Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri Soruları

13. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili bilgiler şöyledir:
X: HCl(suda) ile tepkime verebilirken NaOH(suda) ile
tepkime veremiyor.
Y: Kaynama noktası farkıyla bileşenlerine ayrışıyor.
Z: Sivisi elektrik akımını iletiyor.
Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
Y
z
X
AX Ca
B) Ca(OH)2
C) Fe
NaCl
Cu
C2H5OH (suda)
NaCl(suda)
CoH1206(suda)
KCl (suda)
KNO3(suda)
Au
ox
Fe
NaOH
Cu
HCI
3D YAYINLARI
6
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
13. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili bilgiler şöyledir: X: HCl(suda) ile tepkime verebilirken NaOH(suda) ile tepkime veremiyor. Y: Kaynama noktası farkıyla bileşenlerine ayrışıyor. Z: Sivisi elektrik akımını iletiyor. Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Y z X AX Ca B) Ca(OH)2 C) Fe NaCl Cu C2H5OH (suda) NaCl(suda) CoH1206(suda) KCl (suda) KNO3(suda) Au ox Fe NaOH Cu HCI 3D YAYINLARI 6
Test
KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEML
9
14
3.
Tuz
Karabiber
Teri
Şeker
Kum
Tanecik boyutu birbirleri ile aynı olan yukarıdaki madde-
lerle öğrenci Hayri eşit miktarlarda alarak üç çeşit karışım
a kabi
hazırlamıştır.
I. karışım
alnız lll
Tuz + karabiber
II. karışım
Is
Tuz + şeker
III. karışım
Şeker+kum
Xtv
ile a
Hayri'nin hazırladığı bu adi karışımları ayırmak için aşa-
qidaki yöntemlerden hangisini kullanması en uygun-
Top
dur?
1.
II.
I. karışım
II. karışım
III. karışım
A) Statik
Suda çözme
III
elektriklenme
ayrımsal
kristallendirme
Suda çözme,
süzme basit
damitma
y
ekte
B)
Suda çözme
Basit damıtma
Statik
elektriklenme
C)
Basit damıtma
Suda çözme
ile statik
elektriklenme
Suda çözme
ile ayrımsal
kristallendirme
Basit damıtma
Dy Basit damıtma Suda çözme
ile ayrımsal
kristallendirme
Ayrımsal damıtma
Ayırma hunisi
E) Statik
elektriklenme
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Test KARIŞIMLARI AYIRMA YÖNTEML 9 14 3. Tuz Karabiber Teri Şeker Kum Tanecik boyutu birbirleri ile aynı olan yukarıdaki madde- lerle öğrenci Hayri eşit miktarlarda alarak üç çeşit karışım a kabi hazırlamıştır. I. karışım alnız lll Tuz + karabiber II. karışım Is Tuz + şeker III. karışım Şeker+kum Xtv ile a Hayri'nin hazırladığı bu adi karışımları ayırmak için aşa- qidaki yöntemlerden hangisini kullanması en uygun- Top dur? 1. II. I. karışım II. karışım III. karışım A) Statik Suda çözme III elektriklenme ayrımsal kristallendirme Suda çözme, süzme basit damitma y ekte B) Suda çözme Basit damıtma Statik elektriklenme C) Basit damıtma Suda çözme ile statik elektriklenme Suda çözme ile ayrımsal kristallendirme Basit damıtma Dy Basit damıtma Suda çözme ile ayrımsal kristallendirme Ayrımsal damıtma Ayırma hunisi E) Statik elektriklenme
9.
Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin ayırma
yöntemi yanlıştır?
12. Ay
ols
Karışım
Çelik
Yağ - Su
Kum - Çakil
Su Alkol
Tuz - Şeker
A)
B)
C)
D)
E)
Ayırma Yöntemi
Miknatıs ile ayırma
Ayırma hunisi
Eleme +
Ayrımsal damıtma
Ayrımsal kristallendirme
+
t
IBA YAYINLARI
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
9. Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin ayırma yöntemi yanlıştır? 12. Ay ols Karışım Çelik Yağ - Su Kum - Çakil Su Alkol Tuz - Şeker A) B) C) D) E) Ayırma Yöntemi Miknatıs ile ayırma Ayırma hunisi Eleme + Ayrımsal damıtma Ayrımsal kristallendirme + t IBA YAYINLARI
zünü
3.
Gazoz
• Lehim
• Hava
Yukarıda verilen maddeler ile ilgili;
.O no
1. Üçü de homojendir.
dsboven
II
. Sadece gazoz çözeltisinde çözücü ve çözünenin fi-
ziksel halleri farklıdır.
III. Üçü de elektrik akımını iletir.
yargılarından hangileri doğrudur?
liny
A) Yalnız!
B) Yalnız II C) I ve II
lo
D) II ve III
E) I, II ve III
SY
al
120
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
zünü 3. Gazoz • Lehim • Hava Yukarıda verilen maddeler ile ilgili; .O no 1. Üçü de homojendir. dsboven II . Sadece gazoz çözeltisinde çözücü ve çözünenin fi- ziksel halleri farklıdır. III. Üçü de elektrik akımını iletir. yargılarından hangileri doğrudur? liny A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II lo D) II ve III E) I, II ve III SY al 120
11. X, Y ve Z sıvıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
X, ayırma hunisi ile tüm bileşenlerine ayrıştırılabiliyor.
Y, ayrıştırıldığında iki farklı madde elde ediliyor.
Z, ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılıyor.
Buna göre,
1. X, birbirine karışmayan yoğunlukları farklı sıvılardan
oluşmuştur.
II. Y bir karışımdır
.
III. Z en fazla iki farklı sividan oluşur.
gargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
KA) Yalnız
B) Yalnız 11
D) I ve III
E) I, II ve III
C) I vell
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
11. X, Y ve Z sıvıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. X, ayırma hunisi ile tüm bileşenlerine ayrıştırılabiliyor. Y, ayrıştırıldığında iki farklı madde elde ediliyor. Z, ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılıyor. Buna göre, 1. X, birbirine karışmayan yoğunlukları farklı sıvılardan oluşmuştur. II. Y bir karışımdır . III. Z en fazla iki farklı sividan oluşur. gargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? KA) Yalnız B) Yalnız 11 D) I ve III E) I, II ve III C) I vell
A
A
A
ör-
13. Etil alkol ve sudan oluşan bir karışım aşağıdaki ayrımsal
damitma düzeneğinde ayrılıyor.
Termometre
Su çıkışi
Cam
parçaları
Damitma
kolonu
(fraksiyon)
Toplama
kabi
Destilat
Su
girişi
Damitma
balonu
Etil alkol
+
Su
aşa-
Buna göre,
1. Ayırma işlemi çözünürlük farkından yararlanılarak
gerçekleştirilmiştir.
II. Ayırma işlemi sonunda bileşenler %100 saflıkta bir-
birinden ayrılmıştır.
III. Etil alkol ve su bileşiğinin kendi molekülleri arasında
yoğun fazda aynı tür etkileşimler bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalniz !
B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
dir.
zla-
14. Aşağıdaki polimerlerden hangisinin kullanım alanı
yanlış verilmiştir?
Polimer
A) Polistiren (PS)
Kullanım Alanı
Yumurta ve meyve
ambalajlari
Elektrik kablolarının
en
B) Polivinil klorür (PVC)
vert
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
A A A ör- 13. Etil alkol ve sudan oluşan bir karışım aşağıdaki ayrımsal damitma düzeneğinde ayrılıyor. Termometre Su çıkışi Cam parçaları Damitma kolonu (fraksiyon) Toplama kabi Destilat Su girişi Damitma balonu Etil alkol + Su aşa- Buna göre, 1. Ayırma işlemi çözünürlük farkından yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. II. Ayırma işlemi sonunda bileşenler %100 saflıkta bir- birinden ayrılmıştır. III. Etil alkol ve su bileşiğinin kendi molekülleri arasında yoğun fazda aynı tür etkileşimler bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalniz ! B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III dir. zla- 14. Aşağıdaki polimerlerden hangisinin kullanım alanı yanlış verilmiştir? Polimer A) Polistiren (PS) Kullanım Alanı Yumurta ve meyve ambalajlari Elektrik kablolarının en B) Polivinil klorür (PVC) vert
Sal diddoeler - Aul karışım
E) Zeytin
1.
Asit
Suda iyon
11. Tuz
Buna gc
sulu çöz
III. Civa
IV. Kum
Aj NaC
Yukarıda verilen maddelerden hangileri su ile karıştı-
rılırsa çözelti oluşmaz?
A) I ve II.
B) I ve III. C) Il ve Il
D) Il ve IV. E) I, II ve IV
Elif DUMAN
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Sal diddoeler - Aul karışım E) Zeytin 1. Asit Suda iyon 11. Tuz Buna gc sulu çöz III. Civa IV. Kum Aj NaC Yukarıda verilen maddelerden hangileri su ile karıştı- rılırsa çözelti oluşmaz? A) I ve II. B) I ve III. C) Il ve Il D) Il ve IV. E) I, II ve IV Elif DUMAN
A
A
A
TYT
10. Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği ile sorulan
soruyu A noktasından başlayarak yanıtlayınız.
11. L
n
A
Thomson Atom Modeli, atomun kütlesinin
pozitif yüklerin kütlesinin yaklaşık yarısı
olduğunu ifade etmiştir.
Y
Dalton Atom Modeli,
atomların içi dolu berk ve
parçalanamaz kürecikler
olduğunu ifade etmiştir.
Bohr Atom Modeli,
elektronların davranışına
açıklama getirmeye
çalışmıştır.
D
Y
D
Y
1. çıkış
2. çıkış
5. çıkış
Rutherford, alfa saçılması deneyi ile
çekirdek kavramını ortaya atmıştır.
D
Y
YINLARI
3. çıkış
4. çıkış
JLU
Buna göre ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y)
olmasına göre ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa
ulaşılır?
D) 4
E) 5
C) 3
A) 1
B) 2
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
A A A TYT 10. Aşağıdaki tanılayıcı dallanmış ağaç tekniği ile sorulan soruyu A noktasından başlayarak yanıtlayınız. 11. L n A Thomson Atom Modeli, atomun kütlesinin pozitif yüklerin kütlesinin yaklaşık yarısı olduğunu ifade etmiştir. Y Dalton Atom Modeli, atomların içi dolu berk ve parçalanamaz kürecikler olduğunu ifade etmiştir. Bohr Atom Modeli, elektronların davranışına açıklama getirmeye çalışmıştır. D Y D Y 1. çıkış 2. çıkış 5. çıkış Rutherford, alfa saçılması deneyi ile çekirdek kavramını ortaya atmıştır. D Y YINLARI 3. çıkış 4. çıkış JLU Buna göre ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olmasına göre ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır? D) 4 E) 5 C) 3 A) 1 B) 2
DENEME-15
-15
?
Kati Sudaki çözünme Alkoldeki çözünme
durumu
durumu
X Çözünüyor Çözünüyor
Y
Çözünüyor Çözünmüyor
Z Çözünmüyor Çözünmüyor
ak-
lişki
X, Y ve Z katılarının suda ve alkoldeki çözünme
durumları tabloda verilmiştir.
Buna göre;
1. A ve Y katıları alkol ile karıştırılıp süzülürse
süzgeç kağıdında Y katısı kalır.
II. ¥ ve Z katıları su ile karıştırılıp süzülürse sü-
züntüde Y maddesi bulunur.
TIX ve Y katılarının suda çözünmesi ile oluşan
karışım ayırma hunisi
kullanılarak bileşenlerine
ayrılabilir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız || B) Yalnız III I ve 11
D) II yell E) II ve III
daki
est
G
azla
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
DENEME-15 -15 ? Kati Sudaki çözünme Alkoldeki çözünme durumu durumu X Çözünüyor Çözünüyor Y Çözünüyor Çözünmüyor Z Çözünmüyor Çözünmüyor ak- lişki X, Y ve Z katılarının suda ve alkoldeki çözünme durumları tabloda verilmiştir. Buna göre; 1. A ve Y katıları alkol ile karıştırılıp süzülürse süzgeç kağıdında Y katısı kalır. II. ¥ ve Z katıları su ile karıştırılıp süzülürse sü- züntüde Y maddesi bulunur. TIX ve Y katılarının suda çözünmesi ile oluşan karışım ayırma hunisi kullanılarak bileşenlerine ayrılabilir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız || B) Yalnız III I ve 11 D) II yell E) II ve III daki est G azla
V
Birbiri içerisinde çözünen sivi- Sivi homojen
karışımlar kaynama noktaları farkından yararlanılarak ayrılır.
Bu ayırma yöntemine ayrımsal damıtma denir.
Aşağıda verilen karışımlardan hangisi ayrımsal damıtma
yoluyla bileşenlerine ayrılabilir?
A) Toz şeker - naftalin
B) Kükürt tozu - demir tozu
C) Tebeşir tozu - yemek tuzu
D) Zeytin yağı - su
E) Petrol
-
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
V Birbiri içerisinde çözünen sivi- Sivi homojen karışımlar kaynama noktaları farkından yararlanılarak ayrılır. Bu ayırma yöntemine ayrımsal damıtma denir. Aşağıda verilen karışımlardan hangisi ayrımsal damıtma yoluyla bileşenlerine ayrılabilir? A) Toz şeker - naftalin B) Kükürt tozu - demir tozu C) Tebeşir tozu - yemek tuzu D) Zeytin yağı - su E) Petrol -
6.
Çözeltilerin bileşenlerine ayrılmasında;
1 Oryaliz
Il ayrımsal damıtma,
WI, miknatıslanma
ayırma tekniklerinden hangileri kullanılabilir?
A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) Il ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
6. Çözeltilerin bileşenlerine ayrılmasında; 1 Oryaliz Il ayrımsal damıtma, WI, miknatıslanma ayırma tekniklerinden hangileri kullanılabilir? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III
6.
X Sivisi ve sudan oluşan karışım, ayırma hunisi yardımıyla
birbirinden ayrılabiliyor.
Ayırma işlemi sırasında ilk olarak X sivisi toplama ka-
bına alındığına göre, X maddesinin özkütlesi ve polar-
lığı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? (dsu: 1 g/mL)
Özkütle (g/mL)
Polarlık
A) 0,9
Polar
0,9
Apolar
C) 1,0
Polar
D)
1,2
Polar
E) 1,2
Apolar
3
B)
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
6. X Sivisi ve sudan oluşan karışım, ayırma hunisi yardımıyla birbirinden ayrılabiliyor. Ayırma işlemi sırasında ilk olarak X sivisi toplama ka- bına alındığına göre, X maddesinin özkütlesi ve polar- lığı aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? (dsu: 1 g/mL) Özkütle (g/mL) Polarlık A) 0,9 Polar 0,9 Apolar C) 1,0 Polar D) 1,2 Polar E) 1,2 Apolar 3 B)
5
- Karışımları ayırma teknikleri ile ilgili verilen aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Süzme yöntemi sadece katı-SIVI heterojen kari-
şımlar için uygulanır.
B) Ayıklama ve eleme işleminde karışımdaki tüm
bileşenler katı hâldedir.
C) Tanecik boyutu kullanılarak yapılan ayırma işle-
minde bileşenlerden en az birisi katıdır.
D) Su-alkol karışımını ayırmak için ayırma hunisi
kullanılamaz.
E) Eleme yöntemi sivi-gaz karışımlarını ayırmada
kullanılamaz.
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
5 - Karışımları ayırma teknikleri ile ilgili verilen aşa- ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Süzme yöntemi sadece katı-SIVI heterojen kari- şımlar için uygulanır. B) Ayıklama ve eleme işleminde karışımdaki tüm bileşenler katı hâldedir. C) Tanecik boyutu kullanılarak yapılan ayırma işle- minde bileşenlerden en az birisi katıdır. D) Su-alkol karışımını ayırmak için ayırma hunisi kullanılamaz. E) Eleme yöntemi sivi-gaz karışımlarını ayırmada kullanılamaz.
2.
Tabloda karışımlar ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Karışım
Dağıtan faz Dağılan faz
Örnek
Emülsiyon
1
Sivi
Mazot-su
II
Gaz
SIVI
Sis
Kolloid
SIV
Kati
III
IV
SIVI
V
Ayran
Buna göre, tabloda numaralandırılmış boşluklara
aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) I. SIVI
BH-IV. Aerosol C) III. Kan
D) IV. Çözelti
E) V. Kat-
2
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
2. Tabloda karışımlar ile ilgili bilgiler verilmiştir. Karışım Dağıtan faz Dağılan faz Örnek Emülsiyon 1 Sivi Mazot-su II Gaz SIVI Sis Kolloid SIV Kati III IV SIVI V Ayran Buna göre, tabloda numaralandırılmış boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) I. SIVI BH-IV. Aerosol C) III. Kan D) IV. Çözelti E) V. Kat- 2
12. Bazı karışımların ayrıştırılması ile ilgili;
2
1. Endüstride deniz suyundan yemek tuzu elde
edilmesi sürecinde ayrımsal kristallendirme
yöntemi uygulanır.
II. Bakir cevherindeki asıl mineralin safsızlıklardan
anndırılması için flotasyon işlemi uygulanır.
III. Şeker pancarindah seker elde edilmesinde
ekstraksiyon yöntemi kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız!
B) I ve II
I ve III
D) Il ve III
E) I, II ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
12. Bazı karışımların ayrıştırılması ile ilgili; 2 1. Endüstride deniz suyundan yemek tuzu elde edilmesi sürecinde ayrımsal kristallendirme yöntemi uygulanır. II. Bakir cevherindeki asıl mineralin safsızlıklardan anndırılması için flotasyon işlemi uygulanır. III. Şeker pancarindah seker elde edilmesinde ekstraksiyon yöntemi kullanılır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) I ve II I ve III D) Il ve III E) I, II ve III
Oda koşullarında X, Y ve Z saf maddeleri ile
hazırlanan karışım süzgeç kağıdından geçi-
rildiğinde, süzgeç kağıdında kalan yalnız X
maddesidir.
Süzüntü ayrımsal damıtma ile bileşenlerine
ayrıştırıldığına göre;
5.
I maddesi Y ve Z de çözünmez.
Palme Yayınevi
II.
Y ve Z maddelerinin kaynama noktaları
farklıdır.
+
III. Xin erime noktası Y ninkinden düşüktür.
yargılarından hangileri yanlıstır?
A Yalnız!
B) Yalnız
C) Yalnız III
D) I ve III
El Il ve III
Kimya
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri
Oda koşullarında X, Y ve Z saf maddeleri ile hazırlanan karışım süzgeç kağıdından geçi- rildiğinde, süzgeç kağıdında kalan yalnız X maddesidir. Süzüntü ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrıştırıldığına göre; 5. I maddesi Y ve Z de çözünmez. Palme Yayınevi II. Y ve Z maddelerinin kaynama noktaları farklıdır. + III. Xin erime noktası Y ninkinden düşüktür. yargılarından hangileri yanlıstır? A Yalnız! B) Yalnız C) Yalnız III D) I ve III El Il ve III