Elektroliz Soruları

LO)
SOT
Tuz köprüsü
Pamuk p
25 °C 1M CUSO (suda)
SO
Cu(k)
Ni
25 °C 1M NISO (suda)
Eº = 0,337 V
Cu+² (aq) + 2e-¹
Ni+2 (aq) +2e¹-> Ni(K)
Eº = -0,25 V
Anot,katot, net pil tepkimesini yazarak pil potansiyelini
bulunuz.
Kimya
Elektroliz
LO) SOT Tuz köprüsü Pamuk p 25 °C 1M CUSO (suda) SO Cu(k) Ni 25 °C 1M NISO (suda) Eº = 0,337 V Cu+² (aq) + 2e-¹ Ni+2 (aq) +2e¹-> Ni(K) Eº = -0,25 V Anot,katot, net pil tepkimesini yazarak pil potansiyelini bulunuz.
5. Bir elektroliz kabında AgNO3 çözeltisi 2
amperlik akım kullanılarak elektroliz ediliyor.
Katotta 21,6 gram Ag metali toplandığına
Göre ,elektroliz süresi kaç saniyedir?
(Ag: 108 g/mol
alınız.)
1 mol e : 96500 C
A) 1350
D)9650
B)1950
E) 19300
C)4825
Kimya
Elektroliz
5. Bir elektroliz kabında AgNO3 çözeltisi 2 amperlik akım kullanılarak elektroliz ediliyor. Katotta 21,6 gram Ag metali toplandığına Göre ,elektroliz süresi kaç saniyedir? (Ag: 108 g/mol alınız.) 1 mol e : 96500 C A) 1350 D)9650 B)1950 E) 19300 C)4825
SNO
SORU 6: Seri bağlı özdeş elektroliz kaplarında CaCl; ve
AlBra eriyikleri elektroliz ediliyor. ll. kabin katodunda 8,1
gram Al metall toplandığına göre 1. kabin katodunda hangi
maddeden kaç gram toplanır?( Ca:40, Al:27)( 10 PUAN)
A1+3
PA!
38
to
Kimya
Elektroliz
SNO SORU 6: Seri bağlı özdeş elektroliz kaplarında CaCl; ve AlBra eriyikleri elektroliz ediliyor. ll. kabin katodunda 8,1 gram Al metall toplandığına göre 1. kabin katodunda hangi maddeden kaç gram toplanır?( Ca:40, Al:27)( 10 PUAN) A1+3 PA! 38 to
HIZ VE RENK YAYINLA
6. MgCl₂'nin sulu çözeltisi elektroliz ediliyor.
Buna göre,
1. Katotta Cl₂ gazı açığa çıkar.
II. Anotta Mg katısı açığa çıkar.
III. pH değeri artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
(Elektron verme isteği Mg > H₂> C > OH)
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
16
E) I, II ve III
3 R
Yalnız III
AP
FA
AN
Kimya
Elektroliz
HIZ VE RENK YAYINLA 6. MgCl₂'nin sulu çözeltisi elektroliz ediliyor. Buna göre, 1. Katotta Cl₂ gazı açığa çıkar. II. Anotta Mg katısı açığa çıkar. III. pH değeri artar. yargılarından hangileri doğrudur? (Elektron verme isteği Mg > H₂> C > OH) A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 16 E) I, II ve III 3 R Yalnız III AP FA AN
3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65
amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey-
le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü-
rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C)
A) 4 gram Ca(k)
C) 0,4 gram Ca(k)
B) 3,8 gram F, 2(g)
D) 1,9 gram F,
E) 8 gram Ca(k)
2(g)
Kimya
Elektroliz
3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65 amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey- le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü- rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C) A) 4 gram Ca(k) C) 0,4 gram Ca(k) B) 3,8 gram F, 2(g) D) 1,9 gram F, E) 8 gram Ca(k) 2(g)
3.
9500
Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65
amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey-
le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü-
rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C)
A) 4 gram Ca(k)
C) 0,4 gram Ca
B) 3,8 gram F
2(g)
D) 1,9 gram F
E) 8 gram Ca(k)
2(g)
Kimya
Elektroliz
3. 9500 Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65 amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey- le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü- rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C) A) 4 gram Ca(k) C) 0,4 gram Ca B) 3,8 gram F 2(g) D) 1,9 gram F E) 8 gram Ca(k) 2(g)
9500
3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65
amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey-
le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü-
rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C)
B) 3,8 gram F2(g)
A) 4 gram Ca(k)
C) 0,4 gram Ca(k)
D) 1,9 gram F,
E) 8 gram Ca(k)
2(g)
Kimya
Elektroliz
9500 3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65 amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey- le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü- rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C) B) 3,8 gram F2(g) A) 4 gram Ca(k) C) 0,4 gram Ca(k) D) 1,9 gram F, E) 8 gram Ca(k) 2(g)
3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65
amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey-
le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü-
rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C)
B) 3,8 gram F2(g)
D) 1,9 gram F2(g)
A) 4 gram Ca(k)
C) 0,4 gram Ca(k)
E) 8 gram Ca(k)
Kimya
Elektroliz
3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65 amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey- le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü- rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C) B) 3,8 gram F2(g) D) 1,9 gram F2(g) A) 4 gram Ca(k) C) 0,4 gram Ca(k) E) 8 gram Ca(k)
3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65
amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey-
le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü-
rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C)
A) 4 gram Ca(k)
C) 0,4 gram Ca(k)
B) 3,8 gram F,
2(g)
D) 1,9 gram F 2(g)
E) 8 gram Ca(k)
Kimya
Elektroliz
3. Bir elektroliz kabındaki erimiş CaF₂ den 9,65 amperlik bir elektrik akımı 2000 saniye sürey- le geçirildiğinde, katotta açığa çıkan madde tü- rü ve kütlesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (F: 19, Ca: 40, 1 mol e = 96500 C) A) 4 gram Ca(k) C) 0,4 gram Ca(k) B) 3,8 gram F, 2(g) D) 1,9 gram F 2(g) E) 8 gram Ca(k)
16.a
Bakırdan yapılmış bir çay kaşığını gümüş ile kapla-
yabilmek için anot, katot ve elektrolit seçimi aşağı-
dakilerden hangisi gibi olmalıdır?
ANOT
A) Ag
B) Cu
C) Cu
D) Ag
E) Cu
KATOT
Cu
32223
Ag
Ag
Cu
ELEKTROLIT
AgNO3
CUSO4
AgNO3
CUSO4
AgNO3
Kimya
Elektroliz
16.a Bakırdan yapılmış bir çay kaşığını gümüş ile kapla- yabilmek için anot, katot ve elektrolit seçimi aşağı- dakilerden hangisi gibi olmalıdır? ANOT A) Ag B) Cu C) Cu D) Ag E) Cu KATOT Cu 32223 Ag Ag Cu ELEKTROLIT AgNO3 CUSO4 AgNO3 CUSO4 AgNO3
12.e
anot-
+H
Erimiş
AICI,
MgBr,
Nal
katot
Şekildeki kapta erimiş AICI,, MgBr, ve Nal ka-
rışımı elektroliz ediliyor.
Buna göre, anot ve katotta sırasıyla hangi
maddeler açığa çıkar? (Elektron verme eği-
limleri: Na > Mg > Al >> Br > Cl-)
Anot
Katot
A) 12, Br₂, Cl₂
2₁
B) Cl₂, Br₂, 12
C) 12. Cl₂, Br₂
D) Br₂, l2, Cl₂
E) 12, Br₂, Cl₂
Al, Na, Mg
Na, Mg, Al
Al, Mg. Na
Mg, Na, Al
Al, Mg, Na
Kimya
Elektroliz
12.e anot- +H Erimiş AICI, MgBr, Nal katot Şekildeki kapta erimiş AICI,, MgBr, ve Nal ka- rışımı elektroliz ediliyor. Buna göre, anot ve katotta sırasıyla hangi maddeler açığa çıkar? (Elektron verme eği- limleri: Na > Mg > Al >> Br > Cl-) Anot Katot A) 12, Br₂, Cl₂ 2₁ B) Cl₂, Br₂, 12 C) 12. Cl₂, Br₂ D) Br₂, l2, Cl₂ E) 12, Br₂, Cl₂ Al, Na, Mg Na, Mg, Al Al, Mg. Na Mg, Na, Al Al, Mg, Na
Pt(k)+
26
. I. Anotta
KCI(s)
CaCl₂(s)
Yukarıdaki kapta KCI ve CaCl₂ sıvılarından oluşan
karışım elektroliz ediliyor.
Pt(k)
Maddelerin yükseltgenme potansiyelleri arasın-
daki ilişki K> Ca > CI şeklinde olduğuna göre,
D) I ve III
2CH(s) Cl₂(g) + 2e-
tepkimesi gerçekleşir.
II. Katotta ilk olarak K metali toplanır.
III. Devreden 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol Ca²+
iyonu indirgenir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) Ive II
C) Yalnız III
Kimya
Elektroliz
Pt(k)+ 26 . I. Anotta KCI(s) CaCl₂(s) Yukarıdaki kapta KCI ve CaCl₂ sıvılarından oluşan karışım elektroliz ediliyor. Pt(k) Maddelerin yükseltgenme potansiyelleri arasın- daki ilişki K> Ca > CI şeklinde olduğuna göre, D) I ve III 2CH(s) Cl₂(g) + 2e- tepkimesi gerçekleşir. II. Katotta ilk olarak K metali toplanır. III. Devreden 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol Ca²+ iyonu indirgenir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II E) Ive II C) Yalnız III
11.e
anot-
Erimiş MgCl₂
katot
Şekildeki devreden 1 Faradaylık akım geçirili-
yor.
Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
(Mol kütlesi: Mg = 24 g/mol, Cl = 35,5 g/mol)
A) Anotta Cl, gazı açığa çıkar.
B) Katotta Mg metali açığa çıkar.
C) Katotta 12 gram Mg motali birikir.
D) Anotta 0,5 mol Cl, gazı birikir.
E) Katot ve anotta toplanan maddelerin mol
sayıları farklıdır.
Kimya
Elektroliz
11.e anot- Erimiş MgCl₂ katot Şekildeki devreden 1 Faradaylık akım geçirili- yor. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (Mol kütlesi: Mg = 24 g/mol, Cl = 35,5 g/mol) A) Anotta Cl, gazı açığa çıkar. B) Katotta Mg metali açığa çıkar. C) Katotta 12 gram Mg motali birikir. D) Anotta 0,5 mol Cl, gazı birikir. E) Katot ve anotta toplanan maddelerin mol sayıları farklıdır.
9.
Aşağıda verilen sistemde NaCI SIVISI elektroliz edi-
liyor.
pt(k)
A) Yalnız II
NaCl(s)
25°C
Buna göre;
I. Anot ve katotta toplanan madde miktarı devre-
den geçen elektrik yükü miktarıyla doğru oran-
tılıdır.
D) I, II ve III
Pt(k)
II. Katotta; Na+ e
gerçekleşir.
III. Devreden 0,1 Faraday'lık elektrik yükü geçirildi-
ğinde, anotta 0,05 mol Cl₂ gazı açığa çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) II ve III
Na(K)
Nak yarı tepkimesi
C) I ve III
E) I ve II
Kimya
Elektroliz
9. Aşağıda verilen sistemde NaCI SIVISI elektroliz edi- liyor. pt(k) A) Yalnız II NaCl(s) 25°C Buna göre; I. Anot ve katotta toplanan madde miktarı devre- den geçen elektrik yükü miktarıyla doğru oran- tılıdır. D) I, II ve III Pt(k) II. Katotta; Na+ e gerçekleşir. III. Devreden 0,1 Faraday'lık elektrik yükü geçirildi- ğinde, anotta 0,05 mol Cl₂ gazı açığa çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? B) II ve III Na(K) Nak yarı tepkimesi C) I ve III E) I ve II
38. Seri bağlı elektroliz kaplarından birincisinde FeCl3 ve
ikincisinde ZnCl, eriyikleri bulunmaktadır. Bu kaplardaki
eriyikler bir süre elektroliz edildiğinde birinci kabın kato-
dunda 11,2 gram demir katısı toplanmaktadır.
130,2mot
Buna göre ikinci kabin katodunda kaç gram çinko
katısı toplanır? (Fe:56 g/mol, Zn:65 g/mol)
A) 18
B) 18,5
C) 19
D) 19,5
E) 20
-510
MEB 2021 2022.
Kimya
Elektroliz
38. Seri bağlı elektroliz kaplarından birincisinde FeCl3 ve ikincisinde ZnCl, eriyikleri bulunmaktadır. Bu kaplardaki eriyikler bir süre elektroliz edildiğinde birinci kabın kato- dunda 11,2 gram demir katısı toplanmaktadır. 130,2mot Buna göre ikinci kabin katodunda kaç gram çinko katısı toplanır? (Fe:56 g/mol, Zn:65 g/mol) A) 18 B) 18,5 C) 19 D) 19,5 E) 20 -510 MEB 2021 2022.
3. Katodik koruma ile ilgili;
1.
Joan SA holkay all
WS
Korunacak olan metalin daha pasif bir metal ile
kaplanmasıdır.
A) Yalnız I
Korunacak olan metalden daha aktif bir metal ka-
tot görevi görür.
III. Koruyacak olan metal katotta yer alır.
yargılarından hangileri doğrudur?
pelmeneeskg
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6.
16
Kimya
Elektroliz
3. Katodik koruma ile ilgili; 1. Joan SA holkay all WS Korunacak olan metalin daha pasif bir metal ile kaplanmasıdır. A) Yalnız I Korunacak olan metalden daha aktif bir metal ka- tot görevi görür. III. Koruyacak olan metal katotta yer alır. yargılarından hangileri doğrudur? pelmeneeskg D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III 6. 16