Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Periyodik Sistem Soruları

EY1A ve 2A grubu elementleri s bloğu ele-
mentleridir.
p
d
f
el
0
rd
2
ri
6
3p us us
Y
5.
A
X, Y ve z elementlerinin atom numaraları si-
rasıyla birbirini izleyen sayılardır.
Y atomunun temel hal elektron dağılımı
4s' ile sonlandığına göre;
6
Değerlik elektron sayıları Z> Y> X'tir.
11. X soy gaz, Z toprak alkali metalidir.
II. X'in temel hâl elektron dağılımı 3pº ile
sonlanır.
yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) Yalnız!
D) I ve II
E) II ve III
-
6.
K elementi için;
19
lanır
Kimya
Periyodik Sistem
EY1A ve 2A grubu elementleri s bloğu ele- mentleridir. p d f el 0 rd 2 ri 6 3p us us Y 5. A X, Y ve z elementlerinin atom numaraları si- rasıyla birbirini izleyen sayılardır. Y atomunun temel hal elektron dağılımı 4s' ile sonlandığına göre; 6 Değerlik elektron sayıları Z> Y> X'tir. 11. X soy gaz, Z toprak alkali metalidir. II. X'in temel hâl elektron dağılımı 3pº ile sonlanır. yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? B) Yalnız II C) Yalnız III A) Yalnız! D) I ve II E) II ve III - 6. K elementi için; 19 lanır
2
11.
9.
2
L
T
Y n
K
X
1)
Verilen periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Xatomunun çekirdek yükü 19'dur.
B) Y elementi doğada serbest hâlde bulunamaz.
C) T hiçbir bileşiğinde elektron dizilimini L'ye benzete-
mez.
DY Koda koşullarında gaz hâlde bulunur.
ET Elektronegatifliği en yüksek olan L'dir.
6
E
TYT / ÖZEL-2 (A SERİSİ)
29
Kimya
Periyodik Sistem
2 11. 9. 2 L T Y n K X 1) Verilen periyodik sistemde yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Xatomunun çekirdek yükü 19'dur. B) Y elementi doğada serbest hâlde bulunamaz. C) T hiçbir bileşiğinde elektron dizilimini L'ye benzete- mez. DY Koda koşullarında gaz hâlde bulunur. ET Elektronegatifliği en yüksek olan L'dir. 6 E TYT / ÖZEL-2 (A SERİSİ) 29
TES
1
9. Halojeler ile ilgili bazı bilgiler tabloda verilmiştir.
Kaynama sıcakligi
(°C)
-190
-40
Halojen Alom numarası
9
F
60
17
CI
35
gón fazda
Br
IN
Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılamaz?
A Molekülde katman sayısı arttıkça, kaynama sıcaklığı
artar
B) Grupta, yukarıdan aşağıya London kuvvetleri artar.
Code koşullarında F, ve Cl, gaz, Br, sivi haldedir.
File yaptıkları bileşiklerden yalnızca HF de hidrojen
bağ etkindir.
Ey Atom numarası arttıkça, tanecikler arası çekim kuvveti
de artar.
Kimya
Periyodik Sistem
TES 1 9. Halojeler ile ilgili bazı bilgiler tabloda verilmiştir. Kaynama sıcakligi (°C) -190 -40 Halojen Alom numarası 9 F 60 17 CI 35 gón fazda Br IN Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A Molekülde katman sayısı arttıkça, kaynama sıcaklığı artar B) Grupta, yukarıdan aşağıya London kuvvetleri artar. Code koşullarında F, ve Cl, gaz, Br, sivi haldedir. File yaptıkları bileşiklerden yalnızca HF de hidrojen bağ etkindir. Ey Atom numarası arttıkça, tanecikler arası çekim kuvveti de artar.
C)
N 20. CH
L
yan
18. Periyodik çizelgede ca elementi IIA grubunda, CI A
A)
elementi ise VIIA grubunda bulunmaktadır.
B)
B
Bu elementler ve birbirleriyle oluşturduğu bile-
şikle ilgili aşağıdakilerden hangist yanlıştır?
A) Ca metalik, Cl ametalik özellik gösterir.
D)
B) Birbirleriyle CaCl, bileşiğini oluştururlar. +
C) Birbirleriyle oluşturdukları bileşik moleküler ya-
E)
pidadır.
+
D) Ca element atomu 2 elektron verdiğinde kat-
man elektron dizilimi kendisine en yakın soy gaz
elektron dizilimi gibi olur. +
E) Cl elementi elektron alma, Ca elementi ise elekt-
ron verme eğilimindedir.
+
Kimya
Periyodik Sistem
C) N 20. CH L yan 18. Periyodik çizelgede ca elementi IIA grubunda, CI A A) elementi ise VIIA grubunda bulunmaktadır. B) B Bu elementler ve birbirleriyle oluşturduğu bile- şikle ilgili aşağıdakilerden hangist yanlıştır? A) Ca metalik, Cl ametalik özellik gösterir. D) B) Birbirleriyle CaCl, bileşiğini oluştururlar. + C) Birbirleriyle oluşturdukları bileşik moleküler ya- E) pidadır. + D) Ca element atomu 2 elektron verdiğinde kat- man elektron dizilimi kendisine en yakın soy gaz elektron dizilimi gibi olur. + E) Cl elementi elektron alma, Ca elementi ise elekt- ron verme eğilimindedir. +
3. Temel hâldeki A, B ve C atomlarının elekt-
ron bulunduran katman sayıları aynıdır.
A elementi işlenebilir, iyonik bağlı bile-
şik oluşturabilir ve bileşiklerinde daima
pozitif değerlik alır.
B elementinin son katmanındaki elektron
sayısı C elementininkinden 1 eksiktir.
C elementi; hem iyonik hem de kova-
lent bağlı bileşikler oluşturabilir.
Buna göre; A, B ve C atomlarının çapları
arasındaki ilişki, aşağıdakilerden hangi-
sinde doğru verilmiştir?
A)C>B>A B) A >>B C)C>A>B
D) A > B>C
E) B >A>C
Kimya
Periyodik Sistem
3. Temel hâldeki A, B ve C atomlarının elekt- ron bulunduran katman sayıları aynıdır. A elementi işlenebilir, iyonik bağlı bile- şik oluşturabilir ve bileşiklerinde daima pozitif değerlik alır. B elementinin son katmanındaki elektron sayısı C elementininkinden 1 eksiktir. C elementi; hem iyonik hem de kova- lent bağlı bileşikler oluşturabilir. Buna göre; A, B ve C atomlarının çapları arasındaki ilişki, aşağıdakilerden hangi- sinde doğru verilmiştir? A)C>B>A B) A >>B C)C>A>B D) A > B>C E) B >A>C
2.
Periyodik cetvelin 2A grubunda bulunan elementler
ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İyonik bağlı bileşikler oluştururlar.
B) Değerlik elektron sayıları 2 dir.
C) Atom numarası arttıkça bağ elektronlarına sahip çık-
ma gücü artar.
D) Ametaller ile oluşturdukları bileşiklerin erime sıcaklık-
ları yüksektir.
E) Doğada serbest hâlde bulunmazlar.
Kimya
Periyodik Sistem
2. Periyodik cetvelin 2A grubunda bulunan elementler ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İyonik bağlı bileşikler oluştururlar. B) Değerlik elektron sayıları 2 dir. C) Atom numarası arttıkça bağ elektronlarına sahip çık- ma gücü artar. D) Ametaller ile oluşturdukları bileşiklerin erime sıcaklık- ları yüksektir. E) Doğada serbest hâlde bulunmazlar.
B
Z
x
Y
Yukarıdaki periyodik tabloya göre aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z dir.
B) Atom çapı en büyük olan X tir.
C) X ile Z iyonik bağlı bileşik yapabilir.
D) Elektronegativitesi en yüksek olan X tir.
E) X ile Y aynı periyottadır.
disiplinleri aşağıda verilmiştir.
Kimya
Periyodik Sistem
B Z x Y Yukarıdaki periyodik tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Z dir. B) Atom çapı en büyük olan X tir. C) X ile Z iyonik bağlı bileşik yapabilir. D) Elektronegativitesi en yüksek olan X tir. E) X ile Y aynı periyottadır. disiplinleri aşağıda verilmiştir.