2. Periyodik cetvelin 2A grubunda bulunan elementler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi vanlistar? A) lyonik bağlı bileşikler oluştururlar. B) Değerlik elektron sayıları 2 dir. Atom numarası arttıkça bağ elektronlarına sahip çık ma gücü artar. D) Ametaller ile oluşturduklan bileşiklerin erime sıcaklık ları yüksektir. E) Doğada serbest hâlde bulunmazlar FEN BİLERE FRI YAYINLARI 3. 1. Bakır (Cu) II. Elmas (C) III. Amonyak (NH3) IV. Karbon tetraklorür (CCIA) Yukarıdaki maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıstır? A) Elmas grafitin izotopudur. Yoğun fazda CCIA molekülleri arasında London kuv- vetleri vardır. Yoğun fazda NH3 molekülleri arasında hidrojen bağla- i vardır. D pda koşullarında Cu atomları arasında metalik bağ Vardir. EY CCl4 molekülleri apolardır. Sinif Çalışma Kitabı - 5
3.
I.
CH_(9) - HBr(g)
KNO3(k) - H2O(s)
-
III.
C2H5OH(s) - NH3(9)
-
Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin çözelti
oluşturması beklenir?
A) Yalnız ||
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III
E) I ve III
PALME
YAYINEVI
EYE
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
3. I. CH_(9) - HBr(g) KNO3(k) - H2O(s) - III. C2H5OH(s) - NH3(9) - Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangilerinin çözelti oluşturması beklenir? A) Yalnız || B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I ve III PALME YAYINEVI EYE
Aşağıdaki kristal katılardan hangisi yanlış sinif-
landırılmıştır? (GH, 6C,0, 1,Na, 17Cl, 26Fe, 53)
,
6
8
Kristal kati
Sinifi
A)
C12H22011
Moleküler kristal
B)
NaCl
İyonik kristal
C)
C(elmas)
Kovalent kristal
D)
12
Kovalent kristal
E)
Fe
Metalik kristal
8
Kimya
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
Aşağıdaki kristal katılardan hangisi yanlış sinif- landırılmıştır? (GH, 6C,0, 1,Na, 17Cl, 26Fe, 53) , 6 8 Kristal kati Sinifi A) C12H22011 Moleküler kristal B) NaCl İyonik kristal C) C(elmas) Kovalent kristal D) 12 Kovalent kristal E) Fe Metalik kristal 8