Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Gazların Genel Özellikleri Soruları

11.
Şekildeki sistemde st-
visi ile dengede su
y buharı ve suda ço-
zünmeyen He gazı
bulunmaktadır.
*
He(9)
H0(s)
Gazlann bulunduğu yükseklik x iken sistemin basıncı
70 mmHg, suyun buhar basıncı 10 mmHg dir. Aynı
sıcaklıkta pistonun yüksekliği y olduğunda sistemin
basıncı 50 mmHg olarak ölçülüyor.
y
Buna göre, kaptaki
X
oranı aşağıdakilerden han-
gisidir?
3
5
A) 2
B)
D) 3 E)
3
2
,
)
c)
c)
E
No
www
N
12.
Aşağıdaki özdeş kaplarda aynı sıcaklıkta farklı mil
vardır
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
11. Şekildeki sistemde st- visi ile dengede su y buharı ve suda ço- zünmeyen He gazı bulunmaktadır. * He(9) H0(s) Gazlann bulunduğu yükseklik x iken sistemin basıncı 70 mmHg, suyun buhar basıncı 10 mmHg dir. Aynı sıcaklıkta pistonun yüksekliği y olduğunda sistemin basıncı 50 mmHg olarak ölçülüyor. y Buna göre, kaptaki X oranı aşağıdakilerden han- gisidir? 3 5 A) 2 B) D) 3 E) 3 2 , ) c) c) E No www N 12. Aşağıdaki özdeş kaplarda aynı sıcaklıkta farklı mil vardır
11. Açık hava basıncının 70 cm-Hg olduğu bir yerde X, Y gaz-
ları ve civa şekildeki gibi dengededir.
P. = 70 cm-Hg
Civa
Civa
1
30 cm
***
20 cm
.
Xgazi
gazi
Buna göre X ve Y gazlarının basınçları Px ve Py kaç
cm-Hg'dir?
Px (cm-Hg) Py (cm-Hg)
A) 120
90
70
B)
120
50
C)
120
90
D)
60
50
60
E)
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
11. Açık hava basıncının 70 cm-Hg olduğu bir yerde X, Y gaz- ları ve civa şekildeki gibi dengededir. P. = 70 cm-Hg Civa Civa 1 30 cm *** 20 cm . Xgazi gazi Buna göre X ve Y gazlarının basınçları Px ve Py kaç cm-Hg'dir? Px (cm-Hg) Py (cm-Hg) A) 120 90 70 B) 120 50 C) 120 90 D) 60 50 60 E)
Bun
1.
azi var-
II.
ma çıka-
kaptaki
12. Sabit hacimli bir kapta 30 gram C,He gazı 2 atm basınç
yapmaktadır. Kaba aynı sıcaklıkta 60 gram X gazı ilave
edildiğinde toplam basınç 5 atm oluyor.
III.
yarg
Buna göre, X gazının mol kütlesi kaç gramdır?
(H: 1, C: 12)
A) 20 B) 30
C) 40
D) 44
E) 56
A)
INLARI
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
Bun 1. azi var- II. ma çıka- kaptaki 12. Sabit hacimli bir kapta 30 gram C,He gazı 2 atm basınç yapmaktadır. Kaba aynı sıcaklıkta 60 gram X gazı ilave edildiğinde toplam basınç 5 atm oluyor. III. yarg Buna göre, X gazının mol kütlesi kaç gramdır? (H: 1, C: 12) A) 20 B) 30 C) 40 D) 44 E) 56 A) INLARI
BOLUM
1.
Gazların genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) Gaz molekülleri arasındaki etkileşim yok denecek
kadar az olduğu için tanecikler birbirinden bağımsız
hareket eder.
B) Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçmek için
barometre kullanılır.
C) Bulundukları kabr tamamen doldurduklarından
hacimleri kabın hacmine eşittir.
D) Birbirleri ile her oranda karışarak homojen karışım
oluştururlar.
live a
E) Sıkıştırılabilme özellikleri olduğundan yüksek basınç
(
ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılabilirler.
ein
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
BOLUM 1. Gazların genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Gaz molekülleri arasındaki etkileşim yok denecek kadar az olduğu için tanecikler birbirinden bağımsız hareket eder. B) Kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçmek için barometre kullanılır. C) Bulundukları kabr tamamen doldurduklarından hacimleri kabın hacmine eşittir. D) Birbirleri ile her oranda karışarak homojen karışım oluştururlar. live a E) Sıkıştırılabilme özellikleri olduğundan yüksek basınç ( ve düşük sıcaklıkta sıvılaştırılabilirler. ein
273 K de 11,2 litrelik bir kapta 380 mmHg basınç yapan
NxOy gazının kütlesi 19 gramdır.
Buna göre, bileşikteki x ve y değerleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir? (N: 14, O: 16 g/mol)
XI
y
A)
1
2
1
3
B)
C)
D)
Orbital Yayınları
2
3
NNN
2
1
E)
2
LO
5
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
273 K de 11,2 litrelik bir kapta 380 mmHg basınç yapan NxOy gazının kütlesi 19 gramdır. Buna göre, bileşikteki x ve y değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (N: 14, O: 16 g/mol) XI y A) 1 2 1 3 B) C) D) Orbital Yayınları 2 3 NNN 2 1 E) 2 LO 5
18. Sürtünmesiz piston ile kapatılmış kapta sıcaklığı 127°C
olan ideal H2 gazı vardır.
Sabit dış basınçta kaptaki gaz yoğunluğunu artırmak
için,
I. kaba sıcaklığı 127 °C olan CH4 gazı ilave etmek,
II. sabit sicaklıkta piston üzerine ağırlık koymak,
III. kabin sıcaklığını 200 K ye düşürmek,
1. sabit sıcaklıkta H2 gazının bir miktarını dışarıya almak,
V. kaba sıcaklığı 300 K olan H2 gazı ilave etmek
verilenlerden hangisinin yapılması uygun değildir?
(H2 = 2 g/mol, CH4 = 16 g/mol)
A) V B) IV C) III D) 11 E) 1
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
18. Sürtünmesiz piston ile kapatılmış kapta sıcaklığı 127°C olan ideal H2 gazı vardır. Sabit dış basınçta kaptaki gaz yoğunluğunu artırmak için, I. kaba sıcaklığı 127 °C olan CH4 gazı ilave etmek, II. sabit sicaklıkta piston üzerine ağırlık koymak, III. kabin sıcaklığını 200 K ye düşürmek, 1. sabit sıcaklıkta H2 gazının bir miktarını dışarıya almak, V. kaba sıcaklığı 300 K olan H2 gazı ilave etmek verilenlerden hangisinin yapılması uygun değildir? (H2 = 2 g/mol, CH4 = 16 g/mol) A) V B) IV C) III D) 11 E) 1
no
deloma
.
Po = 57 cmHg
2.
Hareketli
piston
XO)
2
V L, 27°C
3ook
Şekildeki hareketli pistonlu kapta bir miktar ideal X
gazı bulunmaktadır.
Aydın Yayınları
5
Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) X gazının basıncı 0,75 atm'dir.
P.V=nRT
B) V, 1 litre ise X gazının hacmi 1000 cm3'tür.
C) Sıcaklığı 54°C'e çıkarılırsa gaz taneciklerinin
ortalama kinetik enerjisi 2 katına çıkar.
D) X gazı bulunduğu kabın her yerine aynı basın-
ci uygular.
E) Kaba bir miktar ideal Y gazı ilave edilirse, X ga-
zı ile homojen karışım oluştururlar.
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
no deloma . Po = 57 cmHg 2. Hareketli piston XO) 2 V L, 27°C 3ook Şekildeki hareketli pistonlu kapta bir miktar ideal X gazı bulunmaktadır. Aydın Yayınları 5 Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X gazının basıncı 0,75 atm'dir. P.V=nRT B) V, 1 litre ise X gazının hacmi 1000 cm3'tür. C) Sıcaklığı 54°C'e çıkarılırsa gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjisi 2 katına çıkar. D) X gazı bulunduğu kabın her yerine aynı basın- ci uygular. E) Kaba bir miktar ideal Y gazı ilave edilirse, X ga- zı ile homojen karışım oluştururlar.
2. Gazlar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Gaz taneciklerinin yaptığı basınç kabin her yerinde
aynıdır.
B) Gaz molekülleri arasında esnet çarpışmalar oluşur.
C) Gazlar genleştirilemez, sıkıştırılabilir.
D) Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder-
ler.
E) Gazların, katı ve sıvılara görepotansiyel enerjisi çok
büyüktür.
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
2. Gazlar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Gaz taneciklerinin yaptığı basınç kabin her yerinde aynıdır. B) Gaz molekülleri arasında esnet çarpışmalar oluşur. C) Gazlar genleştirilemez, sıkıştırılabilir. D) Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder- ler. E) Gazların, katı ve sıvılara görepotansiyel enerjisi çok büyüktür.
12. NK'de bulunan ideal pistonlu kapta, ideal olduğu bili-
nen 8 gram CH4 gazı vardır.
→İdeal piston
8.gram
CHA
Kaba aynı sıcaklıkta ve eşit kütlede He gazı ilave edi-
liyor.
Buna göre,
I. Kabın son hacmi 56 L olur.
II. CH4'ün kısmi basıncı 0,2 atm olur.
1
III. CH4 gazının hacmi 5 katına çıkar.
yargılarından hangileri doğru olur?
(CH4: 16 g/mol, He: 4 g/mol)
A) Yalnız II B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
12. NK'de bulunan ideal pistonlu kapta, ideal olduğu bili- nen 8 gram CH4 gazı vardır. →İdeal piston 8.gram CHA Kaba aynı sıcaklıkta ve eşit kütlede He gazı ilave edi- liyor. Buna göre, I. Kabın son hacmi 56 L olur. II. CH4'ün kısmi basıncı 0,2 atm olur. 1 III. CH4 gazının hacmi 5 katına çıkar. yargılarından hangileri doğru olur? (CH4: 16 g/mol, He: 4 g/mol) A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
TEST 1
1.
3
X(g)
Y(g)
M
Yukarıdaki kapta eşit mol sayıda X ve Y gazları vardır.
Sabit sıcaklıkta M musluğu kısa bir süre açılıp tekrar kapan-
dığında kapta kalan gazlardan X(g) in basıncı Y(g) nin ba-
sincindan fazla olduğuna göre;
1. Musluk açılmadan önce X ve Y gazlarının kısmi basınçları
eşittir.
II. Aynı sıcaklıkta difüzyon hızı büyük olan Y(g) dir.
III. X(g) in mol kütlesi Y(g) nin mol kütlesinden küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(X ile Y gazları birbiri ile tepkime vermemektedir.)
C) I ve II
A) Yalnız !
B) Yalnız 11
D) I ve III
E) I, II ve III
2
.
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
TEST 1 1. 3 X(g) Y(g) M Yukarıdaki kapta eşit mol sayıda X ve Y gazları vardır. Sabit sıcaklıkta M musluğu kısa bir süre açılıp tekrar kapan- dığında kapta kalan gazlardan X(g) in basıncı Y(g) nin ba- sincindan fazla olduğuna göre; 1. Musluk açılmadan önce X ve Y gazlarının kısmi basınçları eşittir. II. Aynı sıcaklıkta difüzyon hızı büyük olan Y(g) dir. III. X(g) in mol kütlesi Y(g) nin mol kütlesinden küçüktür. yargılarından hangileri doğrudur? (X ile Y gazları birbiri ile tepkime vermemektedir.) C) I ve II A) Yalnız ! B) Yalnız 11 D) I ve III E) I, II ve III 2 .
1. Gazlarla ilgili,
I. Maddenin en düzensiz hâlidir.
II. Genleşme katsayısı ayırt edici bir özelliktir.
III. Belirli hacimleri vardır ancak şekilleri yoktur.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
1. Gazlarla ilgili, I. Maddenin en düzensiz hâlidir. II. Genleşme katsayısı ayırt edici bir özelliktir. III. Belirli hacimleri vardır ancak şekilleri yoktur. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
KİMYA
6.)
M
X gazi
HD3
Boş
potm
2V
8 atm
3V, TK
-
3 atmy
2. kap
1. kap
Şekildeki sistemde musluk açılıp kısa bir süre sonra kapa-
tıldığında T sıcaklığında 2. kaptaki gaz basıncı 3 atmosfer
olmaktadır.
Buna göre, 1. kapta bulunan ideal X gazının yüzde
kaçı 2. kaba geçmiştir?
A) 15
B) 20
C) 25
D) 30
E) 40
Prvi + P2
NS
Pi
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
KİMYA 6.) M X gazi HD3 Boş potm 2V 8 atm 3V, TK - 3 atmy 2. kap 1. kap Şekildeki sistemde musluk açılıp kısa bir süre sonra kapa- tıldığında T sıcaklığında 2. kaptaki gaz basıncı 3 atmosfer olmaktadır. Buna göre, 1. kapta bulunan ideal X gazının yüzde kaçı 2. kaba geçmiştir? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40 Prvi + P2 NS Pi
9.
1
2
*18)
Yukarıdaki hareketli pistonlu kapta X sivisi buharıyla dengededir.
her zaman iain diş basınça eşittir.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sıcaklık artarsa gaz molekül sayısı artar.
B) Sıcaklık azalırsa sivi molekül sayısı artar.
C) Sıcaklık artarsa kaptaki gaz basıncı değişmez
Sıcaklık azalırsa birim hacimdeki buhar molekül sayısı
azalır.
E) Piston sabit sicaklıkta 1 konumundan 2 konumuna getiri-
lirse basınç değişmez.
1
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
9. 1 2 *18) Yukarıdaki hareketli pistonlu kapta X sivisi buharıyla dengededir. her zaman iain diş basınça eşittir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sıcaklık artarsa gaz molekül sayısı artar. B) Sıcaklık azalırsa sivi molekül sayısı artar. C) Sıcaklık artarsa kaptaki gaz basıncı değişmez Sıcaklık azalırsa birim hacimdeki buhar molekül sayısı azalır. E) Piston sabit sicaklıkta 1 konumundan 2 konumuna getiri- lirse basınç değişmez. 1
A
PLM/010/21
12. Kek yapımında kullanılan kabartma tozu (NaHCO3)
yemek sodası olarak bilinmekte ve aşağıdaki tepkime
denklemine göre isıl bozunmaya uğrayarak oluşan CO2
gazı keki kabartmaktadır.
ISI
2NaHCO3(k)
Na2CO3(k) + H2O(s) 4 CO2(g)
Buna göre, Kekin normal koşullarda 5,6 litre) OIL
kabarması için en az kaç gram yemek sodası
kullanılmalıdır?
(H: 1, C: 12,0; 16 , Na: 23)
A) 21
B) 4248
C) 63
D) 86
E) 107
xx
1
22,4
5.6
20g xa
xa at
x
To
23
to
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
A PLM/010/21 12. Kek yapımında kullanılan kabartma tozu (NaHCO3) yemek sodası olarak bilinmekte ve aşağıdaki tepkime denklemine göre isıl bozunmaya uğrayarak oluşan CO2 gazı keki kabartmaktadır. ISI 2NaHCO3(k) Na2CO3(k) + H2O(s) 4 CO2(g) Buna göre, Kekin normal koşullarda 5,6 litre) OIL kabarması için en az kaç gram yemek sodası kullanılmalıdır? (H: 1, C: 12,0; 16 , Na: 23) A) 21 B) 4248 C) 63 D) 86 E) 107 xx 1 22,4 5.6 20g xa xa at x To 23 to
© Çözü
11. 10 cm'lik Hg sivisi ile sıkıştırılmış bir miktar
ideal X gazının bulunduğu cam boru, açık
hava basıncının 80 cmHg olduğu bir ortam-
da ters çevrilerek şekil - 1'den şekil 2'deki
konuma getiriliyor.
mak-
MIRAY YAYINLARI
Şekil 1
P= Po=7
V, = 32 cm
n, T = sabi
P.V=.
PV =P
75.32 = 8
10 cm
1 1
tig
h
xig
A
35
h = 30
110 cm
Şekil - 1
Şekil - 2
klik-
da II.
Aynı sıcaklıkta tekrar dengeye gelen sis-
temde h yüksekliği kaç cm olur?
O ÖP
ön
A) 70 B) 65
C) 60 D) 45 E) 30
Dış bas
da bulu
0,5
ki 50 m
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
© Çözü 11. 10 cm'lik Hg sivisi ile sıkıştırılmış bir miktar ideal X gazının bulunduğu cam boru, açık hava basıncının 80 cmHg olduğu bir ortam- da ters çevrilerek şekil - 1'den şekil 2'deki konuma getiriliyor. mak- MIRAY YAYINLARI Şekil 1 P= Po=7 V, = 32 cm n, T = sabi P.V=. PV =P 75.32 = 8 10 cm 1 1 tig h xig A 35 h = 30 110 cm Şekil - 1 Şekil - 2 klik- da II. Aynı sıcaklıkta tekrar dengeye gelen sis- temde h yüksekliği kaç cm olur? O ÖP ön A) 70 B) 65 C) 60 D) 45 E) 30 Dış bas da bulu 0,5 ki 50 m
9.
Oda koşullarında bulunan A ve B gazlarının hacimleri bir-
birinden farklıdır.
Buna göre gazların aşağıdaki niceliklerinden hangisi
kesinlikle farklıdır?
A) Kütle
poft
B) Molekül hizi
C) Molekül sayısı
D) Basınç
E) Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
9. Oda koşullarında bulunan A ve B gazlarının hacimleri bir- birinden farklıdır. Buna göre gazların aşağıdaki niceliklerinden hangisi kesinlikle farklıdır? A) Kütle poft B) Molekül hizi C) Molekül sayısı D) Basınç E) Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi