Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri Soruları

12. Aşağıdaki örneklerden hangisi için verilen ayırma
yöntemi yanlıştır?
Örnek
Ayırma Yöntemi
Ayrımsal damıtma
A)
Ayırma hunisi
Maden suyundan saf su
eldesi
Mazot - su karışımından
mazot eldesi
Cevherlerin zenginleşti
rilmesi
Flotasyon
(yüzdürme)
Ekstraksiyon
D) Şeker pancarından şeker
eldesi
EY Tuz ve şeker içeren sulu
çözeltiden şeker eldesi
Ayrımsal
kristallendirme
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
12. Aşağıdaki örneklerden hangisi için verilen ayırma yöntemi yanlıştır? Örnek Ayırma Yöntemi Ayrımsal damıtma A) Ayırma hunisi Maden suyundan saf su eldesi Mazot - su karışımından mazot eldesi Cevherlerin zenginleşti rilmesi Flotasyon (yüzdürme) Ekstraksiyon D) Şeker pancarından şeker eldesi EY Tuz ve şeker içeren sulu çözeltiden şeker eldesi Ayrımsal kristallendirme
9. Bitkisel çaylar suya atıldığında, suda çözünen kısımları su-
ya geçerek çaya renk verir. Böylece çay demlenmiş olur.
r
Buna göre, çayın demlenmesi ile ilgili,
1. Poşet çayın demlenmesinde özütleme yönteminden ya-
rarlanılır.
II. Çay yapraklarındaki maddelerin sudaki çözünürlükleri
farklıdır.
X
III. Poşet çayda suya renk veren maddelerin kaynama nok-
tası suyun kaynama noktasından küçüktür.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
ar-
C) I ve II
B) Yalnız 11
E) I, II ve III
A) Yalnız
D) II ve III
III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
9. Bitkisel çaylar suya atıldığında, suda çözünen kısımları su- ya geçerek çaya renk verir. Böylece çay demlenmiş olur. r Buna göre, çayın demlenmesi ile ilgili, 1. Poşet çayın demlenmesinde özütleme yönteminden ya- rarlanılır. II. Çay yapraklarındaki maddelerin sudaki çözünürlükleri farklıdır. X III. Poşet çayda suya renk veren maddelerin kaynama nok- tası suyun kaynama noktasından küçüktür. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? ar- C) I ve II B) Yalnız 11 E) I, II ve III A) Yalnız D) II ve III III
12. Aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ho-
mojen karışımları ayırmada kullanılabilir?
A) Dekantasyon
B) Ekstraksiyon
C) Flotasyon
D) Çöktürme
E) Ayrımsal kristallendirme
TYT / FEN BİLİMLERİ
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
12. Aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisi ho- mojen karışımları ayırmada kullanılabilir? A) Dekantasyon B) Ekstraksiyon C) Flotasyon D) Çöktürme E) Ayrımsal kristallendirme TYT / FEN BİLİMLERİ
si yan-
11.pl. K, Cro: Potasyum kromat
* K,C,02: Potasyum okzalat
e
III. KMnO, : Potasyum manganat
- 7
T
Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangilerini
adlandırmasi yanlıstır?
mağı
A) Yalnız
B) Yalnız 11
/berimhocam
C) Yalnız III
E) II ve III
D) I ve II
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
si yan- 11.pl. K, Cro: Potasyum kromat * K,C,02: Potasyum okzalat e III. KMnO, : Potasyum manganat - 7 T Yukarıda formülleri verilen bileşiklerden hangilerini adlandırmasi yanlıstır? mağı A) Yalnız B) Yalnız 11 /berimhocam C) Yalnız III E) II ve III D) I ve II
8.
Kum, demir tozu, etil alkol karışımındaki maddeleri bir-
birinden ayırmak için,
1. Süzme
II. Kurutma
III. Miknatıslama
işlemlerinden hangileri, hangi sıra ile uygulanmalıdır?
A) Önce I, sonra II
B) Önce II, sonral
C) Önce I, sonra Il ve daha sonra III
D) Önce II, sonra III
E) Önce III, sonra II
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
8. Kum, demir tozu, etil alkol karışımındaki maddeleri bir- birinden ayırmak için, 1. Süzme II. Kurutma III. Miknatıslama işlemlerinden hangileri, hangi sıra ile uygulanmalıdır? A) Önce I, sonra II B) Önce II, sonral C) Önce I, sonra Il ve daha sonra III D) Önce II, sonra III E) Önce III, sonra II
A) Siviyi yükseltinin daha az oldugu bir ortama
götürmek
B)
Siviyi dış basıncın daha az olduğu bir ortama
götürmek
C)
Sivi miktarını artırmak
D) Siviyi yükseltinin daha fazla olduğu bir ortama
götürmek
Buna g
E)
Sıvı içerisinde bir miktar şeker çözerek doymamış
çözeltisini hazırlamak
III.
IV.
etkiles
A) I VE
12. Belirli bir miktar zeytinyağı ile bir miktar saf su
karıştırılmıştır.
Bu karışımla ilgili,
1. Oluşan karışım, emülsiyon olarak siniflandırılır
.
II. Ayırma hunisi kullanılarak bileşenlerine
ayrıştırılabilir.
III. Kimyasal değişim gözlenir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve II
cioba
III
E) I, II ve III
UcDört 36
Besl
Uc
Bes
a
*
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
A) Siviyi yükseltinin daha az oldugu bir ortama götürmek B) Siviyi dış basıncın daha az olduğu bir ortama götürmek C) Sivi miktarını artırmak D) Siviyi yükseltinin daha fazla olduğu bir ortama götürmek Buna g E) Sıvı içerisinde bir miktar şeker çözerek doymamış çözeltisini hazırlamak III. IV. etkiles A) I VE 12. Belirli bir miktar zeytinyağı ile bir miktar saf su karıştırılmıştır. Bu karışımla ilgili, 1. Oluşan karışım, emülsiyon olarak siniflandırılır . II. Ayırma hunisi kullanılarak bileşenlerine ayrıştırılabilir. III. Kimyasal değişim gözlenir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II cioba III E) I, II ve III UcDört 36 Besl Uc Bes a *
ÇAP / TYT
6.
1. Zeytinyağı-su
2. Çamurlu su
3. Mayonez
4. Renkli cam
Yukarıdaki heterojen karışımlardan;
I. kolloid
II. emülsiyon
olmayanlar aşağıdakilerin hangisinde eksiksiz ve
hatasız olarak belirtilmiştir?
1
II
1 ve 2
2 ve 4
A)
B)
2
2
1 ve 2
3 ve 4
C)
D)
3
1 ve 4
E)
1 ve 3
2 ve 3
mayonet
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
ÇAP / TYT 6. 1. Zeytinyağı-su 2. Çamurlu su 3. Mayonez 4. Renkli cam Yukarıdaki heterojen karışımlardan; I. kolloid II. emülsiyon olmayanlar aşağıdakilerin hangisinde eksiksiz ve hatasız olarak belirtilmiştir? 1 II 1 ve 2 2 ve 4 A) B) 2 2 1 ve 2 3 ve 4 C) D) 3 1 ve 4 E) 1 ve 3 2 ve 3 mayonet
2.
X SIVISI
Y SIVISI
Musluk
Musluk
A
B
Şekildeki A ve B kaplarına eşit hacimde X ve Y Siviları
konuluyor ve kapların özdeş olan muslukları aynı anda
tamamen açılıyor.
X Sivisinin viskozitesi Y SIVIsinin viskozitesinden
küçük olduğuna göre,
I. X Sivisinin kaptan boşalma süresi Y Sivisina göre
daha fazladır.
II. A kabi isitilırsa siviların kaptan boşalma süreleri
eşitlenebilir.
III. X ve Y Sivilari aynı sıcaklıkta ise Y sivisinin mole-
küller arası çekim kuvveti daha fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III C) I ve 11
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
2. X SIVISI Y SIVISI Musluk Musluk A B Şekildeki A ve B kaplarına eşit hacimde X ve Y Siviları konuluyor ve kapların özdeş olan muslukları aynı anda tamamen açılıyor. X Sivisinin viskozitesi Y SIVIsinin viskozitesinden küçük olduğuna göre, I. X Sivisinin kaptan boşalma süresi Y Sivisina göre daha fazladır. II. A kabi isitilırsa siviların kaptan boşalma süreleri eşitlenebilir. III. X ve Y Sivilari aynı sıcaklıkta ise Y sivisinin mole- küller arası çekim kuvveti daha fazladır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve 11 D) II ve III E) I, II ve III
ÇÖZELTİLER 1
21. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisi
yanlıştır?
Madde
Karışım Türü
isinde
Koloit
A) Sabun köpüğü
agilan Dagitian
shi
asiliwa
Gare
B) Deodorant
Aerosol
C) Mayonez
Emülsiyon
sirosit
hafi
D) Ayran
Süspansiyon
E) Jöle
Emülsiyon
:
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
ÇÖZELTİLER 1 21. Aşağıda verilen karışım örneklerinden hangisi yanlıştır? Madde Karışım Türü isinde Koloit A) Sabun köpüğü agilan Dagitian shi asiliwa Gare B) Deodorant Aerosol C) Mayonez Emülsiyon sirosit hafi D) Ayran Süspansiyon E) Jöle Emülsiyon :
25. iri çakıl taşları, kum taneleri ve toz halindeki yomok
tuzundan oluşan bir karışım verilmiştir
Bu karışımdaki maddeleri birbirinden ayırmak
için,
I suyla karıştırma,
II. eleme,
III buharlaştırma,
IV. süzme
işlemleri hangi sırada uygulanmalıdır?
A) II, I, III, IV B) , LVht, tv, TIT
Gitt, tv, #, + L , I, ,
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
25. iri çakıl taşları, kum taneleri ve toz halindeki yomok tuzundan oluşan bir karışım verilmiştir Bu karışımdaki maddeleri birbirinden ayırmak için, I suyla karıştırma, II. eleme, III buharlaştırma, IV. süzme işlemleri hangi sırada uygulanmalıdır? A) II, I, III, IV B) , LVht, tv, TIT Gitt, tv, #, + L , I, ,
TYT/Fen Bilimleri
S45
3. İki karışımdan birinin çözelti, diğerinin emülsiyon oldu-
ğu bilinmektedir. Çözeltideki bileşenlerden biri tuzdur ve
emülsiyondaki bileşenlerin yoğunlukları farklıdır.
Buna göre, karışımlar ve karışımların bileşenlerine
ayrılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?
A) Çözeltinin kaynama noktası, saf çözücününkinden
yüksektir.
B) Çözeltide dağılan maddenin tanecik boyutu 1 nm
den küçüktür.
agrimsal doritma
Çözelti, bileşenlerine basit damıtma tekniği ile ayrılır.
D) Emülsiyonda, bileşenlerden biri yüzdürme tekniği ile
karışımdan ayrılır.
E) Emülsiyonda, bileşenler arasında faz ayrımı oluşur.
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
TYT/Fen Bilimleri S45 3. İki karışımdan birinin çözelti, diğerinin emülsiyon oldu- ğu bilinmektedir. Çözeltideki bileşenlerden biri tuzdur ve emülsiyondaki bileşenlerin yoğunlukları farklıdır. Buna göre, karışımlar ve karışımların bileşenlerine ayrılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yan- lıştır? A) Çözeltinin kaynama noktası, saf çözücününkinden yüksektir. B) Çözeltide dağılan maddenin tanecik boyutu 1 nm den küçüktür. agrimsal doritma Çözelti, bileşenlerine basit damıtma tekniği ile ayrılır. D) Emülsiyonda, bileşenlerden biri yüzdürme tekniği ile karışımdan ayrılır. E) Emülsiyonda, bileşenler arasında faz ayrımı oluşur.
2. Karışımlar ile ilgili,
1. Dağılan fazın tanecik boyutu 1 nm - 1000 nm
arasında olursa kolloit adını alır.
11. H,09) -H,Om heterojen karışıma örnektir,
(K)
III. Havanın (N, - O2) içinde çözücü Ngazıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(1 nm 10-ºm'dir.)
A) Yalnız 1 By I ye fll C) Yalnız II
D) II ve III E) I ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
2. Karışımlar ile ilgili, 1. Dağılan fazın tanecik boyutu 1 nm - 1000 nm arasında olursa kolloit adını alır. 11. H,09) -H,Om heterojen karışıma örnektir, (K) III. Havanın (N, - O2) içinde çözücü Ngazıdır. yargılarından hangileri doğrudur? (1 nm 10-ºm'dir.) A) Yalnız 1 By I ye fll C) Yalnız II D) II ve III E) I ve III
6.
Yöntem
Dekantasyon
Karışım
1. Sudan daha yoğun ve
V suda çözünmeyen katilar.
Yoğunluğu sudan az olan
katılar.
III.
Sivida kolloidal halde
bulunan parçalar.
II.
Ayrımsal
damitma
Koagulasyon
Yukarıdaki karşımları bileşenlerine ayırmak için kulla-
nilan yöntemlerden hangileri doğru verilmiştir?
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve II
A) Yalnız !
☺
5) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
6. Yöntem Dekantasyon Karışım 1. Sudan daha yoğun ve V suda çözünmeyen katilar. Yoğunluğu sudan az olan katılar. III. Sivida kolloidal halde bulunan parçalar. II. Ayrımsal damitma Koagulasyon Yukarıdaki karşımları bileşenlerine ayırmak için kulla- nilan yöntemlerden hangileri doğru verilmiştir? B) I ve II C) I ve III D) II ve II A) Yalnız ! ☺ 5) I, II ve III
Karışım
Ayırma Yöntemi
1. Şekerli su
Damitma
Du Benzin - su
-Yoğunluk farkı
III. Kum - su
Süzme
IV. Tuzlu su
Ayrımsal damıtma
Buğday nohut
V.
Eleme
karışımı
Tabloda verilen karışımları ayırma yöntemlerinden hangisi
yanlış verilmiştir?
C) III
B) II
D) IV
E)V
AI
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Karışım Ayırma Yöntemi 1. Şekerli su Damitma Du Benzin - su -Yoğunluk farkı III. Kum - su Süzme IV. Tuzlu su Ayrımsal damıtma Buğday nohut V. Eleme karışımı Tabloda verilen karışımları ayırma yöntemlerinden hangisi yanlış verilmiştir? C) III B) II D) IV E)V AI
16. Tarladan toplanan zeytin için fabrikada aşağı-
daki yöntemler uygulanmıştır.
- Hareketli bant üzerinden geçirilmiş ve
zeytinler ayıklanmıştır.
Zeytin preslenmiş ve posası yağından ak-
tarma işlemi ile alınmıştır.
- Posa, hekzan sivisina atılmış ve ekstraksi-
yon işlemi uygulanmıştır.
Buna göre işlemler sırasında;
1. Tanecik boyutu farkı
II. Yoğunluk farkı
III. Çözünürlük farkı
IV. Kaynama noktası farkı
özelliklerinden hangileri kullanılmıştır?
A) I ve II
B) T ve III
C) Il ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
16. Tarladan toplanan zeytin için fabrikada aşağı- daki yöntemler uygulanmıştır. - Hareketli bant üzerinden geçirilmiş ve zeytinler ayıklanmıştır. Zeytin preslenmiş ve posası yağından ak- tarma işlemi ile alınmıştır. - Posa, hekzan sivisina atılmış ve ekstraksi- yon işlemi uygulanmıştır. Buna göre işlemler sırasında; 1. Tanecik boyutu farkı II. Yoğunluk farkı III. Çözünürlük farkı IV. Kaynama noktası farkı özelliklerinden hangileri kullanılmıştır? A) I ve II B) T ve III C) Il ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV
9.
• X-Y karışımı, süzme yöntemiyle ayrış-
tırılabilir.
• X-Z karışımı, ayrımsal damıtma yönte-
miyle ayrıştırılabilir fakat ayırma hunisiy-
le ayrıştırılamaz.
Buna göre X, Y ve z maddeleri ve ka-
rışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) X ve Z SIVI, Y katı maddedir.
B) X polar ise Z apolardır.
C) X su, z alkol ise karışımın oluşmasın-
da dipol - dipol etkileşimler ve hidrojen
bağları gözlenir.
-
D) Y'nin tanecikleri arasındaki etkileşim
kuvveti, X - Y arasındaki etkileşimden
çok büyüktür.
E) X - Y karışımı süspansiyon, X - Z kari-
şımı çözeltidir.
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
9. • X-Y karışımı, süzme yöntemiyle ayrış- tırılabilir. • X-Z karışımı, ayrımsal damıtma yönte- miyle ayrıştırılabilir fakat ayırma hunisiy- le ayrıştırılamaz. Buna göre X, Y ve z maddeleri ve ka- rışımlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) X ve Z SIVI, Y katı maddedir. B) X polar ise Z apolardır. C) X su, z alkol ise karışımın oluşmasın- da dipol - dipol etkileşimler ve hidrojen bağları gözlenir. - D) Y'nin tanecikleri arasındaki etkileşim kuvveti, X - Y arasındaki etkileşimden çok büyüktür. E) X - Y karışımı süspansiyon, X - Z kari- şımı çözeltidir.