Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık Soruları

D
3.
Deniz kenarında çay demlemek isteyen Gülşah
çaydanlığa bir miktar saf su koyuyor ve suyu isitiyor.
Su
Su kaynamaya başlayınca suyun sıcaklığını termometre
ile ölçtüğünde 100°C olduğunu görüyor. Suyun daha
yüksek sıcaklıkta kaynadığı zaman çayın daha lezzetli
olacağını düşünen Gülşah suyun kaynama noktasını
artırmak istiyor.
Bunun için,
I.
suyun miktarını artırmak,
II. uludağ'a çıkmak,
III. çaydanlık yerine düdüklü tencere kullanmak
yukarıdakilerden hangilerini yapması uygundur?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
D 3. Deniz kenarında çay demlemek isteyen Gülşah çaydanlığa bir miktar saf su koyuyor ve suyu isitiyor. Su Su kaynamaya başlayınca suyun sıcaklığını termometre ile ölçtüğünde 100°C olduğunu görüyor. Suyun daha yüksek sıcaklıkta kaynadığı zaman çayın daha lezzetli olacağını düşünen Gülşah suyun kaynama noktasını artırmak istiyor. Bunun için, I. suyun miktarını artırmak, II. uludağ'a çıkmak, III. çaydanlık yerine düdüklü tencere kullanmak yukarıdakilerden hangilerini yapması uygundur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
5-)X bileşiğinin katı ve sivi hâlleri için;
1. Formülü,
II. Kimyasal özelliği,
III. Bileşikteki atomlar arası uzaklık
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kesinlikle aynıdır?
A) Yalnız IB) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III E) I, II ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
5-)X bileşiğinin katı ve sivi hâlleri için; 1. Formülü, II. Kimyasal özelliği, III. Bileşikteki atomlar arası uzaklık Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kesinlikle aynıdır? A) Yalnız IB) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Hava ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hava, başlıca azot, oksijen ve karbon dioksit gazların-
dan oluşan bir gaz karışımıdır.
B) Sivi hava ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılır.
C) Azotun yoğuşma sıcaklığı -196 °C, oksijeninki -183 °C
olduğundan sıvı hava damıtılırken önce oksijen elde edilir.
D) Gaz hâlindeki azot, otomobil ve uçak tekerleklerinin
şişirilmesinde kullanılır.
E) Sivi azot, maddelerin dondurulmasında ve saklanma-
sında kullanılır.
VO
Gap Yayinlar madde
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
Hava ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Hava, başlıca azot, oksijen ve karbon dioksit gazların- dan oluşan bir gaz karışımıdır. B) Sivi hava ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılır. C) Azotun yoğuşma sıcaklığı -196 °C, oksijeninki -183 °C olduğundan sıvı hava damıtılırken önce oksijen elde edilir. D) Gaz hâlindeki azot, otomobil ve uçak tekerleklerinin şişirilmesinde kullanılır. E) Sivi azot, maddelerin dondurulmasında ve saklanma- sında kullanılır. VO Gap Yayinlar madde
16. Aşağıda I, Il ve Ill arı katılarına ait sıcaklık-zaman
grafiği verilmiştir.
Sigaklik
C)
III
Stol
=
80
75+
G
Syd
576
70+
651
60+
S
EVS
551
501
45 TV
- 404
VAS
→ Zaman
t
2t
3t
4t
8t 9
5t 6t 70
Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış.
tır?
A) I. madde erimeye başladığı zaman III. madde
kaynamaya başlar.
B/65°C'de I maddenin molekülleri arasındaki
uzaklık, III. maddeninkinden daha fazladio
Lo Kaynama sıcaklığı en yüksek olan III. mladdedir.
Lo5t - 6t zaman aralığında II. maddenin sivi ve gaz
hâlleri birlikte bulunur
E) II. madde en düşük erime sıcaklığına sahiptir.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
16. Aşağıda I, Il ve Ill arı katılarına ait sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir. Sigaklik C) III Stol = 80 75+ G Syd 576 70+ 651 60+ S EVS 551 501 45 TV - 404 VAS → Zaman t 2t 3t 4t 8t 9 5t 6t 70 Bu grafiğe göre, aşağıdakilerden hangisi yanlış. tır? A) I. madde erimeye başladığı zaman III. madde kaynamaya başlar. B/65°C'de I maddenin molekülleri arasındaki uzaklık, III. maddeninkinden daha fazladio Lo Kaynama sıcaklığı en yüksek olan III. mladdedir. Lo5t - 6t zaman aralığında II. maddenin sivi ve gaz hâlleri birlikte bulunur E) II. madde en düşük erime sıcaklığına sahiptir.
184. Aynı gün içerisinde Erzurum, İzmir ve Ankara illerinde öl-
çülen gerçek ve hissedilen sıcaklık değerleri tablodaki gi-
bidir.
Gerçek
sıcaklık (°C)
Hissedilen
sıcaklık (°C)
S
A
R
M
A
L
Erzurum
30
28
İzmir
30
38
Ankara
30
32
Buna göre,
1. Ankara'da bağıl nem Erzurum'a göre daha yüksektir.
II. Erzurum'da bağıl nem İzmir'e göre daha düşüktür.
III. İzmir'de bağıl nem Ankara'ya göre daha yüksektir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III
48
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
184. Aynı gün içerisinde Erzurum, İzmir ve Ankara illerinde öl- çülen gerçek ve hissedilen sıcaklık değerleri tablodaki gi- bidir. Gerçek sıcaklık (°C) Hissedilen sıcaklık (°C) S A R M A L Erzurum 30 28 İzmir 30 38 Ankara 30 32 Buna göre, 1. Ankara'da bağıl nem Erzurum'a göre daha yüksektir. II. Erzurum'da bağıl nem İzmir'e göre daha düşüktür. III. İzmir'de bağıl nem Ankara'ya göre daha yüksektir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III 48
2.
Deme
0 °C deki tuzlu suyun 1 atm basınçta isitilmasına ilişkin grafik
şekilde verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
C
ure
b
0
a
Zaman
Bu grafiğe göre,
I. a-b aralığında sıcaklık artışı 100 °C den büyüktür.
II. b noktasında tuzlu su kaynamaya başlar.
III. b-c aralığında tuzlu suyun derişimi azalır.
IV. a-b aralığında buhar basıncı değişmezken, b-c aralığında
artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
C) I ve III
B) I ve II
A) Yalnız III
E) I, II ve IV
D) I, II ve III
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
2. Deme 0 °C deki tuzlu suyun 1 atm basınçta isitilmasına ilişkin grafik şekilde verilmiştir. Sıcaklık (°C) C ure b 0 a Zaman Bu grafiğe göre, I. a-b aralığında sıcaklık artışı 100 °C den büyüktür. II. b noktasında tuzlu su kaynamaya başlar. III. b-c aralığında tuzlu suyun derişimi azalır. IV. a-b aralığında buhar basıncı değişmezken, b-c aralığında artar. yargılarından hangileri doğrudur? C) I ve III B) I ve II A) Yalnız III E) I, II ve IV D) I, II ve III
11.
buhar.
I. Denizden çıkan kişinin üşümesi
II. Camın buğulanması
III. Havadaki nem oranının artması
Yukarıda maddenin hâl değişimi ile ilgili olan
olaylardan hangileri isi alarak gerçekleşir?
A) Yalnız !
B) I ve II
C) I ve Il
D) Il ve III
E) I, Il ve III
MUBA
YAYINLARI
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
11. buhar. I. Denizden çıkan kişinin üşümesi II. Camın buğulanması III. Havadaki nem oranının artması Yukarıda maddenin hâl değişimi ile ilgili olan olaylardan hangileri isi alarak gerçekleşir? A) Yalnız ! B) I ve II C) I ve Il D) Il ve III E) I, Il ve III MUBA YAYINLARI
DEL
5.
Sıcaklik (C)
Sıcaklik (°C)
Saf su
100+1
100
25
25
Zaman
Şekil - 1
Zaman
Şekil - 11
1 ato duş basınç altında saf suya ait sıcaklık-zaman
grafiğinin Şekill-r'deki gibi olabilmesi için aşağıdaki
işlemlerde hangisini yapmak en uygundur?
A) Dış basıncı artmak.
B) Suda etil alkol çözmek.
C) Suda sofra tuzu çözmek.
D) Dış basıncı azaltmak.
E) sita kaynağının şiddetini azaltmak.
Kimya
Hal Değişimleri ve Isı & Sıcaklık
DEL 5. Sıcaklik (C) Sıcaklik (°C) Saf su 100+1 100 25 25 Zaman Şekil - 1 Zaman Şekil - 11 1 ato duş basınç altında saf suya ait sıcaklık-zaman grafiğinin Şekill-r'deki gibi olabilmesi için aşağıdaki işlemlerde hangisini yapmak en uygundur? A) Dış basıncı artmak. B) Suda etil alkol çözmek. C) Suda sofra tuzu çözmek. D) Dış basıncı azaltmak. E) sita kaynağının şiddetini azaltmak.