Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları Soruları

1.
S
NH3(g) + HCl(g) = NH4CI(K)
Yukarıdaki tepkimede 0,4'er mol NH3 ve HCI gazları
11,2 litrelik kapta 0 °C'de dengededir.4 tom
Buna göre, tepkimenin bu sıcaklıkta Kp değeri
kaçtır?
hide A)
4
25
25
B) 165 C) 355
- nets
25
32
190)-D)
25
26 E) 258
16
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
1. S NH3(g) + HCl(g) = NH4CI(K) Yukarıdaki tepkimede 0,4'er mol NH3 ve HCI gazları 11,2 litrelik kapta 0 °C'de dengededir.4 tom Buna göre, tepkimenin bu sıcaklıkta Kp değeri kaçtır? hide A) 4 25 25 B) 165 C) 355 - nets 25 32 190)-D) 25 26 E) 258 16
4. Kapalı sabit hacimli bir kapta bulunan 11,2 g CO gazı 0,2
atm basınç yapmaktadır.
Kaba aynı sıcaklıkta 26,4 g CO₂ gazı eklenirse toplam
gaz basıncı kaç atm olur? (C: 12, O: 16 g/mol)
A) 0,4 B) 0,5
C) 0,6
D) 0,7
-E) 0,8
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
4. Kapalı sabit hacimli bir kapta bulunan 11,2 g CO gazı 0,2 atm basınç yapmaktadır. Kaba aynı sıcaklıkta 26,4 g CO₂ gazı eklenirse toplam gaz basıncı kaç atm olur? (C: 12, O: 16 g/mol) A) 0,4 B) 0,5 C) 0,6 D) 0,7 -E) 0,8
F
ideal piston
m gram
SO2(g)
<<< P = 1 atm
0 °C
Dış basıncın 1 atm olduğu bir ortamda ideal pis-
tonlu kapta m gram SO₂ gazi 0 °C'de 11,2 litre
hacim kaplıyor.
www.tammatyayincilik.com
Buna göre, pistonlu kaptaki SO₂ gazının kütle-
si (m) kaç gramdir? (SO₂ = 64 g/mol)
A) 32 B) 40
C) 64
D) 96
E) 128
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
F ideal piston m gram SO2(g) <<< P = 1 atm 0 °C Dış basıncın 1 atm olduğu bir ortamda ideal pis- tonlu kapta m gram SO₂ gazi 0 °C'de 11,2 litre hacim kaplıyor. www.tammatyayincilik.com Buna göre, pistonlu kaptaki SO₂ gazının kütle- si (m) kaç gramdir? (SO₂ = 64 g/mol) A) 32 B) 40 C) 64 D) 96 E) 128
13.
Phava = 76 cmHg
Civa
A) 19
Şekildeki cam tüpte civa ile hapsedilmiş He gazının hac-
mi 19 cm³'tür.
14 cm
He(g) cm3
Cam tüp yatay pozisyona getirilirse He gazının hacmi
kaç cm³ olur?
B) 20
C) 22
D) 23
E) 25
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
13. Phava = 76 cmHg Civa A) 19 Şekildeki cam tüpte civa ile hapsedilmiş He gazının hac- mi 19 cm³'tür. 14 cm He(g) cm3 Cam tüp yatay pozisyona getirilirse He gazının hacmi kaç cm³ olur? B) 20 C) 22 D) 23 E) 25
10. İdeal esneklikteki Helyum balonu, İstanbul Florya
sahilinde 27°C sıcaklıkta 20 litre He gazı dolduru-
larak bırakılıyor. Balon, dış basıncın 0,8 atm oldu-
ğu yüksekliğe ulaşınca hacmi 21 litre oluyor.
Buna göre, aynı yükseklikteki hava sıcaklığı
kaç °C olur?
A) 21
B) 0
C) -13
D) -21
E)-58
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
10. İdeal esneklikteki Helyum balonu, İstanbul Florya sahilinde 27°C sıcaklıkta 20 litre He gazı dolduru- larak bırakılıyor. Balon, dış basıncın 0,8 atm oldu- ğu yüksekliğe ulaşınca hacmi 21 litre oluyor. Buna göre, aynı yükseklikteki hava sıcaklığı kaç °C olur? A) 21 B) 0 C) -13 D) -21 E)-58
Atmosferde bulunan gazların uyguladığı basınea atmosfer
basıncı denir.
?
Atmosfer basıncı ile ilgili;
/
I. Barometre ile ölçülür.
II. Deniz seviyesinde 0 °C' de 1 atm'dir.
III. Deniz seviyesinden yükseklerde 0 °C'de 760 mmHg'dan
daha büyük değere sahiptir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
60
D) II ve III
B) Yalnız II prigoC) I ve Il
E) I, II ve III
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Atmosferde bulunan gazların uyguladığı basınea atmosfer basıncı denir. ? Atmosfer basıncı ile ilgili; / I. Barometre ile ölçülür. II. Deniz seviyesinde 0 °C' de 1 atm'dir. III. Deniz seviyesinden yükseklerde 0 °C'de 760 mmHg'dan daha büyük değere sahiptir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I 60 D) II ve III B) Yalnız II prigoC) I ve Il E) I, II ve III
2.
3.
2
Bir X gazının
127 °C deki basıncı 1,12 atm,
yoğunluğu 2,73 g/L dir.
Buna göre X gazının mol kütlesi kaç gramdır?
C) 56
D) 72
4.
40
●
A) 32
B) 40
PMNeder
HEMA 23 20
233
MA= 80
267 °C sıcaklıktaki CH4 gazının difüzyon hızı, t °C sıcak-
lıktaki Ne gazının difüzyon hızının 1,5 katıdır.
Buna göre, Ne gazının sıcaklığı (t) kaç °C dir?
(CH4 16 g/mol, Ne=20 g/mol)
B) 27
C) 47
A) 7
VENY
3 atm
20
Theo
Lad
D) 87
E) 80
Mive. Terly
MCH The
Patm
X gazi
E) 127
lis:
1152
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
2. 3. 2 Bir X gazının 127 °C deki basıncı 1,12 atm, yoğunluğu 2,73 g/L dir. Buna göre X gazının mol kütlesi kaç gramdır? C) 56 D) 72 4. 40 ● A) 32 B) 40 PMNeder HEMA 23 20 233 MA= 80 267 °C sıcaklıktaki CH4 gazının difüzyon hızı, t °C sıcak- lıktaki Ne gazının difüzyon hızının 1,5 katıdır. Buna göre, Ne gazının sıcaklığı (t) kaç °C dir? (CH4 16 g/mol, Ne=20 g/mol) B) 27 C) 47 A) 7 VENY 3 atm 20 Theo Lad D) 87 E) 80 Mive. Terly MCH The Patm X gazi E) 127 lis: 1152
KARMA SORULAR 4
1.
Görseldeki gibi sürtünmesiz ideal pistonla ayrılmış He ve
H₂ gazlarının sıcaklıkları eşittir
(1)
3 mol
He
V
Buna göre, sabit sıcaklıkta,
I.
(2)
2. bölmede 6 mol H₂ gazı vardır.
II.
1. bölmeye 3 mol daha He gazı eklenirsey
H, gazının hacmi V olur.
H₂
D) II ve III
2V
III. 2. bölmedeki H₂ gazının yarısı boşaltılırsa piston
tam ortada durur.
B) Yalnız II
yargılarından hangileri doğru olur?
A) Yalnız I
C) I ve III
E) I, II ve III
3.
UcD
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
KARMA SORULAR 4 1. Görseldeki gibi sürtünmesiz ideal pistonla ayrılmış He ve H₂ gazlarının sıcaklıkları eşittir (1) 3 mol He V Buna göre, sabit sıcaklıkta, I. (2) 2. bölmede 6 mol H₂ gazı vardır. II. 1. bölmeye 3 mol daha He gazı eklenirsey H, gazının hacmi V olur. H₂ D) II ve III 2V III. 2. bölmedeki H₂ gazının yarısı boşaltılırsa piston tam ortada durur. B) Yalnız II yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I C) I ve III E) I, II ve III 3. UcD
Örnek:
11 gram ideal C H gazının 2 atm basınç yaptığı kaba sabit
sıcaklıkta 16 gram ideal X gazı eklendiğinde kaptaki toplam
basınç 6 atm olmaktadır.
Buna göre, kaba eklenen X gazının molekül kütlesi kaç
gramdır?
(X ve C₂H₂ gazları tepkime vermez.)
MWAN
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Örnek: 11 gram ideal C H gazının 2 atm basınç yaptığı kaba sabit sıcaklıkta 16 gram ideal X gazı eklendiğinde kaptaki toplam basınç 6 atm olmaktadır. Buna göre, kaba eklenen X gazının molekül kütlesi kaç gramdır? (X ve C₂H₂ gazları tepkime vermez.) MWAN
11.
A) 1
413
K
FO
A)
B) 2
He gazi
✓ H₂ gazi
L
OI
10 L
20 L
Şekildeki kapta He gazının bulunduğu taraf 10 L, H₂ gazının bu-
lunduğu taraf 20 L hacimlidir.
Sabit
hacimli
kap
He gazının bulunduğu bölmeye 4 mol daha He gazı eklen-
diğinde H₂ nin öz kütlesi 2 katına çıktığına göre, kapta bu-
lunan H₂ gazı kaç moldür?
C) ³/4
B) -3
D) -5/2
E) 16
3
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
11. A) 1 413 K FO A) B) 2 He gazi ✓ H₂ gazi L OI 10 L 20 L Şekildeki kapta He gazının bulunduğu taraf 10 L, H₂ gazının bu- lunduğu taraf 20 L hacimlidir. Sabit hacimli kap He gazının bulunduğu bölmeye 4 mol daha He gazı eklen- diğinde H₂ nin öz kütlesi 2 katına çıktığına göre, kapta bu- lunan H₂ gazı kaç moldür? C) ³/4 B) -3 D) -5/2 E) 16 3
5. Sıra Sizde
Aşağıda verilen manometre sisteminde h yüksekliği kaç cm olur?
P = 76 cmHg
dış
Boş
70 cm
Civa
H₂ (g)
Civa
h = ?
nayide kadranlı ve dijital manometreler kullanılmaktadır. Manometreler aynı zamand
mler, tansiyon ölçme aleti, otomobil lastik basıncını ölçme aleti (Görsel 1.1) gibi bir
llanılır.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
5. Sıra Sizde Aşağıda verilen manometre sisteminde h yüksekliği kaç cm olur? P = 76 cmHg dış Boş 70 cm Civa H₂ (g) Civa h = ? nayide kadranlı ve dijital manometreler kullanılmaktadır. Manometreler aynı zamand mler, tansiyon ölçme aleti, otomobil lastik basıncını ölçme aleti (Görsel 1.1) gibi bir llanılır.
9.
pompa
Al(k)
K
-Boş
→NaOH(suda)
He(g)
0,6 mol
A) 112 cmHg
C) 132 cmHg
PToplam=82 cmHg
H₂O(s)
X kabi
25 °C 0,2 mol
Yukarıda verilen sistemde 5.4 gram Al metali K muslu-
ğu açılarak yeterince NaOH ile 25 °C'de
3/2 H₂ (9)
Al(k) + 3NaOH(suda) → Na AIO (suda) +
tepkimesini tam verimle gerçekleştiriyor. Tepkime
sonunda oluşan ideal H gazının tamamı L musluğu
açılarak pompa yardımıyla X kabına aktarılıyor.
Buna göre son durumda X kabında 25 °C'deki top
lam basınç kaç cmHg olur?
(Al: 27) (Saf suyun 25 °C'de buhar basıncı = 2 cmHg)
E) 152 cmHg
B) 122 cmHg
D) 142 cmHg
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
9. pompa Al(k) K -Boş →NaOH(suda) He(g) 0,6 mol A) 112 cmHg C) 132 cmHg PToplam=82 cmHg H₂O(s) X kabi 25 °C 0,2 mol Yukarıda verilen sistemde 5.4 gram Al metali K muslu- ğu açılarak yeterince NaOH ile 25 °C'de 3/2 H₂ (9) Al(k) + 3NaOH(suda) → Na AIO (suda) + tepkimesini tam verimle gerçekleştiriyor. Tepkime sonunda oluşan ideal H gazının tamamı L musluğu açılarak pompa yardımıyla X kabına aktarılıyor. Buna göre son durumda X kabında 25 °C'deki top lam basınç kaç cmHg olur? (Al: 27) (Saf suyun 25 °C'de buhar basıncı = 2 cmHg) E) 152 cmHg B) 122 cmHg D) 142 cmHg
9.
Sic
ols
KI
X(buhar)
X(s)
Boşluk
Manometre
Yukarıdaki manometreli kapta buharı ile dengede olan saf X
SIVISI bulunmaktadır.
X SIVISının sıcaklığı bir miktar yükseltildiğinde aşağıdaki
değişimlerden hangisi gerçekleşmez?
A) Manometrenin sağ kolundaki h yüksekliği artar.
B) Buhar hâlindeki X moleküllerinin sayısı artar.
C) X SIVISının özkütlesi değişmez.
D) Birim hacimde bulunan X buharı molekülleri sayısı artar.
E) Sivi hâldeki X moleküllerinin sayısı azalır
COMP
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
9. Sic ols KI X(buhar) X(s) Boşluk Manometre Yukarıdaki manometreli kapta buharı ile dengede olan saf X SIVISI bulunmaktadır. X SIVISının sıcaklığı bir miktar yükseltildiğinde aşağıdaki değişimlerden hangisi gerçekleşmez? A) Manometrenin sağ kolundaki h yüksekliği artar. B) Buhar hâlindeki X moleküllerinin sayısı artar. C) X SIVISının özkütlesi değişmez. D) Birim hacimde bulunan X buharı molekülleri sayısı artar. E) Sivi hâldeki X moleküllerinin sayısı azalır COMP
Yandaki grafik 0°C deki mub Basınç (atm)
gram CH gazının basınç
hacim ilişkisini göster-
mektedir.
Buna göre,
1. m = 32 gramdır.
II. x = 1 atm din
din
A) Yalnız I
P.
D) II ve III
1
B) Yalnız II
2
2
III. Gazın A noktasındaki
özkütlesi B noktasın
A
daki özkütlesinden büyüktür.
yargılarından hangileri doğrudur? (CH=16)
X
A
B
11,2 22,4 Hacim (
C) I ve II
E) III ve III'
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Yandaki grafik 0°C deki mub Basınç (atm) gram CH gazının basınç hacim ilişkisini göster- mektedir. Buna göre, 1. m = 32 gramdır. II. x = 1 atm din din A) Yalnız I P. D) II ve III 1 B) Yalnız II 2 2 III. Gazın A noktasındaki özkütlesi B noktasın A daki özkütlesinden büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? (CH=16) X A B 11,2 22,4 Hacim ( C) I ve II E) III ve III'
A
3.
Hg
A) Yalnız I
●
X(g)
D) I ve II
Şekil -
Yukarıda şekil-l de civa ile hapsedilmiş X gazı bulunan
deney tüpü aynı sıcaklık ve basınçta şekil-ll'deki konu-
ma getiriliyor.
Buna göre, X gazının,
1. Basınç Hacim çarpımı
II. Yoğunluğu
III. Hacmi
değerlerinden hangileri değişmez?
IN=X.RX
B) Yalnız II
X(g)
Hg
Şekil -11
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
A 3. Hg A) Yalnız I ● X(g) D) I ve II Şekil - Yukarıda şekil-l de civa ile hapsedilmiş X gazı bulunan deney tüpü aynı sıcaklık ve basınçta şekil-ll'deki konu- ma getiriliyor. Buna göre, X gazının, 1. Basınç Hacim çarpımı II. Yoğunluğu III. Hacmi değerlerinden hangileri değişmez? IN=X.RX B) Yalnız II X(g) Hg Şekil -11 E) II ve III C) Yalnız III
D
CO2(g)
V
Şekilde kapta bulunan CO₂ gazının mutlak sıcaklığı iki
katına çıkarılıyor.
Buna göre,
Sürtünmesiz pist
I. P.V çarpımı artar.
✓
II. Birim hacmindeki gaz molekül sayısı değişmez
III. Hacim iki katına çıkar.
A) Yalnız I
brudur
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
B) Yalnız II
C) II ve III
E) II ve III
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
D CO2(g) V Şekilde kapta bulunan CO₂ gazının mutlak sıcaklığı iki katına çıkarılıyor. Buna göre, Sürtünmesiz pist I. P.V çarpımı artar. ✓ II. Birim hacmindeki gaz molekül sayısı değişmez III. Hacim iki katına çıkar. A) Yalnız I brudur yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III B) Yalnız II C) II ve III E) II ve III