Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği Soruları

YILI 11. SINIF SEÇMELİ KİMYA DERSİ
ARI
SINIF:
NO:
4.
+ 30
1. Cargo
+020
al
2002 + 2H2O: AH = - 330 skal
)
CO20
AH = - 94 kkal
11.0
11.Hal
+ 1/2 020 - HO
, AH = -58 kka!
Reaksiyon sıları bilindiğine göre;
204 + 2H2 CH49)
Tepkimesine göre 56gram C2H4 gazı oluştuğunda
kaç kkal isi açığa çıkar?(C:12g/mol, H:1g/mol)
5.
mo
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
YILI 11. SINIF SEÇMELİ KİMYA DERSİ ARI SINIF: NO: 4. + 30 1. Cargo +020 al 2002 + 2H2O: AH = - 330 skal ) CO20 AH = - 94 kkal 11.0 11.Hal + 1/2 020 - HO , AH = -58 kka! Reaksiyon sıları bilindiğine göre; 204 + 2H2 CH49) Tepkimesine göre 56gram C2H4 gazı oluştuğunda kaç kkal isi açığa çıkar?(C:12g/mol, H:1g/mol) 5. mo
12. Tepkimelerin entalpi değişimleri, tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Örneğin Co, gazinin oluşumu tek basamak
gerçekleşebildiği gibi iki basamakta da gerçekleşebilir.
Iki farklı yoldan oluşan Co, gazlarına ait potansiyel enerji diyagramları şöyledir:
A Potansiyel enerji
A Potansiyel enerji
6 + 1/20
Tepkime
Tepkime
Koordinati
0
Koordinati
Girenler
Girenler
.co+20
AH = -110 kJ/mol
C+0₂
0
AH = -393 kJ/mol
AH = -283 kJ/mol
CO,
Ürünler
-393
-393
CO2
Ürünler
2. grafik
1. grafik
Grafiklerde de görüldüğü gibi her iki tepkimenin de entalpi değişimi (AH) -393 kJ/mol'dür. 2. grafikte yer alan ara
basamakların entalpi değişimleri toplandığında 1. grafikteki tepkimenin entalpi değişimi ile aynı değer bulunur.
Buna göre CH (9) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) tepkimesinin entalpi değişimini hesaplamak için aşağıdaki
tepkimelerden hangisine gerek yoktur?
+
+
A) CH.(g) - C(k) + 2H (9)
D) H20(s) — H2O(g)
B) 2H2(9) + O2(g) → 2H,0(s) C) CO2(9) - C(k) + O2(9)
E)2CO(g) + O2(9) ► 200 (9)
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
12. Tepkimelerin entalpi değişimleri, tepkimenin izlediği yola bağlı değildir. Örneğin Co, gazinin oluşumu tek basamak gerçekleşebildiği gibi iki basamakta da gerçekleşebilir. Iki farklı yoldan oluşan Co, gazlarına ait potansiyel enerji diyagramları şöyledir: A Potansiyel enerji A Potansiyel enerji 6 + 1/20 Tepkime Tepkime Koordinati 0 Koordinati Girenler Girenler .co+20 AH = -110 kJ/mol C+0₂ 0 AH = -393 kJ/mol AH = -283 kJ/mol CO, Ürünler -393 -393 CO2 Ürünler 2. grafik 1. grafik Grafiklerde de görüldüğü gibi her iki tepkimenin de entalpi değişimi (AH) -393 kJ/mol'dür. 2. grafikte yer alan ara basamakların entalpi değişimleri toplandığında 1. grafikteki tepkimenin entalpi değişimi ile aynı değer bulunur. Buna göre CH (9) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) tepkimesinin entalpi değişimini hesaplamak için aşağıdaki tepkimelerden hangisine gerek yoktur? + + A) CH.(g) - C(k) + 2H (9) D) H20(s) — H2O(g) B) 2H2(9) + O2(g) → 2H,0(s) C) CO2(9) - C(k) + O2(9) E)2CO(g) + O2(9) ► 200 (9)
16. Yaygın adı asetilen olan etin (C2H2) bileşiğinin hidro-
jenle doyrularak eten(CH) elde edilmesi sırasında çok
sayıda yan ürün oluşabilmektedir. Dolayısıyla
CH2(g) + H2(g) - C,H,(g) tepkimesinin entalpi değişi-
mini ölçmek oldukça zordur.
Bu durumu aşabilmek için tepkime isılarının toplanabi-
lirliği ilkesini (Hess Prensibi) kullanmak gerekir.
Buna göre, tepkimenin entalpi değişimini hesapla-
yabilmek için aşağıdaki tepkimelerden hangisinin
entalpi değişimine (AH) ihtiyaç yoktur?
A) 2C,Hfg) + 502(g) -> 4CO2(g) + 2H, O(s)
B) 2H2(g) + O2(g) → 2H,O(g)
C) 2C,H,(g) + 60,(9) -> 4CO2(g) + 4H2O(g)
D) 2C_H2(g) + 302(g) → 4CO(g) + 2H2O(s)
2H2O(s) -→ 2H2(g) + O2(g)
Diğer sayfaya geçiniz.
3
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
16. Yaygın adı asetilen olan etin (C2H2) bileşiğinin hidro- jenle doyrularak eten(CH) elde edilmesi sırasında çok sayıda yan ürün oluşabilmektedir. Dolayısıyla CH2(g) + H2(g) - C,H,(g) tepkimesinin entalpi değişi- mini ölçmek oldukça zordur. Bu durumu aşabilmek için tepkime isılarının toplanabi- lirliği ilkesini (Hess Prensibi) kullanmak gerekir. Buna göre, tepkimenin entalpi değişimini hesapla- yabilmek için aşağıdaki tepkimelerden hangisinin entalpi değişimine (AH) ihtiyaç yoktur? A) 2C,Hfg) + 502(g) -> 4CO2(g) + 2H, O(s) B) 2H2(g) + O2(g) → 2H,O(g) C) 2C,H,(g) + 60,(9) -> 4CO2(g) + 4H2O(g) D) 2C_H2(g) + 302(g) → 4CO(g) + 2H2O(s) 2H2O(s) -→ 2H2(g) + O2(g) Diğer sayfaya geçiniz. 3
12. H2O(g) -H (9) + 1/2O2(g)
AH=172 kj
200, (g) → 2C0(g) + O2 (g)
AH= 468 Kj
Olduğuna göre,
CO(g) + H2O(g) → CO2(g) + H (9)
tepkimesinde N.K'da 4,48 L hacim kaplayan H, gazi
oluştuğu anda tepkimede açığa çıkan isi kaç kJ olur?
A) 6,3
B) 7,8
C) 9,3
D) 12,4
E) 16,8
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
12. H2O(g) -H (9) + 1/2O2(g) AH=172 kj 200, (g) → 2C0(g) + O2 (g) AH= 468 Kj Olduğuna göre, CO(g) + H2O(g) → CO2(g) + H (9) tepkimesinde N.K'da 4,48 L hacim kaplayan H, gazi oluştuğu anda tepkimede açığa çıkan isi kaç kJ olur? A) 6,3 B) 7,8 C) 9,3 D) 12,4 E) 16,8
fety
olar
A
2XY) BY
03M
0,37
A
A
0,8 M
-0.6M
0,2 M
03 0,3
0,2
K-8
Fen Bilimlery
Ke
17. Aşağıda X tuzunun çözünürlük-sicaklik grafigi verilmis
tir
Çözünürlük g/100 g su)
60
asinci verildigine göre kı
verlerine yazılarak Kp de
414H (9) + BOS
tepkimesi basiadi
MOL NO garoto
Buna göre,
NHL ortala
dir
11. H.Onun on
dir
45
2NO2(8)
0,5 atm
40
(84
34
Leo
25
(0,5)
0,5
Kp =
(0,5-
15
20 30 50
Sıcaklık (C)
III. Tepkimeni
edilebilir.
yargılarında
A) Yalnız
PC130
Is()
atm
+2
2
Buna göre,
1. Normal koşullarda hazırlanan doygun çözelti kütlece
920'liktir.
11 50 'de 300 gram su ile hazırlanan doygun çözel-
timin sıcaklıği 15 °C'ye düşürülürse 78 gram X tuzu
dibe çöker.
III. 30 °C'de 8 gram tuz ve 25 gram su ile hazırlanan
çözeltinin sıcaklığı 20 °C'ye getirilirse çözeltide x
kristalleri oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve 11
D) I ve UI
E) I, II ve III
Kp=232
LERLE DENG
20. Aşağıda
s çevrildiğind
HF
C(g) + 3D
Fe
A(g) + 2
25+34 +40 +45+60
Buna
MT.
IV
18. Aşağıda bazı tepkimelere ait standart koşullardaki en-
talpi değişimleri (AH) verilmiştir.
-ibu
1
1.- N2(g) +0,(9) -- NO(g) AH; = + 82 kJ
211. 2NO,(0) 2NO(g) +0,(9)
AH, = + 114 kJ
= +
III. 2N,(9) +0,--
Nogo)
AHS = +33 kJ
2
Buna göre,
2N 0(g) + O2(g) → 4NO(g)
tepkimesinin standart koşullardaki entalpi değişimi
(AH) kaç kiloiouledür?
A) -196 B) -278 C) +196 D) +278 E) +328
y
+228 +33
164
--
llow
228
1 31
33
134
755
AYTULTİ20213-4
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
fety olar A 2XY) BY 03M 0,37 A A 0,8 M -0.6M 0,2 M 03 0,3 0,2 K-8 Fen Bilimlery Ke 17. Aşağıda X tuzunun çözünürlük-sicaklik grafigi verilmis tir Çözünürlük g/100 g su) 60 asinci verildigine göre kı verlerine yazılarak Kp de 414H (9) + BOS tepkimesi basiadi MOL NO garoto Buna göre, NHL ortala dir 11. H.Onun on dir 45 2NO2(8) 0,5 atm 40 (84 34 Leo 25 (0,5) 0,5 Kp = (0,5- 15 20 30 50 Sıcaklık (C) III. Tepkimeni edilebilir. yargılarında A) Yalnız PC130 Is() atm +2 2 Buna göre, 1. Normal koşullarda hazırlanan doygun çözelti kütlece 920'liktir. 11 50 'de 300 gram su ile hazırlanan doygun çözel- timin sıcaklıği 15 °C'ye düşürülürse 78 gram X tuzu dibe çöker. III. 30 °C'de 8 gram tuz ve 25 gram su ile hazırlanan çözeltinin sıcaklığı 20 °C'ye getirilirse çözeltide x kristalleri oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve 11 D) I ve UI E) I, II ve III Kp=232 LERLE DENG 20. Aşağıda s çevrildiğind HF C(g) + 3D Fe A(g) + 2 25+34 +40 +45+60 Buna MT. IV 18. Aşağıda bazı tepkimelere ait standart koşullardaki en- talpi değişimleri (AH) verilmiştir. -ibu 1 1.- N2(g) +0,(9) -- NO(g) AH; = + 82 kJ 211. 2NO,(0) 2NO(g) +0,(9) AH, = + 114 kJ = + III. 2N,(9) +0,-- Nogo) AHS = +33 kJ 2 Buna göre, 2N 0(g) + O2(g) → 4NO(g) tepkimesinin standart koşullardaki entalpi değişimi (AH) kaç kiloiouledür? A) -196 B) -278 C) +196 D) +278 E) +328 y +228 +33 164 -- llow 228 1 31 33 134 755 AYTULTİ20213-4
28
A.
oir
yinlari.com
SODA
AH = 150 kJ
AH = 320 kJ
=
1 mol sodyum karbonat dekahidrat (Na2CO3.10H2O(K), çamaşır sodası) yavaşça istiliyor, su buhane ve bieden
yum karbonat
heptahidrat (Na2CO3.7H2O(k) oluşuyor. Şiddetli şekilde ustıldığında sodyum karbonat heptahnianie
(Na2CO3.7H2O(k), isi alır ve su buharı kaybederek sodyum karbonat monohidrat (Na2CO3.20(k) oluşur
. Istılmaya
devam edildiğinde susuz çamaşır sodası (soda) elde edilir.
Na2CO3.10H2O(k) → Na2CO3.7H2O(k) + 3H2O(s)
Na2CO3.7H2O(k) - Na2CO3.H2O(k) + 6H20(s)
Na2CO3.H2O(k) - Na2CO3(k) + H2O(s)
Yukarıdaki denklemlere göre 2,65
gram susuz çamaşır sodası elde etmek için kaç kJ isi gereklidir?
(Na2CO3: 106 g/mol)
TO6
C) 52
B) 26
A) 13
AH = 50 kJ
E) 260
D) 130
12
CE
187
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
28 A. oir yinlari.com SODA AH = 150 kJ AH = 320 kJ = 1 mol sodyum karbonat dekahidrat (Na2CO3.10H2O(K), çamaşır sodası) yavaşça istiliyor, su buhane ve bieden yum karbonat heptahidrat (Na2CO3.7H2O(k) oluşuyor. Şiddetli şekilde ustıldığında sodyum karbonat heptahnianie (Na2CO3.7H2O(k), isi alır ve su buharı kaybederek sodyum karbonat monohidrat (Na2CO3.20(k) oluşur . Istılmaya devam edildiğinde susuz çamaşır sodası (soda) elde edilir. Na2CO3.10H2O(k) → Na2CO3.7H2O(k) + 3H2O(s) Na2CO3.7H2O(k) - Na2CO3.H2O(k) + 6H20(s) Na2CO3.H2O(k) - Na2CO3(k) + H2O(s) Yukarıdaki denklemlere göre 2,65 gram susuz çamaşır sodası elde etmek için kaç kJ isi gereklidir? (Na2CO3: 106 g/mol) TO6 C) 52 B) 26 A) 13 AH = 50 kJ E) 260 D) 130 12 CE 187
174
25. Standart koşullarda C2H5OH sivisının molar yanma
entalpisi (AH) - 240 kkal'dir.
C,H,OH(s) + 302(g) → 2C02(g) + 3H2O(s)
tepkimesine göre, C,H,OH Sivisinin standart
koşullarda molar oluşma entalpisi kaç kkal'dir?
(AHCO2(g) = =- 94 kkal, AHH2O(s) = -58 kkal)
A) -30
B) +61
C) -61
D) +122
E) -122
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
174 25. Standart koşullarda C2H5OH sivisının molar yanma entalpisi (AH) - 240 kkal'dir. C,H,OH(s) + 302(g) → 2C02(g) + 3H2O(s) tepkimesine göre, C,H,OH Sivisinin standart koşullarda molar oluşma entalpisi kaç kkal'dir? (AHCO2(g) = =- 94 kkal, AHH2O(s) = -58 kkal) A) -30 B) +61 C) -61 D) +122 E) -122
okime Entalpisi
7. H2(g)
+ Cl2(g)
1.
-
2HCI(g) + 93 kj
H2(g) + F20) 2HF9 + 271 kj
()
tepkimeleri ve standart entalpi değerleri verilmiştir.
(g
2HF9 + Cl2(9)
Buna göre;
2HCIO) + F20) ()
tepkimesinin entalpisi (AHº) kaç kj'dir?
A) -364 B) -178
D) 364
E) 182
C) 178
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
okime Entalpisi 7. H2(g) + Cl2(g) 1. - 2HCI(g) + 93 kj H2(g) + F20) 2HF9 + 271 kj () tepkimeleri ve standart entalpi değerleri verilmiştir. (g 2HF9 + Cl2(9) Buna göre; 2HCIO) + F20) () tepkimesinin entalpisi (AHº) kaç kj'dir? A) -364 B) -178 D) 364 E) 182 C) 178
21. Propan (C,H) ve propen (CH) nin molar yanma
entalpileri sırasıyla 480 kkal/mol ve 446 kkal/mol
dur
Buna göre;
C.H.(9) + H (9) - C,H,(9)
tepkimesinin entalpisini hesaplamak için asagi-
dakilerden hangisinin bilinmesi gereklidir?
A) H2(g) nin molar oluşma entalpisi
B) CH.(g) nin molar oluşma entalpisi
C) CO2(9) nin molar oluşma entalpisi
D) H2O(g) nin molar oluşma entalpisi
E) CHg(g) nin molar oluşma entalpisi
Gm
sco
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
21. Propan (C,H) ve propen (CH) nin molar yanma entalpileri sırasıyla 480 kkal/mol ve 446 kkal/mol dur Buna göre; C.H.(9) + H (9) - C,H,(9) tepkimesinin entalpisini hesaplamak için asagi- dakilerden hangisinin bilinmesi gereklidir? A) H2(g) nin molar oluşma entalpisi B) CH.(g) nin molar oluşma entalpisi C) CO2(9) nin molar oluşma entalpisi D) H2O(g) nin molar oluşma entalpisi E) CHg(g) nin molar oluşma entalpisi Gm sco
19. Standart şartlarda gerçekleşen,
2SO2(g) + O2(g) → 2503 (9)
tepkimesinde zamanla entalpi değişimi aşağıdaki gra-
fikte verilmiştir.
Entalpi (kJ)
250 (9) + O2(9)
200
250 (9)
Tepkime
koordinati
Tepkimede yer alan So, gazının standart molar olu-
şum entalpisi -296 kJ dir.
3
Buna göre, so, gazının standart molar oluşum en-
talpisi kaç kJ dir?
A) -496
B) -396
C) -196
D) -96
E) 96
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
19. Standart şartlarda gerçekleşen, 2SO2(g) + O2(g) → 2503 (9) tepkimesinde zamanla entalpi değişimi aşağıdaki gra- fikte verilmiştir. Entalpi (kJ) 250 (9) + O2(9) 200 250 (9) Tepkime koordinati Tepkimede yer alan So, gazının standart molar olu- şum entalpisi -296 kJ dir. 3 Buna göre, so, gazının standart molar oluşum en- talpisi kaç kJ dir? A) -496 B) -396 C) -196 D) -96 E) 96
4. H₂(g)
1
-
O2(0)
H,09)
AH = -240 kj
2
2CO
+ O2(g)
2CO2(9)
AH = -560 kj
olduğuna göre, aynı koşullarda
CO + H2O (9)
(g)
CO2(g) + H269)
(
gerçekleşen tepkimesinde 36 gram H2O gazı
yeteri kadar co gazı ile tepkimeye girdiğinde
kaç kj isi açığa çıkar? (H: 1, 0:16)
A) 40
B) 60
C) 80
D) 100
E) 160
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
4. H₂(g) 1 - O2(0) H,09) AH = -240 kj 2 2CO + O2(g) 2CO2(9) AH = -560 kj olduğuna göre, aynı koşullarda CO + H2O (9) (g) CO2(g) + H269) ( gerçekleşen tepkimesinde 36 gram H2O gazı yeteri kadar co gazı ile tepkimeye girdiğinde kaç kj isi açığa çıkar? (H: 1, 0:16) A) 40 B) 60 C) 80 D) 100 E) 160
Bir reaksiyona Hess Kanunu'nun uygulanabilmesi
için,
1.
bazı ürünlerin doğrudan eldesinde, reaktifler çok
pahalı olması,
II. reaksiyonun zehirli gaz üretiyor olması,
III. istenilen reaksiyonun çok yavaş olması
şartlarından hangilerinin tek başına olması yeterlidir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) I ve Ill
D) II ve III
Eve 111
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
Bir reaksiyona Hess Kanunu'nun uygulanabilmesi için, 1. bazı ürünlerin doğrudan eldesinde, reaktifler çok pahalı olması, II. reaksiyonun zehirli gaz üretiyor olması, III. istenilen reaksiyonun çok yavaş olması şartlarından hangilerinin tek başına olması yeterlidir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve Ill D) II ve III Eve 111
e 400
(zom
edir.
ISI C
12.
A+B
C
AH,₁ = 120 kj
g) + 2B
D
(g)
(g)
AH₂ = -20 kj
verilen tepkime denklemleri ve AH değerle-
ri kullanıldığında,
30 (g)
2A(g) + D(g)
tepkimesinin entalpisi kaç kj'dür?
A) 100
B) 140
D)-260
E) -100
C) -240
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
e 400 (zom edir. ISI C 12. A+B C AH,₁ = 120 kj g) + 2B D (g) (g) AH₂ = -20 kj verilen tepkime denklemleri ve AH değerle- ri kullanıldığında, 30 (g) 2A(g) + D(g) tepkimesinin entalpisi kaç kj'dür? A) 100 B) 140 D)-260 E) -100 C) -240
a çıkarır.
D) Inve Ill
187
(E) Le
4.
SODA
Bir mol sodyum karbonat dekahidrat (Na2CO3.10H₂O(k), çamaşır sodası) yavaşça ısıtılıyor, su buharı ve sod-
karbonat heptahidrat (Na2CO3.7H₂O(K)) oluşuyor. Şiddetli şekilde ısıtıldığında sodyum karbonat heptahidrat
yum
isi alır ve su buharı kaybederek sodyum karbonat monohidrat (Na2CO3.H₂O(k) oluşur. Isıtılmaya
(Na2CO3.7H2O(k))
devam edildiğinde susuz çamaşır sodası (soda) elde edilir.
→ Na2CO3.7H2O(k) + 3H₂O(s)
Na2CO3.10H2O(k) -
AH = 150 kJ
Na2CO3.7H2O(k) —
Na2CO3.H₂O(k) + 6H₂O(s)
AH = 320 kJ
Na2CO3.H₂O(K)
-> Na2CO3(k) + H₂O(s)
AH = 50 kJ
Yukarıdaki denklemlere göre 2,65 gram susuz çamaşır sodası elde etmek için kaç kJ ısı gereklidir?
(Na2CO3: 106 g/mol)
A) 13
B) 26
C) 52
D) 130
E) 260
bitalyayinlari.com
1 2 3 4
CEEA
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
a çıkarır. D) Inve Ill 187 (E) Le 4. SODA Bir mol sodyum karbonat dekahidrat (Na2CO3.10H₂O(k), çamaşır sodası) yavaşça ısıtılıyor, su buharı ve sod- karbonat heptahidrat (Na2CO3.7H₂O(K)) oluşuyor. Şiddetli şekilde ısıtıldığında sodyum karbonat heptahidrat yum isi alır ve su buharı kaybederek sodyum karbonat monohidrat (Na2CO3.H₂O(k) oluşur. Isıtılmaya (Na2CO3.7H2O(k)) devam edildiğinde susuz çamaşır sodası (soda) elde edilir. → Na2CO3.7H2O(k) + 3H₂O(s) Na2CO3.10H2O(k) - AH = 150 kJ Na2CO3.7H2O(k) — Na2CO3.H₂O(k) + 6H₂O(s) AH = 320 kJ Na2CO3.H₂O(K) -> Na2CO3(k) + H₂O(s) AH = 50 kJ Yukarıdaki denklemlere göre 2,65 gram susuz çamaşır sodası elde etmek için kaç kJ ısı gereklidir? (Na2CO3: 106 g/mol) A) 13 B) 26 C) 52 D) 130 E) 260 bitalyayinlari.com 1 2 3 4 CEEA
Örnek 10
→ 2NO2(g)
AH =
1. N₂(g) + 202(g)
= + 67 kJ/mol
2. H₂(g) +
-0₂(g) → H₂O(g)
AH = 242 kJ/mol
3. 2NH3 3(g)
7
+-0₂
→ 2NO,
2(g)
2(g)
+ 3H₂O(g) AH° = - 567 kJ/mol
2
Standart koşullarda gerçekleşen tepkimelerine göre, NH, gazi-
nın molar oluşum entalpisi kaç kJ'dir?
A) +46
B)-92
C) -46
D) +92
E) -184
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
Örnek 10 → 2NO2(g) AH = 1. N₂(g) + 202(g) = + 67 kJ/mol 2. H₂(g) + -0₂(g) → H₂O(g) AH = 242 kJ/mol 3. 2NH3 3(g) 7 +-0₂ → 2NO, 2(g) 2(g) + 3H₂O(g) AH° = - 567 kJ/mol 2 Standart koşullarda gerçekleşen tepkimelerine göre, NH, gazi- nın molar oluşum entalpisi kaç kJ'dir? A) +46 B)-92 C) -46 D) +92 E) -184
ilirliği
SORU 16
H₂O sivisinin standart molar oluşum entalpisi (AHº) -285,8 kj olduğuna göre,
2H₂O(s)→→→ 2H₂(g) + O₂(g)
tepkimesi için potansiyel enerji - tepkime koordinati grafiğini çiziniz.
Bunu da Sen Çöz!
KİMYASAL T
4. Bölüm:
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
ilirliği SORU 16 H₂O sivisinin standart molar oluşum entalpisi (AHº) -285,8 kj olduğuna göre, 2H₂O(s)→→→ 2H₂(g) + O₂(g) tepkimesi için potansiyel enerji - tepkime koordinati grafiğini çiziniz. Bunu da Sen Çöz! KİMYASAL T 4. Bölüm: