Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gazların Genel Özellikleri Soruları

-1
+31 +420 2H2AsO HOHCI
tepkimesi en küçük tam sayilarta denkteştirildiğinde
H2O nin kat sayısı kaç olur?
A) 2
B) 5
C) 7
D) 8.
E) 10
24.
ideal
piston
He
gazi
K
zu basing
EHT
L
He gazi
mol zu
2
6V
ov
He gazı içeren 6V hacimli kapalı kaba 2V hacimli ideal pis-
tonlu bir kap yerleştirilmiştir. 2V hacimli kapta 2 g Haga-
zi vardır.
Sabit sicaklıkta M musluğundan kaba kaç gram He gazı
He:
eklenirse piston L noktasına iner? Th. 1,
A) 4
D) 14
E) 20
B) 8 C) 12
2 mol B moi
V hach
AYT012122
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
-1 +31 +420 2H2AsO HOHCI tepkimesi en küçük tam sayilarta denkteştirildiğinde H2O nin kat sayısı kaç olur? A) 2 B) 5 C) 7 D) 8. E) 10 24. ideal piston He gazi K zu basing EHT L He gazi mol zu 2 6V ov He gazı içeren 6V hacimli kapalı kaba 2V hacimli ideal pis- tonlu bir kap yerleştirilmiştir. 2V hacimli kapta 2 g Haga- zi vardır. Sabit sicaklıkta M musluğundan kaba kaç gram He gazı He: eklenirse piston L noktasına iner? Th. 1, A) 4 D) 14 E) 20 B) 8 C) 12 2 mol B moi V hach AYT012122
yonlaşma
17. N, gazının 25°C'de sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla
ve basınçla değişimini gösteren grafikler aşağıda
verilmiştir.
IE
Çözünürlük
(mg/100 g su)
Çözünürlük
(mol/L)
6
6,8. 10-4
005
214.10
500
3,4.10-4
260
Basınç
(atm)
0
Sıcaklık(°C)
10 20 40
1. Grafik
05
0,5 0,8
2. Grafik
yolu
herji
9100
Buna göre,
. Gazların sudaki çözünürlüğü, kısmi basıncı arttıkça
artar.
32
100 gram su içinde, 0°C'de, 40°C'dekine göre daha
az N, gazı çözünür.
1. a'nın sayısal değeri 5,44 . 10-4 tür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
Blye il
D) Il ve III
E) I, II ve III
C) IVE IN
34
144.104
Diğer sayfaya gerinin
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
yonlaşma 17. N, gazının 25°C'de sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla ve basınçla değişimini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir. IE Çözünürlük (mg/100 g su) Çözünürlük (mol/L) 6 6,8. 10-4 005 214.10 500 3,4.10-4 260 Basınç (atm) 0 Sıcaklık(°C) 10 20 40 1. Grafik 05 0,5 0,8 2. Grafik yolu herji 9100 Buna göre, . Gazların sudaki çözünürlüğü, kısmi basıncı arttıkça artar. 32 100 gram su içinde, 0°C'de, 40°C'dekine göre daha az N, gazı çözünür. 1. a'nın sayısal değeri 5,44 . 10-4 tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! Blye il D) Il ve III E) I, II ve III C) IVE IN 34 144.104 Diğer sayfaya gerinin
16. Aşağıdaki pistonlu kapta t °C'de ideal He gazı ve buha-
riyla dengede su bulunmaktadır.
6V
P. - 760 mmHg
5V
Ideal piston
4V
3V
2 mol C,H,(9) I Holg) 7,069) « 2v
V
H.0(s)
Sabit sıcaklıkta kaba 2 mol ideal C,He gazı ilave edilince
piston 3V'den 5V'ye geliyor.
Buna göre,
1. Başlangıçta kapta 2 mol He gazı vardır.
II. Kaptaki gaz yoğunluğu artar.
III. Helyum gazının son durumda kısmi basıncı
380 mmHg'dir.
N. Zamanla suyun denge buhar basıncı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(H: 1 g/mol, He: 4 g/mol, C: 12 g/mol, C,H, ve He gaz-
ları suda çözünmemektedir. t °C'de suyun denge buhar
basıncı 40 mmHg'dir. Buharlaşma ve yoğunlaşmadan
kaynaklanan su hacmindeki değişiklikler ihmal edilecek-
tir.)
A) I ve II
B) Il ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV
.
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
16. Aşağıdaki pistonlu kapta t °C'de ideal He gazı ve buha- riyla dengede su bulunmaktadır. 6V P. - 760 mmHg 5V Ideal piston 4V 3V 2 mol C,H,(9) I Holg) 7,069) « 2v V H.0(s) Sabit sıcaklıkta kaba 2 mol ideal C,He gazı ilave edilince piston 3V'den 5V'ye geliyor. Buna göre, 1. Başlangıçta kapta 2 mol He gazı vardır. II. Kaptaki gaz yoğunluğu artar. III. Helyum gazının son durumda kısmi basıncı 380 mmHg'dir. N. Zamanla suyun denge buhar basıncı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? (H: 1 g/mol, He: 4 g/mol, C: 12 g/mol, C,H, ve He gaz- ları suda çözünmemektedir. t °C'de suyun denge buhar basıncı 40 mmHg'dir. Buharlaşma ve yoğunlaşmadan kaynaklanan su hacmindeki değişiklikler ihmal edilecek- tir.) A) I ve II B) Il ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV .
24.
HE
H2O (Buhar)
M
I H (9)
H2O (SIVI)
Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu açılıp
yeterince beklendiğinde aşağıdakilerden hangisi
gerçekleşmez?
(Hą gazının suda çözünmediği kabul edilecektir.)
A) Hz gazının basıncı azalır.
B) H2O (sivi) molekülleri sayısı azalır.
C) Suyun buhar basıncı azalır.
D) H2O (buhar) molekülleri sayısı artar.
E) Hą gazının ortalama molekül hızı değişmez.
37
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
24. HE H2O (Buhar) M I H (9) H2O (SIVI) Şekildeki sistemde sabit sıcaklıkta M musluğu açılıp yeterince beklendiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? (Hą gazının suda çözünmediği kabul edilecektir.) A) Hz gazının basıncı azalır. B) H2O (sivi) molekülleri sayısı azalır. C) Suyun buhar basıncı azalır. D) H2O (buhar) molekülleri sayısı artar. E) Hą gazının ortalama molekül hızı değişmez. 37
2. ÜNİTE
TEST 6
7.
Ne(g)
29
He(g)
2 L
273 °C
1L
273 °C
Orbital Yayınları
Şekildeki sistemde piston yardımıyla Ne gazının tamamı
He gazının bulunduğu kaba gönderiliyor.
Son durumda 273 °C'de kaptaki toplam gaz basıncı
33,6 atm olduğuna göre Ne gazının ilk durumdaki ba-
sinci kaç atm'dir? (He: 4 g/mol)
A) 2,8
B) 5,6
C) 11,2
D) 24,4
E) 33,6
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
2. ÜNİTE TEST 6 7. Ne(g) 29 He(g) 2 L 273 °C 1L 273 °C Orbital Yayınları Şekildeki sistemde piston yardımıyla Ne gazının tamamı He gazının bulunduğu kaba gönderiliyor. Son durumda 273 °C'de kaptaki toplam gaz basıncı 33,6 atm olduğuna göre Ne gazının ilk durumdaki ba- sinci kaç atm'dir? (He: 4 g/mol) A) 2,8 B) 5,6 C) 11,2 D) 24,4 E) 33,6
4.
ideal
piston
M
m gram
CH, 08Z1 | 0
m gram
He gazi
4
Yukarıdaki ideal pistonlu kapta bulunan m gram CH, ga-
zinin özkütlesi d dir. Aynı sıcaklıkta kaba m gram He gazı
eklenip, musluk kapatılıyor.
Buna göre, son durumda gaz karışımının özkütlesi d
cinsinden kaç olur? (H:1, 0:12, He: 4)
4d
3
B)
A)
C)
d D)
5
A)
c) DIMO
E)
4
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
4. ideal piston M m gram CH, 08Z1 | 0 m gram He gazi 4 Yukarıdaki ideal pistonlu kapta bulunan m gram CH, ga- zinin özkütlesi d dir. Aynı sıcaklıkta kaba m gram He gazı eklenip, musluk kapatılıyor. Buna göre, son durumda gaz karışımının özkütlesi d cinsinden kaç olur? (H:1, 0:12, He: 4) 4d 3 B) A) C) d D) 5 A) c) DIMO E) 4
26.
12 cm
1 atm
1 atm
He(g)
2 atm
Ar(g)
ideal piston
2 L, TK
1 L, TK
Şekilde aynı sıcaklıktaki, 2 Lhacimli ideal pistonlu kapta
He gazı, 1 L sabit hacimli kapta 2 atm basınçlı Ar gazı
bulunmaktadır.
Buna göre, sabit sıcaklıkta kaplar arasında musluk
açılıp, gazlar karıştırıldıktan sonra;
I. Son basınç 1 atm dir.
II. Piston 1 yönünde 6 cm kayar.
III. Ar(g) nin kısmi basıncı yarıya iner.
ifadelerinden hangileri yanlış olur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
26. 12 cm 1 atm 1 atm He(g) 2 atm Ar(g) ideal piston 2 L, TK 1 L, TK Şekilde aynı sıcaklıktaki, 2 Lhacimli ideal pistonlu kapta He gazı, 1 L sabit hacimli kapta 2 atm basınçlı Ar gazı bulunmaktadır. Buna göre, sabit sıcaklıkta kaplar arasında musluk açılıp, gazlar karıştırıldıktan sonra; I. Son basınç 1 atm dir. II. Piston 1 yönünde 6 cm kayar. III. Ar(g) nin kısmi basıncı yarıya iner. ifadelerinden hangileri yanlış olur? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III
20
20. Şekildeki düzenekte bulunan M musluğu sabit sıcaklıkta açılıyor ve yeterince bekleniyor.
Sürtünmesiz hareketli
piston
Sürtünmesiz hareketli
piston
M
3 atm
1 atm
He gazı
X gazı
Y gazı
z gazı
6
- 3
v=lson.u
27
T
v
T
3V
T
v
T
Say to v
X ve Y gazlarının birbiriyle tepkimeye girmediği bilindiğine göre, Z gazının son hacmi aşağıdakilerden hangisidir?
B) V
c) 19 v D) 3 v E) 42 V
28
THETIMILE EU = Pork
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
20 20. Şekildeki düzenekte bulunan M musluğu sabit sıcaklıkta açılıyor ve yeterince bekleniyor. Sürtünmesiz hareketli piston Sürtünmesiz hareketli piston M 3 atm 1 atm He gazı X gazı Y gazı z gazı 6 - 3 v=lson.u 27 T v T 3V T v T Say to v X ve Y gazlarının birbiriyle tepkimeye girmediği bilindiğine göre, Z gazının son hacmi aşağıdakilerden hangisidir? B) V c) 19 v D) 3 v E) 42 V 28 THETIMILE EU = Pork
GAZLAR
AY
2. MODÜL
ÖRNEK 20
Hareketli pistonlu bir kapta 127°C sıcaklıkta 6,4 gram
ideal CH, gazı 12 L hacim kaplamaktadır.
Kaba dışarıdan toplam atom sayısını 2 katına çı-
karacak kadar ideal H, gazı ilave edilerek, sıcaklık
-73°C'ye düşürülürse son durumda gaz hacmi kaç
L olur? (H:1, C:12)
A) 9
B) 12 C) 15 D) 18 E) 2
08
ÖRNEK 21
Şekildeki sabit hacimli kapta -23°C SI-
caklıkta bulunan 22 gram ideal Co, ga-
zi kaba 1,5 atm basınç uygulamaktadır.
Kaba dışarıdan 8 gram ideal He gazı
ilave edilerek kab.
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
GAZLAR AY 2. MODÜL ÖRNEK 20 Hareketli pistonlu bir kapta 127°C sıcaklıkta 6,4 gram ideal CH, gazı 12 L hacim kaplamaktadır. Kaba dışarıdan toplam atom sayısını 2 katına çı- karacak kadar ideal H, gazı ilave edilerek, sıcaklık -73°C'ye düşürülürse son durumda gaz hacmi kaç L olur? (H:1, C:12) A) 9 B) 12 C) 15 D) 18 E) 2 08 ÖRNEK 21 Şekildeki sabit hacimli kapta -23°C SI- caklıkta bulunan 22 gram ideal Co, ga- zi kaba 1,5 atm basınç uygulamaktadır. Kaba dışarıdan 8 gram ideal He gazı ilave edilerek kab.
AAD0021
13.
Hava
Su
Şekil - 1
Şekil - 11
Şekil - I de boş zeytinyağı tenekesi içerisine 25°C de bir
bardak su konuluyor. Ağzı açık kap isitiliyor. Su kayna-
yınca kapağı kapatılıp soğumaya bırakılıyor. Soğuyan
kap şekil II deki gibi tamamen kendiliğinden eziliyor.
Bu olayla ilgili;
sulu
enol
erlik
dö-
Açık havanın basıncı vardır.
II. Şekil I de kap içindeki hava basıncı, dış basınca
eşittir.
III. Şekili de teneke içindeki hava boşaldığı için di-
şarıdaki hava basıncı nedeniyle kap ezilmiştir.
değerlendirmelerden hangileri doğrudur?
A) Yalny
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) ve III
by'l, II ve III
707
Armada
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
AAD0021 13. Hava Su Şekil - 1 Şekil - 11 Şekil - I de boş zeytinyağı tenekesi içerisine 25°C de bir bardak su konuluyor. Ağzı açık kap isitiliyor. Su kayna- yınca kapağı kapatılıp soğumaya bırakılıyor. Soğuyan kap şekil II deki gibi tamamen kendiliğinden eziliyor. Bu olayla ilgili; sulu enol erlik dö- Açık havanın basıncı vardır. II. Şekil I de kap içindeki hava basıncı, dış basınca eşittir. III. Şekili de teneke içindeki hava boşaldığı için di- şarıdaki hava basıncı nedeniyle kap ezilmiştir. değerlendirmelerden hangileri doğrudur? A) Yalny B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) ve III by'l, II ve III 707 Armada
LA
1010
OF ng 03 mol eklenmiy
Oil
m=16.03
4,8
Sabit sıcaklıkta bir miktar gazın basıncı hacim ile ters
orantılıdır.
lam
Po
Hg
20 cm3
4 cm 7
X g)
18 cm3
Hg
4 cm
KPO
184,400
Şekil I
Şekil 11
4 cm lik Hg sivisi ile hapsedilmiş bir miktar X gazının
bulunduğu cam boru aynı ortamda sabit sıcaklıkta Şekil
I den Şekil II konumuna getiriliyor.
Buna göre, işlemin yapıldığı ortamdaki açık hava
basıncı (P.) kaç cmHg dir?
A) 72
B) 76
C) 78
D) 80
E) 90
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
LA 1010 OF ng 03 mol eklenmiy Oil m=16.03 4,8 Sabit sıcaklıkta bir miktar gazın basıncı hacim ile ters orantılıdır. lam Po Hg 20 cm3 4 cm 7 X g) 18 cm3 Hg 4 cm KPO 184,400 Şekil I Şekil 11 4 cm lik Hg sivisi ile hapsedilmiş bir miktar X gazının bulunduğu cam boru aynı ortamda sabit sıcaklıkta Şekil I den Şekil II konumuna getiriliyor. Buna göre, işlemin yapıldığı ortamdaki açık hava basıncı (P.) kaç cmHg dir? A) 72 B) 76 C) 78 D) 80 E) 90
FEN BİLİMLERİ TESTI
BILGI:
Kapalı bir kapta sivisi ile dengede bulunan bu-
harın oluşturduğu basınca denge buhar basıncı
denir.
e
Ceyda, denge buhar basıncının;
SIVI miktar,
sicaklik,
dış basınç
nicelikleri ile ilişkisini araştırmak istemektedir.
Ceyda her niceliğin buhar basıncı ile ilişkisini araş-
tırırken;
su
su
su
SU
su
25°C
25°C
50°C
izmir
50°C
Ankara
(V)
25°C
İzmir
(IV)
Ankara
(0)
Ankara
(III)
yukarıda verilen kaplardaki su örneklerinden 2 tane-
sini kullanacaktır.
Buna göre Ceyda'nın bu araştırması için yukarı-
da verilen kaplardaki su örneklerinden hangisini
kullanmasına gerek yoktur?
AI
B) II CII D) IV E) V
0
YAYINDA TEK BAŞARIDA TEK
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
FEN BİLİMLERİ TESTI BILGI: Kapalı bir kapta sivisi ile dengede bulunan bu- harın oluşturduğu basınca denge buhar basıncı denir. e Ceyda, denge buhar basıncının; SIVI miktar, sicaklik, dış basınç nicelikleri ile ilişkisini araştırmak istemektedir. Ceyda her niceliğin buhar basıncı ile ilişkisini araş- tırırken; su su su SU su 25°C 25°C 50°C izmir 50°C Ankara (V) 25°C İzmir (IV) Ankara (0) Ankara (III) yukarıda verilen kaplardaki su örneklerinden 2 tane- sini kullanacaktır. Buna göre Ceyda'nın bu araştırması için yukarı- da verilen kaplardaki su örneklerinden hangisini kullanmasına gerek yoktur? AI B) II CII D) IV E) V 0 YAYINDA TEK BAŞARIDA TEK
D) II ve III
E) I, II ve III
8.
zalır,
Sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan ve mol sayıları eşit
olan SO2 ve O2 gazlarının 25 °C sıcaklıkta kaba uygula-
dıkları toplam basınç 120 cm Hg dir.
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
i en zayıf
Buna göre gazlar arasında,
2502(g) + O2(9)2503(9)
11. Isi
tepkimesi aynı sıcaklıkta tam verimle gerçekleştiğinde
kaptaki toplam gaz basıncı kaç cm Hg olur?
C1 ve III
te!
A) 120
B) 90
C) 60
D) 45
E) 30
Bu
9.
0
2.
3
X gazi
M
X gazi
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
D) II ve III E) I, II ve III 8. zalır, Sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan ve mol sayıları eşit olan SO2 ve O2 gazlarının 25 °C sıcaklıkta kaba uygula- dıkları toplam basınç 120 cm Hg dir. FEN BİLİMLERİ YAYINLARI i en zayıf Buna göre gazlar arasında, 2502(g) + O2(9)2503(9) 11. Isi tepkimesi aynı sıcaklıkta tam verimle gerçekleştiğinde kaptaki toplam gaz basıncı kaç cm Hg olur? C1 ve III te! A) 120 B) 90 C) 60 D) 45 E) 30 Bu 9. 0 2. 3 X gazi M X gazi
17. Bölmeleri eşit aralikli olan aşağıdaki hareketli pistonlu kapta
8 g He gazı bulunmaktadır. Dış basıncın 1 atm olduğu
koşullarda piston N noktasında dengededir.
BR. 114
Hareketli piston
19. Oksijen a
bileşiklere
oksit, nöti
1.7
rensi
8 g
He gazi
E
Po = 1 atm
LO
K
L
M
N O P
RS
NW
Yukarı
buluna
Wor
II. O
O
oll
Kaba aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanıyor.
• Sabit sıcaklıkta kaba 10 g X gazı eklenince pistono
noktasında yeniden dengeye geliyor.
• Sabit sicaklıkta kaba Yo, gazı eklenerek kaptaki
toplam gaz kütlesi 64 g olduğunda piston R noktasında
yeniden dengeye geliyor.
Buna göre, X ve Y'nin mol kütlesi (g/mol) aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
(He = 4 g/mol, O = 16 g/mol)
20
X
Y
A)
un=14
20
40
S
ve
ifadel
2:22.7 = 4.4
N.R.7 1.7
A) Ya
n = 14 = 3
B)
5
7
u
2
20
14
64
28 MA
polimal
D)
40
28
)
E)
20
32
-2 3
7 2 - 2 = 2 / 2
56
56
77
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
17. Bölmeleri eşit aralikli olan aşağıdaki hareketli pistonlu kapta 8 g He gazı bulunmaktadır. Dış basıncın 1 atm olduğu koşullarda piston N noktasında dengededir. BR. 114 Hareketli piston 19. Oksijen a bileşiklere oksit, nöti 1.7 rensi 8 g He gazi E Po = 1 atm LO K L M N O P RS NW Yukarı buluna Wor II. O O oll Kaba aşağıdaki işlemler sırasıyla uygulanıyor. • Sabit sıcaklıkta kaba 10 g X gazı eklenince pistono noktasında yeniden dengeye geliyor. • Sabit sicaklıkta kaba Yo, gazı eklenerek kaptaki toplam gaz kütlesi 64 g olduğunda piston R noktasında yeniden dengeye geliyor. Buna göre, X ve Y'nin mol kütlesi (g/mol) aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (He = 4 g/mol, O = 16 g/mol) 20 X Y A) un=14 20 40 S ve ifadel 2:22.7 = 4.4 N.R.7 1.7 A) Ya n = 14 = 3 B) 5 7 u 2 20 14 64 28 MA polimal D) 40 28 ) E) 20 32 -2 3 7 2 - 2 = 2 / 2 56 56 77
6. 50 litre N, O, gazı %30 verimle,
2
4
NO409)
2NO2(9)
24
denklemine göre tepkimeye giriyor.
Tepkime sonunda aynı koşullarda bulu-
nan gaz karışımının toplam hacmi kaç lit-
redir?
A) 30
B) 35
C) 65
E) 100
D) 72
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
6. 50 litre N, O, gazı %30 verimle, 2 4 NO409) 2NO2(9) 24 denklemine göre tepkimeye giriyor. Tepkime sonunda aynı koşullarda bulu- nan gaz karışımının toplam hacmi kaç lit- redir? A) 30 B) 35 C) 65 E) 100 D) 72
7. Sabit sicaklıkta bir miktar gazın basıncı hacim ile ters
orantılıdır.
Po
soblab olla
20 cm3
Hg
4 cm
Xg)
18 cm3
4 cm
Øs
Hg +
V
APO
Şekil
Şekil 11
(
4 cm lik Hg sivisi ile hapsedilmiş bir miktar X gazının
bulunduğu cam boru aynı ortamda sabit sıcaklıkta Şekil
I den Şekil II konumuna getiriliyor.
Buna göre, işlemin yapıldığı ortamdaki açık hava
basıncı (P.) kaç cmHg dır?
A) 72
B) 76
C) 78
D) 80
E) 90
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
7. Sabit sicaklıkta bir miktar gazın basıncı hacim ile ters orantılıdır. Po soblab olla 20 cm3 Hg 4 cm Xg) 18 cm3 4 cm Øs Hg + V APO Şekil Şekil 11 ( 4 cm lik Hg sivisi ile hapsedilmiş bir miktar X gazının bulunduğu cam boru aynı ortamda sabit sıcaklıkta Şekil I den Şekil II konumuna getiriliyor. Buna göre, işlemin yapıldığı ortamdaki açık hava basıncı (P.) kaç cmHg dır? A) 72 B) 76 C) 78 D) 80 E) 90