Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları Soruları

6. Şekildeki elastik balonda bir miktar X, gazı bulun-
maktadır.
X₂
2(g)
elastik
balon
↓
7
B) I ve II
D II ve III
Sistemin sıcaklığı artırılırsa X₂ gazı ile ilgili,
1. Kısmi basıncı artar.
II. Ortalama kinetik enerjisi artar.
III. Özkütlesi azalır.
sabit
kalır
yargılarından hangileri doğrudur?
Ay Yalnız I
C) +ve t
E) I, II ve III
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
6. Şekildeki elastik balonda bir miktar X, gazı bulun- maktadır. X₂ 2(g) elastik balon ↓ 7 B) I ve II D II ve III Sistemin sıcaklığı artırılırsa X₂ gazı ile ilgili, 1. Kısmi basıncı artar. II. Ortalama kinetik enerjisi artar. III. Özkütlesi azalır. sabit kalır yargılarından hangileri doğrudur? Ay Yalnız I C) +ve t E) I, II ve III
71
alik
ilar
ka-
kle-
irin-
up: C
3. Aşağıda gazlarla ilgili bir kavram haritası ve-
rilmiştir.
Doğada monoatomik ve poliato-
mik yapıda bulunabilirler.
Gazlar
Potansiyel enerjileri
katı ve sıvılara göre
daha fazladır.
Bütün gazların 1 er
molleri oda koşulların-
da 22,4 L hacim kaplar.
Buna göre, kavram haritasında verilen
bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
6. a.
b.
C.
YL
L
y
A
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
71 alik ilar ka- kle- irin- up: C 3. Aşağıda gazlarla ilgili bir kavram haritası ve- rilmiştir. Doğada monoatomik ve poliato- mik yapıda bulunabilirler. Gazlar Potansiyel enerjileri katı ve sıvılara göre daha fazladır. Bütün gazların 1 er molleri oda koşulların- da 22,4 L hacim kaplar. Buna göre, kavram haritasında verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III C) I ve II E) I, II ve III 6. a. b. C. YL L y A
RI
TEST SORULARI
18. Sabit hacimli kapta sabit sıcaklıkta eşit molekül
sayısında H₂ ve N₂ gazları vardır.
Bu gazlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(H₂ = 2, N₂ = 28 )
A) H₂ molekülleri N₂ den hızlıdır. Daha Fayf
için
oldian
B) H₂ molekülleri kap çeperine daha çok çarpar.
C) N₂ nin yoğunluğu H₂ den fazladır.
D) H₂ nin ortalama kinetik enerjisi N₂ den fazladır.
Sıcakl
(E) ki gazın basınçları aynıdır.
2
Itayır
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
RI TEST SORULARI 18. Sabit hacimli kapta sabit sıcaklıkta eşit molekül sayısında H₂ ve N₂ gazları vardır. Bu gazlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (H₂ = 2, N₂ = 28 ) A) H₂ molekülleri N₂ den hızlıdır. Daha Fayf için oldian B) H₂ molekülleri kap çeperine daha çok çarpar. C) N₂ nin yoğunluğu H₂ den fazladır. D) H₂ nin ortalama kinetik enerjisi N₂ den fazladır. Sıcakl (E) ki gazın basınçları aynıdır. 2 Itayır
Basınç
Kütle
Sıcaklık
Moleküllerindeki atom sayısı
● Moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi
● Birim hacimdeki molekül sayısı
Aynı koşullarda bulunan gazlar için yukarıda ve-
rilenlerden kaç tanesi aynıdır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
Basınç Kütle Sıcaklık Moleküllerindeki atom sayısı ● Moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi ● Birim hacimdeki molekül sayısı Aynı koşullarda bulunan gazlar için yukarıda ve- rilenlerden kaç tanesi aynıdır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
0. Oda sıcaklığında ve sabit diş basınç altında
bulunan yandaki balonun bulunduğu
ortam soğutulmaktadır.
Buna göre,
1. Balonun hacmi artar.
II. Balondaki gazın ortalama kinetik enerjisi azalır.
III. Balondaki gaz moleküllerinin ortalama hızı azalır.
IV. Balondaki gazın yoğunluğu azalır.
yargılarından hangileri doğru değildir?
A) I ve IV
B) II ve IV
D) II, III ve IV
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
0. Oda sıcaklığında ve sabit diş basınç altında bulunan yandaki balonun bulunduğu ortam soğutulmaktadır. Buna göre, 1. Balonun hacmi artar. II. Balondaki gazın ortalama kinetik enerjisi azalır. III. Balondaki gaz moleküllerinin ortalama hızı azalır. IV. Balondaki gazın yoğunluğu azalır. yargılarından hangileri doğru değildir? A) I ve IV B) II ve IV D) II, III ve IV C) I, II ve III E) I, II, III ve IV
ÖRNEK-12
Şekil l'deki deney tüpünde üzeri civayla kapatılmış hava bu-
lunmaktadır.
Civa
Hava
8 cm
32 cm
B) 64
Hava
Civa
C) 66
Şekil I
Şekil II
Sabit sıcaklıkta deney tüpü ters çevrilince Şekil Il'deki görün-
tü oluşuyor.
40 cm
Buna göre, tüpün bulunduğu ortamdaki basınç kaç
cmHg'dir?
A) 60
8 cm
D) 70
E) 72
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
ÖRNEK-12 Şekil l'deki deney tüpünde üzeri civayla kapatılmış hava bu- lunmaktadır. Civa Hava 8 cm 32 cm B) 64 Hava Civa C) 66 Şekil I Şekil II Sabit sıcaklıkta deney tüpü ters çevrilince Şekil Il'deki görün- tü oluşuyor. 40 cm Buna göre, tüpün bulunduğu ortamdaki basınç kaç cmHg'dir? A) 60 8 cm D) 70 E) 72
5. Açık hava basıncının 1 atm olduğu bir ortamda hareketli
pistonlu kapta N, gazı bulunmaktadır.
3V
2V
V-
Piston
N₂
gazı
EXCL
V
Sabit sıcaklıkta piston 2V konumuna getirilip sabitle-
nirse N₂ gazının basıncı kaç cmHg olur?
A) 1,5
B) 38
C) 53
D) 114
E) 152
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
5. Açık hava basıncının 1 atm olduğu bir ortamda hareketli pistonlu kapta N, gazı bulunmaktadır. 3V 2V V- Piston N₂ gazı EXCL V Sabit sıcaklıkta piston 2V konumuna getirilip sabitle- nirse N₂ gazının basıncı kaç cmHg olur? A) 1,5 B) 38 C) 53 D) 114 E) 152
3
2V-
V-
Serbest
piston
1 mol
O2(g)
Engel
-O3(g)
Serbest pistonlu kaba musluk yardımıyla 1 mol 03 gazı
gönderiliyor. Sonra mutlak sıcaklık 2 katına çıkarılıyor.
Son durumdaki gaz karışımının özkütlesinin, ilk du-
ruma oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir? (O: 16 g/mol)
B) 4/5
C) 5/4
A) 5/8
libid
002 nslo isso muyler abrigi shift lesded nex
D) 2
E) 5/2
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
3 2V- V- Serbest piston 1 mol O2(g) Engel -O3(g) Serbest pistonlu kaba musluk yardımıyla 1 mol 03 gazı gönderiliyor. Sonra mutlak sıcaklık 2 katına çıkarılıyor. Son durumdaki gaz karışımının özkütlesinin, ilk du- ruma oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (O: 16 g/mol) B) 4/5 C) 5/4 A) 5/8 libid 002 nslo isso muyler abrigi shift lesded nex D) 2 E) 5/2
5. Sabit basınçlı kaptaki ideal gazın hac-
mini %50 artırabilmek için sıcaklığını
100 Kartırmak gerektiğine göre, gazın
son sıcaklığı kaç C'dir?
A) -73
B) 0
V
15
D) 200
= nRT.
P₁V=A&T
3V
C) 27
E) 3000€
½
300
jook
V=200€
x=200
2
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
5. Sabit basınçlı kaptaki ideal gazın hac- mini %50 artırabilmek için sıcaklığını 100 Kartırmak gerektiğine göre, gazın son sıcaklığı kaç C'dir? A) -73 B) 0 V 15 D) 200 = nRT. P₁V=A&T 3V C) 27 E) 3000€ ½ 300 jook V=200€ x=200 2
13.
Hg 4-
- 75 cmHg
H₂
2
15 cm
Şekil-1
14 cm
H₂
5 cm
Şekil-11
H₂ gazı bulunan kapiler tüp şekil-I deki gibi den-
gededir. Aynı ortamda tüp ters çevrildiğinde şe-
kil-ll deki durum elde ediliyor.
Buna göre h yüksekliği kaç cm dir?
A) 12
B) 15 C) 16 D) 20 E) 24
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
13. Hg 4- - 75 cmHg H₂ 2 15 cm Şekil-1 14 cm H₂ 5 cm Şekil-11 H₂ gazı bulunan kapiler tüp şekil-I deki gibi den- gededir. Aynı ortamda tüp ters çevrildiğinde şe- kil-ll deki durum elde ediliyor. Buna göre h yüksekliği kaç cm dir? A) 12 B) 15 C) 16 D) 20 E) 24
ulanabi-
mız III
en
m
ar
ki
1
8. Şekildeki sürtünmesiz hareketli pistonlu kapta m
gram SO₂ gazı bulunmaktadır.
K
m gram
SO₂ gazi
amol
4
Kaba K musluğu açılarak m gram CH eklenip, mut-
lak sıcaklığı yarıya indiriliyor.
B)
m
Buna göre, kaptaki ilk gaz yoğunluğunun son
gaz yoğunluğuna oranı kaçtır? (SO₂: 64, CH: 16)
A) 5
E) 2
harel
5
2
1
Ⓒ / !!
(D)
4
2m
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
ulanabi- mız III en m ar ki 1 8. Şekildeki sürtünmesiz hareketli pistonlu kapta m gram SO₂ gazı bulunmaktadır. K m gram SO₂ gazi amol 4 Kaba K musluğu açılarak m gram CH eklenip, mut- lak sıcaklığı yarıya indiriliyor. B) m Buna göre, kaptaki ilk gaz yoğunluğunun son gaz yoğunluğuna oranı kaçtır? (SO₂: 64, CH: 16) A) 5 E) 2 harel 5 2 1 Ⓒ / !! (D) 4 2m
9.
Molekül sayısı
Molekül hızı
A) X>Y>Z B) Y>Z>X
D) Z> Y>X E) Z>X>Y
12.
Yukarıda verilen molekül sayısı-molekül
hızı grafiğinde yer alan X, Y ve Z gazlarının
sıcaklıkları aynı olduğuna göre bu gazların
mol kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir?
C) X>Z>Y
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
9. Molekül sayısı Molekül hızı A) X>Y>Z B) Y>Z>X D) Z> Y>X E) Z>X>Y 12. Yukarıda verilen molekül sayısı-molekül hızı grafiğinde yer alan X, Y ve Z gazlarının sıcaklıkları aynı olduğuna göre bu gazların mol kütleleri arasındaki ilişki aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? C) X>Z>Y
18/ Bir gaz karışımındaki gazların her birinin tek başına
uyguladığı basınca, o gazın kısmi basıncı denir.
Gazların bulunduğu kaba uygulanan toplam basınç,
gazların kısmi basınçları toplamına eşittir.
1 mol H₂(g)
(sabit hacimli)
1. kap
I
A) Yalnız I.
1 mol H₂(g)
2. kap
D) II ve III.
+
Yukarıdaki 0°C sıcaklıkta 1 mol H₂ gazlarının
bulunduğu kaplara, 1 mol CH gazı eklenip sıcaklık
273°C'a çıkarılıyor.
4
Buna göre,
1. 2. kaptaki H₂ gazının kısmi basıncı azalır.
II. Her iki kaptaki toplam basınç artar.
III. 1. kaptaki H, gazının kısmi basıncı artar.
t
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Gazların ideal olduğu varsayılacaktır.)
B) I ve
Ideal
hareketli
piston
C) I ve III.
E) I, II ve III.
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
18/ Bir gaz karışımındaki gazların her birinin tek başına uyguladığı basınca, o gazın kısmi basıncı denir. Gazların bulunduğu kaba uygulanan toplam basınç, gazların kısmi basınçları toplamına eşittir. 1 mol H₂(g) (sabit hacimli) 1. kap I A) Yalnız I. 1 mol H₂(g) 2. kap D) II ve III. + Yukarıdaki 0°C sıcaklıkta 1 mol H₂ gazlarının bulunduğu kaplara, 1 mol CH gazı eklenip sıcaklık 273°C'a çıkarılıyor. 4 Buna göre, 1. 2. kaptaki H₂ gazının kısmi basıncı azalır. II. Her iki kaptaki toplam basınç artar. III. 1. kaptaki H, gazının kısmi basıncı artar. t ifadelerinden hangileri doğrudur? (Gazların ideal olduğu varsayılacaktır.) B) I ve Ideal hareketli piston C) I ve III. E) I, II ve III.
51
nis
6. şekildeki kaba M musluğu
yardımıyla aynı sıcaklıkta
eklenirse,
0,6 mol He gazı
1. Toplam basınç artar.
II. CO₂ gazının kısmi ba-
sıncı azalır.
P₁ = 1 atm
D) II ve III
0,4 mol
CO2(g)
TK
III. Gaz yoğunluğu artar.
yargılarından hangileri doğrudur? (He: 4 C: 12 0:16)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve Ill
E) I, II ve III
ideal
11. SINIF KİMYA
piston
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
51 nis 6. şekildeki kaba M musluğu yardımıyla aynı sıcaklıkta eklenirse, 0,6 mol He gazı 1. Toplam basınç artar. II. CO₂ gazının kısmi ba- sıncı azalır. P₁ = 1 atm D) II ve III 0,4 mol CO2(g) TK III. Gaz yoğunluğu artar. yargılarından hangileri doğrudur? (He: 4 C: 12 0:16) A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve Ill E) I, II ve III ideal 11. SINIF KİMYA piston
7
1.
9
Birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı artan
ideal bir gazın,
I. Basınç
II. Birim hacimdeki molekül sayısı
III. Ortalama kinetik enerjisi
niceliklerinden hangileri kesinlikle artar?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
7 1. 9 Birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı artan ideal bir gazın, I. Basınç II. Birim hacimdeki molekül sayısı III. Ortalama kinetik enerjisi niceliklerinden hangileri kesinlikle artar? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
S
Ber
60
12. Şekildeki pistonlu kápta sabit sıcaklıkta 2 mol He gazı var-
byla 2/d. 0.0
dır.
yine dese
32
C
A)
B)
C)
5
İdeal
piston
2174126
6.424
Bu kaba M musluğu yardımıyla ayrı ayrı 32 g CH₁ ya da
4 g H, gazları ilave edilirse kaptaki gaz yoğunluğu nasıl
değişir? (H: 1, He: 4, C: 12)
CH4 ekleme
D
E)
Artar
Azalır
Azalır
Artar
2 mol He
Sabit kalır
V
M
Artar
Azalır
Azalır
H₂ ekleme Sud
Sabit kalır
Sabit kalır
7
=9
Kimya
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
S Ber 60 12. Şekildeki pistonlu kápta sabit sıcaklıkta 2 mol He gazı var- byla 2/d. 0.0 dır. yine dese 32 C A) B) C) 5 İdeal piston 2174126 6.424 Bu kaba M musluğu yardımıyla ayrı ayrı 32 g CH₁ ya da 4 g H, gazları ilave edilirse kaptaki gaz yoğunluğu nasıl değişir? (H: 1, He: 4, C: 12) CH4 ekleme D E) Artar Azalır Azalır Artar 2 mol He Sabit kalır V M Artar Azalır Azalır H₂ ekleme Sud Sabit kalır Sabit kalır 7 =9