Elektroliz Soruları

AYT/Fen Bilimleri
2
23. Elektroliz düzeneğinde 9,65 amperlik akım 100 daki-
ka boyunca kullanılırsa,
DAIC
letken telden geçen yük miktarı (57 900 coulomb
olur.
AgNO3 sulu çözeltisinden 0,6 mol Ag(k) birikmesini
sağlar.
Cu(NO3)2 sulu çözeltisinden 1,2 mol Cu(k) birikmesi-
ni sağlar.
durumlarından hangileri gerçekleşebilir?
(1 F = 96 500 C/mol e
A) Yalnız II
D) II ve III
B) ve
Cve III
E) I, II ve III
PORNOGR
100
glid 9650 965.140.60
100
Kimya
Elektroliz
AYT/Fen Bilimleri 2 23. Elektroliz düzeneğinde 9,65 amperlik akım 100 daki- ka boyunca kullanılırsa, DAIC letken telden geçen yük miktarı (57 900 coulomb olur. AgNO3 sulu çözeltisinden 0,6 mol Ag(k) birikmesini sağlar. Cu(NO3)2 sulu çözeltisinden 1,2 mol Cu(k) birikmesi- ni sağlar. durumlarından hangileri gerçekleşebilir? (1 F = 96 500 C/mol e A) Yalnız II D) II ve III B) ve Cve III E) I, II ve III PORNOGR 100 glid 9650 965.140.60 100
3.
J
4.
Ag
122
eve
€
0,01 M Ag+
X kabi
-iliep liq
Deeee
www
0,02M Ag+
100 mL
Y kabi
700
utic Şekilde verilen pil sistemi ile ilgili,
-tots tcl. X kabı anot, Y kabi katottur.
Ag
II. Y kabina AgNO3(k) eklenirse pil
gerilimi artar.
6941
III. Y kabına 100 mL su eklenirse pil
çalışmaz.
imsbineb lig feil
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Elektroliz
3. J 4. Ag 122 eve € 0,01 M Ag+ X kabi -iliep liq Deeee www 0,02M Ag+ 100 mL Y kabi 700 utic Şekilde verilen pil sistemi ile ilgili, -tots tcl. X kabı anot, Y kabi katottur. Ag II. Y kabina AgNO3(k) eklenirse pil gerilimi artar. 6941 III. Y kabına 100 mL su eklenirse pil çalışmaz. imsbineb lig feil yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
ta ilk önce
xlıdır?
Pt
rime +
Karma
TEST 24
9. NaCl'nin sulu çözeltisinin platin (Pt) eletrotlarla elektroli-
zinden katotta 1 mol H₂) açığa çıkaran elektrik yükü ile
ilgili;
Datgox su
H
I. 1 Faradaydır.
Na+ēANG
II. 2 mol elektrondur.
III. 96500 kulondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
16hs eb leytenatog liq
B) Yalnız II
H₂
C) Yalnız III.
ilipli ell lig blebible?
E) II ve III
onfend nin
Kimya
Elektroliz
ta ilk önce xlıdır? Pt rime + Karma TEST 24 9. NaCl'nin sulu çözeltisinin platin (Pt) eletrotlarla elektroli- zinden katotta 1 mol H₂) açığa çıkaran elektrik yükü ile ilgili; Datgox su H I. 1 Faradaydır. Na+ēANG II. 2 mol elektrondur. III. 96500 kulondur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III 16hs eb leytenatog liq B) Yalnız II H₂ C) Yalnız III. ilipli ell lig blebible? E) II ve III onfend nin
5 20 gram ağırlığıinstati mestail kaşık gümüş ile kaplanmak
isteniyor. Devreye 9,65A atimi 100 saniye boyunca uygulanuse
metal kaşık tamamen gsmöşl= kapicniyor. Buna göre targin.
in son
kaç gramdir? (Ag-1.08
gring
F=56500 C alinacat
6)
AS
madir? (Ag=108-1F-96500
Kimya
Elektroliz
5 20 gram ağırlığıinstati mestail kaşık gümüş ile kaplanmak isteniyor. Devreye 9,65A atimi 100 saniye boyunca uygulanuse metal kaşık tamamen gsmöşl= kapicniyor. Buna göre targin. in son kaç gramdir? (Ag-1.08 gring F=56500 C alinacat 6) AS madir? (Ag=108-1F-96500
5 20 gram ağırlığıncıtı mısshail kaşık gümüş ike kaplanmak
isteniyor. DeurEye. 9,65A akini 100 saniye boyunca uyg-lonso
metal kaşık tamamen güneşle kaplanıyor. Buna göre kargen son grig
kaç gramdır? (Ag = 1.08 AF=96500 C alınacate)
in
amdir? (Ag=108-1F-965000
an
Kimya
Elektroliz
5 20 gram ağırlığıncıtı mısshail kaşık gümüş ike kaplanmak isteniyor. DeurEye. 9,65A akini 100 saniye boyunca uyg-lonso metal kaşık tamamen güneşle kaplanıyor. Buna göre kargen son grig kaç gramdır? (Ag = 1.08 AF=96500 C alınacate) in amdir? (Ag=108-1F-965000 an
24. Yeterince MgSO4 içeren sulu çözelti 5 A'lık bir
akım kullanılarak 9,65 saat elektroliz edildiğinde
katotta kaç gram Mg metali birikir?
(Mg = 24 g/mol; 1 F = 96500 C/mol e¯ ;
1 saat = 3600 s)
A) 5,4
D) 43,2
B) 10,8
E) 86,4
C) 21,6
Kimya
Elektroliz
24. Yeterince MgSO4 içeren sulu çözelti 5 A'lık bir akım kullanılarak 9,65 saat elektroliz edildiğinde katotta kaç gram Mg metali birikir? (Mg = 24 g/mol; 1 F = 96500 C/mol e¯ ; 1 saat = 3600 s) A) 5,4 D) 43,2 B) 10,8 E) 86,4 C) 21,6
18
4
5. K₂SO 'ün sulu çözeltisi elektroliz edildiğinde anot ve
katotta ilk olarak açığa çıkan maddeler aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Elektron ver-
me isteği K > H > OH¯ > SO₂²-
4
Katot
A)
K
B)
K
(C) H₂
D) H₂
E) K
Anot
0₂
SO₂
0₂
K
H₂
K₂SO4 → 2K+ + 50 ₂ ²
Kimya
Elektroliz
18 4 5. K₂SO 'ün sulu çözeltisi elektroliz edildiğinde anot ve katotta ilk olarak açığa çıkan maddeler aşağıdakiler- den hangisinde doğru olarak verilmiştir? (Elektron ver- me isteği K > H > OH¯ > SO₂²- 4 Katot A) K B) K (C) H₂ D) H₂ E) K Anot 0₂ SO₂ 0₂ K H₂ K₂SO4 → 2K+ + 50 ₂ ²
Ca ¹2 CO
CaCO, katısı
Şekilde katısıyla dengede olan
Endotermik
CaCO. +1st = Ca
3
(sulu)
+ CO.
3(sulu)
tepkimeye göre aşağıdaki etkilerden hangisi ortamda-
ki CO, iyon derişimini artırır?
A) Kabı soğutmak
B) CaCO, katısı eklemek
C) Su buharlaştırmak
D) Na₂CO, katısı eklemek
3
E) Saf su eklemek
Kimya
Elektroliz
Ca ¹2 CO CaCO, katısı Şekilde katısıyla dengede olan Endotermik CaCO. +1st = Ca 3 (sulu) + CO. 3(sulu) tepkimeye göre aşağıdaki etkilerden hangisi ortamda- ki CO, iyon derişimini artırır? A) Kabı soğutmak B) CaCO, katısı eklemek C) Su buharlaştırmak D) Na₂CO, katısı eklemek 3 E) Saf su eklemek
11. Elektrokimyasal bir pilde tuz köprüsünün görevi için;
WAnot ve katot çözeltilerinde elektriksel yük dengesini sağlar.
Elektronlar tuz köprüsünün içinde hareket eder.
J. Pil çalışırken, pil potansiyelinin artmasını sağlar.
ifadelerinden hangiler doğrudur?
A) Yalnız I
pop
D) II ve III
B) ve II
E) I, II ve III
C) I ve III
Kimya
Elektroliz
11. Elektrokimyasal bir pilde tuz köprüsünün görevi için; WAnot ve katot çözeltilerinde elektriksel yük dengesini sağlar. Elektronlar tuz köprüsünün içinde hareket eder. J. Pil çalışırken, pil potansiyelinin artmasını sağlar. ifadelerinden hangiler doğrudur? A) Yalnız I pop D) II ve III B) ve II E) I, II ve III C) I ve III
18.
Sıvı haldeki CaBr₂ bileşiği elektroliz edildiğinde katot-
ta 8,0 gram Ca toplanıyor.
Buna göre, devreden geçen elektrik yükü kaç C dir?
(Ca: 40 g/mol, 1 mol e = 96500 C alınız.)
A) 3860
D) 38600
B) 9650
E) 96500
C) 19300
Kimya
Elektroliz
18. Sıvı haldeki CaBr₂ bileşiği elektroliz edildiğinde katot- ta 8,0 gram Ca toplanıyor. Buna göre, devreden geçen elektrik yükü kaç C dir? (Ca: 40 g/mol, 1 mol e = 96500 C alınız.) A) 3860 D) 38600 B) 9650 E) 96500 C) 19300
11. Seri bağlı elektroliz kaplarından. sinde X metalinin
nitrat tuzunun erimiş hâlk II. sinde Y(NO3)2 tuzunun
erimiş hâli elektroliz ediliyor. I. kabin katodunda 0.4
mol X toplanırken, II. kabın katodunda 0,6 mol Y
toplanıyor.
Buna göre X'in fosfat tuzunun formülü nedir?
A) XPO4
B) X3PO4
C) X3(PO4)2
D) X₂ (PO4)3
+9
Q
E) X(PO4)3
-3
Kimya
Elektroliz
11. Seri bağlı elektroliz kaplarından. sinde X metalinin nitrat tuzunun erimiş hâlk II. sinde Y(NO3)2 tuzunun erimiş hâli elektroliz ediliyor. I. kabin katodunda 0.4 mol X toplanırken, II. kabın katodunda 0,6 mol Y toplanıyor. Buna göre X'in fosfat tuzunun formülü nedir? A) XPO4 B) X3PO4 C) X3(PO4)2 D) X₂ (PO4)3 +9 Q E) X(PO4)3 -3
Kafa Dengi)
27. Şekildeki hücrede erimiş Ni(NO3)2 ve Zn(NO3)2
Sıvılarından oluşan karışım elektroliz ediliyor.
Pt elektrot
II.
releelle
elleeel
Ni(NO3)2(s)
Zn(NO3)2(s)
Katot elektrotta ilk olarak Ni metali toplandığına göre,
1. Zn metalinin standart yükseltgenme potansiyeli Ni
metalininkinden büyüktür.
Zn(k)
Zn(k) + Ni²+ (suda) → Zn²+ (suda) + Ni(k)
2+
2+
tepkimesi istemlidir.
D) I ve III
Pt elektrot
III. Ni2+ iyonunun elektron alma isteği Zn²+ iyonunkinden
büyüktür.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
AYalnız
BY Yalnız IIL
C) I ve II
E, II ve III
Kimya
Elektroliz
Kafa Dengi) 27. Şekildeki hücrede erimiş Ni(NO3)2 ve Zn(NO3)2 Sıvılarından oluşan karışım elektroliz ediliyor. Pt elektrot II. releelle elleeel Ni(NO3)2(s) Zn(NO3)2(s) Katot elektrotta ilk olarak Ni metali toplandığına göre, 1. Zn metalinin standart yükseltgenme potansiyeli Ni metalininkinden büyüktür. Zn(k) Zn(k) + Ni²+ (suda) → Zn²+ (suda) + Ni(k) 2+ 2+ tepkimesi istemlidir. D) I ve III Pt elektrot III. Ni2+ iyonunun elektron alma isteği Zn²+ iyonunkinden büyüktür. ifadelerinden hangileri doğrudur? AYalnız BY Yalnız IIL C) I ve II E, II ve III
10. Aşağıdaki Hoffman voltametresi ile suyun elektrolizi
gerçekleştirilir.
X(g).
H₂O+H₂SO
Buna göre,
1. Saf suyun elektrik iletkenliği az olduğu için kaba az
miktarda sülfürik asit ilave edilmiştir.
-Y(g)
II. X yakıcı, Y ise yanıcı bir gazdır.
III. Y gazının toplandığı bölmede bulunan elektrot anot-
tur.
IV. Devreden 0,2 faradaylık akım geçirildiğinde katotta
normal koşullarda 4,48 litre gaz oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve III
B) II ve IV
D) II, III ve IV
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
Kimya
Elektroliz
10. Aşağıdaki Hoffman voltametresi ile suyun elektrolizi gerçekleştirilir. X(g). H₂O+H₂SO Buna göre, 1. Saf suyun elektrik iletkenliği az olduğu için kaba az miktarda sülfürik asit ilave edilmiştir. -Y(g) II. X yakıcı, Y ise yanıcı bir gazdır. III. Y gazının toplandığı bölmede bulunan elektrot anot- tur. IV. Devreden 0,2 faradaylık akım geçirildiğinde katotta normal koşullarda 4,48 litre gaz oluşur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) I ve III B) II ve IV D) II, III ve IV C) I, II ve III E) I, II, III ve IV
miştir.
reldron very
a
26.
y
273
-11-2
Hidrojen
A)
16
3 yo
27.
ux.1
-2 C1₂H₂0 Sekildeki Hoffman voltametresinde bir miktar su elektroliz
edilmektedir. Belirli bir t süre sonunda katotta toplanan H₂
gazı 27 °C'de 4,1 litre kapta 1 atm basınç yapmaktadır.
Buna göre aynı süre içerisinde anotta toplanan 0₂
gazı kaç gramdır?
(H: 1 g/mol, O: 16 g/mol, R = 0,082 atm. L.mol-¹.K-¹)
B) 2
D) 16
E) 32
16
Katot
-
doja
Anot
8
3
nif R
n.
Fen Bilimleri
Musluk
Oksijen
H
Pt elektrot
2
300.22
yopp
B
28.
Kimya
Elektroliz
miştir. reldron very a 26. y 273 -11-2 Hidrojen A) 16 3 yo 27. ux.1 -2 C1₂H₂0 Sekildeki Hoffman voltametresinde bir miktar su elektroliz edilmektedir. Belirli bir t süre sonunda katotta toplanan H₂ gazı 27 °C'de 4,1 litre kapta 1 atm basınç yapmaktadır. Buna göre aynı süre içerisinde anotta toplanan 0₂ gazı kaç gramdır? (H: 1 g/mol, O: 16 g/mol, R = 0,082 atm. L.mol-¹.K-¹) B) 2 D) 16 E) 32 16 Katot - doja Anot 8 3 nif R n. Fen Bilimleri Musluk Oksijen H Pt elektrot 2 300.22 yopp B 28.
24. Aşağıdaki tabloda bazı metallerin standart yükseltgenme
potansiyelleri verilmiştir.
Metal
X
Y
Z
T
Standart Yükseltgeme
Potansiyeli (Volt)
0,744
2,86
-0,34
0,25
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) X metali, sulu Z(NO3)₂ çözeltisindeki Z²* iyonlarını
elementel hâlde açığa çıkarır.
B) YSO, sulu çözeltisine daldırılan X metalinden
yapılmış çubuk zamanla aşınır.
C) Y(k) + T2* (suda)=Y2*(suda) + T(k) tepkimesi istemli
gerçekleşir.
D) En iyi yükseltgen Z metalidir.
E) T metalinden yapılan bir malzemenin korozyondan
korunabilmesi için X kurban elektrot olarak
kullanılabilir.
26
Kimya
Elektroliz
24. Aşağıdaki tabloda bazı metallerin standart yükseltgenme potansiyelleri verilmiştir. Metal X Y Z T Standart Yükseltgeme Potansiyeli (Volt) 0,744 2,86 -0,34 0,25 Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) X metali, sulu Z(NO3)₂ çözeltisindeki Z²* iyonlarını elementel hâlde açığa çıkarır. B) YSO, sulu çözeltisine daldırılan X metalinden yapılmış çubuk zamanla aşınır. C) Y(k) + T2* (suda)=Y2*(suda) + T(k) tepkimesi istemli gerçekleşir. D) En iyi yükseltgen Z metalidir. E) T metalinden yapılan bir malzemenin korozyondan korunabilmesi için X kurban elektrot olarak kullanılabilir. 26
Anot
EVEREADY
KL
A)
B)
D)
E)
Katot
I
pH = 7
pH = 7
pH > 7
pH > 7
pH <7
I. devre
Şekildeki iki ayrı elektroliz devresinde;
I. elektroliz devresinde NaCl sulu çözeltisi,
II. elektroliz devresinde AgNO3 sulu çözeltisi
oda koşullarında kısa süre elektroliz edilmektedir.
Anot
II
EVEREADY
Buna göre, oluşan çözeltilerin pH değerleri aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru verilmiştir?
(e verme eğilimi: Na > H > Ag > C > OH¯¯¯ > > NO3)
pH <7
pH > 7
pH <7
pH = 7
pH = 7
KL
U
II. devre
Katot
Kimya
Elektroliz
Anot EVEREADY KL A) B) D) E) Katot I pH = 7 pH = 7 pH > 7 pH > 7 pH <7 I. devre Şekildeki iki ayrı elektroliz devresinde; I. elektroliz devresinde NaCl sulu çözeltisi, II. elektroliz devresinde AgNO3 sulu çözeltisi oda koşullarında kısa süre elektroliz edilmektedir. Anot II EVEREADY Buna göre, oluşan çözeltilerin pH değerleri aşağıdaki- lerden hangisinde doğru verilmiştir? (e verme eğilimi: Na > H > Ag > C > OH¯¯¯ > > NO3) pH <7 pH > 7 pH <7 pH = 7 pH = 7 KL U II. devre Katot