Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Gazların Genel Özellikleri Soruları

4.
CO2(g)
H₂O(s)
2X₁12 + 4x =
Hareketli pisto
28X=
Yalıtkan kap
2
İçinde oda sıcaklığında bir miktar su bulunan ISIC
tılmış kapta, hareketli piston yardımıyla yüksek ba
CO gazı suda çözündüğünde aşağıdaki değişim
hangisinin olması beklenmez?
D) CO, gazının potansiyel enerjisinin
2
E) Çözelti kütlesinin azalması
CHOW
A) Suyun buhar basıncının artması
Jori Sic
B) Sulu çözeltinin pH değerinin azalması ₂ + H₂
Tod
C) Çözelti sıcaklığının artmas CO₂ szo
181 aupa
azalmasy
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
4. CO2(g) H₂O(s) 2X₁12 + 4x = Hareketli pisto 28X= Yalıtkan kap 2 İçinde oda sıcaklığında bir miktar su bulunan ISIC tılmış kapta, hareketli piston yardımıyla yüksek ba CO gazı suda çözündüğünde aşağıdaki değişim hangisinin olması beklenmez? D) CO, gazının potansiyel enerjisinin 2 E) Çözelti kütlesinin azalması CHOW A) Suyun buhar basıncının artması Jori Sic B) Sulu çözeltinin pH değerinin azalması ₂ + H₂ Tod C) Çözelti sıcaklığının artmas CO₂ szo 181 aupa azalmasy
miyor.
i eklemek,
eklemek
kısmi ba-
11
I kapta-
aklıkta x
şekilde
11.
Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(suda) + H₂(g)
tepkimesine göre, Zn metali yeterince HCI çözeltisi ile tam
verimle tepkimeye giriyor. Açığa çıkan H₂ gazının tamamı
27 °C'de su üstünde toplandığında 16,4 litre hacim kap-
liyor.
Su üstündeki toplam basınç 407 mmHg olduğuna
göre, tepkimede harcanan Zn katısı kaç mol olur?
(27 °C'de suyun buhar basıncı 27 mmHg'dir.)
D) 1/12
A)
1
3
11/12
B)
3
E) 1
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
miyor. i eklemek, eklemek kısmi ba- 11 I kapta- aklıkta x şekilde 11. Zn(k) + 2HCl(suda) → ZnCl₂(suda) + H₂(g) tepkimesine göre, Zn metali yeterince HCI çözeltisi ile tam verimle tepkimeye giriyor. Açığa çıkan H₂ gazının tamamı 27 °C'de su üstünde toplandığında 16,4 litre hacim kap- liyor. Su üstündeki toplam basınç 407 mmHg olduğuna göre, tepkimede harcanan Zn katısı kaç mol olur? (27 °C'de suyun buhar basıncı 27 mmHg'dir.) D) 1/12 A) 1 3 11/12 B) 3 E) 1
r.
40
Co
5 Sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta
?
1,2 gram He gazı bulunmaktadır.
Omd
1. Kaba aynı koşullarda 0,3 mol H₂ gazi
ilave etmek
II. Kabin mutlak sıcaklığını iki katına çı-
karmak
III. Kaba aynı sıcaklıkta 1,2 gram CH4 gazi
eklemek
işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılırsa
kaptaki gaz basıncı iki katına çıkar?
(H: 1. He: 4, C: 12) P.V.T.R
A) I ye Il
B) I ve III
DyYalnız I
II ve III
E) Yalnız III
PAEN XIR
6,1
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
r. 40 Co 5 Sabit hacimli bir kapta sabit sıcaklıkta ? 1,2 gram He gazı bulunmaktadır. Omd 1. Kaba aynı koşullarda 0,3 mol H₂ gazi ilave etmek II. Kabin mutlak sıcaklığını iki katına çı- karmak III. Kaba aynı sıcaklıkta 1,2 gram CH4 gazi eklemek işlemlerinden hangileri ayrı ayrı yapılırsa kaptaki gaz basıncı iki katına çıkar? (H: 1. He: 4, C: 12) P.V.T.R A) I ye Il B) I ve III DyYalnız I II ve III E) Yalnız III PAEN XIR 6,1
40. Soru
4NO(g) + O2(g) → 2N₂O3(g)
NK'daki hacimleri eşit olan NO ve O₂ gazları yukarıdaki denkleme
göre N₂O3 oluşturuyor.
Oluşan N₂O3 gazının normal koşullardaki hacmi 22,4 Lolduğuna
göre tepkime sonunda ortamdaki gazların NK'daki toplam hacmi
Kaç L'dir?
A) 22,4
B) 33,6
C) 44,8
D) 67,2
E) 89,6
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
40. Soru 4NO(g) + O2(g) → 2N₂O3(g) NK'daki hacimleri eşit olan NO ve O₂ gazları yukarıdaki denkleme göre N₂O3 oluşturuyor. Oluşan N₂O3 gazının normal koşullardaki hacmi 22,4 Lolduğuna göre tepkime sonunda ortamdaki gazların NK'daki toplam hacmi Kaç L'dir? A) 22,4 B) 33,6 C) 44,8 D) 67,2 E) 89,6
YAL
1 mol
X(0)
V, T
V, T
Yukarıda bulunduğu koşullar verilen X ve Y gerçek
gazlarının basınçları arasındaki ilişki P>Py şeklindedir.
Buna göre,
Y
Wad Gerçek
Q
I. X gazının mol kütlesi Y gazından küçüktür.
1 mol
X gazı Y gazından ideale daha yakındır.
H. X gazının molekülleri polar, Y gazının molekülleri
apolardır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
YAL 1 mol X(0) V, T V, T Yukarıda bulunduğu koşullar verilen X ve Y gerçek gazlarının basınçları arasındaki ilişki P>Py şeklindedir. Buna göre, Y Wad Gerçek Q I. X gazının mol kütlesi Y gazından küçüktür. 1 mol X gazı Y gazından ideale daha yakındır. H. X gazının molekülleri polar, Y gazının molekülleri apolardır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) II ve III C) Yalnız III
7. Saf olmayan 200 gram Na,yeterince HCI ile tepkimeye
sokulduğunda
2Na+ 2HCI → 2NaCl + H₂
Tepkimesine göre 2 mol H₂2 oluşuyor.
Buna göre Na elementinin saflık yüzdesi nedir? (Na: 23 )
A) 46
B)92
C)50
D)25
E)90
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
7. Saf olmayan 200 gram Na,yeterince HCI ile tepkimeye sokulduğunda 2Na+ 2HCI → 2NaCl + H₂ Tepkimesine göre 2 mol H₂2 oluşuyor. Buna göre Na elementinin saflık yüzdesi nedir? (Na: 23 ) A) 46 B)92 C)50 D)25 E)90
Tepkime hızının ölçülmesi için çeşitli özelliklerin değişim-
lerine bakılmalıdır. Bu özellikler basınç, hacim, pH, renk,
iletkenlik değişimleri olabilir.
Aşağıda bazı olayların değişimleri şekiller üzerinden an-
latılmak istenmiştir.
I.
II.
III.
C₂H₂(g)
Kap
I. I. kap
II. II. kap
III. II. kap
I. durum
IV. III. kap
V. III. kap
0
2V
H₂O
T
(H₂(g) + Cl₂(g) →→→ 2HCl(g))
Buna göre bu tepkimelerde;
KNO3
katısı
Br, li su
II. durum
(KNO3(K)→→→→→K*(suda) + NO3(suda))
K+
Basınçtaki artış
T
(C₂H₂(g) + Br₂ →→ C₂H₂Br (suda))
2
renksiz turuncu
renksiz
NO₂
pH değişimi
İletkenlikteki azalma
Renkteki açılma
Basınçtaki azalma
Hızın ölçüldüğü özellik
C₂H₂Br4
2V
özelliklerinden kaç tanesinin değişimi takip edilerek
tepkime hızında ölçüm yapılabilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
2.
PU=PRT
3.
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
Tepkime hızının ölçülmesi için çeşitli özelliklerin değişim- lerine bakılmalıdır. Bu özellikler basınç, hacim, pH, renk, iletkenlik değişimleri olabilir. Aşağıda bazı olayların değişimleri şekiller üzerinden an- latılmak istenmiştir. I. II. III. C₂H₂(g) Kap I. I. kap II. II. kap III. II. kap I. durum IV. III. kap V. III. kap 0 2V H₂O T (H₂(g) + Cl₂(g) →→→ 2HCl(g)) Buna göre bu tepkimelerde; KNO3 katısı Br, li su II. durum (KNO3(K)→→→→→K*(suda) + NO3(suda)) K+ Basınçtaki artış T (C₂H₂(g) + Br₂ →→ C₂H₂Br (suda)) 2 renksiz turuncu renksiz NO₂ pH değişimi İletkenlikteki azalma Renkteki açılma Basınçtaki azalma Hızın ölçüldüğü özellik C₂H₂Br4 2V özelliklerinden kaç tanesinin değişimi takip edilerek tepkime hızında ölçüm yapılabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 2. PU=PRT 3.
B)
C)
E)
ÇÖZÜM
SIRA SENDE
1 atm 2L
He
1. Kap
PH
M
He
1
1,6
0,4
1,2
2
2 atm 3L
Ne
2. Kap
15
Şekildeki sistemde kaplar ara-
sındaki musluk sabit sıcaklık-
ta açılırsa helyum ve neon
gazlarının son durumdaki kıs-
mi basınçları kaçar atm olur?
ÇÖZÜM SENDE
P Ne
2
1,6
1,2
0,4
1
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
B) C) E) ÇÖZÜM SIRA SENDE 1 atm 2L He 1. Kap PH M He 1 1,6 0,4 1,2 2 2 atm 3L Ne 2. Kap 15 Şekildeki sistemde kaplar ara- sındaki musluk sabit sıcaklık- ta açılırsa helyum ve neon gazlarının son durumdaki kıs- mi basınçları kaçar atm olur? ÇÖZÜM SENDE P Ne 2 1,6 1,2 0,4 1
7. Aşağıda sabit basınçta bir miktar ideal bir gaza ait
hacim-sıcaklık grafiği verilmiştir.
▲ Hacim (L)
X
-273
22,4
a
00
YO
273
Buna göre,
1. a değeri 11,2'dir.
✓
✓
II. X noktası, mutlak sıfır noktasıdır.
III. X noktasında doğada fiziksel hâli gaz olan bir
madde bulunmaz.
doğada
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yakız
D) II vell
ve/l
B) Yalpiz II
Sıcaklık
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
7. Aşağıda sabit basınçta bir miktar ideal bir gaza ait hacim-sıcaklık grafiği verilmiştir. ▲ Hacim (L) X -273 22,4 a 00 YO 273 Buna göre, 1. a değeri 11,2'dir. ✓ ✓ II. X noktası, mutlak sıfır noktasıdır. III. X noktasında doğada fiziksel hâli gaz olan bir madde bulunmaz. doğada yargılarından hangileri doğrudur? A) Yakız D) II vell ve/l B) Yalpiz II Sıcaklık C) I ve II E) I, II ve III
I
T
T
6.
Aynı koşullardaki gazlarla ilgili,
I. Moleküllerin ortalama kinetik enerjileri eşittir.
II. Yayılma hızları birbirine eşittir.
III. Molekül sayıları arasındaki oran hacimleri arasındaki
orana eşittir.
ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
+
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
I T T 6. Aynı koşullardaki gazlarla ilgili, I. Moleküllerin ortalama kinetik enerjileri eşittir. II. Yayılma hızları birbirine eşittir. III. Molekül sayıları arasındaki oran hacimleri arasındaki orana eşittir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II D) II ve III + C) I ve III E) I, II ve III
3.
B
17.
Sürtünmesiz piston
X gazi
X gazının sıcaklığı 27°C'den 927°C'ye çıkartılırsa
aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
B) Basıncı artar.
CYoğunluğu azalır.
A) Birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı
azalır.
10=1
Vr
DY PV değeri artar.
E) Birim hacimdeki molekül sayısı azalır.
P.V= A.R.T.T
19.
605
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
3. B 17. Sürtünmesiz piston X gazi X gazının sıcaklığı 27°C'den 927°C'ye çıkartılırsa aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? B) Basıncı artar. CYoğunluğu azalır. A) Birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı azalır. 10=1 Vr DY PV değeri artar. E) Birim hacimdeki molekül sayısı azalır. P.V= A.R.T.T 19. 605
ımında
molce
E) 80
110
Tarzı Soru
Normal koşullarda özkütlesi 2,5 g/L olan
bir gazın formülü aşağıdakilerden
olabilir? (H: 1, C: 12, O: 16, S: 32)
hangisi
B) SO3
A) SO₂
ÖSYM
D) C3H8
d:
V
C) C₂H6
E) C4H8
224.25 =m
NATALI
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
ımında molce E) 80 110 Tarzı Soru Normal koşullarda özkütlesi 2,5 g/L olan bir gazın formülü aşağıdakilerden olabilir? (H: 1, C: 12, O: 16, S: 32) hangisi B) SO3 A) SO₂ ÖSYM D) C3H8 d: V C) C₂H6 E) C4H8 224.25 =m NATALI
19. Aşağıdaki birleştirilmiş kap sisteminde bulunan gazların sıcak-
lıkları eşittir.
0,2 atm
He(g)
2 L
1. kap
Musluk
0,4 atm
H₂(g)
3 L
2. kap
Sıcaklık sabit tutularak kaplar arasındaki musluk açılmış ve ye-
terince beklenmiştir.
Yapılan bu işlem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır? (He ve H₂ gazlarının ideal davranışta olduğu düşünülecektir.)
A) He gazının basıncı başlangıca göre azalmıştır.
B) Son durumda H₂ gazının kısmi basıncı 0,24 atm'dir.
He gazının yoğunluğu başlangıca göre anmıştır.
D) Son durumda kaptaki toplam gaz basıncı 0,32 atm'dir.
E) 1. kaptaki gaz mol sayısı başlangıca göre artmıştır.
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
19. Aşağıdaki birleştirilmiş kap sisteminde bulunan gazların sıcak- lıkları eşittir. 0,2 atm He(g) 2 L 1. kap Musluk 0,4 atm H₂(g) 3 L 2. kap Sıcaklık sabit tutularak kaplar arasındaki musluk açılmış ve ye- terince beklenmiştir. Yapılan bu işlem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (He ve H₂ gazlarının ideal davranışta olduğu düşünülecektir.) A) He gazının basıncı başlangıca göre azalmıştır. B) Son durumda H₂ gazının kısmi basıncı 0,24 atm'dir. He gazının yoğunluğu başlangıca göre anmıştır. D) Son durumda kaptaki toplam gaz basıncı 0,32 atm'dir. E) 1. kaptaki gaz mol sayısı başlangıca göre artmıştır.
-> sudo iyon la
10
- Aşağıda X, Y ve Z maddelerinin normal basınçta erime ve
kaynama noktası verilmiştir. 25°C
Madde Erime noktası (°C) Kaynama noktası (°C)
X
-10
Y
27 (koti)
Z
-121
D) II ve IV
165
113
-12.
Buna göre; normal basınçta bu maddeler ile ilgili,
I. Oda koşullarda tamamı katı halde bulunur.
II. Kaynarken buhar basınçları XYZ şeklindedir.V
X=Y=2'
III. Y'nin sıvı olduğu bütün sıcaklıklarda Z gaz halde bu-
lunur.
Tuzlu su
aktif metaller
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
tepken.
-Bezlo
d
a dece
amfoterlerle
C) I ve IIL
E) I, II ve
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
-> sudo iyon la 10 - Aşağıda X, Y ve Z maddelerinin normal basınçta erime ve kaynama noktası verilmiştir. 25°C Madde Erime noktası (°C) Kaynama noktası (°C) X -10 Y 27 (koti) Z -121 D) II ve IV 165 113 -12. Buna göre; normal basınçta bu maddeler ile ilgili, I. Oda koşullarda tamamı katı halde bulunur. II. Kaynarken buhar basınçları XYZ şeklindedir.V X=Y=2' III. Y'nin sıvı olduğu bütün sıcaklıklarda Z gaz halde bu- lunur. Tuzlu su aktif metaller yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız III B) I ve II tepken. -Bezlo d a dece amfoterlerle C) I ve IIL E) I, II ve
caklik ("C)
8,2 litrelik sabit hacimli bir kapta bulunan
1 mol ideal H₂ gazının 27 °C sıcaklıktaki ba-
sıncı 3 atm'dir.
he
8.E.
82
Buna göre kabin sıcaklığı 127 C'ye çıka-
rılırsa gaz basıncı kaç atm olur?
A) 10
B) 8
C) 4
D) 2
27/² 9:0=N.R.T
22
127
ak
k(K)
ulunan
ği 200
3.
Ce
E) 1
8,2
27
Şekildeki sabit ha-
cimli kapta bulunan
in ha
18
Aqv
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
caklik ("C) 8,2 litrelik sabit hacimli bir kapta bulunan 1 mol ideal H₂ gazının 27 °C sıcaklıktaki ba- sıncı 3 atm'dir. he 8.E. 82 Buna göre kabin sıcaklığı 127 C'ye çıka- rılırsa gaz basıncı kaç atm olur? A) 10 B) 8 C) 4 D) 2 27/² 9:0=N.R.T 22 127 ak k(K) ulunan ği 200 3. Ce E) 1 8,2 27 Şekildeki sabit ha- cimli kapta bulunan in ha 18 Aqv
8.
1. Normal koşullarda sıcaklık 0°C ve basınç ise
101325 paskaldır.
II. 25°C sıcaklık ve 1 atm basınçda 1 mol gaz 24,5
litre hacim kaplar.
III. 0°C ve 1 atm basınç oda koşulları olarak bilinir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1 B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
Ve
A
1
Kimya
Gazların Genel Özellikleri
8. 1. Normal koşullarda sıcaklık 0°C ve basınç ise 101325 paskaldır. II. 25°C sıcaklık ve 1 atm basınçda 1 mol gaz 24,5 litre hacim kaplar. III. 0°C ve 1 atm basınç oda koşulları olarak bilinir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) I, II ve III Ve A 1