Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları Soruları

ne
ell
N2(g)
-
11. Eşit mol sayılı N ve Hą gazları arasında tam verimle gerçekleşen;
eb
nalolio
+ 3H2(g) → 2NH3(9)
010
Xin
one
tepkimesi sonucunda 0,4 mol madde artmıştır.
to us
Buna göre;
I. Başlangıçtaki gaz karışımı 1,2 mol'dür.
II. N29'nin kütlece % 66,6'sı artmıştır.
III. Sınırlayıcı bileşen H2(g)'dir
. +
ifadelerinden hangileri doğrudur?
n
A) Yalnız !
B) Yalniz II
C) I ve III
C)
D) II ve III
E) I, II ve III
1
ları
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
ne ell N2(g) - 11. Eşit mol sayılı N ve Hą gazları arasında tam verimle gerçekleşen; eb nalolio + 3H2(g) → 2NH3(9) 010 Xin one tepkimesi sonucunda 0,4 mol madde artmıştır. to us Buna göre; I. Başlangıçtaki gaz karışımı 1,2 mol'dür. II. N29'nin kütlece % 66,6'sı artmıştır. III. Sınırlayıcı bileşen H2(g)'dir . + ifadelerinden hangileri doğrudur? n A) Yalnız ! B) Yalniz II C) I ve III C) D) II ve III E) I, II ve III 1 ları
8.
Kimya laboratuvarında titrasyon işlemiyle asit
çözeltisinin derişimini belirlemek isteyen bir
araştırmacı aşağıdaki laboratuvar temel
malzemelerinden hangisini kullanmalıdır?
A)
B)
clar
da
Mezür
Büret
D)
11
Ayırma hunisi
Balon joje
E)
Pipet
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
8. Kimya laboratuvarında titrasyon işlemiyle asit çözeltisinin derişimini belirlemek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki laboratuvar temel malzemelerinden hangisini kullanmalıdır? A) B) clar da Mezür Büret D) 11 Ayırma hunisi Balon joje E) Pipet
5.
Rönesans döneminde yeni bilimsel çalışmalar ve ayırma
tekniklerinin keşfedilmesiyle birlikte, element kavramındaki
"parçalanamaz" ifadesinin hatalı olduğu anlaşılmıştır.
Buna göre, günümüzde kullanılan aşağıdaki araştırma
tekniklerinden hangisi rönesans dönemi element tanı-
minın değişmesine neden olmuş olabilir?
A) Şeker - su karışımından şeker eldesi
B) Uranyum elementinden krioton ve kcenon eldesi
C) Sudan hidrojen ve oksigen eldest alus,
D) Kumlu sudan kum elde edilir
F) Alkol - su karışımından alkeleides sur
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
5. Rönesans döneminde yeni bilimsel çalışmalar ve ayırma tekniklerinin keşfedilmesiyle birlikte, element kavramındaki "parçalanamaz" ifadesinin hatalı olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, günümüzde kullanılan aşağıdaki araştırma tekniklerinden hangisi rönesans dönemi element tanı- minın değişmesine neden olmuş olabilir? A) Şeker - su karışımından şeker eldesi B) Uranyum elementinden krioton ve kcenon eldesi C) Sudan hidrojen ve oksigen eldest alus, D) Kumlu sudan kum elde edilir F) Alkol - su karışımından alkeleides sur
2. Aşağıda kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel
malzemeler ve bu malzemelerin kullanıldığı işlemler
eşleştirilmiştir.
Laboratuvar
Malzemesi
Kullanıldığı islem
Çözelti hazırlanmasında ve
kristallendirme işlemlerinde
Kafa Derg
II.
+
Zeytinyağı - su gibi
heterojen
Sivi karışımlarının
ayrılmasında
III.
Saf sivi ve çözeltilerin
hacminin ölçülmesi ve
aktarılmasında
Buna göre verilen eşleştirmelerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız !! C) Yalnız !!!
D) I ve III
Il ve II
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
2. Aşağıda kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeler ve bu malzemelerin kullanıldığı işlemler eşleştirilmiştir. Laboratuvar Malzemesi Kullanıldığı islem Çözelti hazırlanmasında ve kristallendirme işlemlerinde Kafa Derg II. + Zeytinyağı - su gibi heterojen Sivi karışımlarının ayrılmasında III. Saf sivi ve çözeltilerin hacminin ölçülmesi ve aktarılmasında Buna göre verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız !! C) Yalnız !!! D) I ve III Il ve II
3.
v
Kimyanın att disiplini. Kony
X
Petrol
1.) Organik kimya
Farmakoloji
llac
111. Inorganik kimya
Polimer X
Yukarıdakilerin hangilerinde eşleştirmeler yan-
liş yapılmıştır?
8.
Yazt
A Tatt B) Yalnız II G tvett
) I ve IN
Et vett
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
3. v Kimyanın att disiplini. Kony X Petrol 1.) Organik kimya Farmakoloji llac 111. Inorganik kimya Polimer X Yukarıdakilerin hangilerinde eşleştirmeler yan- liş yapılmıştır? 8. Yazt A Tatt B) Yalnız II G tvett ) I ve IN Et vett
Aşağıdaki grafikte sivi bir maddenin I. ve
II.durumlardaki sıcaklık değişimi verilmiştir.
Buna göre Sivi maddenin grafiğinin II.
durumdaki gibi değişmesi için
aşağıdakilerden yapılması gerekenleri
işaretleyiniz.
Sıcaklık(°C)
90
I
15
Zaman
(dk.)
5
10
Sivinin kütlesi arttırılmalı
Isiticinin gücü arttırılmalı
Isiticinin gücü azaltılmalı
Isıtıcı sayısı azaltılmalı
Sivinin kütlesi azaltılmalı
Siviya tuz eklenmeli
Siviya daha az isi verilmeli
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
Aşağıdaki grafikte sivi bir maddenin I. ve II.durumlardaki sıcaklık değişimi verilmiştir. Buna göre Sivi maddenin grafiğinin II. durumdaki gibi değişmesi için aşağıdakilerden yapılması gerekenleri işaretleyiniz. Sıcaklık(°C) 90 I 15 Zaman (dk.) 5 10 Sivinin kütlesi arttırılmalı Isiticinin gücü arttırılmalı Isiticinin gücü azaltılmalı Isıtıcı sayısı azaltılmalı Sivinin kütlesi azaltılmalı Siviya tuz eklenmeli Siviya daha az isi verilmeli
11.
1. iyonlaşma enerjisi (kJ/mol)
Q.
Y
T
N
Atom numarası
1. iyonlaşma enerjisi-atom numarası grafiği verilen
3. periyot elementleri için aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
A) T, halojendir.
B) Y, 3A grubu elementidir.
C) Elektron ilgisi en büyük olan Q'dur.
D) Z, 6A grubu elementidir.
E) Atom yarıçapı en büyük olan X’tir.
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
11. 1. iyonlaşma enerjisi (kJ/mol) Q. Y T N Atom numarası 1. iyonlaşma enerjisi-atom numarası grafiği verilen 3. periyot elementleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) T, halojendir. B) Y, 3A grubu elementidir. C) Elektron ilgisi en büyük olan Q'dur. D) Z, 6A grubu elementidir. E) Atom yarıçapı en büyük olan X’tir.
ÇAP / TYT
10. E
8. Kimya alanı ile ilgili en çok bilinen meslekler; kimya-
ger, kimya mühendisliği ve kimya öğretmenidir.
Buna göre, bu mesleklerin çalışma ortamı ve şekli
ile ilgili,
1. Kimyager, büyük bir kimya tesisinde üretimi
planlar, takip eder, önlem alarak gerekli müda-
haleleri yapar.
II. Kimya mühendisi; laboratuvarda ürünler ile ilgili
araştırma, geliştirme ve kalite kontrol çalışmala-
rini yapar.
III. Kimya öğretmeni; Milli eğitim bakanlığınca be-
lirlenen müfredatı okul ve kurslarda öğrencilerin
seviyesine ve kişisel farklılıklarına uygun olarak
anlatır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Xalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E)T, II ve III
CAP
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
ÇAP / TYT 10. E 8. Kimya alanı ile ilgili en çok bilinen meslekler; kimya- ger, kimya mühendisliği ve kimya öğretmenidir. Buna göre, bu mesleklerin çalışma ortamı ve şekli ile ilgili, 1. Kimyager, büyük bir kimya tesisinde üretimi planlar, takip eder, önlem alarak gerekli müda- haleleri yapar. II. Kimya mühendisi; laboratuvarda ürünler ile ilgili araştırma, geliştirme ve kalite kontrol çalışmala- rini yapar. III. Kimya öğretmeni; Milli eğitim bakanlığınca be- lirlenen müfredatı okul ve kurslarda öğrencilerin seviyesine ve kişisel farklılıklarına uygun olarak anlatır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Xalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E)T, II ve III CAP
HIDROKARBONLAR - 1
6.
Hidrokarbonlara ait ifadelerden hangisi
yanlıştır?
AJ Doymuş veya doymamış yapıda bulunurlar.
O B) Doymuş hidrokarbonların tepkime verme edilimleri düşüktür.
O C) Doymamış hidrokarbonlar tepkimelerinde aktiftir.
O D) Doymuş hidrokarbonlar yerdeğiştirme tepkimesi vermezler.
O E) Doymamış hidrokarbonlarda pi bağlanı bulunur.
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
HIDROKARBONLAR - 1 6. Hidrokarbonlara ait ifadelerden hangisi yanlıştır? AJ Doymuş veya doymamış yapıda bulunurlar. O B) Doymuş hidrokarbonların tepkime verme edilimleri düşüktür. O C) Doymamış hidrokarbonlar tepkimelerinde aktiftir. O D) Doymuş hidrokarbonlar yerdeğiştirme tepkimesi vermezler. O E) Doymamış hidrokarbonlarda pi bağlanı bulunur.
ojen karışım oluşturur.
12. X - Y karışımı süzme
Y-Z karışımı ayırma hunisi
ğ oluşur.
Z-T karışımı basit damıtma
Yöntemleriyle bileşenlerine ayrılmaktadır.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru-
dur?
A) X - Y homojen karışımdır.
BNL
B) Z-T karışımını ayırırken maddelerin çözünürlük
farkından yararlanılır.
64
etil eter sivilarinin
Je 64 °C'dir.
C) X ve Z katı, Y ve T SIVI maddeleridir.
D) Y ve Z' nin yoğunlukları farklıdır.
sağıdaki ifadeler-
E) Z-T karışımı heterojendir.
BNSERİSİ
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
ojen karışım oluşturur. 12. X - Y karışımı süzme Y-Z karışımı ayırma hunisi ğ oluşur. Z-T karışımı basit damıtma Yöntemleriyle bileşenlerine ayrılmaktadır. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru- dur? A) X - Y homojen karışımdır. BNL B) Z-T karışımını ayırırken maddelerin çözünürlük farkından yararlanılır. 64 etil eter sivilarinin Je 64 °C'dir. C) X ve Z katı, Y ve T SIVI maddeleridir. D) Y ve Z' nin yoğunlukları farklıdır. sağıdaki ifadeler- E) Z-T karışımı heterojendir. BNSERİSİ
8
5.
>550 km
400 km
225 km
Bugün
200 km
160 km
50 km 80 km 100 km
Orbital Yayinlar
LI-SLI-hava
Pb-asit Ni-Cd NI-MH LH-Ion Gelecek Zn
Li-ion hava
Yukarıda elektrikli araçlarda kullanılan ve gelecekte kulla-
nılacak olan bataryalar ile yapılabilecek yolculuk mesafesi
km cinsinden verilmiştir.
Bu batarya teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayan
kimya alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organik kimya B) Biyokimya C) Fizikokimya
D) Anorganik kimya E) Analitik kimya
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
8 5. >550 km 400 km 225 km Bugün 200 km 160 km 50 km 80 km 100 km Orbital Yayinlar LI-SLI-hava Pb-asit Ni-Cd NI-MH LH-Ion Gelecek Zn Li-ion hava Yukarıda elektrikli araçlarda kullanılan ve gelecekte kulla- nılacak olan bataryalar ile yapılabilecek yolculuk mesafesi km cinsinden verilmiştir. Bu batarya teknolojilerinin gelişimine katkı sağlayan kimya alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Organik kimya B) Biyokimya C) Fizikokimya D) Anorganik kimya E) Analitik kimya
Molekül
Lewis yapisi
1
CHA
HACEH
TIOI ITONI
II.
CH CI
HACICI
III.
CH,OH
HECHOSH
ISOI
Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin Lewis formül-
leri karşılarında doğru verilmiştir? (H.60.80.17CI)
A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III
D) Il ve il
E) I ve in
ç
HIZ VE RENK YAYINLARI
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
Molekül Lewis yapisi 1 CHA HACEH TIOI ITONI II. CH CI HACICI III. CH,OH HECHOSH ISOI Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin Lewis formül- leri karşılarında doğru verilmiştir? (H.60.80.17CI) A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) Il ve il E) I ve in ç HIZ VE RENK YAYINLARI
9. Bir kimyacı suç mahâlinden gelen kan, idrar ve su örnekle-
rinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin tür ve miktar-
larının saptanması üzerinde çalışmıştır. Kendisini krimina-
list olarak tanıtan kimyacı bulduğu kanıtlar ışığında suç ve
suçluların teşhisini yapmıştır. Ulaşılan bulgular ise yanilgiya
sebep olmayan sonuçlardır.
Bu kanıtlar ışığında kriminalistin kullanmış olabileceği
nicel ve nitel analiz hangi kimya disiplinine aittir?
A) Organik kimya
B) Analitik kimya
C) Anorganik kimya
D) Fizikokimya
E) Polimer kimyası
TYT Kimya
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
9. Bir kimyacı suç mahâlinden gelen kan, idrar ve su örnekle- rinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin tür ve miktar- larının saptanması üzerinde çalışmıştır. Kendisini krimina- list olarak tanıtan kimyacı bulduğu kanıtlar ışığında suç ve suçluların teşhisini yapmıştır. Ulaşılan bulgular ise yanilgiya sebep olmayan sonuçlardır. Bu kanıtlar ışığında kriminalistin kullanmış olabileceği nicel ve nitel analiz hangi kimya disiplinine aittir? A) Organik kimya B) Analitik kimya C) Anorganik kimya D) Fizikokimya E) Polimer kimyası TYT Kimya
1. Aşağıda kimyanın dalları ve çalışma alanları veril-
miştir.
Bunlardan hangisi yanlıştır?
Rimya dali
Organik
kimya
B) Anorganik
kimya
C) Fizikokimya
Çalışma alanı
Karbon içeren çoğu kimya-
sal maddeler
Genellikle karbon içerme-
yen mineraller, metaller ve
ametaller
Maddedeki enerji değişim-
leri, reaksiyon hızı, reaksi-
yon mekanizması
Maddelerin fiziksel ve kim-
yasal değişimleri, çekirdek
yapıları
Canlılardaki maddeler ve
süreçler
D) Analitik
kimya
E) Biyokimya
liteit
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
1. Aşağıda kimyanın dalları ve çalışma alanları veril- miştir. Bunlardan hangisi yanlıştır? Rimya dali Organik kimya B) Anorganik kimya C) Fizikokimya Çalışma alanı Karbon içeren çoğu kimya- sal maddeler Genellikle karbon içerme- yen mineraller, metaller ve ametaller Maddedeki enerji değişim- leri, reaksiyon hızı, reaksi- yon mekanizması Maddelerin fiziksel ve kim- yasal değişimleri, çekirdek yapıları Canlılardaki maddeler ve süreçler D) Analitik kimya E) Biyokimya liteit
XO2 iyonunda toplam elektron sayısı 50 olup X elemen-
tinin nötr hâldeki katman elektron dağılımı,
X: ) ) )
şeklindedir.
2e 8e 6e
Buna göre, 20 Ca elementi ile XO," iyonu arasında
oluşacak bileşiğin formülü aşağıdakilerin hangisin-
de doğru verilmiştir? (0)
A) CaXO4
B) Ca(XO), C) Ca (XONG
D) Ca,(XO2)2
E) Caz(xO2)
4
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
XO2 iyonunda toplam elektron sayısı 50 olup X elemen- tinin nötr hâldeki katman elektron dağılımı, X: ) ) ) şeklindedir. 2e 8e 6e Buna göre, 20 Ca elementi ile XO," iyonu arasında oluşacak bileşiğin formülü aşağıdakilerin hangisin- de doğru verilmiştir? (0) A) CaXO4 B) Ca(XO), C) Ca (XONG D) Ca,(XO2)2 E) Caz(xO2) 4
7. Nanotüplerle ilgili,
1. Çok esnek ve sağlamdır.
IV. Nanotüpler yalıtkan olarak kullanılabilir.
III. Hidrojen pillerinde, şarj edilebilen bataryalarda ve güneş
pillerinde kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız !
B) I ve II
C) I ve 111
EY I, II ve III
D) II ve III
Kimya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
7. Nanotüplerle ilgili, 1. Çok esnek ve sağlamdır. IV. Nanotüpler yalıtkan olarak kullanılabilir. III. Hidrojen pillerinde, şarj edilebilen bataryalarda ve güneş pillerinde kullanılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız ! B) I ve II C) I ve 111 EY I, II ve III D) II ve III