Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri Soruları

TYT/Fen Bilimleri
14.
13. Fiziksel özelliklerindeki farklılıklardan yararlanarak
Sodyum klorür
Potasyum nitrat
Su
CI
Etil alkol
Tahta tozu
Demir tozu
karışımını bileşenlerine ayırmak için aşağıdaki ayırma
teknikleri uygulanmaktadır.
1. Ayrımsal damıtma
II. Ayrımsal kristallendirme
III. Süzme
IV. Miknatıs ile ayırma
Buna göre, karışımın bileşenlerine ayrılmasına yöne-
lik ayırma teknikleri aşağıda verilen sıralamalardan
hangisine göre uygulanmalıdır?
A) I-III-I-IV B) II-I-IV-111
C) III-IV-1
D) III-IV-1-11 E) IV-IV-11-1
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
TYT/Fen Bilimleri 14. 13. Fiziksel özelliklerindeki farklılıklardan yararlanarak Sodyum klorür Potasyum nitrat Su CI Etil alkol Tahta tozu Demir tozu karışımını bileşenlerine ayırmak için aşağıdaki ayırma teknikleri uygulanmaktadır. 1. Ayrımsal damıtma II. Ayrımsal kristallendirme III. Süzme IV. Miknatıs ile ayırma Buna göre, karışımın bileşenlerine ayrılmasına yöne- lik ayırma teknikleri aşağıda verilen sıralamalardan hangisine göre uygulanmalıdır? A) I-III-I-IV B) II-I-IV-111 C) III-IV-1 D) III-IV-1-11 E) IV-IV-11-1
su
4.
Su, etil alkol ve etere ait sabit sıcaklıkta buhar basıncı değer-
leri verilmiştir.
Madde
Su
Buhar Basınçları (mm-Hg)
760
Etil alkol
820
Eter
910
Buna göre,
/benim hocam
Aynı ortamda eterin kaynamaya başlama sıcaklığı etil
alkolden daha yüksektir.
II. Aynı ortamda buharlaşma hızı en fazla olan sudur.
III. Moleküller arası çekim kuvveti su > etil alkol > eter şeklin-
dedir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız!
D) II ve III
B) ve II
(
C)TVE IT
E) T, I vett
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
su 4. Su, etil alkol ve etere ait sabit sıcaklıkta buhar basıncı değer- leri verilmiştir. Madde Su Buhar Basınçları (mm-Hg) 760 Etil alkol 820 Eter 910 Buna göre, /benim hocam Aynı ortamda eterin kaynamaya başlama sıcaklığı etil alkolden daha yüksektir. II. Aynı ortamda buharlaşma hızı en fazla olan sudur. III. Moleküller arası çekim kuvveti su > etil alkol > eter şeklin- dedir. ifadelerinden hangileri yanlıştır? A) Yalnız! D) II ve III B) ve II ( C)TVE IT E) T, I vett
ik Testi Fen Bilimleri
7
11.
1
Madde Özkütle (g/cm3) Sudaki çözünürlük
K
1.2
Çözünmez
L
1,3
Çözünür
M
0,8
Çözünmez
N
0,3
Çözünür
Tabloda K, L, M ve N katılarının aynı koşullardaki
özkütle ve sudaki çözünürlükleri verilmiştir.
-
ir.
Tablodaki maddelerin tamamı su ile
karıştırılıp oluşan karışım süzgeç kâğıdından
geçirildikten sonra süzgeç kâğıdında kalan
maddeler ve bu kalan maddeleri birbirinden
ayırmak için kullanılabilecek yöntemler hangi
seçenekte doğru verilmiştir?
(dou = 1 g/cm3)
A) K ve M: Su ile karıştırma, flotasyon
(yüzdürme), ardından süzme
B) L ve N: Ayrımsal damitma
C) K ve N: Ayırma hunisi kullanma
D) K ve M: Su ile karıştırma, buharlaştırma
E) L ve M: Özütleme
SINAV
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
ik Testi Fen Bilimleri 7 11. 1 Madde Özkütle (g/cm3) Sudaki çözünürlük K 1.2 Çözünmez L 1,3 Çözünür M 0,8 Çözünmez N 0,3 Çözünür Tabloda K, L, M ve N katılarının aynı koşullardaki özkütle ve sudaki çözünürlükleri verilmiştir. - ir. Tablodaki maddelerin tamamı su ile karıştırılıp oluşan karışım süzgeç kâğıdından geçirildikten sonra süzgeç kâğıdında kalan maddeler ve bu kalan maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılabilecek yöntemler hangi seçenekte doğru verilmiştir? (dou = 1 g/cm3) A) K ve M: Su ile karıştırma, flotasyon (yüzdürme), ardından süzme B) L ve N: Ayrımsal damitma C) K ve N: Ayırma hunisi kullanma D) K ve M: Su ile karıştırma, buharlaştırma E) L ve M: Özütleme SINAV
2. Aşağıdaki çözelti örneklerinden hangisinin çözücü ve
çözünen bileşenlerinin fiziksel hâli yanlış verilmiştir?
Çözelti
Çözücü
Çözünen
Hava
A)
Gaz
Gaz
SIVI
Kati
B)
Şerbet
Sivi
Gaz
C)
Gazoz
Gaz
Kati
Duman
Kati
Kati
E)
sayar altın
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
2. Aşağıdaki çözelti örneklerinden hangisinin çözücü ve çözünen bileşenlerinin fiziksel hâli yanlış verilmiştir? Çözelti Çözücü Çözünen Hava A) Gaz Gaz SIVI Kati B) Şerbet Sivi Gaz C) Gazoz Gaz Kati Duman Kati Kati E) sayar altın
9.
&
Saf X, Y ve Z maddeleri kullanılarak laboratuvarda
bazı deneyler yapılmıştır.
I. Deney:
- Süzme
X
z
+
karışımı Yöntemi
maddesi maddesi
ss
II. Deney:
Y - Z Ayırma Y
Z
karışımı Hunisi
maddesi maddesi
Yöntemi
sos
Bu yapılan deneyler sonucunda X, Y ve Z mad-
deleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine
ulaşılamaz?
+
B
A) X maddesi Z içinde çözünmez.
B) Y ve Z maddelerinin kaynama noktaları farklıdır.
C) Y ve Z maddelerinin özkütleleri birbirinden fark-
lıdır.
D) Süzme ile ayrılan karışımda süzgeç kâğıdında
kalan madde X'tir.
E) Y ve Z maddelerinin tanecik yapıları farklıdır.
Diğer sayfaya geçiniz.
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
9. & Saf X, Y ve Z maddeleri kullanılarak laboratuvarda bazı deneyler yapılmıştır. I. Deney: - Süzme X z + karışımı Yöntemi maddesi maddesi ss II. Deney: Y - Z Ayırma Y Z karışımı Hunisi maddesi maddesi Yöntemi sos Bu yapılan deneyler sonucunda X, Y ve Z mad- deleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? + B A) X maddesi Z içinde çözünmez. B) Y ve Z maddelerinin kaynama noktaları farklıdır. C) Y ve Z maddelerinin özkütleleri birbirinden fark- lıdır. D) Süzme ile ayrılan karışımda süzgeç kâğıdında kalan madde X'tir. E) Y ve Z maddelerinin tanecik yapıları farklıdır. Diğer sayfaya geçiniz.
7.
Karışım sinifi
Ayırma yöntemi
Diyaliz
5.
Kolloid
1.
Süzme
II.
Süspansiyon
Çözelti
Ayrımsal damıtma
III.
Yukarıdaki tabloda verilen karışım siniflarını
ayırmak için kullanılan yöntemlerden hangileri
doğru olabilir?
B) Inel
C) I ve III
A) Yalnız II
E) I, II ve III
D) Il ve III
e
C
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
7. Karışım sinifi Ayırma yöntemi Diyaliz 5. Kolloid 1. Süzme II. Süspansiyon Çözelti Ayrımsal damıtma III. Yukarıdaki tabloda verilen karışım siniflarını ayırmak için kullanılan yöntemlerden hangileri doğru olabilir? B) Inel C) I ve III A) Yalnız II E) I, II ve III D) Il ve III e C
els
Yayinlan
.....
13. Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına
almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya
da maddelerden oluşan karışımlardır.
Yapılan bir deneyde pestisit içeren su örneğine bir mikro
pestisit sudan hekzan damlasına geçiyor.
Yapılan bu işlemle ilgili,
1. Özütlemedir.
ile bir darnla hekzan darnlatılıyor. Bir süre sonra
şiringa
1. Bileşenlerin yoğunluklarının farklı olması esasına da-
yanır.
Il Pestisit, su içinde hekzana göre daha çok çözün-
müştür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) I ve II
C) Ive III
D) II ve III
Blomb with
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
els Yayinlan ..... 13. Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlardır. Yapılan bir deneyde pestisit içeren su örneğine bir mikro pestisit sudan hekzan damlasına geçiyor. Yapılan bu işlemle ilgili, 1. Özütlemedir. ile bir darnla hekzan darnlatılıyor. Bir süre sonra şiringa 1. Bileşenlerin yoğunluklarının farklı olması esasına da- yanır. Il Pestisit, su içinde hekzana göre daha çok çözün- müştür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II C) Ive III D) II ve III Blomb with E) I, II ve III
Temel Yeterlilik Testi
13. Aşağıdaki karışımlardan hangisini oluşturan bileşenlerin
fiziksel hâlleri karşısında yanlış verilmiştir?
Karışım
Çözücü
Çözünen
A)
Sirke
SIVI
Sivi
Gazoz
Gaz
B
Sivi
C)
Lehim
Kati
Kati
D)
Nerall hava
Gaz
Gaz
E)
Doğal gaz
Gaz
Gaz
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Temel Yeterlilik Testi 13. Aşağıdaki karışımlardan hangisini oluşturan bileşenlerin fiziksel hâlleri karşısında yanlış verilmiştir? Karışım Çözücü Çözünen A) Sirke SIVI Sivi Gazoz Gaz B Sivi C) Lehim Kati Kati D) Nerall hava Gaz Gaz E) Doğal gaz Gaz Gaz
11.
11
r
sinda
12.
Y(s)
C
eri-
X(k)
X(k)
X(k)
Y(s)
Yukarıdaki şekilde X - Y karışımını ayırma yöntemi gös.
terilmiştir.
Buna göre,
KONDISYONSERİSİ
I.
Nescafe, su
II. Ihlamur, su
III. Zeytin posası, zeytinyağı
karışımlarından hangileri bu yöntem kullanılarak
ayrılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız
C) Yalnız III
DL volt
E) I, II vel
72
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
11. 11 r sinda 12. Y(s) C eri- X(k) X(k) X(k) Y(s) Yukarıdaki şekilde X - Y karışımını ayırma yöntemi gös. terilmiştir. Buna göre, KONDISYONSERİSİ I. Nescafe, su II. Ihlamur, su III. Zeytin posası, zeytinyağı karışımlarından hangileri bu yöntem kullanılarak ayrılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız C) Yalnız III DL volt E) I, II vel 72
SIVI
A) SOT
B) Granit
C) Sirke
D) Boya
E) Ayran
Yukandaki tabloda ve
hangisinin dağılan ya
A)!
B) II
S 13)
Aşağıda çözücü ve çözünenin fiziksel hallerine göre karşım-
lar verilmiştir.
Buna göre verilenlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
320 gram suda 80 g
zırlanan çözeltinin
A) 30
B) 28
Çözücü
Çözünen
A)
SIVE
SIVI
Kanşım
Kolonya
Pirinç
Amonyaklı su
201
B)
Kati
Kati
Kütlece % 28'lik 250
su bulunur?
C)
SIVI
Gaz
B) 140
A) 70
D)
SIVI
Mayonez
SIVI
E)
Gaz
Gaz
Doğalgaz
24
Kütlece % 2410 350
ta 50 mL su ilave ed
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
SIVI A) SOT B) Granit C) Sirke D) Boya E) Ayran Yukandaki tabloda ve hangisinin dağılan ya A)! B) II S 13) Aşağıda çözücü ve çözünenin fiziksel hallerine göre karşım- lar verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 320 gram suda 80 g zırlanan çözeltinin A) 30 B) 28 Çözücü Çözünen A) SIVE SIVI Kanşım Kolonya Pirinç Amonyaklı su 201 B) Kati Kati Kütlece % 28'lik 250 su bulunur? C) SIVI Gaz B) 140 A) 70 D) SIVI Mayonez SIVI E) Gaz Gaz Doğalgaz 24 Kütlece % 2410 350 ta 50 mL su ilave ed
mların Ayrılması
heterogen
Emülsiyon olduğu bilinen bir maddeyi
OR
bileşenlerine ayırmak için;
1. Ayırma hunisi kullanma
II. Çözme - süzme
III. Ayrımsal damıtma
Slul-siu
işlemlerinden hangileri tek başına uy-
homol
gulanabilir?
(A) Yalnız!
B) I ve II
leer ve III
D)#'ve III
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
mların Ayrılması heterogen Emülsiyon olduğu bilinen bir maddeyi OR bileşenlerine ayırmak için; 1. Ayırma hunisi kullanma II. Çözme - süzme III. Ayrımsal damıtma Slul-siu işlemlerinden hangileri tek başına uy- homol gulanabilir? (A) Yalnız! B) I ve II leer ve III D)#'ve III E) I, II ve III
8.
1. Su - Nişasta: Süspansiyon
II. Karabiber - Tuz: Adi karışım
2111. Etil alkol - Asetik asit: Emülsiyon
Yukarıda verilen karışımlardan hangilerinin türü doğru
verilmiştir?
A) Yalnız 1
B) I ve
C) I ve III
YDIN YAYINLARI
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
8. 1. Su - Nişasta: Süspansiyon II. Karabiber - Tuz: Adi karışım 2111. Etil alkol - Asetik asit: Emülsiyon Yukarıda verilen karışımlardan hangilerinin türü doğru verilmiştir? A) Yalnız 1 B) I ve C) I ve III YDIN YAYINLARI D) II ve III E) I, II ve III
B.
B
B
FEN BİLİMLERİ TESTI
8.
X
Tanecik boyutu
Hal değişim sicaklig
Yoğunluk
Çözünürlük
Yukanda karışımlan ayırma işlemlerinde kullanılan
bazı fiziksel özellikler X, Y. Z ve T harfleri ile sem-
bolize edilerek verilmiştir.
Buna göre;
Söğüt ağacından salisilik asit elde edilmesi y
Metal cevherlerinin zenginleştirilmesi
Kanın diyaliz makinesinde temizlenmesi
Petrolden uçak yakıtı elde edilmesi
ayırma işlemlerinde kullanılacak fiziksel özel-
likler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
A) ZIT
) XYY
C)
B) OO
xo D)
Joog
X
D) TIZXlY
N
EX
Z
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
B. B B FEN BİLİMLERİ TESTI 8. X Tanecik boyutu Hal değişim sicaklig Yoğunluk Çözünürlük Yukanda karışımlan ayırma işlemlerinde kullanılan bazı fiziksel özellikler X, Y. Z ve T harfleri ile sem- bolize edilerek verilmiştir. Buna göre; Söğüt ağacından salisilik asit elde edilmesi y Metal cevherlerinin zenginleştirilmesi Kanın diyaliz makinesinde temizlenmesi Petrolden uçak yakıtı elde edilmesi ayırma işlemlerinde kullanılacak fiziksel özel- likler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) ZIT ) XYY C) B) OO xo D) Joog X D) TIZXlY N EX Z
Aşağıda verilen tepkimeler ve türleri ile ilgili ifadeler-
den hangisi yanlıştır?
Türü
Analiz
Çökelme
Tepkime
A) N2 + 3H2 - 2NH3
B) Ag+(suda) + Cr(suda) -- AgCl(k)
C) 2NH3 + 3/202 - N2 + 3H2O
D) Ni(k) + 4CO(g) - Ni(CO) (9)
E) HCI + NaOH - NaCl + H2O
+
Yanma
Sentez
Asit-baz
+
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Aşağıda verilen tepkimeler ve türleri ile ilgili ifadeler- den hangisi yanlıştır? Türü Analiz Çökelme Tepkime A) N2 + 3H2 - 2NH3 B) Ag+(suda) + Cr(suda) -- AgCl(k) C) 2NH3 + 3/202 - N2 + 3H2O D) Ni(k) + 4CO(g) - Ni(CO) (9) E) HCI + NaOH - NaCl + H2O + Yanma Sentez Asit-baz +
6.
Aşağıdaki tabloda bazı karışımlar ve bu karışımları ayırma
yöntemleri verilmiştir.
Karışım
X-su
X-Y
Ayırma yöntemi
Ayrımsal damıtmak
Ayırma hunisi ile
Süzme
Y-Z
X
siu
Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X ve Y sividir.
+
B) Y suda çözülmez.
C) Z bir katıdır.
D) X ye Y süzülerek ayrılabilir
E) X ve Z çözelti oluşturursa damıtma ile ayrılır.
2
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
6. Aşağıdaki tabloda bazı karışımlar ve bu karışımları ayırma yöntemleri verilmiştir. Karışım X-su X-Y Ayırma yöntemi Ayrımsal damıtmak Ayırma hunisi ile Süzme Y-Z X siu Buna göre, aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X ve Y sividir. + B) Y suda çözülmez. C) Z bir katıdır. D) X ye Y süzülerek ayrılabilir E) X ve Z çözelti oluşturursa damıtma ile ayrılır. 2
12
10. Karışımların ayrılması sırasında kullanılan ayırma yöntem-
lerinde yararlanılan ayırt edici özellikler aşağıda verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıstır?
Ayırma Yöntemi
A) Yüzdürme
Ayırt Edici Özellik
Özkütle farkı
Çözünürlük farki
B) Damitma
Tanecik boyutu farkı
C) Süzme
Çözünürlük farki
D) Kristallendirme
E) Özütleme
Çözünürlük farkı
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
12 10. Karışımların ayrılması sırasında kullanılan ayırma yöntem- lerinde yararlanılan ayırt edici özellikler aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıstır? Ayırma Yöntemi A) Yüzdürme Ayırt Edici Özellik Özkütle farkı Çözünürlük farki B) Damitma Tanecik boyutu farkı C) Süzme Çözünürlük farki D) Kristallendirme E) Özütleme Çözünürlük farkı