Aromatik Bileşikler Soruları

27. X, Y ve Z bileşiklerinin formülleri aşağıda verilmiştir.
X
Z
Bu bileşiklerle ilgili,
X bileşigi aromatik bileşik olarak sınıflandırılır.
Y bileşiğinde karbon atomları arasındaki tüm
Yalnız III
M
3. Asağıdaki durumlar
E) II ve II
lamaz.
yazılı izni olmaksızın
Kimya
Aromatik Bileşikler
27. X, Y ve Z bileşiklerinin formülleri aşağıda verilmiştir. X Z Bu bileşiklerle ilgili, X bileşigi aromatik bileşik olarak sınıflandırılır. Y bileşiğinde karbon atomları arasındaki tüm Yalnız III M 3. Asağıdaki durumlar E) II ve II lamaz. yazılı izni olmaksızın
24. Fenil metil eter bileşiğinin fonksiyonel grup izomeri olan
aromatik mono alkol ile ilgili,
o alkol ile ilgili,
1. a karbon sp³ hibritleşmesi yapmıştır.
II. Sekonder alkoldür.
III. IUPAC kurallarına göre adı benzil alkoldür.
IV. Bir kademe yükseltgenirse benzaldehit oluşur.
?
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve IV
0
P
E) I, III ve IV
ON
Cl3
Kimya
Aromatik Bileşikler
24. Fenil metil eter bileşiğinin fonksiyonel grup izomeri olan aromatik mono alkol ile ilgili, o alkol ile ilgili, 1. a karbon sp³ hibritleşmesi yapmıştır. II. Sekonder alkoldür. III. IUPAC kurallarına göre adı benzil alkoldür. IV. Bir kademe yükseltgenirse benzaldehit oluşur. ? yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve IV 0 P E) I, III ve IV ON Cl3
15 C₂H5
2
CH 3
CH3-CH-CH-CH-CH3
CH3
CH₂=CH₂
3
4
Yukarıda verilen hidrokarbon bileşikleriyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
W A 1. hidrokarbonun IUPAC adı 2, 3, 4-trimetil hekzan-
dır.
B) 2. hidrokarbon aromatik bir bileşiktir.
3. hidrokarbon siklobütandır.
D) 4. hidrokarbon yüksek sıcaklık ve basınçta polimer-
leşirse vinil klorür elde edilir.
E) 2. hidrokarbon katılma tepkimesi vermeye yatkın
değildir.
20.
Kimya
Aromatik Bileşikler
15 C₂H5 2 CH 3 CH3-CH-CH-CH-CH3 CH3 CH₂=CH₂ 3 4 Yukarıda verilen hidrokarbon bileşikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? W A 1. hidrokarbonun IUPAC adı 2, 3, 4-trimetil hekzan- dır. B) 2. hidrokarbon aromatik bir bileşiktir. 3. hidrokarbon siklobütandır. D) 4. hidrokarbon yüksek sıcaklık ve basınçta polimer- leşirse vinil klorür elde edilir. E) 2. hidrokarbon katılma tepkimesi vermeye yatkın değildir. 20.
leş
as
Of
11
CH-OH + CH₂-C-C
TESTI
18
3.
Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yükseltgen-
me ürünü yanlış verilmiştir?
Bileşik
Yükseltgenme ürünü
A) Propil alkal
Propanal
B) Nitrobenzen
Anilin
C) izopropil alkol
Propanon
D) Metil alkol
Metanal
E Formaldehit
Formik asit
onim
OH CH₂-CH₂-CH₂-OH
2/1₂
C-COC-OH
OH
S
Lo
-
FU
CH3 CH-0
CH-CH₂-
Kimya
Aromatik Bileşikler
leş as Of 11 CH-OH + CH₂-C-C TESTI 18 3. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yükseltgen- me ürünü yanlış verilmiştir? Bileşik Yükseltgenme ürünü A) Propil alkal Propanal B) Nitrobenzen Anilin C) izopropil alkol Propanon D) Metil alkol Metanal E Formaldehit Formik asit onim OH CH₂-CH₂-CH₂-OH 2/1₂ C-COC-OH OH S Lo - FU CH3 CH-0 CH-CH₂-
B
S
108. Benzen bileşiğine uygun şartlarda iki tane metil (CH-)
grubu bağlanarak konum izomeri olan bileşikler oluştur-
mak isteniyor.
A
A
M
Buna göre, iki tane metil grubu benzene kaç farklı şekil-
de bağlanabilir?
A
L
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
Kimya
Aromatik Bileşikler
B S 108. Benzen bileşiğine uygun şartlarda iki tane metil (CH-) grubu bağlanarak konum izomeri olan bileşikler oluştur- mak isteniyor. A A M Buna göre, iki tane metil grubu benzene kaç farklı şekil- de bağlanabilir? A L A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2
Alkoller, Eterler
CH3-CH-CH3
OH
ngisi yanlıştır?
Yukarıda verilen bileşik ile ilgili;
irler.
1. 2 molekülünden 140 °C de 1 molekül su çek
oluşur.
-tor
Bileşikler
46. Aşağıda adları verilen bileşiklerden hangisinin sınıflandır-
ması yanlış olarak verilmiştir?
Adı
Sınıflandırma
A) Toluen
Aromatik
B) Fenol
Alkol
C) Anilin
Amin
D) Fenilbromür
Aromatik
E) Benzen
Hidrokarbon
Kimya
Aromatik Bileşikler
Alkoller, Eterler CH3-CH-CH3 OH ngisi yanlıştır? Yukarıda verilen bileşik ile ilgili; irler. 1. 2 molekülünden 140 °C de 1 molekül su çek oluşur. -tor Bileşikler 46. Aşağıda adları verilen bileşiklerden hangisinin sınıflandır- ması yanlış olarak verilmiştir? Adı Sınıflandırma A) Toluen Aromatik B) Fenol Alkol C) Anilin Amin D) Fenilbromür Aromatik E) Benzen Hidrokarbon
zen
2
ebiyanse nesned
bbsm gignsl
9. I.
II.
B
CH3
III.
Toluen
CH3
Yukarıdaki yapılardan hangileri doğru adlandı-
rılmıştır?
B) I ve
C) I ve III
A) Yalnız I
1
A
-CH₂-
D) II ve III
2
3
4
5
C
C
B
A
6
E
Benzil
Fenil
7
D
Il ve III
8
9
E
B
113
dV
Kimya
Aromatik Bileşikler
zen 2 ebiyanse nesned bbsm gignsl 9. I. II. B CH3 III. Toluen CH3 Yukarıdaki yapılardan hangileri doğru adlandı- rılmıştır? B) I ve C) I ve III A) Yalnız I 1 A -CH₂- D) II ve III 2 3 4 5 C C B A 6 E Benzil Fenil 7 D Il ve III 8 9 E B 113 dV
7.
CH = CH₂
O
Bileşiği ile ilgili;
I. Vinil benzendir.
benzendir.
II. Aromatiktir.
for
III. Katılma tepkimesi vermez.
oto
yargılarından hangileri doğrudur?
leb
A) Yalnız II
B) I e II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler
7. CH = CH₂ O Bileşiği ile ilgili; I. Vinil benzendir. benzendir. II. Aromatiktir. for III. Katılma tepkimesi vermez. oto yargılarından hangileri doğrudur? leb A) Yalnız II B) I e II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
25.
910
O
C-H
Bu bileşik ile ilgili,
1. Benzaldehit olarak adlandırılır.
X4
Yükseltgenmesi sonucunda benzoik asit oluşur.
III Aromatik yapılı aldehitlerin ilk üyesidir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve II
C) I ve III
Dll vell
E) I, II ve III
37
Kimya
Aromatik Bileşikler
25. 910 O C-H Bu bileşik ile ilgili, 1. Benzaldehit olarak adlandırılır. X4 Yükseltgenmesi sonucunda benzoik asit oluşur. III Aromatik yapılı aldehitlerin ilk üyesidir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III Dll vell E) I, II ve III 37
8.
CH3
CH₂OH
OH
1
2
Yukarıdaki bileşikler için;
1. Birbirinin izomeridirler.
II. 1. bileşikte gruplar meta durumundadır.
III. Aromatik alkoldürler.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler
8. CH3 CH₂OH OH 1 2 Yukarıdaki bileşikler için; 1. Birbirinin izomeridirler. II. 1. bileşikte gruplar meta durumundadır. III. Aromatik alkoldürler. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III D) I ve III C) I ve II E) II ve III
21 X+23²23H₂2₂2₂
0,25
013
0,2
C2H602
TOPR
Cito
13.
11. Benzenin iki boyutlu yapısı, karbon atomları arasında 3 tane
tekli, 3 tane ikili bağ bulunacak şekilde gösterilir. Benzendeki pi
bağları sürekli yer değiştirir ve rezonans olarak adlandırılan bu
durum, çok kararlı bir yapının oluşmasına sebep olur. Aşağıda
benzenin rezonans melezlerinin yapısı gösterilmiştir.
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Buna göre benzen ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) Yapısındaki tüm C atomları sp² hibritleşmesi yapmıştır.
B) Doymamış hidrokarbon olarak nitelendirilebilir,
C) Tüm C atomları arasındaki uzaklık eşittir.
D) Oda koşullarında katılma tepkimesi verebilir. V
E) Aromatik hidrokarbon olarak adlandırılır.
24
36
Kimya
Aromatik Bileşikler
21 X+23²23H₂2₂2₂ 0,25 013 0,2 C2H602 TOPR Cito 13. 11. Benzenin iki boyutlu yapısı, karbon atomları arasında 3 tane tekli, 3 tane ikili bağ bulunacak şekilde gösterilir. Benzendeki pi bağları sürekli yer değiştirir ve rezonans olarak adlandırılan bu durum, çok kararlı bir yapının oluşmasına sebep olur. Aşağıda benzenin rezonans melezlerinin yapısı gösterilmiştir. H H H H H H H H H Buna göre benzen ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Yapısındaki tüm C atomları sp² hibritleşmesi yapmıştır. B) Doymamış hidrokarbon olarak nitelendirilebilir, C) Tüm C atomları arasındaki uzaklık eşittir. D) Oda koşullarında katılma tepkimesi verebilir. V E) Aromatik hidrokarbon olarak adlandırılır. 24 36
Bir karbonil grubuna bir benzil bir de metil
grubu bağlanmasıyla oluşan bileşik ile ilgi-
aga c
C
I. 1-fenil propanon olarak adlandırılır.
✓
II. İndirgenerek aromatik alkol oluşturur.
III. Bir tane molekülünde bulunan toplam kar-
bon sayısı 9'dur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Aromatik Bileşikler
Bir karbonil grubuna bir benzil bir de metil grubu bağlanmasıyla oluşan bileşik ile ilgi- aga c C I. 1-fenil propanon olarak adlandırılır. ✓ II. İndirgenerek aromatik alkol oluşturur. III. Bir tane molekülünde bulunan toplam kar- bon sayısı 9'dur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
23. Söğüt ağacının özütlenmesi ile elde edilen salisilik
asitin yapı formülü aşağıda verilmiştir.
COOH
812
OH
Buna göre salisilit asit ile ilgili,
1. Aromatik özellik gösterir.
II. IUPAC'a göre 2-hidroksibenzoik asit olarak ad-
landırılır.
III. Moleküldeki tüm karbon atomları sp2 hibritleşme-
si yapmıştır.
IV. Genel formülü CnH2nO2'dir.
V. İndirgenme tepkimesi verir..
yargılarından hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
26.
615
652
Kimya
Aromatik Bileşikler
23. Söğüt ağacının özütlenmesi ile elde edilen salisilik asitin yapı formülü aşağıda verilmiştir. COOH 812 OH Buna göre salisilit asit ile ilgili, 1. Aromatik özellik gösterir. II. IUPAC'a göre 2-hidroksibenzoik asit olarak ad- landırılır. III. Moleküldeki tüm karbon atomları sp2 hibritleşme- si yapmıştır. IV. Genel formülü CnH2nO2'dir. V. İndirgenme tepkimesi verir.. yargılarından hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 26. 615 652
y
CH₂-OH
Yukarıda yapı formülü verilen bileşik ile ilgili yargılar-
dan hangisi doğrudur?
A) Oda koşullarında H₂ gazı ile katılma tepkimesi verir.
B) Aromatik hidrokarbonlar sınıfında yer alır.
C) Sekonder alkol özelliği gösterir.
D Benzil alkol olarak adlandırılabilir.
E) Aynı koşullarda kaynama noktası tolueninkinden daha
düşüktür.
Kimya
Aromatik Bileşikler
y CH₂-OH Yukarıda yapı formülü verilen bileşik ile ilgili yargılar- dan hangisi doğrudur? A) Oda koşullarında H₂ gazı ile katılma tepkimesi verir. B) Aromatik hidrokarbonlar sınıfında yer alır. C) Sekonder alkol özelliği gösterir. D Benzil alkol olarak adlandırılabilir. E) Aynı koşullarda kaynama noktası tolueninkinden daha düşüktür.
Test
127
feol
OH
Bileşikler (Hidrokarbonlar) - VIII
deler-
4.
1. 1
II.
III.
IV.
lenzen
Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri aro-
matik hidrokarbondur?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) II ve III
Kory
D) II ve IV
E) I, II ve IV
5. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi birbirinin izome-
ri olmayan bileşik içerir?
Kimya
Aromatik Bileşikler
Test 127 feol OH Bileşikler (Hidrokarbonlar) - VIII deler- 4. 1. 1 II. III. IV. lenzen Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangileri aro- matik hidrokarbondur? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve III Kory D) II ve IV E) I, II ve IV 5. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi birbirinin izome- ri olmayan bileşik içerir?
26. Yapı formülleri,
X
YO
şeklinde verilen X ve Y organik bileşikleri ile ilgili;
Xalifatik Y ise aromatik bileşik sınıfındadır.
X
Kapalı formülleri aynıdır.
X, H₂O ile katılma tepkimesi verebilirken, Y katılma tep-
kimesi vermeye yatkın değildir.
Her iki bileşikte de sp hibritleşmesine uğramış karbon
atomları bulunur.
C) I, II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I vell
BI ve IV
O
D) I, ve
E) I, ve IV
28. De
d
S
Kimya
Aromatik Bileşikler
26. Yapı formülleri, X YO şeklinde verilen X ve Y organik bileşikleri ile ilgili; Xalifatik Y ise aromatik bileşik sınıfındadır. X Kapalı formülleri aynıdır. X, H₂O ile katılma tepkimesi verebilirken, Y katılma tep- kimesi vermeye yatkın değildir. Her iki bileşikte de sp hibritleşmesine uğramış karbon atomları bulunur. C) I, II ve III yargılarından hangileri doğrudur? A) I vell BI ve IV O D) I, ve E) I, ve IV 28. De d S