Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri Soruları

me gerçek
H, gazı çıkışı gözlenmez.
69. Alıştırma
Aşağıda indirgenme potansiyeli verilen elementlerden hangileri
HCl çözeltisi ile tepkimeye girdiğinde H, gazı açığa çıkarır?
-
= 0,799 V
ind.
-
1. Ag (suda) + → Ag(k)
Fe** (suda) + 2e Fe(K)
k)
Eind
. = -0,440 V
2+
-
Eind. = -2,931 V
-
Ik* (suda) + € → K(k)
12. S
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
me gerçek H, gazı çıkışı gözlenmez. 69. Alıştırma Aşağıda indirgenme potansiyeli verilen elementlerden hangileri HCl çözeltisi ile tepkimeye girdiğinde H, gazı açığa çıkarır? - = 0,799 V ind. - 1. Ag (suda) + → Ag(k) Fe** (suda) + 2e Fe(K) k) Eind . = -0,440 V 2+ - Eind. = -2,931 V - Ik* (suda) + € → K(k) 12. S
Derişim Pilleri ve Nernst Denklemi
Vanoc
7.
4.
Tuz köprüsü
Zn(k)
Ag(k)
Orbital Yayınları
your
0,01 M Ag
lo 0,1 M Zn2+
ad
(
E'Ag+/Ag = +0,80V
Ežn2+/Zn = -0,76V
Yukarıda verilen sistemin pil potansiyeli kaç volttur?
A) +1,56 B) -1,56 C) +1,47 D) -1,47 E) +1,65
e
5.
HMI
V
42
an?
Tuz köprüsü
4.
MH
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Derişim Pilleri ve Nernst Denklemi Vanoc 7. 4. Tuz köprüsü Zn(k) Ag(k) Orbital Yayınları your 0,01 M Ag lo 0,1 M Zn2+ ad ( E'Ag+/Ag = +0,80V Ežn2+/Zn = -0,76V Yukarıda verilen sistemin pil potansiyeli kaç volttur? A) +1,56 B) -1,56 C) +1,47 D) -1,47 E) +1,65 e 5. HMI V 42 an? Tuz köprüsü 4. MH
00
AYT/FEN
27. Organik bileşiklere ait bazı tepkime denklemleri şu
şekildedir:
28
CH, = CH2 + H,0 + X
C-OH
1
• H-C=C-H + H20 - →YCHC-OH
+→CH =
CH,CHO + H2
NaBH
4 Z
Buna göre tepkimeler sonucu oluşan kararlı X, Y ve Z
bileşikleri ile ilgili,
1.
Y bileşiği uygun koşullarda indirgendiğinde X bileşiği
elde edilebilir.
II. Y bileşiği Tollens ayıracı ile beyaz çökelek oluşturur.
III. X ve Z bileşikleri birbirinin izomeridir.
yargılarından hangileri doğrudur?
(A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
00 AYT/FEN 27. Organik bileşiklere ait bazı tepkime denklemleri şu şekildedir: 28 CH, = CH2 + H,0 + X C-OH 1 • H-C=C-H + H20 - →YCHC-OH +→CH = CH,CHO + H2 NaBH 4 Z Buna göre tepkimeler sonucu oluşan kararlı X, Y ve Z bileşikleri ile ilgili, 1. Y bileşiği uygun koşullarda indirgendiğinde X bileşiği elde edilebilir. II. Y bileşiği Tollens ayıracı ile beyaz çökelek oluşturur. III. X ve Z bileşikleri birbirinin izomeridir. yargılarından hangileri doğrudur? (A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III
Orbi
ve IN
?
12. Redoks tepkimelerinin günlük yaşantımızda farklı kullanım
alanları vardır.
Aşağıda verilenlerden hangisinde kullanım alanı veya
kullanım şekli yanlış verilmiştir?
A) Tekstil sektöründe ağartma işlemlerinde
B) Metalürjide metallerin elde edilmesinde ya da saflaştı-
rılmasında
C) Tipta mikropların yok edilmesinde
D) İçme sularındaki Fe2+ ve Mn2+ gibi bazı metal katyon-
larının uzaklaştırılmasında
E))Kozmetik sektöründe renklendirici boyar madde olarak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DB E D A D B ECCE E
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Orbi ve IN ? 12. Redoks tepkimelerinin günlük yaşantımızda farklı kullanım alanları vardır. Aşağıda verilenlerden hangisinde kullanım alanı veya kullanım şekli yanlış verilmiştir? A) Tekstil sektöründe ağartma işlemlerinde B) Metalürjide metallerin elde edilmesinde ya da saflaştı- rılmasında C) Tipta mikropların yok edilmesinde D) İçme sularındaki Fe2+ ve Mn2+ gibi bazı metal katyon- larının uzaklaştırılmasında E))Kozmetik sektöründe renklendirici boyar madde olarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DB E D A D B ECCE E
ken
20-X, Y ve Z metallerinin elektron verme eğilimleri arasında
X>Z> Y ilişkisi vardır.
c) ME
d) C
Y(%)
Z(K)
X{k)
1
24-
Yukarıda verilen X, Y ve Z metalleri ile yapılmış kaplardan,
S.
a) I. ve II. kaba ZNO3 çözeltisi eklendiğinde aşınma gözlenir mi?
b) I. ve III. kaba YNO3 çözeltisi eklendiğinde aşınma gözlenir mi?
c) II. ve III. kaba XNOs çözeltisi eklenirse aşınma gözlenir mi?
annida verilen sekil ve bilgilere göre
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
ken 20-X, Y ve Z metallerinin elektron verme eğilimleri arasında X>Z> Y ilişkisi vardır. c) ME d) C Y(%) Z(K) X{k) 1 24- Yukarıda verilen X, Y ve Z metalleri ile yapılmış kaplardan, S. a) I. ve II. kaba ZNO3 çözeltisi eklendiğinde aşınma gözlenir mi? b) I. ve III. kaba YNO3 çözeltisi eklendiğinde aşınma gözlenir mi? c) II. ve III. kaba XNOs çözeltisi eklenirse aşınma gözlenir mi? annida verilen sekil ve bilgilere göre
7. Bi(k) + H2SO4(suda) →
Bi (SO 1)3(suda) + SO2(g) + H2O(s)
denklemine göre, yeterince Bi katısı ile 3
molar H, SO, sulu çözeltisinin kaç mililitre-
si tepkimeye girdiğinde normal koşullarda
6,72 litre Soz gazı açığa çıkar?
A) 0,2 B) 0,3 C) 200 D) 300 E) 400
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
7. Bi(k) + H2SO4(suda) → Bi (SO 1)3(suda) + SO2(g) + H2O(s) denklemine göre, yeterince Bi katısı ile 3 molar H, SO, sulu çözeltisinin kaç mililitre- si tepkimeye girdiğinde normal koşullarda 6,72 litre Soz gazı açığa çıkar? A) 0,2 B) 0,3 C) 200 D) 300 E) 400
25. Bir redoks tepkimesi ile ilgili,
V Elektron veren madde yükseltgenir.
H. Elektron alan madde indirgenir.
III. Toplam elektriksel yük korunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
25. Bir redoks tepkimesi ile ilgili, V Elektron veren madde yükseltgenir. H. Elektron alan madde indirgenir. III. Toplam elektriksel yük korunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
28. CH3CH2CH2 MgBr bileşiğinin uygun koşullarda
ketonlarla tepkimesi sonucu;
I. primer alkol,
II. sekonder alkol,
III. tersiyer alkol,
IV. karboksilik asit
iğinin
bileşiklerinden hangileri elde edilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve IV
E) II, III ve IV
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
28. CH3CH2CH2 MgBr bileşiğinin uygun koşullarda ketonlarla tepkimesi sonucu; I. primer alkol, II. sekonder alkol, III. tersiyer alkol, IV. karboksilik asit iğinin bileşiklerinden hangileri elde edilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız III C) I ve II D) II ve IV E) II, III ve IV
26. Bileşenlerinin alkan, alken ve alkin olduğu bilinen bir kar-
şim ile ilgili,
• Toplam basıncı 6 atmosferdir.
• Amonyaklı CuCl2 çözeltisinden geçirildiğinde basıncı
2 atmosfer azalmaktadır.
• Kalan karışım su ile tepkime verdiğinde basıncı 1 atmos
fere düşmektedir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, gazların başlangıçtaki kısmi basınçları aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Alkan
Alken
Alkin
A)
1
2
3
B)
2
2
2
C)
2
3
1
D)
1
1
3
2
E)
1
1
1
4
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
26. Bileşenlerinin alkan, alken ve alkin olduğu bilinen bir kar- şim ile ilgili, • Toplam basıncı 6 atmosferdir. • Amonyaklı CuCl2 çözeltisinden geçirildiğinde basıncı 2 atmosfer azalmaktadır. • Kalan karışım su ile tepkime verdiğinde basıncı 1 atmos fere düşmektedir. bilgileri veriliyor. Buna göre, gazların başlangıçtaki kısmi basınçları aşa- ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Alkan Alken Alkin A) 1 2 3 B) 2 2 2 C) 2 3 1 D) 1 1 3 2 E) 1 1 1 4
Aliştırma
Aşağıda verilen redoks tepkimelerini denkleştiriniz.
a) HgS(k) + CaO (k) Hg(s) + CaSO4(k) + Cas(k)
b) C12(g) + NaOH(suda) NaCl(suda) + NaClO(suda) + H2O(s)
c) As406(k) + Br2(g) + H2O(s) → H3AsO4(suda) + HBr(suda)
c) PbO2(k) + HI(suda) → PbI_(k) + 12(k) + H2O(s)
d) SiO2(k) + Al(k) + S(k) - Si(k) + A1,0, (k) + SO2(g)
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Aliştırma Aşağıda verilen redoks tepkimelerini denkleştiriniz. a) HgS(k) + CaO (k) Hg(s) + CaSO4(k) + Cas(k) b) C12(g) + NaOH(suda) NaCl(suda) + NaClO(suda) + H2O(s) c) As406(k) + Br2(g) + H2O(s) → H3AsO4(suda) + HBr(suda) c) PbO2(k) + HI(suda) → PbI_(k) + 12(k) + H2O(s) d) SiO2(k) + Al(k) + S(k) - Si(k) + A1,0, (k) + SO2(g)
10
-2
tep
H2
A)
2 nin
3/C
tgen
PA + HMnO4 + H2O + H2PO4 + MnO2
tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Redoks tèpheimesidir
.
B) Reaksiyon en küçük tam sayılarla denkleştirilirse
H2PO4 un katsayısı 3 den büyük olur.
C) HMnO4 indirgen olarak etki etmiştir.
D) 1 mol P4 elementi 20 mol elektron vermiştir.
E) Mno, nin katsayısı 20 ise, H2O nun katsayısı 8
olur.
4/1
30
3/P
4p5+ + 20e-
3
20/Mn7+ + 3e--> Mn4+
3P4 + 20HMnO4 + 8H20 - 12H3PO4 + 20MnO2
HMnOde Mn7+ den Mno, de 4t'e indirgenmiştir.
A
Yanit C
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
10 -2 tep H2 A) 2 nin 3/C tgen PA + HMnO4 + H2O + H2PO4 + MnO2 tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Redoks tèpheimesidir . B) Reaksiyon en küçük tam sayılarla denkleştirilirse H2PO4 un katsayısı 3 den büyük olur. C) HMnO4 indirgen olarak etki etmiştir. D) 1 mol P4 elementi 20 mol elektron vermiştir. E) Mno, nin katsayısı 20 ise, H2O nun katsayısı 8 olur. 4/1 30 3/P 4p5+ + 20e- 3 20/Mn7+ + 3e--> Mn4+ 3P4 + 20HMnO4 + 8H20 - 12H3PO4 + 20MnO2 HMnOde Mn7+ den Mno, de 4t'e indirgenmiştir. A Yanit C
Ag
Çinkodan yapılmış bir kaşık AgNO,
Gozeltisine batinlup bir süre
beklendiğinde kaşığın gümüş metali
lle kaplandığı görülüyor.
ass
Agttē Ag 5
NO,
S
Bu olay sırasında kapi un kütlesi 75,5 gram arttığına
göre,
1. Oluşan redoks tepkimesi,
Zn, Agouda) nesuda2 AG şeklindedir.
13
#. 0,5 mol Zn metali Zna* lyonuna yükseltgenmiştir.
O
6
m. Işlem sırasında çözeltinin elektrik iletkenliği azalır.
yargılanndan hangileri doğrudur? Ass 650
(Zn: 65 g/mol, Ag: 108 g/mol)
650
113
Toso
B) Yalnız
1
C) I ve II
A) Yalnız
D) Il ve IN
E) 1. Il ve in
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
Ag Çinkodan yapılmış bir kaşık AgNO, Gozeltisine batinlup bir süre beklendiğinde kaşığın gümüş metali lle kaplandığı görülüyor. ass Agttē Ag 5 NO, S Bu olay sırasında kapi un kütlesi 75,5 gram arttığına göre, 1. Oluşan redoks tepkimesi, Zn, Agouda) nesuda2 AG şeklindedir. 13 #. 0,5 mol Zn metali Zna* lyonuna yükseltgenmiştir. O 6 m. Işlem sırasında çözeltinin elektrik iletkenliği azalır. yargılanndan hangileri doğrudur? Ass 650 (Zn: 65 g/mol, Ag: 108 g/mol) 650 113 Toso B) Yalnız 1 C) I ve II A) Yalnız D) Il ve IN E) 1. Il ve in
8
15-2
P + HNO3 + H20
K
26.
→
Hypoa + NO
tepkimesi ile ilgili,
I. P atomu yükseltgendir.
II. HNO3 deki N atomunun yükseltgenme basamağı
azalmıştır.
Did III. Alınan verilen elektron sayısı 8'dir.O
yargılarından hangileri doğrudur?
N
8'dir.
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
Yalny in
I ve II
E) II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
8 15-2 P + HNO3 + H20 K 26. → Hypoa + NO tepkimesi ile ilgili, I. P atomu yükseltgendir. II. HNO3 deki N atomunun yükseltgenme basamağı azalmıştır. Did III. Alınan verilen elektron sayısı 8'dir.O yargılarından hangileri doğrudur? N 8'dir. A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III Yalny in I ve II E) II ve III
9.
3e + 4H+ + NO3-NO + 2H20
Yukarıdaki denkleştirilmiş yarı tepkime ile ilgili;
1. İndirgenme yarı tepkimesidir.
II. NO3 yükseltgen özellik gösterir.
III. 1 mol NO3 iyonu 3 tane elektron almıştır
/
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız 11
D) II ve III
A) Yalnız!
C) ve Il
E) II ve III
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
9. 3e + 4H+ + NO3-NO + 2H20 Yukarıdaki denkleştirilmiş yarı tepkime ile ilgili; 1. İndirgenme yarı tepkimesidir. II. NO3 yükseltgen özellik gösterir. III. 1 mol NO3 iyonu 3 tane elektron almıştır / yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız 11 D) II ve III A) Yalnız! C) ve Il E) II ve III
7.
Organik Bileşikler
CH
1. CH3 - CH - CH3
H2SO4, ISI
Br
1
IL CH3 -CH-CH3
KOH, alkol
Br Br
III. CH3 - CH - CH2
Zn, 200°C
Yukarıdaki tepkimelerin hangilerinden alken
elde edilebilir?
A) Yalnız!
D) I ve II
B) Yalnız 11 C) Yalnız III
E) I, II ve III
(2016 - LYS)
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
7. Organik Bileşikler CH 1. CH3 - CH - CH3 H2SO4, ISI Br 1 IL CH3 -CH-CH3 KOH, alkol Br Br III. CH3 - CH - CH2 Zn, 200°C Yukarıdaki tepkimelerin hangilerinden alken elde edilebilir? A) Yalnız! D) I ve II B) Yalnız 11 C) Yalnız III E) I, II ve III (2016 - LYS)
X, Y ve Z metalleri için,
• Y metali NaOH'ın sulu çözeltisi ile tepkimeye giriyor.
• X metali HCI'nin sulu çözeltisi ile tepkime vermiyor.
ZNO,'ün sulu çözeltisi Y metalinde yapılmış kapta
saklanabiliyor.
bilgileri verilmiştir.
Buna göre X, Y, Z ve H elementlerinin yükseltgenme
isteklerinin kıyaslanışı aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Y>Z>H> x B) Z> Y>H>X C) Z>Y>X>H
D) Y>Z>X>H E)X> Y>Z>H
Kimya
İndirgenme Yükseltgenme Tepkimeleri
X, Y ve Z metalleri için, • Y metali NaOH'ın sulu çözeltisi ile tepkimeye giriyor. • X metali HCI'nin sulu çözeltisi ile tepkime vermiyor. ZNO,'ün sulu çözeltisi Y metalinde yapılmış kapta saklanabiliyor. bilgileri verilmiştir. Buna göre X, Y, Z ve H elementlerinin yükseltgenme isteklerinin kıyaslanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Y>Z>H> x B) Z> Y>H>X C) Z>Y>X>H D) Y>Z>X>H E)X> Y>Z>H