Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları Soruları

50)
1. ETKİNLİK
Sabit sıcaklık ve basınçta gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerde hacim değişimini yo-
rumlayınız. (Artar / Azalır / Değişmez)
a) N₂(g) + O₂(g) → 2NO(g)
b) CH₂(g) + 2O₂(g)
1
c) CO(g) + O₂(g)
2 O₂(g) →
d) H₂O(g) —
Alıştırma 31
H₂(g) +
CO₂(g) + 2H₂O(s)
CO₂(g)
O₂(g)
1
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
50) 1. ETKİNLİK Sabit sıcaklık ve basınçta gerçekleşen aşağıdaki tepkimelerde hacim değişimini yo- rumlayınız. (Artar / Azalır / Değişmez) a) N₂(g) + O₂(g) → 2NO(g) b) CH₂(g) + 2O₂(g) 1 c) CO(g) + O₂(g) 2 O₂(g) → d) H₂O(g) — Alıştırma 31 H₂(g) + CO₂(g) + 2H₂O(s) CO₂(g) O₂(g) 1
ÖRNER (05
216 g
saf su
25 °C
A) 25
C6H12O6
ekleniyor
1. durum
obiel92
01919212
II. durum
veneb sbisvo
nonulud
61 695
25 °C'de I. durumda 216 gram saf su bulunan şekilde kaba
180 g C6H₁2O6 katısı ilave edilerek çözelti hazırlanıyor. sbo
03.0(0
B) 24
Buna göre, C6H12O6 çözeltisinin buhar basıncı kaç
mmHg'dir? (H₂O=18 g/mol, C6H1206-180 g/mol, 25 °C'de
suyun buhar basıncı 26 mmHg'dir.)
92
ANO
C6H12O6
çözeltisi
25 °C
C) 23
13-112 mel+1m0/
D) 22
E) 21
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
ÖRNER (05 216 g saf su 25 °C A) 25 C6H12O6 ekleniyor 1. durum obiel92 01919212 II. durum veneb sbisvo nonulud 61 695 25 °C'de I. durumda 216 gram saf su bulunan şekilde kaba 180 g C6H₁2O6 katısı ilave edilerek çözelti hazırlanıyor. sbo 03.0(0 B) 24 Buna göre, C6H12O6 çözeltisinin buhar basıncı kaç mmHg'dir? (H₂O=18 g/mol, C6H1206-180 g/mol, 25 °C'de suyun buhar basıncı 26 mmHg'dir.) 92 ANO C6H12O6 çözeltisi 25 °C C) 23 13-112 mel+1m0/ D) 22 E) 21
skı
\ &.
Çelik kap
No (9)
2 atm
V,T
M
He
Dört
(g)
1 atm
2V,T
Elastik balon
Çelik kap
Ne
B) C) -/-/-
4
3
(g)
2 atm
Şekildeki sistemde belirtilen şartlarda bulunan gazlar
arasındaki M musluğu sabit sıcaklıkta açılarak sistemin
dengeye gelmesi sağlanıyor. -
2V,T
d₁ Başlangıçta elastik balondaki gaz yoğunluğu
d₂
Son durumda elastik balondaki gaz yoğunluğu
olmak üzere d,/d, oranı kaçtır? (He: 4, Ne: 20)
D) //
E) -/-/-
8
0
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
skı \ &. Çelik kap No (9) 2 atm V,T M He Dört (g) 1 atm 2V,T Elastik balon Çelik kap Ne B) C) -/-/- 4 3 (g) 2 atm Şekildeki sistemde belirtilen şartlarda bulunan gazlar arasındaki M musluğu sabit sıcaklıkta açılarak sistemin dengeye gelmesi sağlanıyor. - 2V,T d₁ Başlangıçta elastik balondaki gaz yoğunluğu d₂ Son durumda elastik balondaki gaz yoğunluğu olmak üzere d,/d, oranı kaçtır? (He: 4, Ne: 20) D) // E) -/-/- 8 0
Mustafa Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki gibi bir deney yap-
mıştır.
Saf su
Ispirto ocağı
Yukarıdaki balon jojede bulunan suyu kaynayana kadar isit-
mıştır. Kaynayan suyu ocağın üzerinden bir maşa yardımıyla
alarak ağzını lastik bir tipa ile sıkıca kapatmış, bu sırada kay-
namanın durduğunu öğrencilerine göstermiştir. Ardından aşa-
ğıda gösterildiği gibi balon jojeyi ters çevirip üzerine soğuk su
döktüğünde suyun tekrar kaynamaya başladığını göstermiştir.
P
D) I ve III
Mustafa Öğretmen, yaptığı deney ile
1. basınç - hacim
II.) dış basınç - kaynama noktası
ill. sıcaklık - basınç
özelliklerinden hangilerindeki ilişkiyi göstermiştir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
E) ve III
C) Ive II
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Mustafa Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki gibi bir deney yap- mıştır. Saf su Ispirto ocağı Yukarıdaki balon jojede bulunan suyu kaynayana kadar isit- mıştır. Kaynayan suyu ocağın üzerinden bir maşa yardımıyla alarak ağzını lastik bir tipa ile sıkıca kapatmış, bu sırada kay- namanın durduğunu öğrencilerine göstermiştir. Ardından aşa- ğıda gösterildiği gibi balon jojeyi ters çevirip üzerine soğuk su döktüğünde suyun tekrar kaynamaya başladığını göstermiştir. P D) I ve III Mustafa Öğretmen, yaptığı deney ile 1. basınç - hacim II.) dış basınç - kaynama noktası ill. sıcaklık - basınç özelliklerinden hangilerindeki ilişkiyi göstermiştir? A) Yalnız II B) Yalnız III E) ve III C) Ive II
7.
P(atm)
K
T(K
A) Yalnız I
Platm
D) I ve Ill
PV (atm L)
(n ve V sabit)
Yukarıda ideal gazlar ile ilgili çizilen grafiklerden han-
gileri doğrudur?
(v)
111
(n ve T sabit) (rove T sabit)
B) Yalnız III
V(L)
Civell
E) I, II ve Ill
13
21
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
7. P(atm) K T(K A) Yalnız I Platm D) I ve Ill PV (atm L) (n ve V sabit) Yukarıda ideal gazlar ile ilgili çizilen grafiklerden han- gileri doğrudur? (v) 111 (n ve T sabit) (rove T sabit) B) Yalnız III V(L) Civell E) I, II ve Ill 13 21
9.
Gaz basıncı değişmez.
C) Gaz yoğunluğu artar.
D Gazin mol sayısı artar.
E), Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi değişmez.
d=₁
Ne(g)
CANLILY
8 (3
sinley (8
pred nabanel
CH4(9)
yargılarından hangileri doğrudur?
(H:1, 6:12, Ne: 20 g/mol)
The mos pe
A) Yalnız I
D) I ve II
Yukarıdaki sabit basınçlı kapta 1 mol CH4 gazı bulunmak-
tadır. M musluğundan sabit sıcaklıkta kaba 1 mol Ne gazı
ekleniyor ve musluk kapatılıyor.
Buna göre, nd
I. CH4 gazının kısmi basıncı azalır.
II. Gaz karışımının yoğunluğu artar. neb bisbrestu
III. Kaptaki toplam atom sayısı iki katına çıkar. Xin
miod B) Yalnız II
$(0
1 sunday (A
ideal
piston
Orbital Yayınları
E) I ve III
108
C) Yalnız III
(A
Sa
şi
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
9. Gaz basıncı değişmez. C) Gaz yoğunluğu artar. D Gazin mol sayısı artar. E), Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi değişmez. d=₁ Ne(g) CANLILY 8 (3 sinley (8 pred nabanel CH4(9) yargılarından hangileri doğrudur? (H:1, 6:12, Ne: 20 g/mol) The mos pe A) Yalnız I D) I ve II Yukarıdaki sabit basınçlı kapta 1 mol CH4 gazı bulunmak- tadır. M musluğundan sabit sıcaklıkta kaba 1 mol Ne gazı ekleniyor ve musluk kapatılıyor. Buna göre, nd I. CH4 gazının kısmi basıncı azalır. II. Gaz karışımının yoğunluğu artar. neb bisbrestu III. Kaptaki toplam atom sayısı iki katına çıkar. Xin miod B) Yalnız II $(0 1 sunday (A ideal piston Orbital Yayınları E) I ve III 108 C) Yalnız III (A Sa şi
YAYIN DENİZ
a cm
Cam boru
Boş
K SIVISI
X(g)
a cm
K
SIVISI
a cm
Bos
Yukarıda verilen farklı yükseklikteki barometre düze
neklerine aynı sıcaklıkta K, L ve M simiları konuluyor
Bir süre beklenildiğinde barometrelerin cam borular
daki sıvı yüksekliklerinin aynı olduğu belirleniyor.
Buna göre;
a cm
L SIVISI
Basing M>L> k
Mal
ZZY (X
D) X>Z>Y
M SIVISI
Y(g)
L
SIVISE
a cm
Z(g)
aynı koşularda bulunan cam tüplerdeki ideal X, Y
ve Z gazlarının basınçları arasındaki ilişki aşağıda
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) X>Y>Z
B) Z> Y>X
M
SIVIS
C) X = Y = 2
E) Z>X>Y
ginda id
Kap
gaz
den
A)
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
YAYIN DENİZ a cm Cam boru Boş K SIVISI X(g) a cm K SIVISI a cm Bos Yukarıda verilen farklı yükseklikteki barometre düze neklerine aynı sıcaklıkta K, L ve M simiları konuluyor Bir süre beklenildiğinde barometrelerin cam borular daki sıvı yüksekliklerinin aynı olduğu belirleniyor. Buna göre; a cm L SIVISI Basing M>L> k Mal ZZY (X D) X>Z>Y M SIVISI Y(g) L SIVISE a cm Z(g) aynı koşularda bulunan cam tüplerdeki ideal X, Y ve Z gazlarının basınçları arasındaki ilişki aşağıda kilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) X>Y>Z B) Z> Y>X M SIVIS C) X = Y = 2 E) Z>X>Y ginda id Kap gaz den A)
g
4. Şekildeki elastik balon daha sıcak bir ortama bırakılırken
cam kaptan da musluk yardımıyla sabit sıcaklıkta bir
miktar He gazı uzaklaştırılıyor.
Buna göre,
He(g)
Elastik Balon
Cam kaptaki basınç azalır.
II Elastik balonun hacmi artar.
göre
11. Cam kaptaki gaz moleküllerinin ortalama kinetik
enerjisi azalır.
He(g)
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
DI ve II
GAZ
Cam Kap
a
b
M
10000
Je
5. Aşağıdaki şemada saf bir maddenin gaz ve katı hâlleri
arasındaki dönüşümler a ve b harfleri ile belirtilmiştir.
Eve III
Yalnız III
KATI
7.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
g 4. Şekildeki elastik balon daha sıcak bir ortama bırakılırken cam kaptan da musluk yardımıyla sabit sıcaklıkta bir miktar He gazı uzaklaştırılıyor. Buna göre, He(g) Elastik Balon Cam kaptaki basınç azalır. II Elastik balonun hacmi artar. göre 11. Cam kaptaki gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi azalır. He(g) yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız 1 B) Yalnız II DI ve II GAZ Cam Kap a b M 10000 Je 5. Aşağıdaki şemada saf bir maddenin gaz ve katı hâlleri arasındaki dönüşümler a ve b harfleri ile belirtilmiştir. Eve III Yalnız III KATI 7.
lo
ve
ta
Zin
3.1.
7.
Aşağıdaki tabloda verilen He, Ne ve Ar gaz-
larının sıcaklığı 1. durumdan II. duruma geti-
rilmiştir.
Hinn
Gaz
He (g)
Ne (g)
Ar
(g)
Sıcaklık
1
20°C
D) Ne ve Ar
0°C
27°C
II
DOINA
40°C
273°C
327°C
Buna göre, gazlardan hangilerinin mut-
lak sıcaklığı iki katına çıkmıştır?
A) Yalnız He
Yalniz
Yalnız Ne C) He ve Ne
E) He, Ne ve Ar
8. H₂O'nun katı, Sıvı ve gaz hâllerinde bulu-
nan eşit kütleli üç farklı örneği için;
1. Hacim
II. Mol sayısI
Ill. Özkütle
1
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
lo ve ta Zin 3.1. 7. Aşağıdaki tabloda verilen He, Ne ve Ar gaz- larının sıcaklığı 1. durumdan II. duruma geti- rilmiştir. Hinn Gaz He (g) Ne (g) Ar (g) Sıcaklık 1 20°C D) Ne ve Ar 0°C 27°C II DOINA 40°C 273°C 327°C Buna göre, gazlardan hangilerinin mut- lak sıcaklığı iki katına çıkmıştır? A) Yalnız He Yalniz Yalnız Ne C) He ve Ne E) He, Ne ve Ar 8. H₂O'nun katı, Sıvı ve gaz hâllerinde bulu- nan eşit kütleli üç farklı örneği için; 1. Hacim II. Mol sayısI Ill. Özkütle 1
i
10. Aşağıda ideal gazlarla ilgili verilen yargı-
lardan hangisi yanlıştır?
11.
A) Gaz basıncı, birim hacimdeki tanecik
sayısı, hızı ve çarpma sayısına bağlıdır.
B) Hacim terimi, bir gaz için sıcaklık ve basınç
değerleri belirtildiğinde anlam kazanır.
C) 2 mol NH, gazi 12,04 x 1023 tane
molekül içerir.
ABA
D) Gazlarda en çok kullanılan hacim birimi
litredir (L).
E) Gaz miktarı, gazın hacmi (V) ile belirlenir.
●
Doğal gaz, boru hatlarıyla yüksek ba-
sınç altında (40-70 bar) şehirler arasın-
KO
b. Gazla
- Sıcak
Basınç
Kapalı k
kap çep
nucu bir
gaz bas
Kapalı E
metre il
Gazın b
Birim
. Tane
arttıkça
Dünyay
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
i 10. Aşağıda ideal gazlarla ilgili verilen yargı- lardan hangisi yanlıştır? 11. A) Gaz basıncı, birim hacimdeki tanecik sayısı, hızı ve çarpma sayısına bağlıdır. B) Hacim terimi, bir gaz için sıcaklık ve basınç değerleri belirtildiğinde anlam kazanır. C) 2 mol NH, gazi 12,04 x 1023 tane molekül içerir. ABA D) Gazlarda en çok kullanılan hacim birimi litredir (L). E) Gaz miktarı, gazın hacmi (V) ile belirlenir. ● Doğal gaz, boru hatlarıyla yüksek ba- sınç altında (40-70 bar) şehirler arasın- KO b. Gazla - Sıcak Basınç Kapalı k kap çep nucu bir gaz bas Kapalı E metre il Gazın b Birim . Tane arttıkça Dünyay
3
Aşağıdakilerden hangisi maddenin gaz hâlinin özellikle-
rinden biri değildir?
A) Maddenin enerjisi en yüksek hâlidir.
B) Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar.
C) Bulundukları kabın tamamına yayılabilme özelliğine
sahiptirler.
D) Tüm gazlar heterojendir.
E) Akışkan özellikte olup sıkıştırılabilirler.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
3 Aşağıdakilerden hangisi maddenin gaz hâlinin özellikle- rinden biri değildir? A) Maddenin enerjisi en yüksek hâlidir. B) Bulundukları kabın hacmini ve şeklini alırlar. C) Bulundukları kabın tamamına yayılabilme özelliğine sahiptirler. D) Tüm gazlar heterojendir. E) Akışkan özellikte olup sıkıştırılabilirler.
Örnek-14
Aşağıdaki pistonlu kapta 25°C sıcaklıkta su-buhar
dengesi kurulmuştur.
I.
II.
Sürtünmesiz
pistonlu kap
Buna göre bu sistem ile ilgili,
Kaba aynı sıcaklıkta bir miktar daha H₂O Sivisi
eklenirse, buhar basıncı artar.
Su buharı
H₂O(s)
Sabit sıcaklıkta, piston aşağıya doğru itilip bekle-
tilirse, suyun buhar basıncı değişmez.
D) I ve II
III. Sabit sıcaklıkta, piston bir miktar yukarıya çekilip
bekletilirse, birim hacimdeki buhar miktarı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
●
rak sivilaşi.
Doygunluk nokt
alamayacağınd
GERÇEK VE Hİ
●. Dış ortam şar
tide ölçülen s
Gerçek sıca
●
● Termometr
nem, rüzga
farklı algıla
liğa
hisse
● Genel ola
duğunda
sıcaklığ
bağıl no
hissed
gerçek
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Örnek-14 Aşağıdaki pistonlu kapta 25°C sıcaklıkta su-buhar dengesi kurulmuştur. I. II. Sürtünmesiz pistonlu kap Buna göre bu sistem ile ilgili, Kaba aynı sıcaklıkta bir miktar daha H₂O Sivisi eklenirse, buhar basıncı artar. Su buharı H₂O(s) Sabit sıcaklıkta, piston aşağıya doğru itilip bekle- tilirse, suyun buhar basıncı değişmez. D) I ve II III. Sabit sıcaklıkta, piston bir miktar yukarıya çekilip bekletilirse, birim hacimdeki buhar miktarı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III E) II ve III ● rak sivilaşi. Doygunluk nokt alamayacağınd GERÇEK VE Hİ ●. Dış ortam şar tide ölçülen s Gerçek sıca ● ● Termometr nem, rüzga farklı algıla liğa hisse ● Genel ola duğunda sıcaklığ bağıl no hissed gerçek
9.
(46
Kaynamakta olan a, b ve e siviları için
hangisi doğrudur?
(Ağn ilinin deniz seviyesinden yükseklig: 1640 metre)
(Antalya ilinin deniz seviyesinden yüksekliği: 39 metre)
Sicaklikian
Buhar basınçlar
A)
a>b>c
B) a=b>c
C) a-b-c
(D) Vasboc
E) a>b>c
a>b>c
a=b>c
A=b>c
a=b>c
a-b-c
Gaz taneciklerinin bulunduğu kapta çeperlere yaptığı çarpışma
sonucu oluşan kuvvete gaz basıncı denir.
Bir gazın basıncı gaz taneciklerinin,
sıcaklığı
Miktark
III. Çarpışma sayısı
niceliklerinden hangileri Be doğru orantılıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve II
E) Il ve Ill
C) I ve III
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
9. (46 Kaynamakta olan a, b ve e siviları için hangisi doğrudur? (Ağn ilinin deniz seviyesinden yükseklig: 1640 metre) (Antalya ilinin deniz seviyesinden yüksekliği: 39 metre) Sicaklikian Buhar basınçlar A) a>b>c B) a=b>c C) a-b-c (D) Vasboc E) a>b>c a>b>c a=b>c A=b>c a=b>c a-b-c Gaz taneciklerinin bulunduğu kapta çeperlere yaptığı çarpışma sonucu oluşan kuvvete gaz basıncı denir. Bir gazın basıncı gaz taneciklerinin, sıcaklığı Miktark III. Çarpışma sayısı niceliklerinden hangileri Be doğru orantılıdır? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve II E) Il ve Ill C) I ve III
9.
1 atm
X(g)
2 L
TK
M₁
Y
Boş
3 L
TK
M₂
7
2 atm
Y(g)
5 L
TK
Şekildeki sistemde M₁ ve M₂ muslukları
aynı anda ve aynı sıcaklıkta açılmaktadır.
Buna göre,
I. Her bir kaptaki basınç 1,2 atm dir.
II.
Her bir kapta eşit mol sayıda gaz bu-
lunur.
III. X ve Y gazları tüm kaplara homojen
olarak dağılır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II
D) ve III
E) I, II ve III
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
9. 1 atm X(g) 2 L TK M₁ Y Boş 3 L TK M₂ 7 2 atm Y(g) 5 L TK Şekildeki sistemde M₁ ve M₂ muslukları aynı anda ve aynı sıcaklıkta açılmaktadır. Buna göre, I. Her bir kaptaki basınç 1,2 atm dir. II. Her bir kapta eşit mol sayıda gaz bu- lunur. III. X ve Y gazları tüm kaplara homojen olarak dağılır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) ve III E) I, II ve III
8. Aşağıda iki farklı noktadaki su örnekleri verilmiştir.
Marmara
Denizi
Saf su
Saf su
D) I ve III
Buna göre,
1. Aynı sıcaklıkta suların buhar basıncı eşittir.
II. Uludağ'daki suyun kaynama noktası daha büyüktür.
III. Kaynama esnasında suların buhar basıncı eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Uludağ
C) Lve II
E) I, II ve In
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
8. Aşağıda iki farklı noktadaki su örnekleri verilmiştir. Marmara Denizi Saf su Saf su D) I ve III Buna göre, 1. Aynı sıcaklıkta suların buhar basıncı eşittir. II. Uludağ'daki suyun kaynama noktası daha büyüktür. III. Kaynama esnasında suların buhar basıncı eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II Uludağ C) Lve II E) I, II ve In
Ctri
AZLAR
NIN TEKRARI)
7.
A)
LI
1
2
MATZAL
V, 2T
20 gram
Ne (g)
Yukarıdaki cam kaplardan birincisinde 20 gram Ne, ikin-
cisinde ise 80 gram C₂H4 gazı bulunmaktadır.
Buna göre, gazların basınçlarının oranı
PC3H4
ğıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Ne: 20, C: 12, H: 1, V: Hacim, T: Mutlak sıcaklık)
D) 4
AR
B)
4
2V, T
80 gram
C₂H4(9)
E)
3
4
P.
Ne
aşa-
BA
C) 2
TARAM
1.
2
1
r
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Ctri AZLAR NIN TEKRARI) 7. A) LI 1 2 MATZAL V, 2T 20 gram Ne (g) Yukarıdaki cam kaplardan birincisinde 20 gram Ne, ikin- cisinde ise 80 gram C₂H4 gazı bulunmaktadır. Buna göre, gazların basınçlarının oranı PC3H4 ğıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Ne: 20, C: 12, H: 1, V: Hacim, T: Mutlak sıcaklık) D) 4 AR B) 4 2V, T 80 gram C₂H4(9) E) 3 4 P. Ne aşa- BA C) 2 TARAM 1. 2 1 r