Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fonksiyonel Gruplar Soruları

CH3
CHg - C - CHg
I
OH
Yukarıdaki bileşiğin bir molünden uygun şartlarda bir mol
H₂O çekilirse,
1. Tek cins alken oluşur.
II. İki tür alken oluşur.
III. Oluşan bileşiğin adı 2-metil-1-propen dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) Il ve Ill
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
CH3 CHg - C - CHg I OH Yukarıdaki bileşiğin bir molünden uygun şartlarda bir mol H₂O çekilirse, 1. Tek cins alken oluşur. II. İki tür alken oluşur. III. Oluşan bileşiğin adı 2-metil-1-propen dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) Il ve Ill C) I ve III E) I, II ve III
OS-
11
3 2 1
CH3-CH-COOH
12.
1
NH₂
Yukarıda verilen organik bileşik ile ilgili,
IUPAC'a göre adı 2-aminopopanoik asittir.
II. Hem asit hem de baz özelliği gösterir.
. Karbon atomlarının tamamı sp³ hibritleşmesi
yapmıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
OS- 11 3 2 1 CH3-CH-COOH 12. 1 NH₂ Yukarıda verilen organik bileşik ile ilgili, IUPAC'a göre adı 2-aminopopanoik asittir. II. Hem asit hem de baz özelliği gösterir. . Karbon atomlarının tamamı sp³ hibritleşmesi yapmıştır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III
verdiği
19. Bir organik bileşik olan etenin (etilen) çizgi bağ formülü
aşağıda verilmiştir.
H
H
C=C
H
H
Buna göre, eten bileşiğinde atomlar arası bağlar ve
oluşumu ile ilgili;
1. Hidrojen atomları sp² hibritleşmesi yapmıştır.
II. Karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ л (pi)
bağıdır.
bad yerdir.
III. p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan bir bağ vardır.
yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, 6C)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I ve II
pr.
Il ve III
43
22.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
verdiği 19. Bir organik bileşik olan etenin (etilen) çizgi bağ formülü aşağıda verilmiştir. H H C=C H H Buna göre, eten bileşiğinde atomlar arası bağlar ve oluşumu ile ilgili; 1. Hidrojen atomları sp² hibritleşmesi yapmıştır. II. Karbon ve hidrojen atomları arasındaki bağ л (pi) bağıdır. bad yerdir. III. p orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan bir bağ vardır. yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, 6C) A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I ve II pr. Il ve III 43 22.
12. Etoksi benzen bileşiği ile ilgili;
I. 3-etil-1-hidroksibenzen ile izomeridir.
I Aromatik bir bileşiktir.
VII,
Etil fenil eter olarak adlandırılır.
yargılarından hangisi doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız II C) Yalnız III
210
D) II ve III E) I, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
12. Etoksi benzen bileşiği ile ilgili; I. 3-etil-1-hidroksibenzen ile izomeridir. I Aromatik bir bileşiktir. VII, Etil fenil eter olarak adlandırılır. yargılarından hangisi doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III 210 D) II ve III E) I, II ve III
9. I. CH2 = C- CH2 ile CH3-C-CH3
OH
Ő
I
=
-
II. CH2 = CH – OH ile CH3- Ç= 0
H
O
II
O
L.
LHC C 0
H. CH3-CH2-C ile CH3-C-O
1
OH
CH3
Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin izo-
meridir?
A) Yalnız
B) ve IT
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
G
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
9. I. CH2 = C- CH2 ile CH3-C-CH3 OH Ő I = - II. CH2 = CH – OH ile CH3- Ç= 0 H O II O L. LHC C 0 H. CH3-CH2-C ile CH3-C-O 1 OH CH3 Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri birbirinin izo- meridir? A) Yalnız B) ve IT C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III G
Bileşik
Adi
H
H
I.
C=C
Cis - 1, 2 - dikloreten
-
CI
CI
I
CH3
II.
C=0
2-brompropen
-
I
Br
NH2
III.
Orto - bromanilin
-
Br
Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin adı doğru olarak verilmiştir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Bileşik Adi H H I. C=C Cis - 1, 2 - dikloreten - CI CI I CH3 II. C=0 2-brompropen - I Br NH2 III. Orto - bromanilin - Br Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin adı doğru olarak verilmiştir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
A
A
A
Fen Bilimleri
24. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin fonksiyonel
grubu karşısında yanlış verilmiştir?
Bileşik
Fonksiyonel grup
A)
II
f
- C - OH
CH3 - C - OH
-C=C-
II
-C=0
B) CH3 - C = C- CH3
gi
CH3 - CH2 - C-H
D)
CH2 - CH2 - OH
E) CH, -0 - CH,
- OH
-
-
-o-
tuburbob holini
s hilesikleri ile ilgili;
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
A A A Fen Bilimleri 24. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin fonksiyonel grubu karşısında yanlış verilmiştir? Bileşik Fonksiyonel grup A) II f - C - OH CH3 - C - OH -C=C- II -C=0 B) CH3 - C = C- CH3 gi CH3 - CH2 - C-H D) CH2 - CH2 - OH E) CH, -0 - CH, - OH - - -o- tuburbob holini s hilesikleri ile ilgili;
ve sp
15. Karbon atomunun hibritleşmesi sonucu sp3, sp2 ve
hibrit orbitalleri oluşabilir.
Buna göre,
sp?
11
1. --H bileşiğinde sp2 ve sp3 hibritleşmesi
vardır.
Spo
sp2
HI. O=C=0 bileşiğinde sp hibritleşmesi vardır.
OH
3
W.CH TCH-CH, bileşiğinde sp2 hibritleşmesi var-
dır.
1
,,
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 11
D) Il velll
B) Yalnız III C) Ivell
E) I, II ve III
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
ve sp 15. Karbon atomunun hibritleşmesi sonucu sp3, sp2 ve hibrit orbitalleri oluşabilir. Buna göre, sp? 11 1. --H bileşiğinde sp2 ve sp3 hibritleşmesi vardır. Spo sp2 HI. O=C=0 bileşiğinde sp hibritleşmesi vardır. OH 3 W.CH TCH-CH, bileşiğinde sp2 hibritleşmesi var- dır. 1 ,, ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız 11 D) Il velll B) Yalnız III C) Ivell E) I, II ve III
8.
Aşağıdaki alkollerin asidik ortamda oluşturacağı karbokatyonların yapılarını gösteriniz ve bu
karbokatyonları azalan kararlılık sırasına göre sıralayınız.
(CH3)2CHCH2CH2OH
(CH3)3CCH2CH3
(CH3)2CHCHCH3
OH
OH
CH3
a
OH
OH
CH3
OH
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
8. Aşağıdaki alkollerin asidik ortamda oluşturacağı karbokatyonların yapılarını gösteriniz ve bu karbokatyonları azalan kararlılık sırasına göre sıralayınız. (CH3)2CHCH2CH2OH (CH3)3CCH2CH3 (CH3)2CHCHCH3 OH OH CH3 a OH OH CH3 OH
2.
C,H ve o elementlerinden oluşan bir organik bileşiğin 15,2
gramı tamamen yakıldığında N.K'da 13,44 L hacim kaplayan
Co, gazı ve 14,4 gram H,O oluşmaktadır.
Bu organik bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden
hangisidir? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol)
A) CHO
B) CH.02
C) CHO
D) CHO,
E) C₂H₂O
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
2. C,H ve o elementlerinden oluşan bir organik bileşiğin 15,2 gramı tamamen yakıldığında N.K'da 13,44 L hacim kaplayan Co, gazı ve 14,4 gram H,O oluşmaktadır. Bu organik bileşiğin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? (H:1 g/mol, C:12 g/mol, 0:16 g/mol) A) CHO B) CH.02 C) CHO D) CHO, E) C₂H₂O
B
B
25.
O=O
HO – C – H
Yukarıda açık formülü verilen bileşikle ilgili,
I. Fonksiyonel grup izomeri yoktur.
? .
1. Oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltisinin
pH değeri 7'den büyüktür.
III. Hem karboksilik asit hem de aldehit özelliği
gösterir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
B) Yalnız III C) I ve III
DI ve III ELII ve IT
gebnog
SY
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
B B 25. O=O HO – C – H Yukarıda açık formülü verilen bileşikle ilgili, I. Fonksiyonel grup izomeri yoktur. ? . 1. Oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltisinin pH değeri 7'den büyüktür. III. Hem karboksilik asit hem de aldehit özelliği gösterir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) Yalnız III C) I ve III DI ve III ELII ve IT gebnog SY
2
13. Aşağıda verilen organik bileşik fonksiyonel grup eşleştir-
melerinden hangisi yanlıştır?
Organik bileşik
Fonksiyonel grup
Aldehit
O
II
-C-H
B)
Ester
O=0
-C-0-
Amin
- NH,
O
II
-C-
DI
Eter
Karboksilik asit
O
II
-C-OH
O=
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
2 13. Aşağıda verilen organik bileşik fonksiyonel grup eşleştir- melerinden hangisi yanlıştır? Organik bileşik Fonksiyonel grup Aldehit O II -C-H B) Ester O=0 -C-0- Amin - NH, O II -C- DI Eter Karboksilik asit O II -C-OH O=
Buna göre,
1. ester,
II. karbonil,
J
III. alkol
fonksiyonel gruplarından hangileri paraben molekülünün
yapısında bulunur?
A) Yalnız 1
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E), II ve III
4.
Tabloda bazı fonksiyonel gruplarla ilgili bilgiler verilmiştir.
Fonksiyonel grup
Bileşik sunt
Formül
- OH
Alkol
R- OH
OR
Eter
RO-R
O
Aldehit
-0-H
RCH
O
eşikler
anla-
sel ve
mneğin
a kati-
O=
Keton
-C-
R-C-R
O
nası ile
O=C
Karboksilik asit
COH
R-C-OH
kasına
-NH2
Amin
R-NH2
Szelliği
anma-
lanılır.
NO2
Nitro alkan
R-NO,
C6H5-
Aromatik bileşik
CAM-R
fleşik-
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Eterler en-az 2 karbonlu olabilir.
B) Amin, nitro alkan ve alkol bileşikleri 1 karbonlu olabilir.
C) Alkollerde 1 karbon atomuna yalnızca 1 tane --OH grubu
bağlanabilir
.
D) Tüm fonksiyonel gruplarda C ve H elementlerinden farklı
türde bir element bulunur.
E) "Karboksilik asitler, aldehit ve ketonlarda sp2 hibritleşmesi
yapmış en az 1 tane karbon atomu bulunur.
(105
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
Buna göre, 1. ester, II. karbonil, J III. alkol fonksiyonel gruplarından hangileri paraben molekülünün yapısında bulunur? A) Yalnız 1 B) I ve II C) I ve III D) II ve III E), II ve III 4. Tabloda bazı fonksiyonel gruplarla ilgili bilgiler verilmiştir. Fonksiyonel grup Bileşik sunt Formül - OH Alkol R- OH OR Eter RO-R O Aldehit -0-H RCH O eşikler anla- sel ve mneğin a kati- O= Keton -C- R-C-R O nası ile O=C Karboksilik asit COH R-C-OH kasına -NH2 Amin R-NH2 Szelliği anma- lanılır. NO2 Nitro alkan R-NO, C6H5- Aromatik bileşik CAM-R fleşik- Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Eterler en-az 2 karbonlu olabilir. B) Amin, nitro alkan ve alkol bileşikleri 1 karbonlu olabilir. C) Alkollerde 1 karbon atomuna yalnızca 1 tane --OH grubu bağlanabilir . D) Tüm fonksiyonel gruplarda C ve H elementlerinden farklı türde bir element bulunur. E) "Karboksilik asitler, aldehit ve ketonlarda sp2 hibritleşmesi yapmış en az 1 tane karbon atomu bulunur. (105
H bgt
2
dipol-dipol
13. 1.H2O
H bog!
II. C2H5OH
III. C H5-0-C2H5
IV. CH3CH2COOH H boy!
Yukarıda yapı formülleri verilen bileşikler ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aynı koşullarda kaynama noktası en küçük olan bile-
şik III'dür.
1
B I. ve II. bileşikler arasında hidrojen bağları oluşur.
Ø II. bileşiğin yaygın adı; dimetil eterdir.
3
D) IV. nolu bileşiğin molekülleri dimerleşebilir.
E) Aynı koşullarda buhar basıncı en küçük olan IV. nolu
E) Aynı
bileşiktir.
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
H bgt 2 dipol-dipol 13. 1.H2O H bog! II. C2H5OH III. C H5-0-C2H5 IV. CH3CH2COOH H boy! Yukarıda yapı formülleri verilen bileşikler ile ilgili aşa- ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Aynı koşullarda kaynama noktası en küçük olan bile- şik III'dür. 1 B I. ve II. bileşikler arasında hidrojen bağları oluşur. Ø II. bileşiğin yaygın adı; dimetil eterdir. 3 D) IV. nolu bileşiğin molekülleri dimerleşebilir. E) Aynı koşullarda buhar basıncı en küçük olan IV. nolu E) Aynı bileşiktir.
DEN BIL
bileşiklere "polifonksiyonel bileşikler" denir.
Mapisinda birden fazla fonksiyonel grup içeren organik
Buna göre, aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi
O
polifonksiyonel bileşik değildir?
A) CHE =CH-CH
O
B) CH, - CH-C-OH
OH
E
C) CH, - C - CH2 - C-H
O
&-och
D) CH - C- OCH
O
E) CH - CH - C-OH
NH
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
DEN BIL bileşiklere "polifonksiyonel bileşikler" denir. Mapisinda birden fazla fonksiyonel grup içeren organik Buna göre, aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi O polifonksiyonel bileşik değildir? A) CHE =CH-CH O B) CH, - CH-C-OH OH E C) CH, - C - CH2 - C-H O &-och D) CH - C- OCH O E) CH - CH - C-OH NH
bliss labios
HOOH banol non
Sabu sana
yasal olarak aşın
bir. Her ne kadar
artlanndan dolayı
kle metaller için
A Bilimleri
AYT Deneme su
27. Kauçuk,
Doğal
26. Dibenzil asetilen
• Izopentil-klorar
. 1-metoksi butan
Neabelczan
3-hidroksi-2-pentanonoblolo awonbiasa
Yukarıda adları verilen organik bileşikler asağıdaki yapı
formülleri ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır?
CH
Billiplatten monop anus
os
A) CH₂ - CH2 3 onllom enst
CH,
bro
CH
od najobit 3 nehel staal nu OYS
B) CH – CH-CH, CH, C1
log
Püho ninhollsidio a Roe ketes
C) CH, CH, teh, - CH2 -0 - CHşi sem
Hubolingri nisbinigye
DO
0-0 0-0
C=C
Snie (
Isinley (A
ile il
an
E) CH-C-
-CH-CH2-CH
Love
OH
Kimya
Fonksiyonel Gruplar
bliss labios HOOH banol non Sabu sana yasal olarak aşın bir. Her ne kadar artlanndan dolayı kle metaller için A Bilimleri AYT Deneme su 27. Kauçuk, Doğal 26. Dibenzil asetilen • Izopentil-klorar . 1-metoksi butan Neabelczan 3-hidroksi-2-pentanonoblolo awonbiasa Yukarıda adları verilen organik bileşikler asağıdaki yapı formülleri ile eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır? CH Billiplatten monop anus os A) CH₂ - CH2 3 onllom enst CH, bro CH od najobit 3 nehel staal nu OYS B) CH – CH-CH, CH, C1 log Püho ninhollsidio a Roe ketes C) CH, CH, teh, - CH2 -0 - CHşi sem Hubolingri nisbinigye DO 0-0 0-0 C=C Snie ( Isinley (A ile il an E) CH-C- -CH-CH2-CH Love OH