Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları Soruları

ÖĞRENME ALANI
1336 = 36
2712
ölçülüyor.
Barometrede özkütlesi 2,72 g/cm³ olan X sıvısı kullanıldığında yükseklik 360 cm
3
6
Buna göre, barometrenin bulunduğu ortamda yükselti kaç m'dir?
27 19g = 13,6 g/cm³, 10,5 metrede bir açık hava basıncı 1 mmHg azalır.)
1
(hy).d.
=
h AG
36.27/2
dity
13.6
360
X
2,72
1.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
ÖĞRENME ALANI 1336 = 36 2712 ölçülüyor. Barometrede özkütlesi 2,72 g/cm³ olan X sıvısı kullanıldığında yükseklik 360 cm 3 6 Buna göre, barometrenin bulunduğu ortamda yükselti kaç m'dir? 27 19g = 13,6 g/cm³, 10,5 metrede bir açık hava basıncı 1 mmHg azalır.) 1 (hy).d. = h AG 36.27/2 dity 13.6 360 X 2,72 1.
5.
Atmosfer basıncı ölçmek için kullanı
lan
barometrelerdeki h yüksekliği;
1. Sıvının cinsine
II. Sıvının miktarına
III. Barometrenin bulunduğu yere
IV. Borunun uzunluğuna
V. Borunun kesit alanına
ifadelerinden kaç tanesine bağlı olarak değişir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
h/2
SIVI
E) 5
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
5. Atmosfer basıncı ölçmek için kullanı lan barometrelerdeki h yüksekliği; 1. Sıvının cinsine II. Sıvının miktarına III. Barometrenin bulunduğu yere IV. Borunun uzunluğuna V. Borunun kesit alanına ifadelerinden kaç tanesine bağlı olarak değişir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 h/2 SIVI E) 5
2.
Gazlar ile ilgili,
1. Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alır.
II. Gaz tanecikleri arasındaki mesafe çok fazladır.
III. Akışkandır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) Ive H
E) I, II ve III
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
2. Gazlar ile ilgili, 1. Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alır. II. Gaz tanecikleri arasındaki mesafe çok fazladır. III. Akışkandır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız II C) Ive H E) I, II ve III
Gazların Özellikleri - II
3. Toricelli deniz seviyesinde 0°C sıcaklıkta aşağıdaki deney
düzeneğini kullanarak açık hava basıncını ölçmüştür.
D) II ve tit
h = 76 cm
B) Ive l
Buna göre yapılan deney ile ilgili
I. Sıcaklık dış basıncı etki eder.
Deney Sivas'ta yapılmış olsaydı h yüksekliği artardı.
III. Deneyde civa kullanılmasının nedeni ölçümün daha
duyarlı olması içindir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Hg(s)
TEST
02
C) Ive !!!
E)t, ti ve ttt
İdeal gazlarla ilgili
Gazların basıncı sıvıların basıncına bağlı olarak ölçü-
lebilir
57
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Gazların Özellikleri - II 3. Toricelli deniz seviyesinde 0°C sıcaklıkta aşağıdaki deney düzeneğini kullanarak açık hava basıncını ölçmüştür. D) II ve tit h = 76 cm B) Ive l Buna göre yapılan deney ile ilgili I. Sıcaklık dış basıncı etki eder. Deney Sivas'ta yapılmış olsaydı h yüksekliği artardı. III. Deneyde civa kullanılmasının nedeni ölçümün daha duyarlı olması içindir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Hg(s) TEST 02 C) Ive !!! E)t, ti ve ttt İdeal gazlarla ilgili Gazların basıncı sıvıların basıncına bağlı olarak ölçü- lebilir 57
4.
Aşağıda gazlarla ilgili günlük hayatta karşımıza çıkan bazı
olaylar verilmiştir.
I. Güneşin altında bırakılan deodorant kutusunun belirli
bir süre sonra patlaması
bre
H. Yükselen uçan balonların belirli bir süre sonra patlaması
III. Denizin derinliklerinden hızlıca yukarı çıkan dalgıçların
vurgun olayına maruz kalmaları
Buna göre, bu olaylardan hangileri Boyle yasası ile iliş-
kilidir?
A) Yalnız II
D) II ve III
BI ve II
E) I, II ve III
C) ve III
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
4. Aşağıda gazlarla ilgili günlük hayatta karşımıza çıkan bazı olaylar verilmiştir. I. Güneşin altında bırakılan deodorant kutusunun belirli bir süre sonra patlaması bre H. Yükselen uçan balonların belirli bir süre sonra patlaması III. Denizin derinliklerinden hızlıca yukarı çıkan dalgıçların vurgun olayına maruz kalmaları Buna göre, bu olaylardan hangileri Boyle yasası ile iliş- kilidir? A) Yalnız II D) II ve III BI ve II E) I, II ve III C) ve III
27.
Açık hava
14
A) Yalnız I
0,1 mol
X gaz
Şekildeki kaba aynı sıcaklıkta 0,1 mol daha ideal X
gazı ilave edildiğinde;
I. Basınç
II. Hacim
III. Birim hacimdeki tanecik sayısı
niceliklerinden hangileri değişir?
B) Yalnız II
Sürtünmesiz
serbest piston
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
AYC
16
A
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
27. Açık hava 14 A) Yalnız I 0,1 mol X gaz Şekildeki kaba aynı sıcaklıkta 0,1 mol daha ideal X gazı ilave edildiğinde; I. Basınç II. Hacim III. Birim hacimdeki tanecik sayısı niceliklerinden hangileri değişir? B) Yalnız II Sürtünmesiz serbest piston D) I ve III C) I ve II E) II ve III AYC 16 A
Konu Tarama
7. Moleküler yapıya sahip saf bir maddenin katı ve SIVI
halleri 1 atm basınçta 2t °C de dengededir.
Bu saf madde ile ilgili;
I. Homojen karışımdır.
II. Bileşiktir.
III. Normal erime sıcaklığı 2t °C dir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II C) Yalnız III
E) II ve III
8. Etil alkolün bir karışım olmadığ
ğıdaki
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Konu Tarama 7. Moleküler yapıya sahip saf bir maddenin katı ve SIVI halleri 1 atm basınçta 2t °C de dengededir. Bu saf madde ile ilgili; I. Homojen karışımdır. II. Bileşiktir. III. Normal erime sıcaklığı 2t °C dir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III 8. Etil alkolün bir karışım olmadığ ğıdaki
Gazlarla ilgili aşağıda verilen yargılardan
hangisi yanlıştır?
OA) Maddenin en düzensiz ve en yüksek enerjili hâli gaz hâlidir.
O B) Gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta yoğunlaştırılabilir.
OC) Gazlar titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar.
OD) Gazlanın sıcaklığı arttınlır ve basıncı azaltılırsa ideale yaklaşır.
OE) Aynı koşullarda molekül kütlesi küçük olan gazların difüzyon hızı
büyüktür.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Gazlarla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? OA) Maddenin en düzensiz ve en yüksek enerjili hâli gaz hâlidir. O B) Gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta yoğunlaştırılabilir. OC) Gazlar titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapar. OD) Gazlanın sıcaklığı arttınlır ve basıncı azaltılırsa ideale yaklaşır. OE) Aynı koşullarda molekül kütlesi küçük olan gazların difüzyon hızı büyüktür.
5.
02
CH4
||
H
D) || > | > III
Şekilde aynı koşullarda bulunan O₂, CH4 ve SO2 gazlarının
kütleleri eşittir.
SO₂
Bu kaplara eşit kütlelerde He gazı eklendiğinde mol sayı-
larında oluşan oransal artış sıralaması aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
(H: 1, He: 4, C: 12, O: 16, S: 32 g/mol)
A) | > || > III
B) II > III > I
C) ||| > || > |
E) III > I > II
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
5. 02 CH4 || H D) || > | > III Şekilde aynı koşullarda bulunan O₂, CH4 ve SO2 gazlarının kütleleri eşittir. SO₂ Bu kaplara eşit kütlelerde He gazı eklendiğinde mol sayı- larında oluşan oransal artış sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (H: 1, He: 4, C: 12, O: 16, S: 32 g/mol) A) | > || > III B) II > III > I C) ||| > || > | E) III > I > II
5.
TEST
3
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
DOĞRU SAYISI
Aşağıda hareketli piston ile dengelenmiş eşit sıcaklıkta böl-
melerden birinde m gram H₂ gazı diğerinde ise 8 gram He
gazı vardır.
x
5.
a
b
m gram
H₂ gazi
T(K)
d
Haretli
piston
8 gram
He gazi
T(K)
D) I ve II
M
←
Buna göre,
1. m = 6 gramdır.
II. M musluğu yardımıyla kaba 10 mol He gazı eklenirse
hareketli piston b noktasına gelir.
B) Yalnız II
10 mol
He
gazi
III. He gazının sıcaklığı 2T(K) yapılırsa piston b noktasına
gelir.
YANLIŞ SA
yargılarından hangileri yanlıştır? (H-1 g/mol, He = 4 g/
mol) (Gazlar ideal davranışlıdır.) (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız I
C) Yalnız III
E) I ve III
Hareketli sürtünmesiz piston
7.
Ma
ca
Bu
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
5. TEST 3 Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları DOĞRU SAYISI Aşağıda hareketli piston ile dengelenmiş eşit sıcaklıkta böl- melerden birinde m gram H₂ gazı diğerinde ise 8 gram He gazı vardır. x 5. a b m gram H₂ gazi T(K) d Haretli piston 8 gram He gazi T(K) D) I ve II M ← Buna göre, 1. m = 6 gramdır. II. M musluğu yardımıyla kaba 10 mol He gazı eklenirse hareketli piston b noktasına gelir. B) Yalnız II 10 mol He gazi III. He gazının sıcaklığı 2T(K) yapılırsa piston b noktasına gelir. YANLIŞ SA yargılarından hangileri yanlıştır? (H-1 g/mol, He = 4 g/ mol) (Gazlar ideal davranışlıdır.) (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız I C) Yalnız III E) I ve III Hareketli sürtünmesiz piston 7. Ma ca Bu
Örnek: Yandaki sistemde
1. kapta He gazı, 2. kapta H₂
gazı vardır. Kaplar arasındaki
musluk açıldığında toplam
basınç kaç atm olur? Son
durumda He gazının kısmi
basıncı kaç atm olur?
Is
He
1. kap
2 atm
. 4 L
Y+Pa Va
A
Boş
1 L
T
213. 2
16
2. kap
3 atm
5L
3. kap
Ps: Vs
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Örnek: Yandaki sistemde 1. kapta He gazı, 2. kapta H₂ gazı vardır. Kaplar arasındaki musluk açıldığında toplam basınç kaç atm olur? Son durumda He gazının kısmi basıncı kaç atm olur? Is He 1. kap 2 atm . 4 L Y+Pa Va A Boş 1 L T 213. 2 16 2. kap 3 atm 5L 3. kap Ps: Vs
eis
Yayınları
Örnek: 4
1. balon
Üflenerek biraz şişirilmiş şekildeki elastik balonlardan,
1. balon aynı sıcaklıkta basıncın daha küçük olduğu bir ortama,
2. balon aynı basınçta daha soğuk bir ortama
konuluyor.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1. balonun hacmi artar.
B) 2. balonun hacmi azalır.
2. balon
1. balondaki gazın basıncı değişmez.
2. balondaki gazın basıncı değişmez.
E) 2. balondaki gazın yoğunluğu artar.
f
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
eis Yayınları Örnek: 4 1. balon Üflenerek biraz şişirilmiş şekildeki elastik balonlardan, 1. balon aynı sıcaklıkta basıncın daha küçük olduğu bir ortama, 2. balon aynı basınçta daha soğuk bir ortama konuluyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) 1. balonun hacmi artar. B) 2. balonun hacmi azalır. 2. balon 1. balondaki gazın basıncı değişmez. 2. balondaki gazın basıncı değişmez. E) 2. balondaki gazın yoğunluğu artar. f
2. itici gazlar ile ilgili olarak,
1. İlaç, parfüm ve spreylerde kullanılır.
II. Sıkıştırılarak sıvılaştırılmış gazlardır. V
III. Günümüzde itici gaz olarak kloroflorokarbon (CFC)
gazları kullanılmaktadır. V
açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalniz II
C) ve Il
E) I, II ve I
Kafadengi
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
2. itici gazlar ile ilgili olarak, 1. İlaç, parfüm ve spreylerde kullanılır. II. Sıkıştırılarak sıvılaştırılmış gazlardır. V III. Günümüzde itici gaz olarak kloroflorokarbon (CFC) gazları kullanılmaktadır. V açıklamalarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalniz II C) ve Il E) I, II ve I Kafadengi
utucu:
malanında
uğundan
azlar so
DOĞRU - YANLIŞ
1. Efüzyon yüksek basınç sebebi ile oluşan dışa yayılmadır.
2. Gaz taneciklerinin yayılma hızları ile yayılma süreleri ters orantılıdır.
3. Gazların kinetik teorisine göre, tanecikler arası etkileşimler yok kabul edilir.
4. Bir X gazının hızını sıcaklık, basınç ve hacim niceliklerinden üçü de arttırır.
5. Düşük sıcaklık ve yüksek basınçlarda gazın ideallikten sapması daha çok olur.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
utucu: malanında uğundan azlar so DOĞRU - YANLIŞ 1. Efüzyon yüksek basınç sebebi ile oluşan dışa yayılmadır. 2. Gaz taneciklerinin yayılma hızları ile yayılma süreleri ters orantılıdır. 3. Gazların kinetik teorisine göre, tanecikler arası etkileşimler yok kabul edilir. 4. Bir X gazının hızını sıcaklık, basınç ve hacim niceliklerinden üçü de arttırır. 5. Düşük sıcaklık ve yüksek basınçlarda gazın ideallikten sapması daha çok olur.
||
nlu
8. Sürtünmesiz hareketli pistonlu kapta bir miktar He
gazı bulunmaktadır.
•
He
gazi
Kaba sırasıyla,
K musluğuna açarak aynı sıcaklıkta He gazı ek-
leme
Basınç
Sıcaklığı artırma
işlemleri uygulanıyor.
Buna göre, bu olaylar ile ilgili çizilen
A) Yalnız I
Zaman
K
Sürtünmesiz
hareketli piston
Kütle
D) I ve II
11 Hacim
grafiklerden hangileri doğru olur?
B) Yalnız II
Kütle
III Basınç
C)Yalnız III
E) I, II ve III
41
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
|| nlu 8. Sürtünmesiz hareketli pistonlu kapta bir miktar He gazı bulunmaktadır. • He gazi Kaba sırasıyla, K musluğuna açarak aynı sıcaklıkta He gazı ek- leme Basınç Sıcaklığı artırma işlemleri uygulanıyor. Buna göre, bu olaylar ile ilgili çizilen A) Yalnız I Zaman K Sürtünmesiz hareketli piston Kütle D) I ve II 11 Hacim grafiklerden hangileri doğru olur? B) Yalnız II Kütle III Basınç C)Yalnız III E) I, II ve III 41
9.
Gaz taneciklerinin bulunduğu kapta çeperlere yaptığı çarpışma
sonucu oluşan kuvvete gaz basıncı denir.
Bir gazın basıncı gaz taneciklerinin,
1. Sıcaklığı
II. Miktarı
✓
III. Çarpışma sayısı
niceliklerinden hangileri ile doğru orantılıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
B
C) I ve III
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
9. Gaz taneciklerinin bulunduğu kapta çeperlere yaptığı çarpışma sonucu oluşan kuvvete gaz basıncı denir. Bir gazın basıncı gaz taneciklerinin, 1. Sıcaklığı II. Miktarı ✓ III. Çarpışma sayısı niceliklerinden hangileri ile doğru orantılıdır? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III E) I, II ve III B C) I ve III