Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fonksiyonel Gruplar Soruları

CH₂CHCH₂COOH
1
OH
Yukarıdaki bileşikle ilgili,
1. Hidroksi(oksi) asit olarak sınıflandırılır.
II. 3 - Hidroksibütanoik asit olarak adlandırılır.
III. Meyvelerin yapısında bulunan asitlerdendir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
2.
E) I, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
CH₂CHCH₂COOH 1 OH Yukarıdaki bileşikle ilgili, 1. Hidroksi(oksi) asit olarak sınıflandırılır. II. 3 - Hidroksibütanoik asit olarak adlandırılır. III. Meyvelerin yapısında bulunan asitlerdendir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III 2. E) I, II ve III
-)
n
n
k
Aydın Yayınları
ÖRNEK 124
Bir organik bileşik ile ilgili;
●
Genel formülü CH₂ O'dur. Aet
Karbonil grubu içermektedir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre, bu bileşik aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?
A)
OH
B) CH₂=CH-0-CH3
D) CH₂=CH-CH-CH₂
|
OH
G
E) CH₂-C-H
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
-) n n k Aydın Yayınları ÖRNEK 124 Bir organik bileşik ile ilgili; ● Genel formülü CH₂ O'dur. Aet Karbonil grubu içermektedir. bilgileri veriliyor. Buna göre, bu bileşik aşağıdakilerden hangisi ola- bilir? A) OH B) CH₂=CH-0-CH3 D) CH₂=CH-CH-CH₂ | OH G E) CH₂-C-H
O
CH3-C-OH + C3H7-OH-ISA+H₂O
tepkimesi ve oluşan A bileşiği ile ilgili,
I. Hidroliz tepkimesidir.
II. H₂O oluşumu için asitten H alkolden ise
OH grubu ayrılır.
III. A bileşiği propil etanoattır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III
CYalnız III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
O CH3-C-OH + C3H7-OH-ISA+H₂O tepkimesi ve oluşan A bileşiği ile ilgili, I. Hidroliz tepkimesidir. II. H₂O oluşumu için asitten H alkolden ise OH grubu ayrılır. III. A bileşiği propil etanoattır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve II E) II ve III CYalnız III
Bileşiğin formülü
Bileşiğin adı
O
11
H-C-H
Metanoik asit
CH₂COOH
Etandioik asit
CH₂COOH
COOH
1
III.
CH₂
Propantrioik asit
I
COOH
Yukarıda formülleri verilen organik bileşiklerden hangile-
ri yanlış adlandırılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
06.
9.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Bileşiğin formülü Bileşiğin adı O 11 H-C-H Metanoik asit CH₂COOH Etandioik asit CH₂COOH COOH 1 III. CH₂ Propantrioik asit I COOH Yukarıda formülleri verilen organik bileşiklerden hangile- ri yanlış adlandırılmıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II Yalnız III D) I ve II E) II ve III 06. 9.
N
Kimya
12. Aldehit
NI Keton
Karboksilli asit
cus.
IV. Ester
Yukarıdaki organik bileşiklerden hangilerinin bü-
tün üyelerinin yapısında karbonil grubu bulunur?
A) Yalnız IV
B) Yalnız III
C)Ive th
D) II ve IV
E) , tt, t ve V
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
N Kimya 12. Aldehit NI Keton Karboksilli asit cus. IV. Ester Yukarıdaki organik bileşiklerden hangilerinin bü- tün üyelerinin yapısında karbonil grubu bulunur? A) Yalnız IV B) Yalnız III C)Ive th D) II ve IV E) , tt, t ve V
de
11. Karboksilik asitlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A) Genel formülleri CnH₂O₂ dir.
B) Sulu çözeltileri zayıf elektrolittir.
C) Yapılarında -OH grubu bulunduranlara oksiasitler, -NH₂
grubu bulunduranlara amino asitler denir.
D) Alkollerle esterleri, bazlarla ve metallerle karboksilik asit
tuzlarını oluştururlar.
E) -COOH sayısı arttıkça kaynama noktası azalırken çözü-
nürlüğü artar.
TUJ
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
de 11. Karboksilik asitlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Genel formülleri CnH₂O₂ dir. B) Sulu çözeltileri zayıf elektrolittir. C) Yapılarında -OH grubu bulunduranlara oksiasitler, -NH₂ grubu bulunduranlara amino asitler denir. D) Alkollerle esterleri, bazlarla ve metallerle karboksilik asit tuzlarını oluştururlar. E) -COOH sayısı arttıkça kaynama noktası azalırken çözü- nürlüğü artar. TUJ
31-Bütanoik asidin etil esteri için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) IUPAC sistemine göre adı etil bütanoattır.
B) Hidroliz edildiğinde bütanoik asit ve etanol elde edilir.
C) NaOH ile sulu ortamda tepkimeye girerse etil alkol elde edilir.
D) Propanoik asit ile etil alkolün esterleşme reaksiyonu
sonucunda elde edilir.
E) 2-metil pentanoik asit ile yapı izomeridir.
32-Yağlar ile ilgili;
I. Hayvan ve bitkilerin yapısında bulunur.
II. Gliserinin yağ asitleri ile tepkimesinden elde edilen esterlerdir.
III. Hidrofobik olduklarından suda çözünmezler.
IV. Yapısında iki karbon atomu arasında en az bir tane ikili bağ
bulunduran yağ asitlerine doymamış yağ asitleri denir.
V. Doymuş yağ asidi bulunduranlar sıvı yağlardır.
verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
31-Bütanoik asidin etil esteri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) IUPAC sistemine göre adı etil bütanoattır. B) Hidroliz edildiğinde bütanoik asit ve etanol elde edilir. C) NaOH ile sulu ortamda tepkimeye girerse etil alkol elde edilir. D) Propanoik asit ile etil alkolün esterleşme reaksiyonu sonucunda elde edilir. E) 2-metil pentanoik asit ile yapı izomeridir. 32-Yağlar ile ilgili; I. Hayvan ve bitkilerin yapısında bulunur. II. Gliserinin yağ asitleri ile tepkimesinden elde edilen esterlerdir. III. Hidrofobik olduklarından suda çözünmezler. IV. Yapısında iki karbon atomu arasında en az bir tane ikili bağ bulunduran yağ asitlerine doymamış yağ asitleri denir. V. Doymuş yağ asidi bulunduranlar sıvı yağlardır. verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
nlük Hayat Kimyasalları
eden
alaj-
ğayı
ağır
san
Tril-
Test 103
4. Monomer denilen küçük moleküllerin birbirlerine çok sayıda
eklenmesiyle oluşan çok uzun zincirli moleküllere polimer
denir.
Buna göre,
Etilen
Stiren
FDO0
III.
Etan
D
yapı birimlerinden hangileri polimer üretiminde mono-
mer olarak kullanılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
5. Sabunlaşma reaksiyonu ile sabun oluşturabilecek yağ
asitlerinin yapılarındaki karbon sayısı aralığı aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) 4-10
B) 6-12
C) 6-18
12-18
E) 18-25
r?
7.
8.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
nlük Hayat Kimyasalları eden alaj- ğayı ağır san Tril- Test 103 4. Monomer denilen küçük moleküllerin birbirlerine çok sayıda eklenmesiyle oluşan çok uzun zincirli moleküllere polimer denir. Buna göre, Etilen Stiren FDO0 III. Etan D yapı birimlerinden hangileri polimer üretiminde mono- mer olarak kullanılabilir? A) Yalnız I B) I ve II I ve III D) II ve III E) I, II ve III 5. Sabunlaşma reaksiyonu ile sabun oluşturabilecek yağ asitlerinin yapılarındaki karbon sayısı aralığı aşağıdaki- lerden hangisidir? A) 4-10 B) 6-12 C) 6-18 12-18 E) 18-25 r? 7. 8.
21.
O
SK
||
CH3 - CH - CH₂ - C - OH
1
OH
Yukarıda yarı açık formülü verilen bileşik ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Polifonksiyonel bir bileşiktir.
3
2
B) sp ve sp² hibrit orbitalleri ile bağ yapan atomlar içerir.
C) İndirgenme ürünü polialkoldür.
D) Aynı dış basınçta kaynama sıcaklığı 1,3 - bütandiol bi-
leşiğinin kaynama sıcaklığından düşüktür.
E) Yükseitgenme ürünü keton grubu içerir.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
21. O SK || CH3 - CH - CH₂ - C - OH 1 OH Yukarıda yarı açık formülü verilen bileşik ile ilgili aşağı- daki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Polifonksiyonel bir bileşiktir. 3 2 B) sp ve sp² hibrit orbitalleri ile bağ yapan atomlar içerir. C) İndirgenme ürünü polialkoldür. D) Aynı dış basınçta kaynama sıcaklığı 1,3 - bütandiol bi- leşiğinin kaynama sıcaklığından düşüktür. E) Yükseitgenme ürünü keton grubu içerir.
İK BİLEŞİKLER
3.
Bir organik bileşik ile ilgili aşağıdaki bilgiler verili-
yor.
Dietil eterin izomeridir. Ha-0-C₂ts (Cut400)
K.Arit
Ester
Asetik asitle esterleştiğinde bütil asetat bileşi-
ğini oluşturuyor.
Buna göre, bu alkolün açık formülü aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru verilmiştir?
HHHH
A) H-C-C-C-C-H
I
III
H OHH H
HHHH
||| I
B) H-C-C-C-C-OH
1
HH OH H
OH H H H
TII I
-C)
H-C-C-C-C-H
||| I
HHH OH
HHHH
||| I
PHO-C-C-C-C-H
||| I
HHHH
HHH
III
E) HO-C-C-C-H
| | |
HHH
-
-
ONa+1H₂
APOIEMI
1
feconder bald
C3H180
O
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
İK BİLEŞİKLER 3. Bir organik bileşik ile ilgili aşağıdaki bilgiler verili- yor. Dietil eterin izomeridir. Ha-0-C₂ts (Cut400) K.Arit Ester Asetik asitle esterleştiğinde bütil asetat bileşi- ğini oluşturuyor. Buna göre, bu alkolün açık formülü aşağıdaki- lerden hangisinde doğru verilmiştir? HHHH A) H-C-C-C-C-H I III H OHH H HHHH ||| I B) H-C-C-C-C-OH 1 HH OH H OH H H H TII I -C) H-C-C-C-C-H ||| I HHH OH HHHH ||| I PHO-C-C-C-C-H ||| I HHHH HHH III E) HO-C-C-C-H | | | HHH - - ONa+1H₂ APOIEMI 1 feconder bald C3H180 O
1
CH₂--H--CH₂
Q₂H5
1
bileşiğinin IUPAC sistemine göre adı aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 2,4-Dietil-3-metilpentan
B)
5-Etil-3,4-dimetilheksan
1,3-Dietil-1,2,3-trimetilpropan
3,4,5-Trimetilheptan
E) 2-Etil-3,4-dimetilheksan
hing. The
Syban
22. Molekül formülü verilen,
I. C₂H₂O
II. C3H₂O
Y
III. C3H₂O₂
A
Y
bileşiklerinden hangilerinde karbonil grubu ola- I
bilir?
N
L
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
A
R
sel yol
Pol
S
23. Yalnız C, H ve O elementlerinden oluşan bir organik
bileşiğin formülünde karbon atomunun sayısı, oksi-
jen atomunun sayısına eşittir ve hidrojen atomunun
sayısının 3/4 ü kadardır. Bileşiğin 1 molü yandığın-
da 4 mol H₂O oluşmaktadır.
Bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden
D) I ve III
510
C
E) II ve III
24. 1.
II.
III.
Yu
HE
A)
20
124
25. 2
26.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
1 CH₂--H--CH₂ Q₂H5 1 bileşiğinin IUPAC sistemine göre adı aşağıdaki- lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 2,4-Dietil-3-metilpentan B) 5-Etil-3,4-dimetilheksan 1,3-Dietil-1,2,3-trimetilpropan 3,4,5-Trimetilheptan E) 2-Etil-3,4-dimetilheksan hing. The Syban 22. Molekül formülü verilen, I. C₂H₂O II. C3H₂O Y III. C3H₂O₂ A Y bileşiklerinden hangilerinde karbonil grubu ola- I bilir? N L A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II A R sel yol Pol S 23. Yalnız C, H ve O elementlerinden oluşan bir organik bileşiğin formülünde karbon atomunun sayısı, oksi- jen atomunun sayısına eşittir ve hidrojen atomunun sayısının 3/4 ü kadardır. Bileşiğin 1 molü yandığın- da 4 mol H₂O oluşmaktadır. Bu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden D) I ve III 510 C E) II ve III 24. 1. II. III. Yu HE A) 20 124 25. 2 26.
25. X: 1-etil siklopropen
Y: siklopenten
Z: 1-pentin
Yukanda verilen X, Y ve Z bileşikleri için;
1. Birer moleküllerindeki karbon atom sayıları +
II. Birer moleküllerindeki pi bağı sayıları
III. Molekül ağırlıkları
niceliklerinden hangileri aynıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve IS
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
25. X: 1-etil siklopropen Y: siklopenten Z: 1-pentin Yukanda verilen X, Y ve Z bileşikleri için; 1. Birer moleküllerindeki karbon atom sayıları + II. Birer moleküllerindeki pi bağı sayıları III. Molekül ağırlıkları niceliklerinden hangileri aynıdır? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve IS C) I ve III E) I, II ve III
( )Alkenler su ile tepkime verdiklerinde alkol
oluştururlar.
( )Asetilen dışındaki bir alkin su ile tepkime
verdiğinde keton oluşturur.
( )Ketonlar yükseltgenerek karboksilli asit
oluştururlar.
( )Propenin su ile tepkimesinde; suya ait hidrojen,
ikili bağda nispeten fazla hidrojen taşıyan karbon
atomuna bağlanarak ana ürünü oluşturur.
( )iki mol alkol molekülünden bir mol su
çıkarılması sonucu eter meydana gelir.
( )Bir mol alkol ile bir mol karboksilli asit
kondenzasyon tepkimesi sonucunda ester
oluşturur.
( )Formaldehit,fehling ve tollens reaktifleri ile
yükseltgenebilir.
( )Alkenlerin ilk üyesi iki karbonludur.
(
)Siklobüten ile 1-bütin birbirinin yapı izomeridir.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
( )Alkenler su ile tepkime verdiklerinde alkol oluştururlar. ( )Asetilen dışındaki bir alkin su ile tepkime verdiğinde keton oluşturur. ( )Ketonlar yükseltgenerek karboksilli asit oluştururlar. ( )Propenin su ile tepkimesinde; suya ait hidrojen, ikili bağda nispeten fazla hidrojen taşıyan karbon atomuna bağlanarak ana ürünü oluşturur. ( )iki mol alkol molekülünden bir mol su çıkarılması sonucu eter meydana gelir. ( )Bir mol alkol ile bir mol karboksilli asit kondenzasyon tepkimesi sonucunda ester oluşturur. ( )Formaldehit,fehling ve tollens reaktifleri ile yükseltgenebilir. ( )Alkenlerin ilk üyesi iki karbonludur. ( )Siklobüten ile 1-bütin birbirinin yapı izomeridir.
Alkanlarla ilgill aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Genel formülleri C,Hadir.
B) Baton karbon atomları sp hibritleşmesi yap-|
mıştır.
C) Molekül büyüklüğü arttıkça kaynama nokta-
ları yükselir.
D) Molekülleri polardır.
E) Düz zincirli alkanların moleküller arası çekim
kuvvetleri dallanmış alkanlardan fazladır.
Aseton ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ketonların ilk üyesidir.
B) Fonksiyonel grubu karbonildir.
C) Molekülünde 3 sigma, 1 pi bağı vardır.
D) IUPAC adı propanondur.
E) Aseton molekülünde 1 tane sp² ve iki tane
sp³ hibritleşmesi yapmış C atomu vardır.
6) Aşağıdaki D/Y sorularının herbirinin yanıtı 3 puan
değerindedir.
( )Kömür oluşumu milyonlarca yıl sürmüştür.
( )Karbon oranı en yüksek olan kömür antrasendir.
( )Petrol, yenilenebilir enerji kaynağıdır.
( )Alkenler parafinler olarak da bilinir.
( )1 mol alkan, 1 mol H₂gazı ile tepkime verir.
(JA
oluştu
()As
verdiğ
()Ke
oluştu
()Pro
ikili ba
atomu
( )iki
çıkarılm
( )Bir
konden
oluştur
()For
yükselt
( )Alk
( )Sikl
Bojor
A-B
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Alkanlarla ilgill aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Genel formülleri C,Hadir. B) Baton karbon atomları sp hibritleşmesi yap-| mıştır. C) Molekül büyüklüğü arttıkça kaynama nokta- ları yükselir. D) Molekülleri polardır. E) Düz zincirli alkanların moleküller arası çekim kuvvetleri dallanmış alkanlardan fazladır. Aseton ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ketonların ilk üyesidir. B) Fonksiyonel grubu karbonildir. C) Molekülünde 3 sigma, 1 pi bağı vardır. D) IUPAC adı propanondur. E) Aseton molekülünde 1 tane sp² ve iki tane sp³ hibritleşmesi yapmış C atomu vardır. 6) Aşağıdaki D/Y sorularının herbirinin yanıtı 3 puan değerindedir. ( )Kömür oluşumu milyonlarca yıl sürmüştür. ( )Karbon oranı en yüksek olan kömür antrasendir. ( )Petrol, yenilenebilir enerji kaynağıdır. ( )Alkenler parafinler olarak da bilinir. ( )1 mol alkan, 1 mol H₂gazı ile tepkime verir. (JA oluştu ()As verdiğ ()Ke oluştu ()Pro ikili ba atomu ( )iki çıkarılm ( )Bir konden oluştur ()For yükselt ( )Alk ( )Sikl Bojor A-B
23.
24
C) Yalnız i
E) I, II ve II
CHO
CH₂-
T
bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir
A) Etil metanoat
B) Metli etanoat
izobutil metancat
D) Tersiyer bütil metanoat
E) Bütil etanoat
Aşağıda verilen
CH₂ - CH
bileşiklerden hangiai
bileşiğinin fonksi-
CH₂ -
CH ₂
yonel grup izomeridir?
CH₂
CH₂
-OH
A)
CH₂ -
——
B)
CH3 -
CH₂
CH₂
1
CH₂
CH₂
D)
CH₂
CH₂
-
CH₂
E)
Aşağıdaki bileşiklerden hangi
ita sudaki çözünürloge-
Dir?
-
-
-
CH₂
OH
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
23. 24 C) Yalnız i E) I, II ve II CHO CH₂- T bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir A) Etil metanoat B) Metli etanoat izobutil metancat D) Tersiyer bütil metanoat E) Bütil etanoat Aşağıda verilen CH₂ - CH bileşiklerden hangiai bileşiğinin fonksi- CH₂ - CH ₂ yonel grup izomeridir? CH₂ CH₂ -OH A) CH₂ - —— B) CH3 - CH₂ CH₂ 1 CH₂ CH₂ D) CH₂ CH₂ - CH₂ E) Aşağıdaki bileşiklerden hangi ita sudaki çözünürloge- Dir? - - - CH₂ OH
↑
T
KADIKÖY FINAL ACADEMI ANADOLU LİSESİ
EGITIM - ÖGRETIM MILI
2021 2022
I DONEM
12.SINIF
I. KIMYA VAZILI
SORULARI
Aşağıdaki bileşiklen isimlendiriniz.
CH3
CHO CHỊ CHI
Soru S
C=C-CH=CH₂
1
CI
OH
CH₂ - CH₂ - CH-C-H
CH3
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
↑ T KADIKÖY FINAL ACADEMI ANADOLU LİSESİ EGITIM - ÖGRETIM MILI 2021 2022 I DONEM 12.SINIF I. KIMYA VAZILI SORULARI Aşağıdaki bileşiklen isimlendiriniz. CH3 CHO CHỊ CHI Soru S C=C-CH=CH₂ 1 CI OH CH₂ - CH₂ - CH-C-H CH3