Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Aromatik Bileşikler Soruları

25.
600°C
3X-
(Y)
Yukarıda verilen tepkimede X reaktifi ve olusan
bileşik (Y) ile ilgili aşağıda verilen yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Trimerleşme tepkimesi sonucunda oluşan bile-
şik (Y), benzendir.
B) X bileşiğinin yapısındaki H atomları asidik ka-
rakter taşıdığından metallerle yer değiştirme
tepkimesi verir.
C) Y oda koşullarında H₂ ile katılma tepkimesi verir)
D) X bileşiğinin su ile tepkimesinden elde edilen ka-
rarlı bileşik aldehit sınıfındadır.
E) X, asetilen olup amonyaklı AgNO3 çözeltisi ile
tepkime verir.
Kimya
Aromatik Bileşikler
25. 600°C 3X- (Y) Yukarıda verilen tepkimede X reaktifi ve olusan bileşik (Y) ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) Trimerleşme tepkimesi sonucunda oluşan bile- şik (Y), benzendir. B) X bileşiğinin yapısındaki H atomları asidik ka- rakter taşıdığından metallerle yer değiştirme tepkimesi verir. C) Y oda koşullarında H₂ ile katılma tepkimesi verir) D) X bileşiğinin su ile tepkimesinden elde edilen ka- rarlı bileşik aldehit sınıfındadır. E) X, asetilen olup amonyaklı AgNO3 çözeltisi ile tepkime verir.
akiler-
edil-
ZO-
ADIM PEKİŞTİRME TESTİ - 2
1.
COOH
H3C
OH
Yukarıda verilen bileşiğin adı aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) 3 - Hidroksi - 4-metil benzoik asit
B) o- Hidroksi - p - metil benzaldehit
C) 3- Karboksi-2-metil fenol
D) 3- Karboksi - 5- hidroksi toluen
E) o-Metil m-karboksi fenol
BILES
Kimya
Aromatik Bileşikler
akiler- edil- ZO- ADIM PEKİŞTİRME TESTİ - 2 1. COOH H3C OH Yukarıda verilen bileşiğin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) 3 - Hidroksi - 4-metil benzoik asit B) o- Hidroksi - p - metil benzaldehit C) 3- Karboksi-2-metil fenol D) 3- Karboksi - 5- hidroksi toluen E) o-Metil m-karboksi fenol BILES
ÖRNEK 94
Bir organik bileşik ile ilgili;
Aromatik yapılıdır.
●
Heteroatom içerir.
Katılma tepkimesi verir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, bu organik bileşik aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?
CH=CH₂
OH
CH3
B)
CH₂-CH=CH₂
NO₂
D)
NH₂
Aydın
Kimya
Aromatik Bileşikler
ÖRNEK 94 Bir organik bileşik ile ilgili; Aromatik yapılıdır. ● Heteroatom içerir. Katılma tepkimesi verir. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu organik bileşik aşağıdakilerden han- gisi olabilir? CH=CH₂ OH CH3 B) CH₂-CH=CH₂ NO₂ D) NH₂ Aydın
ÖĞRETİCİ
TEST-4
CH3
CHS
CHS
Br
Br
orto neta
Br para
1. bileşik
2. bileşik
3. bileşik
Yapı formülleri yukarıda verilen bileşikler ile ilgili;
I. 1. bileşik, -Bromo-2-metilbenzen olarak ad-
landır
II. Birbirinin konum izomerieifler.
ll. Aynı ortamda kaynama noktaları aynıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) I ve Il
A) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler
ÖĞRETİCİ TEST-4 CH3 CHS CHS Br Br orto neta Br para 1. bileşik 2. bileşik 3. bileşik Yapı formülleri yukarıda verilen bileşikler ile ilgili; I. 1. bileşik, -Bromo-2-metilbenzen olarak ad- landır II. Birbirinin konum izomerieifler. ll. Aynı ortamda kaynama noktaları aynıdır. ifadelerinden hangileri doğrudur? B) I ve Il A) Yalnız I D) II ve III E) I, II ve III C) I ve III
08
hav
151
24.
o
76%
qvilidiar
Yapı formülü şekilde gösterildiği gibi olan bileşik iç
aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aren sınıfı bir hidrokarbondur.
1910
B) Bir hidrojen (H) çıkarıldığında oluşan yapı naftil'dir.
C) Kapalı formülü C₁₁'dur.
10
10
D) Rezonans yapı gösterir.
E) Oda koşullarında katı hâlde olup ısıtıldığında
SEO
get süblimleşmektedir. x60 9H 1500m si
tsböm 1 sbibliote
novineble
.sem
Kimya
Aromatik Bileşikler
08 hav 151 24. o 76% qvilidiar Yapı formülü şekilde gösterildiği gibi olan bileşik iç aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aren sınıfı bir hidrokarbondur. 1910 B) Bir hidrojen (H) çıkarıldığında oluşan yapı naftil'dir. C) Kapalı formülü C₁₁'dur. 10 10 D) Rezonans yapı gösterir. E) Oda koşullarında katı hâlde olup ısıtıldığında SEO get süblimleşmektedir. x60 9H 1500m si tsböm 1 sbibliote novineble .sem
27.
CH = CH₂
molekülü stiren olarak bilinen yanıcı bir sıvıdır.
Bu molekül ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Kapalı formülü C₂H₂'dir.
B) Aromatik hidrokarbon sınıfındadır.
C) Tüm karbon atomları özdeş hibritleşmeye sahiptir.
D) Polimerleşerek polistiren oluşturabilir.
E) Bileşik alken sınıfına ait olduğundan CH₂n kapalı
formülüne sahiptir.
2n
Kimya
Aromatik Bileşikler
27. CH = CH₂ molekülü stiren olarak bilinen yanıcı bir sıvıdır. Bu molekül ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kapalı formülü C₂H₂'dir. B) Aromatik hidrokarbon sınıfındadır. C) Tüm karbon atomları özdeş hibritleşmeye sahiptir. D) Polimerleşerek polistiren oluşturabilir. E) Bileşik alken sınıfına ait olduğundan CH₂n kapalı formülüne sahiptir. 2n
olt
11
7>1
C) Yalnız III
HOE
OCHILIS
24. Fenil metil eter bileşiğinin fonksiyonel grup izomeri olan
aromatik mono alkol ile ilgili,
CA Hoolt
1. a karbon sp³ hibritleşmesi yapmıştır.
II. Sekonder alkoldür.
C7H140
III. IUPAC kurallarına göre adı benzil alkoldur.
IV. Bir kademe yükseltgenirse benzaldehit oluşur.
V
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve IV
E) I, III ve IV
CHCH CACH CH
AYT DENEME-2
Z>X
2
prof
k
10
Kimya
Aromatik Bileşikler
olt 11 7>1 C) Yalnız III HOE OCHILIS 24. Fenil metil eter bileşiğinin fonksiyonel grup izomeri olan aromatik mono alkol ile ilgili, CA Hoolt 1. a karbon sp³ hibritleşmesi yapmıştır. II. Sekonder alkoldür. C7H140 III. IUPAC kurallarına göre adı benzil alkoldur. IV. Bir kademe yükseltgenirse benzaldehit oluşur. V yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve IV E) I, III ve IV CHCH CACH CH AYT DENEME-2 Z>X 2 prof k 10
11. Prolaktin beynin altında ve bezelye büyüklüğündeki hipo-
fiz bezinden salgılanan bir hormondur. Prolaktin hormonu
halk arasında süt hormonu olarak bilinir.
COOH
OCH 3
OH
H₂CO
OCH 3
OH O
Yukarıda formülü verilen molekül prolaktin hormonunun
bir türevi olup bazı bileşik gruplarının fonksiyonel grubunu
içermektedir.
Buna göre aşağıda verilen hangi bileşik grubunun fonk-
siyonel grubu prolaktin hormonunun türevinde yoktur?
A Eter
B) Alkol
C) Keton
D) Karboksilik asit
E) Aromatik bileşikler
AY
Kimya
Aromatik Bileşikler
11. Prolaktin beynin altında ve bezelye büyüklüğündeki hipo- fiz bezinden salgılanan bir hormondur. Prolaktin hormonu halk arasında süt hormonu olarak bilinir. COOH OCH 3 OH H₂CO OCH 3 OH O Yukarıda formülü verilen molekül prolaktin hormonunun bir türevi olup bazı bileşik gruplarının fonksiyonel grubunu içermektedir. Buna göre aşağıda verilen hangi bileşik grubunun fonk- siyonel grubu prolaktin hormonunun türevinde yoktur? A Eter B) Alkol C) Keton D) Karboksilik asit E) Aromatik bileşikler AY
12.
NH₂
Yukarıda formülü verilen bileşik ile ilgili,
1.
Nitro benzen olarak adlandırılır.
II. Bazik özellik gösterir.
III. Aromatik hidrokarbon değildir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) II ve III
EN, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler
12. NH₂ Yukarıda formülü verilen bileşik ile ilgili, 1. Nitro benzen olarak adlandırılır. II. Bazik özellik gösterir. III. Aromatik hidrokarbon değildir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II C) II ve III EN, II ve III
me
A
6. CH5-C-CH3
molekülü ile ilgili,
I. Dört tane pi bağı bulunur.
II. Aromatik bir bileşiktir.
Hidrokarbondur.
verilenlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
DI ve III
EX1, 11
EXI, II ve III
C) I ve III
10.
Kimya
Aromatik Bileşikler
me A 6. CH5-C-CH3 molekülü ile ilgili, I. Dört tane pi bağı bulunur. II. Aromatik bir bileşiktir. Hidrokarbondur. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II DI ve III EX1, 11 EXI, II ve III C) I ve III 10.
26. Aşağıda verilen alkil ya da aril gruplarından hangisi
yanlış adlandırılmıştır?
Bileşik
Adı
CH3 - CH -
A)
Izopropil
CH3
Fenil
İzobütil
Tersiyer bütil
Neopentil
B)
CH₂-
CH3
CH3 – CH – CH2-
CH3
I
D) CH3-C-
CH3
CH3
E) CH3 -C- CH₂ -
CH3
C)
Kimya
Aromatik Bileşikler
26. Aşağıda verilen alkil ya da aril gruplarından hangisi yanlış adlandırılmıştır? Bileşik Adı CH3 - CH - A) Izopropil CH3 Fenil İzobütil Tersiyer bütil Neopentil B) CH₂- CH3 CH3 – CH – CH2- CH3 I D) CH3-C- CH3 CH3 E) CH3 -C- CH₂ - CH3 C)
27. Benzen bileşiği ile ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Bir hidrojen eksik hâline benzil denir.
B) Kolay tutuşur.
e) Kömür ve petrolün damıtılmasıyla elde edilir.
Diçerdiği karbon atomları arasında bulunan
bağların hepsi özdeştir.
E) Kararlı yapısından dolayı katılma tepkimesi
vermeye yatkın değildir.
Kimya
Aromatik Bileşikler
27. Benzen bileşiği ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Bir hidrojen eksik hâline benzil denir. B) Kolay tutuşur. e) Kömür ve petrolün damıtılmasıyla elde edilir. Diçerdiği karbon atomları arasında bulunan bağların hepsi özdeştir. E) Kararlı yapısından dolayı katılma tepkimesi vermeye yatkın değildir.
25. Organik bileşiklerde C ve H dışında bulunan atomlara heteros
tom denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi heteroatom içeren bir
aromatik bileşiktir?
CH3 B)
CH3
CH3
A)
NH₂
O
CH3
OH
26. Aldehitlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Kimya
Aromatik Bileşikler
25. Organik bileşiklerde C ve H dışında bulunan atomlara heteros tom denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi heteroatom içeren bir aromatik bileşiktir? CH3 B) CH3 CH3 A) NH₂ O CH3 OH 26. Aldehitlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
1,4-dimetil benzen
m - nitrotoluen
III.
1-bromo-2-metil benzen
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin adlandırıl-
maları doğru yapılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
=
CH3
CH3
CH3
II.
Br
NO₂
CH3
E) I, II ve III
9
As
m
Kimya
Aromatik Bileşikler
1,4-dimetil benzen m - nitrotoluen III. 1-bromo-2-metil benzen Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin adlandırıl- maları doğru yapılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III = CH3 CH3 CH3 II. Br NO₂ CH3 E) I, II ve III 9 As m
26.
Aril grubu
Adı
I.
Fenil
✓
II.
oo
Naftil
CH,₂-
-
III.
Benzil
ben
Yukarıdaki aromatik hidrokarbonlardan bir hidrojen
atomunun çıkarılmasıyla elde edilen aril grupların-
dan hangilerinin adı karşısında doğru verilmiştir?
A) Yalnız I
B) I ve ll
C) I ve III
D) II ve I
E) II ve III
coom
29.
Kimya
Aromatik Bileşikler
26. Aril grubu Adı I. Fenil ✓ II. oo Naftil CH,₂- - III. Benzil ben Yukarıdaki aromatik hidrokarbonlardan bir hidrojen atomunun çıkarılmasıyla elde edilen aril grupların- dan hangilerinin adı karşısında doğru verilmiştir? A) Yalnız I B) I ve ll C) I ve III D) II ve I E) II ve III coom 29.
c
mlu
12. Fenol bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Bazik özellik gösterir.
B) Formülü CH₂OH'dır.
C) Dezenfektan ve antiseptik etkisi vardır.
D) Su ile hidrojen bağı oluşturur.
E) Oda koşullarındaki sulu çözeltisinde pH
değeri 7'den küçüktür.
11. A
12. A
10. D
A)
-lexinot
A
ta
g
d
A
4.
Kimya
Aromatik Bileşikler
c mlu 12. Fenol bileşiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Bazik özellik gösterir. B) Formülü CH₂OH'dır. C) Dezenfektan ve antiseptik etkisi vardır. D) Su ile hidrojen bağı oluşturur. E) Oda koşullarındaki sulu çözeltisinde pH değeri 7'den küçüktür. 11. A 12. A 10. D A) -lexinot A ta g d A 4.