Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektroliz Soruları

3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65
amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey-
le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü-
rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C)
A) 4 gram Ca(k)
C) 0,4 gram Ca(k)
B) 3,8 gram F, 2(g)
D) 1,9 gram F,
E) 8 gram Ca(k)
2(g)
Kimya
Elektroliz
3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65 amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey- le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü- rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C) A) 4 gram Ca(k) C) 0,4 gram Ca(k) B) 3,8 gram F, 2(g) D) 1,9 gram F, E) 8 gram Ca(k) 2(g)
3.
9500
Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65
amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey-
le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü-
rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C)
A) 4 gram Ca(k)
C) 0,4 gram Ca
B) 3,8 gram F
2(g)
D) 1,9 gram F
E) 8 gram Ca(k)
2(g)
Kimya
Elektroliz
3. 9500 Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65 amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey- le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü- rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C) A) 4 gram Ca(k) C) 0,4 gram Ca B) 3,8 gram F 2(g) D) 1,9 gram F E) 8 gram Ca(k) 2(g)
9500
3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65
amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey-
le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü-
rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C)
B) 3,8 gram F2(g)
A) 4 gram Ca(k)
C) 0,4 gram Ca(k)
D) 1,9 gram F,
E) 8 gram Ca(k)
2(g)
Kimya
Elektroliz
9500 3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65 amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey- le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü- rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C) B) 3,8 gram F2(g) A) 4 gram Ca(k) C) 0,4 gram Ca(k) D) 1,9 gram F, E) 8 gram Ca(k) 2(g)
3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65
amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey-
le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü-
rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C)
B) 3,8 gram F2(g)
D) 1,9 gram F2(g)
A) 4 gram Ca(k)
C) 0,4 gram Ca(k)
E) 8 gram Ca(k)
Kimya
Elektroliz
3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65 amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey- le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü- rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C) B) 3,8 gram F2(g) D) 1,9 gram F2(g) A) 4 gram Ca(k) C) 0,4 gram Ca(k) E) 8 gram Ca(k)
3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65
amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey-
le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü-
rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C)
A) 4 gram Ca(k)
C) 0,4 gram Ca(k)
B) 3,8 gram F,
2(g)
D) 1,9 gram F 2(g)
E) 8 gram Ca(k)
Kimya
Elektroliz
3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65 amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey- le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü- rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C) A) 4 gram Ca(k) C) 0,4 gram Ca(k) B) 3,8 gram F, 2(g) D) 1,9 gram F 2(g) E) 8 gram Ca(k)
16.a
Bakırdan yapılmış bir çay kaşığını gümüş ile kapla-
yabilmek için anot, katot ve elektrolit seçimi aşağı-
dakilerden hangisi gibi olmalıdır?
ANOT
A) Ag
B) Cu
C) Cu
D) Ag
E) Cu
KATOT
Cu
32223
Ag
Ag
Cu
ELEKTROLIT
AgNO3
CUSO4
AgNO3
CUSO4
AgNO3
Kimya
Elektroliz
16.a Bakırdan yapılmış bir çay kaşığını gümüş ile kapla- yabilmek için anot, katot ve elektrolit seçimi aşağı- dakilerden hangisi gibi olmalıdır? ANOT A) Ag B) Cu C) Cu D) Ag E) Cu KATOT Cu 32223 Ag Ag Cu ELEKTROLIT AgNO3 CUSO4 AgNO3 CUSO4 AgNO3
12.e
anot-
+H
Erimiş
AICI,
MgBr,
Nal
katot
Şekildeki kapta erimiş AICI,, MgBr, ve Nal ka-
rışımı elektroliz ediliyor.
Buna göre, anot ve katotta sırasıyla hangi
maddeler açığa çıkar? (Elektron verme eği-
limleri: Na > Mg > Al >> Br > Cl-)
Anot
Katot
A) 12, Br₂, Cl₂
2₁
B) Cl₂, Br₂, 12
C) 12. Cl₂, Br₂
D) Br₂, l2, Cl₂
E) 12, Br₂, Cl₂
Al, Na, Mg
Na, Mg, Al
Al, Mg. Na
Mg, Na, Al
Al, Mg, Na
Kimya
Elektroliz
12.e anot- +H Erimiş AICI, MgBr, Nal katot Şekildeki kapta erimiş AICI,, MgBr, ve Nal ka- rışımı elektroliz ediliyor. Buna göre, anot ve katotta sırasıyla hangi maddeler açığa çıkar? (Elektron verme eği- limleri: Na > Mg > Al >> Br > Cl-) Anot Katot A) 12, Br₂, Cl₂ 2₁ B) Cl₂, Br₂, 12 C) 12. Cl₂, Br₂ D) Br₂, l2, Cl₂ E) 12, Br₂, Cl₂ Al, Na, Mg Na, Mg, Al Al, Mg. Na Mg, Na, Al Al, Mg, Na
Pt(k)+
26
. I. Anotta
KCI(s)
CaCl₂(s)
Yukarıdaki kapta KCI ve CaCl₂ sıvılarından oluşan
karışım elektroliz ediliyor.
Pt(k)
Maddelerin yükseltgenme potansiyelleri arasın-
daki ilişki K> Ca > CI şeklinde olduğuna göre,
D) I ve III
2CH(s) Cl₂(g) + 2e-
tepkimesi gerçekleşir.
II. Katotta ilk olarak K metali toplanır.
III. Devreden 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol Ca²+
iyonu indirgenir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) Ive II
C) Yalnız III
Kimya
Elektroliz
Pt(k)+ 26 . I. Anotta KCI(s) CaCl₂(s) Yukarıdaki kapta KCI ve CaCl₂ sıvılarından oluşan karışım elektroliz ediliyor. Pt(k) Maddelerin yükseltgenme potansiyelleri arasın- daki ilişki K> Ca > CI şeklinde olduğuna göre, D) I ve III 2CH(s) Cl₂(g) + 2e- tepkimesi gerçekleşir. II. Katotta ilk olarak K metali toplanır. III. Devreden 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol Ca²+ iyonu indirgenir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II E) Ive II C) Yalnız III
11.e
anot-
Erimiş MgCl₂
katot
Şekildeki devreden 1 Faradaylık akım geçirili-
yor.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
(Mol kütlesi: Mg = 24 g/mol, Cl = 35,5 g/mol)
A) Anotta Cl, gazı açığa çıkar.
B) Katotta Mg metali açığa çıkar.
C) Katotta 12 gram Mg motali birikir.
D) Anotta 0,5 mol Cl, gazı birikir.
E) Katot ve anotta toplanan maddelerin mol
sayıları farklıdır.
Kimya
Elektroliz
11.e anot- Erimiş MgCl₂ katot Şekildeki devreden 1 Faradaylık akım geçirili- yor. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Mol kütlesi: Mg = 24 g/mol, Cl = 35,5 g/mol) A) Anotta Cl, gazı açığa çıkar. B) Katotta Mg metali açığa çıkar. C) Katotta 12 gram Mg motali birikir. D) Anotta 0,5 mol Cl, gazı birikir. E) Katot ve anotta toplanan maddelerin mol sayıları farklıdır.
9.
Aşağıda verilen sistemde NaCI SIVISI elektroliz edi-
liyor.
pt(k)
A) Yalnız II
NaCl(s)
25°C
Buna göre;
I. Anot ve katotta toplanan madde miktarı devre-
den geçen elektrik yükü miktarıyla doğru oran-
tılıdır.
D) I, II ve III
Pt(k)
II. Katotta; Na+ e
gerçekleşir.
III. Devreden 0,1 Faraday'lık elektrik yükü geçirildi-
ğinde, anotta 0,05 mol Cl₂ gazı açığa çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) II ve III
Na(K)
Nak yarı tepkimesi
C) I ve III
E) I ve II
Kimya
Elektroliz
9. Aşağıda verilen sistemde NaCI SIVISI elektroliz edi- liyor. pt(k) A) Yalnız II NaCl(s) 25°C Buna göre; I. Anot ve katotta toplanan madde miktarı devre- den geçen elektrik yükü miktarıyla doğru oran- tılıdır. D) I, II ve III Pt(k) II. Katotta; Na+ e gerçekleşir. III. Devreden 0,1 Faraday'lık elektrik yükü geçirildi- ğinde, anotta 0,05 mol Cl₂ gazı açığa çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? B) II ve III Na(K) Nak yarı tepkimesi C) I ve III E) I ve II
38. Seri bağlı elektroliz kaplarından birincisinde FeCl3 ve
ikincisinde ZnCl, eriyikleri bulunmaktadır. Bu kaplardaki
eriyikler bir süre elektroliz edildiğinde birinci kabın kato-
dunda 11,2 gram demir katısı toplanmaktadır.
130,2mot
Buna göre ikinci kabin katodunda kaç gram çinko
katısı toplanır? (Fe:56 g/mol, Zn:65 g/mol)
A) 18
B) 18,5
C) 19
D) 19,5
E) 20
-510
MEB 2021 2022.
Kimya
Elektroliz
38. Seri bağlı elektroliz kaplarından birincisinde FeCl3 ve ikincisinde ZnCl, eriyikleri bulunmaktadır. Bu kaplardaki eriyikler bir süre elektroliz edildiğinde birinci kabın kato- dunda 11,2 gram demir katısı toplanmaktadır. 130,2mot Buna göre ikinci kabin katodunda kaç gram çinko katısı toplanır? (Fe:56 g/mol, Zn:65 g/mol) A) 18 B) 18,5 C) 19 D) 19,5 E) 20 -510 MEB 2021 2022.
3. Katodik koruma ile ilgili;
1.
Joan SA holkay all
WS
Korunacak olan metalin daha pasif bir metal ile
kaplanmasıdır.
A) Yalnız I
Korunacak olan metalden daha aktif bir metal ka-
tot görevi görür.
III. Koruyacak olan metal katotta yer alır.
yargılarından hangileri doğrudur?
pelmeneeskg
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6.
16
Kimya
Elektroliz
3. Katodik koruma ile ilgili; 1. Joan SA holkay all WS Korunacak olan metalin daha pasif bir metal ile kaplanmasıdır. A) Yalnız I Korunacak olan metalden daha aktif bir metal ka- tot görevi görür. III. Koruyacak olan metal katotta yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? pelmeneeskg D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 6. 16
10. Hoffman voltametresi ile suyun elektrolizi aşağıdaki
gibidir.
Anot: H₂O(s) O₂(g) + 2H+ + 2e-
E)
Katot: 2H+ (suda) + 2e¯ →H₂(g)
Elektroliz sonucunda anot ve katotta toplam 120 cm³
gaz toplanıyor.
QUY
Buna göre, anot ve katotta toplanan O₂ ve ve H₂
gazları kaç cm³ tür?
A)
B)
C)
D)
Anot Katot
40
80
60
60
40
40
80
80
40
80
Kimya
Elektroliz
10. Hoffman voltametresi ile suyun elektrolizi aşağıdaki gibidir. Anot: H₂O(s) O₂(g) + 2H+ + 2e- E) Katot: 2H+ (suda) + 2e¯ →H₂(g) Elektroliz sonucunda anot ve katotta toplam 120 cm³ gaz toplanıyor. QUY Buna göre, anot ve katotta toplanan O₂ ve ve H₂ gazları kaç cm³ tür? A) B) C) D) Anot Katot 40 80 60 60 40 40 80 80 40 80
18.
A)
Nat H+
CI OH-
Cu+ NO3
Buna göre anot ve katot elektrotlarda önce
hangi maddeler çıkar? (elektron verme iste-
ği Na > H > Cu > CF > OH-> NO3)
D)
E)
Yandaki elektroliz
devresinden bir süre
yük geçiriliyor.
Anot
Na
Cu
0₂
Cl₂
H₂
Katot
er Cl₂
Cl₂
H₂
Cu
0₂
Kimya
Elektroliz
18. A) Nat H+ CI OH- Cu+ NO3 Buna göre anot ve katot elektrotlarda önce hangi maddeler çıkar? (elektron verme iste- ği Na > H > Cu > CF > OH-> NO3) D) E) Yandaki elektroliz devresinden bir süre yük geçiriliyor. Anot Na Cu 0₂ Cl₂ H₂ Katot er Cl₂ Cl₂ H₂ Cu 0₂
24-
Aşağıdaki elektroliz düzeneğinde CuSO4'ün sulu
çözeltisi elektroliz ediliyor.
Pt
CUSO (suda)
A) Yalnız II
Elektroliz süresince,
1. Çözeltinin pH'ı artar
II. Anotta ilk önce O₂ gazı birikir
III. Katotta ilk önce metalik Cu birikir
ifadelerinden hangileri doğrudur?
(e verme eğilimleri: H₂> Cu > OH > SO²)
B) Yalnız III
Pt
D) Il ve Ill
C) I ve Il
E) I, II ve Ill
Kimya
Elektroliz
24- Aşağıdaki elektroliz düzeneğinde CuSO4'ün sulu çözeltisi elektroliz ediliyor. Pt CUSO (suda) A) Yalnız II Elektroliz süresince, 1. Çözeltinin pH'ı artar II. Anotta ilk önce O₂ gazı birikir III. Katotta ilk önce metalik Cu birikir ifadelerinden hangileri doğrudur? (e verme eğilimleri: H₂> Cu > OH > SO²) B) Yalnız III Pt D) Il ve Ill C) I ve Il E) I, II ve Ill
2 96500 Coulomb elektrik yükü ile ilgili,
I. 1 Faraday'lık elektrik yüklüdür.
II. 1 mol elektronun yüküdür.
III. Suyun elektrolizinden katotta normal koşullarda
22,4 litre H₂ gazı açığa çıkaran elektrik yüküdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
A) Yalnız I
shyable-D) I ve II
1
C) Yalnız III
E) I, II ve III
1
1
1
1
5.
Kafadengi
Kimya
Elektroliz
2 96500 Coulomb elektrik yükü ile ilgili, I. 1 Faraday'lık elektrik yüklüdür. II. 1 mol elektronun yüküdür. III. Suyun elektrolizinden katotta normal koşullarda 22,4 litre H₂ gazı açığa çıkaran elektrik yüküdür. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II A) Yalnız I shyable-D) I ve II 1 C) Yalnız III E) I, II ve III 1 1 1 1 5. Kafadengi