I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Soruları

12. Trablusgarp Savaşı'ndan önce yapılan Racconigi
Antlaşması ile İtalya Rusya'nın Boğazlar üzerindeki
çıkarlarını Rusya da İtalya'nın Trablusgarp üzerindeki
isteklerini onaylamıştır.
Bu durum;
1. Osmanlı topraklarının Avrupa ülkeleri arasında pay-
laşıldığı,
II. Osmanlı topraklarının çıkar çatışmalarına sahne
olduğu,
III. Rusya'nın boğazlara yerleşmek istediği
politikalarından hangilerini doğrular niteliktedir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
12. Trablusgarp Savaşı'ndan önce yapılan Racconigi Antlaşması ile İtalya Rusya'nın Boğazlar üzerindeki çıkarlarını Rusya da İtalya'nın Trablusgarp üzerindeki isteklerini onaylamıştır. Bu durum; 1. Osmanlı topraklarının Avrupa ülkeleri arasında pay- laşıldığı, II. Osmanlı topraklarının çıkar çatışmalarına sahne olduğu, III. Rusya'nın boğazlara yerleşmek istediği politikalarından hangilerini doğrular niteliktedir? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
2. Çanakkale Savaşı, hem Anlaşma Devletlerinin, hem de
Almanya ve müttefiklerinin savaş planlarını değiştirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan
gelişmeler arasında gösterilemez?
A) Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması
B) Savaşın süresinin uzaması
C) Sömürgelerdeki İngiliz hakimiyeti ve gücünün
sarsılması
D) Bulgaristan'ın İttifak Devletleri yanında savaşa
girmesi
E) Mustafa Kemal'in "Anafartalar Kahramanı" olarak
tanınması
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
2. Çanakkale Savaşı, hem Anlaşma Devletlerinin, hem de Almanya ve müttefiklerinin savaş planlarını değiştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan gelişmeler arasında gösterilemez? A) Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin çıkması B) Savaşın süresinin uzaması C) Sömürgelerdeki İngiliz hakimiyeti ve gücünün sarsılması D) Bulgaristan'ın İttifak Devletleri yanında savaşa girmesi E) Mustafa Kemal'in "Anafartalar Kahramanı" olarak tanınması
2. Aşağıdakilerden hangisinde 1.de verilenin II.ye
ortam hazırladığı söylenemez?
eemneledmot mignalnemil syisinA
A) Trablusgarpu
Osmanlı Devleti'nin Afri-
baka'dan çıkarılması
Savaşı
B) II. Balkan Savaşı Doğu Trakya'nın geri
alınması
Osmanlı Devleti'nin Arap
Yarımadası'nı kaybet-
C) I. Dünya Savaşı
D)
1. Balkan Savaşı
E) Trablusgarp
Savaşı
(87
-
mesi
Meriç Nehri'nin Balkan-
larda sınır olması
On iki Ada'nın geçici ola-
rak İtalya'ya bırakılması
YAYIN DENİZİ
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
2. Aşağıdakilerden hangisinde 1.de verilenin II.ye ortam hazırladığı söylenemez? eemneledmot mignalnemil syisinA A) Trablusgarpu Osmanlı Devleti'nin Afri- baka'dan çıkarılması Savaşı B) II. Balkan Savaşı Doğu Trakya'nın geri alınması Osmanlı Devleti'nin Arap Yarımadası'nı kaybet- C) I. Dünya Savaşı D) 1. Balkan Savaşı E) Trablusgarp Savaşı (87 - mesi Meriç Nehri'nin Balkan- larda sınır olması On iki Ada'nın geçici ola- rak İtalya'ya bırakılması YAYIN DENİZİ
36. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti'nin des-
teklediği milli varlığa düşman cemiyetlerin özelliklerin-
den biri değildir?
A) Mandacılık fikrini savunmuşlardır.
B) Kuvayımilliye karşıtı faaliyetlere destek verilmiştir.
C)) İtilaf Devletleri tarafından desteklenmiştir. B
D) Sivas Kongresi'nde faaliyetlerini birleştirmiştir.
E) Genelde saltanat ve hilafet yanlısı politikalar izlenmiştir.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
36. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Hükümeti'nin des- teklediği milli varlığa düşman cemiyetlerin özelliklerin- den biri değildir? A) Mandacılık fikrini savunmuşlardır. B) Kuvayımilliye karşıtı faaliyetlere destek verilmiştir. C)) İtilaf Devletleri tarafından desteklenmiştir. B D) Sivas Kongresi'nde faaliyetlerini birleştirmiştir. E) Genelde saltanat ve hilafet yanlısı politikalar izlenmiştir.
33. Kurtuluş Savaşı döneminde düzenli ordu kurulana kadar
işgallere karşı mücadele eden milis güçlerine Kuvayımilliye
denilmiştir.
Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasında aşağıdaki-
lerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması
B) Istanbul Hükümeti'nin görevini yapmaması
C) Osmanlı ordularının terhis edilmesi
DAzınlıkların Türk halkına baskı yapması
E) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
33. Kurtuluş Savaşı döneminde düzenli ordu kurulana kadar işgallere karşı mücadele eden milis güçlerine Kuvayımilliye denilmiştir. Kuvayımilliye birliklerinin oluşturulmasında aşağıdaki- lerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? A) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkması B) Istanbul Hükümeti'nin görevini yapmaması C) Osmanlı ordularının terhis edilmesi DAzınlıkların Türk halkına baskı yapması E) Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılması
1.
İtilaf Devletleri
Savaş
Başlamadan Ingiltere, Fransa, Rusya
Önce
Savaş
Başladıktan
Sonra
Ingiltere, Fransa, Rusya,
İtalya, Sırbistan, ABD,
Romanya, Japonya,
Yunanistan
ittifak Devletleri
Almanya, İtalya,
Avusturya-Macaristan
Almanya,
Avusturya-Macaristan,
Osmanlı, Bulgaristan
İttifak ve İtilaf Devletlerini gösteren bu tabloya göre
Birinci Dünya Savaşı'yla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Koşullarında zamanla değişiklik yaşandığı
B) Avrupa'da daha yıkıcı etkiler oluşturduğu
C) Devletleri yeni ittifaklara yönlendirdiği
D) Süresini artırıcı gelişmelerin ortaya çıktığı
E) İlerleyen süreçte daha geniş alanlara yayıldığı
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
1. İtilaf Devletleri Savaş Başlamadan Ingiltere, Fransa, Rusya Önce Savaş Başladıktan Sonra Ingiltere, Fransa, Rusya, İtalya, Sırbistan, ABD, Romanya, Japonya, Yunanistan ittifak Devletleri Almanya, İtalya, Avusturya-Macaristan Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı, Bulgaristan İttifak ve İtilaf Devletlerini gösteren bu tabloya göre Birinci Dünya Savaşı'yla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Koşullarında zamanla değişiklik yaşandığı B) Avrupa'da daha yıkıcı etkiler oluşturduğu C) Devletleri yeni ittifaklara yönlendirdiği D) Süresini artırıcı gelişmelerin ortaya çıktığı E) İlerleyen süreçte daha geniş alanlara yayıldığı
22- Birinci
**
Sakarya Meydan
Inönü Muha
hya -
na
meclisin aşağıdakilerden hangist
ma gücü olacak mı?
Pasa'ya ait yukarıdaki
ulusal meclisin
de bağimsiig
asit işlerd
yoru
12
BMM
C- Osman Ayan Meclisi
Osmani Mebusan Meclisi
D. Heyet-i Temsiliye
E- Milli Kongre
Dünya Savaşı sonrasında Anadolu
topraklarında nüfussal çoğunluk tartışmalarının
yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi
olduğu söylenebilir?
Mondros Ateşkesi
Wilson Ilkeleri
Sevr Antlaşması
Misak-Ma
Kemal Paşa'ya "Başkomuta
Teşkilat- Esasiye
aşağıdaki hangi muty
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
22- Birinci ** Sakarya Meydan Inönü Muha hya - na meclisin aşağıdakilerden hangist ma gücü olacak mı? Pasa'ya ait yukarıdaki ulusal meclisin de bağimsiig asit işlerd yoru 12 BMM C- Osman Ayan Meclisi Osmani Mebusan Meclisi D. Heyet-i Temsiliye E- Milli Kongre Dünya Savaşı sonrasında Anadolu topraklarında nüfussal çoğunluk tartışmalarının yaşanmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenebilir? Mondros Ateşkesi Wilson Ilkeleri Sevr Antlaşması Misak-Ma Kemal Paşa'ya "Başkomuta Teşkilat- Esasiye aşağıdaki hangi muty
L. Dünya Savag, 20. yüzykda dünya çapında yapılan iki
sevaptan bincisi olup dünye milletlerinin çoğunun yer
aind 1914 1915'e kadar süren küresel bir asker
pegmadr
Dünya
dinde yaşanan bu çatışmaya özellikle
adaki hangi ki devlet arasındaki rekabetin yol
at söylenebilir?
A- Fransa-Ingiltere
- Almanya-Ingiltere
C-Ingiltere-Runya
D- Almanya-Osmani
E- Almanya-Runya
hükümeti ve basin, milli
kadroys
Istanbul
yürüten
barsalagbrma
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
L. Dünya Savag, 20. yüzykda dünya çapında yapılan iki sevaptan bincisi olup dünye milletlerinin çoğunun yer aind 1914 1915'e kadar süren küresel bir asker pegmadr Dünya dinde yaşanan bu çatışmaya özellikle adaki hangi ki devlet arasındaki rekabetin yol at söylenebilir? A- Fransa-Ingiltere - Almanya-Ingiltere C-Ingiltere-Runya D- Almanya-Osmani E- Almanya-Runya hükümeti ve basin, milli kadroys Istanbul yürüten barsalagbrma
nelan edilmesi
ata yen bir mectin agimes
D- Tunas gal bölgesinde yaşananlar
E- Osman Devenin Brind Dünya Savagna
gines
Osman Devleti'nin 1. Dünya savap sirasinda
kaybettiği topraktar arasında aşağıdakilerden
olduğu sixienemez?
Surye
C
Micat
Irak
1. Dünya Savag'nda
In (Open
olma
asag
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
nelan edilmesi ata yen bir mectin agimes D- Tunas gal bölgesinde yaşananlar E- Osman Devenin Brind Dünya Savagna gines Osman Devleti'nin 1. Dünya savap sirasinda kaybettiği topraktar arasında aşağıdakilerden olduğu sixienemez? Surye C Micat Irak 1. Dünya Savag'nda In (Open olma asag
A
B
15-28 Haziran
birlikte Saraybosna'da
devletlerden
gelmesinin bir sonucudur?
hangilerinin
oluşan birer
indaki Abd
okolü'nün
hasya'da gerçekleşt
imzaland
oğru olarak verilmiştir?
plantinin tarafları aşağıdakile
Itilaf devletleri-Istanbul Hükümeti
Temsi heyeti-Sovyet Rusya
C- Istanbul hükümeti-Temsil Heyeti
D- TBMM-Istanbul hükümeti
E- TBMM-tilaf devletleri
1914'te Franz-Ferdinand'in eşiyle
öldürülmesi
kargi
aşağıdaki
karsiya
A- Bulgaristan Yunanistan
B Yunanistan-Sirbistan
C- Italya-Avusturya
D- Surbistan-Avusturya
Mücadele Sürecinde;
E- Fransa-Almanya
Müdafa-Hukuk Cemiyet
Kuvva-i Milliye'nin ok
Kuvva-i Inzibatiye
den hangis
mücadel
ebil
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
A B 15-28 Haziran birlikte Saraybosna'da devletlerden gelmesinin bir sonucudur? hangilerinin oluşan birer indaki Abd okolü'nün hasya'da gerçekleşt imzaland oğru olarak verilmiştir? plantinin tarafları aşağıdakile Itilaf devletleri-Istanbul Hükümeti Temsi heyeti-Sovyet Rusya C- Istanbul hükümeti-Temsil Heyeti D- TBMM-Istanbul hükümeti E- TBMM-tilaf devletleri 1914'te Franz-Ferdinand'in eşiyle öldürülmesi kargi aşağıdaki karsiya A- Bulgaristan Yunanistan B Yunanistan-Sirbistan C- Italya-Avusturya D- Surbistan-Avusturya Mücadele Sürecinde; E- Fransa-Almanya Müdafa-Hukuk Cemiyet Kuvva-i Milliye'nin ok Kuvva-i Inzibatiye den hangis mücadel ebil
24- Genelkurmay Başkanı ve Padişah vekili Enver
Paşa Birinci Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki
cephelerden hangisinde ordu Komutanlığı
görevinde bulunmuştur?
Kafkasya
Kanal
Galiçya
Çanakkale
Yemen
A-
3,
dá
4.
miştir?
yönetim
deley
204
ası
daki hangi muhaber
Pasa'ya "Başkomuta
- Esasiye
adele yıllarında kullanıla
mi ile özellikle İstas
hangisine
n
Sakarya Meydan Muharebesi
I. Inönü Muharebesi
Kütahya Eskişehir Muharebeleri
11. Inönü Muharebesi
Süveyş Kanal Taarruzu
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
24- Genelkurmay Başkanı ve Padişah vekili Enver Paşa Birinci Dünya Savaşı sırasında aşağıdaki cephelerden hangisinde ordu Komutanlığı görevinde bulunmuştur? Kafkasya Kanal Galiçya Çanakkale Yemen A- 3, dá 4. miştir? yönetim deley 204 ası daki hangi muhaber Pasa'ya "Başkomuta - Esasiye adele yıllarında kullanıla mi ile özellikle İstas hangisine n Sakarya Meydan Muharebesi I. Inönü Muharebesi Kütahya Eskişehir Muharebeleri 11. Inönü Muharebesi Süveyş Kanal Taarruzu
4.
1. Yom Kippur Savaşı
II. Altı Gün Savaşı
III. Nablus Savaşı
Yukarıda verilen savaşlardan hangileri İsrail - Arap
mücadelelerindendir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) I ve Il
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
4. 1. Yom Kippur Savaşı II. Altı Gün Savaşı III. Nablus Savaşı Yukarıda verilen savaşlardan hangileri İsrail - Arap mücadelelerindendir? A) Yalnız I D) II ve III B) I ve Il C) I ve III E) I, II ve III
OP
TESTI
TYT Tarih Testi
B
Deneme - 21
linda Rusya ile imzaladığı
D) I ve Il
ödeyecek
ky
4.
1. Dünya Savaşı devam ederken İngiltere, Fransa, Çarlık
Rusya ve İtalya imzaladıkları gizli antlaşmalarla savaşın
bitmesini beklemeden Osmanlı Devleti'ni kendi aralarında
paylaşmışlardır.
24 baks
Bu durum;
I. İtilaf Devletleri'nin savaşı kazanacaklarına kesin
gözüyle baktıkları,
E) I, II ve III
II. savaş sonrası kendi aralarında oluşabilecek anlaş-
mazlıkları önlemeye çalıştıkları,
III. manda ve himaye sistemini uygulamaya çalıştıkları
yargılarından hangilerine kanıttır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
5
BENİM HOCAM
11. Türk
III. Haft
Yukarı
liyetçi
olduğ
A) Yal
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
OP TESTI TYT Tarih Testi B Deneme - 21 linda Rusya ile imzaladığı D) I ve Il ödeyecek ky 4. 1. Dünya Savaşı devam ederken İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya ve İtalya imzaladıkları gizli antlaşmalarla savaşın bitmesini beklemeden Osmanlı Devleti'ni kendi aralarında paylaşmışlardır. 24 baks Bu durum; I. İtilaf Devletleri'nin savaşı kazanacaklarına kesin gözüyle baktıkları, E) I, II ve III II. savaş sonrası kendi aralarında oluşabilecek anlaş- mazlıkları önlemeye çalıştıkları, III. manda ve himaye sistemini uygulamaya çalıştıkları yargılarından hangilerine kanıttır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 5 BENİM HOCAM 11. Türk III. Haft Yukarı liyetçi olduğ A) Yal
auınları
Patung
31
itilaf Devletleri'nin Sakarya Savaşı sonrası Türkiye'ye
önerdikleri barış önerisinde yer alan "Müttefikler arası
bir komisyonun Türk ordusu ve askerî durumunu denet-
lemesi" hükmünün TBMM tarafından reddedilmesi
aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) İşgal devletlerinin kalıcı bir barış tesis etmek istedikle-
rini
B) Türkiye'nin bağımsızlığa saygı ve uluslararası eşitlik
kuralından taviz vermediğini
C) türkiye'nin bağımsız devlet olarak varlığını sürdüre-
meyeceğini
D) Türkiye ile Yunanistan arasındaki savaşların sona
erdiğini
E) Yunanistan ile İtilaf Devletleri arasında sorun yaşandı-
ğını
Diğer sayfaya geçiniz.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
auınları Patung 31 itilaf Devletleri'nin Sakarya Savaşı sonrası Türkiye'ye önerdikleri barış önerisinde yer alan "Müttefikler arası bir komisyonun Türk ordusu ve askerî durumunu denet- lemesi" hükmünün TBMM tarafından reddedilmesi aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) İşgal devletlerinin kalıcı bir barış tesis etmek istedikle- rini B) Türkiye'nin bağımsızlığa saygı ve uluslararası eşitlik kuralından taviz vermediğini C) türkiye'nin bağımsız devlet olarak varlığını sürdüre- meyeceğini D) Türkiye ile Yunanistan arasındaki savaşların sona erdiğini E) Yunanistan ile İtilaf Devletleri arasında sorun yaşandı- ğını Diğer sayfaya geçiniz.
3. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşma-
sı'ndan sonra İstanbul Hükûmeti yayımladığı bildirilerle işgal-
lerin geçici olduğunu ve direniş gösterilmemesi gerektiğini
duyurmuştur.
Bu duyuruya rağmen Osmanlının şehirlerinden hangi-
sinin işgal edilmesi işgallerin geçici olmadığını açık bir
şekilde kanıtlamıştır?
A) İzmir
A
D) Musul
B) İstanbul
E) Hatay
C) Konya
8.
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
3. 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşma- sı'ndan sonra İstanbul Hükûmeti yayımladığı bildirilerle işgal- lerin geçici olduğunu ve direniş gösterilmemesi gerektiğini duyurmuştur. Bu duyuruya rağmen Osmanlının şehirlerinden hangi- sinin işgal edilmesi işgallerin geçici olmadığını açık bir şekilde kanıtlamıştır? A) İzmir A D) Musul B) İstanbul E) Hatay C) Konya 8.
5.
Mustafa Kemal, Türk halkının Mondros Ateşkesi'yle ilgili tutu-
munu şöyle ifade etmiştir:
"Halk ilk aşamada anlaşmanın vahim ve tehlikeli durumunu
anlayamamış, fakat ülkenin işgale uğramaya başlaması ile bir-
likte büyük bir mücadele içine girmiştir."
Mustafa Kemal'in bu sözünde bahsettiği mücadele yön-
temleri arasında öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi-
nin yer aldığı söylenemez?
OPRA Mitingler düzenlemek
B) Dış dünyaya telgraf çekmek
C Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak
D) Gönüllü birlikler oluşturmak
E) Cemiyetler kurmak
Tarih
I. Dünya Savaşı ve Osmanlı
5. Mustafa Kemal, Türk halkının Mondros Ateşkesi'yle ilgili tutu- munu şöyle ifade etmiştir: "Halk ilk aşamada anlaşmanın vahim ve tehlikeli durumunu anlayamamış, fakat ülkenin işgale uğramaya başlaması ile bir- likte büyük bir mücadele içine girmiştir." Mustafa Kemal'in bu sözünde bahsettiği mücadele yön- temleri arasında öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi- nin yer aldığı söylenemez? OPRA Mitingler düzenlemek B) Dış dünyaya telgraf çekmek C Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak D) Gönüllü birlikler oluşturmak E) Cemiyetler kurmak