Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Tepkime Isılarının Toplanabilirliği Soruları

4272
AH = -464 kj
3C(k) + 2Fe₂O3(k)
(+93)
C(k) + O₂(g) →→→ CO(g)
AH = -111 kj
CO₂(g) →→→ CO(g) + O₂(9)
AH = +283 kj
2
Yukarıda bazı tepkimeler ve bu tepkimelerin entalpi
değişimleri verilmiştir.
Buna göre,
Fe₂O3(k)+3CO(g) 2Fe(k) + 3CO₂(g)
tepkimesinin entalpi değişimi kaç kj dür?
A)-104
C) -52
B)-26
D) +26
9. 4Fe(k) + 3CO₂(g)
1.e
E) +52
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
4272 AH = -464 kj 3C(k) + 2Fe₂O3(k) (+93) C(k) + O₂(g) →→→ CO(g) AH = -111 kj CO₂(g) →→→ CO(g) + O₂(9) AH = +283 kj 2 Yukarıda bazı tepkimeler ve bu tepkimelerin entalpi değişimleri verilmiştir. Buna göre, Fe₂O3(k)+3CO(g) 2Fe(k) + 3CO₂(g) tepkimesinin entalpi değişimi kaç kj dür? A)-104 C) -52 B)-26 D) +26 9. 4Fe(k) + 3CO₂(g) 1.e E) +52
4Fe(k) + 3CO2(g) — 3C(k) + 2Fe2O3(k) AH = - 464 kj
C(k) + Ž02(0) — CO(g)
AH = -111 kj
CO2(9) — CO(g) +102(9) AH = +283 kj
Yukarıda bazı tepkimeler ve bu tepkimelerin entalpi
değişimleri verilmiştir.
Buna göre,
Fe2O3(k) + 3CO(g) →→2Fe(k) + 3C02(9)
tepkimesinin entalpi değişimi kaç kj dür?
D) +26
E) +52
C) -52
B)-26
A) -104
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
4Fe(k) + 3CO2(g) — 3C(k) + 2Fe2O3(k) AH = - 464 kj C(k) + Ž02(0) — CO(g) AH = -111 kj CO2(9) — CO(g) +102(9) AH = +283 kj Yukarıda bazı tepkimeler ve bu tepkimelerin entalpi değişimleri verilmiştir. Buna göre, Fe2O3(k) + 3CO(g) →→2Fe(k) + 3C02(9) tepkimesinin entalpi değişimi kaç kj dür? D) +26 E) +52 C) -52 B)-26 A) -104
ÖRNEK 32
AH = -630 kj
I. Ca(k)
+
(g)
()
2.
100-CaOik
II. Ca) + O2(0) — CO2(9)
AH = -390 kj
O
-
9
g
III. Cack)
3
+ c
Cik
3.02- CaCO3(K)
AH = -1200 kj
+
(k)
2
olduğuna göre aynı koşullardaki,
Caco
3(k)
Cao
(k)
+ CO2(g)
2
tepkimesinin entalpisi kaç kj dir?
Black
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
ÖRNEK 32 AH = -630 kj I. Ca(k) + (g) () 2. 100-CaOik II. Ca) + O2(0) — CO2(9) AH = -390 kj O - 9 g III. Cack) 3 + c Cik 3.02- CaCO3(K) AH = -1200 kj + (k) 2 olduğuna göre aynı koşullardaki, Caco 3(k) Cao (k) + CO2(g) 2 tepkimesinin entalpisi kaç kj dir? Black
AYT / Kimya
CO2(0
9
+ O2(g)
5. 1. ) + O2(9)
AH,
II. 2H2(0) + O2(g)
9
2H,09) AH,
III. 2009)
2CO20) AH,
Yukarıda bazı tepkimelerin standart koşullardaki
entalpi değerleri AH,, AH,, AH, şeklinde verilmiştir.
Buna göre;
1
CO (9)
+ H₂(g)
Cik) + H₂(g)
tepkimesinin standart koşullardaki entalpi deği-
şiminin, AH, , AH, ve AHz cinsinden eşiti aşağı-
dakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) AH, -(AH2 + 2H3) B) AH, + AH+
) ,
+
AH
2
2
C) AH, - (2AH, + 2AH3) D) 2AH, - (AH, + AHz)
AH1
2
E) ART - AH, + AH
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
AYT / Kimya CO2(0 9 + O2(g) 5. 1. ) + O2(9) AH, II. 2H2(0) + O2(g) 9 2H,09) AH, III. 2009) 2CO20) AH, Yukarıda bazı tepkimelerin standart koşullardaki entalpi değerleri AH,, AH,, AH, şeklinde verilmiştir. Buna göre; 1 CO (9) + H₂(g) Cik) + H₂(g) tepkimesinin standart koşullardaki entalpi deği- şiminin, AH, , AH, ve AHz cinsinden eşiti aşağı- dakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) AH, -(AH2 + 2H3) B) AH, + AH+ ) , + AH 2 2 C) AH, - (2AH, + 2AH3) D) 2AH, - (AH, + AHz) AH1 2 E) ART - AH, + AH
6. Al2O3(k) + 3SO3(g) → Al_(SO4)3(k) AH = -18 kkal
2A1(k) + 2 02(9) —— A1203(k)
k O2g)
SO3(9) — S(k) + 2 02(0)
3
2
AH=-400 kkal
3
AH = 94 kkal
Yukarıda standart koşullarda gerçekleşen tepkimeler
ve tepkime isıları verilmiştir.
Buna göre, AL (SO4)3 katısının molar oluşum ISISI
kaç kkal dir?
A) - 724
B) - 700
C) -324 D) 700
E) 724
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
6. Al2O3(k) + 3SO3(g) → Al_(SO4)3(k) AH = -18 kkal 2A1(k) + 2 02(9) —— A1203(k) k O2g) SO3(9) — S(k) + 2 02(0) 3 2 AH=-400 kkal 3 AH = 94 kkal Yukarıda standart koşullarda gerçekleşen tepkimeler ve tepkime isıları verilmiştir. Buna göre, AL (SO4)3 katısının molar oluşum ISISI kaç kkal dir? A) - 724 B) - 700 C) -324 D) 700 E) 724
A
IT DE
-
S+ O2SO2 + 71 kkal
25+ 302 → 2503 + 189,4 kkal
21.
Yukarıdaki tepkimelere göre,
SO2 +
202
SO3
tepkimesinin potansiyel enerji (PE) değişimi-tepki-
me koordinati (TK) grafiği aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
B) A PE
A) PE
TK
0
TK
-71
Bos
condo 2027
-23,7
-94,7
D) A PE
C) PE
TK
M
23,7
-57,8
O
→ TK
-71
E)
APE
0
→ TK
-71
-94,7
log, 4
al
HO
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
A IT DE - S+ O2SO2 + 71 kkal 25+ 302 → 2503 + 189,4 kkal 21. Yukarıdaki tepkimelere göre, SO2 + 202 SO3 tepkimesinin potansiyel enerji (PE) değişimi-tepki- me koordinati (TK) grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? B) A PE A) PE TK 0 TK -71 Bos condo 2027 -23,7 -94,7 D) A PE C) PE TK M 23,7 -57,8 O → TK -71 E) APE 0 → TK -71 -94,7 log, 4 al HO
C2Hy +O2 CO2 +H2O
3.
H₂9
619)
)
viren urun
Urun
Giren
15)
IS)
kopSoul
kapsami
C₂H2 C, H4(9 + H2O)
tepkimesinin entalpi değişiminin bulunabilmesi için;
I. CH4(9) Ve C,H6 (9) nin molar yanma entalpileri,
nun molar oluşum entalpisi,
nin molar oluşum entalpisi X
niceliklerinden en az hangilerinin bilinmesi yeterlidir?
A) Yalnız!
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve III E) I, II ve III
II. H2O(g)
III. CO2(g)
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
C2Hy +O2 CO2 +H2O 3. H₂9 619) ) viren urun Urun Giren 15) IS) kopSoul kapsami C₂H2 C, H4(9 + H2O) tepkimesinin entalpi değişiminin bulunabilmesi için; I. CH4(9) Ve C,H6 (9) nin molar yanma entalpileri, nun molar oluşum entalpisi, nin molar oluşum entalpisi X niceliklerinden en az hangilerinin bilinmesi yeterlidir? A) Yalnız! B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III II. H2O(g) III. CO2(g)
9. Hy ve O, gazlarının tepkimeye girerek H2O(s) ve H20K)
maddelerini oluşturmalarına aittepkimelerin entalpi
değişimleri,
1
AH = - 285 kJ/mol
g
2
1. H2(g) +- 02(9) -> H20()
→ s
2. Hy(9) +O2(g) → H2O(K)
(k
1
AH = ? kJ/mol
H2
2
şeklindedir.
0 °C deki 90 gram buzu eritmek için harcanan isi
30,1 kJ olduğuna göre 2. tepkimenin entalpi deği-
şimi kaç kJ/mol dür? (H:1, 0:16)
A) – 278,98
B) - 295
C) - 291,02
-
D) - 300,1
E) - 315,1
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
9. Hy ve O, gazlarının tepkimeye girerek H2O(s) ve H20K) maddelerini oluşturmalarına aittepkimelerin entalpi değişimleri, 1 AH = - 285 kJ/mol g 2 1. H2(g) +- 02(9) -> H20() → s 2. Hy(9) +O2(g) → H2O(K) (k 1 AH = ? kJ/mol H2 2 şeklindedir. 0 °C deki 90 gram buzu eritmek için harcanan isi 30,1 kJ olduğuna göre 2. tepkimenin entalpi deği- şimi kaç kJ/mol dür? (H:1, 0:16) A) – 278,98 B) - 295 C) - 291,02 - D) - 300,1 E) - 315,1
AH° = -90 kJ
2
2
4. 1. NO(g) → *102(0)+ ŹN2(9)
2. NO2(g) → NO(g) + 3 02(9)
Yukarıda 25 °C'de 1 atm'de gerçekleşen tepkimelere
göre,
1. N2(g) + O2(g) → NO200)
2
tepkimesinin 25 °C'de 1 atm'de tepkime isisi (AH) +33
kJ/mol olduğuna göre, 2. tepkimenin entalpi değişimi
kaç kJ/mol'dür?
A) -114
B) -57
C) 57
D) 123
E) -123
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
AH° = -90 kJ 2 2 4. 1. NO(g) → *102(0)+ ŹN2(9) 2. NO2(g) → NO(g) + 3 02(9) Yukarıda 25 °C'de 1 atm'de gerçekleşen tepkimelere göre, 1. N2(g) + O2(g) → NO200) 2 tepkimesinin 25 °C'de 1 atm'de tepkime isisi (AH) +33 kJ/mol olduğuna göre, 2. tepkimenin entalpi değişimi kaç kJ/mol'dür? A) -114 B) -57 C) 57 D) 123 E) -123
5) C(grafit) + O2(g)
H2(g) + 12 O2(g)
2C2H2(g) + 502(g)
CO2(g)
AH° = -390 kJ
H2O(s)
AH° = -280 kJ
4CO2(g) + 2H2O(s) AH° = -2600 kJ verilere göre;
A
→
C2H2(g) tepkimesinin standart entalpi değişimi (AH)kaç kJ'dür?
2C(grafit) + H2(g)
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
5) C(grafit) + O2(g) H2(g) + 12 O2(g) 2C2H2(g) + 502(g) CO2(g) AH° = -390 kJ H2O(s) AH° = -280 kJ 4CO2(g) + 2H2O(s) AH° = -2600 kJ verilere göre; A → C2H2(g) tepkimesinin standart entalpi değişimi (AH)kaç kJ'dür? 2C(grafit) + H2(g)
Bileşik
Standart oluşum entalpisi (Kkal-mor)
- 195
H2SO4(s)
- 70
SO (9)
- 59
HO(g)
Yukarıda bazı bileşiklerin molar oluşum entalpileri veril-
miştir.
H₂O ->
H₂ + 1202
Buna göre;
SS
H2SO4(s) +502(g) + H,O(g) +
SO2)
2009)
O2(g)
tepkimesine göre 33 kkal isi kullanılarak elde edilen
02 gazı kaç gram suyun elektrolizinden elde edilir?
(Suyun elektroliz tepkimesi,
+33
H2O(S) —— H2(g) +- 0,(9) şeklindedir)
+
2
(H = 1, 0 = 16)
A) 3
B) 9
C) 18
D) 27
E) 36
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
Bileşik Standart oluşum entalpisi (Kkal-mor) - 195 H2SO4(s) - 70 SO (9) - 59 HO(g) Yukarıda bazı bileşiklerin molar oluşum entalpileri veril- miştir. H₂O -> H₂ + 1202 Buna göre; SS H2SO4(s) +502(g) + H,O(g) + SO2) 2009) O2(g) tepkimesine göre 33 kkal isi kullanılarak elde edilen 02 gazı kaç gram suyun elektrolizinden elde edilir? (Suyun elektroliz tepkimesi, +33 H2O(S) —— H2(g) +- 0,(9) şeklindedir) + 2 (H = 1, 0 = 16) A) 3 B) 9 C) 18 D) 27 E) 36
NO, ve N2O4 gazlarının standart oluşum entalpileri
sırasıyla aşağıda verilmiştir.
1-N2(g) + – =
9
+ O2(g) → NO2(9) AH° = 33,2 kJ/mol
-
2
N (9) + 2O2(g) N2O (9) AH° = 11,1 kJ/mol
Buna göre
2NO (9) - N204(9)
tepkimesi için standart entalpi değişimi kaç kJ'dir?
A) -55,3
B) -22,1
C) 11,0
D) 22,1
E) 44,2
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
NO, ve N2O4 gazlarının standart oluşum entalpileri sırasıyla aşağıda verilmiştir. 1-N2(g) + – = 9 + O2(g) → NO2(9) AH° = 33,2 kJ/mol - 2 N (9) + 2O2(g) N2O (9) AH° = 11,1 kJ/mol Buna göre 2NO (9) - N204(9) tepkimesi için standart entalpi değişimi kaç kJ'dir? A) -55,3 B) -22,1 C) 11,0 D) 22,1 E) 44,2
16. Fasikül
Örnek
10
+ 202(9)
1. N269)
→ 2NO,
AH = + 67 kJ/mol
2(g)
3 2. H₂(g)
+
2(g)
1
AH = -242 kJ/mol
-0,
→ H2O
(g)
2
2
7
+ 2NO2(g) + 3H20
)
AH° = - 567 kJ/mol
2
NOR
Standart koşullarda gerçekleşen tepkimelerine göre, NH, gazi-
nin molar oluşum entalpisi kaç kJ'dir?
3. 2NH3(g)
+
0219)
→ 9
+
3
A)A46
B) -92
af auf
C) -46
D) +92
El 4184
Çözüm
67
+567
67 – 202.3 15
z
2
726
634
Z
67-7262567
2
192
0
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
16. Fasikül Örnek 10 + 202(9) 1. N269) → 2NO, AH = + 67 kJ/mol 2(g) 3 2. H₂(g) + 2(g) 1 AH = -242 kJ/mol -0, → H2O (g) 2 2 7 + 2NO2(g) + 3H20 ) AH° = - 567 kJ/mol 2 NOR Standart koşullarda gerçekleşen tepkimelerine göre, NH, gazi- nin molar oluşum entalpisi kaç kJ'dir? 3. 2NH3(g) + 0219) → 9 + 3 A)A46 B) -92 af auf C) -46 D) +92 El 4184 Çözüm 67 +567 67 – 202.3 15 z 2 726 634 Z 67-7262567 2 192 0
27.
24. Aşağıda standart şartlarda gerçekleşen bazı tepkimeler
ve entalpi değişimleri verilmiştir.
C(k, grafit) + O2(g) → CO2(g)
AH° = -394 kj
H,O(s) → H2(g) + 10,(9)
02)
AH° = +242 kj
2
CH_(g) + 20(9) → CO2(g) + 2H2O(s) AH° = -802 kj
Buna göre CH (9)'nin standart molar oluşum entalpi-
si kaç kj'dür?
=
A) -152
B) -76
C) -38
D) +76
E) +152
Şekild
rinin
127 °C
yor.
Son
duğu
tir? (
göster
A) 20
25.
H2(g) + Cl (9) —2HCl(9)
tepkimesine göre 10 saniyede 4 gram H, gazı harcanıyor.
Buna göre bu tepkimede HCI gazinin ortalama oluş-
ma hızı normal koşullar altında kaç L/s'dir?
(H = 1 g/mol)
karekök
28. Canlı
rülür.
Aşağı
leri ve
lar gös
A) 22,4
E) 2,24
B) 17,92
C) 8,96
D) 4,48
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
27. 24. Aşağıda standart şartlarda gerçekleşen bazı tepkimeler ve entalpi değişimleri verilmiştir. C(k, grafit) + O2(g) → CO2(g) AH° = -394 kj H,O(s) → H2(g) + 10,(9) 02) AH° = +242 kj 2 CH_(g) + 20(9) → CO2(g) + 2H2O(s) AH° = -802 kj Buna göre CH (9)'nin standart molar oluşum entalpi- si kaç kj'dür? = A) -152 B) -76 C) -38 D) +76 E) +152 Şekild rinin 127 °C yor. Son duğu tir? ( göster A) 20 25. H2(g) + Cl (9) —2HCl(9) tepkimesine göre 10 saniyede 4 gram H, gazı harcanıyor. Buna göre bu tepkimede HCI gazinin ortalama oluş- ma hızı normal koşullar altında kaç L/s'dir? (H = 1 g/mol) karekök 28. Canlı rülür. Aşağı leri ve lar gös A) 22,4 E) 2,24 B) 17,92 C) 8,96 D) 4,48
8.
Bağ
Bağ Enerjisi (kj/mol)
C=C
615
C-H
416
H-CI
432
C-C
345
C-CI
326
Pub
Yukarıda bazı bağ türleri için bağ enerjileri verilmiştir.
Buna göre;
C2H4 + HCl → C,HCI
tepkimesinin standart tepkime entalpisi kaç
kj/mol'dür?
A) -80
B) +40
C) +80
D) -40
E)-120
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
8. Bağ Bağ Enerjisi (kj/mol) C=C 615 C-H 416 H-CI 432 C-C 345 C-CI 326 Pub Yukarıda bazı bağ türleri için bağ enerjileri verilmiştir. Buna göre; C2H4 + HCl → C,HCI tepkimesinin standart tepkime entalpisi kaç kj/mol'dür? A) -80 B) +40 C) +80 D) -40 E)-120
19
Bileşik
AH
,
Formülü
(kj/mol)
- 1200
CaCO3(k)
CaO(k)
- 640
CO2(9)
- 400
21
Bazı bileşiklerin standart oluşum entalpileri
(AH, kj/mol) tabloda gösterilmiştir. 60
CaCO,(k) CaO(k) + CO,(9)
tepkimesiyle ilgili,
© + .
AH = + 160 kj'dür.
II. Caco, katısının oluşum entalpisi – 160kj'dür.
III 32kj isi harcandığında NŞA'da 4,48L CO, gazi açı
ga çıkar.
logo
=
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve III
D) Well
E) (le II
Kimya
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği
19 Bileşik AH , Formülü (kj/mol) - 1200 CaCO3(k) CaO(k) - 640 CO2(9) - 400 21 Bazı bileşiklerin standart oluşum entalpileri (AH, kj/mol) tabloda gösterilmiştir. 60 CaCO,(k) CaO(k) + CO,(9) tepkimesiyle ilgili, © + . AH = + 160 kj'dür. II. Caco, katısının oluşum entalpisi – 160kj'dür. III 32kj isi harcandığında NŞA'da 4,48L CO, gazi açı ga çıkar. logo = yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve III D) Well E) (le II